Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Два­на́­де­ся­ти лѣ́тъ бѣ́ Манассі́а, егда́ ца́р­ст­вовати нача́, и пятьдеся́тъ пя́ть лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ:
 • сотвори́ же лука́вое предъ Го́сподемъ по всѣ́мъ ме́рзостемъ язы́ческимъ, и́хже истреби́ Госпо́дь от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • и воз­врати́ и созда́ высо́кая, я́же раскопа́ езекі́а оте́цъ его́, и состро́и кумíры Ваали́му, и сотвори́ дубра́вы, и поклони́ся всему́ во́ин­ству небе́сному, и послужи́ и́мъ,
 • и созда́ олтари́ въ дому́ Госпо́дни, о не́мже глаго́ла Госпо́дь: во Иерусали́мѣ бу́детъ и́мя мое́ во вѣ́ки:
 • созда́ же же́ртвен­ники всему́ во́ин­ству небе́сному во двою́ дво́рѣхъ до́му Госпо́дня.
 • То́й же проведе́ ча́да своя́ чрезъ о́гнь во удо́ли веен­но́мли и вража́­ше [со жре́бiи], и послѣ́доваше гада́ниемъ, и волхвова́ниемъ служа́­ше, и имѣ́яше чревоволше́бники и обая́н­ники, и мно́га лука́вая сотвори́ предъ Го́сподемъ, да прогнѣ́ваетъ его́:
 • истука́ны же и слiя́н­ны о́бразы сотвори́ и поста́ви въ дому́ Бо́жiи, о не́мже глаго́ла Бо́гъ къ дави́ду и къ соломо́ну сы́ну его́: въ дому́ се́мъ и во Иерусали́мѣ, его́же избра́хъ от­ всѣ́хъ колѣ́нъ Изра́илевыхъ, положу́ и́мя мое́ во вѣ́къ,
 • и не при­­ложу́ подви́гнути но́гу Изра́илеву от­ земли́, ю́же преда́хъ отце́мъ и́хъ, то́кмо а́ще сохраня́тъ сотвори́ти вся́, я́же повелѣ́хъ и́мъ, по всему́ зако́ну и повелѣ́ниемъ и судьба́мъ, руко́ю Моисе́овою.
 • И прельсти́ Манассі́а Иу́ду и живу́щихъ во Иерусали́мѣ, да сотворя́тъ лука́вое па́че всѣ́хъ язы́къ, и́хже испрове́рже Госпо́дь от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • И глаго́ла Госпо́дь къ Манассі́и и къ лю́демъ его́, и не послу́шаша.
 • И наведе́ Госпо́дь на ни́хъ нача́лники во́евъ царя́ Ассирі́йска, и я́ша Манассі́ю во у́захъ, и связа́ша его́ око́вы ножны́ми, и от­ведо́ша въ Вавило́нъ.
 • И егда́ озло́бленъ бы́сть, взыска́ лице́ Го́спода Бо́га сво­его́, и смири́ся зѣло́ предъ лице́мъ Бо́га оте́цъ сво­и́хъ,
 • и помоли́ся къ нему́ и послу́ша его́, и услы́ша во́пль его́, и воз­врати́ его́ во Иерусали́мъ на ца́р­ст­во его́: и позна́ Манассі́а, я́ко Госпо́дь то́й е́сть Бо́гъ.
 • И по си́хъ созда́ стѣ́ну внѣ́ гра́да дави́дова от­ Ли́вы къ ю́гу въ пото́цѣ и ко вхо́ду вра́тъ ры́бныхъ, исходя́щымъ врата́ми су́щими о́крестъ въ высоту́, и воз­вы́си зѣло́: и поста́ви нача́лники во́емъ во всѣ́хъ градѣ́хъ Иу́диныхъ стѣна́тыхъ,
 • и отъ­я́тъ бо́ги чужды́я и и́долы от­ до́му Госпо́дня, и вся́ олтари́, я́же созда́ въ горѣ́ до́му Госпо́дня и во Иерусали́мѣ, и изве́рже вся́ во́нъ изъ гра́да.
 • И па́ки воз­дви́же олта́рь Госпо́день, и пожре́ на то́мъ же́ртву спасе́нiя и хвале́нiя, и заповѣ́да Иу́дѣ, да слу́жатъ Го́споду Бо́гу Изра́илеву.
 • Но еще́ лю́дiе жря́ху на высо́кихъ, оба́че Го́споду Бо́гу сво­ему́.
 • Про́чая же слове́съ Манассі́иныхъ, и моли́тва его́, я́же къ Бо́гу, и словеса́ прови́дящихъ, и́же глаго́лаху къ нему́ во и́мя Го́спода Бо́га Изра́илева,
 • се́, во словесѣ́хъ моли́твы его́, и я́ко услы́ша его́, и вси́ грѣси́ его́ и от­ступле́нiя его́, и мѣста́, на ни́хже созида́ высо́кая, и сотвори́ та́мо дубра́вы и изва́ян­ная, пре́жде не́же обрати́тися ему́, се́, пи́сана су́ть во словесѣ́хъ прови́дящихъ.
 • У́спе же Манассі́а со отцы́ сво­и́ми, и погребо́ша его́ въ саду́ до́му его́. И воцари́ся вмѣ́сто его́ сы́нъ его́ Амо́нъ.
 • Два́десяти дву́ лѣ́тъ бѣ́ Амо́нъ, егда́ ца́р­ст­вовати нача́, и два́ лѣ́та ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ,
 • и сотвори́ лука́вое предъ Го́сподемъ, я́коже творя́ше Манассі́а оте́цъ его́, и всѣ́мъ и́доломъ, и́хже сотвори́ Манассі́а оте́цъ его́, пожре́ Амо́нъ и послужи́ и́мъ:
 • и не смири́ся предъ Го́сподемъ, я́коже смири́ся Манассі́а оте́цъ его́, зане́ сы́нъ его́ Амо́нъ умно́жи грѣхи́.
 • И нападо́ша на́нь раби́ его́ и уби́ша его́ въ дому́ его́.
 • И уби́ша лю́дiе земли́ напа́дшихъ на царя́ Амо́на, и поста́виша лю́дiе земли́ царя́ Иосі́ю сы́на его́ вмѣ́сто его́.
 • Двенадцати лет был Манассия, когда воцарился, и пятьдесят пять лет царствовал в Иерусалиме,
 • и делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых,
 • и снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему,
 • и соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: в Иерусалиме будет имя Мое вечно;
 • и соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня.
 • Он же проводил сыновей своих чрез огонь в долине сына Енномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников; много делал он неугодного в очах Господа, к прогневлению Его.
 • И поставил резного идола, которого сделал, в доме Божием, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его: в доме сем и в Иерусалиме, который Я избрал из всех колен Израилевых, Я положу имя Мое навек;
 • и не дам впредь выступить ноге Израиля из земли сей, которую Я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что Я заповедал им, по всему закону и уставам и повелениям, данным рукою Моисея.
 • Но Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых.
 • И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали.
 • И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон.
 • И в тесноте своей он стал умолять лице Господа Бога своего и глубоко смирился пред Богом отцов своих.
 • И помолился Ему, и Бог преклонился к нему и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог.
 • И после того построил внешнюю стену города Давидова, на западной стороне Геона, по лощине и до входа в Рыбные ворота, и провел ее вокруг Офела и высоко поднял ее. И поставил военачальников по всем укрепленным городам в Иудее,
 • и низверг чужеземных богов и идола из дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город.
 • И восстановил жертвенник Господень и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал Иудеям, чтобы они служили Господу Богу Израилеву.
 • Но народ еще приносил жертвы на высотах, хотя и Господу Богу своему.
 • Прочие дела Манассии, и молитва его к Богу своему, и слова прозорливцев, говоривших к нему именем Господа Бога Израилева, находятся в записях царей Израилевых.
 • И молитва его, и то, что Бог преклонился к нему, и все грехи его и беззакония его, и места, на которых он построил высоты и поставил изображения Астарты и истуканов, прежде нежели смирился, описаны в записях Хозая.
 • И почил Манассия с отцами своими, и похоронили его в доме его. И воцарился Амон, сын его, вместо него.
 • Двадцати двух лет был Амон, когда воцарился, и два года царствовал в Иерусалиме.
 • И делал неугодное в очах Господних так, как делал Манассия, отец его; и всем истуканам, которых сделал Манассия, отец его, приносил Амон жертвы и служил им.
 • И не смирился пред лицем Господним, как смирился Манассия, отец его; напротив, Амон умножил свои грехи.
 • И составили против него заговор слуги его, и умертвили его в доме его.
 • Но народ земли перебил всех, бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него.
 • Дар вақти подшоҳ шуданаш Менашше дувоздаҳсола буд, ва панҷоҳу панҷ сол дар Уршалим подшоҳӣ кард.
 • Ва он чи дар назари Парвардигор бад буд, ба амал овард, ба тақлиди корҳои зишти халқҳое ки Парвардигор онҳоро аз пеши банӣ Исроил бадар ронда буд.
 • Ва баландиҳоеро, ки падараш Ҳизқиё вайрон карда буд, аз нав бино намуд, ва қурбонгоҳҳо барои Баалҳо барпо кард, ва Ашераҳо сохт, ва ба тамоми лашкари осмон саҷда мебурд, ва онҳоро парастиш мекард.
 • Ва қурбонгоҳҳо дар хонаи Парвардигор бино намуд, ки Парвардигор дар бораи он гуфта буд: «Дар Уршалим номи Ман ҷовидона хоҳад буд».
 • Ва қурбонгоҳҳо барои тамоми лашкари осмон дар ду саҳни хонаи Парвардигор бино намуд.
 • Ва ӯ писаронашро дар дараи водии Бен-Ҳиннӯм аз оташ гузаронид; ва афсун намуда фол мекушод ва ҷоду мекард, ва бо ҷодугарон ва азоимхонон робита дошт; бисёр чизҳоро, ки дар назари Парвардигор бад буд, ба амал меовард, то ки Ӯро ба хашм оварад.
 • Ва ҳайкали бутеро, ки сохта буд, дар хонаи Худо гузошт, ки Худо дар бораи он ба Довуд ва ба писараш Сулаймон гуфта буд: «Дар ин хона ва дар Уршалим, ки онро аз ҳамаи сибтҳои Исроил баргузидаам, номи Худро ҷовидона хоҳам гузошт,
 • Ва пои Исроилро аз замине ки барои падарони шумо таъин намудаам, дигар дур нахоҳам кард, ба шарте ки ҳар он чиро, ки Ман ба онҳо дар тамоми шариат ва фароиз ва аҳком ба воситаи Мусо фармудаам, ҳамеша нигоҳ дошта, ба ҷо оваранд».
 • Вале Менашше аҳли Яҳудо ва сокинони Уршалимро то ба дараҷае гумроҳ сохт, ки аз халқҳое ки Парвардигор онҳоро аз пеши банӣ Исроил нест карда буд, бадтар рафтор карданд.
 • Ва Парвардигор ба Менашше ва қавми вай сухан ронд, валекин онҳо гӯш надоданд.
 • Ва Парвардигор сарлашкарони подшоҳи Ашшурро бар онҳо овард, ва Менашшеро гирифта, маҳор ба бинияш ишкел завлона заданд, ва ӯро бо занҷирҳои мисин бастанд, ва ӯро ба Бобил бурданд.
 • Ва ӯ дар тангии худ рӯи Парвардигор Худои худро ҷӯё шуд, ва ба ҳузури Худои падарони худ бағоят гардан фуровард;
 • Ва сӯи Ӯ дуо гуфт, ва Ӯ зории вайро шунида, ҷавоб дод, ва ба подшоҳии вай ба Уршалим баргардонид, ва Менашше донист, ки Парвардигор Худост.
 • Ва баъд аз ин, ҳисори беруни шаҳри Довудро ба тарафи ғарбии Ҷайҳун, дар водӣ то даромадгоҳи Дарвозаи Моҳиён бино кард, ва онро ба тарафи бурҷи Ӯфал гардонид, ва бағоят баланд сохт; ва сарварони ҳарбиро дар ҳамаи шаҳрҳои ҳисордор гузошт.
 • Ва худоёни бегона ва бутро аз хонаи Парвардигор дур кард, ва ҳамаи қурбонгоҳҳоеро, ки дар кӯҳи хонаи Парвардигор ва Уршалим бино карда буд, бардошта, аз шаҳр берун партофт.
 • Ва қурбонгоҳи Парвардигорро аз нав бино кард, ва қурбониҳои осоиштагӣ ва шукрона бар он забҳ намуд; ва ба аҳли Яҳудо фармуд, ки Парвардигор Худои Исроилро парастиш намоянд.
 • Аммо қавм ҳанӯз дар баландиҳо қурбонӣ мекарданд, лекин ин барои Парвардигор Худои онҳо буд.
 • Ва бақияи корҳои Менашше, ва дуое ки сӯи Худои худ гуфтааст, ва суханони ғайбдонон, ки ба номи Парвардигор Худои Исроил ба ӯ гуфтаанд, – ҳамааш дар воқеаномаи подшоҳони Исроил навишта шудааст.
 • Ва дуои ӯ, ва шунида шуданаш; ва тамоми гуноҳ ва хиёнаташ; ва ҷойҳое ки ӯ дар онҳо баландиҳо бино карда, Ашераҳо ва бутҳоро санамҳоро гузошта буд, пеш аз он ки гардан фуроварад, – ҳамааш дар навиштаҳои Ҳӯзой тасвир ёфтааст.
 • Ва Менашше бо падарони худ хобид, ва ӯро дар хонаи ӯ дафн карданд; ва писараш Омӯн ба ҷои ӯ подшоҳ шуд.
 • Дар вақти подшоҳ шуданаш Омӯн бисту дусола буд, ва ду сол дар Уршалим подшоҳӣ кард.
 • Ва он чи дар назари Парвардигор бад буд, ба амал овард, мисли он ки падараш Менашше ба амал оварда буд; ва барои ҳамаи бутҳое ки падараш Менашше сохта буд, Омӯн қурбонӣ мекард ва онҳоро парастиш менамуд.
 • Вале ӯ пеши Парвардигор гардан нафуровард, чунон ки падараш Менашше гардан фуроварда буд, балки ӯ, Омӯн, торафт бештар ба исён дода шуд.
 • Ва навкаронаш ба муқобили ӯ суиқасд карданд, ва ӯро дар хонаи ӯ куштанд.
 • Валекин қавми мамлакат ҳамаи онҳоеро, ки ба муқобили подшоҳ Омӯн суиқасд карда буданд, ба қатл расониданд; ва қавми мамлакат писараш Йӯшиёҳуро ба ҷои ӯ подшоҳ карданд.