Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И езекі́а нача́ ца́р­ст­вовати сы́й два́десяти и пяти́ лѣ́тъ, и два́десять де́вять лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тери его́ Аві́а, дще́рь заха́рiина.
 • Сотвори́ же пра́вое предъ Го́сподемъ по всѣ́мъ, я́же сотвори́ дави́дъ оте́цъ его́.
 • И бы́сть егда́ ста́ на ца́р­ст­вѣ сво­е́мъ въ ме́сяцъ пе́рвый, от­ве́рзе две́ри до́му Госпо́дня и обнови́ и́хъ,
 • и введе́ свяще́н­ники и леви́ты, и поста́ви и́хъ на странѣ́ я́же къ восто́ку,
 • и рече́ и́мъ: послу́шайте мя́, леви́ти, ны́нѣ очи́ститеся и очи́стите до́мъ Го́спода Бо́га оте́цъ на́шихъ, и изри́ните нечистоту́ изъ святи́лища:
 • я́ко от­ступи́ша отцы́ на́ши и сотвори́ша лука́вое предъ Го́сподемъ Бо́гомъ на́шимъ, и оста́виша его́, и от­врати́ша лице́ свое́ от­ ски́нiи Госпо́дни, и да́ша хребе́тъ,
 • и заключи́ша врата́ хра́ма, и погаси́ша свѣти́лники, и ѳимiа́момъ не кади́ша, и всесожже́нiй не при­­несо́ша во святи́лищи Бо́гу Изра́илеву:
 • и разгнѣ́вася я́ростiю Госпо́дь на Иу́ду и на Иерусали́мъ, и предаде́ и́хъ во у́жасъ и погубле́нiе и на звизда́нiе, я́коже вы́ ви́дите очи́ма ва́шима:
 • и се́, пораже́ни бы́ша отцы́ на́ши мече́мъ, и сы́нове на́ши и дще́ри на́шя и жены́ на́шя въ плѣне́нiи въ земли́ не сво­е́й, я́коже и ны́нѣ су́ть:
 • ны́нѣ у́бо положи́те на сердца́ ва́ша, е́же завѣща́ти завѣ́тъ съ Го́сподемъ Бо́гомъ Изра́илевымъ, и от­врати́тъ гнѣ́въ я́рости сво­ея́ от­ на́съ:
 • и ны́нѣ не прене­брега́йте, я́ко ва́съ избра́ Госпо́дь стоя́ти предъ ни́мъ, служи́ти ему́, и да бу́дете ему́ служа́ще и кадя́ще.
 • И воста́ша леви́ти, маа́лъ сы́нъ Амасі́евъ и Иои́ль сы́нъ заха́рiевъ от­ сыно́въ Каа́ѳовыхъ, и от­ сыно́въ Мера́риныхъ ки́съ сы́нъ Авді́евъ и аза́рiа сы́нъ илаели́ловъ, и от­ сыно́въ гедсо́нихъ Иоада́дъ сы́нъ земма́нь и Иоада́мъ, сі́и сы́нове Иоаха́ини:
 • от­ сыно́въ Елисафа́нихъ сама́рiй и Иеiи́лъ, и от­ сыно́въ Аса́фовыхъ заха́рiа и Матѳані́а,
 • и от­ сыно́въ Ема́нихъ Иеiи́лъ и семе́й, от­ сыно́въ же Идиѳу́млихъ самаѳі́а и Озiи́лъ:
 • собра́ша же бра́тiю свою́ и освяти́шася по за́повѣди царе́вѣ повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ, да очи́стятъ до́мъ Бо́жiй:
 • и внидо́ша свяще́н­ницы вну́трь це́ркве Госпо́дни, да очи́стятъ ю́, и изверго́ша всю́ нечистоту́ обрѣ́тен­ную въ дому́ Госпо́дни и во дворѣ́ до́му Госпо́дня: и взе́мше леви́ти, изнесо́ша къ пото́ку ке́дрску во́нъ.
 • И нача́ша въ пе́рвый де́нь новоме́сячiя пе́рваго ме́сяца очища́ти, и въ де́нь осмы́й того́ ме́сяца внидо́ша во хра́мъ Госпо́день, и очи́стиша це́рковь Госпо́дню во осми́ дне́хъ, и въ де́нь шестый­на́­де­сять ме́сяца пе́рваго соверши́ша.
 • И внидо́ша вну́трь ко езекі́и царю́ и реко́ша: очи́стихомъ вся́, я́же въ дому́ Госпо́дни, олта́рь всесожже́нiя и сосу́ды его́, и трапе́зу предложе́нiя со всѣ́ми сосу́ды ея́,
 • и вся́ сосу́ды, я́же оскверни́ ца́рь Аха́зъ въ ца́р­ст­во свое́ во от­ступле́нiи сво­е́мъ, угото́вахомъ и очи́стихомъ, и се́, су́ть предъ олтаре́мъ Госпо́днимъ.
 • И воста́ ра́но езекі́а ца́рь, и собра́ нача́лники гра́да, и взы́де въ до́мъ Госпо́день,
 • и воз­несе́ телце́въ се́дмь и овно́въ се́дмь, а́гнцевъ се́дмь и козло́въ от­ ко́зъ се́дмь за грѣ́хъ, за ца́р­ст­во и за святи́лище и за Изра́иля, и рече́ сыно́мъ Ааро́нимъ свяще́н­никомъ, да взы́дутъ на олта́рь Госпо́день жре́ти телце́въ.
 • И закла́ша телце́въ, и взя́ша кро́вь свяще́н­ницы и излiя́ша на олта́рь: и закла́ша овно́въ и кро́вь на олта́рь воз­лiя́ша: и закла́ша а́гнцевъ и облiя́ша кро́вiю олта́рь:
 • и при­­ведо́ша козло́въ, и́же за грѣ́хъ, предъ царя́ и це́рковь, и воз­ложи́ша ру́ки своя́ на ни́хъ,
 • и пожро́ша и́хъ свяще́н­ницы, и покропи́ша кро́вiю и́хъ предъ олтаре́мъ, и помоли́шася о все́мъ Изра́или: зане́ рече́ ца́рь, о все́мъ Изра́или всесожже́нiе и я́же о грѣсѣ́.
 • Поста́ви же леви́ты въ дому́ Госпо́дни съ кимва́лы и псалти́рми и гу́сльми, по за́повѣди дави́да царя́ и га́да прови́дца царю́ и наѳа́на проро́ка, я́ко по за́повѣди Госпо́дней повелѣ́нiе [бы́сть] руко́ю проро́ковъ его́.
 • Ста́ша же леви́ти со орга́ны дави́довы и свяще́н­ницы съ труба́ми.
 • И повелѣ́ езекі́а, да воз­несу́тъ всесожже́нiе на олта́рь: и егда́ нача́ша воз­носи́ти всесожже́нiе, нача́ша хвалы́ пѣ́ти Го́сподеви и труби́ти при­­ орга́нѣхъ дави́да царя́ Изра́илева.
 • И вся́ це́рковь покланя́шеся, и пѣвцы́ поя́ху, и трубы́ трубя́ху, до́ндеже соверши́ся всесожже́нiе.
 • Егда́ же сконча́ша при­­ноше́нiе, преклони́ся ца́рь и вси́ и́же бя́ху съ ни́мъ и поклони́шася Го́сподеви.
 • Побелѣ́ же езекі́а ца́рь и кня́зи леви́томъ, да восхва́лятъ Го́спода словесы́ дави́довыми и Аса́фа проро́ка: и́же восхвали́ша въ весе́лiи, и падо́ша, и поклони́шася Го́сподеви.
 • И от­вѣща́ езекі́а и рече́: ны́нѣ испо́лнисте ру́ки ва́шя Го́споду, при­­веди́те и при­­неси́те же́ртвы хвале́нiя въ до́мъ Госпо́день. И при­­несе́ [все́] собра́нiе же́ртвы и хвалы́ въ до́мъ Госпо́день, и вся́къ усе́рдный се́рдцемъ всесожже́нiя.
 • И бы́сть число́ всесожже́нiя, е́же при­­несе́ собра́нiе, телце́въ се́дмьдесятъ, овно́въ сто́, а́гнцевъ двѣ́сти, вся́ сiя́ во всесожже́нiе Го́сподеви:
 • освяще́н­ныхъ же телце́въ шестьсо́тъ, ове́цъ три́ ты́сящы.
 • Но свяще́н­ницы не мно́зи бя́ху и не можа́ху одира́ти ко́жъ всесожже́нiя, и помого́ша и́мъ бра́тiя и́хъ леви́ти, до́ндеже испо́лнися дѣ́ло и до́ндеже освяти́шася жерцы́, леви́ти бо усе́рднѣе освяти́шася, не́жели свяще́н­ницы:
 • всесожже́нiя же мно́го въ ту́кахъ соверше́нiя спасе́нiя, и воз­лiя́нiй всесожже́нiя: и испра́вися дѣ́ло въ дому́ Госпо́дни.
 • Возвесели́ся же езекі́а и вси́ лю́дiе, я́ко угото́ва Бо́гъ лю́демъ, поне́же внеза́пу бы́сть сло́во.
 • Езекия воцарился двадцати пяти лет, и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Авия, дочь Захарии.
 • И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Давид, отец его.
 • В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их,
 • и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади восточной,
 • и сказал им: послушайте меня, левиты! Ныне освятитесь сами и освятите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища.
 • Ибо отцы наши поступали беззаконно, и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оставили Его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и оборотились спиною,
 • и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигали курения, и не возносили всесожжений во святилище Бога Израилева.
 • И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими.
 • И вот, пали отцы наши от меча, а сыновья наши и дочери наши и жены наши за это в плену [в земле не своей] доныне.
 • Теперь у меня на сердце – заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева Своего.
 • Дети мои! не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений.
 • И встали левиты: Махаф, сын Амасая, и Иоель, сын Азарии, из сыновей Каафовых; и из сыновей Мерариных: Кис, сын Авдия, и Азария, сын Иегаллелела; и из племени Гирсонова: Иоах, сын Зиммы, и Еден, сын Иоаха;
 • и из сыновей Елицафановых: Шимри и Иеиел; и из сыновей Асафовых: Захария и Матфания;
 • и из сыновей Емановых: Иехиел и Шимей; и из сыновей Идифуновых: Шемаия и Уззиел.
 • Они собрали братьев своих и освятились, и пошли по приказанию царя очищать дом Господень по словам Господа.
 • И вошли священники внутрь дома Господня для очищения, и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господня, а левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку Кедрону.
 • И начали освящать в первый день первого месяца, и в восьмой день того же месяца вошли в притвор Господень; и освящали дом Господень восемь дней, и в шестнадцатый день первого месяца кончили.
 • И пришли в дом к царю Езекии и сказали: мы очистили дом Господень, и жертвенник для всесожжения, и все сосуды его, и стол для хлебов предложения, и все сосуды его;
 • и все сосуды, которые забросил царь Ахаз во время царствования своего, в беззаконии своем, мы приготовили и освятили, и вот они пред жертвенником Господним.
 • И встал царь Езекия рано утром и собрал начальников города, и пошел в дом Господень.
 • И привели семь тельцов и семь овнов, и семь агнцев и семь козлов на жертву о грехе за царство и за святилище и за Иудею; и приказал он сынам Аароновым, священникам, вознести всесожжение на жертвенник Господень.
 • И закололи тельцов, и взяли священники кровь, и окропили жертвенник, и закололи овнов, и окропили кровью жертвенник; и закололи агнцев, и окропили кровью жертвенник.
 • И привели козлов за грех пред лице царя и собрания, и они возложили руки свои на них.
 • И закололи их священники, и очистили кровью их жертвенник для заглаждения грехов всего Израиля, ибо за всего Израиля приказал царь принести всесожжение и жертву о грехе.
 • И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами, по уставу Давида и Гада, прозорливца царева, и Нафана пророка, так как от Господа был устав этот чрез пророков Его.
 • И стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми и священники с трубами.
 • И приказал Езекия вознести всесожжение на жертвенник. И в то время, как началось всесожжение, началось пение Господу, при звуке труб и орудий Давида, царя Израилева.
 • И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось всесожжение.
 • По окончании же всесожжения царь и все находившиеся при нем преклонились и поклонились.
 • И сказал царь Езекия и князья левитам, чтоб они славили Господа словами Давида и Асафа прозорливца, и они славили с радостью, и преклонялись и поклонялись.
 • И продолжал Езекия и сказал: теперь вы посвятили себя Господу; приступайте и приносите жертвы и благодарственные приношения в дом Господень. И понесло все собрание жертвы и благодарственные приношения, и всякий, кто расположен был сердцем, – всесожжения.
 • И было число всесожжений, которые привели собравшиеся: семьдесят волов, сто овнов, двести агнцев – все это для всесожжения Господу.
 • Других священных жертв было: шестьсот из крупного скота и три тысячи из мелкого скота.
 • Но священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех всесожжений, и помогали им братья их левиты, до окончания дела и доколе освятились прочие священники, ибо левиты были более тщательны в освящении себя, нежели священники.
 • Притом же всесожжений было множество с туками мирных жертв и с возлияниями при всесожжении. Так восстановлено служение в доме Господнем.
 • И радовался Езекия и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно.
 • יְחִזְקִיָּהוּ מָלַךְ, בֶּן־עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנָה, וְעֶשְׂרִים וָתֵשַׁע שָׁנָה, מָלַךְ בִּירוּשָׁלִָם; וְשֵׁם אִמּוֹ, אֲבִיָּה בַּת־זְכַרְיָהוּ׃
 • וַיַּעַשׂ הַיָּשָׁר בְּעֵינֵי יְהוָה; כְּכֹל אֲשֶׁר־עָשָׂה דָּוִיד אָבִיו׃
 • הוּא בַשָּׁנָה הָרִאשׁוֹנָה לְמָלְכוֹ בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן, פָּתַח אֶת־דַּלְתוֹת בֵּית־יְהוָה וַיְחַזְּקֵם׃
 • וַיָּבֵא אֶת־הַכֹּהֲנִים וְאֶת־הַלְוִיִּם; וַיַּאַסְפֵם לִרְחוֹב הַמִּזְרָח׃
 • וַיֹּאמֶר לָהֶם שְׁמָעוּנִי הַלְוִיִּם; עַתָּה הִתְקַדְּשׁוּ, וְקַדְּשׁוּ אֶת־בֵּית יְהוָה אֱלֹהֵי אֲבֹתֵיכֶם, וְהוֹצִיאוּ אֶת־הַנִּדָּה מִן־הַקֹּדֶשׁ׃
 • כִּי־מָעֲלוּ אֲבֹתֵינוּ, וְעָשׂוּ הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה־אֱלֹהֵינוּ וַיַּעַזְבֻהוּ; וַיַּסֵּבּוּ פְנֵיהֶם מִמִּשְׁכַּן יְהוָה וַיִּתְּנוּ־עֹרֶף׃
 • גַּם סָגְרוּ דַּלְתוֹת הָאוּלָם, וַיְכַבּוּ אֶת־הַנֵּרוֹת, וּקְטֹרֶת לֹא הִקְטִירוּ; וְעֹלָה לֹא־הֶעֱלוּ בַקֹּדֶשׁ, לֵאלֹהֵי יִשְׂרָאֵל׃
 • וַיְהִי קֶצֶף יְהוָה, עַל־יְהוּדָה וִירוּשָׁלִָם; וַיִּתְּנֵם לִזְוָעָה (לְזַעֲוָה) לְשַׁמָּה וְלִשְׁרֵקָה, כַּאֲשֶׁר אַתֶּם רֹאִים בְּעֵינֵיכֶם׃
 • וְהִנֵּה נָפְלוּ אֲבוֹתֵינוּ בֶּחָרֶב; וּבָנֵינוּ וּבְנוֹתֵינוּ וְנָשֵׁינוּ בַּשְּׁבִי עַל־זֹאת׃
 • עַתָּה עִם־לְבָבִי, לִכְרוֹת בְּרִית, לַיהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל; וְיָשֹׁב מִמֶּנּוּ חֲרוֹן אַפּוֹ׃
 • בָּנַי עַתָּה אַל־תִּשָּׁלוּ; כִּי־בָכֶם בָּחַר יְהוָה, לַעֲמֹד לְפָנָיו לְשָׁרְתוֹ, וְלִהְיוֹת לוֹ מְשָׁרְתִים וּמַקְטִרִים׃ ס
 • וַיָּקֻמוּ הַלְוִיִּם מַחַת בֶּן־עֲמָשַׂי וְיוֹאֵל בֶּן־עֲזַרְיָהוּ מִן־בְּנֵי הַקְּהָתִי, וּמִן־בְּנֵי מְרָרִי, קִישׁ בֶּן־עַבְדִּי, וַעֲזַרְיָהוּ בֶּן־יְהַלֶּלְאֵל; וּמִן־הַגֵּרְשֻׁנִּי, יוֹאָח בֶּן־זִמָּה, וְעֵדֶן בֶּן־יוֹאָח׃
 • וּמִן־בְּנֵי אֱלִיצָפָן, שִׁמְרִי וִיעוּאֵל (וִיעִיאֵל); וּמִן־בְּנֵי אָסָף, זְכַרְיָהוּ וּמַתַּנְיָהוּ׃ ס
 • וּמִן־בְּנֵי הֵימָן יְחוּאֵל (יְחִיאֵל) וְשִׁמְעִי; ס וּמִן־בְּנֵי יְדוּתוּן, שְׁמַעְיָה וְעֻזִּיאֵל׃
 • וַיַּאַסְפוּ אֶת־אֲחֵיהֶם וַיִּתְקַדְּשׁוּ, וַיָּבֹאוּ כְמִצְוַת־הַמֶּלֶךְ בְּדִבְרֵי יְהוָה; לְטַהֵר בֵּית יְהוָה׃
 • וַיָּבֹאוּ הַכֹּהֲנִים לִפְנִימָה בֵית־יְהוָה לְטַהֵר, וַיּוֹצִיאוּ, אֵת כָּל־הַטֻּמְאָה אֲשֶׁר מָצְאוּ בְּהֵיכַל יְהוָה, לַחֲצַר בֵּית יְהוָה; וַיְקַבְּלוּ הַלְוִיִּם, לְהוֹצִיא לְנַחַל־קִדְרוֹן חוּצָה׃
 • וַיָּחֵלּוּ בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן לְקַדֵּשׁ, וּבְיוֹם שְׁמוֹנָה לַחֹדֶשׁ, בָּאוּ לְאוּלָם יְהוָה, וַיְקַדְּשׁוּ אֶת־בֵּית־יְהוָה לְיָמִים שְׁמוֹנָה; וּבְיוֹם שִׁשָּׁה עָשָׂר לַחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן כִּלּוּ׃ ס
 • וַיָּבוֹאוּ פְנִימָה אֶל־חִזְקִיָּהוּ הַמֶּלֶךְ, וַיֹּאמְרוּ, טִהַרְנוּ אֶת־כָּל־בֵּית יְהוָה; אֶת־מִזְבַּח הָעוֹלָה וְאֶת־כָּל־כֵּלָיו, וְאֶת־שֻׁלְחַן הַמַּעֲרֶכֶת וְאֶת־כָּל־כֵּלָיו׃
 • וְאֵת כָּל־הַכֵּלִים, אֲשֶׁר הִזְנִיחַ הַמֶּלֶךְ אָחָז בְּמַלְכוּתוֹ בְּמַעֲלוֹ הֵכַנּוּ וְהִקְדָּשְׁנוּ; וְהִנָּם לִפְנֵי מִזְבַּח יְהוָה׃ ס
 • וַיַּשְׁכֵּם יְחִזְקִיָּהוּ הַמֶּלֶךְ, וַיֶּאֱסֹף אֵת שָׂרֵי הָעִיר; וַיַּעַל בֵּית יְהוָה׃
 • וַיָּבִיאוּ פָרִים־שִׁבְעָה וְאֵילִים שִׁבְעָה וּכְבָשִׂים שִׁבְעָה, וּצְפִירֵי עִזִּים שִׁבְעָה לְחַטָּאת, עַל־הַמַּמְלָכָה וְעַל־הַמִּקְדָּשׁ וְעַל־יְהוּדָה; וַיֹּאמֶר, לִבְנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים, לְהַעֲלוֹת עַל־מִזְבַּח יְהוָה׃
 • וַיִּשְׁחֲטוּ הַבָּקָר, וַיְקַבְּלוּ הַכֹּהֲנִים אֶת־הַדָּם, וַיִּזְרְקוּ הַמִּזְבֵּחָה; וַיִּשְׁחֲטוּ הָאֵלִים, וַיִּזְרְקוּ הַדָּם הַמִּזְבֵּחָה, וַיִּשְׁחֲטוּ הַכְּבָשִׂים, וַיִּזְרְקוּ הַדָּם הַמִּזְבֵּחָה׃
 • וַיַּגִּישׁוּ אֶת־שְׂעִירֵי הַחַטָּאת, לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ וְהַקָּהָל; וַיִּסְמְכוּ יְדֵיהֶם עֲלֵיהֶם׃
 • וַיִּשְׁחָטוּם הַכֹּהֲנִים, וַיְחַטְּאוּ אֶת־דָּמָם הַמִּזְבֵּחָה, לְכַפֵּר עַל־כָּל־יִשְׂרָאֵל; כִּי לְכָל־יִשְׂרָאֵל אָמַר הַמֶּלֶךְ, הָעוֹלָה וְהַחַטָּאת׃
 • וַיַּעֲמֵד אֶת־הַלְוִיִּם בֵּית יְהוָה, בִּמְצִלְתַּיִם בִּנְבָלִים וּבְכִנֹּרוֹת, בְּמִצְוַת דָּוִיד וְגָד חֹזֵה־הַמֶּלֶךְ וְנָתָן הַנָּבִיא; כִּי בְיַד־יְהוָה הַמִּצְוָה בְּיַד־נְבִיאָיו׃ ס
 • וַיַּעַמְדוּ הַלְוִיִּם בִּכְלֵי דָוִיד, וְהַכֹּהֲנִים בַּחֲצֹצְרוֹת׃ ס
 • וַיֹּאמֶר חִזְקִיָּהוּ, לְהַעֲלוֹת הָעֹלָה לְהַמִּזְבֵּחַ; וּבְעֵת הֵחֵל הָעוֹלָה, הֵחֵל שִׁיר־יְהוָה וְהַחֲצֹצְרוֹת, וְעַל־יְדֵי, כְּלֵי דָּוִיד מֶלֶךְ־יִשְׂרָאֵל׃
 • וְכָל־הַקָּהָל מִשְׁתַּחֲוִים, וְהַשִּׁיר מְשׁוֹרֵר, וְהַחֲצֹצְרוֹת מַחֲצֹצְרִים (מַחְצְרִים); הַכֹּל עַד לִכְלוֹת הָעֹלָה׃
 • וּכְכַלּוֹת לְהַעֲלוֹת; כָּרְעוּ, הַמֶּלֶךְ וְכָל־הַנִּמְצְאִים אִתּוֹ וַיִּשְׁתַּחֲווּ׃
 • וַיֹּאמֶר יְחִזְקִיָּהוּ הַמֶּלֶךְ וְהַשָּׂרִים לַלְוִיִּם, לְהַלֵּל לַיהוָה, בְּדִבְרֵי דָוִיד וְאָסָף הַחֹזֶה; וַיְהַלְלוּ עַד־לְשִׂמְחָה, וַיִּקְּדוּ וַיִּשְׁתַּחֲווּ׃ פ
 • וַיַּעַן יְחִזְקִיָּהוּ וַיֹּאמֶר, עַתָּה מִלֵּאתֶם יֶדְכֶם לַיהוָה, גֹּשׁוּ וְהָבִיאוּ זְבָחִים וְתוֹדוֹת לְבֵית יְהוָה; וַיָּבִיאוּ הַקָּהָל זְבָחִים וְתוֹדוֹת, וְכָל־נְדִיב לֵב עֹלוֹת׃
 • וַיְהִי מִסְפַּר הָעֹלָה אֲשֶׁר הֵבִיאוּ הַקָּהָל, בָּקָר שִׁבְעִים, אֵילִים מֵאָה כְּבָשִׂים מָאתָיִם; לְעֹלָה לַיהוָה כָּל־אֵלֶּה׃
 • וְהַקֳּדָשִׁים; בָּקָר שֵׁשׁ מֵאוֹת, וְצֹאן שְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים׃
 • רַק הַכֹּהֲנִים הָיוּ לִמְעָט, וְלֹא יָכְלוּ, לְהַפְשִׁיט אֶת־כָּל־הָעֹלוֹת; וַיְּחַזְּקוּם אֲחֵיהֶם הַלְוִיִּם, עַד־כְּלוֹת הַמְּלָאכָה וְעַד יִתְקַדְּשׁוּ הַכֹּהֲנִים, כִּי הַלְוִיִּם יִשְׁרֵי לֵבָב, לְהִתְקַדֵּשׁ מֵהַכֹּהֲנִים׃
 • וְגַם־עֹלָה לָרֹב בְּחֶלְבֵי הַשְּׁלָמִים וּבַנְּסָכִים לָעֹלָה; וַתִּכּוֹן עֲבוֹדַת בֵּית־יְהוָה׃
 • וַיִּשְׂמַח יְחִזְקִיָּהוּ וְכָל־הָעָם, עַל הַהֵכִין הָאֱלֹהִים לָעָם; כִּי בְּפִתְאֹם הָיָה הַדָּבָר׃ פ
 • Езекия воцарился, когда ему было двадцать пять лет. Он царствовал в Иерусалиме двадцать девять лет. Его мать — Ави́, дочь Захарии.
 • Он творил дела, угодные Господу, так же, как предок его Давид.
 • В первый месяц первого года своего царствования он открыл и починил врата Господнего Храма.
 • Он привел туда священников и левитов, собрал их на восточной площадке
 • и сказал им: «Слушайте меня, левиты! Освятите и очистите себя, освятите Храм Господа, Бога ваших отцов, уберите из святилища всякую скверну.
 • Отцы наши грешили и творили дела, ненавистные Господу, нашему Богу. Они оставили Его, отвернулись от жилища Его и встали к Нему спиной.
 • Они даже затворили двери притвора Храма и погасили светильники. Они не совершали в святилище воскурений и всесожжении Богу Израиля.
 • За это прогневался Господь на Иудею и Иерусалим, заставил их трястись от ужаса, обрек их на опустошение и унижение, как вы и сами видите.
 • За это наши отцы были убиты, наши дети и жены уведены в плен.
 • Но теперь я решил заключить договор с Господом, Богом Израиля, чтобы отвратить от нас Его пылающий гнев.
 • Хватит вам бездействовать, дети мои! Вас избрал Господь, чтобы вы предстояли пред Господом и служили Ему, чтобы вы совершали свое служение и воскурения».
 • Тогда принялись за дело левиты: Мáхат, сын Амасáя, и Иои́ль, сын Азарии (они были кехатитами); из мерари́тов — Киш, сын Авди́, и Азария, сын Иехаллеле́ла; из потомков Гершóна — Иоáх, сын Зиммы́, и Э́ден, сын Иоаха;
 • из потомков Элицафáна — Шимри́ и Иеиэл; из потомков Асáфа — Захария и Маттáния;
 • из потомков Хемана — Иехиэл и Шими́ из потомков Иедутуна — Шемая и Уззиэ́л.
 • Они собрали своих собратьев, освятили и очистили себя и отправились совершать очищение Господнего Храма, как приказал царь, следуя слову Господа.
 • Священники вошли во внутреннюю часть Храма Господа, чтобы его очистить. Они стали выносить всякую мерзость, какая была в Храме Господа, во двор. Там они передавали ее левитам, которые уносили все это к потоку Кедрон.
 • Они начали освящение в первый день первого месяца, и в восьмой день они достигли Господнего притвора. Освящение Храма продолжалось еще восемь дней и было завершено в шестнадцатый день первого месяца.
 • Тогда они отправились к царю Езеки́и со словами: «Мы очистили весь Господень Храм, жертвенник для всесожжении со всеми его принадлежностями и стол для хлеба со всеми его принадлежностями.
 • Мы также приготовили и освятили всю утварь, которую осквернил царь Ахаз, совершая преступления во время своего правления. Теперь она у Господнего жертвенника».
 • Следующим утром царь Езекия собрал городских сановников и отправился в Храм Господень.
 • Они привели с собой семь быков, семь баранов, семь ягнят и семь козлов для очистительной жертвы за царство, за святилище и за всю Иудею. Царь приказал священникам, потомкам Аарона, сжечь животных на Господнем жертвеннике.
 • Священники закололи быков, собрали их кровь и окропили ею жертвенник, потом закололи баранов и окропили их кровью жертвенник, потом закололи ягнят и окропили их кровью жертвенник.
 • Козлов, приготовленных для очистительной жертвы, подвели к царю и всему собранию, чтобы они возложили на них руки.
 • Священники закололи козлов и окропили их кровью жертвенник, очищая его во искупление всего Израиля, ибо ради всего Израиля царь повелел принести всесожжение и жертву за грех.
 • Левитам он приказал стоять в это время в Господнем Храме с кимвалами, лирами и арфами, как было установлено Давидом, царским провидцем Гáдом и пророком Нафаном — это Господь так повелел через Своих пророков.
 • Левиты стояли с музыкальными инструментами Давида, а священники с трубами.
 • Езекия повелел возложить всесожжение на жертвенник, и когда началось жертвоприношение, то началась и песнь Господня под звуки труб и инструментов Давида, царя Израиля.
 • И все собравшиеся пали ниц под звуки песни и труб, и оставались так, пока не завершилось всесожжение.
 • Когда всесожжение было окончено, царь и все его приближенные преклонили колени и пали ниц.
 • Царь Езекия и сановники приказали левитам восхвалять Господа словами Давида и провидца Асафа. Они с радостью воспели хвалу, и поклонились и пали ниц.
 • Тогда Езекия сказал: «Теперь вы все посвятили себя Господу. Приходите сюда, приносите жертвы и благодарственные приношения в Храм Господень!» Тогда все собравшиеся стали приносить жертвы и благодарственные приношения, и каждый, кто хотел, приносил всесожжение.
 • Вот общее число всесожжении, принесенных собранием: семьдесят быков, сто баранов, двести ягнят. Все это было принесено как всесожжение Господу.
 • Общее число священных приношений: шестьсот быков и три тысячи баранов.
 • Но священников было слишком мало, они не успевали снимать шкуры с жертвенных животных. Их собратья левиты помогали им, пока не закончилось служение и пока другие священники не совершили обряд освящения. (Левиты отнеслись к обряду освящения более добросовестно, чем священники.)
 • Господу было принесено много всесожжении, много жира пиршественных жертв и много возлияний. Так было восстановлено служение в Господнем Храме.
 • Езекия и весь народ ликовали, что Бог укрепил Свой народ — настолько все это произошло неожиданно.