Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Два́десяти пяти́ лѣ́тъ бы́сть Амасі́а, егда́ ца́р­ст­вовати нача́, и два́десять де́вять лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тери его́ Иоада́ень от­ Иерусали́ма.
 • И сотвори́ пра́вое предъ Го́сподемъ, оба́че не се́рдцемъ соверше́н­нымъ.
 • И бы́сть егда́ утверди́ся ца́р­ст­во въ руцѣ́ его́, и умертви́ рабы́ своя́ и́же уби́ша царя́ отца́ его́.
 • Сыно́въ же и́хъ не изби́ по за́повѣдемъ зако́на Госпо́дня, я́коже пи́сано е́сть въ кни́зѣ зако́на Моисе́ова, я́коже повелѣ́ Госпо́дь, глаго́ля: не у́мрутъ отцы́ за сы́ны, и сы́нове не у́мрутъ за отцы́, но кі́йждо во грѣсѣ́ сво­е́мъ у́мретъ.
 • И собра́ Амасі́а до́мъ Иу́динъ, и поста́ви и́хъ по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ въ ты́сящники и со́тники, во все́й Иуде́и и Венiами́нѣ: и сочте́ и́хъ от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, и обрѣ́те и́хъ три́ста ты́сящъ си́льныхъ исходи́ти на бра́нь, держа́щихъ ко́пiя и щиты́.
 • Еще́ же ная́ от­ Изра́иля сто́ ты́сящъ хра́брыхъ въ си́лѣ, за сто́ тала́нтъ сребра́.
 • И прiи́де человѣ́къ Бо́жiй къ нему́, глаго́ля: О, царю́ да не изы́детъ съ тобо́ю си́ла Изра́илева, нѣ́сть бо Госпо́дь со Изра́илемъ, со всѣ́ми сыны́ Ефре́мли:
 • я́ко а́ще мни́ши укрѣпи́тися съ ни́ми, въ бѣ́г­ст­во обрати́тъ тя́ Госпо́дь предъ враги́, зане́ от­ Го́спода е́сть укрѣпи́тися и въ бѣ́г­ст­во обрати́тися.
 • Рече́ же Амасі́а къ человѣ́ку Бо́жiю: и что́ сотворю́ о стѣ́ тала́нтахъ, я́же да́хъ си́лѣ Изра́илевѣ? И рече́ человѣ́къ Бо́жiй: и́мать Госпо́дь да́ти тебѣ́ мно́жае си́хъ.
 • И от­лучи́ Амасі́а си́лу при­­ше́дшую къ нему́ от­ Ефре́ма, от­ити́ на мѣ́сто свое́. И разгнѣ́вашася зѣло́ на Иу́ду, и воз­врати́шася во страну́ свою́ во гнѣ́вѣ я́рости.
 • И Амасі́а укрѣпи́ся, и взя́ лю́ди своя́ и и́де во удо́ль сла́ную, и порази́ та́мо сыно́въ Сии́ръ де́сять ты́сящъ.
 • И де́сять ты́сящъ живы́хъ я́ша сы́нове Иу́дины, и при­­ведо́ша и́хъ на ве́рхъ нѣ́которыя стремни́ны, и сверго́ша и́хъ стремгла́въ съ высоты́ стремни́ны, и вси́ разсѣдо́шася.
 • Сы́нове же си́лы, и́хже от­сла́ Амасі́а, да не и́дутъ съ ни́мъ на бра́нь, нападо́ша на гра́ды Иу́дины от­ самарі́и да́же до веѳоро́на: и уби́ша от­ ни́хъ три́ ты́сящы, и плѣни́ша плѣ́нъ мно́гъ.
 • И бы́сть егда́ воз­врати́ся Амасі́а порази́въ Идуме́ю, и при­­несе́ себѣ́ бого́въ сыно́въ Сии́ръ, и поста́ви въ бо́ги себѣ́, и покланя́шеся и́мъ и са́мъ кадя́ше и́мъ.
 • И бы́сть гнѣ́въ Госпо́день на Амасі́ю, и посла́ къ нему́ проро́ка, и рече́ ему́: почто́ взыска́лъ еси́ бого́въ людски́хъ, и́же не изба́виша люді́й сво­и́хъ от­ руку́ твое́ю?
 • И бы́сть егда́ то́й глаго́лаше къ нему́, и от­вѣща́ ему́: еда́ совѣ́тника царе́ва поста́вихъ тя́? внемли́, да не бiе́нъ бу́деши. И умолча́ проро́къ и рече́: вѣ́мъ, я́ко восхотѣ́ Госпо́дь потреби́ти тя́, зане́же сотвори́лъ еси́ сiе́ зло́] и не послу́шалъ еси́ совѣ́та мо­его́.
 • И совѣща́ Амасі́а ца́рь Иу́динъ, и посла́ ко Иоа́су сы́ну Иоаха́за сы́на ииу́ева, ко царю́ Изра́илеву, глаго́ля: прiиди́, да уви́димся между́ собо́ю въ лице́.
 • И посла́ Иоа́съ ца́рь Изра́илевъ ко Амасі́и царю́ Иу́дину, глаго́ля: те́рнъ, и́же въ Лива́нѣ, посла́ ко ке́дру Лива́нску, глаго́ля: да́ждь дще́рь твою́ сы́ну мо­ему́ въ жену́, и се́, прiи́дутъ звѣ́рiе, и́же въ дубра́вѣ Лива́нстѣй: и прiидо́ша звѣ́рiе и потопта́ша те́рнъ:
 • ре́клъ еси́: се́, порази́хъ Идуме́ю, и воз­двиза́ет­ся се́рдце твое́ въ горды́ню: ны́нѣ сѣди́ въ дому́ тво­е́мъ, и почто́ совѣщава́еши себѣ́ лука́во­е? паде́ши ты́ и Иу́да съ тобо́ю.
 • И не послу́ша Амасі́а, зане́ от­ Го́спода бы́сть, да преда́ст­ся въ ру́ки Иоа́су, я́ко взыска́ бого́въ Идуме́йскихъ.
 • И взы́де Иоа́съ ца́рь Изра́илевъ, и яви́стася дру́гъ дру́гу, то́й и Амасі́а ца́рь Иу́динъ, въ веѳсами́сѣ, и́же е́сть Иу́динъ.
 • И паде́ Иу́да предъ лице́мъ Изра́илевымъ, и бѣжа́ кі́йждо въ жили́ще свое́.
 • И Амасі́ю царя́ Иу́дина сы́на Иоа́сова, сы́на Охозі́ина, я́тъ Иоа́съ ца́рь Изра́илевъ въ веѳсами́сѣ, и введе́ его́ во Иерусали́мъ, и разори́ стѣ́ны Иерусали́мли от­ вра́тъ Ефре́млихъ да́же до вра́тъ у́гла на четы́реста лако́тъ:
 • и все́ зла́то и сребро́, и вся́ сосу́ды обрѣ́тшыяся въ дому́ Госпо́дни и у Авдедо́ма, и сокро́вища до́му царе́ва, и сыно́въ зало́га, и воз­врати́ въ самарі́ю.
 • И поживе́ Амасі́а сы́нъ Иоа́совъ, ца́рь Иу́динъ, по уме́ртвiи Иоа́са сы́на Иоаха́зова царя́ Изра́илева пять­на́­де­сять лѣ́тъ.
 • Про́чая же словеса́ Амасі́ина пе́рвая и послѣ́дняя, не се́ ли, пи́сана су́ть въ кни́зѣ царе́й Иу́диныхъ и Изра́илевыхъ?
 • И во вре́мя егда́ Амасі́а от­ступи́ от­ Го́спода, и нападо́ша на него́ нападе́нiемъ, и побѣже́ изъ Иерусали́ма въ лахи́съ. И посла́ша вслѣ́дъ его́ въ лахи́съ, и уби́ша его́ ту́.
 • И взя́ша его́ на ко́нехъ и погребо́ша его́ со отцы́ его́ во гра́дѣ дави́довѣ.
 • Двадцати пяти лет воцарился Амасия и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Иегоаддань из Иерусалима.
 • И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца.
 • Когда утвердилось за ним царство, тогда он умертвил рабов своих, убивших царя, отца его.
 • Но детей их не умертвил, так как написано в законе, в книге Моисеевой, где заповедал Господь, говоря: не должны быть умерщвляемы отцы за детей, и дети не должны быть умерщвляемы за отцов, но каждый за свое преступление должен умереть.
 • И собрал Амасия Иудеев и поставил их по поколениям под власть тысяченачальников и стоначальников, всех Иудеев и Вениаминян, и пересчитал их от двадцати лет и выше, и нашел их триста тысяч человек отборных, ходящих на войну, держащих копье и щит.
 • И еще нанял из Израильтян сто тысяч храбрых воинов за сто талантов серебра.
 • Но человек Божий пришел к нему и сказал: царь! пусть не идет с тобою войско Израильское, потому что нет Господа с Израильтянами, со всеми сынами Ефрема.
 • Но иди ты один, делай дело, мужественно подвизайся на войне. Иначе повергнет тебя Бог пред лицем врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть.
 • И сказал Амасия человеку Божию: что же делать со ста талантами, которые я отдал войску Израильскому? И сказал человек Божий: может Господь дать тебе более сего.
 • И отделил их Амасия, – войско, пришедшее к нему из земли Ефремовой, – чтоб они шли в свое место. И возгорелся сильно гнев их на Иудею, и они пошли назад в свое место, в пылу гнева.
 • А Амасия отважился и повел народ свой, и пошел на долину Соляную и побил сынов Сеира десять тысяч;
 • и десять тысяч живых взяли сыны Иудины в плен, и привели их на вершину скалы, и низринули их с вершины скалы, и все они разбились совершенно.
 • Войско же, которое Амасия отослал обратно, чтоб оно не ходило с ним на войну, рассыпалось по городам Иудеи от Самарии до Вефорона и перебило в них три тысячи, и награбило множество добычи.
 • Амасия, придя после поражения Идумеян, принес богов сынов Сеира и поставил их у себя богами, и пред ними кланялся и им кадил.
 • И воспылал гнев Господа на Амасию, и послал Он к нему пророка, и тот сказал ему: зачем ты прибегаешь к богам народа сего, которые не избавили народа своего от руки твоей?
 • Когда он говорил ему, царь отвечал: разве советником царским поставили тебя? перестань, чтоб не убили тебя. И перестал пророк, сказав: знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего.
 • И посоветовался Амасия, царь Иудейский, и послал к Иоасу, сыну Иоахаза, сына Ииуева, царю Израильскому, сказать: выходи, повидаемся лично.
 • И послал Иоас, царь Израильский, к Амасии, царю Иудейскому, сказать: терн, который на Ливане, послал к кедру, который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою в жену сыну моему. Но прошли звери дикие, которые на Ливане, и истоптали этот терн.
 • Ты говоришь: вот я побил Идумеян, – и вознеслось сердце твое до тщеславия. Сиди лучше у себя дома. К чему тебе затевать опасное дело? Падешь ты и Иудея с тобою.
 • Но не послушался Амасия, так как от Бога было это, дабы предать их в руку Иоаса за то, что стали прибегать к богам Идумейским.
 • И выступил Иоас, царь Израильский, и увиделись лично, он и Амасия, царь Иудейский, в Вефсамисе Иудейском.
 • И были разбиты Иудеи Израильтянами, и разбежались каждый в шатер свой.
 • И Амасию, царя Иудейского, сына Иоаса, сына Иоахазова, захватил Иоас, царь Израильский, в Вефсамисе и привел его в Иерусалим, и разрушил стену Иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот уго́льных, на четыреста локтей;
 • и взял все золото и серебро, и все сосуды, находившиеся в доме Божием у Овед-Едома, и сокровища дома царского, и заложников, и возвратился в Самарию.
 • И жил Амасия, сын Иоасов, царь Иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахазова, царя Израильского, пятнадцать лет.
 • Прочие дела Амасии, первые и последние, описаны в книге царей Иудейских и Израильских.
 • И после того времени, как Амасия отступил от Господа, составили против него заговор в Иерусалиме, и он убежал в Лахис. И послали за ним в Лахис, и умертвили его там.
 • И привезли его на конях, и похоронили его с отцами его в городе Иудином.
 • בֶּן־עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנָה מָלַךְ אֲמַצְיָהוּ, וְעֶשְׂרִים וָתֵשַׁע שָׁנָה, מָלַךְ בִּירוּשָׁלִָם; וְשֵׁם אִמּוֹ, יְהוֹעַדָּן מִירוּשָׁלָיִם׃
 • וַיַּעַשׂ הַיָּשָׁר בְּעֵינֵי יְהוָה; רַק לֹא בְּלֵבָב שָׁלֵם׃
 • וַיְהִי כַּאֲשֶׁר חָזְקָה הַמַּמְלָכָה עָלָיו; וַיַּהֲרֹג אֶת־עֲבָדָיו, הַמַּכִּים אֶת־הַמֶּלֶךְ אָבִיו׃
 • וְאֶת־בְּנֵיהֶם לֹא הֵמִית; כִּי כַכָּתוּב בַּתּוֹרָה בְּסֵפֶר מֹשֶׁה אֲשֶׁר־צִוָּה יְהוָה לֵאמֹר, לֹא־יָמוּתוּ אָבוֹת עַל־בָּנִים וּבָנִים לֹא־יָמוּתוּ עַל־אָבוֹת, כִּי אִישׁ בְּחֶטְאוֹ יָמוּתוּ׃ פ
 • וַיִּקְבֹּץ אֲמַצְיָהוּ אֶת־יְהוּדָה, וַיַּעֲמִידֵם לְבֵית־אָבוֹת, לְשָׂרֵי הָאֲלָפִים וּלְשָׂרֵי הַמֵּאוֹת, לְכָל־יְהוּדָה וּבִנְיָמִן; וַיִּפְקְדֵם, לְמִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה, וַיִּמְצָאֵם, שְׁלֹשׁ־מֵאוֹת אֶלֶף בָּחוּר יוֹצֵא צָבָא, אֹחֵז רֹמַח וְצִנָּה׃
 • וַיִּשְׂכֹּר מִיִּשְׂרָאֵל, מֵאָה אֶלֶף גִּבּוֹר חָיִל בְּמֵאָה כִכַּר־כָּסֶף׃
 • וְאִישׁ הָאֱלֹהִים, בָּא אֵלָיו לֵאמֹר, הַמֶּלֶךְ אַל־יָבֹא עִמְּךָ צְבָא יִשְׂרָאֵל; כִּי אֵין יְהוָה עִם־יִשְׂרָאֵל, כֹּל בְּנֵי אֶפְרָיִם׃
 • כִּי אִם־בֹּא אַתָּה, עֲשֵׂה חֲזַק לַמִּלְחָמָה; יַכְשִׁילְךָ הָאֱלֹהִים לִפְנֵי אוֹיֵב, כִּי יֶשׁ־כֹּחַ בֵּאלֹהִים לַעְזוֹר וּלְהַכְשִׁיל׃
 • וַיֹּאמֶר אֲמַצְיָהוּ לְאִישׁ הָאֱלֹהִים, וּמַה־לַּעֲשׂוֹת לִמְאַת הַכִּכָּר, אֲשֶׁר נָתַתִּי לִגְדוּד יִשְׂרָאֵל; וַיֹּאמֶר אִישׁ הָאֱלֹהִים, יֵשׁ לַיהוָה, לָתֶת לְךָ הַרְבֵּה מִזֶּה׃
 • וַיַּבְדִּילֵם אֲמַצְיָהוּ, לְהַגְּדוּד אֲשֶׁר־בָּא אֵלָיו מֵאֶפְרַיִם, לָלֶכֶת לִמְקוֹמָם; וַיִּחַר אַפָּם מְאֹד בִּיהוּדָה, וַיָּשׁוּבוּ לִמְקוֹמָם בָּחֳרִי־אָף׃ פ
 • וַאֲמַצְיָהוּ הִתְחַזַּק, וַיִּנְהַג אֶת־עַמּוֹ, וַיֵּלֶךְ גֵּיא הַמֶּלַח; וַיַּךְ אֶת־בְּנֵי־שֵׂעִיר עֲשֶׂרֶת אֲלָפִים׃
 • וַעֲשֶׂרֶת אֲלָפִים חַיִּים, שָׁבוּ בְּנֵי יְהוּדָה, וַיְבִיאוּם לְרֹאשׁ הַסָּלַע; וַיַּשְׁלִיכוּם מֵרֹאשׁ־הַסֶּלַע וְכֻלָּם נִבְקָעוּ׃ ס
 • וּבְנֵי הַגְּדוּד, אֲשֶׁר הֵשִׁיב אֲמַצְיָהוּ מִלֶּכֶת עִמּוֹ לַמִּלְחָמָה, וַיִּפְשְׁטוּ בְּעָרֵי יְהוּדָה, מִשֹּׁמְרוֹן וְעַד־בֵּית חוֹרוֹן; וַיַּכּוּ מֵהֶם שְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים, וַיָּבֹזּוּ בִּזָּה רַבָּה׃ ס
 • וַיְהִי, אַחֲרֵי בוֹא אֲמַצְיָהוּ מֵהַכּוֹת אֶת־אֲדוֹמִים, וַיָּבֵא, אֶת־אֱלֹהֵי בְּנֵי שֵׂעִיר, וַיַּעֲמִידֵם לוֹ לֵאלֹהִים; וְלִפְנֵיהֶם יִשְׁתַּחֲוֶה וְלָהֶם יְקַטֵּר׃
 • וַיִּחַר־אַף יְהוָה בַּאֲמַצְיָהוּ; וַיִּשְׁלַח אֵלָיו נָבִיא, וַיֹּאמֶר לוֹ, לָמָּה דָרַשְׁתָּ אֶת־אֱלֹהֵי הָעָם, אֲשֶׁר לֹא־הִצִּילוּ אֶת־עַמָּם מִיָּדֶךָ׃
 • וַיְהִי בְּדַבְּרוֹ אֵלָיו, וַיֹּאמֶר לוֹ הַלְיוֹעֵץ לַמֶּלֶךְ נְתַנּוּךָ, חֲדַל־לְךָ לָמָּה יַכּוּךָ; וַיֶּחְדַּל הַנָּבִיא, וַיֹּאמֶר יָדַעְתִּי, כִּי־יָעַץ אֱלֹהִים לְהַשְׁחִיתֶךָ, כִּי־עָשִׂיתָ זֹּאת, וְלֹא שָׁמַעְתָּ לַעֲצָתִי׃ פ
 • וַיִּוָּעַץ, אֲמַצְיָהוּ מֶלֶךְ יְהוּדָה, וַיִּשְׁלַח אֶל־יוֹאָשׁ בֶּן־יְהוֹאָחָז בֶּן־יֵהוּא מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר; לְךָ (לְכָה) נִתְרָאֶה פָנִים׃
 • וַיִּשְׁלַח יוֹאָשׁ מֶלֶךְ־יִשְׂרָאֵל, אֶל־אֲמַצְיָהוּ מֶלֶךְ־יְהוּדָה לֵאמֹר, הַחוֹחַ אֲשֶׁר בַּלְּבָנוֹן, שָׁלַח אֶל־הָאֶרֶז אֲשֶׁר בַּלְּבָנוֹן לֵאמֹר, תְּנָה־אֶת־בִּתְּךָ לִבְנִי לְאִשָּׁה; וַתַּעֲבֹר חַיַּת הַשָּׂדֶה אֲשֶׁר בַּלְּבָנוֹן, וַתִּרְמֹס אֶת־הַחוֹחַ׃
 • אָמַרְתָּ, הִנֵּה הִכִּיתָ אֶת־אֱדוֹם, וּנְשָׂאֲךָ לִבְּךָ לְהַכְבִּיד; עַתָּה שְׁבָה בְּבֵיתֶךָ, לָמָּה תִתְגָּרֶה בְּרָעָה, וְנָפַלְתָּ, אַתָּה וִיהוּדָה עִמָּךְ׃
 • וְלֹא־שָׁמַע אֲמַצְיָהוּ, כִּי מֵהָאֱלֹהִים הִיא, לְמַעַן תִּתָּם בְּיָד; כִּי דָרְשׁוּ, אֵת אֱלֹהֵי אֱדוֹם׃
 • וַיַּעַל יוֹאָשׁ מֶלֶךְ־יִשְׂרָאֵל וַיִּתְרָאוּ פָנִים, הוּא וַאֲמַצְיָהוּ מֶלֶךְ־יְהוּדָה; בְּבֵית שֶׁמֶשׁ אֲשֶׁר לִיהוּדָה׃
 • וַיִּנָּגֶף יְהוּדָה לִפְנֵי יִשְׂרָאֵל; וַיָּנֻסוּ אִישׁ לְאֹהָלָיו׃
 • וְאֵת אֲמַצְיָהוּ מֶלֶךְ־יְהוּדָה בֶּן־יוֹאָשׁ בֶּן־יְהוֹאָחָז, תָּפַשׂ יוֹאָשׁ מֶלֶךְ־יִשְׂרָאֵל בְּבֵית שָׁמֶשׁ; וַיְבִיאֵהוּ יְרוּשָׁלִַם, וַיִּפְרֹץ בְּחוֹמַת יְרוּשָׁלִַם, מִשַּׁעַר אֶפְרַיִם עַד־שַׁעַר הַפּוֹנֶה, אַרְבַּע מֵאוֹת אַמָּה׃
 • וְכָל־הַזָּהָב וְהַכֶּסֶף וְאֵת כָּל־הַכֵּלִים הַנִּמְצְאִים בְּבֵית־הָאֱלֹהִים עִם־עֹבֵד אֱדוֹם, וְאֶת־אֹצְרוֹת בֵּית הַמֶּלֶךְ, וְאֵת בְּנֵי הַתַּעֲרֻבוֹת; וַיָּשָׁב שֹׁמְרוֹן׃ פ
 • וַיְחִי אֲמַצְיָהוּ בֶן־יוֹאָשׁ מֶלֶךְ יְהוּדָה, אַחֲרֵי מוֹת, יוֹאָשׁ בֶּן־יְהוֹאָחָז מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל; חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה׃
 • וְיֶתֶר דִּבְרֵי אֲמַצְיָהוּ, הָרִאשֹׁנִים וְהָאַחֲרוֹנִים; הֲלֹא הִנָּם כְּתוּבִים, עַל־סֵפֶר מַלְכֵי־יְהוּדָה וְיִשְׂרָאֵל׃
 • וּמֵעֵת, אֲשֶׁר־סָר אֲמַצְיָהוּ מֵאַחֲרֵי יְהוָה, וַיִּקְשְׁרוּ עָלָיו קֶשֶׁר בִּירוּשָׁלִַם וַיָּנָס לָכִישָׁה; וַיִּשְׁלְחוּ אַחֲרָיו לָכִישָׁה, וַיְמִיתֻהוּ שָׁם׃
 • וַיִּשָּׂאֻהוּ עַל־הַסּוּסִים; וַיִּקְבְּרוּ אֹתוֹ עִם־אֲבֹתָיו בְּעִיר יְהוּדָה׃
 • Когда Амасия стал царем, ему было двадцать пять лет. Он царствовал в Иерусалиме двадцать девять лет. Мать его — Иоаддáн, родом из Иерусалима.
 • Деяния Амасии были угодны Господу, но не был Амасия предан Господу всем сердцем.
 • Когда Амасия крепко взял власть в свои руки, он казнил тех вельмож, что убили его отца, царя.
 • Но их сыновей он не казнил, ведь в Законе, в книге Моисея , написано, что Господь заповедал: «Отцов нельзя предавать смерти за вину сыновей, а сыновей — за вину отцов. Человек может быть предан смерти лишь за то преступление, которое совершил он сам».
 • Амасия собрал всех жителей Иудеи и распределил всех иудеев и ве–ниамитян под начальство предводителей тысячных и сотенных отрядов в соответствии с делением на роды. Были переписаны все в возрасте от двадцати лет и старше: триста тысяч пригодных к воинской службе мужчин, способных носить копье и щит.
 • К тому же царь нанял в Израиле сто тысяч могучих воинов за сто талантов серебра.
 • Пришел к нему человек Божий и сказал: «Царь! Пусть не выступают с тобой в поход израильские воины! Господь не будет помогать израильтянам — сынам Ефрема.
 • Если хочешь — иди, сражайся отважно! Но Бог повергнет тебя перед врагами, ведь погубить или спасти — во власти Бога».
 • Амасия ответил человеку Божьему: «А как же быть с той сотней талантов, что я заплатил израильскому войску?» На это Божий человек сказал: «Господь может дать тебе гораздо больше!»
 • Тогда Амасия распустил воинов, пришедших к нему из племени Ефрема, и они в страшном гневе на Иудею разошлись по домам.
 • А Амасия в воодушевлении повел свое войско к Солянóй Долине, и там они перебили десять тысяч сеи́рцев,
 • а еще десять тысяч человек взяли живьем, и отведя их на вершину скалы, сбросили оттуда, и все они разбились.
 • Тем временем наемники, которых Амасия отослал обратно и не взял с собой на войну, стали нападать на иудейские города от Самарии до Бет–Хорона. Там они перебили три тысячи человек и награбили много добра.
 • Вернувшись после разгрома эдомитян, Амасия принес с собой сеирских божков. Он сделал их своими богами и стал им поклоняться и воскурять.
 • Господь разгневался на Амасию и послал к нему пророка, который сказал ему: «Зачем ты поклоняешься богам чужих народов? Эти боги не смогли спасти свои народы, когда ты напал на них!»
 • Он еще не кончил говорить, как царь ответил ему: «Что, тебя назначили царским советником? А ну, замолчи! Иначе будешь казнен!» Но прежде чем умолкнуть, пророк сказал: «Я знаю: Господь решил погубить тебя, раз ты творишь такие вещи и не желаешь выслушать мой совет».
 • Амасия, царь Иудеи, принял решение отправить посланцев к Иоасу, сыну Иоахаза, сына Иегу, царю Израиля, и велел передать ему: «Выходи на бой! Сойдемся лицом к лицу!»
 • Иоас, царь Израиля, велел ответить Амасии, царю Иудеи: «Как–то раз ливанский чертополох отправил посланцев к ливанскому кедру: „Выдавай, — говорит, — свою дочь замуж за моего сына”. Шел мимо зверь ливанский — и растоптал этот чертополох.
 • Ты думаешь, что разгромил Эдом, — это вскружило тебе голову. Гордиться гордись — да только сидя дома. Зачем накликаешь на себя беду? И сам падешь, и вместе с тобой — Иудея».
 • Но не послушал его Амасия — ведь Бог решил отдать его людей в руки врагов за то, что они почитали эдóмских божков.
 • Иоас, царь Израиля, выступил в поход — и сошлись они с Амасией лицом к лицу в Бет–Ше́меше, что в Иудее.
 • Иудеи были разбиты израильтянами и разбежались по домам.
 • А сам Амасия, царь Иудеи, сын Иоаса, сына Ахазии, попал при Бет–Шемеше в плен к Иоасу, царю Израиля. Иоас привел Амасию к Иерусалиму, и там, сделав в стене пролом длиною в четыреста локтей, от Ефремовых ворот до Угловых, вошел в город.
 • Он забрал все золото и серебро, всю утварь, какая нашлась в Божьем Храме (за нее отвечал Ове́д–Эдóм), и сокровища, хранившиеся в царском дворце, взял заложников и вернулся в Самарию.
 • Амасия, сын Иоаса, царь Иудеи, пережил Иоаса, сына Иоахаза, царя израильского, на пятнадцать лет.
 • Прочее об Амасии от начала до конца описано в Книге царей Иудеи и Израиля.
 • С того времени как Амасия отвернулся от Господа, против него в Иерусалиме начали составлять заговор. Амасия бежал в Лахиш, но заговорщики послали за ним в Лахиш своих людей и убили его.
 • Тело увезли из Лахиша на лошадях, и Амасия был похоронен вместе с предками в Городе Иуды .
 • У віці двадцяти й п́яти літ зацарював Амація, і двадцять і п́ять літ царював він в Єрусалимі.
  А ім́я його матері Єгоаддан, з Єрусалиму.
 • І робив він угодне в Господніх очах, тільки не з цілим серцем.
 • І сталося, як зміцнилося царство за ним, то він повбивав своїх рабів, що забили царя свого, його батька.
 • А синів їх він не позабивав, як написано в книзі Мойсеєвого Закону, що наказав був Господь, говорячи: Не помруть батьки за синів, а сини не помруть за батьків, бо кожен за гріх свій помре.
 • І зібрав Амація Юду, і поставив їх за домом їхніх батьків, за тисячниками та за сотниками для всього Юди та Веніямина;
  і він перелічив їх від віку двадцяти років і вище, і знайшов їх три сотні тисяч вибраного, здатного до війська, хто тримає ратище та великого щита.
 • І найняв він із Ізраїля сотню тисяч хоробрих вояків за сотню талантів срібла.
 • І прийшов до нього Божий чоловік, говорячи: О царю, нехай не виходить з тобою Ізраїлеве військо, бо Господь не з Ізраїлем, ні з жодним із синів Єфрема.
 • Але йди тільки ти, роби, будь відважний на війні!
  Інакше вчинить Бог, що ти спіткнешся перед ворогом, бо в Бога є сила допомагати, або робити, щоб спіткнутися.
 • І сказав Амація до Божого чоловіка: А що робити з тією сотнею талантів, що я дав Ізраїлевому війську?
  А Божий чоловік відказав: Господь може дати тобі більше від цього!
 • І відділив Амація їх, те військо, що прийшло з краю Єфремового, щоб ішло на своє місце.
  І дуже запалився їхній гнів на Юду, і вони вернулися на своє місце в запаленому гніві.
 • А Амація зміцнився, і попровадив свій народ, і пішов до Соляної долини, і побив десять тисяч Сеїрових синів,
 • а десять тисяч живих узяли Юдині сини до неволі.
  І привели їх на верхів́я скелі, і поскидали їх з верхів́я тієї скелі, і всі вони позабивалися…
 • А люди того війська, що Амація вернув, щоб не йшли з ним на війну, розсипалися по Юдиних містах від Самарії й аж до Бет-Хорону, і повбивали з них три тисячі, і пограбували велику здобич.
 • І сталося по тому, як прийшов Амація, побивши едомлян, то він приніс богів Сеїрових синів, і поставив їх собі за богів, і перед ними вклонявся, і їм кадив.
 • І запалився Господній гнів на Амацію, і Він послав до нього пророка, а той сказав йому: Нащо ти звертався до богів цього народу, богів, що не врятували народу свого від твоєї руки?
 • І сталося, як він говорив це до нього, сказав йому цар: Чи я поставив тебе за царевого дорадника?
  Перестань собі, нащо вбивати тебе?
  І перестав той пророк, але сказав: Я знаю, що Бог постановив погубити тебе, бо зробив ти це, і не слухав моєї поради…
 • І радився Амація, цар Юдин, і послав до Йоаша, сина Єгоахаза, сина Єгу, Ізраїлевого царя, говорячи: Іди но, поміряємось!
 • І послав Йоаш, Ізраїлів цар, до Амації, Юдиного царя, говорячи: Тернина, що на Ливані, послала до кедрини, що на Ливані, кажучи: Дай но дочку свою моєму синові за жінку!
  Та перейшла польова звірина, що на Ливані, і витоптала ту тернину…
 • Ти сказав: Ось побив ти Едома, і піднесло тебе серце твоє, щоб пишатися.
  Тепер сиди ж у своєму домі.
  Нащо будеш дрочитися зо злом, і впадеш ти та Юда з тобою?
 • Та не послухався Амація, бо від Бога було це, щоб віддати їх у руку ворога, бо зверталися вони до едомських богів.
 • І вийшов Йоаш, Ізраїлів цар, і зустрілися він та Амація, цар Юдин, у Юдиному Бет-Шемеші.
 • І був побитий Юда перед Ізраїлем, і повтікали кожен до намету свого.
 • А Йоаш, цар Ізраїлів, схопив Амацію, Юдиного царя, сина Йоаша, сина Єгоахаза, у Бет-Шемеші, і привів його до Єрусалиму, і зробив пролім в єрусалимському мурі, від Єфремової брами аж до брами Наріжної, чотири сотні ліктів.
 • І забрав він усе золото й срібло, та ввесь посуд, що знаходився в Божому домі в Овед-Едома, та скарби царевого дому, та закладників, і вернувся в Самарію.
 • І жив Амація, Йоашів син, цар Юдин, по смерті Йоаша, Єгоахазового сина, Ізраїлевого царя, п́ятнадцять літ.
 • А решта діл Амації, перші та останні, ото вони написані в Книзі Царів Юдиних та Ізраїлевих.
 • А від часу, коли Амація відступив від Господа, то склали на нього змову в Єрусалимі, та він утік до Лахішу.
  І послали за ним до Лахішу, і вбили його там.
 • І повезли його на конях, і поховали його з батьками його в Давидовому Місті.