Скрыть
28:14
Церковнославянский (рус)
Сы́нъ два́десяти и пяти́ лѣ́тъ бѣ́ Аха́зъ, егда́ ца́р­ст­вовати нача́, и шесть­на́­де­сять лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ: и не сотвори́ пра́вое предъ Го́сподемъ, я́коже дави́дъ оте́цъ его́.
И по́йде по путе́мъ царе́й Изра́илевыхъ: и́бо и изва́ян­ная сотвори́,
и и́доломъ и́хъ пожре́ въ земли́ веен­но́мли и проведе́ сыно́въ сво­и́хъ сквоз­ѣ́ о́гнь по ме́рзостемъ язы́ковъ, и́хже потреби́ Госпо́дь от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ:
и кадя́ше на высо́кихъ и на холмѣ́хъ и подъ вся́кимъ дре́вомъ дубра́внымъ.
И предаде́ его́ Госпо́дь Бо́гъ его́ въ ру́цѣ царя́ Си́рска и порази́ его́, и плѣни́ от­ ни́хъ плѣ́нъ мно́гъ, и при­­веде́ въ Дама́скъ, и въ ру́ки царя́ Изра́илева предаде́ его́, и порази́ его́ я́звою вели́кою.
И уби́ факе́й сы́нъ ромелі́евъ ца́рь Изра́илевъ от­ Иу́ды во еди́нъ де́нь сто́ два́десять ты́сящъ муже́й крѣ́пкихъ си́лою, егда́ оста́виша Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ.
И уби́ зехрі́й му́жъ си́ленъ от­ Ефре́ма маасі́ю сы́на царе́ва и езрика́ма нача́лника до́му его́ и Елка́на намѣ́ст­ника царе́ва.
Плѣни́ша же сы́нове Изра́илевы от­ бра́тiи сво­и́хъ три́ста ты́сящъ же́нъ, сыно́въ и дще́рей: и плѣ́нъ мно́гъ плѣни́ша от­ ни́хъ, и при­­несо́ша коры́сти въ самарі́ю.
И бѣ́ та́мо проро́къ Госпо́день, и́менемъ оди́дъ, и́же изы́де во срѣ́тенiе во́емъ гряду́щымъ въ самарі́ю и рече́ и́мъ: се́, гнѣ́въ Го́спода Бо́га оте́цъ ва́шихъ проти́ву Иу́ды, и предаде́ и́хъ въ ру́ки ва́шя, и уби́сте и́хъ во гнѣ́вѣ, и да́же до небесе́ дости́же [ва́­ше немилосе́рдiе]:
и ны́нѣ сыно́въ Иу́диныхъ и Иерусали́млихъ вы́ глаго́лете покори́ти въ рабы́ и рабы́ни: не се́ ли, а́зъ е́смь съ ва́ми, свидѣ́тел­ст­вовати Го́споду Бо́гу ва́­шему?
и ны́нѣ послу́шайте мене́ и воз­врати́те плѣ́нъ, его́же плѣни́сте от­ бра́тiй ва́шихъ, я́ко гнѣ́въ я́рости Госпо́дни на ва́съ.
И воста́ша нача́лницы от­ сыно́въ Ефре́млихъ, аза́рiа сы́нъ Иоана́нъ и Варахі́а сы́нъ Васаллимо́ѳовъ, и езекі́а сы́нъ Селлу́мовъ и Амасі́а сы́нъ Елда́евъ на гряду́щихъ от­ бра́ни,
и реко́ша и́мъ: не введи́те плѣ́на сѣ́мо къ на́мъ, зане́ согрѣши́мъ Го́споду, вы́ хо́щете при­­ложи́ти ко грѣхо́мъ на́шымъ и къ безу́мiю на́­шему, вели́къ бо грѣ́хъ на́шъ, и гнѣ́въ я́рости Госпо́дни на Изра́или.
И оста́виша во́ини плѣ́нъ и коры́сти предъ нача́лники и предъ всѣ́мъ мно́же­с­т­вомъ.
И воста́ша му́жiе рече́н­нiи по и́мени и взя́ша плѣне́ныхъ, и всѣ́хъ наги́хъ облеко́ша от­ коры́стей, и одѣ́яша и́хъ и обу́ша и́хъ, и да́ша я́сти и пи́ти и́мъ и пома́затися, и всади́ша на подъяре́мника вся́каго немощна́го, и от­везо́ша и́хъ во иерихо́нъ гра́дъ Фини́ческiй ко бра́тiи и́хъ, и воз­врати́шася въ самарі́ю.
Во вре́мя о́но посла́ ца́рь Аха́зъ ко царю́ Ассу́рску, прося́ по́мощи себѣ́ и въ то́мъ,
поне́же Идуме́ане нападо́ша и порази́ша Иу́ду и плѣни́ша плѣ́нъ:
и иноплеме́н­ницы нападо́ша на гра́ды напо́льныя и от­ полу́ден­ныя Иуде́и и взя́ша веѳсами́съ, и я́же въ дому́ Госпо́дни, и я́же въ дому́ ца́рстѣмъ, и князе́й, и да́ша царю́ Аило́нъ и гадиро́ѳъ, и сохо́ѳъ и ве́си его́, и гамзо́нъ и ве́си его́, и Ѳа́мну и ве́си ея́, и всели́шася та́мо.
Я́ко смири́ Госпо́дь Иуде́ю ра́ди Аха́за царя́ Иу́дина, поне́же от­ступи́ от­ступле́нiемъ от­ Го́спода.
И прiи́де на него́ Ѳелгафелласа́ръ ца́рь Ассу́рскiй, и озло́би его́, и пресели́, и́же бя́ху въ дама́сцѣ, въ миді́ю, изъ сирі́и же пресели́ въ Дама́скъ пребыва́ти.
И взя́ Аха́зъ су́щая въ дому́ Госпо́дни и я́же въ дому́ ца́рстѣмъ и у нача́лниковъ, и даде́ царю́ Ассу́рску: и не бы́сть на по́мощь ему́, но то́кмо къ печа́ли его́.
И при­­ложи́ от­ступи́ти от­ Го́спода и рече́ ца́рь Аха́зъ:
взышу́ бого́въ Дама́сковыхъ бiю́щихъ мя́. И рече́: бо́зи царя́ Си́рска, ті́и укрѣпля́ютъ и́хъ, си́мъ у́бо пожру́, и бу́дутъ ми въ по́мощь. Ті́и же бы́ша къ паде́нiю его́ и всего́ Изра́иля.
И оста́ви Аха́зъ сосу́ды до́му Госпо́дня и сокруши́ и́хъ, и заключи́ врата́ до́му Бо́жiя, и сотвори́ себѣ́ тре́бища во всѣ́хъ углѣ́хъ Иерусали́ма,
и во всѣ́хъ градѣ́хъ Иу́диныхъ сотвори́ высо́кая, е́же кади́ти бого́мъ чужди́мъ, и разгнѣ́ва Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ.
Про́чая же словеса́ его́ и дѣя́нiя его́ пе́рвая и послѣ́дняя, се́, пи́сана су́ть въ кни́зѣ царе́й Иу́диныхъ и Изра́илевыхъ.
И у́спе Аха́зъ со отцы́ сво­и́ми, и погребо́ша его́ во гра́дѣ дави́довѣ, и́бо не внесо́ша его́ во гро́бы царе́й Изра́илевыхъ. И воцари́ся езекі́а сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
Синодальный
Двадцати лет был Ахаз, когда воцарился, и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме; и он не делал угодного в очах Господних, как делал Давид, отец его:
он шел путями царей Израильских, и даже сделал литые статуи Ваалов;
и он совершал курения на долине сынов Еннома, и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицем сынов Израилевых;
и приносил жертвы и курения на высотах и на холмах и под всяким ветвистым деревом.
И предал его Господь Бог его в руку царя Сириян, и они поразили его и взяли у него множество пленных и отвели в Дамаск. Также и в руку царя Израильского был предан он, и тот произвел у него великое поражение.
И избил Факей, сын Ремалиин, [царь Израильский,] Иудеев сто двадцать тысяч в один день, людей воинственных, потому что они оставили Господа Бога отцов своих.
Зихрий же, силач из Ефремлян, убил Маасею, сына царя, и Азрикама, начальствующего над дворцом, и Елкану, второго по царе.
И взяли сыны Израилевы в плен у братьев своих, Иудеев, двести тысяч жен, сыновей и дочерей; также и множество добычи награбили у них, и отправили добычу в Самарию.
Там был пророк Господень, имя его Одед. Он вышел пред лице войска, шедшего в Самарию, и сказал им: вот Господь Бог отцов ваших, во гневе на Иудеев, предал их в руку вашу, и вы избили их с такою яростью, которая достигла до небес.
И теперь вы думаете поработить сынов Иуды и Иерусалима в рабы и рабыни себе. А разве на самих вас нет вины пред Господом Богом вашим?
Итак послушайте меня, и возвратите пленных, которых вы захватили из братьев ваших, ибо пламень гнева Господня на вас.
И встали некоторые из начальников сынов Ефремовых: Азария, сын Иегоханана, Берехия, сын Мешиллемофа, и Езекия, сын Шаллума, и Амаса, сын Хадлая, против шедших с войны,
и сказали им: не вводите сюда пленных, потому что грех был бы нам пред Господом. Неужели вы думаете прибавить к грехам нашим и к преступлениям нашим? велика вина наша, и пламень гнева [Господня] над Израилем.
И оставили вооруженные пленных и добычу у военачальников и всего собрания.
И встали мужи, упомянутые по именам, и взяли пленных, и всех нагих из них одели из добычи, – и одели их, и обули их, и накормили их, и напоили их, и помазали их елеем, и посадили на ослов всех слабых из них, и отправили их в Иерихон, город пальм, к братьям их, и возвратились в Самарию.
В то время послал царь Ахаз к царям Ассирийским, чтоб они помогли ему,
ибо Идумеяне и еще приходили, и многих побили в Иудее, и взяли в плен;
и Филистимляне рассыпались по городам низменного края и юга Иудеи и взяли Вефсамис и Аиалон, и Гедероф и Сохо и зависящие от него города, и Фимну и зависящие от нее города, и Гимзо и зависящие от него города, и поселились там.
Так унизил Господь Иудею за Ахаза, царя Иудейского, потому что он развратил Иудею и тяжко грешил пред Господом.
И пришел к нему Феглафелласар, царь Ассирийский, но был в тягость ему, вместо того, чтобы помочь ему,
потому что Ахаз взял сокровища из дома Господня и дома царского и у князей и отдал царю Ассирийскому, но не в помощь себе.
И в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать пред Господом, он – царь Ахаз.
И приносил он жертвы богам Дамасским, думая, что они поражали его, и говорил: боги царей Сирийских помогают им; принесу я жертву им, и они помогут мне. Но они были на падение ему и всему Израилю.
И собрал Ахаз сосуды дома Божия, и сокрушил сосуды дома Божия, и запер двери дома Господня, и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме,
и по всем городам Иудиным устроил высоты для каждения богам иным, и раздражал Господа Бога отцов своих.
Прочие дела его и все поступки его, первые и последние, описаны в книге царей Иудейских и Израильских.
И почил Ахаз с отцами своими, и похоронили его в городе, в Иерусалиме, но не внесли его в гробницы царей Израилевых. И воцарился Езекия, сын его, вместо него.
Киргизский
Ахаз такка отурганда, жыйырма жашта эле, ал Иерусалимге он алты жыл падышачылык кылды. Атасы Дљљт Тењирге жаккан иштерди жасаган, Ахаз болсо анткен жок.
Ал Ысрайыл падышаларынын жолуна тєшєп кетти, атєгєл, Баал буркандарын куюп жасады.
Ал Ином уулдарынын љрљљнєндљ жыпар жыттуу зат тєтљттє. Тењир Ысрайыл уулдарынын кљз алдында кууп чыккан элдин жийиркеничтєє иштерин туурап, љз балдарын отко љрттљдє.
Бийик жердеги бутканаларда, дљбљлљрдљ, ар кандай бутактуу дарактардын тєбєнљ курмандык чалып, жыпар жыттуу зат тєтљттє.
Ошондо анын Кудай-Тењири аны Сирия падышасынын колуна салып берди. Алар аны талкалап, кљп адамын колго тєшєрєп, Дамаскка алып кетишти. Ошондой эле аны Ысрайыл падышасынын колуна салып беришти, ал аны катуу талкалады.
Ремалия уулу Пеках жєйєттљрдєн жєз жыйырма мињ эр жєрљк жоокерин бир кєндљ љлтєрдє, анткени алар ата-бабаларынын Кудай-Тењирин таштап коюшкан.
Эпрайымдыктардын алп балбаны Зихри падышанын уулу Маасеяны, сарай башчысы Азрикамды жана падышадан кийинки экинчи киши Элкананы љлтєрдє.
Ысрайыл уулдары љз бир туугандары жєйєттљрдєн эки жєз мињ аялын, уулдарын, кыздарын туткундап алышты. Ошондой эле алардын мал-мєлкєн талап-тоноп алып, Самарияга жљнљтєштє.
Ал жерде Тењирдин пайгамбары бар эле, анын аты – Одейт. Ал Самарияга келе жаткан аскерлердин алдынан чыгып, аларга мындай деди: «Мына, ата-бабаларыњардын Кудай-Тењири жєйєттљргљ каарданып, аларды силердин колуњарга салып берди, силер аларды асманга жеткен ушунчалык катуу каар менен талкаладыњар.
Эми силер Жєйєт менен Иерусалимдин уулдары менен кыздарын љзєњљргљ кул, кєњ кылгыњар келип жатат. Кудай-Тењирдин алдында љзєњљр кєнљљлєє эмессињерби?
Менин тилимди алып, туткундап алган бир туугандарыњарды артка жљнљткєлљ, анткени Тењир силерге каарданып жатат».
Эпрайым уулдарынын кээ бир эл башчылары: Жоханан уулу Азария, Мешилеймоттун уулу Берекия, Шалумдун уулу Жехиския, Хадлайдын уулу Амаса согуштан келе жаткан аскерлердин алдына тура калышты.
Анан аларга мындай дешти: «Туткундарды бул жерге алып келбегиле, анткени Тењирдин алдында кєнљљгљ батабыз. Љзєбєздєн кылмыштарыбыз менен кєнљљлљрєбєздєн єстєнљ дагы кєнљљ кошолу дейсињерби? Биздин кєнљљлљрєбєз љтљ кљп, Тењир Ысрайылга каарданып жатат».
Ошондо жоокерлер туткундар менен олжолорду аскер башчылар менен бєт элдин алдында калтырышты.
Аттары аталган эркектер туруп келип, туткундарды бошотуп, ач-жылањачтарды олжодон кийиндирип, буттарына бут кийим берип, тамактандырып, зайтун майын сєйкљп, алсыздарын эшектерге мингизип, љз бир туугандарын карай, курма пальмасы љскљн Жерихо шаарына жљнљтєштє, љздљрє Самария љлкљсєнљ кайтып келишти.
Ошол кезде Ахаз падыша жардам сурап, Ашур падышаларына киши жљнљттє.
Анткени эдомдуктар дагы келип, алардын кљбєн талкалап, туткундап кетишти.
Пелиштиликтер тєзљњдљгє шаарларга, Жєйєт аймагынын тєштєк тарабына кирип барышып, Бейт-Шемешти, Айалонду, Гедейротту, Сохону жана анын карамагындагы шаарларды, Тимнаны жана анын карамагындагы шаарларды, Гимзону жана анын карамагындагы шаарларды багынтып, ошол жерлерге отурукташып алышты.
Тењир Жєйєт аймагын Жєйєт падышасы Ахаз єчєн мына ушинтип жазалады, анткени ал Жєйєт аймагын бузуп жиберген, Тењирдин алдында оор кєнљљгљ баткан.
Ага Ашур падышасы Тиглат-Пилнесер да келди. Ал ага жардам бермек тєгєл, ага кљп тєйшєк алып келди.
Анткени Ахаз Тењир єйєнєн, падышанын єйєнєн жана тљрљлљрдєн казыналарын алып, Ашур падышасына берген. Бирок бул да ага жардам берген жок.
Ахаз падыша кыйналып жаткан убагында да Тењирдин алдында мыйзамсыздык кыла берди.
«Сирия падышаларынын кудайлары аларга жардам берип турат. Аларга арнап курмандык чалсам, алар мага жардам беришет», – деп, ал Дамаск кудайларына курмандык чалды, анткени мени талкалаган ошолор деп ойлоду. Бирок бул иштер Ахаздын жана бєткєл Ысрайылдын кулап калуусуна себеп болду.
Ахаз Кудай єйєндљгє идиштерди жыйнап алып, аларды талкалады. Анан Тењир єйєнєн эшиктерин бекитип салды, Иерусалимдин бардык булуњ-бурчтарына курмандык чалынуучу жайларды жасады.
Жєйєттєн бардык шаарларында башка кудайларга жыпар жыттуу зат тєтљтєє єчєн бутканаларды куруп, љз ата-бабаларынын Кудай-Тењирин каардантты.
Анын калган иштери, алгачкысы да, акыркысы да Жєйєт менен Ысрайыл падышаларынын китебинде жазылган.
Ахаз кљз жумуп, љз ата-бабаларына кошулду, аны Иерусалим шаарына коюшту, бирок Ысрайыл падышаларынын мєрзљсєнљ коюшкан жок. Анын ордуна баласы Хиския падыша болду.
υἱὸς εἴκοσι ἐτῶν Αχαζ ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν καὶ δέκα ἓξ ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ καὶ οὐκ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου ὡς Δαυιδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ
καὶ ἐπορεύ­θη κατα­̀ τὰς ὁδοὺς βασιλέων Ισραηλ καὶ γὰρ γλυπτὰ ἐποίησεν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν
καὶ ἔθυεν ἐν Γαιβενενομ καὶ διῆγεν τὰ τέκνα αὐτοῦ δια­̀ πυρὸς κατα­̀ τὰ βδελύγματα τῶν ἐθνῶν ὧν ἐξωλέθρευσεν κύριος ἀπο­̀ προ­σώπου υἱῶν Ισραηλ
καὶ ἐθυμία ἐπι­̀ τῶν ὑψηλῶν καὶ ἐπι­̀ τῶν δωμάτων καὶ ὑποκάτω παν­τὸς ξύλου ἀλσώδους
καὶ παρέδωκεν αὐτὸν κύριος ὁ θεὸς αὐτοῦ δια­̀ χειρὸς βασιλέως Συρίας καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτῷ καὶ ᾐχμαλώτευσεν ἐξ αὐτῶν αἰχμαλωσίαν πολλὴν καὶ ἤγαγεν εἰς Δαμασκόν καὶ γὰρ εἰς τὰς χεῖρας βασιλέως Ισραηλ παρέδωκεν αὐτόν καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτῷ πλη­γὴν μεγά­λην
καὶ ἀπέκτεινεν Φακεε ὁ τοῦ Рομελια βασιλεὺς Ισραηλ ἐν Ιουδα ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἑκατὸν εἴκοσι χιλιάδας ἀνδρῶν δυνατῶν ἰσχύι ἐν τῷ αὐτοὺς κατα­λιπεῖν τὸν κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν
καὶ ἀπέκτεινεν Εζεκρι ὁ δυνατὸς τοῦ Εφραιμ τὸν Μαασαιαν τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως καὶ τὸν Εσδρικαμ ἡγούμενον τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ τὸν Ελκανα τὸν δια­́δοχον τοῦ βασιλέως
καὶ ᾐχμαλώτισαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπο­̀ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν τριακοσίας χιλιάδας γυναῖκας υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ σκῦλα πολλὰ ἐσκύλευσαν ἐξ αὐτῶν καὶ ἤνεγκαν τὰ σκῦλα εἰς Σαμάρειαν
καὶ ἐκεῖ ἦν ὁ προ­φήτης τοῦ κυρίου Ωδηδ ὄνομα αὐτῷ καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάν­τησιν τῆς δυνάμεως τῶν ἐρχομένων εἰς Σαμάρειαν καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἰδοὺ ὀργὴ κυρίου θεοῦ τῶν πατέρων ὑμῶν ἐπι­̀ τὸν Ιουδαν καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν καὶ ἀπεκτείνατε ἐν αὐτοῖς ἐν ὀργῇ ἕως τῶν οὐρανῶν ἔφθακεν
καὶ νῦν υἱοὺς Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ ὑμεῖς λέγετε κατα­κτήσεσθαι εἰς δούλους καὶ δούλας οὐκ ἰδού εἰμι μεθ᾿ ὑμῶν μαρτυρῆσαι κυρίῳ θεῷ ὑμῶν
καὶ νῦν ἀκούσατέ μου καὶ ἀπο­στρέψατε τὴν αἰχμαλωσίαν ἣν ᾐχμαλωτεύ­σατε τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὅτι ὀργὴ θυμοῦ κυρίου ἐφ᾿ ὑμῖν
καὶ ἀνέστησαν ἄρχον­τες ἀπο­̀ τῶν υἱῶν Εφραιμ Ουδια­ ὁ τοῦ Ιωανου καὶ Βαραχιας ὁ τοῦ Μοσολαμωθ καὶ Εζεκιας ὁ τοῦ Σελλημ καὶ Αμασιας ὁ τοῦ Χοδλι ἐπι­̀ τοὺς ἐρχο­μέ­νους ἀπο­̀ τοῦ πολέμου
καὶ εἶπαν αὐτοῖς οὐ μὴ εἰσαγάγητε τὴν αἰχμαλωσίαν ὧδε προ­̀ς ἡμᾶς ὅτι εἰς τὸ ἁμαρτάνειν τῷ κυρίῳ ἐφ᾿ ἡμᾶς ὑμεῖς λέγετε προ­σθεῖναι ἐπι­̀ ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν καὶ ἐπι­̀ τὴν ἄγνοιαν ὅτι πολλὴ ἡ ἁμαρτία ἡμῶν καὶ ὀργὴ θυμοῦ κυρίου ἐπι­̀ τὸν Ισραηλ
καὶ ἀφῆκαν οἱ πολεμισταὶ τὴν αἰχμαλωσίαν καὶ τὰ σκῦλα ἐναν­τίον τῶν ἀρχόν­των καὶ πάσης τῆς ἐκκλησίας
καὶ ἀνέστησαν ἄνδρες οἳ ἐπεκλήθησαν ἐν ὀνόματι καὶ ἀν­τελάβον­το τῆς αἰχμαλωσίας καὶ πάν­τας τοὺς γυμνοὺς περιέβαλον ἀπο­̀ τῶν σκύλων καὶ ἐνέδυσαν αὐτοὺς καὶ ὑπέδησαν αὐτοὺς καὶ ἔδωκαν φαγεῖν καὶ ἀλείψασθαι καὶ ἀν­τελάβον­το ἐν ὑποζυγίοις παν­τὸς ἀσθενοῦν­τος καὶ κατέστησαν αὐτοὺς εἰς Ιεριχω πόλιν φοινίκων προ­̀ς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν καὶ ἐπέστρεψαν εἰς Σαμάρειαν
ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπέστειλεν Αχαζ προ­̀ς βασιλέα Ασ­σουρ βοηθῆσαι αὐτῷ
καὶ ἐν τούτῳ ὅτι Ιδουμαῖοι ἐπέθεν­το καὶ ἐπάταξαν ἐν Ιουδα καὶ ᾐχμαλώτισαν αἰχμαλωσίαν
καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἐπέθεν­το ἐπι­̀ τὰς πόλεις τῆς πεδινῆς καὶ ἀπο­̀ λιβὸς τοῦ Ιουδα καὶ ἔλαβον τὴν Βαιθσαμυς καὶ τὴν Αιλων καὶ τὴν Γαδηρωθ καὶ τὴν Σωχω καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ τὴν Θαμνα καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ τὴν Γαμζω καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ
ὅτι ἐταπείνωσεν κύριος τὸν Ιουδαν δι᾿ Αχαζ βασιλέα Ιουδα ὅτι ἀπέστη ἀπο­στάσει ἀπο­̀ κυρίου
καὶ ἦλθεν ἐπ᾿ αὐτὸν Θαγλαθφελλασαρ βασιλεὺς Ασ­σουρ καὶ ἐπάταξεν αὐτόν
καὶ ἔλαβεν Αχαζ τὰ ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ τὰ ἐν οἴκῳ τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἀρχόν­των καὶ ἔδωκεν τῷ βασιλεῖ Ασ­σουρ καὶ οὐκ εἰς βοήθειαν αὐτῷ
ἀλλ᾿ ἢ τῷ θλιβῆναι αὐτὸν καὶ προ­σέθηκεν τοῦ ἀπο­στῆναι ἀπο­̀ κυρίου καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς
ἐκζητήσω τοὺς θεοὺς Δαμασκοῦ τοὺς τύπτον­τάς με καὶ εἶπεν ὅτι θεοὶ βασιλέως Συρίας αὐτοὶ κατισχύσουσιν αὐτούς αὐτοῖς τοίνυν θύσω καὶ ἀν­τιλήμψον­ταί μου καὶ αὐτοὶ ἐγένον­το αὐτῷ εἰς σκῶλον καὶ παν­τὶ Ισραηλ
καὶ ἀπέστησεν Αχαζ τὰ σκεύ­η οἴκου κυρίου καὶ κατέκοψεν αὐτὰ καὶ ἔκλεισεν τὰς θύρας οἴκου κυρίου καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ θυσιαστήρια ἐν πάσῃ γωνίᾳ ἐν Ιερουσαλημ
καὶ ἐν πάσῃ πόλει καὶ πόλει ἐν Ιουδα ἐποίησεν ὑψηλὰ θυμιᾶν θεοῖς ἀλλοτρίοις καὶ παρώργισαν κύριον τὸν θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν
καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι αὐτοῦ καὶ αἱ πράξεις αὐτοῦ αἱ πρῶται καὶ αἱ ἔσχαται ἰδοὺ γεγραμμέναι ἐπι­̀ βιβλίῳ βασιλέων Ιουδα καὶ Ισραηλ
καὶ ἐκοιμήθη Αχαζ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν πόλει Δαυιδ ὅτι οὐκ εἰσήνεγκαν αὐτὸν εἰς τοὺς τάφους τῶν βασιλέων Ισραηλ καὶ ἐβασίλευσεν Εζεκιας υἱὸς αὐτοῦ ἀν­τ᾿ αὐτοῦ
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки