Скрыть
29:4
29:33
Церковнославянский (рус)
И езекі́а нача́ ца́р­ст­вовати сы́й два́десяти и пяти́ лѣ́тъ, и два́десять де́вять лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тери его́ Аві́а, дще́рь заха́рiина.
Сотвори́ же пра́вое предъ Го́сподемъ по всѣ́мъ, я́же сотвори́ дави́дъ оте́цъ его́.
И бы́сть егда́ ста́ на ца́р­ст­вѣ сво­е́мъ въ ме́сяцъ пе́рвый, от­ве́рзе две́ри до́му Госпо́дня и обнови́ и́хъ,
и введе́ свяще́н­ники и леви́ты, и поста́ви и́хъ на странѣ́ я́же къ восто́ку,
и рече́ и́мъ: послу́шайте мя́, леви́ти, ны́нѣ очи́ститеся и очи́стите до́мъ Го́спода Бо́га оте́цъ на́шихъ, и изри́ните нечистоту́ изъ святи́лища:
я́ко от­ступи́ша отцы́ на́ши и сотвори́ша лука́вое предъ Го́сподемъ Бо́гомъ на́шимъ, и оста́виша его́, и от­врати́ша лице́ свое́ от­ ски́нiи Госпо́дни, и да́ша хребе́тъ,
и заключи́ша врата́ хра́ма, и погаси́ша свѣти́лники, и ѳимiа́момъ не кади́ша, и всесожже́нiй не при­­несо́ша во святи́лищи Бо́гу Изра́илеву:
и разгнѣ́вася я́ростiю Госпо́дь на Иу́ду и на Иерусали́мъ, и предаде́ и́хъ во у́жасъ и погубле́нiе и на звизда́нiе, я́коже вы́ ви́дите очи́ма ва́шима:
и се́, пораже́ни бы́ша отцы́ на́ши мече́мъ, и сы́нове на́ши и дще́ри на́шя и жены́ на́шя въ плѣне́нiи въ земли́ не сво­е́й, я́коже и ны́нѣ су́ть:
ны́нѣ у́бо положи́те на сердца́ ва́ша, е́же завѣща́ти завѣ́тъ съ Го́сподемъ Бо́гомъ Изра́илевымъ, и от­врати́тъ гнѣ́въ я́рости сво­ея́ от­ на́съ:
и ны́нѣ не прене­брега́йте, я́ко ва́съ избра́ Госпо́дь стоя́ти предъ ни́мъ, служи́ти ему́, и да бу́дете ему́ служа́ще и кадя́ще.
И воста́ша леви́ти, маа́лъ сы́нъ Амасі́евъ и Иои́ль сы́нъ заха́рiевъ от­ сыно́въ Каа́ѳовыхъ, и от­ сыно́въ Мера́риныхъ ки́съ сы́нъ Авді́евъ и аза́рiа сы́нъ илаели́ловъ, и от­ сыно́въ гедсо́нихъ Иоада́дъ сы́нъ земма́нь и Иоада́мъ, сі́и сы́нове Иоаха́ини:
от­ сыно́въ Елисафа́нихъ сама́рiй и Иеiи́лъ, и от­ сыно́въ Аса́фовыхъ заха́рiа и Матѳані́а,
и от­ сыно́въ Ема́нихъ Иеiи́лъ и семе́й, от­ сыно́въ же Идиѳу́млихъ самаѳі́а и Озiи́лъ:
собра́ша же бра́тiю свою́ и освяти́шася по за́повѣди царе́вѣ повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ, да очи́стятъ до́мъ Бо́жiй:
и внидо́ша свяще́н­ницы вну́трь це́ркве Госпо́дни, да очи́стятъ ю́, и изверго́ша всю́ нечистоту́ обрѣ́тен­ную въ дому́ Госпо́дни и во дворѣ́ до́му Госпо́дня: и взе́мше леви́ти, изнесо́ша къ пото́ку ке́дрску во́нъ.
И нача́ша въ пе́рвый де́нь новоме́сячiя пе́рваго ме́сяца очища́ти, и въ де́нь осмы́й того́ ме́сяца внидо́ша во хра́мъ Госпо́день, и очи́стиша це́рковь Госпо́дню во осми́ дне́хъ, и въ де́нь шестый­на́­де­сять ме́сяца пе́рваго соверши́ша.
