Скрыть
13:4
13:5
13:7
13:10
13:13
13:15
13:16
13:17
13:20
13:21
24:3
24:4
24:10
24:15
24:16
24:18
24:22
Въ лѣ́то осмо­е­на́­де­сять ца́р­ст­ва иеровоа́мля воцари́ся Аві́а надъ Иу́дою:
три́ лѣ́та ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тери его́ мааха́ дще́рь урiи́лева от­ гавао́на. И бѣ́ бра́нь между́ иеровоа́момъ и между́ Аві́ею.
И ополчи́ся Аві́а въ си́лѣ во́инскiя си́лы, въ четы́рехъ ста́хъ ты́сящахъ муже́й си́льныхъ: иеровоа́мъ же устро́и сопроти́ву его́ бра́нь во осми́ ста́хъ ты́сящахъ муже́й во­е́н­ныхъ крѣ́пкихъ си́лою.
Ста́ же Аві́а на горѣ́ сомо́ри, я́же е́сть на горѣ́ Ефре́мли, и рече́: слы́шите иеровоа́мъ и ве́сь Изра́иль:
или́ не вѣ́сте, я́ко Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ даде́ ца́р­ст­во дави́ду надъ Изра́илемъ во вѣ́ки и сыново́мъ его́ въ завѣ́тъ вѣ́ченъ?
и воста́ иеровоа́мъ сы́нъ нава́товъ, ра́бъ соломо́на сы́на дави́дова, и от­ве́ржеся от­ господи́на сво­его́:
и собра́шася къ нему́ му́жiе па́губнiи, сы́нове законопресту́пнiи, и воста́ проти́ву ровоа́ма сы́на соломо́нова, ровоа́мъ же бѣ́ юнѣ́йшiй и се́рдцемъ страшли́въ, и не воз­мо́же противоста́ти лицу́ его́:
и ны́нѣ вы́ глаго́лете противоста́ти лицу́ ца́р­ст­ва Госпо́дня въ руцѣ́ сыно́въ дави́довыхъ: и вы́ мно́зи зѣло́, и съ ва́ми телцы́ златі́и, и́хже сотвори́ ва́мъ иеровоа́мъ въ бо́ги:
не изверго́сте ли свяще́н­никовъ Госпо́днихъ сыно́въ Ааро́нихъ и леви́товъ, и сотвори́сте себѣ́ жерцы́ от­ люді́й всея́ земли́, при­­ходя́й напо́лнити ру́ку свою́ телце́мъ от­ воло́въ и овна́ми седмiю́, и сотвори́ся жерце́мъ не су́щему бо́гу:
мы́ же Го́спода Бо́га на́­шего не оста́вихомъ, и свяще́н­ницы его́ слу́жатъ Го́споду, сы́нове Ааро́ни и леви́ти,
и по чреда́мъ сво­и́мъ жру́тъ Го́споду всесожже́нiя у́тро и предъ ве́черомъ, и ѳимiа́мъ сложе́нiя, и предложе́нiя хлѣ́бовъ на трапе́зѣ чи́стѣй, и свѣти́лникъ златы́й, и свѣ́щники воз­жже́нiя воз­жиза́ти къ ве́черу: мы́ бо храни́мъ стражбы́ Го́спода Бо́га оте́цъ на́шихъ, вы́ же его́ оста́висте:
и се́, съ на́ми въ нача́лѣ Госпо́дь, и свяще́н­ницы его́, и трубы́ зна́менованiя, е́же зна́менати проти́ву ва́мъ: сы́нове Изра́илевы, не ра́туйте проти́ву Го́спода Бо́га оте́цъ ва́шихъ, поне́же не благопоспѣши́т­ся ва́мъ.
Иеровоа́мъ же обрати́ подса́ду прiити́ ему́ созади́, и бы́сть проти́ву Иу́ды [са́мъ], подса́да же созади́.
И обрати́ся Иу́да, и се́, ему́ бра́нь сопреди́ и созади́, и возопи́ша ко Го́споду, и свяще́н­ницы воструби́ша труба́ми:
и возопи́ша му́жiе Иу́дины. И бы́сть вопiю́щымъ муже́мъ Иу́динымъ, и Госпо́дь порази́ иеровоа́ма и Изра́иля предъ Аві́ею и Иу́дою:
и бѣжа́ша сы́нове Изра́илевы от­ лица́ Иу́ды, и предаде́ и́хъ Госпо́дь Бо́гъ въ ру́ки и́хъ:
и порази́ и́хъ Аві́а и лю́дiе его́ я́звою вели́кою, и падо́ша ра́нени от­ Изра́иля пя́ть со́тъ ты́сящъ муже́й крѣ́пкихъ.
И смири́шася сы́нове Изра́илевы въ де́нь то́й, и укрѣпи́шася сы́нове Иу́дины, я́ко упова́ша на Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ.
Погна́ же Аві́а вслѣ́дъ иеровоа́ма и взя́ от­ него́ гра́ды: Веѳи́ль и се́ла его́, и Иеси́ну и се́ла ея́, и Ефро́нъ и се́ла его́.
И не воз­мо́же ктому́ проти́витися иеровоа́мъ во вся́ дни́ Аві́и, и порази́ его́ Госпо́дь: и у́мре.
Аві́а же укрѣпи́ся, и поя́тъ себѣ́ же́нъ четыре­на́­де­сять, и роди́ два́десять два́ сы́на и шесть­на́­де­сять дще́рей.
Про́чая же словеса́ Ави́ева и дѣя́нiя его́ и словеса́ его́ пи́сана въ кни́зѣ а́дды проро́ка.
Седми́ лѣ́тъ бѣ́ Иоа́съ, егда́ ца́р­ст­вовати нача́, и четы́редесять лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тери его́ Саві́а от­ вирсаве́и.
Сотвори́ же Иоа́съ уго́дное предъ Го́сподемъ во вся́ дни́ Иода́а свяще́н­ника.
И поя́тъ ему́ Иода́й жены́ двѣ́, и роди́ша сы́ны и дще́ри.
И бы́сть по си́хъ, и взы́де на се́рдце Иоа́су, да воз­нови́тъ до́мъ Госпо́день.
И собра́ свяще́н­ники и леви́ты и рече́ и́мъ: иди́те во гра́ды Иу́дины, и собери́те от­ всего́ Изра́иля сребро́ ко обновле́нiю хра́ма Госпо́дня от­ лѣ́та до лѣ́та, и поспѣ́шно сотвори́те. Леви́ти же не потща́шася.
И при­­зва́ ца́рь Иоа́съ Иода́а нача́лника и рече́ ему́: почто́ не надсматря́лъ еси́ леви́товъ, е́же при­­нести́ от­ Иу́ды и от­ Иерусали́ма, е́же уста́влено е́сть от­ Моисе́а человѣ́ка Бо́жiя, егда́ собра́ Изра́иля въ ски́нiю свидѣ́нiя?
Гоѳолі́а бо бѣ́ нечести́ва, и сы́нове ея́ разори́ша до́мъ Бо́жiй, я́ко свята́я до́му Госпо́дня сотвори́ша Ваали́му.
И повелѣ́ ца́рь, да сотворя́тъ ковче́жецъ и поста́вятъ при­­ вратѣ́хъ Госпо́днихъ извнѣ́,
и да проповѣ́дятъ во Иуде́и и во Иерусали́мѣ, при­­носи́ти Го́споду, я́коже уста́ви Моисе́й ра́бъ Бо́жiй надъ Изра́илемъ въ пусты́ни.
И да́ша вси́ нача́лницы и вси́ лю́дiе, и вноша́ху и влага́ху въ ковче́жецъ, до́ндеже напо́лнися.
И бы́сть егда́ при­­ноша́ху ковче́жецъ къ настоя́телемъ царе́вымъ рука́ми леви́тскими, и егда́ уви́дѣша, я́ко умно́жися сребро́, и при­­хожда́­ше пи́сарь царе́въ и настоя́тель вели́каго жерца́, и выбира́ху изъ ковче́жца, и [па́ки] поставля́ху на мѣ́сто его́: та́ко творя́ху от­ дне́ до дне́, и собра́ша сребра́ мно́го.
И вдаде́ е́ ца́рь и Иода́й жре́цъ творя́щымъ дѣла́ на дѣ́ло до́му Госпо́дня: и наима́ху каменосѣ́чцы и древодѣ́ли, да устроя́ютъ до́мъ Госпо́день, и ковачы́ желѣ́зу и мѣ́ди, да укрѣпя́тъ до́мъ Госпо́день.
И творя́ху творя́щiи дѣла́, и взы́де долгота́ дѣ́лъ рука́ми и́хъ, и воз­ста́виша до́мъ Госпо́день въ состоя́нiе [пре́жнее] его́, и укрѣпи́ша.
Егда́ же соверши́ша, при­­несо́ша ко царю́ и ко Иода́ю оста́нокъ сребра́, изъ него́же сотвори́ша сосу́ды въ до́мъ Госпо́день, сосу́ды въ служе́нiе всесожже́нiй, и кади́лницы златы́я и сре́бряныя, и при­­ноша́ху всесожже́нiя въ дому́ Госпо́дни непреста́н­но, во вся́ дни́ Иода́евы.
И состарѣ́ся Иода́й испо́лненъ дні́й, и у́мре сы́й ста́ три́десяти лѣ́тъ внегда́ сконча́тися ему́:
и погребо́ша его́ во гра́дѣ дави́довѣ со царми́, поне́же сотвори́ благо́е со Изра́илемъ и съ Бо́гомъ и съ до́момъ его́.
И бы́сть по сконча́нiи Иода́евѣ, внидо́ша нача́лницы Иу́дины и поклони́шася царю́: тогда́ послу́ша и́хъ ца́рь.
И оста́виша це́рковь Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ и служа́ху Аста́ртѣ и истука́н­нымъ: и бы́сть гнѣ́въ [Госпо́день] на Иу́ду и Иерусали́мъ въ де́нь то́й.
И посла́ къ ни́мъ проро́ки, да обратя́т­ся ко Го́споду, и не послу́шаша: и засвидѣ́тел­ст­вова и́мъ, и не покори́шася.
И Ду́хъ Бо́жiй облече́ аза́рiю свяще́н­ника сы́на Иода́ева, и ста́ предъ людьми́ и рече́ и́мъ: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: почто́ преступа́ете повелѣ́нiя Госпо́дня? не поспѣши́т­ся ва́мъ, я́ко оста́висте Го́спода, и оста́витъ ва́съ.
И нападо́ша на него́ и поби́ша и́ ка́менiемъ по повелѣ́нiю Иоа́са царя́, во дворѣ́ до́му Госпо́дня.
И не воспомяну́ Иоа́съ ца́рь милосе́рдiя, е́же сотвори́ Иода́й оте́цъ его́ съ ни́мъ, но уби́ сы́на его́: и́же, егда́ умира́­ше, рече́: да ви́дитъ и су́дитъ Госпо́дь.
И бы́сть по сконча́нiи лѣ́та, воста́ на него́ си́ла Си́рская, и прiи́де на Иу́ду и на Иерусали́мъ, и уби́ша вся́ нача́лники въ лю́дехъ въ це́ркви, и ве́сь плѣ́нъ и́хъ посла́ша ко царю́ въ Дама́скъ:
зане́ въ ма́лыхъ муже́хъ прiи́де си́ла Си́рская, и Бо́гъ предаде́ въ ру́цѣ и́хъ си́лу мно́гу зѣло́, зане́ оста́виша Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ: и на Иоа́са сотвори́ су́дъ.
И по от­ше́­ст­вiи и́хъ от­ него́, оста́влену ему́ су́щу въ болѣ́знехъ вели́кихъ, и нападо́ша на него́ раби́ его́ за кро́вь свяще́н­ника сы́на Иода́ева, и уби́ша его́ на посте́ли его́, и у́мре: и погребо́ша его́ во гра́дѣ дави́довѣ, но не погребо́ша его́ во гробѣ́хъ ца́рскихъ.
Напа́дшiи же на него́, заве́дъ сы́нъ семаа́ѳовъ Аммани́тянинъ и Иозаве́дъ сы́нъ самари́ѳовъ Моави́тянинъ,
и сы́нове его́ вси́, и при­­ступи́ша къ нему́ пя́ть. И про́чая слове́съ его́, се́, напи́сана въ лѣтопи́сцѣ ца́рстѣмъ. И воцари́ся Амасі́а сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов