Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Два́десяти пяти́ лѣ́тъ бы́сть Амасі́а, егда́ ца́р­ст­вовати нача́, и два́десять де́вять лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тери его́ Иоада́ень от­ Иерусали́ма.
 • И сотвори́ пра́вое предъ Го́сподемъ, оба́че не се́рдцемъ соверше́н­нымъ.
 • И бы́сть егда́ утверди́ся ца́р­ст­во въ руцѣ́ его́, и умертви́ рабы́ своя́ и́же уби́ша царя́ отца́ его́.
 • Сыно́въ же и́хъ не изби́ по за́повѣдемъ зако́на Госпо́дня, я́коже пи́сано е́сть въ кни́зѣ зако́на Моисе́ова, я́коже повелѣ́ Госпо́дь, глаго́ля: не у́мрутъ отцы́ за сы́ны, и сы́нове не у́мрутъ за отцы́, но кі́йждо во грѣсѣ́ сво­е́мъ у́мретъ.
 • И собра́ Амасі́а до́мъ Иу́динъ, и поста́ви и́хъ по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ въ ты́сящники и со́тники, во все́й Иуде́и и Венiами́нѣ: и сочте́ и́хъ от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, и обрѣ́те и́хъ три́ста ты́сящъ си́льныхъ исходи́ти на бра́нь, держа́щихъ ко́пiя и щиты́.
 • Еще́ же ная́ от­ Изра́иля сто́ ты́сящъ хра́брыхъ въ си́лѣ, за сто́ тала́нтъ сребра́.
 • И прiи́де человѣ́къ Бо́жiй къ нему́, глаго́ля: О, царю́ да не изы́детъ съ тобо́ю си́ла Изра́илева, нѣ́сть бо Госпо́дь со Изра́илемъ, со всѣ́ми сыны́ Ефре́мли:
 • я́ко а́ще мни́ши укрѣпи́тися съ ни́ми, въ бѣ́г­ст­во обрати́тъ тя́ Госпо́дь предъ враги́, зане́ от­ Го́спода е́сть укрѣпи́тися и въ бѣ́г­ст­во обрати́тися.
 • Рече́ же Амасі́а къ человѣ́ку Бо́жiю: и что́ сотворю́ о стѣ́ тала́нтахъ, я́же да́хъ си́лѣ Изра́илевѣ? И рече́ человѣ́къ Бо́жiй: и́мать Госпо́дь да́ти тебѣ́ мно́жае си́хъ.
 • И от­лучи́ Амасі́а си́лу при­­ше́дшую къ нему́ от­ Ефре́ма, от­ити́ на мѣ́сто свое́. И разгнѣ́вашася зѣло́ на Иу́ду, и воз­врати́шася во страну́ свою́ во гнѣ́вѣ я́рости.
 • И Амасі́а укрѣпи́ся, и взя́ лю́ди своя́ и и́де во удо́ль сла́ную, и порази́ та́мо сыно́въ Сии́ръ де́сять ты́сящъ.
 • И де́сять ты́сящъ живы́хъ я́ша сы́нове Иу́дины, и при­­ведо́ша и́хъ на ве́рхъ нѣ́которыя стремни́ны, и сверго́ша и́хъ стремгла́въ съ высоты́ стремни́ны, и вси́ разсѣдо́шася.
 • Сы́нове же си́лы, и́хже от­сла́ Амасі́а, да не и́дутъ съ ни́мъ на бра́нь, нападо́ша на гра́ды Иу́дины от­ самарі́и да́же до веѳоро́на: и уби́ша от­ ни́хъ три́ ты́сящы, и плѣни́ша плѣ́нъ мно́гъ.
 • И бы́сть егда́ воз­врати́ся Амасі́а порази́въ Идуме́ю, и при­­несе́ себѣ́ бого́въ сыно́въ Сии́ръ, и поста́ви въ бо́ги себѣ́, и покланя́шеся и́мъ и са́мъ кадя́ше и́мъ.
 • И бы́сть гнѣ́въ Госпо́день на Амасі́ю, и посла́ къ нему́ проро́ка, и рече́ ему́: почто́ взыска́лъ еси́ бого́въ людски́хъ, и́же не изба́виша люді́й сво­и́хъ от­ руку́ твое́ю?
 • И бы́сть егда́ то́й глаго́лаше къ нему́, и от­вѣща́ ему́: еда́ совѣ́тника царе́ва поста́вихъ тя́? внемли́, да не бiе́нъ бу́деши. И умолча́ проро́къ и рече́: вѣ́мъ, я́ко восхотѣ́ Госпо́дь потреби́ти тя́, зане́же сотвори́лъ еси́ сiе́ зло́] и не послу́шалъ еси́ совѣ́та мо­его́.
 • И совѣща́ Амасі́а ца́рь Иу́динъ, и посла́ ко Иоа́су сы́ну Иоаха́за сы́на ииу́ева, ко царю́ Изра́илеву, глаго́ля: прiиди́, да уви́димся между́ собо́ю въ лице́.
 • И посла́ Иоа́съ ца́рь Изра́илевъ ко Амасі́и царю́ Иу́дину, глаго́ля: те́рнъ, и́же въ Лива́нѣ, посла́ ко ке́дру Лива́нску, глаго́ля: да́ждь дще́рь твою́ сы́ну мо­ему́ въ жену́, и се́, прiи́дутъ звѣ́рiе, и́же въ дубра́вѣ Лива́нстѣй: и прiидо́ша звѣ́рiе и потопта́ша те́рнъ:
 • ре́клъ еси́: се́, порази́хъ Идуме́ю, и воз­двиза́ет­ся се́рдце твое́ въ горды́ню: ны́нѣ сѣди́ въ дому́ тво­е́мъ, и почто́ совѣщава́еши себѣ́ лука́во­е? паде́ши ты́ и Иу́да съ тобо́ю.
 • И не послу́ша Амасі́а, зане́ от­ Го́спода бы́сть, да преда́ст­ся въ ру́ки Иоа́су, я́ко взыска́ бого́въ Идуме́йскихъ.
 • И взы́де Иоа́съ ца́рь Изра́илевъ, и яви́стася дру́гъ дру́гу, то́й и Амасі́а ца́рь Иу́динъ, въ веѳсами́сѣ, и́же е́сть Иу́динъ.
 • И паде́ Иу́да предъ лице́мъ Изра́илевымъ, и бѣжа́ кі́йждо въ жили́ще свое́.
 • И Амасі́ю царя́ Иу́дина сы́на Иоа́сова, сы́на Охозі́ина, я́тъ Иоа́съ ца́рь Изра́илевъ въ веѳсами́сѣ, и введе́ его́ во Иерусали́мъ, и разори́ стѣ́ны Иерусали́мли от­ вра́тъ Ефре́млихъ да́же до вра́тъ у́гла на четы́реста лако́тъ:
 • и все́ зла́то и сребро́, и вся́ сосу́ды обрѣ́тшыяся въ дому́ Госпо́дни и у Авдедо́ма, и сокро́вища до́му царе́ва, и сыно́въ зало́га, и воз­врати́ въ самарі́ю.
 • И поживе́ Амасі́а сы́нъ Иоа́совъ, ца́рь Иу́динъ, по уме́ртвiи Иоа́са сы́на Иоаха́зова царя́ Изра́илева пять­на́­де­сять лѣ́тъ.
 • Про́чая же словеса́ Амасі́ина пе́рвая и послѣ́дняя, не се́ ли, пи́сана су́ть въ кни́зѣ царе́й Иу́диныхъ и Изра́илевыхъ?
 • И во вре́мя егда́ Амасі́а от­ступи́ от­ Го́спода, и нападо́ша на него́ нападе́нiемъ, и побѣже́ изъ Иерусали́ма въ лахи́съ. И посла́ша вслѣ́дъ его́ въ лахи́съ, и уби́ша его́ ту́.
 • И взя́ша его́ на ко́нехъ и погребо́ша его́ со отцы́ его́ во гра́дѣ дави́довѣ.
 • Двадцати пяти лет воцарился Амасия и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Иегоаддань из Иерусалима.
 • И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца.
 • Когда утвердилось за ним царство, тогда он умертвил рабов своих, убивших царя, отца его.
 • Но детей их не умертвил, так как написано в законе, в книге Моисеевой, где заповедал Господь, говоря: не должны быть умерщвляемы отцы за детей, и дети не должны быть умерщвляемы за отцов, но каждый за свое преступление должен умереть.
 • И собрал Амасия Иудеев и поставил их по поколениям под власть тысяченачальников и стоначальников, всех Иудеев и Вениаминян, и пересчитал их от двадцати лет и выше, и нашел их триста тысяч человек отборных, ходящих на войну, держащих копье и щит.
 • И еще нанял из Израильтян сто тысяч храбрых воинов за сто талантов серебра.
 • Но человек Божий пришел к нему и сказал: царь! пусть не идет с тобою войско Израильское, потому что нет Господа с Израильтянами, со всеми сынами Ефрема.
 • Но иди ты один, делай дело, мужественно подвизайся на войне. Иначе повергнет тебя Бог пред лицем врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть.
 • И сказал Амасия человеку Божию: что же делать со ста талантами, которые я отдал войску Израильскому? И сказал человек Божий: может Господь дать тебе более сего.
 • И отделил их Амасия, – войско, пришедшее к нему из земли Ефремовой, – чтоб они шли в свое место. И возгорелся сильно гнев их на Иудею, и они пошли назад в свое место, в пылу гнева.
 • А Амасия отважился и повел народ свой, и пошел на долину Соляную и побил сынов Сеира десять тысяч;
 • и десять тысяч живых взяли сыны Иудины в плен, и привели их на вершину скалы, и низринули их с вершины скалы, и все они разбились совершенно.
 • Войско же, которое Амасия отослал обратно, чтоб оно не ходило с ним на войну, рассыпалось по городам Иудеи от Самарии до Вефорона и перебило в них три тысячи, и награбило множество добычи.
 • Амасия, придя после поражения Идумеян, принес богов сынов Сеира и поставил их у себя богами, и пред ними кланялся и им кадил.
 • И воспылал гнев Господа на Амасию, и послал Он к нему пророка, и тот сказал ему: зачем ты прибегаешь к богам народа сего, которые не избавили народа своего от руки твоей?
 • Когда он говорил ему, царь отвечал: разве советником царским поставили тебя? перестань, чтоб не убили тебя. И перестал пророк, сказав: знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего.
 • И посоветовался Амасия, царь Иудейский, и послал к Иоасу, сыну Иоахаза, сына Ииуева, царю Израильскому, сказать: выходи, повидаемся лично.
 • И послал Иоас, царь Израильский, к Амасии, царю Иудейскому, сказать: терн, который на Ливане, послал к кедру, который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою в жену сыну моему. Но прошли звери дикие, которые на Ливане, и истоптали этот терн.
 • Ты говоришь: вот я побил Идумеян, – и вознеслось сердце твое до тщеславия. Сиди лучше у себя дома. К чему тебе затевать опасное дело? Падешь ты и Иудея с тобою.
 • Но не послушался Амасия, так как от Бога было это, дабы предать их в руку Иоаса за то, что стали прибегать к богам Идумейским.
 • И выступил Иоас, царь Израильский, и увиделись лично, он и Амасия, царь Иудейский, в Вефсамисе Иудейском.
 • И были разбиты Иудеи Израильтянами, и разбежались каждый в шатер свой.
 • И Амасию, царя Иудейского, сына Иоаса, сына Иоахазова, захватил Иоас, царь Израильский, в Вефсамисе и привел его в Иерусалим, и разрушил стену Иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот уго́льных, на четыреста локтей;
 • и взял все золото и серебро, и все сосуды, находившиеся в доме Божием у Овед-Едома, и сокровища дома царского, и заложников, и возвратился в Самарию.
 • И жил Амасия, сын Иоасов, царь Иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахазова, царя Израильского, пятнадцать лет.
 • Прочие дела Амасии, первые и последние, описаны в книге царей Иудейских и Израильских.
 • И после того времени, как Амасия отступил от Господа, составили против него заговор в Иерусалиме, и он убежал в Лахис. И послали за ним в Лахис, и умертвили его там.
 • И привезли его на конях, и похоронили его с отцами его в городе Иудином.
 • Когда Амасия стал царем, ему было двадцать пять лет. Он царствовал в Иерусалиме двадцать девять лет. Мать его — Иоаддáн, родом из Иерусалима.
 • Деяния Амасии были угодны Господу, но не был Амасия предан Господу всем сердцем.
 • Когда Амасия крепко взял власть в свои руки, он казнил тех вельмож, что убили его отца, царя.
