Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Два́десяти пяти́ лѣ́тъ бы́сть Амасі́а, егда́ ца́р­ст­вовати нача́, и два́десять де́вять лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тери его́ Иоада́ень от­ Иерусали́ма.
 • И сотвори́ пра́вое предъ Го́сподемъ, оба́че не се́рдцемъ соверше́н­нымъ.
 • И бы́сть егда́ утверди́ся ца́р­ст­во въ руцѣ́ его́, и умертви́ рабы́ своя́ и́же уби́ша царя́ отца́ его́.
 • Сыно́въ же и́хъ не изби́ по за́повѣдемъ зако́на Госпо́дня, я́коже пи́сано е́сть въ кни́зѣ зако́на Моисе́ова, я́коже повелѣ́ Госпо́дь, глаго́ля: не у́мрутъ отцы́ за сы́ны, и сы́нове не у́мрутъ за отцы́, но кі́йждо во грѣсѣ́ сво­е́мъ у́мретъ.
 • И собра́ Амасі́а до́мъ Иу́динъ, и поста́ви и́хъ по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ въ ты́сящники и со́тники, во все́й Иуде́и и Венiами́нѣ: и сочте́ и́хъ от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, и обрѣ́те и́хъ три́ста ты́сящъ си́льныхъ исходи́ти на бра́нь, держа́щихъ ко́пiя и щиты́.
 • Еще́ же ная́ от­ Изра́иля сто́ ты́сящъ хра́брыхъ въ си́лѣ, за сто́ тала́нтъ сребра́.
 • И прiи́де человѣ́къ Бо́жiй къ нему́, глаго́ля: О, царю́ да не изы́детъ съ тобо́ю си́ла Изра́илева, нѣ́сть бо Госпо́дь со Изра́илемъ, со всѣ́ми сыны́ Ефре́мли:
 • я́ко а́ще мни́ши укрѣпи́тися съ ни́ми, въ бѣ́г­ст­во обрати́тъ тя́ Госпо́дь предъ враги́, зане́ от­ Го́спода е́сть укрѣпи́тися и въ бѣ́г­ст­во обрати́тися.
 • Рече́ же Амасі́а къ человѣ́ку Бо́жiю: и что́ сотворю́ о стѣ́ тала́нтахъ, я́же да́хъ си́лѣ Изра́илевѣ? И рече́ человѣ́къ Бо́жiй: и́мать Госпо́дь да́ти тебѣ́ мно́жае си́хъ.
 • И от­лучи́ Амасі́а си́лу при­­ше́дшую къ нему́ от­ Ефре́ма, от­ити́ на мѣ́сто свое́. И разгнѣ́вашася зѣло́ на Иу́ду, и воз­врати́шася во страну́ свою́ во гнѣ́вѣ я́рости.
 • И Амасі́а укрѣпи́ся, и взя́ лю́ди своя́ и и́де во удо́ль сла́ную, и порази́ та́мо сыно́въ Сии́ръ де́сять ты́сящъ.
 • И де́сять ты́сящъ живы́хъ я́ша сы́нове Иу́дины, и при­­ведо́ша и́хъ на ве́рхъ нѣ́которыя стремни́ны, и сверго́ша и́хъ стремгла́въ съ высоты́ стремни́ны, и вси́ разсѣдо́шася.
 • Сы́нове же си́лы, и́хже от­сла́ Амасі́а, да не и́дутъ съ ни́мъ на бра́нь, нападо́ша на гра́ды Иу́дины от­ самарі́и да́же до веѳоро́на: и уби́ша от­ ни́хъ три́ ты́сящы, и плѣни́ша плѣ́нъ мно́гъ.
 • И бы́сть егда́ воз­врати́ся Амасі́а порази́въ Идуме́ю, и при­­несе́ себѣ́ бого́въ сыно́въ Сии́ръ, и поста́ви въ бо́ги себѣ́, и покланя́шеся и́мъ и са́мъ кадя́ше и́мъ.
 • И бы́сть гнѣ́въ Госпо́день на Амасі́ю, и посла́ къ нему́ проро́ка, и рече́ ему́: почто́ взыска́лъ еси́ бого́въ людски́хъ, и́же не изба́виша люді́й сво­и́хъ от­ руку́ твое́ю?
 • И бы́сть егда́ то́й глаго́лаше къ нему́, и от­вѣща́ ему́: еда́ совѣ́тника царе́ва поста́вихъ тя́? внемли́, да не бiе́нъ бу́деши. И умолча́ проро́къ и рече́: вѣ́мъ, я́ко восхотѣ́ Госпо́дь потреби́ти тя́, зане́же сотвори́лъ еси́ сiе́ зло́] и не послу́шалъ еси́ совѣ́та мо­его́.
 • И совѣща́ Амасі́а ца́рь Иу́динъ, и посла́ ко Иоа́су сы́ну Иоаха́за сы́на ииу́ева, ко царю́ Изра́илеву, глаго́ля: прiиди́, да уви́димся между́ собо́ю въ лице́.
 • И посла́ Иоа́съ ца́рь Изра́илевъ ко Амасі́и царю́ Иу́дину, глаго́ля: те́рнъ, и́же въ Лива́нѣ, посла́ ко ке́дру Лива́нску, глаго́ля: да́ждь дще́рь твою́ сы́ну мо­ему́ въ жену́, и се́, прiи́дутъ звѣ́рiе, и́же въ дубра́вѣ Лива́нстѣй: и прiидо́ша звѣ́рiе и потопта́ша те́рнъ:
 • ре́клъ еси́: се́, порази́хъ Идуме́ю, и воз­двиза́ет­ся се́рдце твое́ въ горды́ню: ны́нѣ сѣди́ въ дому́ тво­е́мъ, и почто́ совѣщава́еши себѣ́ лука́во­е? паде́ши ты́ и Иу́да съ тобо́ю.
 • И не послу́ша Амасі́а, зане́ от­ Го́спода бы́сть, да преда́ст­ся въ ру́ки Иоа́су, я́ко взыска́ бого́въ Идуме́йскихъ.
 • И взы́де Иоа́съ ца́рь Изра́илевъ, и яви́стася дру́гъ дру́гу, то́й и Амасі́а ца́рь Иу́динъ, въ веѳсами́сѣ, и́же е́сть Иу́динъ.
 • И паде́ Иу́да предъ лице́мъ Изра́илевымъ, и бѣжа́ кі́йждо въ жили́ще свое́.
 • И Амасі́ю царя́ Иу́дина сы́на Иоа́сова, сы́на Охозі́ина, я́тъ Иоа́съ ца́рь Изра́илевъ въ веѳсами́сѣ, и введе́ его́ во Иерусали́мъ, и разори́ стѣ́ны Иерусали́мли от­ вра́тъ Ефре́млихъ да́же до вра́тъ у́гла на четы́реста лако́тъ:
 • и все́ зла́то и сребро́, и вся́ сосу́ды обрѣ́тшыяся въ дому́ Госпо́дни и у Авдедо́ма, и сокро́вища до́му царе́ва, и сыно́въ зало́га, и воз­врати́ въ самарі́ю.
 • И поживе́ Амасі́а сы́нъ Иоа́совъ, ца́рь Иу́динъ, по уме́ртвiи Иоа́са сы́на Иоаха́зова царя́ Изра́илева пять­на́­де­сять лѣ́тъ.
 • Про́чая же словеса́ Амасі́ина пе́рвая и послѣ́дняя, не се́ ли, пи́сана су́ть въ кни́зѣ царе́й Иу́диныхъ и Изра́илевыхъ?
 • И во вре́мя егда́ Амасі́а от­ступи́ от­ Го́спода, и нападо́ша на него́ нападе́нiемъ, и побѣже́ изъ Иерусали́ма въ лахи́съ. И посла́ша вслѣ́дъ его́ въ лахи́съ, и уби́ша его́ ту́.
 • И взя́ша его́ на ко́нехъ и погребо́ша его́ со отцы́ его́ во гра́дѣ дави́довѣ.
 • Двадцати пяти лет воцарился Амасия и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Иегоаддань из Иерусалима.
 • И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца.
 • Когда утвердилось за ним царство, тогда он умертвил рабов своих, убивших царя, отца его.
 • Но детей их не умертвил, так как написано в законе, в книге Моисеевой, где заповедал Господь, говоря: не должны быть умерщвляемы отцы за детей, и дети не должны быть умерщвляемы за отцов, но каждый за свое преступление должен умереть.
 • И собрал Амасия Иудеев и поставил их по поколениям под власть тысяченачальников и стоначальников, всех Иудеев и Вениаминян, и пересчитал их от двадцати лет и выше, и нашел их триста тысяч человек отборных, ходящих на войну, держащих копье и щит.
 • И еще нанял из Израильтян сто тысяч храбрых воинов за сто талантов серебра.
 • Но человек Божий пришел к нему и сказал: царь! пусть не идет с тобою войско Израильское, потому что нет Господа с Израильтянами, со всеми сынами Ефрема.
 • Но иди ты один, делай дело, мужественно подвизайся на войне. Иначе повергнет тебя Бог пред лицем врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть.
 • И сказал Амасия человеку Божию: что же делать со ста талантами, которые я отдал войску Израильскому? И сказал человек Божий: может Господь дать тебе более сего.
 • И отделил их Амасия, – войско, пришедшее к нему из земли Ефремовой, – чтоб они шли в свое место. И возгорелся сильно гнев их на Иудею, и они пошли назад в свое место, в пылу гнева.
 • А Амасия отважился и повел народ свой, и пошел на долину Соляную и побил сынов Сеира десять тысяч;
 • и десять тысяч живых взяли сыны Иудины в плен, и привели их на вершину скалы, и низринули их с вершины скалы, и все они разбились совершенно.
 • Войско же, которое Амасия отослал обратно, чтоб оно не ходило с ним на войну, рассыпалось по городам Иудеи от Самарии до Вефорона и перебило в них три тысячи, и награбило множество добычи.
 • Амасия, придя после поражения Идумеян, принес богов сынов Сеира и поставил их у себя богами, и пред ними кланялся и им кадил.
 • И воспылал гнев Господа на Амасию, и послал Он к нему пророка, и тот сказал ему: зачем ты прибегаешь к богам народа сего, которые не избавили народа своего от руки твоей?
 • Когда он говорил ему, царь отвечал: разве советником царским поставили тебя? перестань, чтоб не убили тебя. И перестал пророк, сказав: знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего.
 • И посоветовался Амасия, царь Иудейский, и послал к Иоасу, сыну Иоахаза, сына Ииуева, царю Израильскому, сказать: выходи, повидаемся лично.
 • И послал Иоас, царь Израильский, к Амасии, царю Иудейскому, сказать: терн, который на Ливане, послал к кедру, который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою в жену сыну моему. Но прошли звери дикие, которые на Ливане, и истоптали этот терн.
 • Ты говоришь: вот я побил Идумеян, – и вознеслось сердце твое до тщеславия. Сиди лучше у себя дома. К чему тебе затевать опасное дело? Падешь ты и Иудея с тобою.
 • Но не послушался Амасия, так как от Бога было это, дабы предать их в руку Иоаса за то, что стали прибегать к богам Идумейским.
 • И выступил Иоас, царь Израильский, и увиделись лично, он и Амасия, царь Иудейский, в Вефсамисе Иудейском.
 • И были разбиты Иудеи Израильтянами, и разбежались каждый в шатер свой.
 • И Амасию, царя Иудейского, сына Иоаса, сына Иоахазова, захватил Иоас, царь Израильский, в Вефсамисе и привел его в Иерусалим, и разрушил стену Иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот уго́льных, на четыреста локтей;
 • и взял все золото и серебро, и все сосуды, находившиеся в доме Божием у Овед-Едома, и сокровища дома царского, и заложников, и возвратился в Самарию.
 • И жил Амасия, сын Иоасов, царь Иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахазова, царя Израильского, пятнадцать лет.
 • Прочие дела Амасии, первые и последние, описаны в книге царей Иудейских и Израильских.
 • И после того времени, как Амасия отступил от Господа, составили против него заговор в Иерусалиме, и он убежал в Лахис. И послали за ним в Лахис, и умертвили его там.
 • И привезли его на конях, и похоронили его с отцами его в городе Иудином.
 • 亚 玛 谢 登 基 的 时 候 年 二 十 五 岁 , 在 耶 路 撒 冷 作 王 二 十 九 年 。 他 母 亲 名 叫 约 耶 但 , 是 耶 路 撒 冷 人 。
 • 亚 玛 谢 行 耶 和 华 眼 中 看 为 正 的 事 , 只 是 心 不 专 诚 。
 • 国 一 坚 定 , 就 把 杀 他 父 王 的 臣 仆 杀 了 ,
 • 却 没 有 治 死 他 们 的 儿 子 , 是 照 摩 西 律 法 书 上 耶 和 华 所 吩 咐 的 说 , 不 可 因 子 杀 父 , 也 不 可 因 父 杀 子 , 各 人 要 为 本 身 的 罪 而 死 。
 • 亚 玛 谢 招 聚 犹 大 人 , 按 着 犹 大 和 便 雅 悯 的 宗 族 设 立 千 夫 长 , 百 夫 长 , 又 数 点 人 数 , 从 二 十 岁 以 外 , 能 拿 枪 拿 盾 牌 出 去 打 仗 的 精 兵 共 有 三 十 万 。
 • 又 用 银 子 一 百 他 连 得 , 从 以 色 列 招 募 了 十 万 大 能 的 勇 士 。
 • 有 一 个 神 人 来 见 亚 玛 谢 , 对 他 说 , 王 阿 , 不 要 使 以 色 列 的 军 兵 与 你 同 去 , 因 为 耶 和 华 不 与 以 色 列 人 以 法 莲 的 后 裔 同 在 。
 • 你 若 一 定 要 去 , 就 奋 勇 争 战 吧 。 但 神 必 使 你 败 在 敌 人 面 前 。 因 为 神 能 助 人 得 胜 , 也 能 使 人 倾 败 。
 • 亚 玛 谢 问 神 人 说 , 我 给 了 以 色 列 军 的 那 一 百 他 连 得 银 子 怎 麽 样 呢 。 神 人 回 答 说 , 耶 和 华 能 把 更 多 的 赐 给 你 。
 • 于 是 亚 玛 谢 将 那 从 以 法 莲 来 的 军 兵 分 别 出 来 , 叫 他 们 回 家 去 。 故 此 , 他 们 甚 恼 怒 犹 大 人 , 气 忿 忿 地 回 家 去 了 。
 • 亚 玛 谢 壮 起 胆 来 , 率 领 他 的 民 到 盐 谷 , 杀 了 西 珥 人 一 万 。
 • 犹 大 人 又 生 擒 了 一 万 带 到 山 崖 上 , 从 那 里 把 他 们 扔 下 去 , 以 致 他 们 都 摔 碎 了 。
 • 但 亚 玛 谢 所 打 发 回 去 , 不 许 一 同 出 征 的 那 些 军 兵 攻 打 犹 大 各 城 , 从 撒 马 利 亚 直 到 伯 和 仑 , 杀 了 三 千 人 , 抢 了 许 多 财 物 。
 • 亚 玛 谢 杀 了 以 东 人 回 来 , 就 把 西 珥 的 神 像 带 回 , 立 为 自 己 的 神 , 在 它 面 前 叩 拜 烧 香 。
 • 因 此 , 耶 和 华 的 怒 气 向 亚 玛 谢 发 作 , 就 差 一 个 先 知 去 见 他 , 说 , 这 些 神 不 能 救 它 的 民 脱 离 你 的 手 , 你 为 何 寻 求 它 呢 。
 • 先 知 与 王 说 话 的 时 候 , 王 对 他 说 , 谁 立 你 作 王 的 谋 士 呢 。 你 住 口 吧 。 为 何 找 打 呢 。 先 知 就 止 住 了 , 又 说 , 你 行 这 事 , 不 听 从 我 的 劝 戒 , 我 知 道 神 定 意 要 灭 你 。
 • 犹 大 王 亚 玛 谢 与 群 臣 商 议 , 就 差 遣 使 者 去 见 耶 户 的 孙 子 , 约 哈 斯 的 儿 子 , 以 色 列 王 约 阿 施 , 说 , 你 来 , 我 们 二 人 相 见 于 战 场 。
 • 以 色 列 王 约 阿 施 差 遣 使 者 去 见 犹 大 王 亚 玛 谢 , 说 , 利 巴 嫩 的 蒺 藜 差 遣 使 者 去 见 利 巴 嫩 的 香 柏 树 , 说 , 将 你 的 女 儿 给 我 儿 子 为 妻 。 后 来 利 巴 嫩 有 一 个 野 兽 经 过 , 把 蒺 藜 践 踏 了 。
 • 你 说 , 看 哪 , 我 打 败 了 以 东 人 , 你 就 心 高 气 傲 , 以 致 矜 夸 。 你 在 家 里 安 居 就 吧 了 , 为 何 要 惹 祸 使 自 己 和 犹 大 国 一 同 败 亡 呢 。
 • 亚 玛 谢 却 不 肯 听 从 。 这 是 出 乎 神 , 好 将 他 们 交 在 敌 人 手 里 , 因 为 他 们 寻 求 以 东 的 神 。
 • 于 是 以 色 列 王 约 阿 施 上 来 , 在 犹 大 的 伯 示 麦 与 犹 大 王 亚 玛 谢 相 见 于 战 场 。
 • 犹 大 人 败 在 以 色 列 人 面 前 , 各 自 逃 回 家 里 去 了 。
 • 以 色 列 王 约 阿 施 在 伯 示 麦 擒 住 约 哈 斯 ( 即 亚 哈 谢 ) 的 孙 子 , 约 阿 施 的 儿 子 , 犹 大 王 亚 玛 谢 , 将 他 带 到 耶 路 撒 冷 , 又 拆 毁 耶 路 撒 冷 的 城 墙 , 从 以 法 莲 门 直 到 角 门 , 共 四 百 肘 。
 • 又 将 俄 别 以 东 所 看 守 神 殿 里 的 一 切 金 银 和 器 皿 , 与 王 宫 里 的 财 宝 都 拿 了 去 , 并 带 人 去 为 质 , 就 回 撒 马 利 亚 去 了 。
 • 以 色 列 王 约 哈 斯 的 儿 子 约 阿 施 死 后 , 犹 大 王 约 阿 施 的 儿 子 亚 玛 谢 又 活 了 十 五 年 。
 • 亚 玛 谢 其 馀 的 事 , 自 始 至 终 不 都 写 在 犹 大 和 以 色 列 诸 王 记 上 麽 。
 • 自 从 亚 玛 谢 离 弃 耶 和 华 之 后 , 在 耶 路 撒 冷 有 人 背 叛 他 , 他 就 逃 到 拉 吉 。 叛 党 却 打 发 人 到 拉 吉 , 将 他 杀 了 。
 • 人 就 用 马 将 他 的 尸 首 驮 回 , 葬 在 犹 大 京 城 他 列 祖 的 坟 地 里 。