Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И взя́ша вси́ лю́дiе Иу́дины [сы́на его́] Озі́ю, о́нъ же бѣ́ лѣ́тъ шести­на́­де­ся­ти, и поста́внша его́ царе́мъ вмѣ́сто Амасі́и отца́ его́.
 • То́й созда́ Ела́ѳъ, то́й воз­врати́ его́ Иу́дѣ по успе́нiи царя́ со отцы́ его́.
 • Шести­на́­де­ся­ти лѣ́тъ бы́сть Озі́а, егда́ ца́р­ст­вовати нача́, и пятьдеся́тъ два́ лѣ́та ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тери его́ Иехелі́а от­ Иерусали́ма.
 • И сотвори́ пра́вое предъ Го́сподемъ по всѣ́мъ, ели́ка сотвори́ Амасі́а оте́цъ его́,
 • и бѣ́ взыска́я Го́спода во дни́ заха́рiи разумѣ́ющаго во стра́сѣ Госпо́дни, и во дни́ его́ взыска́ Го́спода, и благопоспѣши́ ему́ Госпо́дь.
 • И изы́де, и ополчи́ся проти́ву иноплеме́н­никовъ, и разори́ стѣ́ны ге́ѳски и стѣ́ны Иавни́ра и стѣ́ны азо́та и созда́ гра́ды азо́тски и во иноплеме́н­ницѣхъ.
 • И укрѣпи́ его́ Госпо́дь проти́ву иноплеме́н­никовъ и проти́ву Ара́вовъ, и́же обита́ху въ ка́менiихъ, и проти́ву Мине́овъ.
 • И да́ша Мине́е да́ры Озі́и, и прослы́ и́мя его́ да́же до вхо́да Еги́петскаго, поне́же укрѣпи́ся до высоты́.
 • Созда́ же Озі́а столпы́ во Иерусали́мѣ и надъ враты́ у́гла и надъ враты́ юдо́льными и надъ угла́ми, и укрѣпи́ и́хъ:
 • и устро́и столпы́ въ пусты́ни, и ископа́ кла́дязи мно́ги, поне́же имя́ше мно́ги скоты́ на по́ли и въ пусты́ни, и дѣ́латели виногра́довъ на гора́хъ и на карми́лѣ, бѣ́ бо му́жъ любо­земледѣ́ленъ.
 • Бы́сть же Озі́и си́ла творя́щая бра́нь, и исходя́щая къ ополче́нiю на бра́нь, и входя́щая на ополче́нiе въ число́: и бѣ́ число́ и́хъ подъ руко́ю Иеи́ля пи́саря и маасі́и судiи́ и подъ руко́ю Анані́и намѣ́ст­ника ца́рска.
 • Все́ число́ оте́че­ст­въ нача́лниковъ си́льныхъ на бра́нь двѣ́ ты́сящы ше́сть со́тъ,
 • и съ ни́ми си́лы во­е́н­ныя три́ста се́дмь ты́сящъ и пя́ть со́тъ: сі́и творя́ху бра́нь въ си́лѣ крѣ́пцѣ, помога́юще царю́ проти́ву супоста́тъ.
 • Угото́ва же и́мъ Озі́а все́й си́лѣ щиты́ и копiя́, и шле́мы и броня́, лу́ки же и пра́щы на мета́нiе ка́менiя.
 • И сотвори́ во Иерусали́мѣ хи́трости ухищре́ныя вы́мысломъ, е́же бы́ти и́мъ на столпѣ́хъ и на углѣ́хъ, да ме́щутъ стрѣ́лы и ка́менiя ве́лiя: и слы́шано бы́сть устро­е́нiе его́ до дале́ча, поне́же удивле́нъ бы́сть ищя́ по́мощи [от­ Го́спода], до́ндеже укрѣпи́ся.
 • И егда́ укрѣпи́ся, воз­несе́ся се́рдце его́ на па́губу [свою́]: и оби́дѣ Го́спода Бо́га сво­его́, и вни́де въ це́рковь Госпо́дню покади́ти надъ олтаре́мъ ѳимiа́мовъ.
 • И вни́де по не́мъ аза́рiа свяще́н­никъ и съ ни́мъ свяще́н­ницы Госпо́дни о́смьдесятъ, сы́нове си́льнiи.
 • И ста́ша проти́вно Озі́и царю́ и реко́ша ему́: нѣ́сть твое́, Озі́е, да кади́ши ѳимiа́момъ Го́сподеви, но то́кмо свяще́н­никомъ сыно́мъ Ааро́нимъ освяще́н­нымъ кади́ти: изы́ди изъ святи́лища, я́ко от­ступи́лъ еси́ от­ Го́спода: и не вмѣни́т­ся тебѣ́ сiе́ во сла́ву от­ Го́спода Бо́га.
 • И прогнѣ́вася Озі́а, и въ руку́ его́ кади́лница е́же кади́ти во хра́мѣ: и внегда́ разъяри́ся о́нъ на жерцы́ Госпо́дни, и прока́за взы́де на чело́ его́же предъ свяще́н­ники въ дому́ Госпо́дни, на олтари́ ѳимiа́мнѣмъ.
 • И обрати́ся къ нему́ аза́рiа архiере́й и свяще́н­ницы, и се́, то́й прокаже́нъ на челѣ́ сво­е́мъ, и изгна́ша его́ от­ту́ду, и́бо и са́мъ тща́­шеся изы́ти, я́ко обличи́ его́ Госпо́дь.
 • Бы́сть же Озі́а ца́рь прокаже́нъ да́же до дне́ сме́рти сво­ея́ и сѣдя́ше въ дому́ от­луче́нѣ прокаже́нъ, поне́же от­то́рженъ бы́сть от­ до́му Госпо́дню: Иоаѳа́мъ же сы́нъ его́ бѣ́ надъ ца́р­ст­вомъ его́ судя́ лю́демъ земли́.
 • Про́чая же словеса́ Озі́и пе́рвая и послѣ́дняя напи́сана у Иса́iи сы́на Амо́сова проро́ка.
 • И у́спе Озі́а со отцы́ сво­и́ми, и погребо́ша его́ со отцы́ его́ въ по́ли ца́рскихъ гробо́въ, зане́ рѣ́ша, я́ко прокаже́нъ бы́сть. И воцари́ся Иоаѳа́мъ сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
 • И взял весь народ Иудейский Озию, которому было шестнадцать лет, и поставили его царем на место отца его Амасии.
 • Он обстроил Елаф и возвратил его Иудее, после того как почил царь с отцами своими.
 • Шестнадцати лет был Озия, когда воцарился, и пятьдесят два года царствовал в Иерусалиме; имя матери его Иехолия из Иерусалима.
 • И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Амасия, отец его;
 • и прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию; и в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог.
 • И он вышел и сразился с Филистимлянами, и разрушил стены Гефа и стены Иавнеи и стены Азота; и построил города в области Азотской и у Филистимлян.
 • И помогал ему Бог против Филистимлян и против Аравитян, живущих в Гур-Ваале, и против Меунитян;
 • и давали Аммонитяне дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен.
 • И построил Озия башни в Иерусалиме над воротами уго́льными и над воротами долины и на углу, и укрепил их.
 • И построил башни в пустыне, и иссек много водоемов, потому что имел много скота, и на низменности и на равнине, и земледельцев и садовников на горах и на Кармиле, ибо он любил земледелие.
 • Было у Озии и войско, выходившее на войну отрядами, по счету в списке их, составленном рукою Иеиела писца и Маасеи надзирателя, под предводительством Ханании, одного из главных сановников царских.
 • Все число глав поколений, из храбрых воинов, было две тысячи шестьсот,
 • и под рукою их военной силы триста семь тысяч пятьсот, вступавших в сражение с воинским мужеством, на помощь царю против неприятеля.
 • И заготовил для них Озия, для всего войска, щиты и копья, и шлемы и латы, и луки и пращные камни.
 • И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтоб они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен.
 • Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном.
 • И пошел за ним Азария священник, и с ним восемьдесят священников Господних, людей отличных,
 • и воспротивились Озии царю и сказали ему: не тебе, Озия, кадить Господу; это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения; выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не [будет] тебе это в честь у Господа Бога.
 • И разгневался Озия, – а в руке у него кадильница для каждения; и когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его, пред лицем священников, в доме Господнем, у алтаря кадильного.
 • И взглянул на него Азария первосвященник и все священники; и вот у него проказа на челе его. И понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь.
 • И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме и отлучен был от дома Господня. А Иоафам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли.
 • Прочие деяния Озии, первые и последние, описал Исаия, сын Амоса, пророк.
 • И почил Озия с отцами своими, и похоронили его с отцами его на поле царских гробниц, ибо говорили: он прокаженный. И воцарился Иоафам, сын его, вместо него.
 • А царем, вместо Амасии, весь народ Иудеи сделал его сына, шестнадцатилетнего Ози́ю.
 • Это он вновь отстроил Элот и вернул его под власть Иудеи. Произошло это после того, как прежний царь упокоился рядом со своими предками.
 • Когда Озия стал царем, ему было шестнадцать лет. Он царствовал в Иерусалиме пятьдесят два года. Его мать — Иехóлия, родом из Иерусалима.
 • Его деяния были угодны Господу, он во всем поступал так же, как его отец Амасия.
 • Он почитал Бога, пока был жив Захария, искусный провидец Божий. И пока Озия почитал Господа, Бог помогал ему.
 • Он вышел на войну с филистимлянами и разрушил стены Гата, Явне́ и Ашдóда. Тогда же он построил города вокруг Ашдода и в области филистимлян.
 • Бог помогал ему в войне с филистимлянами, арабами из Гур–Бáала и меуне́ями.
 • Аммонитяне платили Озие дань, и слава о нем дошла до самой египетской границы, ведь он был очень могущественен.
 • Он построил укрепленные башни в Иерусалиме над Угловыми воротами, над воротами Долины и над углом стены.
 • В пустыне он построил башни и вырубил в камне много колодцев для своих многочисленных стад. В предгорьях и на равнине были у него земледельцы, в горах и в садах — виноградари. Озия любил земледелие.
 • У Озии было войско, состоящее из годных к военной службе, способных носить оружие мужчин, разделенных на отряды. Их список с указанием числа был составлен писцом Иеиэлом и распорядителем Маасеей под начальством Ханáнии, одного из царских сановников.
 • Общее число глав родов, богатырей, было две тысячи шестьсот.
 • Под их началом было войско: триста семь тысяч пятьсот воинов, готовых к бою, способных выступить против врагов царя.
 • Для всего войска Озия приготовил щиты, копья, шлемы, доспехи, луки и камни для пращей.
 • В Иерусалиме на башнях и на углах стен он установил хитроумные машины, чтобы метать стрелы и большие камни. Далеко разнеслась его слава, ибо он получал чудесную помощь, и так он стал очень могущественным.
 • Но его могущество вскружило ему голову и привело к гибели: и он совершил преступление против Господа, Бога его. Он вошел в Господень Храм, чтобы воскурить благовония на жертвеннике для воскурений.
 • Следом за ним вошел священник Азария, а с ним восемьдесят священников Господних, людей знатных.
 • Они встали на пути царя Озии и сказали ему: «Не тебе, Озия, совершать воскурения Господу! Воскурения — дело священников , потомков Аарона, которые на то и посвящены. Выйди из святилища, ибо ты совершил преступление, и не принесет это тебе славы от Господа Бога».
 • Озия, который уже взял в руки ковш для воскурений, разозлился. Но как только он разозлился на священников, на лбу у него проступила проказа — перед священниками, в Господнем Храме, рядом с жертвенником для воскурений!
 • Первосвященник Азария и все священники взглянули на него — и увидели на лбу проказу. Они поспешно вывели его, да он и сам торопился выйти, ведь его поразил Господь.
 • Царь Озия до самой смерти был болен проказой и жил в Бет–ха–Хофшит , ведь он был отлучен от Храма Господа. А царевич Иофáм оставался в царском дворце и правил народом страны.
 • Прочее об Озии от начала до конца записал пророк Исáйя, сын Амóца.
 • И упокоился Озия рядом со своими предками — похоронили его вместе с предками на царском кладбище. О нем говорили: прокаженный! Царем после него стал его сын Иофам.
 • Alle Männer von Juda machten Usija als Nachfolger seines Vaters Amazja zum König. Er war damals sechzehn Jahre alt.
 • Er eroberte nach dem Tod seines Vaters die Stadt Elat zurück und baute sie zur Festung aus.
 • Usija war sechzehn Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 52 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jecholja und stammte aus Jerusalem.
 • Er folgte dem Vorbild seines Vaters Amazja und tat, was dem HERRN gefällt.
 • Solange Secharja lebte, der ihn dazu anhielt, bemühte er sich, dem Willen Gottes zu folgen. Und solange er dem HERRN gehorsam war, gab der HERR ihm Erfolg.
 • Er unternahm einen Feldzug gegen die Philister. Dabei ließ er die Mauern von Gat, Jabne und Aschdod niederreißen, seinerseits aber befestigte er eine Reihe anderer Orte im Gebiet von Aschdod und im übrigen Land der Philister.
 • Gott stand ihm bei in diesem Kampf gegen die Philister, ebenso auch gegen die Araberstämme, die in der Gegend von Gur-Baal wohnten, und gegen die Mëuniter.
 • Die Mëuniter zahlten ihm Tribut. Er wurde so mächtig, dass sein Ruhm bis nach Ägypten drang.
 • In Jerusalem baute er Türme am Ecktor, am Taltor und am so genannten Winkel und befestigte sie stark.
 • Auch im Wüstengebiet ließ er Wehrtürme errichten und viele Zisternen anlegen, weil er im Hügelland und auf der Hochebene große Viehherden besaß. Außerdem beschäftigte er in den Bergen und in der fruchtbaren Niederung viele Landarbeiter und Weinbauern, weil er viel von der Landwirtschaft hielt.
 • Usija hatte auch ein kriegstüchtiges Heer, das aus den wehrfähigen Männern des ganzen Volkes bestand. Der Listenführer Jëiël und der Amtmann Maaseja waren beauftragt worden, alle zu erfassen; die Aufsicht dabei hatte Hananja, einer der obersten königlichen Beamten. Das Heer war in Abteilungen gegliedert;
 • 2600 Sippenoberhäupter waren die Anführer.
 • Unter ihrem Befehl stand eine Heeresmacht von 307500 Mann, so stark und schlagkräftig, dass der König es mit allen seinen Feinden aufnehmen konnte.
 • Er rüstete seine Leute mit Schilden, Speeren, Helmen, Brustpanzern, Bogen und Schleudersteinen aus.
 • Er ließ auch kunstvolle Wurfmaschinen bauen, mit denen man Pfeile abschießen und große Steine schleudern konnte. Sie wurden in Jerusalem auf den Türmen und Mauerecken aufgestellt.

 • Weil Gott ihm auf wunderbare Weise half, wurde Usija immer mächtiger und sein Ruhm drang bis in ferne Länder.
 • Als er aber mächtig geworden war, wurde er überheblich und verging sich gegen den HERRN, seinen Gott, sich selbst zum Schaden. Er ging in den Tempel, um selbst auf dem Räucheraltar Weihrauch zu verbrennen.
 • Aber der Oberpriester Asarja und weitere achtzig Priester des HERRN, lauter beherzte Männer, folgten ihm.
 • Sie traten dem König entgegen und sagten: »Es steht dir nicht zu, Usija, dem HERRN Weihrauchopfer darzubringen! Das ist nur den Priestern erlaubt, den Nachkommen Aarons, die dazu geweiht sind. Verlass das Heiligtum, denn du hast dich gegen Gott, gegen den HERRN, vergangen. Damit kannst du bei ihm keinen Ruhm gewinnen!«
 • Usija, der bereits die Räucherpfanne in der Hand hielt, wurde zornig; aber gerade als er den Priester anfahren wollte, brach auf seiner Stirn Aussatz hervor. Das geschah vor den Augen der Priester, im Tempel des HERRN, unmittelbar neben dem Räucheraltar.
 • Der Oberpriester Asarja und die anderen Priester sahen voll Entsetzen den Aussatz auf seiner Stirn. Sofort trieben sie Usija aus dem Tempel. So schnell er konnte, lief er hinaus; denn er merkte, dass der HERR ihn gestraft hatte.
 • König Usija blieb aussätzig bis zu seinem Tod. Er musste in einem abgesonderten Haus wohnen und durfte das Haus des HERRN nicht mehr betreten. Sein Sohn Jotam war Palastvorsteher und führte anstelle des Königs die Regierungsgeschäfte.
 • Was es sonst noch über Usija zu berichten gibt, vom Anfang bis zum Ende, das hat der Prophet Jesaja, der Sohn von Amoz, aufgezeichnet.
 • Als Usija starb, bestattete man ihn wegen seines Aussatzes auf dem Gelände neben der Grabstätte der Könige. Sein Sohn Jotam wurde sein Nachfolger.