 • Но их сыновей он не казнил, ведь в Законе, в книге Моисея , написано, что Господь заповедал: «Отцов нельзя предавать смерти за вину сыновей, а сыновей — за вину отцов. Человек может быть предан смерти лишь за то преступление, которое совершил он сам».
 • Амасия собрал всех жителей Иудеи и распределил всех иудеев и ве–ниамитян под начальство предводителей тысячных и сотенных отрядов в соответствии с делением на роды. Были переписаны все в возрасте от двадцати лет и старше: триста тысяч пригодных к воинской службе мужчин, способных носить копье и щит.
 • К тому же царь нанял в Израиле сто тысяч могучих воинов за сто талантов серебра.
 • Пришел к нему человек Божий и сказал: «Царь! Пусть не выступают с тобой в поход израильские воины! Господь не будет помогать израильтянам — сынам Ефрема.
 • Если хочешь — иди, сражайся отважно! Но Бог повергнет тебя перед врагами, ведь погубить или спасти — во власти Бога».
 • Амасия ответил человеку Божьему: «А как же быть с той сотней талантов, что я заплатил израильскому войску?» На это Божий человек сказал: «Господь может дать тебе гораздо больше!»
 • Тогда Амасия распустил воинов, пришедших к нему из племени Ефрема, и они в страшном гневе на Иудею разошлись по домам.
 • А Амасия в воодушевлении повел свое войско к Солянóй Долине, и там они перебили десять тысяч сеи́рцев,
 • а еще десять тысяч человек взяли живьем, и отведя их на вершину скалы, сбросили оттуда, и все они разбились.
 • Тем временем наемники, которых Амасия отослал обратно и не взял с собой на войну, стали нападать на иудейские города от Самарии до Бет–Хорона. Там они перебили три тысячи человек и награбили много добра.
 • Вернувшись после разгрома эдомитян, Амасия принес с собой сеирских божков. Он сделал их своими богами и стал им поклоняться и воскурять.
 • Господь разгневался на Амасию и послал к нему пророка, который сказал ему: «Зачем ты поклоняешься богам чужих народов? Эти боги не смогли спасти свои народы, когда ты напал на них!»
 • Он еще не кончил говорить, как царь ответил ему: «Что, тебя назначили царским советником? А ну, замолчи! Иначе будешь казнен!» Но прежде чем умолкнуть, пророк сказал: «Я знаю: Господь решил погубить тебя, раз ты творишь такие вещи и не желаешь выслушать мой совет».
 • Амасия, царь Иудеи, принял решение отправить посланцев к Иоасу, сыну Иоахаза, сына Иегу, царю Израиля, и велел передать ему: «Выходи на бой! Сойдемся лицом к лицу!»
 • Иоас, царь Израиля, велел ответить Амасии, царю Иудеи: «Как–то раз ливанский чертополох отправил посланцев к ливанскому кедру: „Выдавай, — говорит, — свою дочь замуж за моего сына”. Шел мимо зверь ливанский — и растоптал этот чертополох.
 • Ты думаешь, что разгромил Эдом, — это вскружило тебе голову. Гордиться гордись — да только сидя дома. Зачем накликаешь на себя беду? И сам падешь, и вместе с тобой — Иудея».
 • Но не послушал его Амасия — ведь Бог решил отдать его людей в руки врагов за то, что они почитали эдóмских божков.
 • Иоас, царь Израиля, выступил в поход — и сошлись они с Амасией лицом к лицу в Бет–Ше́меше, что в Иудее.
 • Иудеи были разбиты израильтянами и разбежались по домам.
 • А сам Амасия, царь Иудеи, сын Иоаса, сына Ахазии, попал при Бет–Шемеше в плен к Иоасу, царю Израиля. Иоас привел Амасию к Иерусалиму, и там, сделав в стене пролом длиною в четыреста локтей, от Ефремовых ворот до Угловых, вошел в город.
 • Он забрал все золото и серебро, всю утварь, какая нашлась в Божьем Храме (за нее отвечал Ове́д–Эдóм), и сокровища, хранившиеся в царском дворце, взял заложников и вернулся в Самарию.
 • Амасия, сын Иоаса, царь Иудеи, пережил Иоаса, сына Иоахаза, царя израильского, на пятнадцать лет.
 • Прочее об Амасии от начала до конца описано в Книге царей Иудеи и Израиля.
 • С того времени как Амасия отвернулся от Господа, против него в Иерусалиме начали составлять заговор. Амасия бежал в Лахиш, но заговорщики послали за ним в Лахиш своих людей и убили его.
 • Тело увезли из Лахиша на лошадях, и Амасия был похоронен вместе с предками в Городе Иуды .
 • Амасё дар синни бисту панҷсолагӣ подшоҳ шуд, ва бисту нӯҳ сол дар Уршалим подшоҳӣ кард; ва номи модараш Еҳӯадон, аз Уршалим, буд.
 • Ва он чи дар назари Парвардигор дуруст буд, ба амал овард, аммо на бо дили комил.
 • Ва ҳангоме ки подшоҳӣ дар дасташ мустаҳкам шуд, навкарони худро, ки падараш подшоҳро кушта буданд, ба қатл расонид.
 • Вале писарони онҳоро накушт, мувофиқи навиштаи китоби Тавроти Мусо, ки дар он Парвардигор фармуда, гуфтааст: «Падарон набояд барои гуноҳи писарон кушта шаванд, ва писарон набояд барои гуноҳи падарон кушта шаванд, балки ҳар кас бояд барои гуноҳи худаш кушта шавад».
 • Ва Амасё аҳли Яҳудоро ҷамъ кард, ва онҳоро мувофиқи хонаводаҳо, дар тамоми Яҳудо ва Бинёмин, зери фармони мириҳазорҳо ва мирисадҳо гузошт; ва онҳоро аз бистсола ва болотар дар шумор оварда, сесад ҳазор баргузидагони найзавар ва сипардорро ёфт, ки метавонистанд ба аскарӣ бираванд.
 • Ва аз Исроил сад ҳазор мардони ҷангиро ба нархи сад киккар нуқра киро кард.
 • Вале марди Худо назди ӯ омада, гуфт: «Эй подшоҳ! Бигзор лашкари Исроил бо ту нараванд, зеро ки Парвардигор бо Исроил, яъне бо тамоми банӣ Эфроим нест.
 • Балки худат бирав, ва амал намуда, мардонавор биҷанг барои ҷанг пурзӯр шав, вагарна туро Худо пеши душман мағлуб хоҳад кард, зеро ки Худо метавонад тавоност мадад расонад ва мағлуб созад,
 • Ва Амасё ба марди Худо гуфт: «Пас, оид ба сад киккар нуқрае ки ба фавҷи Исроил додаам, чӣ кунам?» Ва марди Худо гуфт: «Парвардигор метавонад ба ту аз ин зиёдтар бидиҳад».
 • Ва Амасё он фавҷро, ки назди ӯ аз Эфроим омада буданд, ҷудо кард, то ки ба макони худ бираванд; ва ғазаби онҳо бар Яҳудо бағоят аланга гирифт, ва онҳо хашмгин шуда, ба макони худ баргаштанд.
 • Ва Амасё далер гардида, қавми худро пеш бурд, ва ба дараи водии Милҳ расида, аз банӣ Сеир даҳ ҳазор нафарро кушт.
 • Ва банӣ Яҳудо даҳ ҳазор нафарро зинда асир карда, ба қуллаи Солаъ оварданд; ва онҳоро аз қуллаи Солаъ партофтанд, ва ҳамаашон нобуд шуданд.
 • Ва аҳли он фавҷ, ки Амасё онҳоро баргардонида буд, то ки бо ӯ ба ҷанг нараванд, дар шаҳрҳои Яҳудо, аз Сомария то Байт-Ҳӯрӯн, пароканда шуда, се ҳазор нафарро куштанд, ва ғанимати зиёдеро ба тороҷ бурданд.
 • Ва ҳангоме ки Амасё ба адӯмиён шикаст расонида баргашт, ӯ худоёни банӣ Сеирро оварда, назди худ онҳоро ҳамчун худоён барқарор намуд, ва пеши онҳо саҷда бурд, ва барои онҳо бухур сӯзонид.
 • Ва ғазаби Парвардигор бар Амасё аланга гирифт, ва пайғамбареро назди ӯ фиристод, ки вай ба ӯ гуфт: «Чаро ту худоёни қавмеро ҷӯё шудаӣ, ки онҳо натавонистанд қавми худро аз дасти ту раҳо кунанд?»
 • Ва ҳангоме ки вай ба ӯ сухан меронд, ӯ ба вай гуфт: «Оё туро машваратчии подшоҳ таъин кардаанд? Бас кун, чаро туро бикушанд?» Ва пайғамбар бас карда, гуфт: «Медонам, ки Худо қарор додааст туро нобуд кунад, зеро ки ту ин корро кардӣ, ва ба машварати ман гӯш надодӣ».
 • Ва Амасё, подшоҳи Яҳудо, машварат намуд, ва назди Юош писари Еҳӯоҳоз писари Еҳу, подшоҳи Исроил, фиристода, гуфт: «Биё, рӯ ба рӯ шавем».
 • Ва Юош, подшоҳи Исроил, назди Амасё, подшоҳи Яҳудо, фиристода, гуфт: «Мушхоре ки дар Лубнон аст, ба арзе ки дар Лубнон аст, фиристода, гуфтааст: ́Духтари худро ба писари ман ба занӣ бидеҳ́. Валекин ҳайвони даштие ки дар Лубнон аст, гузар карда, мушхорро поймол намудааст.
 • Мегӯӣ: ́Инак, Адӯмро шикаст додам́, ва дилат мағрур шудааст, ва ту бо худ меболӣ. Алҳол дар хонаи худ бинишин. Чаро ту бадбахтиро бармеангезӣ, то ки худат фурӯ ғалтӣ, ва ҳамчунин Яҳудо ҳамроҳи ту?»
 • Вале Амасё гӯш надод, зеро ки ин аз ҷониби Худо буд, то ки онҳоро ба дасти душман бисупорад, чунки худоёни Адӯмро ҷӯё шуда буданд.
 • Ва Юош, подшоҳи Исроил, баромад, ва ӯ ва Амасё, подшоҳи Яҳудо, дар Байт-Шемеш, ки дар Яҳудост, рӯ ба рӯ шуданд.
 • Ва аҳли Яҳудо пеши Исроил мағлуб гардида, ҳар яке ба хаймаҳои худ гурехта рафтанд.
 • Ва Юош, подшоҳи Исроил, Амасё писари Еҳӯош писари Еҳӯоҳоз, подшоҳи Яҳудоро дар Байт-Шемеш дастгир намуд, ва ӯро ба Уршалим овард, ва ҳисори Уршалимро аз дарвозаи Эфроим то дарвозаи кунҷакӣ, ба андозаи чорсад араш хароб кард;
 • Ва тамоми тилло ва нуқра, ва тамоми колоеро, ки дар хонаи Худо назди Убайд-Адӯм ёфт шуд, ва хазинаҳои хонаи подшоҳ, ва гаравгононро гирифта, ба Сомария баргашт.
 • Ва Амасё писари Еҳӯош, подшоҳи Яҳудо, баъд аз вафоти Юош писари Еҳӯоҳоз, подшоҳи Исроил, понздаҳ сол зиндагӣ кард.
 • Ва бақияи корҳои Амасё, аз аввал то охир, дар китоби подшоҳони Яҳудо ва Исроил навишта шудааст.
 • Ва аз замоне ки Амасё аз пайравии Парвардигор дур шуд, дар Уршалим ба муқобили ӯ суиқасд карданд, ва ӯ ба Локиш гурехт; ва аз ақиби ӯ ба Локиш фиристоданд, ва ӯро дар он ҷо куштанд.
 • Ва ӯро бар аспҳо бардошта оварданд, ва ӯро бо падаронаш дар шаҳри Довуд дафн карданд.

 • У віці двадцяти й п́яти літ зацарював Амація, і двадцять і п́ять літ царював він в Єрусалимі.
  А ім́я його матері Єгоаддан, з Єрусалиму.
 • І робив він угодне в Господніх очах, тільки не з цілим серцем.
 • І сталося, як зміцнилося царство за ним, то він повбивав своїх рабів, що забили царя свого, його батька.
 • А синів їх він не позабивав, як написано в книзі Мойсеєвого Закону, що наказав був Господь, говорячи: Не помруть батьки за синів, а сини не помруть за батьків, бо кожен за гріх свій помре.
 • І зібрав Амація Юду, і поставив їх за домом їхніх батьків, за тисячниками та за сотниками для всього Юди та Веніямина;
  і він перелічив їх від віку двадцяти років і вище, і знайшов їх три сотні тисяч вибраного, здатного до війська, хто тримає ратище та великого щита.
 • І найняв він із Ізраїля сотню тисяч хоробрих вояків за сотню талантів срібла.
 • І прийшов до нього Божий чоловік, говорячи: О царю, нехай не виходить з тобою Ізраїлеве військо, бо Господь не з Ізраїлем, ні з жодним із синів Єфрема.
 • Але йди тільки ти, роби, будь відважний на війні!
  Інакше вчинить Бог, що ти спіткнешся перед ворогом, бо в Бога є сила допомагати, або робити, щоб спіткнутися.
 • І сказав Амація до Божого чоловіка: А що робити з тією сотнею талантів, що я дав Ізраїлевому війську?
  А Божий чоловік відказав: Господь може дати тобі більше від цього!
 • І відділив Амація їх, те військо, що прийшло з краю Єфремового, щоб ішло на своє місце.
  І дуже запалився їхній гнів на Юду, і вони вернулися на своє місце в запаленому гніві.
 • А Амація зміцнився, і попровадив свій народ, і пішов до Соляної долини, і побив десять тисяч Сеїрових синів,
 • а десять тисяч живих узяли Юдині сини до неволі.
  І привели їх на верхів́я скелі, і поскидали їх з верхів́я тієї скелі, і всі вони позабивалися…
 • А люди того війська, що Амація вернув, щоб не йшли з ним на війну, розсипалися по Юдиних містах від Самарії й аж до Бет-Хорону, і повбивали з них три тисячі, і пограбували велику здобич.
 • І сталося по тому, як прийшов Амація, побивши едомлян, то він приніс богів Сеїрових синів, і поставив їх собі за богів, і перед ними вклонявся, і їм кадив.
 • І запалився Господній гнів на Амацію, і Він послав до нього пророка, а той сказав йому: Нащо ти звертався до богів цього народу, богів, що не врятували народу свого від твоєї руки?
 • І сталося, як він говорив це до нього, сказав йому цар: Чи я поставив тебе за царевого дорадника?
  Перестань собі, нащо вбивати тебе?
  І перестав той пророк, але сказав: Я знаю, що Бог постановив погубити тебе, бо зробив ти це, і не слухав моєї поради…
 • І радився Амація, цар Юдин, і послав до Йоаша, сина Єгоахаза, сина Єгу, Ізраїлевого царя, говорячи: Іди но, поміряємось!
 • І послав Йоаш, Ізраїлів цар, до Амації, Юдиного царя, говорячи: Тернина, що на Ливані, послала до кедрини, що на Ливані, кажучи: Дай но дочку свою моєму синові за жінку!
  Та перейшла польова звірина, що на Ливані, і витоптала ту тернину…
 • Ти сказав: Ось побив ти Едома, і піднесло тебе серце твоє, щоб пишатися.
  Тепер сиди ж у своєму домі.
  Нащо будеш дрочитися зо злом, і впадеш ти та Юда з тобою?
 • Та не послухався Амація, бо від Бога було це, щоб віддати їх у руку ворога, бо зверталися вони до едомських богів.
 • І вийшов Йоаш, Ізраїлів цар, і зустрілися він та Амація, цар Юдин, у Юдиному Бет-Шемеші.
 • І був побитий Юда перед Ізраїлем, і повтікали кожен до намету свого.
 • А Йоаш, цар Ізраїлів, схопив Амацію, Юдиного царя, сина Йоаша, сина Єгоахаза, у Бет-Шемеші, і привів його до Єрусалиму, і зробив пролім в єрусалимському мурі, від Єфремової брами аж до брами Наріжної, чотири сотні ліктів.
 • І забрав він усе золото й срібло, та ввесь посуд, що знаходився в Божому домі в Овед-Едома, та скарби царевого дому, та закладників, і вернувся в Самарію.
 • І жив Амація, Йоашів син, цар Юдин, по смерті Йоаша, Єгоахазового сина, Ізраїлевого царя, п́ятнадцять літ.
 • А решта діл Амації, перші та останні, ото вони написані в Книзі Царів Юдиних та Ізраїлевих.
 • А від часу, коли Амація відступив від Господа, то склали на нього змову в Єрусалимі, та він утік до Лахішу.
  І послали за ним до Лахішу, і вбили його там.
 • І повезли його на конях, і поховали його з батьками його в Давидовому Місті.