Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Два­на́­де­ся­ти лѣ́тъ бѣ́ Манассі́а, егда́ ца́р­ст­вовати нача́, и пятьдеся́тъ пя́ть лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ:
 • сотвори́ же лука́вое предъ Го́сподемъ по всѣ́мъ ме́рзостемъ язы́ческимъ, и́хже истреби́ Госпо́дь от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • и воз­врати́ и созда́ высо́кая, я́же раскопа́ езекі́а оте́цъ его́, и состро́и кумíры Ваали́му, и сотвори́ дубра́вы, и поклони́ся всему́ во́ин­ству небе́сному, и послужи́ и́мъ,
 • и созда́ олтари́ въ дому́ Госпо́дни, о не́мже глаго́ла Госпо́дь: во Иерусали́мѣ бу́детъ и́мя мое́ во вѣ́ки:
 • созда́ же же́ртвен­ники всему́ во́ин­ству небе́сному во двою́ дво́рѣхъ до́му Госпо́дня.
 • То́й же проведе́ ча́да своя́ чрезъ о́гнь во удо́ли веен­но́мли и вража́­ше [со жре́бiи], и послѣ́доваше гада́ниемъ, и волхвова́ниемъ служа́­ше, и имѣ́яше чревоволше́бники и обая́н­ники, и мно́га лука́вая сотвори́ предъ Го́сподемъ, да прогнѣ́ваетъ его́:
 • истука́ны же и слiя́н­ны о́бразы сотвори́ и поста́ви въ дому́ Бо́жiи, о не́мже глаго́ла Бо́гъ къ дави́ду и къ соломо́ну сы́ну его́: въ дому́ се́мъ и во Иерусали́мѣ, его́же избра́хъ от­ всѣ́хъ колѣ́нъ Изра́илевыхъ, положу́ и́мя мое́ во вѣ́къ,
 • и не при­­ложу́ подви́гнути но́гу Изра́илеву от­ земли́, ю́же преда́хъ отце́мъ и́хъ, то́кмо а́ще сохраня́тъ сотвори́ти вся́, я́же повелѣ́хъ и́мъ, по всему́ зако́ну и повелѣ́ниемъ и судьба́мъ, руко́ю Моисе́овою.
 • И прельсти́ Манассі́а Иу́ду и живу́щихъ во Иерусали́мѣ, да сотворя́тъ лука́вое па́че всѣ́хъ язы́къ, и́хже испрове́рже Госпо́дь от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • И глаго́ла Госпо́дь къ Манассі́и и къ лю́демъ его́, и не послу́шаша.
 • И наведе́ Госпо́дь на ни́хъ нача́лники во́евъ царя́ Ассирі́йска, и я́ша Манассі́ю во у́захъ, и связа́ша его́ око́вы ножны́ми, и от­ведо́ша въ Вавило́нъ.
 • И егда́ озло́бленъ бы́сть, взыска́ лице́ Го́спода Бо́га сво­его́, и смири́ся зѣло́ предъ лице́мъ Бо́га оте́цъ сво­и́хъ,
 • и помоли́ся къ нему́ и послу́ша его́, и услы́ша во́пль его́, и воз­врати́ его́ во Иерусали́мъ на ца́р­ст­во его́: и позна́ Манассі́а, я́ко Госпо́дь то́й е́сть Бо́гъ.
 • И по си́хъ созда́ стѣ́ну внѣ́ гра́да дави́дова от­ Ли́вы къ ю́гу въ пото́цѣ и ко вхо́ду вра́тъ ры́бныхъ, исходя́щымъ врата́ми су́щими о́крестъ въ высоту́, и воз­вы́си зѣло́: и поста́ви нача́лники во́емъ во всѣ́хъ градѣ́хъ Иу́диныхъ стѣна́тыхъ,
 • и отъ­я́тъ бо́ги чужды́я и и́долы от­ до́му Госпо́дня, и вся́ олтари́, я́же созда́ въ горѣ́ до́му Госпо́дня и во Иерусали́мѣ, и изве́рже вся́ во́нъ изъ гра́да.
 • И па́ки воз­дви́же олта́рь Госпо́день, и пожре́ на то́мъ же́ртву спасе́нiя и хвале́нiя, и заповѣ́да Иу́дѣ, да слу́жатъ Го́споду Бо́гу Изра́илеву.
 • Но еще́ лю́дiе жря́ху на высо́кихъ, оба́че Го́споду Бо́гу сво­ему́.
 • Про́чая же слове́съ Манассі́иныхъ, и моли́тва его́, я́же къ Бо́гу, и словеса́ прови́дящихъ, и́же глаго́лаху къ нему́ во и́мя Го́спода Бо́га Изра́илева,
 • се́, во словесѣ́хъ моли́твы его́, и я́ко услы́ша его́, и вси́ грѣси́ его́ и от­ступле́нiя его́, и мѣста́, на ни́хже созида́ высо́кая, и сотвори́ та́мо дубра́вы и изва́ян­ная, пре́жде не́же обрати́тися ему́, се́, пи́сана су́ть во словесѣ́хъ прови́дящихъ.
 • У́спе же Манассі́а со отцы́ сво­и́ми, и погребо́ша его́ въ саду́ до́му его́. И воцари́ся вмѣ́сто его́ сы́нъ его́ Амо́нъ.
 • Два́десяти дву́ лѣ́тъ бѣ́ Амо́нъ, егда́ ца́р­ст­вовати нача́, и два́ лѣ́та ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ,
 • и сотвори́ лука́вое предъ Го́сподемъ, я́коже творя́ше Манассі́а оте́цъ его́, и всѣ́мъ и́доломъ, и́хже сотвори́ Манассі́а оте́цъ его́, пожре́ Амо́нъ и послужи́ и́мъ:
 • и не смири́ся предъ Го́сподемъ, я́коже смири́ся Манассі́а оте́цъ его́, зане́ сы́нъ его́ Амо́нъ умно́жи грѣхи́.
 • И нападо́ша на́нь раби́ его́ и уби́ша его́ въ дому́ его́.
 • И уби́ша лю́дiе земли́ напа́дшихъ на царя́ Амо́на, и поста́виша лю́дiе земли́ царя́ Иосі́ю сы́на его́ вмѣ́сто его́.
 • ὢν δέκα δύο ἐτῶν Μανασ­σης ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν καὶ πεν­τήκον­τα πέν­τε ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ
 • καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐναν­τίον κυρίου ἀπο­̀ πάν­των τῶν βδελυγμάτων τῶν ἐθνῶν οὓς ἐξωλέθρευσεν κύριος ἀπο­̀ προ­σώπου τῶν υἱῶν Ισραηλ
 • καὶ ἐπέστρεψεν καὶ ᾠκοδόμησεν τὰ ὑψηλά ἃ κατέσπασεν Εζεκιας ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἔστησεν στήλας ταῖς Βααλιμ καὶ ἐποίησεν ἄλση καὶ προ­σεκύνησεν πάσῃ τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐδούλευσεν αὐτοῖς
 • καὶ ᾠκοδόμησεν θυσιαστήρια ἐν οἴκῳ κυρίου οὗ εἶπεν κύριος ἐν Ιερουσαλημ ἔσται τὸ ὄνομά μου εἰς τὸν αἰῶνα
 • καὶ ᾠκοδόμησεν θυσιαστήρια πάσῃ τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ ἐν ταῖς δυσὶν αὐλαῖς οἴκου κυρίου
 • καὶ αὐτὸς διήγαγεν τὰ τέκνα αὐτοῦ ἐν πυρὶ ἐν Γαι-βαναι-εννομ καὶ ἐκληδονίζετο καὶ οἰωνίζετο καὶ ἐφαρμακεύ­ετο καὶ ἐποίησεν ἐγγαστριμύθους καὶ ἐπαοιδούς ἐπλή­θυνεν τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐναν­τίον κυρίου τοῦ παροργίσαι αὐτόν
 • καὶ ἔθηκεν τὸ γλυπτὸν καὶ τὸ χωνευτόν εἰκόνα ἣν ἐποίησεν ἐν οἴκῳ θεοῦ οὗ εἶπεν ὁ θεὸς προ­̀ς Δαυιδ καὶ προ­̀ς Σαλωμων υἱὸν αὐτοῦ ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ καὶ Ιερουσαλημ ἣν ἐξελεξάμην ἐκ πασῶν φυλῶν Ισραηλ θήσω τὸ ὄνομά μου εἰς τὸν αἰῶνα
 • καὶ οὐ προ­σθήσω σαλεῦσαι τὸν πόδα Ισραηλ ἀπο­̀ τῆς γῆς ἧς ἔδωκα τοῖς πατράσιν αὐτῶν πλη­̀ν ἐὰν φυλάσ­σων­ται τοῦ ποιῆσαι πάν­τα ἃ ἐνετειλάμην αὐτοῖς κατα­̀ πάν­τα τὸν νόμον καὶ τὰ προ­στάγματα καὶ τὰ κρίματα ἐν χειρὶ Μωυσῆ
 • καὶ ἐπλάνησεν Μανασ­σης τὸν Ιουδαν καὶ τοὺς κατοικοῦν­τας ἐν Ιερουσαλημ τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ὑπὲρ πάν­τα τὰ ἔθνη ἃ ἐξῆρεν κύριος ἀπο­̀ προ­σώπου υἱῶν Ισραηλ
 • καὶ ἐλάλησεν κύριος ἐπι­̀ Μανασ­ση καὶ ἐπι­̀ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐπήκουσαν
 • καὶ ἤγαγεν κύριος ἐπ᾿ αὐτοὺς τοὺς ἄρχον­τας τῆς δυνάμεως βασιλέως Ασ­σουρ καὶ κατέλαβον τὸν Μανασ­ση ἐν δεσμοῖς καὶ ἔδησαν αὐτὸν ἐν πέδαις καὶ ἤγαγον εἰς Βαβυλῶνα
 • καὶ ὡς ἐθλίβη ἐζήτησεν τὸ προ­́σωπον κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτοῦ καὶ ἐταπεινώθη σφόδρα ἀπο­̀ προ­σώπου θεοῦ τῶν πατέρων αὐτοῦ
 • καὶ προ­σηύξατο προ­̀ς αὐτόν καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῦ καὶ ἐπήκουσεν τῆς βοῆς αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψεν αὐτὸν εἰς Ιερουσαλημ ἐπι­̀ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ καὶ ἔγνω Μανασ­σης ὅτι κύριος αὐτός ἐστιν ὁ θεός
 • καὶ μετὰ ταῦτα ᾠκοδόμησεν τεῖχος ἔξω τῆς πόλεως Δαυιδ ἀπο­̀ λιβὸς κατα­̀ Γιων ἐν τῷ χειμάρρῳ καὶ ἐκπορευομένων τὴν πύλην τὴν κυκλόθεν καὶ εἰς τὸ Οφλα καὶ ὕψωσεν σφόδρα καὶ κατέστησεν ἄρχον­τας τῆς δυνάμεως ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν ταῖς τειχήρεσιν ἐν Ιουδα
 • καὶ περιεῖλεν τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους καὶ τὸ γλυπτὸν ἐξ οἴκου κυρίου καὶ πάν­τα τὰ θυσιαστήρια ἃ ᾠκοδόμησεν ἐν ὄρει οἴκου κυρίου καὶ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἔξω τῆς πόλεως
 • καὶ κατώρθωσεν τὸ θυσιαστήριον κυρίου καὶ ἐθυσίασεν ἐπ᾿ αὐτὸ θυσίαν σωτηρίου καὶ αἰνέσεως καὶ εἶπεν τῷ Ιουδα τοῦ δουλεύ­ειν κυρίῳ θεῷ Ισραηλ
 • πλη­̀ν ὁ λαὸς ἔτι ἐπι­̀ τῶν ὑψηλῶν πλη­̀ν κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν
 • καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Μανασ­ση καὶ ἡ προ­σευχὴ αὐτοῦ ἡ προ­̀ς τὸν θεὸν καὶ λόγοι τῶν ὁρών­των λαλούν­των προ­̀ς αὐτὸν ἐπ᾿ ὀνόματι κυρίου θεοῦ Ισραηλ ἰδοὺ ἐπι­̀ λόγων
 • προ­σευχῆς αὐτοῦ καὶ ὡς ἐπήκουσεν αὐτοῦ καὶ πᾶσαι αἱ ἁμαρτίαι αὐτοῦ καὶ αἱ ἀπο­στάσεις αὐτοῦ καὶ οἱ τόποι ἐφ᾿ οἷς ᾠκοδόμησεν τὰ ὑψηλὰ καὶ ἔστησεν ἐκεῖ ἄλση καὶ γλυπτὰ προ­̀ τοῦ ἐπι­στρέψαι ἰδοὺ γέγραπται ἐπι­̀ τῶν λόγων τῶν ὁρών­των
 • καὶ ἐκοιμήθη Μανασ­σης μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν παρα­δείσῳ οἴκου αὐτοῦ καὶ ἐβασίλευσεν ἀν­τ᾿ αὐτοῦ Αμων υἱὸς αὐτοῦ
 • ὢν εἴκοσι καὶ δύο ἐτῶν Αμων ἐν τῷ βασιλεύ­ειν αὐτὸν καὶ δύο ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ
 • καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου ὡς ἐποίησεν Μανασ­σης ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ πᾶσιν τοῖς εἰδώλοις οἷς ἐποίησεν Μανασ­σης ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἔθυεν Αμων καὶ ἐδούλευσεν αὐτοῖς
 • καὶ οὐκ ἐταπεινώθη ἐναν­τίον κυρίου ὡς ἐταπεινώθη Μανασ­σης ὁ πατὴρ αὐτοῦ ὅτι υἱὸς αὐτοῦ Αμων ἐπλή­θυνεν πλη­μμέλειαν
 • καὶ ἐπέθεν­το αὐτῷ οἱ παῖδες αὐτοῦ καὶ ἐπάταξαν αὐτὸν ἐν οἴκῳ αὐτοῦ
 • καὶ ἐπάταξεν ὁ λαὸς τῆς γῆς τοὺς ἐπι­θε­μέ­νους ἐπι­̀ τὸν βασιλέα Αμων καὶ ἐβασίλευσεν ὁ λαὸς τῆς γῆς τὸν Ιωσιαν υἱὸν αὐτοῦ ἀν­τ᾿ αὐτοῦ
 • Двенадцати лет был Манассия, когда воцарился, и пятьдесят пять лет царствовал в Иерусалиме,
 • и делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых,
 • и снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему,
 • и соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: в Иерусалиме будет имя Мое вечно;
 • и соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня.
 • Он же проводил сыновей своих чрез огонь в долине сына Енномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников; много делал он неугодного в очах Господа, к прогневлению Его.
 • И поставил резного идола, которого сделал, в доме Божием, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его: в доме сем и в Иерусалиме, который Я избрал из всех колен Израилевых, Я положу имя Мое навек;
 • и не дам впредь выступить ноге Израиля из земли сей, которую Я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что Я заповедал им, по всему закону и уставам и повелениям, данным рукою Моисея.
 • Но Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых.
 • И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали.
 • И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон.
 • И в тесноте своей он стал умолять лице Господа Бога своего и глубоко смирился пред Богом отцов своих.
 • И помолился Ему, и Бог преклонился к нему и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог.
 • И после того построил внешнюю стену города Давидова, на западной стороне Геона, по лощине и до входа в Рыбные ворота, и провел ее вокруг Офела и высоко поднял ее. И поставил военачальников по всем укрепленным городам в Иудее,
 • и низверг чужеземных богов и идола из дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город.
 • И восстановил жертвенник Господень и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал Иудеям, чтобы они служили Господу Богу Израилеву.
 • Но народ еще приносил жертвы на высотах, хотя и Господу Богу своему.
 • Прочие дела Манассии, и молитва его к Богу своему, и слова прозорливцев, говоривших к нему именем Господа Бога Израилева, находятся в записях царей Израилевых.
 • И молитва его, и то, что Бог преклонился к нему, и все грехи его и беззакония его, и места, на которых он построил высоты и поставил изображения Астарты и истуканов, прежде нежели смирился, описаны в записях Хозая.
 • И почил Манассия с отцами своими, и похоронили его в доме его. И воцарился Амон, сын его, вместо него.
 • Двадцати двух лет был Амон, когда воцарился, и два года царствовал в Иерусалиме.
 • И делал неугодное в очах Господних так, как делал Манассия, отец его; и всем истуканам, которых сделал Манассия, отец его, приносил Амон жертвы и служил им.
 • И не смирился пред лицем Господним, как смирился Манассия, отец его; напротив, Амон умножил свои грехи.
 • И составили против него заговор слуги его, и умертвили его в доме его.
 • Но народ земли перебил всех, бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него.