Скрыть
34:15
34:17
Церковнославянский (рус)
Осми́ лѣ́тъ бы́сть Иосі́а, егда́ ца́р­ст­вовати нача́, и три́десять еди́но лѣ́то ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ,
и сотвори́ пра́вое предъ Го́сподемъ, и ходи́ въ путе́хъ дави́да отца́ сво­его́, и не уклони́ся ни на де́сно, ни на лѣ́во.
И во осмо́е лѣ́то ца́р­ст­ва сво­его́, и то́й еще́ сы́й о́трокъ, нача́ взыска́ти Го́спода Бо́га отца́ сво­его́ дави́да: и во второ­е­на́­де­сять лѣ́то ца́р­ст­ва сво­его́ нача́ очища́ти Иуде́ю и Иерусали́мъ от­ высо́кихъ и лѣсо́въ, и от­ ка́пищъ и от­ истука́н­ныхъ.
И разори́ша предъ лице́мъ его́ олтари́ Ваали́мли, и высо́кая, я́же на ни́хъ: и посѣче́ дубра́вы и истука́н­ныя, и слiя́н­ная сокруши́ и истни́, и растопи́ и пове́рже предъ лице́мъ гробо́въ жру́щихъ и́мъ:
и ко́сти жерце́въ сожже́ на олтаре́хъ и́хъ, и очи́сти Иу́ду и Иерусали́мъ,
и во градѣ́хъ Манассі́иныхъ и Ефре́млихъ и Симео́нихъ да́же до Нефѳали́ма, и въ мѣ́стѣхъ и́хъ о́крестъ:
и олтари́ размета́ и лѣ́сы, и и́долы разсѣче́ въ ча́стицы, и вся́ высо́кая изсѣче́ от­ всея́ земли́ Изра́илевы, и воз­врати́ся во Иерусали́мъ.
И во осмо­е­на́­де­сять лѣ́то ца́р­ст­ва сво­его́, егда́ очище́на бы́сть земля́ и це́рковь Госпо́дня, посла́ Сафа́на сы́на еселі́ева и Амесі́ю нача́лника гра́да и Иоа́са сы́на Иоаха́зова памятопи́сца сво­его́, да утвердя́тъ до́мъ Го́спода Бо́га сво­его́.
И прiидо́ша ко хелкі́и свяще́н­нику вели́кому, и да́ша сребро́ при­­несе́н­ное въ до́мъ Госпо́день, е́же собра́ша леви́ти храня́щiи две́рь от­ руки́ Манассі́ины и Ефре́мли, и от­ нача́лниковъ и от­ всѣ́хъ про́чихъ во Изра́или, и от­ сыно́въ Иу́диныхъ и Венiами́нихъ и обита́ющихъ во Иерусали́мѣ,
и да́ша о́ное въ ру́цѣ творя́щихъ дѣла́, при­­ста́вницы въ дому́ Госпо́дни, и да́ша е́ творя́щымъ дѣла́, и́же творя́ху въ дому́ Госпо́дни да, обновя́тъ и укрѣпя́тъ хра́мъ:
и да́ша текто́номъ и домоздателемъ, да ку́пятъ ка́менiе четверо­уго́лное и древа́ на бе́рвна на покры́тiе домо́въ, и́хже разори́ша ца́рiе Иу́дины.
И му́жiе вѣ́рно творя́ху въ дѣ́лѣхъ, и надъ ни́ми надзира́теле Ие́ѳъ и Авді́а леви́ти от­ сыно́въ Мера́риныхъ, и заха́рiа и мосолла́мъ от­ сыно́въ Каа́ѳовыхъ надзира́ти, и вся́къ Леви́тинъ, и вся́къ зна́яй во орга́ны пѣ́ти:
и надъ нося́щими бремена́ и надъ всѣ́ми творя́щими дѣла́, вся́кимъ дѣ́ланiемъ: и от­ Леви́тъ бѣ́ша пи́сареве и судiи́ и две́рницы.
И внегда́ износи́ти и́мъ сребро́ при­­несе́н­ное въ це́рковь Госпо́дню, обрѣ́те хелкі́а свяще́н­никъ кни́гу зако́на Госпо́дня, [я́же дана́ бы́сть] руко́ю Моисе́овою.
И от­вѣща́ хелкі́а и рече́ къ Сафа́ну пи́сарю: кни́гу зако́на обрѣто́хъ въ дому́ Госпо́дни. И даде́ хелкі́а кни́гу Сафа́ну.
И при­­несе́ Сафа́нъ кни́гу ко царю́, и воз­вѣсти́ еще́ ко царю́ сло́во, глаго́ля: все́ сребро́ дано́ въ ру́ки рабо́въ тво­и́хъ творя́щихъ дѣла́:
и слiя́ша сребро́ обрѣ́тен­ное въ дому́ Госпо́дни, и да́ша въ ру́ки надзира́телей и въ ру́ки творя́щихъ дѣ́ло.
И воз­вѣсти́ Сафа́нъ пи́сарь сло́во царю́, глаго́ля: кни́гу даде́ ми хелкі́а свяще́н­никъ. И прочте́ ю́ Сафа́нъ предъ царе́мъ.
И бы́сть егда́ услы́ша ца́рь словеса́ зако́на, и растерза́ ри́зы своя́.
И повелѣ́ ца́рь хелкі́еви и Ахика́му сы́ну Сафа́нову и Авдо́ну сы́ну Михе́еву, и Сафа́ну пи́сарю и Аса́iю рабу́ царе́ву, глаго́ля:
иди́те и моли́теся Го́споду за мя́ и за вся́каго оста́в­шагося во Изра́или и Иу́дѣ, о словесѣ́хъ кни́ги, я́же обрѣ́тена е́сть, вели́къ бо гнѣ́въ Госпо́день разгорѣ́ся на на́съ, поне́же не послу́шаша отцы́ на́ши слове́съ Госпо́днихъ, е́же твори́ти по всѣ́мъ напи́сан­нымъ въ кни́зѣ се́й.
И и́де хелкі́а, и и́мже повелѣ́ ца́рь, ко Олда́нѣ проро́чицѣ, женѣ́ Селли́ма сы́на Ѳеку́ева, сы́на есері́и ризохрани́теля, храня́щей за́повѣди, я́же обита́­ше во Иерусали́мѣ въ Маса́нѣ, и глаго́лаша е́й по си́мъ.
И та́ от­вѣща́ и́мъ: сiя́ рече́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: глаго́лите му́жу, и́же посла́ ва́съ ко мнѣ́: сiя́ рече́ Госпо́дь:
се́, а́зъ наведу́ зла́я на мѣ́сто сiе́ и на обита́ющихъ въ не́мъ вся́ словеса́, я́же пи́сана су́ть въ кни́зѣ прочте́н­нѣй предъ царе́мъ Иу́динымъ,
зане́ оста́виша мя́ и кадя́ху бого́мъ чужди́мъ, да прогнѣ́ваютъ мя́ во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ ру́къ сво­и́хъ: и разгорѣ́ся я́рость моя́ на мѣ́сто сiе́ и не угаси́т­ся:
и ко царю́ Иу́дину, и́же посла́ ва́съ ко Го́споду помоли́тися, та́ко глаго́лите ему́: сiя́ рече́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: словеса́, я́же слы́шалъ еси́,
и сокруши́ся се́рдце твое́, и смири́л­ся еси́ предъ лице́мъ мо­и́мъ, егда́ услы́шалъ еси́ словеса́ моя́ на мѣ́сто сiе́ и на обита́ющихъ въ не́мъ, и смири́л­ся еси́ предо мно́ю, и растерза́лъ еси́ ри́зы твоя́, и пла́калъ еси́ предо мно́ю, и а́зъ услы́шахъ, рече́ Госпо́дь:
се́, при­­ложу́ тя́ ко отце́мъ тво­и́мъ, и при­­ложи́шися ко гробо́мъ тво­и́мъ въ ми́рѣ, и не у́зрятъ о́чи тво­и́ вся́каго зла́, я́же а́зъ наведу́ на мѣ́сто сiе́ и на обита́ющихъ въ не́мъ. И воз­вѣсти́ша царю́ сло́во.
И посла́ ца́рь, и собра́ старѣ́йшины Иу́дины и Иерусали́мли.
И взы́де ца́рь въ до́мъ Госпо́день и вси́ му́жiе Иу́дины и живу́щiи во Иерусали́мѣ, и свяще́н­ницы и леви́ти, и вси́ лю́дiе от­ ма́ла да́же до вели́ка: и чита́­ше во ушеса́ и́хъ вся́ словеса́ кни́ги завѣ́та обрѣ́тен­ныя въ дому́ Госпо́дни.
И ста́ ца́рь на столпѣ́, и завѣща́ завѣ́тъ предъ Го́сподемъ ходи́ти предъ Го́сподемъ, храни́ти за́повѣди его́ и свидѣ́нiя его́ и повелѣ́нiя его́ всѣ́мъ се́рдцемъ и все́ю душе́ю, е́же твори́ти словеса́ завѣ́та напи́сан­ная въ кни́зѣ се́й.
И поста́ви всѣ́хъ, и́же обрѣ́тени бя́ху во Иерусали́мѣ и Венiами́нѣ, и сотвори́ша обита́ющiи во Иерусали́мѣ завѣ́тъ въ дому́ Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ.
И отъ­я́ Иосі́а вся́ ме́рзости от­ всея́ земли́, я́же бѣ́ сыно́въ Изра́илевыхъ, и сотвори́ всѣ́хъ обрѣ́тшихся во Иерусали́мѣ и во Изра́или служи́ти Го́споду Бо́гу сво­ему́ во вся́ дни́ своя́, и не уклони́ся от­ Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ.
Синодальный
Восемь лет было Иосии, когда он воцарился, и тридцать один год царствовал в Иерусалиме,
и делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево.
В восьмой год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего, а в двенадцатый год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных дерев и от резных и литых кумиров.
И разрушили пред лицем его жертвенники Ваалов и статуи, возвышавшиеся над ними; и посвященные дерева он срубил, и резные и литые кумиры изломал и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы,
и кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим,
и в городах Манассии, и Ефрема, и Симеона, даже до колена Неффалимова, и в опустошенных окрестностях их
он разрушил жертвенники и посвященные дерева, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле Израильской, и возвратился в Иерусалим.
В восемнадцатый год царствования своего, по очищении земли и дома Божия, он послал Шафана, сына Ацалии, и Маасею градоначальника, и Иоаха, сына Иоахазова, дееписателя, возобновить дом Господа Бога своего.
И пришли они к Хелкии первосвященнику, и отдали серебро, принесенное в дом Божий, которое левиты, стоящие на страже у порога, собрали из рук Манассии и Ефрема и всех прочих Израильтян, и от всего Иуды и Вениамина, и от жителей Иерусалима,
и отдали в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, чтоб они раздавали его работникам, которые работали в доме Господнем, при исправлении и возобновлении дома.
И они раздавали плотникам и строителям на покупку тесаных камней и дерев для связей и для покрытия зданий, которые разорили цари Иудейские.
Люди сии действовали честно при работе, и для надзора над ними поставлены были Иахаф и Овадия, левиты из сыновей Мерариных, и Захария и Мешуллам из сыновей Каафовых, и все левиты, умеющие играть на музыкальных орудиях.
Они же были приставниками над носильщиками и наблюдали над всеми работниками при каждой работе; из левитов же были и писцы, и надзиратели, и привратники.
Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хелкия священник нашел книгу закона Господня, данную рукою Моисея.
И начал Хелкия, и сказал Шафану писцу: книгу закона нашел я в доме Господнем. И подал Хелкия ту книгу Шафану.
И понес Шафан книгу к царю, и принес при этом царю известие: все, что поручено рабам твоим, они делают;
и высыпали серебро, найденное в доме Господнем, и передали его в руки приставникам и в руки производителям работ.
И также донес Шафан писец царю, говоря: книгу дал мне Хелкия священник. И читал ее Шафан перед царем.
Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои.
И дал царь повеление Хелкии и Ахикаму, сыну Шафанову, и Авдону, сыну Михея, и Шафану писцу, и Асаии, слуге царскому, говоря:
пойдите, вопросите Господа за меня и за оставшихся у Израиля и за Иуду о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не соблюдали отцы наши слова Господня, чтобы поступать по всему написанному в книге сей.
И пошел Хелкия и те, которые от царя, к Олдане пророчице, жене Шаллума, сына Тавкегафа, сына Хасры, хранителя одежд, – а жила она во второй части Иерусалима, – и говорили с нею об этом.
И она сказала им: так говорит Господь Бог Израилев: скажите тому человеку, который послал вас ко мне:
так говорит Господь: вот Я наведу бедствие на место сие и на жителей его все проклятия, написанные в книге, которую читали пред лицем царя Иудейского,
за то, что они оставили Меня и кадили богам другим, чтобы прогневлять Меня всеми делами рук своих. И гнев Мой возгорится над местом сим и не угаснет.
А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, так скажите: так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал:
так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Богом, услышав слова Его о месте сем и о жителях его, – и ты смирился предо Мною, и разодрал одежды свои, и плакал предо Мною, то и Я услышал тебя, говорит Господь.
Вот Я приложу тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое Я наведу на место сие и на жителей его. И принесли царю ответ.
И послал царь, и собрал всех старейшин Иудеи и Иерусалима,
и пошел царь в дом Господень, и с ним все Иудеи и жители Иерусалима, и священники и левиты, и весь народ, от большого до малого; и он прочитал вслух их все слова книги завета, найденной в доме Господнем.
И стал царь на месте своем, и заключил завет пред лицем Господа последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его, и уставы Его, от всего сердца своего и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей.
И велел царь подтвердить это всем находившимся в Иерусалиме и в земле Вениаминовой; и стали поступать жители Иерусалима по завету Бога, Бога отцов своих.
И изверг Иосия все мерзости из всех земель, которые у сынов Израилевых, и повелел всем, находившимся в земле Израилевой служить Господу Богу своему. И во все дни жизни его они не отступали от Господа Бога отцов своих.
Киргизский
Жошия такка отурганда, сегиз жашта эле, ал Иерусалимде отуз бир жыл падышачылык кылды.
Ал Тењирге жаккан иштерди жасап, љз атасы Дљљттєн жолу менен жєрдє, оњго да, солго да бурулган жок.
Ал падышачылыгынын сегизинчи жылында, љспєрєм кезинде эле, атасы Дљљттєн Кудайына кайрыла баштаган. Ал эми падышачылыгынын он экинчи жылында Жєйєт аймагы менен Иерусалимди бутканалардан, Ашейра мамыларынан, оюп жана куюп жасалган жасалма кудайлардан тазалай баштаган.
Эл анын алдында Баалдардын курмандык чалынуучу жайлары менен алардын єстєндљгє кєн буркандарын кыйратып, Ашейра мамыларын кыйып, оюлуп, куюлуп жасалган жасалма кудайларды талкалап, майдалап туруп, кєлдљрєн аларга курмандык чалгандардын мєрзљлљрєнєн єстєнљ сапырып жиберди.
Буткана кызматчыларынын сљљгєн алардын курмандык чалынуучу жайларынын єстєндљ љрттљдє. Ошентип, ал Жєйєт аймагы менен Иерусалимди тазалады.
Менашенин, Эпрайымдын, Шымондун шаарларында, атєгєл, Напталынын тукумуна чейин жана алардын ээн калган аймактарында болуп,
курмандык чалынуучу жайларды кыйратып, Ашейра мамыларын кыйып, балбалдарды љрттљп, Ысрайыл жериндеги бардык буркандарды талкалап, Иерусалимге кайтты.
Ал падышачылыгынын он сегизинчи жылында жерин жана Кудай єйєн тазалаткан соњ, љз Кудай-Тењиринин єйєн калыбына келтириш єчєн, Атсалия уулу Шапанды, шаар башчысы Маасеяны, Жаахаз уулу Жаах катчыны жљнљттє.
Алар башкы ыйык кызмат кылуучу Хилкияга келишип, элдин Кудай єйєнљ алып келген кємєштљрєн тапшырышты. Ал кємєштљрдє эшик кайтарган лебилер Иерусалим тургундарынан, бєткєл Жєйєт менен Бенжеминден, ысрайылдыктардан, Менаше менен Эпрайым урууларынан чогултуп алышкан.
Аларды Тењир єйєн оњдоп жаткан жумушчуларга таратып бериш єчєн, Тењир єйєндљгє жумушчулардын башчыларынын колдоруна тапшырышты.
Алар Жєйєт падышалары бєлєнткљн имаратты кайрадан жабыш єчєн, чегилген таштарды жана шырык єчєн жыгач сатып алууга кємєштє усталар менен куруучуларга беришти.
Бул адамдар тапшырылган жумуштарды ак ниеттєєлєк менен иштешти. Аларды кљзљмљлдљп турууга: Мерари уулдарынан Жахат менен Обадия, Каат уулдарынан Захария менен Мешулам коюлду. Булар музыкалык аспаптарда ойной алган лебилер эле.
