Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Посла́ же езекі́а ко всему́ Изра́илю и Иу́дѣ, и написа́ посла́нiя ко Ефре́му и Манассі́и, да прiи́дутъ къ до́му Госпо́дню во Иерусали́мъ сотвори́ти па́сху Го́споду Бо́гу Изра́илеву.
 • И усовѣ́това ца́рь и кня́зи и все́ мно́же­с­т­во во Иерусали́мѣ сотвори́ти па́сху во вторы́й ме́сяцъ:
 • не воз­мого́ша бо сотвори́ти во вре́мя свое́, я́ко свяще́н­ницы не очи́стишася дово́лни, и лю́дiе не у́ собра́шася во Иерусали́мъ.
 • И уго́дно бы́сть сло́во царе́ви и всему́ мно́же­ст­ву.
 • И поста́виша сло́во, да про́йдетъ про́повѣдь во ве́сь Изра́иль от­ вирсаве́и да́же до Да́на, да прiи́дутъ сотвори́ти па́сху Го́споду Бо́гу Изра́илеву во Иерусали́мѣ, мно́зи бо не сотвори́ша по писа́нiю.
 • И по­идо́ша гонцы́ съ посла́ньми от­ царя́ и от­ нача́лниковъ во ве́сь Изра́иль и Иуде́ю по повелѣ́нiю царе́ву, глаго́люще: сы́нове Изра́илевы, обрати́теся ко Го́споду Бо́гу Авраа́млю и Исаа́кову и Иа́ковлю, и обрати́те спа́сшихся, и́же избы́ша от­ руки́ царя́ Ассу́рска,
 • и не бу́дите я́коже отцы́ ва́ши и бра́тiя ва́ша, и́же от­ступи́ша от­ Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ, и предаде́ и́хъ въ погубле́нiе, я́коже вы́ ви́дите:
 • и ны́нѣ не ожесточи́те серде́цъ ва́шихъ, я́коже отцы́ ва́ши: дади́те сла́ву Го́споду Бо́гу и вни́дите во святи́лище его́, е́же освяти́ во вѣ́къ, и служи́те Го́споду Бо́гу ва́­шему, и от­врати́тъ от­ ва́съ гнѣ́въ я́рости сво­ея́:
 • поне́же егда́ обрати́теся вы́ ко Го́споду, бра́тiя ва́ша и ча́да ва́ша бу́дутъ въ щедро́тахъ предъ всѣ́ми плѣни́в­шими и́хъ, и воз­врати́тъ въ зе́млю сiю́, зане́ ми́лостивъ и ще́дръ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ, и не от­врати́тъ лица́ сво­его́ от­ на́съ, а́ще обрати́мся къ нему́.
 • И бя́ху гонцы́ проходя́ще от­ гра́да во гра́дъ, на горѣ́ Ефре́мли и Манассі́инѣ, да́же и до Завуло́на: и бы́ша я́ко посмѣява́еми и поруга́еми.
 • Но му́жiе от­ Аси́ра и от­ Манассі́и и от­ Завуло́на устыди́шася и прiидо́ша въ Иерусали́мъ и во Иуде́ю.
 • И бы́сть рука́ Госпо́дня да́ти и́мъ се́рдце еди́но прiити́, е́же сотвори́ти по повелѣ́нiю царе́ву и князе́й сло́во Госпо́дне.
 • И собра́шася во Иерусали́мъ лю́дiе мно́зи, да сотворя́тъ пра́здникъ опрѣсно́ковъ въ ме́сяцъ вторы́й, со́нмъ мно́гъ зѣло́.
 • И воста́ша, и разори́ша олтари́, и́же во Иерусали́мѣ, и вся́, въ ни́хже кадя́ху и́доломъ, испроверго́ша и вверго́ша и́хъ въ пото́къ ке́дрскiй,
 • и пожро́ша па́сху въ четвертый­на́­де­сять де́нь ме́сяца втора́го: свяще́н­ницы же и леви́ти умили́шася и освяти́шася, и при­­несо́ша всесожже́нiя въ до́мъ Госпо́день:
 • и ста́ша въ чи́нѣ сво­е́мъ по обы́чаю сво­ему́, по за́повѣди Моисе́а человѣ́ка Бо́жiя, и свяще́н­ницы прiе́мляху кро́вь от­ руку́ Леви́тску.
 • Поне́же мно́гъ наро́дъ освяще́нъ не бы́сть, леви́ти же бя́ху жру́ще па́сху вся́кому, и́же не можа́­ше освяти́тися Го́споду:
 • поне́же бо́лшая ча́сть люді́й от­ Ефре́ма и Манассі́и, и Иссаха́ра и Завуло́на освяще́н­на не бы́сть, но ядо́ша па́сху не по писа́нiю.
 • И помоли́ся езекі́а о ни́хъ глаго́ля Госпо́дь Бо́гъ благі́й да уми́лостивит­ся о вся́цѣмъ се́рдцы напра́вив­шемся е́же взыска́ти Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ, а не по очище́нiю святы́нь.
 • И услы́ша Госпо́дь езекі́ю и изцѣли́ лю́ди.
 • И сотвори́ша сы́нове Изра́илевы обрѣ́тшiися во Иерусали́мѣ пра́здникъ опрѣсно́ковъ се́дмь дні́й въ весе́лiи вели́цѣ хва́ляще Го́спода на вся́къ де́нь, леви́ти же и свяще́н­ницы во орга́ны Го́споду.
 • И глаго́ла езекі́а ко вся́кому се́рдцу леви́товъ, и́же имѣ́хъ ра́зумъ бла́гъ ко Го́споду: и сконча́ша пра́здникъ опрѣсно́ковъ се́дмь дні́й жру́ще же́ртву спасе́нiя и исповѣ́да­ю­щеся Го́споду Бо́гу оте́цъ сво­и́хъ.
 • И усовѣ́това ве́сь собо́ръ ку́пно сотвори́ти и́ны се́дмь дні́й [пра́здника]: и сотвори́ша се́дмь дні́й ины́хъ въ весе́лiи.
 • Поне́же езекі́а ца́рь Иу́динъ даде́ нача́тки всему́ наро́ду ты́сящу телце́въ и се́дмь ты́сящъ ове́цъ: нача́лницы же да́ша лю́демъ телце́въ ты́сящу и ове́цъ де́сять ты́сящъ, и освяти́шася свяще́н­никовъ мно́же­с­т­во.
 • И воз­ра́довася вся́ це́рковь, свяще́н­ницы и леви́ти, и все́ мно́же­с­т­во Иу́дино и обрѣ́тшiися изъ Иерусали́ма, и при­­ше́лцы при­­ше́дшiи от­ земли́ Изра́илевы и обита́ющiи во Иуде́и.
 • И бы́сть весе́лiе ве́лiе во Иерусали́мѣ: я́ко от­ дні́й соломо́на, сы́на дави́дова царя́ Изра́илева, не бы́сть таковы́й пра́здникъ во Иерусали́мѣ.
 • И воста́ша свяще́н­ницы и леви́ти и благослови́ша люді́й, и услы́шанъ бы́сть гла́съ и́хъ, и прiи́де моле́нiе и́хъ въ жили́ще свято́е его́ на небо.
 • И послал Езекия по всей земле Израильской и Иудее, и письма писал к Ефрему и Манассии, чтобы пришли в дом Господень, в Иерусалим, для совершения пасхи Господу Богу Израилеву.
 • И положили на совете царь и князья его и все собрание в Иерусалиме – совершить пасху во второй месяц,
 • ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не освятились в достаточном числе и народ не собрался в Иерусалим.
 • И понравилось это царю и всему собранию.
 • И определили объявить по всему Израилю, от Вирсавии до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения пасхи Господу Богу Израилеву, потому что давно не совершали ее, как предписано.
 • И пошли гонцы с письмами от царя и от князей его по всей земле Израильской и Иудее, и по повелению царя говорили: дети Израиля! обратитесь к Господу Богу Авраама, Исаака и Израиля, и Он обратится к остатку, уцелевшему у вас от руки царей Ассирийских.
 • И не будьте таковы, как отцы ваши и братья ваши, которые беззаконно поступали пред Господом Богом отцов своих; и Он предал их на опустошение, как вы видите.
 • Ныне не будьте жестоковыйны, как отцы ваши, покоритесь Господу и приходите во святилище Его, которое Он освятил навек; и служите Господу Богу вашему, и Он отвратит от вас пламень гнева Своего.
 • Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши [будут] в милости у пленивших их и возвратятся в землю сию, ибо благ и милосерд Господь Бог ваш и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему.
 • И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Манассииной и до Завулоновой, но над ними смеялись и издевались.
 • Однако некоторые из колена Асирова, Манассиина и Завулонова смирились и пришли в Иерусалим.
 • И над Иудеею была рука Божия, даровавшая им единое сердце, чтоб исполнить повеление царя и князей, по слову Господню.
 • И собралось в Иерусалим множество народа для совершения праздника опресноков, во второй месяц, – собрание весьма многочисленное.
 • И встали и ниспровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме; и всё, на чем совершаемо было курение [идолам], разрушили и бросили в поток Кедрон;
 • и закололи пасхального агнца в четырнадцатый день второго месяца. Священники и левиты устыдившись освятились и принесли всесожжения в дом Господень,
 • и стали на своем месте по уставу своему, по закону Моисея, человека Божия. Священники кропили кровью [принимая ее] из рук левитов.
 • Так как много было в собрании таких, которые не освятились, то вместо нечистых левиты закололи пасхального агнца, для посвящения Господу.
 • Многие из народа, большею частью из колена Ефремова и Манассиина, Иссахарова и Завулонова, не очистились; однако же они ели пасху, не по уставу.
 • Но Езекия помолился за них, говоря: Господь благий да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного!
 • И услышал Господь Езекию и простил народ.
 • И совершили сыны Израилевы, находившиеся в Иерусалиме, праздник опресноков в семь дней, с великим веселием; каждый день левиты и священники славили Господа на орудиях, устроенных для славословия Господа.
 • И говорил Езекия по сердцу всем левитам, имевшим доброе разумение в служении Господу. И ели праздничное семь дней, принося жертвы мирные и славя Господа Бога отцов своих.
 • И решило все собрание праздновать другие семь дней, и провели эти семь дней в веселии,
 • потому что Езекия, царь Иудейский, выставил для собравшихся тысячу тельцов и десять тысяч мелкого скота, и вельможи выставили для собравшихся тысячу тельцов и десять тысяч мелкого скота; и священников освятилось уже много.
 • И веселились все собравшиеся из Иудеи, и священники и левиты, и все собрание, пришедшее от Израиля, и пришельцы, пришедшие из земли Израильской и обитавшие в Иудее.
 • И было веселие великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давидова, царя Израилева, не бывало подобного сему в Иерусалиме.
 • И встали священники и левиты, и благословили народ; и услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище Его на небеса.
 • Después Ezequías envió mensajeros por todo Israel y Judá, y también escribió cartas a Efraín y a Manasés, para invitarlos a la casa de Jehová, en Jerusalén, a fin de celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel.
 • Pues el rey había consultado con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén, para celebrar la Pascua en el mes segundo;
 • porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén.
 • Esto agradó al rey y a toda la multitud.
 • Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que vinieran a celebrar en Jerusalén la Pascua a Jehová, Dios de Israel; porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está prescrito.
 • Salieron, pues, mensajeros con cartas de parte del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, que decían: «Hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al resto que ha quedado de manos de los reyes de Asiria.
 • No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis.
 • Ahora, pues, no seáis tercos como vuestros padres; someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre; y servid a Jehová, vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros.
 • Porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra; porque Jehová, vuestro Dios, es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volvéis a él.»
 • Pasaron, pues, los mensajeros de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés, hasta Zabulón; pero se reían y burlaban de ellos.
 • Con todo, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron, y vinieron a Jerusalén.
 • En Judá también estuvo la mano de Dios que les dio un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová.
 • Se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los Panes sin levadura en el mes segundo; fue una gran reunión.
 • Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén; quitaron también todos los altares de incienso, y los echaron al torrente Cedrón.
 • Entonces sacrificaron la Pascua, a los catorce días del mes segundo; y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová.
 • Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios; y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas.
 • Porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, a fin de santificarlos para Jehová.
 • Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés, y de Isacar y Zabulón, no actuaron conforme a lo que está escrito, pues comieron la Pascua sin haberse purificado. Pero Ezequías oró por ellos diciendo: «Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios,
 • a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario.»
 • Jehová oyó a Ezequías, y sanó al pueblo.
 • Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los Panes sin levadura por siete días con grande gozo; y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová.
 • Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que habían mostrado buena disposición en el servicio de Jehová.

  Comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por siete días, ofreciendo sacrificios de paz, y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres.

 • Y toda aquella asamblea determinó que celebraran la fiesta por otros siete días; y la celebraron otros siete días con alegría.
 • Porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea mil novillos y siete mil ovejas; y también los príncipes dieron al pueblo mil novillos y diez mil ovejas; y muchos sacerdotes ya se habían santificado.
 • Se alegró, pues, toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel; asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel, y los que habitaban en Judá.
 • Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén.
 • Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo; y fue oída su voz, y su oración llegó hasta el cielo, su santa morada.


 • Затем Езекия созвал всех израильтян и иудеев совершить в Господнем Храме Пасху Господа, Бога Израиля. Он даже написал племенам Ефрема и Манассии, приглашая их придти в Иерусалим.
 • Царь, посоветовавшись со своими сановниками и всей иерусалимской общиной, решил совершить Пасху во второй месяц —
 • они не могли совершать ее в обычное время, потому что необходимое количество священников еще не прошло освящения и народ еще не собрался в Иерусалиме.
 • И царю, и всей общине показалось правильным поступить именно так.
 • Они решили объявить об этом по всему Израилю, от Беэр–Шевы и до Дана, приглашая всех совершить в Иерусалиме Пасху Господа, Бога Израиля — не часто ее совершали так, как написано в Законе.
 • Гонцы по царскому указу возвестили по всему Израилю и по всей Иудее послание царя и его сановников, в котором говорилось: «Сыны Израилевы! Обратитесь к Господу, Богу Авраама, Исаáка и Израиля, и тогда Он обратится к вам — к тем, кто уцелел после нападения ассирийских царей.
 • Не будьте подобны вашим отцам и родичам, которые нарушили верность Господу, Богу их отцов, за что Он и навел на них разорение, как вы сами видите.
 • Так не упрямьтесь, подобно вашим отцам! Возденьте руки к Господу и приходите в святилище, которое освящено навек, и послужите Господу, вашему Богу, и тогда Он отвратит от вас Свой пылающий гнев.
 • И если вы обратитесь к Господу, то к вашим родичам и вашим детям станут милосердны пленившие их ассирийцы и дадут им вернуться в эту страну, ибо Господь, ваш Бог, добрый и милосердный — Он не отвернется от вас, если вы обратитесь к Нему».
 • Гонцы шли от одного города к другому, обходя земли Ефрема, Манассии и даже Завулóна, но их встречали только насмешками и издевательствами.
 • Но некоторые люди из племен Аси́ра, Манассии и Завулона все же смирились и пришли в Иерусалим.
 • В Иудее же Господь вселил в сердца людей единодушное стремление исполнить повеление царя и его сановников во исполнение слова Господня.
 • В Иерусалиме собралось во второй месяц множество людей, чтобы отпраздновать праздник Пресного Хлеба — огромное собрание!
 • Тогда они уничтожили все жертвенники в Иерусалиме, в том числе и жертвенники для воскурений, и бросили все это в Кедронский овраг.
 • Пасхальных ягнят закололи в четырнадцатый день второго месяца. Священники и левиты устыдились, освятили и очистили себя и принесли всесожжения в Господнем Храме.
 • Они стали исполнять свои служения, как полагается по закону Моисея, человека Божьего. Священники брали из рук левитов жертвенную кровь и совершали окропление.
 • Поскольку среди собравшегося народа было много людей, которые не прошли освящения, левитам было поручено заколоть ягнят за всех, кто был нечист для того, чтобы совершать священные приношения Господу.
 • Множество пришедших из племен Ефрема, Манассии, Иссахáра и Завулона не прошли очищения, но все же они ели пасхальных ягнят, вопреки написанному в Законе, ибо Езекия помолился о них так: «Благой Господь да простит каждого,
 • кто всем сердцем стремится к Богу — к Господу, Богу своих отцов, но не прошел очищения, предписанного для святилища».
 • Господь услышал молитву Езекии и исцелял народ.
 • Израильтяне, собравшиеся в Иерусалиме, с великой радостью праздновали праздник Пресного Хлеба в течение семи дней, левиты каждый день восхваляли Господа, а священники воздавали Господу славу игрой на музыкальных инструментах.
 • Езекия воодушевил каждого левита, и они показали, что хорошо знают Господне служение. Семь дней они ели жертвенное мясо, приносили пиршественные жертвы и благодарили Господа, Бога своих отцов.
 • Вся община решила продлить праздник еще на семь дней, и эти семь дней они праздновали с радостью;
 • Езекия, царь Иудеи, дал общине тысячу быков и семь тысяч баранов, а сановники дали тысячу быков и десять тысяч баранов. Многие священники освятили и очистили себя.
 • Радость охватила всех собравшихся там иудеев, и священников, и левитов, и тех, кто пришел на праздник из Израиля, и всех переселенцев, пришедших из Израильской земли и живших в Иудее.
 • В Иерусалиме поднялось ликование, ибо не бывало такого в Иерусалиме со дней Соломона, сына Давидова, царя Израиля.
 • Священники и левиты стали благословлять народ, и их голос был услышан, ибо их молитва дошла до небес — святой обители Бога.