И внидо́ша вну́трь ко езекі́и царю́ и реко́ша: очи́стихомъ вся́, я́же въ дому́ Госпо́дни, олта́рь всесожже́нiя и сосу́ды его́, и трапе́зу предложе́нiя со всѣ́ми сосу́ды ея́,
и вся́ сосу́ды, я́же оскверни́ ца́рь Аха́зъ въ ца́р­ст­во свое́ во от­ступле́нiи сво­е́мъ, угото́вахомъ и очи́стихомъ, и се́, су́ть предъ олтаре́мъ Госпо́днимъ.
И воста́ ра́но езекі́а ца́рь, и собра́ нача́лники гра́да, и взы́де въ до́мъ Госпо́день,
и воз­несе́ телце́въ се́дмь и овно́въ се́дмь, а́гнцевъ се́дмь и козло́въ от­ ко́зъ се́дмь за грѣ́хъ, за ца́р­ст­во и за святи́лище и за Изра́иля, и рече́ сыно́мъ Ааро́нимъ свяще́н­никомъ, да взы́дутъ на олта́рь Госпо́день жре́ти телце́въ.
И закла́ша телце́въ, и взя́ша кро́вь свяще́н­ницы и излiя́ша на олта́рь: и закла́ша овно́въ и кро́вь на олта́рь воз­лiя́ша: и закла́ша а́гнцевъ и облiя́ша кро́вiю олта́рь:
и при­­ведо́ша козло́въ, и́же за грѣ́хъ, предъ царя́ и це́рковь, и воз­ложи́ша ру́ки своя́ на ни́хъ,
и пожро́ша и́хъ свяще́н­ницы, и покропи́ша кро́вiю и́хъ предъ олтаре́мъ, и помоли́шася о все́мъ Изра́или: зане́ рече́ ца́рь, о все́мъ Изра́или всесожже́нiе и я́же о грѣсѣ́.
Поста́ви же леви́ты въ дому́ Госпо́дни съ кимва́лы и псалти́рми и гу́сльми, по за́повѣди дави́да царя́ и га́да прови́дца царю́ и наѳа́на проро́ка, я́ко по за́повѣди Госпо́дней повелѣ́нiе [бы́сть] руко́ю проро́ковъ его́.
Ста́ша же леви́ти со орга́ны дави́довы и свяще́н­ницы съ труба́ми.
И повелѣ́ езекі́а, да воз­несу́тъ всесожже́нiе на олта́рь: и егда́ нача́ша воз­носи́ти всесожже́нiе, нача́ша хвалы́ пѣ́ти Го́сподеви и труби́ти при­­ орга́нѣхъ дави́да царя́ Изра́илева.
И вся́ це́рковь покланя́шеся, и пѣвцы́ поя́ху, и трубы́ трубя́ху, до́ндеже соверши́ся всесожже́нiе.
Егда́ же сконча́ша при­­ноше́нiе, преклони́ся ца́рь и вси́ и́же бя́ху съ ни́мъ и поклони́шася Го́сподеви.
Побелѣ́ же езекі́а ца́рь и кня́зи леви́томъ, да восхва́лятъ Го́спода словесы́ дави́довыми и Аса́фа проро́ка: и́же восхвали́ша въ весе́лiи, и падо́ша, и поклони́шася Го́сподеви.
И от­вѣща́ езекі́а и рече́: ны́нѣ испо́лнисте ру́ки ва́шя Го́споду, при­­веди́те и при­­неси́те же́ртвы хвале́нiя въ до́мъ Госпо́день. И при­­несе́ [все́] собра́нiе же́ртвы и хвалы́ въ до́мъ Госпо́день, и вся́къ усе́рдный се́рдцемъ всесожже́нiя.
И бы́сть число́ всесожже́нiя, е́же при­­несе́ собра́нiе, телце́въ се́дмьдесятъ, овно́въ сто́, а́гнцевъ двѣ́сти, вся́ сiя́ во всесожже́нiе Го́сподеви:
освяще́н­ныхъ же телце́въ шестьсо́тъ, ове́цъ три́ ты́сящы.
Но свяще́н­ницы не мно́зи бя́ху и не можа́ху одира́ти ко́жъ всесожже́нiя, и помого́ша и́мъ бра́тiя и́хъ леви́ти, до́ндеже испо́лнися дѣ́ло и до́ндеже освяти́шася жерцы́, леви́ти бо усе́рднѣе освяти́шася, не́жели свяще́н­ницы:
всесожже́нiя же мно́го въ ту́кахъ соверше́нiя спасе́нiя, и воз­лiя́нiй всесожже́нiя: и испра́вися дѣ́ло въ дому́ Госпо́дни.
Возвесели́ся же езекі́а и вси́ лю́дiе, я́ко угото́ва Бо́гъ лю́демъ, поне́же внеза́пу бы́сть сло́во.
Синодальный
Езекия воцарился двадцати пяти лет, и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Авия, дочь Захарии.
И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Давид, отец его.
В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их,
и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади восточной,
и сказал им: послушайте меня, левиты! Ныне освятитесь сами и освятите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища.
Ибо отцы наши поступали беззаконно, и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оставили Его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и оборотились спиною,
и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигали курения, и не возносили всесожжений во святилище Бога Израилева.
И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими.
И вот, пали отцы наши от меча, а сыновья наши и дочери наши и жены наши за это в плену [в земле не своей] доныне.
Теперь у меня на сердце – заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева Своего.
Дети мои! не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений.
И встали левиты: Махаф, сын Амасая, и Иоель, сын Азарии, из сыновей Каафовых; и из сыновей Мерариных: Кис, сын Авдия, и Азария, сын Иегаллелела; и из племени Гирсонова: Иоах, сын Зиммы, и Еден, сын Иоаха;
и из сыновей Елицафановых: Шимри и Иеиел; и из сыновей Асафовых: Захария и Матфания;
и из сыновей Емановых: Иехиел и Шимей; и из сыновей Идифуновых: Шемаия и Уззиел.
Они собрали братьев своих и освятились, и пошли по приказанию царя очищать дом Господень по словам Господа.
И вошли священники внутрь дома Господня для очищения, и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господня, а левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку Кедрону.
И начали освящать в первый день первого месяца, и в восьмой день того же месяца вошли в притвор Господень; и освящали дом Господень восемь дней, и в шестнадцатый день первого месяца кончили.
И пришли в дом к царю Езекии и сказали: мы очистили дом Господень, и жертвенник для всесожжения, и все сосуды его, и стол для хлебов предложения, и все сосуды его;
и все сосуды, которые забросил царь Ахаз во время царствования своего, в беззаконии своем, мы приготовили и освятили, и вот они пред жертвенником Господним.
И встал царь Езекия рано утром и собрал начальников города, и пошел в дом Господень.
И привели семь тельцов и семь овнов, и семь агнцев и семь козлов на жертву о грехе за царство и за святилище и за Иудею; и приказал он сынам Аароновым, священникам, вознести всесожжение на жертвенник Господень.
И закололи тельцов, и взяли священники кровь, и окропили жертвенник, и закололи овнов, и окропили кровью жертвенник; и закололи агнцев, и окропили кровью жертвенник.
И привели козлов за грех пред лице царя и собрания, и они возложили руки свои на них.
И закололи их священники, и очистили кровью их жертвенник для заглаждения грехов всего Израиля, ибо за всего Израиля приказал царь принести всесожжение и жертву о грехе.
И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами, по уставу Давида и Гада, прозорливца царева, и Нафана пророка, так как от Господа был устав этот чрез пророков Его.
И стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми и священники с трубами.
И приказал Езекия вознести всесожжение на жертвенник. И в то время, как началось всесожжение, началось пение Господу, при звуке труб и орудий Давида, царя Израилева.
И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось всесожжение.
По окончании же всесожжения царь и все находившиеся при нем преклонились и поклонились.
И сказал царь Езекия и князья левитам, чтоб они славили Господа словами Давида и Асафа прозорливца, и они славили с радостью, и преклонялись и поклонялись.
И продолжал Езекия и сказал: теперь вы посвятили себя Господу; приступайте и приносите жертвы и благодарственные приношения в дом Господень. И понесло все собрание жертвы и благодарственные приношения, и всякий, кто расположен был сердцем, – всесожжения.
И было число всесожжений, которые привели собравшиеся: семьдесят волов, сто овнов, двести агнцев – все это для всесожжения Господу.
Других священных жертв было: шестьсот из крупного скота и три тысячи из мелкого скота.
Но священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех всесожжений, и помогали им братья их левиты, до окончания дела и доколе освятились прочие священники, ибо левиты были более тщательны в освящении себя, нежели священники.
Притом же всесожжений было множество с туками мирных жертв и с возлияниями при всесожжении. Так восстановлено служение в доме Господнем.
И радовался Езекия и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно.
Киргизский
Хиския жыйырма беш жашында такка отуруп, Иерусалимде жыйырма тогуз жыл падышачылык кылды. Энесинин аты – Абия, ал Захариянын кызы эле.
Ал атасы Дљљткљ окшоп, Тењирге жаккан иштерди кылды.
Ал падышачылыгынын биринчи ай, биринчи жылында Тењир єйєнєн эшиктерин ачып, аларды оњдоду.
Ыйык кызмат кылуучулар менен лебилерди чакырып, аларды Кудай єйєнєн чыгыш тарабындагы аянтка чогултуп,
аларга мындай деди: «Лебилер, мени уккула! Азыр љзєњљрдє жана ата-бабањардын Кудай-Тењиринин єйєн ыйыктагыла, бардык таза эмес нерсени ыйык жайдан алып чыккыла.
Анткени ата-бабаларыбыз мыйзамсыздык кылып, биздин Кудай-Тењирибизге жакпаган иштерди жасашты. Љз Тењирин таштап, Анын турак жайынан жєздљрєн буруп, далысын салышты.
Тењир єйєнєн кире бериш бљлмљсєнєн эшиктерин бекитип, кєйєп турган шамдарды љчєрєштє, Ысрайылдын Кудайынын ыйык жайында жыпар жыттуу зат тєтљтєшкљн жок, бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктарды чалбай калышты.
Ошондо Тењир Жєйєт аймагы менен Иерусалимге каарын тљктє. Љз кљзєњљр менен кљрєп тургандай, алардын кордолушуна, кыйрашына, шылдыњга калуусуна жол берди.
Мына ошон єчєн ата-бабаларыбызды кылычтап љлтєрєштє, уул-кыздарыбыз, аялдарыбыз болсо ушул кєнгљ чейин туткунда жєрєшљт.
Азыр менин жєрљгємдљ Ысрайылдын Кудай-Тењири менен келишим тєзљм деген ой бар, ошондо Ал Љзєнєн жалындаган каарын кайт кылар.
Балдарым! Шалаакылык кылбагыла, анткени Тењир силерди Љзєнєн алдында турушуњар єчєн, Љзєнљ кызмат кылып, Љзєнєн кызматчылары болуп, жыпар жыттуу заттарды тєтљтєшєњљр єчєн тандап алган».
Ошондо бул лебилер туруп келишти: Каат уулдарынан: Амасай уулу Махат, Азария уулу Жоел; Мерари уулдарынан: Обадия уулу Киш, Жейелелей уулу Азария; Гейиршон уруусунан: Зима уулу Жаах, Жаах уулу Эден;
Элитсапан уулдарынан: Шимри менен Жейел; Асап уулдарынан: Захария менен Матания;
Эйман уулдарынан: Жехиел менен Шимей; Жедутун уулдарынан: Шемая менен Узиел.
Булар бир туугандарын чогултушту, алар ыйыкталышты. Анан Тењирдин сљзє боюнча, падышанын буйругу боюнча Кудай єйєн тазалаганы келишти.
Ыйык кызмат кылуучулар Тењир єйєн тазалаш єчєн, ичине киришти. Тењирдин ийбадатканасынан табылган таза эмес нерселердин баарын Тењир єйєнєн короосуна алып чыгышты. Лебилер болсо аларды Кидрон суусуна алып барыш єчєн, сыртка алып чыгышты.
Алар биринчи айдын биринчи кєнє ыйыктоону башташты, ошол эле айдын сегизинчи кєнє Тењир єйєнєн кире бериш бљлмљсєнљ киришти. Тењир єйєн сегиз кєн ыйыкташып, биринчи айдын он алтынчы кєнє аякташты.
Хиския падышанын єйєнљ келип, мындай дешти: «Биз Тењир єйєн, курмандык бєтєндљй љрттљлєєчє жайды, анын идиштерин, нан тартуусу коюла турган єстљлдє, анын идиштерин ыйыктап чыктык.
Ахаз падыша мыйзамсыздык менен падышачылык кылып турганда ыргытып салган идиштерди колдонууга даярдап, ыйыктап койдук. Алар азыр Тењирдин курмандык чалынуучу жайынын алдында турат».
Хиския падыша эртењ менен эрте туруп, бардык шаар башчыларын чогултуп, Тењир єйєнљ барды.
Падышачылыктын, ыйык жайдын, жєйєт элинин кєнљљсє єчєн жети букачар, жети кочкор, жети козу, жети теке жетелеп келишти. Анан ал ыйык кызмат кылуучуларга, Арундун уулдарына Тењирдин курмандык чалынуучу жайында бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктарды љрттљљнє буйрук кылды.
Ыйык кызмат кылуучулар букачарларды союшуп, канынан алып, курмандык чалынуучу жайга чачышты, анан кочкорлорду союшуп, канынан алып, курмандык чалынуучу жайга чачышты, ошондой эле козуларды союшуп, канынан алып, курмандык чалынуучу жайга чачышты.
Анан кєнљљ єчєн чалынуучу текелерди падыша менен жамааттын алдына алып келишти, алар колдорун текелердин башына коюшту.
Ыйык кызмат кылуучулар аларды союшуп, бєт Ысрайылдын кєнљљсєн жууш єчєн, курмандык чалынуучу жайды алардын каны менен тазалашты, анткени бєткєл Ысрайыл эли єчєн падыша бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктарды жана кєнљљ єчєн чалынуучу курмандыктарды чалууну буйрук кылган.
Бул буйрук Тењирдин пайгамбарлары аркылуу берилгендиктен, Дљљттєн, падышанын кљрљгљчє Гаттын, Натан пайгамбардын айткан буйругу боюнча, ал лебилерди жез табак, арфа, лира менен Кудай єйєнљ койду.
Дљљттєн музыкалык аспаптарын лебилер алып, ыйык кызмат кылуучулар сурнайларды алып, љз-љз орундарында турушту.
Анан Хиския курмандык чалынуучу жайда бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкты љрттљљнє буйрук кылды. Бєтєндљй љрттљлєєчє курмандык љрттљлљ баштаганда, Ысрайыл падышасы Дљљттєн кєє аспаптары менен сурнайларынын коштоосунда Тењирге арналган ыр ырдала баштады.
Бєтєндљй љрттљлєєчє курмандык љрттљлєп бєткљнчљ, бєт эл сыйынып, ырчылар ырдап, сурнайчылар сурнай тартып турушту.
Бєтєндљй љрттљлєєчє курмандык љрттљлєп бєткљндљн кийин, падыша жана анын жанында тургандардын баары тизелеп, Кудайга таазим этишти.
Анан Хиския падыша менен тљрљлљр лебилерге: «Дљљттєн жана кљрљгљч Асаптын сљздљрє менен Тењирди дањктагыла», – дешти. Ошондо алар кубаныч менен дањкташып, тизе бєгєп, Тењирге таазим этишти.
Анан Хиския сљзєн мындай деп улантты: «Эми силер љзєњљрдє Тењирге арнадыњар. Баргыла, курмандыктарыњарды жана ыраазычылык билдирип алып келген курмандыктарыњарды Тењир єйєнљ алып келгиле». Ошондо жыйналган элдин бардыгы курмандыктар менен ыраазычылык билдирип алып келген курмандыктарын алып келишти. Ал эми каалагандар бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктарды алып келишти.
Жыйналган элдин алып келген бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктарынын саны жетимиш љгєз, жєз кочкор, эки жєз козу болду. Мунун баары Тењирге арнап бєтєндљй љрттљлєєчє курмандык чалуу єчєн болду.
Башка ыйык курмандыктарга алты жєз бодо мал, єч мињ майда мал келди.
Бирок ыйык кызмат кылуучулар аз болгондуктан, бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкка союлган малдардын терисин сыйрууга жетишпей жатышты. Бул иш бєткљнгљ чейин жана калган ыйык кызмат кылуучулар ыйыкталып бєткљнгљ чейин, аларга бир туугандары, лебилер, жардам беришти. Љздљрєн ыйыктоодо ыйык кызмат кылуучуларга караганда лебилер кылдат болушту.
Бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктар, тынчтык курмандыктарынын майлары, бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктын єстєнљ куюлуучу шараптар кљп болду. Тењир єйєндљ кызмат кылуу ушинтип калыбына келди.
Эл єчєн Кудайдын даярдаган нерселерин кљрєп, Хиския менен эл сєйєндє. Анткени бул кєтєлбљгљн жерден болду.
იეხიზკიაჰუ ოცდახუთი წლის გამეფდა და ოცდაცხრა წელი იმეფა იერუსალიმში. დედამისი იყო, აბია, ზაქარიას ასული.
სწორად იქცეოდა უფლის თვალში, როგორც დავითი, მამამისი, იქცეოდა.
მან თავისი მეფობის პირველსავე წელს, პირველ თვეში, გააღო უფლის სახლის კარებები და განაახლა ისინი.
მოიყვანა მღვდლები, ლევიანები, და აღმოსავლეთის მოედანზე მოუყარა თავი.
უთხრა მათ: მისმინეთ, ლევიანებო! ახლა კი განიწმიდენით და განწმიდეთ უფლის, თქვენი მამა-პაპის ღმერთის სახლი, გამოიტანეთ უწმიდურება საწმიდრიდან.
შესცოდა ჩვენმა მამა-პაპამ, ბოროტად მოიქცა უფლის, ჩვენი ღმერთის თვალში, მიატოვა იგი, პირი მოარიდა უფლის სავანეს და ზურგი შეაქცია.
დაგმანა კარიბჭის კარებები და ჩააქრო სასანთლენი, აღარც საკმეველი აკმია და აღარც აღსავლენი აღუვლინა საწმიდარში ისრაელის ღმერთს.
უფლის რისხვა დაატყდა იუდასა და იერუსალიმს, გახადა იგი შესარცხვენად, მოსაოხრებლად და დასასტვენად, როგორც თქვენი თვალით ხედავთ.
აჰა, მახვილით დაეცა ჩვენი მამა-პაპა. ჩვენი ვაჟები, ასულები და ცოლები ტყვეობაში არიან ამის გამო.
ახლა გულით მწადია აღთქმა დავუდო უფალს, ისრაელის ღმერთს, რათა მიაქციოს ჩვენგან თავისი რისხვა.
ჩემო შვილებო! ნუ იქნებით დაუდევარნი, რადგან თქვენ ამოგირჩიათ უფალმა, რათა თავის წინაშე დაეყენებინეთ, რომ სამსახური გაგეწიათ, მისი მსახურები და საკმევლის მკმეველები ყოფილიყავით.
ადგნენ ლევიანები: მახათ ყამასაის ძე, იოელ ყაზარიაჰუს ძე - კეჰათიანთაგან. მერარიანთაგან: კიში, ძე ყაბდისა და ყაზარიაჰუ, ძე იეჰალელელისა. გერშუნიანთაგან: იოახ ზიმას ძე და ყედენ იოახის ძე.
ელიცაფანიანთაგან: შიმრი და იეყიელი. ასაფიანთაგან: ზაქარია და მათანია.
ჰემანიანთაგან: იეხიელი და შიმყი. იედუთუნიანთაგან: შემაყია და ყუზიელი.
შეკრიბეს თავიანთი მოძმენი და განწმიდეს. მივიდნენ, როგორც მეფემ ბრძანა, უფლის სიტყვის მიხედვით, უფლის სახლის დასასუფთავებლად.
შევიდნენ მღვდლები უფლის სახლის შიდაში დასასუფთავებლად და გამოხვეტეს ყოველგვარი არაწმიდა, რაც კი უფლის ტაძარსა და უფლის სახლის ეზოში ჰპოვეს. გამოიტანეს ლევიანებმა გარეთ კედრონის ხევში გადასაყრელად.
პირველი თვის პირველ დღეს დაიწყეს განწმედა. თვის მერვე დღეს კი უფლის კარიბჭეს მიადგნენ. რვა დღე წმედდნენ უფლის სახლს და პირველი თვის მეთექვსმეტე დღეს მოათავეს.
შევიდნენ შიდაში მეფე იეხიზკიაჰუსთან და მოახსენეს: გავასუფავეთ უფლის მთელი სახლი, აღსავლენის სამსხვერპლო და მთელი მისი ჭურჭლეული, საწირი პურის მაგიდა და მთელი მისი ჭურჭლეული.
ასევე ყველა ის ჭურჭელი, რომელიც მეფე ახაზმა თავის მეფობაში უპატიოჰყო თავისი ურჯულოებით, ჩვენ მოვამზადეთ და წმიდავყავით. და, აჰა, უფლის სამსხვერპლოს წინ აწყვია ისინი.
დილაადრიანად ადგა მეფე იეხიზკიაჰუ, შეყარა ქალაქის თავები და უფლის სახლში ავიდა.
შვიდი კურატი, შვიდი ცხვარი, შვიდი ბატკანი და შვიდი თხა მიიყვანეს სამეფოს, საწმიდარისა და იუდას ცოდვისთვის. აარონიანებს, მღვდლებს, უბრძანა აღევლინათ უფლის სამსხვერპლოზე.
დაკლეს ხარები და აიღეს მღვდლებმა სისხლი და სამსხვერპლოს ასხურეს. დაკლეს ცხვრები და სისხლი სამსხვერპლოს ასხურეს. დაკლეს ბატკნები და სისხლი სამსხვერპლოს ასხურეს.
მორეკეს ცოდვის თხები მეფისა და კრებულის წინაშე და ხელები დაადეს მათ.
დაკლეს ისინი მღვდლებმა და გაწმიდეს მათი სისხლით სამსხვერპლო მთელი ისრაელის ცოდვების დასაფარავად. რადგან მთელი ისრაელისთვის ბრძანა მეფემ აღსავლენი და ცოდვის მსხვერპლი.
დააყენა ლევიანები უფლის სახლში წინწილებით, ქნარებითა და ბობღნებით, დავითისა და გადის, მეფის მისნის, და ნათან წინასწარმეტყველის მიერ დადგენილი წესის მიხედვით, რადგან ეს წესი უფლის მიერ იყო დადგენილი, მისი წინასწარმეტყველების ხელით.
ლევიანები დავითის საკრავებით დადგნენ, მღვდლები კი საყვირებით.
ბრძანება გასცა იეხიზკიაჰუმ, რომ აღევლინათ აღსავლენი სამსხვერპლოზე. როგორც კი დაიწყო აღსავლენის აღვლენა, მაშინვე გაისმა უფლის საგალობელი საყვირების ხმა დავით ისრაელის მეფის საკრავების თანხლებით.
მთელი კრებული თაყვანს სცემდა, მგალობელნი გალობდნენ და საყვირები ხმიანობდნენ. ასე გრძელდებოდა აღსავლენის დამთავრებამდე.
აღსავლენს რომ მორჩნენ, მეფემ და ყველამ, მასთან მყოფმა, მუხლი მოიყარეს და თაყვანი სცეს.
მეფე იეხიზკიაჰუმ და მთავრებმა უთხრეს ადამიანებს, რომ ედიდებინათ უფალი დავითისა და ასაფ მისნის სიტყვებით. ისინიც სიხარულით აქებდნენ, მუხლს იდრეკდნენ და თაყვანს სცემდნენ.
მიუგო იეხიზკიაჰუმ და თქვა: ახლა თქვენ ხელი ავსებული გაქვთ უფლისათვის. მოდით, მოიყვანეთ საკლავები და სამადლობელნი უფლის სახლში. კრებუღმა საკლავები და სამადლობელნი მოიყვანა, ხოლო ვინც გულუხვობა გამოიჩინა - აღსავლენი.
იმ აღსავლენთა რიცხვი, კრებულმა რომ მოიყვანა, იყო: სამოცდაათი ხარი, ასი ცხვარი, ორასი ბატკანი. ყოველივე ეს უფლისათვის იყო აღსავლენად.
სულ შეწირული იქნა: ექვსასი ხარი და სამიათასი ცხვარი.
ოღონდ ცოტანი იყვნენ მღვდლები და აღარ შეეძლოთ ყველა აღსავლენის გატყავება, ამიტომ მათი მოძმე ლევიანები ეხმარებოდნენ მათ, ვიდრე საქმე არ მოთავდა და მღვდლები არ გაინათლნენ, რადგან ლევიანები უფრო გულმოდგინობდნენ გასანათლავად, ვიდრე მღვდლები.
თანაც აღსავლენი უამრავი იყო სამადლობელი მსხვერპლის ლურთებითა და აღსავლენის საღვრელებითურთ. ასე განახლდა უფლის სახლის სამსახური.
გაიხარა იეხიზკიაჰუმ და მთელმა ერმა იმის გამო, რაც ერს მოუმზადა უფალმა, რადგან მოულოდნელად მოხდა ეს ამბავი.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки