Скрыть
22:4
22:12
24:3
24:4
24:10
24:15
24:16
24:18
24:22
Поста́виша же царе́мъ обита́ющiи во Иерусали́мѣ Охозі́ю сы́на его́ ме́ншаго вмѣ́сто его́: всѣ́хъ бо ста́ршихъ изби́ша наше́дшiи на ни́хъ разбо́йницы Ара́ви и алимазо́няне, и воцари́ся Охозі́а сы́нъ Иора́мовъ ца́рь Иу́динъ:
два́десяти дву́ лѣ́тъ сы́й Охозі́а ца́р­ст­вовати нача́, и еди́но лѣ́то ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И и́мя ма́тери его́ Гоѳолі́а дщи́ Амврі́ина.
И се́й ходи́лъ е́сть по пути́ до́му Ахаа́вля, ма́ти бо его́ бѣ́ совѣ́тница, да грѣши́тъ:
и сотвори́ лука́вое предъ Го́сподемъ я́коже до́мъ Ахаа́вовъ, сі́и бо бы́ша ему́ совѣ́тницы по сме́рти отца́ его́, въ погубле́нiе ему́,
и въ совѣ́тѣхъ и́хъ хожда́­ше: и по́йде со Иора́момъ сы́номъ Ахаа́ва царя́ Изра́илева на бра́нь проти́ву азаи́ла царя́ Си́рска въ рамо́ѳъ Галаа́дскiй. И порази́ша стрѣлцы́ Иора́ма.
И воз­врати́ся Иора́мъ изцѣли́тися во Иезрае́ль от­ ра́нъ, и́миже ра́ниша его́ Си́ряне въ рамо́ѳѣ, внегда́ бра́тися ему́ со азаи́лемъ царе́мъ Си́рскимъ. Охозі́а же сы́нъ Иора́мль ца́рь Иу́динъ сни́де посѣти́ти Иора́ма сы́на Ахаа́вля во Иезрае́ль, разболѣ́ся бо.
И от­ Бо́га бы́сть превраще́нiе Охозі́и, да прiи́детъ ко Иора́му: и внегда́ прiити́ ему́, изы́де съ ни́мъ Иора́мъ проти́ву ииу́а сы́на намессі́ина, его́же пома́за Госпо́дь на до́мъ Ахаа́вль.
И бы́сть егда́ от­мсти́ ииу́й до́му Ахаа́влю, и обрѣ́те нача́лники Иу́дины и бра́тiю Охозі́ину, служа́щихъ Охозі́и, и уби́ и́хъ: и уби́ ииу́й Иора́ма, и убѣжа́ Охозі́а.
И рече́ ииу́й, е́же взыска́ти Охозі́ю: и я́ша его́ врачу́ющася въ самарі́и и при­­ведо́ша его́ ко ииу́еви, и уби́ его́, и погребо́ша его́: рѣ́ша бо, я́ко сы́нъ Иосафа́товъ е́сть, и́же взыска́ Го́спода всѣ́мъ се́рдцемъ сво­и́мъ. И не бы́сть въ дому́ Охозі́инѣ воспрiя́ти си́лу о ца́р­ст­вѣ.
И Гоѳолі́а ма́ти Охозі́ина ви́дѣ, я́ко у́мре сы́нъ ея́, и воста́ и погуби́ все́ сѣ́мя ца́рское въ дому́ Иу́динѣ.
И взя́ Иосавее́ѳъ дщи́ царе́ва Иоа́са сы́на Охозі́ина, и украде́ его́ от­ среды́ сыно́въ царе́выхъ, егда́ убива́ху и́хъ, и даде́ его́ и корми́лицу его́ въ хра́мину посте́льнюю, и скры́ его́ Иосавее́ѳъ дще́рь царя́ Иора́ма, сестра́ Охозі́ина, жена́ Иода́а архiере́а, и скры́ его́ от­ лица́ Гоѳолі́ина, и не уби́ его́.
И бы́сть съ ни́ми въ дому́ Бо́жiи сокры́тъ ше́сть лѣ́тъ, и ца́р­ст­вова Гоѳолі́а на земли́.
Седми́ лѣ́тъ бѣ́ Иоа́съ, егда́ ца́р­ст­вовати нача́, и четы́редесять лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тери его́ Саві́а от­ вирсаве́и.
Сотвори́ же Иоа́съ уго́дное предъ Го́сподемъ во вся́ дни́ Иода́а свяще́н­ника.
И поя́тъ ему́ Иода́й жены́ двѣ́, и роди́ша сы́ны и дще́ри.
И бы́сть по си́хъ, и взы́де на се́рдце Иоа́су, да воз­нови́тъ до́мъ Госпо́день.
И собра́ свяще́н­ники и леви́ты и рече́ и́мъ: иди́те во гра́ды Иу́дины, и собери́те от­ всего́ Изра́иля сребро́ ко обновле́нiю хра́ма Госпо́дня от­ лѣ́та до лѣ́та, и поспѣ́шно сотвори́те. Леви́ти же не потща́шася.
И при­­зва́ ца́рь Иоа́съ Иода́а нача́лника и рече́ ему́: почто́ не надсматря́лъ еси́ леви́товъ, е́же при­­нести́ от­ Иу́ды и от­ Иерусали́ма, е́же уста́влено е́сть от­ Моисе́а человѣ́ка Бо́жiя, егда́ собра́ Изра́иля въ ски́нiю свидѣ́нiя?
Гоѳолі́а бо бѣ́ нечести́ва, и сы́нове ея́ разори́ша до́мъ Бо́жiй, я́ко свята́я до́му Госпо́дня сотвори́ша Ваали́му.
И повелѣ́ ца́рь, да сотворя́тъ ковче́жецъ и поста́вятъ при­­ вратѣ́хъ Госпо́днихъ извнѣ́,
и да проповѣ́дятъ во Иуде́и и во Иерусали́мѣ, при­­носи́ти Го́споду, я́коже уста́ви Моисе́й ра́бъ Бо́жiй надъ Изра́илемъ въ пусты́ни.
И да́ша вси́ нача́лницы и вси́ лю́дiе, и вноша́ху и влага́ху въ ковче́жецъ, до́ндеже напо́лнися.
И бы́сть егда́ при­­ноша́ху ковче́жецъ къ настоя́телемъ царе́вымъ рука́ми леви́тскими, и егда́ уви́дѣша, я́ко умно́жися сребро́, и при­­хожда́­ше пи́сарь царе́въ и настоя́тель вели́каго жерца́, и выбира́ху изъ ковче́жца, и [па́ки] поставля́ху на мѣ́сто его́: та́ко творя́ху от­ дне́ до дне́, и собра́ша сребра́ мно́го.
И вдаде́ е́ ца́рь и Иода́й жре́цъ творя́щымъ дѣла́ на дѣ́ло до́му Госпо́дня: и наима́ху каменосѣ́чцы и древодѣ́ли, да устроя́ютъ до́мъ Госпо́день, и ковачы́ желѣ́зу и мѣ́ди, да укрѣпя́тъ до́мъ Госпо́день.
И творя́ху творя́щiи дѣла́, и взы́де долгота́ дѣ́лъ рука́ми и́хъ, и воз­ста́виша до́мъ Госпо́день въ состоя́нiе [пре́жнее] его́, и укрѣпи́ша.
Егда́ же соверши́ша, при­­несо́ша ко царю́ и ко Иода́ю оста́нокъ сребра́, изъ него́же сотвори́ша сосу́ды въ до́мъ Госпо́день, сосу́ды въ служе́нiе всесожже́нiй, и кади́лницы златы́я и сре́бряныя, и при­­ноша́ху всесожже́нiя въ дому́ Госпо́дни непреста́н­но, во вся́ дни́ Иода́евы.
И состарѣ́ся Иода́й испо́лненъ дні́й, и у́мре сы́й ста́ три́десяти лѣ́тъ внегда́ сконча́тися ему́:
и погребо́ша его́ во гра́дѣ дави́довѣ со царми́, поне́же сотвори́ благо́е со Изра́илемъ и съ Бо́гомъ и съ до́момъ его́.
И бы́сть по сконча́нiи Иода́евѣ, внидо́ша нача́лницы Иу́дины и поклони́шася царю́: тогда́ послу́ша и́хъ ца́рь.
И оста́виша це́рковь Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ и служа́ху Аста́ртѣ и истука́н­нымъ: и бы́сть гнѣ́въ [Госпо́день] на Иу́ду и Иерусали́мъ въ де́нь то́й.
И посла́ къ ни́мъ проро́ки, да обратя́т­ся ко Го́споду, и не послу́шаша: и засвидѣ́тел­ст­вова и́мъ, и не покори́шася.
И Ду́хъ Бо́жiй облече́ аза́рiю свяще́н­ника сы́на Иода́ева, и ста́ предъ людьми́ и рече́ и́мъ: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: почто́ преступа́ете повелѣ́нiя Госпо́дня? не поспѣши́т­ся ва́мъ, я́ко оста́висте Го́спода, и оста́витъ ва́съ.
И нападо́ша на него́ и поби́ша и́ ка́менiемъ по повелѣ́нiю Иоа́са царя́, во дворѣ́ до́му Госпо́дня.
И не воспомяну́ Иоа́съ ца́рь милосе́рдiя, е́же сотвори́ Иода́й оте́цъ его́ съ ни́мъ, но уби́ сы́на его́: и́же, егда́ умира́­ше, рече́: да ви́дитъ и су́дитъ Госпо́дь.
И бы́сть по сконча́нiи лѣ́та, воста́ на него́ си́ла Си́рская, и прiи́де на Иу́ду и на Иерусали́мъ, и уби́ша вся́ нача́лники въ лю́дехъ въ це́ркви, и ве́сь плѣ́нъ и́хъ посла́ша ко царю́ въ Дама́скъ:
зане́ въ ма́лыхъ муже́хъ прiи́де си́ла Си́рская, и Бо́гъ предаде́ въ ру́цѣ и́хъ си́лу мно́гу зѣло́, зане́ оста́виша Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ: и на Иоа́са сотвори́ су́дъ.
И по от­ше́­ст­вiи и́хъ от­ него́, оста́влену ему́ су́щу въ болѣ́знехъ вели́кихъ, и нападо́ша на него́ раби́ его́ за кро́вь свяще́н­ника сы́на Иода́ева, и уби́ша его́ на посте́ли его́, и у́мре: и погребо́ша его́ во гра́дѣ дави́довѣ, но не погребо́ша его́ во гробѣ́хъ ца́рскихъ.
Напа́дшiи же на него́, заве́дъ сы́нъ семаа́ѳовъ Аммани́тянинъ и Иозаве́дъ сы́нъ самари́ѳовъ Моави́тянинъ,
и сы́нове его́ вси́, и при­­ступи́ша къ нему́ пя́ть. И про́чая слове́съ его́, се́, напи́сана въ лѣтопи́сцѣ ца́рстѣмъ. И воцари́ся Амасі́а сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов