Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И езекі́а нача́ ца́р­ст­вовати сы́й два́десяти и пяти́ лѣ́тъ, и два́десять де́вять лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тери его́ Аві́а, дще́рь заха́рiина.
 • Сотвори́ же пра́вое предъ Го́сподемъ по всѣ́мъ, я́же сотвори́ дави́дъ оте́цъ его́.
 • И бы́сть егда́ ста́ на ца́р­ст­вѣ сво­е́мъ въ ме́сяцъ пе́рвый, от­ве́рзе две́ри до́му Госпо́дня и обнови́ и́хъ,
 • и введе́ свяще́н­ники и леви́ты, и поста́ви и́хъ на странѣ́ я́же къ восто́ку,
 • и рече́ и́мъ: послу́шайте мя́, леви́ти, ны́нѣ очи́ститеся и очи́стите до́мъ Го́спода Бо́га оте́цъ на́шихъ, и изри́ните нечистоту́ изъ святи́лища:
 • я́ко от­ступи́ша отцы́ на́ши и сотвори́ша лука́вое предъ Го́сподемъ Бо́гомъ на́шимъ, и оста́виша его́, и от­врати́ша лице́ свое́ от­ ски́нiи Госпо́дни, и да́ша хребе́тъ,
 • и заключи́ша врата́ хра́ма, и погаси́ша свѣти́лники, и ѳимiа́момъ не кади́ша, и всесожже́нiй не при­­несо́ша во святи́лищи Бо́гу Изра́илеву:
 • и разгнѣ́вася я́ростiю Госпо́дь на Иу́ду и на Иерусали́мъ, и предаде́ и́хъ во у́жасъ и погубле́нiе и на звизда́нiе, я́коже вы́ ви́дите очи́ма ва́шима:
 • и се́, пораже́ни бы́ша отцы́ на́ши мече́мъ, и сы́нове на́ши и дще́ри на́шя и жены́ на́шя въ плѣне́нiи въ земли́ не сво­е́й, я́коже и ны́нѣ су́ть:
 • ны́нѣ у́бо положи́те на сердца́ ва́ша, е́же завѣща́ти завѣ́тъ съ Го́сподемъ Бо́гомъ Изра́илевымъ, и от­врати́тъ гнѣ́въ я́рости сво­ея́ от­ на́съ:
 • и ны́нѣ не прене­брега́йте, я́ко ва́съ избра́ Госпо́дь стоя́ти предъ ни́мъ, служи́ти ему́, и да бу́дете ему́ служа́ще и кадя́ще.
 • И воста́ша леви́ти, маа́лъ сы́нъ Амасі́евъ и Иои́ль сы́нъ заха́рiевъ от­ сыно́въ Каа́ѳовыхъ, и от­ сыно́въ Мера́риныхъ ки́съ сы́нъ Авді́евъ и аза́рiа сы́нъ илаели́ловъ, и от­ сыно́въ гедсо́нихъ Иоада́дъ сы́нъ земма́нь и Иоада́мъ, сі́и сы́нове Иоаха́ини:
 • от­ сыно́въ Елисафа́нихъ сама́рiй и Иеiи́лъ, и от­ сыно́въ Аса́фовыхъ заха́рiа и Матѳані́а,
 • и от­ сыно́въ Ема́нихъ Иеiи́лъ и семе́й, от­ сыно́въ же Идиѳу́млихъ самаѳі́а и Озiи́лъ:
 • собра́ша же бра́тiю свою́ и освяти́шася по за́повѣди царе́вѣ повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ, да очи́стятъ до́мъ Бо́жiй:
 • и внидо́ша свяще́н­ницы вну́трь це́ркве Госпо́дни, да очи́стятъ ю́, и изверго́ша всю́ нечистоту́ обрѣ́тен­ную въ дому́ Госпо́дни и во дворѣ́ до́му Госпо́дня: и взе́мше леви́ти, изнесо́ша къ пото́ку ке́дрску во́нъ.
 • И нача́ша въ пе́рвый де́нь новоме́сячiя пе́рваго ме́сяца очища́ти, и въ де́нь осмы́й того́ ме́сяца внидо́ша во хра́мъ Госпо́день, и очи́стиша це́рковь Госпо́дню во осми́ дне́хъ, и въ де́нь шестый­на́­де­сять ме́сяца пе́рваго соверши́ша.
 • И внидо́ша вну́трь ко езекі́и царю́ и реко́ша: очи́стихомъ вся́, я́же въ дому́ Госпо́дни, олта́рь всесожже́нiя и сосу́ды его́, и трапе́зу предложе́нiя со всѣ́ми сосу́ды ея́,
 • и вся́ сосу́ды, я́же оскверни́ ца́рь Аха́зъ въ ца́р­ст­во свое́ во от­ступле́нiи сво­е́мъ, угото́вахомъ и очи́стихомъ, и се́, су́ть предъ олтаре́мъ Госпо́днимъ.
 • И воста́ ра́но езекі́а ца́рь, и собра́ нача́лники гра́да, и взы́де въ до́мъ Госпо́день,
 • и воз­несе́ телце́въ се́дмь и овно́въ се́дмь, а́гнцевъ се́дмь и козло́въ от­ ко́зъ се́дмь за грѣ́хъ, за ца́р­ст­во и за святи́лище и за Изра́иля, и рече́ сыно́мъ Ааро́нимъ свяще́н­никомъ, да взы́дутъ на олта́рь Госпо́день жре́ти телце́въ.
 • И закла́ша телце́въ, и взя́ша кро́вь свяще́н­ницы и излiя́ша на олта́рь: и закла́ша овно́въ и кро́вь на олта́рь воз­лiя́ша: и закла́ша а́гнцевъ и облiя́ша кро́вiю олта́рь:
 • и при­­ведо́ша козло́въ, и́же за грѣ́хъ, предъ царя́ и це́рковь, и воз­ложи́ша ру́ки своя́ на ни́хъ,
 • и пожро́ша и́хъ свяще́н­ницы, и покропи́ша кро́вiю и́хъ предъ олтаре́мъ, и помоли́шася о все́мъ Изра́или: зане́ рече́ ца́рь, о все́мъ Изра́или всесожже́нiе и я́же о грѣсѣ́.
 • Поста́ви же леви́ты въ дому́ Госпо́дни съ кимва́лы и псалти́рми и гу́сльми, по за́повѣди дави́да царя́ и га́да прови́дца царю́ и наѳа́на проро́ка, я́ко по за́повѣди Госпо́дней повелѣ́нiе [бы́сть] руко́ю проро́ковъ его́.
 • Ста́ша же леви́ти со орга́ны дави́довы и свяще́н­ницы съ труба́ми.
 • И повелѣ́ езекі́а, да воз­несу́тъ всесожже́нiе на олта́рь: и егда́ нача́ша воз­носи́ти всесожже́нiе, нача́ша хвалы́ пѣ́ти Го́сподеви и труби́ти при­­ орга́нѣхъ дави́да царя́ Изра́илева.
 • И вся́ це́рковь покланя́шеся, и пѣвцы́ поя́ху, и трубы́ трубя́ху, до́ндеже соверши́ся всесожже́нiе.
 • Егда́ же сконча́ша при­­ноше́нiе, преклони́ся ца́рь и вси́ и́же бя́ху съ ни́мъ и поклони́шася Го́сподеви.
 • Побелѣ́ же езекі́а ца́рь и кня́зи леви́томъ, да восхва́лятъ Го́спода словесы́ дави́довыми и Аса́фа проро́ка: и́же восхвали́ша въ весе́лiи, и падо́ша, и поклони́шася Го́сподеви.
 • И от­вѣща́ езекі́а и рече́: ны́нѣ испо́лнисте ру́ки ва́шя Го́споду, при­­веди́те и при­­неси́те же́ртвы хвале́нiя въ до́мъ Госпо́день. И при­­несе́ [все́] собра́нiе же́ртвы и хвалы́ въ до́мъ Госпо́день, и вся́къ усе́рдный се́рдцемъ всесожже́нiя.
 • И бы́сть число́ всесожже́нiя, е́же при­­несе́ собра́нiе, телце́въ се́дмьдесятъ, овно́въ сто́, а́гнцевъ двѣ́сти, вся́ сiя́ во всесожже́нiе Го́сподеви:
 • освяще́н­ныхъ же телце́въ шестьсо́тъ, ове́цъ три́ ты́сящы.
 • Но свяще́н­ницы не мно́зи бя́ху и не можа́ху одира́ти ко́жъ всесожже́нiя, и помого́ша и́мъ бра́тiя и́хъ леви́ти, до́ндеже испо́лнися дѣ́ло и до́ндеже освяти́шася жерцы́, леви́ти бо усе́рднѣе освяти́шася, не́жели свяще́н­ницы:
 • всесожже́нiя же мно́го въ ту́кахъ соверше́нiя спасе́нiя, и воз­лiя́нiй всесожже́нiя: и испра́вися дѣ́ло въ дому́ Госпо́дни.
 • Возвесели́ся же езекі́а и вси́ лю́дiе, я́ко угото́ва Бо́гъ лю́демъ, поне́же внеза́пу бы́сть сло́во.
 • Езекия воцарился двадцати пяти лет, и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Авия, дочь Захарии.
 • И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Давид, отец его.
 • В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их,
 • и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади восточной,
 • и сказал им: послушайте меня, левиты! Ныне освятитесь сами и освятите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища.
 • Ибо отцы наши поступали беззаконно, и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оставили Его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и оборотились спиною,
 • и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигали курения, и не возносили всесожжений во святилище Бога Израилева.
 • И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими.
 • И вот, пали отцы наши от меча, а сыновья наши и дочери наши и жены наши за это в плену [в земле не своей] доныне.
 • Теперь у меня на сердце – заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева Своего.
 • Дети мои! не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений.
 • И встали левиты: Махаф, сын Амасая, и Иоель, сын Азарии, из сыновей Каафовых; и из сыновей Мерариных: Кис, сын Авдия, и Азария, сын Иегаллелела; и из племени Гирсонова: Иоах, сын Зиммы, и Еден, сын Иоаха;
 • и из сыновей Елицафановых: Шимри и Иеиел; и из сыновей Асафовых: Захария и Матфания;
 • и из сыновей Емановых: Иехиел и Шимей; и из сыновей Идифуновых: Шемаия и Уззиел.
 • Они собрали братьев своих и освятились, и пошли по приказанию царя очищать дом Господень по словам Господа.
 • И вошли священники внутрь дома Господня для очищения, и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господня, а левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку Кедрону.
 • И начали освящать в первый день первого месяца, и в восьмой день того же месяца вошли в притвор Господень; и освящали дом Господень восемь дней, и в шестнадцатый день первого месяца кончили.
 • И пришли в дом к царю Езекии и сказали: мы очистили дом Господень, и жертвенник для всесожжения, и все сосуды его, и стол для хлебов предложения, и все сосуды его;
 • и все сосуды, которые забросил царь Ахаз во время царствования своего, в беззаконии своем, мы приготовили и освятили, и вот они пред жертвенником Господним.
 • И встал царь Езекия рано утром и собрал начальников города, и пошел в дом Господень.
 • И привели семь тельцов и семь овнов, и семь агнцев и семь козлов на жертву о грехе за царство и за святилище и за Иудею; и приказал он сынам Аароновым, священникам, вознести всесожжение на жертвенник Господень.
 • И закололи тельцов, и взяли священники кровь, и окропили жертвенник, и закололи овнов, и окропили кровью жертвенник; и закололи агнцев, и окропили кровью жертвенник.
 • И привели козлов за грех пред лице царя и собрания, и они возложили руки свои на них.
 • И закололи их священники, и очистили кровью их жертвенник для заглаждения грехов всего Израиля, ибо за всего Израиля приказал царь принести всесожжение и жертву о грехе.
 • И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами, по уставу Давида и Гада, прозорливца царева, и Нафана пророка, так как от Господа был устав этот чрез пророков Его.
 • И стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми и священники с трубами.
 • И приказал Езекия вознести всесожжение на жертвенник. И в то время, как началось всесожжение, началось пение Господу, при звуке труб и орудий Давида, царя Израилева.
 • И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось всесожжение.
 • По окончании же всесожжения царь и все находившиеся при нем преклонились и поклонились.
 • И сказал царь Езекия и князья левитам, чтоб они славили Господа словами Давида и Асафа прозорливца, и они славили с радостью, и преклонялись и поклонялись.
 • И продолжал Езекия и сказал: теперь вы посвятили себя Господу; приступайте и приносите жертвы и благодарственные приношения в дом Господень. И понесло все собрание жертвы и благодарственные приношения, и всякий, кто расположен был сердцем, – всесожжения.
 • И было число всесожжений, которые привели собравшиеся: семьдесят волов, сто овнов, двести агнцев – все это для всесожжения Господу.
 • Других священных жертв было: шестьсот из крупного скота и три тысячи из мелкого скота.
 • Но священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех всесожжений, и помогали им братья их левиты, до окончания дела и доколе освятились прочие священники, ибо левиты были более тщательны в освящении себя, нежели священники.
 • Притом же всесожжений было множество с туками мирных жертв и с возлияниями при всесожжении. Так восстановлено служение в доме Господнем.
 • И радовался Езекия и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно.
 • 希 西 家 登 基 的 时 候 年 二 十 五 岁 , 在 耶 路 撒 冷 作 王 二 十 九 年 。 他 母 亲 名 叫 亚 比 雅 , 是 撒 迦 利 雅 的 女 儿 。
 • 希 西 家 行 耶 和 华 眼 中 看 为 正 的 事 , 效 法 他 祖 大 卫 一 切 所 行 的 。
 • 元 年 正 月 , 开 了 耶 和 华 殿 的 门 , 重 新 修 理 。
 • 他 召 众 祭 司 和 利 未 人 来 , 聚 集 在 东 边 的 宽 阔 处 ,
 • 对 他 们 说 , 利 未 人 哪 , 当 听 我 说 , 现 在 你 们 要 洁 净 自 己 , 又 洁 净 耶 和 华 你 们 列 祖 神 的 殿 , 从 圣 所 中 除 去 污 秽 之 物 。
 • 我 们 列 祖 犯 了 罪 , 行 耶 和 华 我 们 神 眼 中 看 为 恶 的 事 , 离 弃 他 , 转 脸 背 向 他 的 居 所 ,
 • 封 锁 廊 门 , 吹 灭 灯 火 , 不 在 圣 所 中 向 以 色 列 神 烧 香 , 或 献 燔 祭 。
 • 因 此 , 耶 和 华 的 忿 怒 临 到 犹 大 和 耶 路 撒 冷 , 将 其 中 的 人 抛 来 抛 去 , 令 人 惊 骇 , 嗤 笑 , 正 如 你 们 亲 眼 所 见 的 。
 • 所 以 我 们 的 祖 宗 倒 在 刀 下 , 我 们 的 妻 子 儿 女 也 被 掳 掠 。
 • 现 在 我 心 中 有 意 与 耶 和 华 以 色 列 的 神 立 约 , 好 使 他 的 烈 怒 转 离 我 们 。
 • 我 的 众 子 阿 , 现 在 不 要 懈 怠 。 因 为 耶 和 华 拣 选 你 们 站 在 他 面 前 事 奉 他 , 与 他 烧 香 。
 • 于 是 , 利 未 人 哥 辖 的 子 孙 , 亚 玛 赛 的 儿 子 玛 哈 , 亚 撒 利 雅 的 儿 子 约 珥 。 米 拉 利 的 子 孙 , 亚 伯 底 的 儿 子 基 士 , 耶 哈 利 勒 的 儿 子 亚 撒 利 雅 。 革 顺 的 子 孙 , 薪 玛 的 儿 子 约 亚 , 约 亚 的 儿 子 伊 甸 ;
 • 以 利 撒 反 的 子 孙 申 利 和 耶 利 。 亚 萨 的 子 孙 撒 迦 利 雅 和 玛 探 雅 。
 • 希 幔 的 子 孙 耶 歇 和 示 每 。 耶 杜 顿 的 子 孙 示 玛 雅 和 乌 薛 。
 • 起 来 聚 集 他 们 的 弟 兄 , 洁 净 自 己 , 照 着 王 的 吩 咐 , 耶 和 华 的 命 令 , 进 去 洁 净 耶 和 华 的 殿 。
 • 祭 司 进 入 耶 和 华 的 殿 要 洁 净 殿 , 将 殿 中 所 有 污 秽 之 物 搬 到 耶 和 华 殿 的 院 内 , 利 未 人 接 去 , 搬 到 外 头 汲 沦 溪 边 。
 • 从 正 月 初 一 日 洁 净 起 , 初 八 日 到 了 耶 和 华 的 殿 廊 , 用 八 日 的 工 夫 洁 净 耶 和 华 的 殿 , 到 正 月 十 六 日 才 洁 净 完 了 。
 • 于 是 , 他 们 晋 见 希 西 家 王 , 说 , 我 们 已 将 耶 和 华 的 全 殿 和 燔 祭 坛 , 并 坛 的 一 切 器 皿 , 陈 设 饼 的 桌 子 , 与 桌 子 的 一 切 器 皿 都 洁 净 了 。
 • 并 且 亚 哈 斯 王 在 位 犯 罪 的 时 候 所 废 弃 的 器 皿 , 我 们 预 备 齐 全 , 且 洁 净 了 , 现 今 都 在 耶 和 华 的 坛 前 。
 • 希 西 家 王 清 早 起 来 , 聚 集 城 里 的 首 领 都 上 耶 和 华 的 殿 。
 • 牵 了 七 只 公 牛 , 七 只 公 羊 , 七 只 羊 羔 , 七 只 公 山 羊 , 要 为 国 , 为 殿 , 为 犹 大 人 作 赎 罪 祭 。 王 吩 咐 亚 伦 的 子 孙 众 祭 司 , 献 在 耶 和 华 的 坛 上 ,
 • 就 宰 了 公 牛 , 祭 司 接 血 洒 在 坛 上 , 宰 了 公 羊 , 把 血 洒 在 坛 上 , 又 宰 了 羊 羔 , 也 把 血 洒 在 坛 上 。
 • 把 那 作 赎 罪 祭 的 公 山 羊 牵 到 王 和 会 众 面 前 , 他 们 就 按 手 在 其 上 。
 • 祭 司 宰 了 羊 , 将 血 献 在 坛 上 作 赎 罪 祭 , 为 以 色 列 众 人 赎 罪 , 因 为 王 吩 咐 将 燔 祭 和 赎 罪 祭 为 以 色 列 众 人 献 上 。
 • 王 又 派 利 未 人 在 耶 和 华 殿 中 敲 钹 , 鼓 瑟 , 弹 琴 , 乃 照 大 卫 和 他 先 见 迦 得 , 并 先 知 拿 单 所 吩 咐 的 , 就 是 耶 和 华 藉 先 知 所 吩 咐 的 。
 • 利 未 人 拿 大 卫 的 乐 器 , 祭 司 拿 号 , 一 同 站 立 。
 • 希 西 家 吩 咐 在 坛 上 献 燔 祭 , 燔 祭 一 献 , 就 唱 赞 美 耶 和 华 的 歌 , 用 号 , 并 用 以 色 列 王 大 卫 的 乐 器 相 和 。
 • 会 众 都 敬 拜 , 歌 唱 的 歌 唱 , 吹 号 的 吹 号 , 如 此 直 到 燔 祭 献 完 了 。
 • 献 完 了 祭 , 王 和 一 切 跟 随 的 人 都 俯 伏 敬 拜 。
 • 希 西 家 王 与 众 首 领 又 吩 咐 利 未 人 用 大 卫 和 先 见 亚 萨 的 诗 词 颂 赞 耶 和 华 。 他 们 就 欢 欢 喜 喜 地 颂 赞 耶 和 华 , 低 头 敬 拜 。
 • 希 西 家 说 , 你 们 既 然 归 耶 和 华 为 圣 , 就 要 前 来 把 祭 物 和 感 谢 祭 奉 到 耶 和 华 殿 里 。 会 众 就 把 祭 物 和 感 谢 祭 奉 来 , 凡 甘 心 乐 意 的 也 将 燔 祭 奉 来 。
 • 会 众 所 奉 的 燔 祭 如 下 , 公 牛 七 十 只 , 公 羊 一 百 只 , 羊 羔 二 百 只 , 这 都 是 作 燔 祭 献 给 耶 和 华 的 。
 • 又 有 分 别 为 圣 之 物 , 公 牛 六 百 只 , 绵 羊 三 千 只 。
 • 但 祭 司 太 少 , 不 能 剥 尽 燔 祭 牲 的 皮 , 所 以 他 们 的 弟 兄 利 未 人 帮 助 他 们 , 直 等 燔 祭 的 事 完 了 , 又 等 别 的 祭 司 自 洁 了 。 因 为 利 未 人 诚 心 自 洁 , 胜 过 祭 司 。
 • 燔 祭 和 平 安 祭 牲 的 脂 油 , 并 燔 祭 同 献 的 奠 祭 甚 多 。 这 样 , 耶 和 华 殿 中 的 事 务 俱 都 齐 备 了 ( 或 作 就 整 顿 了 ) 。
 • 这 事 办 的 甚 速 , 希 西 家 和 众 民 都 喜 乐 , 是 因 神 为 众 民 所 预 备 的 。