Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И езекі́а нача́ ца́р­ст­вовати сы́й два́десяти и пяти́ лѣ́тъ, и два́десять де́вять лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тери его́ Аві́а, дще́рь заха́рiина.
 • Сотвори́ же пра́вое предъ Го́сподемъ по всѣ́мъ, я́же сотвори́ дави́дъ оте́цъ его́.
 • И бы́сть егда́ ста́ на ца́р­ст­вѣ сво­е́мъ въ ме́сяцъ пе́рвый, от­ве́рзе две́ри до́му Госпо́дня и обнови́ и́хъ,
 • и введе́ свяще́н­ники и леви́ты, и поста́ви и́хъ на странѣ́ я́же къ восто́ку,
 • и рече́ и́мъ: послу́шайте мя́, леви́ти, ны́нѣ очи́ститеся и очи́стите до́мъ Го́спода Бо́га оте́цъ на́шихъ, и изри́ните нечистоту́ изъ святи́лища:
 • я́ко от­ступи́ша отцы́ на́ши и сотвори́ша лука́вое предъ Го́сподемъ Бо́гомъ на́шимъ, и оста́виша его́, и от­врати́ша лице́ свое́ от­ ски́нiи Госпо́дни, и да́ша хребе́тъ,
 • и заключи́ша врата́ хра́ма, и погаси́ша свѣти́лники, и ѳимiа́момъ не кади́ша, и всесожже́нiй не при­­несо́ша во святи́лищи Бо́гу Изра́илеву:
 • и разгнѣ́вася я́ростiю Госпо́дь на Иу́ду и на Иерусали́мъ, и предаде́ и́хъ во у́жасъ и погубле́нiе и на звизда́нiе, я́коже вы́ ви́дите очи́ма ва́шима:
 • и се́, пораже́ни бы́ша отцы́ на́ши мече́мъ, и сы́нове на́ши и дще́ри на́шя и жены́ на́шя въ плѣне́нiи въ земли́ не сво­е́й, я́коже и ны́нѣ су́ть:
 • ны́нѣ у́бо положи́те на сердца́ ва́ша, е́же завѣща́ти завѣ́тъ съ Го́сподемъ Бо́гомъ Изра́илевымъ, и от­врати́тъ гнѣ́въ я́рости сво­ея́ от­ на́съ:
 • и ны́нѣ не прене­брега́йте, я́ко ва́съ избра́ Госпо́дь стоя́ти предъ ни́мъ, служи́ти ему́, и да бу́дете ему́ служа́ще и кадя́ще.
 • И воста́ша леви́ти, маа́лъ сы́нъ Амасі́евъ и Иои́ль сы́нъ заха́рiевъ от­ сыно́въ Каа́ѳовыхъ, и от­ сыно́въ Мера́риныхъ ки́съ сы́нъ Авді́евъ и аза́рiа сы́нъ илаели́ловъ, и от­ сыно́въ гедсо́нихъ Иоада́дъ сы́нъ земма́нь и Иоада́мъ, сі́и сы́нове Иоаха́ини:
 • от­ сыно́въ Елисафа́нихъ сама́рiй и Иеiи́лъ, и от­ сыно́въ Аса́фовыхъ заха́рiа и Матѳані́а,
 • и от­ сыно́въ Ема́нихъ Иеiи́лъ и семе́й, от­ сыно́въ же Идиѳу́млихъ самаѳі́а и Озiи́лъ:
 • собра́ша же бра́тiю свою́ и освяти́шася по за́повѣди царе́вѣ повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ, да очи́стятъ до́мъ Бо́жiй:
 • и внидо́ша свяще́н­ницы вну́трь це́ркве Госпо́дни, да очи́стятъ ю́, и изверго́ша всю́ нечистоту́ обрѣ́тен­ную въ дому́ Госпо́дни и во дворѣ́ до́му Госпо́дня: и взе́мше леви́ти, изнесо́ша къ пото́ку ке́дрску во́нъ.
 • И нача́ша въ пе́рвый де́нь новоме́сячiя пе́рваго ме́сяца очища́ти, и въ де́нь осмы́й того́ ме́сяца внидо́ша во хра́мъ Госпо́день, и очи́стиша це́рковь Госпо́дню во осми́ дне́хъ, и въ де́нь шестый­на́­де­сять ме́сяца пе́рваго соверши́ша.
 • И внидо́ша вну́трь ко езекі́и царю́ и реко́ша: очи́стихомъ вся́, я́же въ дому́ Госпо́дни, олта́рь всесожже́нiя и сосу́ды его́, и трапе́зу предложе́нiя со всѣ́ми сосу́ды ея́,
 • и вся́ сосу́ды, я́же оскверни́ ца́рь Аха́зъ въ ца́р­ст­во свое́ во от­ступле́нiи сво­е́мъ, угото́вахомъ и очи́стихомъ, и се́, су́ть предъ олтаре́мъ Госпо́днимъ.
 • И воста́ ра́но езекі́а ца́рь, и собра́ нача́лники гра́да, и взы́де въ до́мъ Госпо́день,
 • и воз­несе́ телце́въ се́дмь и овно́въ се́дмь, а́гнцевъ се́дмь и козло́въ от­ ко́зъ се́дмь за грѣ́хъ, за ца́р­ст­во и за святи́лище и за Изра́иля, и рече́ сыно́мъ Ааро́нимъ свяще́н­никомъ, да взы́дутъ на олта́рь Госпо́день жре́ти телце́въ.
 • И закла́ша телце́въ, и взя́ша кро́вь свяще́н­ницы и излiя́ша на олта́рь: и закла́ша овно́въ и кро́вь на олта́рь воз­лiя́ша: и закла́ша а́гнцевъ и облiя́ша кро́вiю олта́рь:
 • и при­­ведо́ша козло́въ, и́же за грѣ́хъ, предъ царя́ и це́рковь, и воз­ложи́ша ру́ки своя́ на ни́хъ,
 • и пожро́ша и́хъ свяще́н­ницы, и покропи́ша кро́вiю и́хъ предъ олтаре́мъ, и помоли́шася о все́мъ Изра́или: зане́ рече́ ца́рь, о все́мъ Изра́или всесожже́нiе и я́же о грѣсѣ́.
 • Поста́ви же леви́ты въ дому́ Госпо́дни съ кимва́лы и псалти́рми и гу́сльми, по за́повѣди дави́да царя́ и га́да прови́дца царю́ и наѳа́на проро́ка, я́ко по за́повѣди Госпо́дней повелѣ́нiе [бы́сть] руко́ю проро́ковъ его́.
 • Ста́ша же леви́ти со орга́ны дави́довы и свяще́н­ницы съ труба́ми.
 • И повелѣ́ езекі́а, да воз­несу́тъ всесожже́нiе на олта́рь: и егда́ нача́ша воз­носи́ти всесожже́нiе, нача́ша хвалы́ пѣ́ти Го́сподеви и труби́ти при­­ орга́нѣхъ дави́да царя́ Изра́илева.
 • И вся́ це́рковь покланя́шеся, и пѣвцы́ поя́ху, и трубы́ трубя́ху, до́ндеже соверши́ся всесожже́нiе.
 • Егда́ же сконча́ша при­­ноше́нiе, преклони́ся ца́рь и вси́ и́же бя́ху съ ни́мъ и поклони́шася Го́сподеви.
 • Побелѣ́ же езекі́а ца́рь и кня́зи леви́томъ, да восхва́лятъ Го́спода словесы́ дави́довыми и Аса́фа проро́ка: и́же восхвали́ша въ весе́лiи, и падо́ша, и поклони́шася Го́сподеви.
 • И от­вѣща́ езекі́а и рече́: ны́нѣ испо́лнисте ру́ки ва́шя Го́споду, при­­веди́те и при­­неси́те же́ртвы хвале́нiя въ до́мъ Госпо́день. И при­­несе́ [все́] собра́нiе же́ртвы и хвалы́ въ до́мъ Госпо́день, и вся́къ усе́рдный се́рдцемъ всесожже́нiя.
 • И бы́сть число́ всесожже́нiя, е́же при­­несе́ собра́нiе, телце́въ се́дмьдесятъ, овно́въ сто́, а́гнцевъ двѣ́сти, вся́ сiя́ во всесожже́нiе Го́сподеви:
 • освяще́н­ныхъ же телце́въ шестьсо́тъ, ове́цъ три́ ты́сящы.
 • Но свяще́н­ницы не мно́зи бя́ху и не можа́ху одира́ти ко́жъ всесожже́нiя, и помого́ша и́мъ бра́тiя и́хъ леви́ти, до́ндеже испо́лнися дѣ́ло и до́ндеже освяти́шася жерцы́, леви́ти бо усе́рднѣе освяти́шася, не́жели свяще́н­ницы:
 • всесожже́нiя же мно́го въ ту́кахъ соверше́нiя спасе́нiя, и воз­лiя́нiй всесожже́нiя: и испра́вися дѣ́ло въ дому́ Госпо́дни.
 • Возвесели́ся же езекі́а и вси́ лю́дiе, я́ко угото́ва Бо́гъ лю́демъ, поне́же внеза́пу бы́сть сло́во.
 • Езекия воцарился двадцати пяти лет, и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Авия, дочь Захарии.
 • И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Давид, отец его.
 • В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их,
 • и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади восточной,
 • и сказал им: послушайте меня, левиты! Ныне освятитесь сами и освятите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища.
 • Ибо отцы наши поступали беззаконно, и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оставили Его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и оборотились спиною,
 • и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигали курения, и не возносили всесожжений во святилище Бога Израилева.
 • И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими.
 • И вот, пали отцы наши от меча, а сыновья наши и дочери наши и жены наши за это в плену [в земле не своей] доныне.
 • Теперь у меня на сердце – заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева Своего.
 • Дети мои! не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений.
 • И встали левиты: Махаф, сын Амасая, и Иоель, сын Азарии, из сыновей Каафовых; и из сыновей Мерариных: Кис, сын Авдия, и Азария, сын Иегаллелела; и из племени Гирсонова: Иоах, сын Зиммы, и Еден, сын Иоаха;
 • и из сыновей Елицафановых: Шимри и Иеиел; и из сыновей Асафовых: Захария и Матфания;
 • и из сыновей Емановых: Иехиел и Шимей; и из сыновей Идифуновых: Шемаия и Уззиел.
 • Они собрали братьев своих и освятились, и пошли по приказанию царя очищать дом Господень по словам Господа.
 • И вошли священники внутрь дома Господня для очищения, и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господня, а левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку Кедрону.
 • И начали освящать в первый день первого месяца, и в восьмой день того же месяца вошли в притвор Господень; и освящали дом Господень восемь дней, и в шестнадцатый день первого месяца кончили.
 • И пришли в дом к царю Езекии и сказали: мы очистили дом Господень, и жертвенник для всесожжения, и все сосуды его, и стол для хлебов предложения, и все сосуды его;
 • и все сосуды, которые забросил царь Ахаз во время царствования своего, в беззаконии своем, мы приготовили и освятили, и вот они пред жертвенником Господним.
 • И встал царь Езекия рано утром и собрал начальников города, и пошел в дом Господень.
 • И привели семь тельцов и семь овнов, и семь агнцев и семь козлов на жертву о грехе за царство и за святилище и за Иудею; и приказал он сынам Аароновым, священникам, вознести всесожжение на жертвенник Господень.
 • И закололи тельцов, и взяли священники кровь, и окропили жертвенник, и закололи овнов, и окропили кровью жертвенник; и закололи агнцев, и окропили кровью жертвенник.
 • И привели козлов за грех пред лице царя и собрания, и они возложили руки свои на них.
 • И закололи их священники, и очистили кровью их жертвенник для заглаждения грехов всего Израиля, ибо за всего Израиля приказал царь принести всесожжение и жертву о грехе.
 • И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами, по уставу Давида и Гада, прозорливца царева, и Нафана пророка, так как от Господа был устав этот чрез пророков Его.
 • И стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми и священники с трубами.
 • И приказал Езекия вознести всесожжение на жертвенник. И в то время, как началось всесожжение, началось пение Господу, при звуке труб и орудий Давида, царя Израилева.
 • И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось всесожжение.
 • По окончании же всесожжения царь и все находившиеся при нем преклонились и поклонились.
 • И сказал царь Езекия и князья левитам, чтоб они славили Господа словами Давида и Асафа прозорливца, и они славили с радостью, и преклонялись и поклонялись.
 • И продолжал Езекия и сказал: теперь вы посвятили себя Господу; приступайте и приносите жертвы и благодарственные приношения в дом Господень. И понесло все собрание жертвы и благодарственные приношения, и всякий, кто расположен был сердцем, – всесожжения.
 • И было число всесожжений, которые привели собравшиеся: семьдесят волов, сто овнов, двести агнцев – все это для всесожжения Господу.
 • Других священных жертв было: шестьсот из крупного скота и три тысячи из мелкого скота.
 • Но священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех всесожжений, и помогали им братья их левиты, до окончания дела и доколе освятились прочие священники, ибо левиты были более тщательны в освящении себя, нежели священники.
 • Притом же всесожжений было множество с туками мирных жертв и с возлияниями при всесожжении. Так восстановлено служение в доме Господнем.
 • И радовался Езекия и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно.
 • καὶ Εζεκιας ἐβασίλευσεν ὢν εἴκοσι καὶ πέν­τε ἐτῶν καὶ εἴκοσι καὶ ἐννέα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Αββα θυγάτηρ Ζαχαρια
 • καὶ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου κατα­̀ πάν­τα ὅσα ἐποίησεν Δαυιδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ
 • καὶ ἐγένετο ὡς ἔστη ἐπι­̀ τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ ἀνέῳξεν τὰς θύρας οἴκου κυρίου καὶ ἐπεσκεύ­ασεν αὐτάς
 • καὶ εἰσήγαγεν τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς Λευίτας καὶ κατέστησεν αὐτοὺς εἰς τὸ κλίτος τὸ προ­̀ς ἀνατολὰς
 • καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἀκούσατε οἱ Λευῖται νῦν ἁγνίσθητε καὶ ἁγνίσατε τὸν οἶκον κυρίου θεοῦ τῶν πατέρων ὑμῶν καὶ ἐκβάλετε τὴν ἀκαθαρσίαν ἐκ τῶν ἁγίων
 • ὅτι ἀπέστησαν οἱ πατέρες ἡμῶν καὶ ἐποίησαν τὸ πονηρὸν ἐναν­τίον κυρίου καὶ ἐγκατέλιπαν αὐτὸν καὶ ἀπέστρεψαν τὸ προ­́σωπον ἀπο­̀ τῆς σκηνῆς κυρίου καὶ ἔδωκαν αὐχένα
 • καὶ ἀπέκλεισαν τὰς θύρας τοῦ ναοῦ καὶ ἔσβεσαν τοὺς λύχνους καὶ θυμίαμα οὐκ ἐθυμίασαν καὶ ὁλοκαυτώματα οὐ προ­σήνεγκαν ἐν τῷ ἁγίῳ θεῷ Ισραηλ
 • καὶ ὠργίσθη ὀργῇ κύριος ἐπι­̀ τὸν Ιουδαν καὶ ἐπι­̀ τὴν Ιερουσαλημ καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς εἰς ἔκστασιν καὶ εἰς ἀφανισμὸν καὶ εἰς συρισμόν ὡς ὑμεῖς ὁρᾶτε τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑμῶν
 • καὶ ἰδοὺ πεπλή­γασιν οἱ πατέρες ὑμῶν μαχαίρᾳ καὶ οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν καὶ αἱ γυναῖκες ὑμῶν ἐν αἰχμαλωσίᾳ ἐν γῇ οὐκ αὐτῶν ὃ καὶ νῦν ἐστιν
 • ἐπι­̀ τούτοις νῦν ἐστιν ἐπι­̀ καρδίας δια­θέσθαι δια­θήκην κυρίου θεοῦ Ισραηλ καὶ ἀπο­στρέψει τὴν ὀργὴν θυμοῦ αὐτοῦ ἀφ᾿ ἡμῶν
 • καὶ νῦν μὴ δια­λίπητε ὅτι ἐν ὑμῖν ᾑρέτικεν κύριος στῆναι ἐναν­τίον αὐτοῦ λειτουργεῖν καὶ εἶναι αὐτῷ λειτουργοῦν­τας καὶ θυμιῶν­τας
 • καὶ ἀνέστησαν οἱ Λευῖται Μααθ ὁ τοῦ Αμασι καὶ Ιωηλ ὁ τοῦ Αζαριου ἐκ τῶν υἱῶν Κααθ καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Μεραρι Κις ὁ τοῦ Αβδι καὶ Αζαριας ὁ τοῦ Ιαλλεληλ καὶ ἀπο­̀ τῶν υἱῶν Γεδσωνι Ιωα ὁ τοῦ Ζεμμαθ καὶ Ιωδαν ὁ τοῦ Ιωαχα
 • καὶ τῶν υἱῶν Ελισαφαν Σαμβρι καὶ Ιιηλ καὶ τῶν υἱῶν Ασαφ Ζαχαριας καὶ Μαθθανιας
 • καὶ τῶν υἱῶν Αιμαν Ιιηλ καὶ Σεμεϊ καὶ τῶν υἱῶν Ιδιθων Σαμαιας καὶ Οζιηλ
 • καὶ συν­ήγαγον τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν καὶ ἡγνίσθησαν κατα­̀ τὴν ἐν­τολὴν τοῦ βασιλέως δια­̀ προ­στάγμα­τος κυρίου καθαρίσαι τὸν οἶκον κυρίου
 • καὶ εἰσῆλθον οἱ ἱερεῖς ἔσω εἰς τὸν οἶκον κυρίου ἁγνίσαι καὶ ἐξέβαλον πᾶσαν τὴν ἀκαθαρσίαν τὴν εὑρεθεῖσαν ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου καὶ εἰς τὴν αὐλὴν οἴκου κυρίου καὶ ἐδέξαν­το οἱ Λευῖται ἐκβαλεῖν εἰς τὸν χειμάρρουν Κεδρων ἔξω
 • καὶ ἤρξαν­το τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ νουμηνίᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου ἁγνίσαι καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ τοῦ μηνὸς εἰσῆλθαν εἰς τὸν ναὸν κυρίου καὶ ἥγνισαν τὸν οἶκον κυρίου ἐν ἡμέραις ὀκτὼ καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑκκαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου συν­ετέλεσαν
 • καὶ εἰσῆλθαν ἔσω προ­̀ς Εζεκιαν τὸν βασιλέα καὶ εἶπαν ἡγνίσαμεν πάν­τα τὰ ἐν οἴκῳ κυρίου τὸ θυσιαστήριον τῆς ὁλοκαυτώσεως καὶ τὰ σκεύ­η αὐτοῦ καὶ τὴν τράπεζαν τῆς προ­θέσεως καὶ τὰ σκεύ­η αὐτῆς
 • καὶ πάν­τα τὰ σκεύ­η ἃ ἐμίανεν Αχαζ ὁ βασιλεὺς ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ ἐν τῇ ἀπο­στασίᾳ αὐτοῦ ἡτοιμάκαμεν καὶ ἡγνίκαμεν ἰδού ἐστιν ἐναν­τίον τοῦ θυσιαστηρίου κυρίου
 • καὶ ὤρθρισεν Εζεκιας ὁ βασιλεὺς καὶ συν­ήγαγεν τοὺς ἄρχον­τας τῆς πόλεως καὶ ἀνέβη εἰς οἶκον κυρίου
 • καὶ ἀνήνεγκεν μόσχους ἑπτά κριοὺς ἑπτά ἀμνοὺς ἑπτά χιμάρους αἰγῶν ἑπτὰ περὶ ἁμαρτίας περὶ τῆς βασιλείας καὶ περὶ τῶν ἁγίων καὶ περὶ Ισραηλ καὶ εἶπεν τοῖς υἱοῖς Ααρων τοῖς ἱερεῦσιν ἀναβαίνειν ἐπι­̀ τὸ θυσιαστήριον κυρίου
 • καὶ ἔθυσαν τοὺς μόσχους καὶ ἐδέξαν­το οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα καὶ προ­σέχεον ἐπι­̀ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἔθυσαν τοὺς κριούς καὶ προ­σέχεον τὸ αἷμα ἐπι­̀ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἔθυσαν τοὺς ἀμνούς καὶ περιέχεον τὸ αἷμα τῷ θυσιαστηρίῳ
 • καὶ προ­σήγαγον τοὺς χιμάρους τοὺς περὶ ἁμαρτίας ἐναν­τίον τοῦ βασιλέως καὶ τῆς ἐκκλησίας καὶ ἐπέθηκαν τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπ᾿ αὐτούς
 • καὶ ἔθυσαν αὐτοὺς οἱ ἱερεῖς καὶ ἐξιλάσαν­το τὸ αἷμα αὐτῶν προ­̀ς τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐξιλάσαν­το περὶ παν­τὸς Ισραηλ ὅτι περὶ παν­τὸς Ισραηλ εἶπεν ὁ βασιλεύς ἡ ὁλοκαύτωσις καὶ τὰ περὶ ἁμαρτίας
 • καὶ ἔστησεν τοὺς Λευίτας ἐν οἴκῳ κυρίου ἐν κυμβάλοις καὶ ἐν νάβλαις καὶ ἐν κινύραις κατα­̀ τὴν ἐν­τολὴν Δαυιδ τοῦ βασιλέως καὶ Γαδ τοῦ ὁρῶν­τος τῷ βασιλεῖ καὶ Ναθαν τοῦ προ­φήτου ὅτι δι᾿ ἐν­τολῆς κυρίου τὸ προ­́σταγμα ἐν χειρὶ τῶν προ­φητῶν
 • καὶ ἔστησαν οἱ Λευῖται ἐν ὀργάνοις Δαυιδ καὶ οἱ ἱερεῖς ταῖς σάλπιγξιν
 • καὶ εἶπεν Εζεκιας ἀνενέγκαι τὴν ὁλοκαύτωσιν ἐπι­̀ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐν τῷ ἄρξασθαι ἀναφέρειν τὴν ὁλοκαύτωσιν ἤρξαν­το ᾄδειν κυρίῳ καὶ αἱ σάλπιγγες προ­̀ς τὰ ὄργανα Δαυιδ βασιλέως Ισραηλ
 • καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησία προ­σεκύνει καὶ οἱ ψαλτῳδοὶ ᾄδον­τες καὶ αἱ σάλπιγγες σαλπίζουσαι ἕως οὗ συν­ετελέσθη ἡ ὁλοκαύτωσις
 • καὶ ὡς συν­ετέλεσαν ἀναφέρον­τες ἔκαμψεν ὁ βασιλεὺς καὶ πάν­τες οἱ εὑρεθέν­τες καὶ προ­σεκύνησαν
 • καὶ εἶπεν Εζεκιας ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ ἄρχον­τες τοῖς Λευίταις ὑμνεῖν τὸν κύριον ἐν λόγοις Δαυιδ καὶ Ασαφ τοῦ προ­φήτου καὶ ὕμνουν ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἔπεσον καὶ προ­σεκύνησαν
 • καὶ ἀπεκρίθη Εζεκιας καὶ εἶπεν νῦν ἐπλη­ρώσατε τὰς χεῖρας ὑμῶν κυρίῳ προ­σαγάγετε καὶ φέρετε θυσίας καὶ αἰνέσεως εἰς οἶκον κυρίου καὶ ἀνήνεγκεν ἡ ἐκκλησία θυσίας καὶ αἰνέσεως εἰς οἶκον κυρίου καὶ πᾶς προ­́θυμος τῇ καρδίᾳ ὁλοκαυτώσεις
 • καὶ ἐγένετο ὁ ἀριθμὸς τῆς ὁλοκαυτώσεως ἧς ἀνήνεγκεν ἡ ἐκκλησία μόσχοι ἑβδομήκον­τα κριοὶ ἑκατόν ἀμνοὶ δια­κόσιοι εἰς ὁλοκαύτωσιν κυρίῳ πάν­τα ταῦτα
 • καὶ οἱ ἡγιασ­μέ­νοι μόσχοι ἑξακόσιοι προ­́βατα τρισχίλια
 • ἀλλ᾿ ἢ οἱ ἱερεῖς ὀλίγοι ἦσαν καὶ οὐκ ἐδύναν­το δεῖραι τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ ἀν­τελάβον­το αὐτῶν οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ Λευῖται ἕως οὗ συν­ετελέσθη τὸ ἔργον καὶ ἕως οὗ ἡγνίσθησαν οἱ ἱερεῖς ὅτι οἱ Λευῖται προ­θύμως ἡγνίσθησαν παρα­̀ τοὺς ἱερεῖς
 • καὶ ἡ ὁλοκαύτωσις πολλὴ ἐν τοῖς στέασιν τῆς τελειώσεως τοῦ σωτηρίου καὶ τῶν σπονδῶν τῆς ὁλοκαυτώσεως καὶ κατωρθώθη τὸ ἔργον ἐν οἴκῳ κυρίου
 • καὶ ηὐφράνθη Εζεκιας καὶ πᾶς ὁ λαὸς δια­̀ τὸ ἡτοιμακέναι τὸν θεὸν τῷ λαῷ ὅτι ἐξάπινα ἐγένετο ὁ λόγος
 • יְחִזְקִיָּהוּ מָלַךְ, בֶּן־עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנָה, וְעֶשְׂרִים וָתֵשַׁע שָׁנָה, מָלַךְ בִּירוּשָׁלִָם; וְשֵׁם אִמּוֹ, אֲבִיָּה בַּת־זְכַרְיָהוּ׃
 • וַיַּעַשׂ הַיָּשָׁר בְּעֵינֵי יְהוָה; כְּכֹל אֲשֶׁר־עָשָׂה דָּוִיד אָבִיו׃
 • הוּא בַשָּׁנָה הָרִאשׁוֹנָה לְמָלְכוֹ בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן, פָּתַח אֶת־דַּלְתוֹת בֵּית־יְהוָה וַיְחַזְּקֵם׃
 • וַיָּבֵא אֶת־הַכֹּהֲנִים וְאֶת־הַלְוִיִּם; וַיַּאַסְפֵם לִרְחוֹב הַמִּזְרָח׃
 • וַיֹּאמֶר לָהֶם שְׁמָעוּנִי הַלְוִיִּם; עַתָּה הִתְקַדְּשׁוּ, וְקַדְּשׁוּ אֶת־בֵּית יְהוָה אֱלֹהֵי אֲבֹתֵיכֶם, וְהוֹצִיאוּ אֶת־הַנִּדָּה מִן־הַקֹּדֶשׁ׃
 • כִּי־מָעֲלוּ אֲבֹתֵינוּ, וְעָשׂוּ הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה־אֱלֹהֵינוּ וַיַּעַזְבֻהוּ; וַיַּסֵּבּוּ פְנֵיהֶם מִמִּשְׁכַּן יְהוָה וַיִּתְּנוּ־עֹרֶף׃
 • גַּם סָגְרוּ דַּלְתוֹת הָאוּלָם, וַיְכַבּוּ אֶת־הַנֵּרוֹת, וּקְטֹרֶת לֹא הִקְטִירוּ; וְעֹלָה לֹא־הֶעֱלוּ בַקֹּדֶשׁ, לֵאלֹהֵי יִשְׂרָאֵל׃
 • וַיְהִי קֶצֶף יְהוָה, עַל־יְהוּדָה וִירוּשָׁלִָם; וַיִּתְּנֵם לִזְוָעָה (לְזַעֲוָה) לְשַׁמָּה וְלִשְׁרֵקָה, כַּאֲשֶׁר אַתֶּם רֹאִים בְּעֵינֵיכֶם׃
 • וְהִנֵּה נָפְלוּ אֲבוֹתֵינוּ בֶּחָרֶב; וּבָנֵינוּ וּבְנוֹתֵינוּ וְנָשֵׁינוּ בַּשְּׁבִי עַל־זֹאת׃
 • עַתָּה עִם־לְבָבִי, לִכְרוֹת בְּרִית, לַיהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל; וְיָשֹׁב מִמֶּנּוּ חֲרוֹן אַפּוֹ׃
 • בָּנַי עַתָּה אַל־תִּשָּׁלוּ; כִּי־בָכֶם בָּחַר יְהוָה, לַעֲמֹד לְפָנָיו לְשָׁרְתוֹ, וְלִהְיוֹת לוֹ מְשָׁרְתִים וּמַקְטִרִים׃ ס
 • וַיָּקֻמוּ הַלְוִיִּם מַחַת בֶּן־עֲמָשַׂי וְיוֹאֵל בֶּן־עֲזַרְיָהוּ מִן־בְּנֵי הַקְּהָתִי, וּמִן־בְּנֵי מְרָרִי, קִישׁ בֶּן־עַבְדִּי, וַעֲזַרְיָהוּ בֶּן־יְהַלֶּלְאֵל; וּמִן־הַגֵּרְשֻׁנִּי, יוֹאָח בֶּן־זִמָּה, וְעֵדֶן בֶּן־יוֹאָח׃
 • וּמִן־בְּנֵי אֱלִיצָפָן, שִׁמְרִי וִיעוּאֵל (וִיעִיאֵל); וּמִן־בְּנֵי אָסָף, זְכַרְיָהוּ וּמַתַּנְיָהוּ׃ ס
 • וּמִן־בְּנֵי הֵימָן יְחוּאֵל (יְחִיאֵל) וְשִׁמְעִי; ס וּמִן־בְּנֵי יְדוּתוּן, שְׁמַעְיָה וְעֻזִּיאֵל׃
 • וַיַּאַסְפוּ אֶת־אֲחֵיהֶם וַיִּתְקַדְּשׁוּ, וַיָּבֹאוּ כְמִצְוַת־הַמֶּלֶךְ בְּדִבְרֵי יְהוָה; לְטַהֵר בֵּית יְהוָה׃
 • וַיָּבֹאוּ הַכֹּהֲנִים לִפְנִימָה בֵית־יְהוָה לְטַהֵר, וַיּוֹצִיאוּ, אֵת כָּל־הַטֻּמְאָה אֲשֶׁר מָצְאוּ בְּהֵיכַל יְהוָה, לַחֲצַר בֵּית יְהוָה; וַיְקַבְּלוּ הַלְוִיִּם, לְהוֹצִיא לְנַחַל־קִדְרוֹן חוּצָה׃
 • וַיָּחֵלּוּ בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן לְקַדֵּשׁ, וּבְיוֹם שְׁמוֹנָה לַחֹדֶשׁ, בָּאוּ לְאוּלָם יְהוָה, וַיְקַדְּשׁוּ אֶת־בֵּית־יְהוָה לְיָמִים שְׁמוֹנָה; וּבְיוֹם שִׁשָּׁה עָשָׂר לַחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן כִּלּוּ׃ ס
 • וַיָּבוֹאוּ פְנִימָה אֶל־חִזְקִיָּהוּ הַמֶּלֶךְ, וַיֹּאמְרוּ, טִהַרְנוּ אֶת־כָּל־בֵּית יְהוָה; אֶת־מִזְבַּח הָעוֹלָה וְאֶת־כָּל־כֵּלָיו, וְאֶת־שֻׁלְחַן הַמַּעֲרֶכֶת וְאֶת־כָּל־כֵּלָיו׃
 • וְאֵת כָּל־הַכֵּלִים, אֲשֶׁר הִזְנִיחַ הַמֶּלֶךְ אָחָז בְּמַלְכוּתוֹ בְּמַעֲלוֹ הֵכַנּוּ וְהִקְדָּשְׁנוּ; וְהִנָּם לִפְנֵי מִזְבַּח יְהוָה׃ ס
 • וַיַּשְׁכֵּם יְחִזְקִיָּהוּ הַמֶּלֶךְ, וַיֶּאֱסֹף אֵת שָׂרֵי הָעִיר; וַיַּעַל בֵּית יְהוָה׃
 • וַיָּבִיאוּ פָרִים־שִׁבְעָה וְאֵילִים שִׁבְעָה וּכְבָשִׂים שִׁבְעָה, וּצְפִירֵי עִזִּים שִׁבְעָה לְחַטָּאת, עַל־הַמַּמְלָכָה וְעַל־הַמִּקְדָּשׁ וְעַל־יְהוּדָה; וַיֹּאמֶר, לִבְנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים, לְהַעֲלוֹת עַל־מִזְבַּח יְהוָה׃
 • וַיִּשְׁחֲטוּ הַבָּקָר, וַיְקַבְּלוּ הַכֹּהֲנִים אֶת־הַדָּם, וַיִּזְרְקוּ הַמִּזְבֵּחָה; וַיִּשְׁחֲטוּ הָאֵלִים, וַיִּזְרְקוּ הַדָּם הַמִּזְבֵּחָה, וַיִּשְׁחֲטוּ הַכְּבָשִׂים, וַיִּזְרְקוּ הַדָּם הַמִּזְבֵּחָה׃
 • וַיַּגִּישׁוּ אֶת־שְׂעִירֵי הַחַטָּאת, לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ וְהַקָּהָל; וַיִּסְמְכוּ יְדֵיהֶם עֲלֵיהֶם׃
 • וַיִּשְׁחָטוּם הַכֹּהֲנִים, וַיְחַטְּאוּ אֶת־דָּמָם הַמִּזְבֵּחָה, לְכַפֵּר עַל־כָּל־יִשְׂרָאֵל; כִּי לְכָל־יִשְׂרָאֵל אָמַר הַמֶּלֶךְ, הָעוֹלָה וְהַחַטָּאת׃
 • וַיַּעֲמֵד אֶת־הַלְוִיִּם בֵּית יְהוָה, בִּמְצִלְתַּיִם בִּנְבָלִים וּבְכִנֹּרוֹת, בְּמִצְוַת דָּוִיד וְגָד חֹזֵה־הַמֶּלֶךְ וְנָתָן הַנָּבִיא; כִּי בְיַד־יְהוָה הַמִּצְוָה בְּיַד־נְבִיאָיו׃ ס
 • וַיַּעַמְדוּ הַלְוִיִּם בִּכְלֵי דָוִיד, וְהַכֹּהֲנִים בַּחֲצֹצְרוֹת׃ ס
 • וַיֹּאמֶר חִזְקִיָּהוּ, לְהַעֲלוֹת הָעֹלָה לְהַמִּזְבֵּחַ; וּבְעֵת הֵחֵל הָעוֹלָה, הֵחֵל שִׁיר־יְהוָה וְהַחֲצֹצְרוֹת, וְעַל־יְדֵי, כְּלֵי דָּוִיד מֶלֶךְ־יִשְׂרָאֵל׃
 • וְכָל־הַקָּהָל מִשְׁתַּחֲוִים, וְהַשִּׁיר מְשׁוֹרֵר, וְהַחֲצֹצְרוֹת מַחֲצֹצְרִים (מַחְצְרִים); הַכֹּל עַד לִכְלוֹת הָעֹלָה׃
 • וּכְכַלּוֹת לְהַעֲלוֹת; כָּרְעוּ, הַמֶּלֶךְ וְכָל־הַנִּמְצְאִים אִתּוֹ וַיִּשְׁתַּחֲווּ׃
 • וַיֹּאמֶר יְחִזְקִיָּהוּ הַמֶּלֶךְ וְהַשָּׂרִים לַלְוִיִּם, לְהַלֵּל לַיהוָה, בְּדִבְרֵי דָוִיד וְאָסָף הַחֹזֶה; וַיְהַלְלוּ עַד־לְשִׂמְחָה, וַיִּקְּדוּ וַיִּשְׁתַּחֲווּ׃ פ
 • וַיַּעַן יְחִזְקִיָּהוּ וַיֹּאמֶר, עַתָּה מִלֵּאתֶם יֶדְכֶם לַיהוָה, גֹּשׁוּ וְהָבִיאוּ זְבָחִים וְתוֹדוֹת לְבֵית יְהוָה; וַיָּבִיאוּ הַקָּהָל זְבָחִים וְתוֹדוֹת, וְכָל־נְדִיב לֵב עֹלוֹת׃
 • וַיְהִי מִסְפַּר הָעֹלָה אֲשֶׁר הֵבִיאוּ הַקָּהָל, בָּקָר שִׁבְעִים, אֵילִים מֵאָה כְּבָשִׂים מָאתָיִם; לְעֹלָה לַיהוָה כָּל־אֵלֶּה׃
 • וְהַקֳּדָשִׁים; בָּקָר שֵׁשׁ מֵאוֹת, וְצֹאן שְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים׃
 • רַק הַכֹּהֲנִים הָיוּ לִמְעָט, וְלֹא יָכְלוּ, לְהַפְשִׁיט אֶת־כָּל־הָעֹלוֹת; וַיְּחַזְּקוּם אֲחֵיהֶם הַלְוִיִּם, עַד־כְּלוֹת הַמְּלָאכָה וְעַד יִתְקַדְּשׁוּ הַכֹּהֲנִים, כִּי הַלְוִיִּם יִשְׁרֵי לֵבָב, לְהִתְקַדֵּשׁ מֵהַכֹּהֲנִים׃
 • וְגַם־עֹלָה לָרֹב בְּחֶלְבֵי הַשְּׁלָמִים וּבַנְּסָכִים לָעֹלָה; וַתִּכּוֹן עֲבוֹדַת בֵּית־יְהוָה׃
 • וַיִּשְׂמַח יְחִזְקִיָּהוּ וְכָל־הָעָם, עַל הַהֵכִין הָאֱלֹהִים לָעָם; כִּי בְּפִתְאֹם הָיָה הַדָּבָר׃ פ