Алар жєк ташуучулар менен ар кандай жумуштарды аткарган адамдарга кљзљмљлдєк кылышты. Лебилердин ичинен катчылар, дарбазачылар, кљзљмљлдљљчєлљр да бар эле.
Тењир єйєндљгє кємєштљрдє алып жатканда, башкы ыйык кызмат кылуучу Хилкия Тењирдин Муса аркылуу берген мыйзам китебин таап алды.
Хилкия катчы Шапанга: «Мен Тењир єйєнљн мыйзам китебин таап алдым», – деди да, китепти Шапандын колуна берди.
Шапан китепти падышага алып келип, ага мындай деген кабарды айтты: «Кулдарыњ сен буйруган жумуштардын бардыгын жасап жатышат.
Алар Тењир єйєнљн табылган кємєштљрдє алып, иш башкаруучулардын жана жумушчулардын колдоруна беришти».
Катчы Шапан падышага дагы: «Башкы ыйык кызмат кылуучу Хилкия мага мына бул китепти берди», – деди. Шапан китепти падыша алдында окуду.
Падыша мыйзам сљздљрєн укканда, љз кийимин айрып жиберди.
Анан падыша Хилкия менен Шапандын уулу Акикамга, Михейдин уулу Абдонго, катчы Шапанга, падышанын кызматчысы Асаяга мындай деп буйрук берди:
«Мен єчєн, аман калган Ысрайыл єчєн, Жєйєт єчєн бул табылган китепте жазылган мыйзам жљнєндљ Тењирден сурагыла. Анткени ата-бабаларыбыз бул китепте жазылган сљздљр боюнча жєрбљй, Тењирдин сљздљрєн аткарбай койгондуктан, Тењирдин бизге болгон каары кєчтєє».
Ошондо Хилкия менен падышанын кишилери кийим кайтарган Хасранын уулу, Токаттын уулу Шалумдун аялы Хулда деген пайгамбар аялга барышты. Ал аял Иерусалимдин экинчи бљлєгєндљ жашачу. Алар бул тууралуу аялга айтышты.
Аял аларга мындай деди: «Ысрайылдын Кудай-Тењири мындай дейт: Силерди мага жиберген кишиге айткыла:
Тењир мындай дейт: “Эми Мен Жєйєт падышасынын алдында окуп берген китепте жазылган алааматты бул жерге каптатам жана бул жерде жашагандарды каргышка калтырам.
Анткени алар Мени таштап, башка кудайларга жыпар жыттуу зат тєтљтєшєп, љз колдору менен кылган кылмыштары менен Мени каардантышты. Менин каарым алар турган жерде жалындап кєйљт, љчпљйт”.
Ал эми Тењирден сурап билєєгљ жиберген Жєйєт падышасына мындай айткыла: Китептеги сен уккан сљздљр тууралуу Ысрайылдын Кудай-Тењири мындай дейт:
“Бул жер тууралуу, анда жашагандар тууралуу китепте жазылган Менин сљздљрємдє угуп, Менин алдымда жєрљгєњдє жоошутуп, башыњды ийгендиктен, кийимињди айрып, љкєнєп ыйлап, Менин алдымда моюн сунгандыктан, Сенин єнєњдє уктум.
Мен сени љз ата-бабаларыња кошом, сен тынчтык менен коюласыњ, сен жашаган бул жерге, анда жашаган элге Мен жибере турган алааматтарды сенин кљзєњ кљрбљйт». Падышага Тењирдин жообун жеткиришти.
Падыша Жєйєт аймагы менен Иерусалимдеги бардык аксакалдарды чакырууга чабарман чаптырды.
Ошондо падыша, аны менен кошо бардык Жєйєт эли, Иерусалимдин тургундары, ыйык кызмат кылуучулар, лебилер, кичине дебей, чоњ дебей бєт эл Тењир єйєнљ келишти. Ал Тењир єйєнљн табылган мыйзам китептеги бардык сљздљрдє угуза окуду.
Падыша љз ордунан туруп, Тењирдин жолу менен жєрєш єчєн, чын жєрљктљн, бєт жан-дилинен Анын осуяттарын, мыйзамдарын, кљрсљтмљлљрєн аткарыш єчєн, бул китепте жазылган келишим сљздљрєн аткарыш єчєн, Тењирдин алдында келишим тєздє.
Анан падыша Иерусалимде жана Бенжемин жеринде жашагандардын бардыгына муну иш жєзєндљ аткарууну буйруду. Ошондон кийин Иерусалим тургундары љз ата-бабаларынын Кудай-Тењиринин келишими боюнча жашай башташты.
Ошентип, Жошия Ысрайыл уулдары табынган бардык жерлердеги жийиркеничтєє нерселерди алып таштады. Ысрайыл жеринде жашагандардын бардыгына љз Кудай-Тењирине кызмат кылууну буйруду. Анын кљзє љткљнчљ, алар љз ата-бабаларынын Кудай-Тењиринен баш тартышкан жок.
ὢν ὀκτὼ ἐτῶν Ιωσιας ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν καὶ τριάκον­τα ἓν ἔτος ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ
καὶ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐναν­τίον κυρίου καὶ ἐπορεύ­θη ἐν ὁδοῖς Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐξέκλινεν δεξιὰ καὶ ἀριστερά
καὶ ἐν τῷ ὀγδόῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ καὶ αὐτὸς ἔτι παιδάριον ἤρξατο τοῦ ζητῆσαι κύριον τὸν θεὸν Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ δωδεκάτῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἤρξατο τοῦ καθαρίσαι τὸν Ιουδαν καὶ τὴν Ιερουσαλημ ἀπο­̀ τῶν ὑψηλῶν καὶ τῶν ἄλσεων καὶ ἀπο­̀ τῶν χωνευτῶν
καὶ κατέσπασεν κατα­̀ προ­́σωπον αὐτοῦ τὰ θυσιαστήρια τῶν Βααλιμ καὶ τὰ ὑψηλὰ τὰ ἐπ᾿ αὐτῶν καὶ ἔκοψεν τὰ ἄλση καὶ τὰ γλυπτὰ καὶ τὰ χωνευτὰ συν­έτριψεν καὶ ἐλέπτυνεν καὶ ἔρριψεν ἐπι­̀ προ­́σωπον τῶν μνημάτων τῶν θυσιαζόν­των αὐτοῖς
καὶ ὀστᾶ ἱερέων κατέκαυσεν ἐπι­̀ τὰ θυσιαστήρια καὶ ἐκαθάρισεν τὸν Ιουδαν καὶ τὴν Ιερουσαλημ
καὶ ἐν πόλεσιν Εφραιμ καὶ Μανασ­ση καὶ Συμεων καὶ Νεφθαλι καὶ τοῖς τόποις αὐτῶν κύκλῳ
καὶ κατέσπασεν τὰ ἄλση καὶ τὰ θυσιαστήρια καὶ τὰ εἴδωλα κατέκοψεν λεπτὰ καὶ πάν­τα τὰ ὑψηλὰ ἔκοψεν ἀπο­̀ πάσης τῆς γῆς Ισραηλ καὶ ἀπέστρεψεν εἰς Ιερουσαλημ
καὶ ἐν τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ τοῦ καθαρίσαι τὴν γῆν καὶ τὸν οἶκον ἀπέστειλεν τὸν Σαφαν υἱὸν Εσελια καὶ τὸν Μαασιαν ἄρχον­τα τῆς πόλεως καὶ τὸν Ιουαχ υἱὸν Ιωαχαζ τὸν ὑπομνηματογράφον αὐτοῦ κραταιῶσαι τὸν οἶκον κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτοῦ
καὶ ἦλθον προ­̀ς Χελκιαν τὸν ἱερέα τὸν μέγαν καὶ ἔδωκαν τὸ ἀργύριον τὸ εἰσενεχθὲν εἰς οἶκον θεοῦ ὃ συν­ήγαγον οἱ Λευῖται φυλάσ­σον­τες τὴν πύλην ἐκ χειρὸς Μανασ­ση καὶ Εφραιμ καὶ τῶν ἀρχόν­των καὶ ἀπο­̀ παν­τὸς κατα­λοίπου ἐν Ισραηλ καὶ υἱῶν Ιουδα καὶ Βενιαμιν καὶ οἰκούν­των ἐν Ιερουσαλημ
καὶ ἔδωκαν αὐτὸ ἐπι­̀ χεῖρα ποι­ούν­των τὰ ἔργα οἱ καθεστα­μέ­νοι ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ ἔδωκαν αὐτὸ ποι­οῦσι τὰ ἔργα οἳ ἐποίουν ἐν οἴκῳ κυρίου ἐπι­σκευάσαι κατισχῦσαι τὸν οἶκον
καὶ ἔδωκαν τοῖς τέκτοσι καὶ τοῖς οἰκοδόμοις ἀγοράσαι λίθους τετραπέδους καὶ ξύλα εἰς δοκοὺς στεγάσαι τοὺς οἴκους οὓς ἐξωλέθρευσαν βασιλεῖς Ιουδα
καὶ οἱ ἄνδρες ἐν πίστει ἐπι­̀ τῶν ἔργων καὶ ἐπ᾿ αὐτῶν ἐπι­́σκοποι Ιεθ καὶ Αβδια­ς οἱ Λευῖται ἐξ υἱῶν Μεραρι καὶ Ζαχαριας καὶ Μοσολλαμ ἐκ τῶν υἱῶν Κααθ ἐπι­σκοπεῖν καὶ πᾶς Λευίτης πᾶς συνίων ἐν ὀργάνοις ᾠδῶν
καὶ ἐπι­̀ τῶν νωτοφόρων καὶ ἐπι­̀ πάν­των τῶν ποι­ούν­των τὰ ἔργα ἐργασίᾳ καὶ ἐργασίᾳ καὶ ἀπο­̀ τῶν Λευιτῶν γραμματεῖς καὶ κριταὶ καὶ πυλωροί
καὶ ἐν τῷ ἐκφέρειν αὐτοὺς τὸ ἀργύριον τὸ εἰσοδια­σθὲν εἰς οἶκον κυρίου εὗρεν Χελκιας ὁ ἱερεὺς βιβλίον νόμου κυρίου δια­̀ χειρὸς Μωυσῆ
καὶ ἀπεκρίθη Χελκιας καὶ εἶπεν προ­̀ς Σαφαν τὸν γραμματέα βιβλίον νόμου εὗρον ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ ἔδωκεν Χελκιας τὸ βιβλίον τῷ Σαφαν
καὶ εἰσήνεγκεν Σαφαν τὸ βιβλίον προ­̀ς τὸν βασιλέα καὶ ἀπέδωκεν ἔτι τῷ βασιλεῖ λόγον πᾶν τὸ δοθὲν ἀργύριον ἐν χειρὶ τῶν παίδων σου τῶν ποι­ούν­των τὸ ἔργον
καὶ ἐχώνευσαν τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεθὲν ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ ἔδωκαν ἐπι­̀ χεῖρα τῶν ἐπι­σκόπων καὶ ἐπι­̀ χεῖρα τῶν ποι­ούν­των ἐργασίαν
καὶ ἀπήγγειλεν Σαφαν ὁ γραμματεὺς τῷ βασιλεῖ λέγων βιβλίον ἔδωκέν μοι Χελκιας ὁ ἱερεύς καὶ ἀνέγνω αὐτὸ Σαφαν ἐναν­τίον τοῦ βασιλέως
καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς τοὺς λόγους τοῦ νόμου καὶ διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς τῷ Χελκια καὶ τῷ Αχικαμ υἱῷ Σαφαν καὶ τῷ Αβδων υἱῷ Μιχαια καὶ τῷ Σαφαν τῷ γραμματεῖ καὶ τῷ Ασαια παιδὶ τοῦ βασιλέως λέγων
πορεύ­θητε ζητήσατε τὸν κύριον περὶ ἐμοῦ καὶ περὶ παν­τὸς τοῦ κατα­λειφθέν­τος ἐν Ισραηλ καὶ Ιουδα περὶ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τοῦ εὑρεθέν­τος ὅτι μέγας ὁ θυμὸς κυρίου ἐκκέκαυται ἐν ἡμῖν διότι οὐκ εἰσήκουσαν οἱ πατέρες ἡμῶν τῶν λόγων κυρίου τοῦ ποιῆσαι κατα­̀ πάν­τα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ
καὶ ἐπορεύ­θη Χελκιας καὶ οἷς εἶπεν ὁ βασιλεὺς προ­̀ς Ολδαν τὴν προ­φῆτιν γυναῖκα Σελλημ υἱοῦ Θακουαθ υἱοῦ Χελλης φυλάσ­σουσαν τὰς στολάς καὶ αὕτη κατῴκει ἐν Ιερουσαλημ ἐν μασανα καὶ ἐλάλησαν αὐτῇ κατα­̀ ταῦτα
καὶ εἶπεν αὐτοῖς οὕτως εἶπεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ εἴπατε τῷ ἀνδρὶ τῷ ἀπο­στείλαν­τι ὑμᾶς προ­́ς με
οὕτως λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω κακὰ ἐπι­̀ τὸν τόπον τοῦτον τοὺς πάν­τας λόγους τοὺς γεγραμ­μέ­νους ἐν τῷ βιβλίῳ τῷ ἀνεγνωσμένῳ ἐναν­τίον τοῦ βασιλέως Ιουδα
ἀνθ᾿ ὧν ἐγκατέλιπόν με καὶ ἐθυμίασαν θεοῖς ἀλλοτρίοις ἵνα παροργίσωσίν με ἐν πᾶσιν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ ἐξεκαύθη ὁ θυμός μου ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ οὐ σβεσθή­σε­ται
καὶ ἐπι­̀ βασιλέα Ιουδα τὸν ἀπο­στείλαν­τα ὑμᾶς τοῦ ζητῆσαι τὸν κύριον οὕτως ἐρεῖτε αὐτῷ οὕτως λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ τοὺς λόγους οὓς ἤκουσας
καὶ ἐνετράπη ἡ καρδία σου καὶ ἐταπεινώθης ἀπο­̀ προ­σώπου μου ἐν τῷ ἀκοῦσαί σε τοὺς λόγους μου ἐπι­̀ τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἐπι­̀ τοὺς κατοικοῦν­τας αὐτὸν καὶ ἐταπεινώθης ἐναν­τίον μου καὶ διέρρηξας τὰ ἱμάτιά σου καὶ ἔκλαυσας κατεναν­τίον μου καὶ ἐγὼ ἤκουσά φησιν κύριος
ἰδοὺ προ­στίθημί σε προ­̀ς τοὺς πατέρας σου καὶ προ­στεθήσῃ προ­̀ς τὰ μνήματά σου ἐν εἰρήνῃ καὶ οὐκ ὄψον­ται οἱ ὀφθαλμοί σου ἐν πᾶσιν τοῖς κακοῖς οἷς ἐγὼ ἐπάγω ἐπι­̀ τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἐπι­̀ τοὺς κατοικοῦν­τας αὐτόν καὶ ἀπέδωκαν τῷ βασιλεῖ λόγον
καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς καὶ συν­ήγαγεν τοὺς πρεσβυτέρους Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ
καὶ ἀνέβη ὁ βασιλεὺς εἰς οἶκον κυρίου καὶ πᾶς Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦν­τες Ιερουσαλημ καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀπο­̀ μεγά­λου ἕως μικροῦ καὶ ἀνέγνω ἐν ὠσὶν αὐτῶν τοὺς πάν­τας λόγους βιβλίου τῆς δια­θήκης τοῦ εὑρεθέν­τος ἐν οἴκῳ κυρίου
καὶ ἔστη ὁ βασιλεὺς ἐπι­̀ τὸν στῦλον καὶ διέθετο δια­θήκην ἐναν­τίον κυρίου τοῦ πορευθῆναι ἐνώπιον κυρίου τοῦ φυλάσ­σειν τὰς ἐν­τολὰς αὐτοῦ καὶ μαρτύρια αὐτοῦ καὶ προ­στάγματα αὐτοῦ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ καὶ ἐν ὅλῃ ψυχῇ τοὺς λόγους τῆς δια­θήκης τοὺς γεγραμ­μέ­νους ἐπι­̀ τῷ βιβλίῳ τούτῳ
καὶ ἔστησεν πάν­τας τοὺς εὑρεθέν­τας ἐν Ιερουσαλημ καὶ Βενιαμιν καὶ ἐποίησαν οἱ κατοικοῦν­τες Ιερουσαλημ δια­θήκην ἐν οἴκῳ κυρίου θεοῦ πατέρων αὐτῶν
καὶ περιεῖλεν Ιωσιας τὰ πάν­τα βδελύγματα ἐκ πάσης τῆς γῆς ἣ ἦν υἱῶν Ισραηλ καὶ ἐποίησεν πάν­τας τοὺς εὑρεθέν­τας ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐν Ισραηλ τοῦ δουλεύ­ειν κυρίῳ θεῷ αὐτῶν πάσας τὰς ἡμέρας αὐτοῦ οὐκ ἐξέκλινεν ἀπο­̀ ὄπισθεν κυρίου θεοῦ πατέρων αὐτοῦ
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки