Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И взя́ша вси́ лю́дiе Иу́дины [сы́на его́] Озі́ю, о́нъ же бѣ́ лѣ́тъ шести­на́­де­ся­ти, и поста́внша его́ царе́мъ вмѣ́сто Амасі́и отца́ его́.
 • То́й созда́ Ела́ѳъ, то́й воз­врати́ его́ Иу́дѣ по успе́нiи царя́ со отцы́ его́.
 • Шести­на́­де­ся­ти лѣ́тъ бы́сть Озі́а, егда́ ца́р­ст­вовати нача́, и пятьдеся́тъ два́ лѣ́та ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тери его́ Иехелі́а от­ Иерусали́ма.
 • И сотвори́ пра́вое предъ Го́сподемъ по всѣ́мъ, ели́ка сотвори́ Амасі́а оте́цъ его́,
 • и бѣ́ взыска́я Го́спода во дни́ заха́рiи разумѣ́ющаго во стра́сѣ Госпо́дни, и во дни́ его́ взыска́ Го́спода, и благопоспѣши́ ему́ Госпо́дь.
 • И изы́де, и ополчи́ся проти́ву иноплеме́н­никовъ, и разори́ стѣ́ны ге́ѳски и стѣ́ны Иавни́ра и стѣ́ны азо́та и созда́ гра́ды азо́тски и во иноплеме́н­ницѣхъ.
 • И укрѣпи́ его́ Госпо́дь проти́ву иноплеме́н­никовъ и проти́ву Ара́вовъ, и́же обита́ху въ ка́менiихъ, и проти́ву Мине́овъ.
 • И да́ша Мине́е да́ры Озі́и, и прослы́ и́мя его́ да́же до вхо́да Еги́петскаго, поне́же укрѣпи́ся до высоты́.
 • Созда́ же Озі́а столпы́ во Иерусали́мѣ и надъ враты́ у́гла и надъ враты́ юдо́льными и надъ угла́ми, и укрѣпи́ и́хъ:
 • и устро́и столпы́ въ пусты́ни, и ископа́ кла́дязи мно́ги, поне́же имя́ше мно́ги скоты́ на по́ли и въ пусты́ни, и дѣ́латели виногра́довъ на гора́хъ и на карми́лѣ, бѣ́ бо му́жъ любо­земледѣ́ленъ.
 • Бы́сть же Озі́и си́ла творя́щая бра́нь, и исходя́щая къ ополче́нiю на бра́нь, и входя́щая на ополче́нiе въ число́: и бѣ́ число́ и́хъ подъ руко́ю Иеи́ля пи́саря и маасі́и судiи́ и подъ руко́ю Анані́и намѣ́ст­ника ца́рска.
 • Все́ число́ оте́че­ст­въ нача́лниковъ си́льныхъ на бра́нь двѣ́ ты́сящы ше́сть со́тъ,
 • и съ ни́ми си́лы во­е́н­ныя три́ста се́дмь ты́сящъ и пя́ть со́тъ: сі́и творя́ху бра́нь въ си́лѣ крѣ́пцѣ, помога́юще царю́ проти́ву супоста́тъ.
 • Угото́ва же и́мъ Озі́а все́й си́лѣ щиты́ и копiя́, и шле́мы и броня́, лу́ки же и пра́щы на мета́нiе ка́менiя.
 • И сотвори́ во Иерусали́мѣ хи́трости ухищре́ныя вы́мысломъ, е́же бы́ти и́мъ на столпѣ́хъ и на углѣ́хъ, да ме́щутъ стрѣ́лы и ка́менiя ве́лiя: и слы́шано бы́сть устро­е́нiе его́ до дале́ча, поне́же удивле́нъ бы́сть ищя́ по́мощи [от­ Го́спода], до́ндеже укрѣпи́ся.
 • И егда́ укрѣпи́ся, воз­несе́ся се́рдце его́ на па́губу [свою́]: и оби́дѣ Го́спода Бо́га сво­его́, и вни́де въ це́рковь Госпо́дню покади́ти надъ олтаре́мъ ѳимiа́мовъ.
 • И вни́де по не́мъ аза́рiа свяще́н­никъ и съ ни́мъ свяще́н­ницы Госпо́дни о́смьдесятъ, сы́нове си́льнiи.
 • И ста́ша проти́вно Озі́и царю́ и реко́ша ему́: нѣ́сть твое́, Озі́е, да кади́ши ѳимiа́момъ Го́сподеви, но то́кмо свяще́н­никомъ сыно́мъ Ааро́нимъ освяще́н­нымъ кади́ти: изы́ди изъ святи́лища, я́ко от­ступи́лъ еси́ от­ Го́спода: и не вмѣни́т­ся тебѣ́ сiе́ во сла́ву от­ Го́спода Бо́га.
 • И прогнѣ́вася Озі́а, и въ руку́ его́ кади́лница е́же кади́ти во хра́мѣ: и внегда́ разъяри́ся о́нъ на жерцы́ Госпо́дни, и прока́за взы́де на чело́ его́же предъ свяще́н­ники въ дому́ Госпо́дни, на олтари́ ѳимiа́мнѣмъ.
 • И обрати́ся къ нему́ аза́рiа архiере́й и свяще́н­ницы, и се́, то́й прокаже́нъ на челѣ́ сво­е́мъ, и изгна́ша его́ от­ту́ду, и́бо и са́мъ тща́­шеся изы́ти, я́ко обличи́ его́ Госпо́дь.
 • Бы́сть же Озі́а ца́рь прокаже́нъ да́же до дне́ сме́рти сво­ея́ и сѣдя́ше въ дому́ от­луче́нѣ прокаже́нъ, поне́же от­то́рженъ бы́сть от­ до́му Госпо́дню: Иоаѳа́мъ же сы́нъ его́ бѣ́ надъ ца́р­ст­вомъ его́ судя́ лю́демъ земли́.
 • Про́чая же словеса́ Озі́и пе́рвая и послѣ́дняя напи́сана у Иса́iи сы́на Амо́сова проро́ка.
 • И у́спе Озі́а со отцы́ сво­и́ми, и погребо́ша его́ со отцы́ его́ въ по́ли ца́рскихъ гробо́въ, зане́ рѣ́ша, я́ко прокаже́нъ бы́сть. И воцари́ся Иоаѳа́мъ сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
 • И взял весь народ Иудейский Озию, которому было шестнадцать лет, и поставили его царем на место отца его Амасии.
 • Он обстроил Елаф и возвратил его Иудее, после того как почил царь с отцами своими.
 • Шестнадцати лет был Озия, когда воцарился, и пятьдесят два года царствовал в Иерусалиме; имя матери его Иехолия из Иерусалима.
 • И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Амасия, отец его;
 • и прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию; и в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог.
 • И он вышел и сразился с Филистимлянами, и разрушил стены Гефа и стены Иавнеи и стены Азота; и построил города в области Азотской и у Филистимлян.
 • И помогал ему Бог против Филистимлян и против Аравитян, живущих в Гур-Ваале, и против Меунитян;
 • и давали Аммонитяне дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен.
 • И построил Озия башни в Иерусалиме над воротами уго́льными и над воротами долины и на углу, и укрепил их.
 • И построил башни в пустыне, и иссек много водоемов, потому что имел много скота, и на низменности и на равнине, и земледельцев и садовников на горах и на Кармиле, ибо он любил земледелие.
 • Было у Озии и войско, выходившее на войну отрядами, по счету в списке их, составленном рукою Иеиела писца и Маасеи надзирателя, под предводительством Ханании, одного из главных сановников царских.
 • Все число глав поколений, из храбрых воинов, было две тысячи шестьсот,
 • и под рукою их военной силы триста семь тысяч пятьсот, вступавших в сражение с воинским мужеством, на помощь царю против неприятеля.
 • И заготовил для них Озия, для всего войска, щиты и копья, и шлемы и латы, и луки и пращные камни.
 • И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтоб они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен.
 • Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном.
 • И пошел за ним Азария священник, и с ним восемьдесят священников Господних, людей отличных,
 • и воспротивились Озии царю и сказали ему: не тебе, Озия, кадить Господу; это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения; выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не [будет] тебе это в честь у Господа Бога.
 • И разгневался Озия, – а в руке у него кадильница для каждения; и когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его, пред лицем священников, в доме Господнем, у алтаря кадильного.
 • И взглянул на него Азария первосвященник и все священники; и вот у него проказа на челе его. И понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь.
 • И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме и отлучен был от дома Господня. А Иоафам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли.
 • Прочие деяния Озии, первые и последние, описал Исаия, сын Амоса, пророк.
 • И почил Озия с отцами своими, и похоронили его с отцами его на поле царских гробниц, ибо говорили: он прокаженный. И воцарился Иоафам, сын его, вместо него.
 • Бєткєл жєйєт эли чогулуп, он алтыга чыккан Узияны атасы Аматсиянын ордуна падыша кылып коюшту.
 • Падыша кљз жумуп, ата-бабаларына кошулду. Ошондон кийин Узия Эйлатты куруп, аны Жєйєткљ кайрып алды.
 • Узия он алты жашында такка отуруп, Иерусалимде элєє эки жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты – Жехолия, ал иерусалимдик эле.
 • Ал атасы Аматсияга окшоп, Тењирге жаккан иштерди кылды.
 • Ал Кудайдан коркууну єйрљткљн Захариянын тушунда Кудайга кайрылып турду. Ал Кудайга кайрылып турган убакта, Кудай аны ийгиликке жеткирип турду.
 • Ал пелиштиликтер менен салгылашып, Гаттын, Жапненин, Азоттун дубалдарын талкалады. Азот аймагына жана пелиштиликтердин аймагына жањы шаарларды курду.
 • Пелиштиликтер менен, Гур-Баалда жашаган аравиялыктар менен жана мейуниттиктер менен болгон согушта Кудай ага жардам берди.
 • Узияга амондуктар салык тљлљп турушту. Анын ысымы Мисир жерине чейин жетти, анткени ал абдан кєч-кубаттуу падыша болгон.
 • Узия Иерусалимдин бурч-бурчундагы дарбазаларынын єстєнљ, љрљљндє караган дарбазаларынын єстєнљ жана бурчуна мунараларды куруп, аларды бекемдеди.
 • Чљлгљ да мунараларды салып, кудуктарды казды, анткени анын ойдо да, тєздљ да кљп малы болгон. Тоолордо, Кармелде дыйкандары менен багбандары бар эле, анткени ал дыйканчылыкты жакшы кљрчє.
 • Узиянын кошуундарга бљлєнгљн согушка чыкчу мыкты аскерлери да болгон, аларды падышанын тљрљлљрєнљн болгон Хананиянын жетекчилиги астында Жейел катчы менен Маасея кљзљмљлчє санап чыгып, тизмеге каттаган.
 • Тайманбас жоокерлерди башкарган уруу башчылардын саны эки мињ алты жєз болгон.
 • Алардын кол астында душманга каршы салгылашта падышага жљлљк боло турган, согушка жалтанбай кире турган єч жєз жети мињ беш жєз аскери болгон.
 • Узия бєт аскерлери єчєн калкандарды, найзаларды, туулгаларды, соотторду, жааларды, салмоор таштарды арбын даярдады.
 • Ал Иерусалимдин мунараларына, бурчтарына акылдуу кишилер ойлоп тапкан жебе тарткан, таш ыргыткан куралдарды орнотту. Ошентип, анын атагы алыска кетти, анткени ал укмуштуудай коргонуп, кєч-кубаттуу падыша болуп калды.
 • Бирок кєч-кубаттуу болуп калганда, анын жєрљгє менменсинип кетти, ошол анын љлємєнљ себеп болду. Ал љз Кудай-Тењиринин алдында кылмышкер болуп калды. Анткени ал жыпар жыттуу зат тєтљтєлєєчє жайда жыпар жыттуу зат тєтљтєє єчєн, Тењирдин ийбадатканасына кирди.
 • Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу Азария менен Тењирдин сексен адил ыйык кызмат кылуучусу анын артынан кирди.
 • Алар падыша Узияга каршы болуп, мындай дешти: «Тењирге жыпар жыттуу зат тєтљтљ турган сен эмессињ, Узия, бул иш – жыпар жыттуу зат тєтљтєєгљ арналган ыйык кызмат кылуучулардын, Арундун уулдарынын иши. Ыйык жайдан чыгып кет, сен мыйзамда жок ишти кылдыњ, бул иш єчєн Кудай-Тењирден сага урмат кљрсљтєлбљйт».
 • Ошондо колуна жыпар жыттуу зат тєтљтљ турган чљйчљктє кармап турган Узиянын ачуусу келди. Ал ыйык кызмат кылуучуларга ачууланган кезде, Тењирдин єйєндљгє жыпар жыттуу зат тєтљтєлљ турган жайда, ыйык кызмат кылуучулардын кљз алдында анын чекесине так тєштє, аны пес оорусу каптады.
 • Башкы ыйык кызмат кылуучу Азария менен бардык ыйык кызмат кылуучулар аны карап, анын чекесиндеги пес ооруну кљрєштє. Аны ал жерден чыгып кетєєгљ мажбурлашты, ал љзє да кетєєгљ шашылды, анткени Тењир аны жазалады.
 • Ошентип, Узия падыша љлљр-љлгљнчљ пес оорусу менен ооруп, љзєнчљ єйдљ жашады. Тењир єйєнљн чыгарылды. Падышанын єйєнљ анын уулу Жотам кљз салып, элди башкарды.
 • Узиянын калган иштерин, алгачкысын да, акыркысын да Амостун уулу Ышайа пайгамбар жазып калтырды.
 • Ошентип, Узия ата-бабаларына кошулду. Эл аны: «Бул пес оорулуу», – деп, ата-бабаларынын жанына, падышалардын мєрзљлљрєнљн обочороок талаага коюшту. Анын ордуна уулу Жотам падыша болду.
 • И҆ взѧ́ша всѝ лю́дїе і҆ꙋ̑дины (сы́на є҆гѡ̀) ѻ҆зі́ю, ѻ҆́нъ же бѣ̀ лѣ́тъ шестина́десѧти, и҆ поста́виша є҆го̀ царе́мъ вмѣ́стѡ а҆масі́и ѻ҆тца̀ є҆гѡ̀.
 • То́й созда̀ є҆ла́ѳъ, то́й возвратѝ є҆го̀ і҆ꙋ́дѣ по ᲂу҆спе́нїи царѧ̀ со ѻ҆тцы̑ є҆гѡ̀.
 • Шестина́десѧти лѣ́тъ бы́сть ѻ҆зі́а, є҆гда̀ ца́рствовати нача̀, и҆ пѧтьдесѧ́тъ два̀ лѣ̑та ца́рствова во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. И҆́мѧ же ма́тери є҆гѡ̀ і҆ехелі́а ѿ і҆ерⷭ҇ли́ма.
 • И҆ сотворѝ пра́вое пред̾ гдⷭ҇емъ по всѣ̑мъ, є҆ли̑ка сотворѝ а҆масі́а ѻ҆те́цъ є҆гѡ̀,
 • и҆ бѣ̀ взыска́ѧ гдⷭ҇а во дни̑ заха́рїи разꙋмѣ́ющагѡ во стра́сѣ гдⷭ҇ни, и҆ во дни̑ є҆гѡ̀ взыска̀ гдⷭ҇а, и҆ бл҃гопоспѣшѝ є҆мꙋ̀ гдⷭ҇ь.
 • И҆ и҆зы́де, и҆ ѡ҆полчи́сѧ проти́вꙋ и҆ноплеме́нникѡвъ, и҆ разорѝ стѣ́ны гє́ѳски и҆ стѣ́ны і҆авни́ра и҆ стѣ́ны а҆зѡ́та и҆ созда̀ гра́ды а҆зѡ̑тски и҆ во и҆ноплеме́нницѣхъ.
 • И҆ ᲂу҆крѣпѝ є҆го̀ гдⷭ҇ь проти́вꙋ и҆ноплеме́нникѡвъ и҆ проти́вꙋ а҆ра́вѡвъ, и҆̀же ѡ҆бита́хꙋ въ ка́менїихъ, и҆ проти́вꙋ мїне́ѡвъ.
 • И҆ да́ша мїне́є да́ры ѻ҆зі́и, и҆ прослы̀ и҆́мѧ є҆гѡ̀ да́же до вхо́да є҆гѵ́петскагѡ, поне́же ᲂу҆крѣпи́сѧ до высоты̀.
 • Созда́ же ѻ҆зі́а столпы̀ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ и҆ над̾ враты̀ ᲂу҆́гла и҆ над̾ враты̀ ю҆до́льными и҆ над̾ ᲂу҆гла́ми, и҆ ᲂу҆крѣпѝ и҆̀хъ:
 • и҆ ᲂу҆стро́и столпы̀ въ пꙋсты́ни, и҆ и҆скопа̀ кла̑дѧзи мнѡ́ги, поне́же и҆мѧ́ше мнѡ́ги скоты̀ на по́ли и҆ въ пꙋсты́ни, и҆ дѣ́латєли вїногра́дѡвъ на гора́хъ и҆ на карми́лѣ, бѣ́ бо мꙋ́жъ любоземледѣ́ленъ.
 • Бы́сть же ѻ҆зі́и си́ла творѧ́щаѧ бра́нь, и҆ и҆сходѧ́щаѧ къ ѡ҆полче́нїю на бра́нь, и҆ входѧ́щаѧ на ѡ҆полче́нїе въ число̀: и҆ бѣ̀ число̀ и҆́хъ под̾ рꙋко́ю і҆еи́лѧ пи́сарѧ и҆ маасі́и сꙋдїѝ и҆ под̾ рꙋко́ю а҆нані́и намѣ́стника ца́рска.
 • Всѐ число̀ ѻ҆те́чествъ нача́льникѡвъ си́льныхъ на бра́нь двѣ̀ ты́сѧщы ше́сть сѡ́тъ,
 • и҆ съ ни́ми си́лы вое́нныѧ три́ста се́дмь ты́сѧщъ и҆ пѧ́ть сѡ́тъ: сі́и творѧ́хꙋ бра́нь въ си́лѣ крѣ́пцѣ, помога́юще царю̀ проти́вꙋ сꙋпоста̑тъ.
 • Оу҆гото́ва же и҆̀мъ ѻ҆зі́а все́й си́лѣ щиты̀ и҆ копїѧ̀, и҆ шле́мы и҆ бронѧ̑, лꙋ́ки же и҆ пра́щы на мета́нїе ка́менїѧ.
 • И҆ сотворѝ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ хи́трѡсти ᲂу҆хищрє́ныѧ вы́мысломъ, є҆́же бы́ти и҆̀мъ на столпѣ́хъ и҆ на ᲂу҆глѣ́хъ, да ме́щꙋтъ стрѣ́лы и҆ ка́мєнїѧ вє́лїѧ: и҆ слы́шано бы́сть ᲂу҆строе́нїе є҆гѡ̀ до дале́ча, поне́же ᲂу҆дивле́нъ бы́сть и҆щѧ̀ по́мощи (ѿ гдⷭ҇а), до́ндеже ᲂу҆крѣпи́сѧ.
 • И҆ є҆гда̀ ᲂу҆крѣпи́сѧ, вознесе́сѧ се́рдце є҆гѡ̀ на па́гꙋбꙋ (свою̀): и҆ ѡ҆би́дѣ гдⷭ҇а бг҃а своего̀, и҆ вни́де въ це́рковь гдⷭ҇ню покади́ти над̾ ѻ҆лтаре́мъ ѳѷмїа́мѡвъ.
 • И҆ вни́де по не́мъ а҆за́рїа свѧще́нникъ и҆ съ ни́мъ свѧще́нницы гдⷭ҇ни ѻ҆́смьдесѧтъ, сы́нове си́льнїи.
 • И҆ ста́ша проти́внѡ ѻ҆зі́и царю̀ и҆ реко́ша є҆мꙋ̀: нѣ́сть твоѐ, ѻ҆зі́е, да кади́ши ѳѷмїа́момъ гдⷭ҇еви, но то́кмѡ свѧще́нникѡмъ сынѡ́мъ а҆арѡ̑нимъ ѡ҆свѧщє́ннымъ кади́ти: и҆зы́ди и҆з̾ свѧти́лища, ꙗ҆́кѡ ѿстꙋпи́лъ є҆сѝ ѿ гдⷭ҇а: и҆ не вмѣни́тсѧ тебѣ̀ сїѐ во сла́вꙋ ѿ гдⷭ҇а бг҃а.
 • И҆ прогнѣ́васѧ ѻ҆зі́а, и҆ въ рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀ кади́льница є҆́же кади́ти во хра́мѣ: и҆ внегда̀ раз̾ѧри́сѧ ѻ҆́нъ на жерцы̀ гдⷭ҇ни, и҆ прока́за взы́де на чело̀ є҆го́же пред̾ свѧщє́нники въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни, на ѻ҆лтарѝ ѳѷмїа́мнѣмъ.
 • И҆ ѡ҆брати́сѧ къ немꙋ̀ а҆за́рїа а҆рхїере́й и҆ свѧще́нницы, и҆ сѐ, то́й прокаже́нъ на челѣ̀ свое́мъ, и҆ и҆згна́ша є҆го̀ ѿтꙋ́дꙋ, и҆́бо и҆ са́мъ тща́шесѧ и҆зы́ти, ꙗ҆́кѡ ѡ҆бличѝ є҆го̀ гдⷭ҇ь.
 • Бы́сть же ѻ҆зі́а ца́рь прокаже́нъ да́же до днѐ сме́рти своеѧ̀ и҆ сѣдѧ́ше въ домꙋ̀ ѿлꙋче́нѣ прокаже́нъ, поне́же ѿто́рженъ бы́сть ѿ до́мꙋ гдⷭ҇ню: і҆ѡаѳа́мъ же сы́нъ є҆гѡ̀ бѣ̀ над̾ ца́рствомъ є҆гѡ̀ сꙋдѧ̀ лю́демъ землѝ.
 • Прѡ́чаѧ же словеса̀ ѻ҆зі́и пє́рваѧ и҆ послѣ̑днѧѧ напи̑сана ᲂу҆ и҆са́їи сы́на а҆мѡ́сова прⷪ҇ро́ка.
 • И҆ ᲂу҆́спе ѻ҆зі́а со ѻ҆тцы̑ свои́ми, и҆ погребо́ша є҆го̀ со ѻ҆тцы̑ є҆гѡ̀ въ по́ли ца́рскихъ гробѡ́въ, занѐ рѣ́ша, ꙗ҆́кѡ прокаже́нъ бы́сть. И҆ воцари́сѧ і҆ѡаѳа́мъ сы́нъ є҆гѡ̀ вмѣ́стѡ є҆гѡ̀.