Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Посла́ же езекі́а ко всему́ Изра́илю и Иу́дѣ, и написа́ посла́нiя ко Ефре́му и Манассі́и, да прiи́дутъ къ до́му Госпо́дню во Иерусали́мъ сотвори́ти па́сху Го́споду Бо́гу Изра́илеву.
 • И усовѣ́това ца́рь и кня́зи и все́ мно́же­с­т­во во Иерусали́мѣ сотвори́ти па́сху во вторы́й ме́сяцъ:
 • не воз­мого́ша бо сотвори́ти во вре́мя свое́, я́ко свяще́н­ницы не очи́стишася дово́лни, и лю́дiе не у́ собра́шася во Иерусали́мъ.
 • И уго́дно бы́сть сло́во царе́ви и всему́ мно́же­ст­ву.
 • И поста́виша сло́во, да про́йдетъ про́повѣдь во ве́сь Изра́иль от­ вирсаве́и да́же до Да́на, да прiи́дутъ сотвори́ти па́сху Го́споду Бо́гу Изра́илеву во Иерусали́мѣ, мно́зи бо не сотвори́ша по писа́нiю.
 • И по­идо́ша гонцы́ съ посла́ньми от­ царя́ и от­ нача́лниковъ во ве́сь Изра́иль и Иуде́ю по повелѣ́нiю царе́ву, глаго́люще: сы́нове Изра́илевы, обрати́теся ко Го́споду Бо́гу Авраа́млю и Исаа́кову и Иа́ковлю, и обрати́те спа́сшихся, и́же избы́ша от­ руки́ царя́ Ассу́рска,
 • и не бу́дите я́коже отцы́ ва́ши и бра́тiя ва́ша, и́же от­ступи́ша от­ Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ, и предаде́ и́хъ въ погубле́нiе, я́коже вы́ ви́дите:
 • и ны́нѣ не ожесточи́те серде́цъ ва́шихъ, я́коже отцы́ ва́ши: дади́те сла́ву Го́споду Бо́гу и вни́дите во святи́лище его́, е́же освяти́ во вѣ́къ, и служи́те Го́споду Бо́гу ва́­шему, и от­врати́тъ от­ ва́съ гнѣ́въ я́рости сво­ея́:
 • поне́же егда́ обрати́теся вы́ ко Го́споду, бра́тiя ва́ша и ча́да ва́ша бу́дутъ въ щедро́тахъ предъ всѣ́ми плѣни́в­шими и́хъ, и воз­врати́тъ въ зе́млю сiю́, зане́ ми́лостивъ и ще́дръ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ, и не от­врати́тъ лица́ сво­его́ от­ на́съ, а́ще обрати́мся къ нему́.
 • И бя́ху гонцы́ проходя́ще от­ гра́да во гра́дъ, на горѣ́ Ефре́мли и Манассі́инѣ, да́же и до Завуло́на: и бы́ша я́ко посмѣява́еми и поруга́еми.
 • Но му́жiе от­ Аси́ра и от­ Манассі́и и от­ Завуло́на устыди́шася и прiидо́ша въ Иерусали́мъ и во Иуде́ю.
 • И бы́сть рука́ Госпо́дня да́ти и́мъ се́рдце еди́но прiити́, е́же сотвори́ти по повелѣ́нiю царе́ву и князе́й сло́во Госпо́дне.
 • И собра́шася во Иерусали́мъ лю́дiе мно́зи, да сотворя́тъ пра́здникъ опрѣсно́ковъ въ ме́сяцъ вторы́й, со́нмъ мно́гъ зѣло́.
 • И воста́ша, и разори́ша олтари́, и́же во Иерусали́мѣ, и вся́, въ ни́хже кадя́ху и́доломъ, испроверго́ша и вверго́ша и́хъ въ пото́къ ке́дрскiй,
 • и пожро́ша па́сху въ четвертый­на́­де­сять де́нь ме́сяца втора́го: свяще́н­ницы же и леви́ти умили́шася и освяти́шася, и при­­несо́ша всесожже́нiя въ до́мъ Госпо́день:
 • и ста́ша въ чи́нѣ сво­е́мъ по обы́чаю сво­ему́, по за́повѣди Моисе́а человѣ́ка Бо́жiя, и свяще́н­ницы прiе́мляху кро́вь от­ руку́ Леви́тску.
 • Поне́же мно́гъ наро́дъ освяще́нъ не бы́сть, леви́ти же бя́ху жру́ще па́сху вся́кому, и́же не можа́­ше освяти́тися Го́споду:
 • поне́же бо́лшая ча́сть люді́й от­ Ефре́ма и Манассі́и, и Иссаха́ра и Завуло́на освяще́н­на не бы́сть, но ядо́ша па́сху не по писа́нiю.
 • И помоли́ся езекі́а о ни́хъ глаго́ля Госпо́дь Бо́гъ благі́й да уми́лостивит­ся о вся́цѣмъ се́рдцы напра́вив­шемся е́же взыска́ти Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ, а не по очище́нiю святы́нь.
 • И услы́ша Госпо́дь езекі́ю и изцѣли́ лю́ди.
 • И сотвори́ша сы́нове Изра́илевы обрѣ́тшiися во Иерусали́мѣ пра́здникъ опрѣсно́ковъ се́дмь дні́й въ весе́лiи вели́цѣ хва́ляще Го́спода на вся́къ де́нь, леви́ти же и свяще́н­ницы во орга́ны Го́споду.
 • И глаго́ла езекі́а ко вся́кому се́рдцу леви́товъ, и́же имѣ́хъ ра́зумъ бла́гъ ко Го́споду: и сконча́ша пра́здникъ опрѣсно́ковъ се́дмь дні́й жру́ще же́ртву спасе́нiя и исповѣ́да­ю­щеся Го́споду Бо́гу оте́цъ сво­и́хъ.
 • И усовѣ́това ве́сь собо́ръ ку́пно сотвори́ти и́ны се́дмь дні́й [пра́здника]: и сотвори́ша се́дмь дні́й ины́хъ въ весе́лiи.
 • Поне́же езекі́а ца́рь Иу́динъ даде́ нача́тки всему́ наро́ду ты́сящу телце́въ и се́дмь ты́сящъ ове́цъ: нача́лницы же да́ша лю́демъ телце́въ ты́сящу и ове́цъ де́сять ты́сящъ, и освяти́шася свяще́н­никовъ мно́же­с­т­во.
 • И воз­ра́довася вся́ це́рковь, свяще́н­ницы и леви́ти, и все́ мно́же­с­т­во Иу́дино и обрѣ́тшiися изъ Иерусали́ма, и при­­ше́лцы при­­ше́дшiи от­ земли́ Изра́илевы и обита́ющiи во Иуде́и.
 • И бы́сть весе́лiе ве́лiе во Иерусали́мѣ: я́ко от­ дні́й соломо́на, сы́на дави́дова царя́ Изра́илева, не бы́сть таковы́й пра́здникъ во Иерусали́мѣ.
 • И воста́ша свяще́н­ницы и леви́ти и благослови́ша люді́й, и услы́шанъ бы́сть гла́съ и́хъ, и прiи́де моле́нiе и́хъ въ жили́ще свято́е его́ на небо.
 • И послал Езекия по всей земле Израильской и Иудее, и письма писал к Ефрему и Манассии, чтобы пришли в дом Господень, в Иерусалим, для совершения пасхи Господу Богу Израилеву.
 • И положили на совете царь и князья его и все собрание в Иерусалиме – совершить пасху во второй месяц,
 • ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не освятились в достаточном числе и народ не собрался в Иерусалим.
 • И понравилось это царю и всему собранию.
 • И определили объявить по всему Израилю, от Вирсавии до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения пасхи Господу Богу Израилеву, потому что давно не совершали ее, как предписано.
 • И пошли гонцы с письмами от царя и от князей его по всей земле Израильской и Иудее, и по повелению царя говорили: дети Израиля! обратитесь к Господу Богу Авраама, Исаака и Израиля, и Он обратится к остатку, уцелевшему у вас от руки царей Ассирийских.
 • И не будьте таковы, как отцы ваши и братья ваши, которые беззаконно поступали пред Господом Богом отцов своих; и Он предал их на опустошение, как вы видите.
 • Ныне не будьте жестоковыйны, как отцы ваши, покоритесь Господу и приходите во святилище Его, которое Он освятил навек; и служите Господу Богу вашему, и Он отвратит от вас пламень гнева Своего.
 • Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши [будут] в милости у пленивших их и возвратятся в землю сию, ибо благ и милосерд Господь Бог ваш и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему.
 • И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Манассииной и до Завулоновой, но над ними смеялись и издевались.
 • Однако некоторые из колена Асирова, Манассиина и Завулонова смирились и пришли в Иерусалим.
 • И над Иудеею была рука Божия, даровавшая им единое сердце, чтоб исполнить повеление царя и князей, по слову Господню.
 • И собралось в Иерусалим множество народа для совершения праздника опресноков, во второй месяц, – собрание весьма многочисленное.
 • И встали и ниспровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме; и всё, на чем совершаемо было курение [идолам], разрушили и бросили в поток Кедрон;
 • и закололи пасхального агнца в четырнадцатый день второго месяца. Священники и левиты устыдившись освятились и принесли всесожжения в дом Господень,
 • и стали на своем месте по уставу своему, по закону Моисея, человека Божия. Священники кропили кровью [принимая ее] из рук левитов.
 • Так как много было в собрании таких, которые не освятились, то вместо нечистых левиты закололи пасхального агнца, для посвящения Господу.
 • Многие из народа, большею частью из колена Ефремова и Манассиина, Иссахарова и Завулонова, не очистились; однако же они ели пасху, не по уставу.
 • Но Езекия помолился за них, говоря: Господь благий да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного!
 • И услышал Господь Езекию и простил народ.
 • И совершили сыны Израилевы, находившиеся в Иерусалиме, праздник опресноков в семь дней, с великим веселием; каждый день левиты и священники славили Господа на орудиях, устроенных для славословия Господа.
 • И говорил Езекия по сердцу всем левитам, имевшим доброе разумение в служении Господу. И ели праздничное семь дней, принося жертвы мирные и славя Господа Бога отцов своих.
 • И решило все собрание праздновать другие семь дней, и провели эти семь дней в веселии,
 • потому что Езекия, царь Иудейский, выставил для собравшихся тысячу тельцов и десять тысяч мелкого скота, и вельможи выставили для собравшихся тысячу тельцов и десять тысяч мелкого скота; и священников освятилось уже много.
 • И веселились все собравшиеся из Иудеи, и священники и левиты, и все собрание, пришедшее от Израиля, и пришельцы, пришедшие из земли Израильской и обитавшие в Иудее.
 • И было веселие великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давидова, царя Израилева, не бывало подобного сему в Иерусалиме.
 • И встали священники и левиты, и благословили народ; и услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище Его на небеса.
 • 希 西 家 差 遣 人 去 见 以 色 列 和 犹 大 众 人 , 又 写 信 给 以 法 莲 和 玛 拿 西 人 , 叫 他 们 到 耶 路 撒 冷 耶 和 华 的 殿 , 向 耶 和 华 以 色 列 的 神 守 逾 越 节 。
 • 因 为 王 和 众 首 领 , 并 耶 路 撒 冷 全 会 众 已 经 商 议 , 要 在 二 月 内 守 逾 越 节 。
 • 正 月 ( 原 文 作 那 时 ) 间 他 们 不 能 守 。 因 为 自 洁 的 祭 司 尚 不 敷 用 , 百 姓 也 没 有 聚 集 在 耶 路 撒 冷 。
 • 王 与 全 会 众 都 以 这 事 为 善 。
 • 于 是 定 了 命 令 , 传 遍 以 色 列 , 从 别 是 巴 直 到 但 , 使 他 们 都 来 , 在 耶 路 撒 冷 向 耶 和 华 以 色 列 的 神 守 逾 越 节 。 因 为 照 所 写 的 例 , 守 这 节 的 不 多 了 ( 或 作 因 为 民 许 久 没 有 照 所 写 的 例 守 节 了 ) 。
 • 驿 卒 就 把 王 和 众 首 领 的 信 , 遵 着 王 命 传 遍 以 色 列 和 犹 大 。 信 内 说 , 以 色 列 人 哪 , 你 们 当 转 向 耶 和 华 亚 伯 拉 罕 , 以 撒 , 以 色 列 的 神 , 好 叫 他 转 向 你 们 这 脱 离 亚 述 王 手 的 馀 民 。
 • 你 们 不 要 效 法 你 们 列 祖 和 你 们 的 弟 兄 。 他 们 干 犯 耶 和 华 他 们 列 祖 的 神 , 以 致 耶 和 华 丢 弃 他 们 , 使 他 们 败 亡 ( 或 作 令 人 惊 骇 ) , 正 如 你 们 所 见 的 。
 • 现 在 不 要 像 你 们 列 祖 硬 着 颈 项 , 只 要 归 顺 耶 和 华 , 进 入 他 的 圣 所 , 就 是 永 远 成 圣 的 居 所 。 又 要 事 奉 耶 和 华 你 们 的 神 , 好 使 他 的 烈 怒 转 离 你 们 。
 • 你 们 若 转 向 耶 和 华 , 你 们 的 弟 兄 和 儿 女 必 在 掳 掠 他 们 的 人 面 前 蒙 怜 恤 , 得 以 归 回 这 地 , 因 为 耶 和 华 你 们 的 神 有 恩 典 , 施 怜 悯 。 你 们 若 转 向 他 , 他 必 不 转 脸 不 顾 你 们 。
 • 驿 卒 就 由 这 城 跑 到 那 城 , 传 遍 了 以 法 莲 , 玛 拿 西 , 直 到 西 布 伦 。 那 里 的 人 却 戏 笑 他 们 , 讥 诮 他 们 。
 • 然 而 亚 设 , 玛 拿 西 , 西 布 伦 中 也 有 人 自 卑 , 来 到 耶 路 撒 冷 。
 • 神 也 感 动 犹 大 人 , 使 他 们 一 心 遵 行 王 与 众 首 领 凭 耶 和 华 之 言 所 发 的 命 令 。
 • 二 月 , 有 许 多 人 在 耶 路 撒 冷 聚 集 , 成 为 大 会 , 要 守 除 酵 节 。
 • 他 们 起 来 , 把 耶 路 撒 冷 的 祭 坛 和 烧 香 的 坛 尽 都 除 去 , 抛 在 汲 沦 溪 中 。
 • 二 月 十 四 日 , 宰 了 逾 越 节 的 羊 羔 。 祭 司 与 利 未 人 觉 得 惭 愧 , 就 洁 净 自 己 , 把 燔 祭 奉 到 耶 和 华 殿 中 ,
 • 遵 着 神 人 摩 西 的 律 法 , 照 例 站 在 自 己 的 地 方 。 祭 司 从 利 未 人 手 里 接 过 血 来 , 洒 在 坛 上 。
 • 会 中 有 许 多 人 尚 未 自 洁 , 所 以 利 未 人 为 一 切 不 洁 之 人 宰 逾 越 节 的 羊 羔 , 使 他 们 在 耶 和 华 面 前 成 为 圣 洁 。
 • 以 法 莲 , 玛 拿 西 , 以 萨 迦 , 西 布 伦 有 许 多 人 尚 未 自 洁 , 他 们 却 也 吃 逾 越 节 的 羊 羔 , 不 合 所 记 录 的 定 例 。 希 西 家 为 他 们 祷 告 说 , 凡 专 心 寻 求 神 , 就 是 耶 和 华 他 列 祖 之 神 的 , 虽 不 照 着 圣 所 洁 净 之 礼 自 洁 , 求 至 善 的 耶 和 华 也 饶 恕 他 。
 • 耶 和 华 垂 听 希 西 家 的 祷 告 , 就 饶 恕 ( 原 文 作 医 治 ) 百 姓 。
 • 在 耶 路 撒 冷 的 以 色 列 人 大 大 喜 乐 , 守 除 酵 节 七 日 。 利 未 人 和 祭 司 用 响 亮 的 乐 器 , 日 日 颂 赞 耶 和 华 。
 • 希 西 家 慰 劳 一 切 善 于 事 奉 耶 和 华 的 利 未 人 。 于 是 众 人 吃 节 筵 七 日 , 又 献 平 安 祭 , 且 向 耶 和 华 他 们 列 祖 的 神 认 罪 。
 • 全 会 众 商 议 , 要 再 守 节 七 日 。 于 是 欢 欢 喜 喜 地 又 守 节 七 日 。
 • 犹 大 王 希 西 家 赐 给 会 众 公 牛 一 千 只 , 羊 七 千 挚 为 祭 物 。 众 首 领 也 赐 给 会 众 公 牛 一 千 只 , 羊 一 万 只 , 并 有 许 多 的 祭 司 洁 净 自 己 。
 • 犹 大 全 会 众 , 祭 司 , 利 未 人 , 并 那 从 以 色 列 地 来 的 会 众 和 寄 居 的 人 , 以 及 犹 大 寄 居 的 人 , 尽 都 喜 乐 。
 • 这 样 , 在 耶 路 撒 冷 大 有 喜 乐 , 自 从 以 色 列 王 大 卫 儿 子 所 罗 门 的 时 候 , 在 耶 路 撒 冷 没 有 这 样 的 喜 乐 。
 • 那 时 , 祭 司 , 利 未 人 起 来 , 为 民 祝 福 。 他 们 的 声 音 蒙 神 垂 听 , 他 们 的 祷 告 达 到 天 上 的 圣 所 。