Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И сотвори́ Иосі́а во Иерусали́мѣ па́сху Го́споду Бо́гу сво­ему́, и пожре́ па́сху въ четвертый­на́­де­сять де́нь ме́сяца пе́рваго:
 • и поста́ви свяще́н­ники на стра́жахъ и́хъ, и укрѣпи́ и́хъ на дѣла́ до́му Госпо́дня,
 • и рече́ леви́томъ си́льнымъ во все́мъ Изра́или, да освятя́т­ся Го́споду и поста́вятъ киво́тъ святы́й въ дому́ Госпо́дни. И поста́виши киво́тъ святы́й во хра́мѣ, его́же созда́ соломо́нъ сы́нъ дави́да царя́ Изра́илева. И рече́ ца́рь: нѣ́сть ва́мъ на ра́менахъ носи́ти ничто́же: ны́нѣ у́бо служи́те Го́споду Бо́гу ва́­шему и лю́демъ его́ Изра́илю,
 • и угото́вайтеся по домо́мъ оте́че­ст­въ ва́шихъ и по чреда́мъ ва́шымъ, по писа́нiю дави́да царя́ Изра́илева и руко́ю соломо́на сы́на его́,
 • и сто́йте во хра́мѣ по раздѣле́ниемъ домо́въ оте́че­ст­въ ва́шихъ во бра́тiи ва́­шей сынѣ́хъ людски́хъ, и по ча́сти до́му оте́че­ст­ва въ леви́тѣхъ:
 • и пожри́те па́сху и свята́я угото́вайте бра́тiи ва́­шей, е́же сотвори́ти по словеси́ Госпо́дню, [е́же глаго́ла] руко́ю Моисе́овою.
 • И даде́ нача́тки Иосі́а сыно́мъ людски́мъ о́вцы и а́гнцы и козлы́ от­ ко́зъ, вся́ на па́сху, и всѣ́хъ обрѣ́теныхъ въ число́ три́десять ты́сящъ, и воло́въ три́ ты́сящы, сiя́ от­ царе́ва имѣ́нiя.
 • И нача́лницы его́ да́ша нача́тки лю́демъ и свяще́н­никомъ и леви́томъ: даде́ же и хелкі́а и заха́рiа и Иеiи́лъ нача́лницы свяще́н­никомъ до́му Госпо́дня, и да́ша на па́сху ове́цъ и а́гнцевъ и ко́злищъ двѣ́ ты́сящы ше́сть со́тъ и воло́въ три́ста.
 • Хонені́а же и ване́а, и саме́а и наѳанаи́лъ бра́тъ его́, и Асаві́а и Иеiи́лъ и Иозава́дъ, нача́лницы леви́товъ, да́ша леви́томъ на па́сху пя́ть ты́сящъ ове́цъ и воло́въ пя́ть со́тъ.
 • И угото́вано бы́сть служе́нiе, и ста́ша свяще́н­ницы въ чи́нѣ сво­е́мъ и леви́ти по раздѣле́ниемъ сво­и́мъ по повелѣ́нiю царе́ву,
 • и пожро́ша па́сху, и пролiя́ша свяще́н­ницы рука́ма сво­и́ма кро́вь, и леви́ти одира́ху ко́жы:
 • и угото́ваша всесожже́нiя преда́ти и́мъ по раздѣле́нiю, по домо́мъ оте́че­ст­въ сыно́мъ людски́мъ, при­­нести́ Го́сподеви всесожже́нiя, я́коже пи́сано е́сть въ кни́зѣ зако́на Моисе́ова: та́ко и зау́тра:
 • и испеко́ша па́сху на огни́ по чи́ну, и свята́я свари́ша въ мѣ́дницахъ и въ котлѣ́хъ, и предуспѣ́ и́мъ, и раздѣли́ша всѣ́мъ сыно́мъ людски́мъ:
 • себѣ́ же и свяще́н­никомъ пото́мъ угото́ваша, я́ко въ воз­ноше́нiи всесожега́емыхъ и ту́ковъ да́же до но́щи свяще́н­ницы [бы́ша не пра́здни], и леви́ти угото́ваша и́мъ и бра́тiи и́хъ сыно́мъ Ааро́нимъ.
 • И пѣвцы́ сы́нове Аса́фовы [стоя́ху] въ чи́нѣ сво­е́мъ по повелѣ́нiю дави́да, и Аса́фа и Ема́на и Идиѳу́ма проро́ковъ царе́выхъ: и нача́лницы и две́рницы всѣ́хъ вра́тъ, и́мже не бѣ́ воз­мо́жно от­лучи́тися от­ слу́жбы святы́хъ, поне́же бра́тiя и́хъ леви́ти угото́ваша и́мъ [бра́шна].
 • И упра́вися и угото́вася вся́ слу́жба Госпо́дня въ де́нь то́й, да сотворя́тъ па́сху и при­­несу́тъ всесожже́нiя на олта́рь Госпо́день по повелѣ́нiю царя́ Иосі́и.
 • И сотвори́ша сы́нове Изра́илевы, и́же обрѣ́тени бя́ху, па́сху во вре́мя то́ и пра́здникъ опрѣсно́ковъ се́дмь дні́й.
 • И не бы́сть па́схи подо́бныя то́й во Изра́или от­ дні́й самуи́ла проро́ка, и вси́ ца́рiе Изра́илева не сотвори́ша па́схи, ю́же сотвори́ Иосі́а и свяще́н­ницы и леви́ти, и ве́сь Иу́да и Изра́иль, и́же обрѣ́тенъ бы́сть, и обита́ющiи во Иерусали́мѣ, Го́споду.
 • Во осмо­е­на́­де­сять лѣ́то ца́р­ст­ва Иосі́ина* сiя́ па́сха пра́зднована бы́сть.
 • По си́хъ всѣ́хъ, и́хже сотвори́ Иосі́а въ дому́,
 • и басночре́вныхъ и волхву́ющихъ, и куми́рницы и и́долы и дубра́вы, я́же бя́ху во Иерусали́мѣ и во Иуде́и, пожже́ огне́мъ ца́рь Иосі́а, да утверди́тъ глаго́лы зако́на пи́сан­ныя въ кни́зѣ, ю́же обрѣ́те хелкі́а жре́цъ въ дому́ Госпо́дни:
 • подо́бенъ ему́ не бы́сть предъ ни́мъ, и́же бы обрати́л­ся ко Го́споду всѣ́мъ се́рдцемъ сво­и́мъ и все́ю душе́ю сво­е́ю и все́ю крѣ́постiю сво­е́ю по всему́ зако́ну Моисе́ову, и по не́мъ не воста́ подо́бенъ ему́.
 • Оба́че не от­врати́ся Госпо́дь от­ гнѣ́ва я́рости сво­ея́ вели́кiя, е́юже разгнѣ́вася я́ростiю Госпо́дь на Иуде́ю, всѣ́хъ ра́ди разгнѣ́ванiй ея́, и́миже прогнѣ́ва Манассі́а.
 • И рече́ Госпо́дь: и Иу́ду у́бо от­ри́ну от­ лица́ мо­его́, я́коже от­ри́нухъ до́мъ Изра́илевъ, и от­верго́хъ гра́дъ, его́же избра́хъ, Иерусали́мъ, и хра́мъ, о не́мже рѣ́хъ: бу́детъ и́мя мое́ та́мо.
 • И изы́де фарао́нъ нехао́ ца́рь Еги́петскiй на царя́ Ассирі́йскаго на рѣку́ Евфра́тъ, е́же ра́товати его́ въ Хархами́сѣ. И изы́де во срѣ́тенiе ему́ Иосі́а ца́рь.
 • И посла́ къ нему́ послы́, глаго́ля: что́ мнѣ́ и тебѣ́, царю́ Иу́динъ? не проти́ву тебе́ дне́сь иду́ во­ева́ти, но на мѣ́сто бра́ни мо­ея́: и Бо́гъ рече́ потща́тися мнѣ́: внемли́ ты́ о Бо́зѣ и́же со мно́ю, да не убiе́тъ тя́.
 • И не воз­врати́ Иосі́а лица́ сво­его́ от­ него́, но ра́товати его́ укрѣпи́ся, ниже́ послу́ша слове́съ нехао́выхъ, я́же от­ у́стъ Бо́жiихъ, но и́де, да вою́етъ на по́ли Магеддо́.
 • И устрѣли́ша стрѣлцы́ въ царя́ Иосі́ю. И рече́ ца́рь отроко́мъ сво­и́мъ: изведи́те мене́ [от­ бра́ни], я́ко изнемого́хъ зѣло́.
 • И сведо́ша его́ о́троцы его́ съ колесни́цы, и въ другу́ю колесни́цу посади́ша его́, я́же бя́ше ему́, и при­­везо́ша его́ во Иерусали́мъ, и у́мре и погребе́нъ бы́сть со отцы́ сво­и́ми: и ве́сь Иу́да и Иерусали́мъ пла́каша о Иосі́и.
 • И иеремі́а воз­рыда́ по Иосі́и, и глаго́лаша вси́ кня́зи и княги́ни пла́чь по Иосі́и да́же до дне́сь: и да́ша его́ въ повелѣ́нiе Изра́илю, и се́, пи́сано е́сть въ рыда́нiихъ.
 • Про́чая же словеса́ Иосі́ина и упова́нiе его́ бя́ху пи́сана въ зако́нѣ Госпо́дни:
 • дѣла́ же его́, пе́рвая и послѣ́дняя, се́, пи́сана су́ть въ кни́зѣ царе́й Изра́илевыхъ и Иу́диныхъ.
 • И совершил Иосия в Иерусалиме пасху Господу, и закололи пасхального агнца в четырнадцатый день первого месяца.
 • И поставил он священников на местах их, и ободрял их на служение в доме Господнем,
 • и сказал левитам, наставникам всех Израильтян, посвященным Господу: поставьте ковчег святый в храме, который построил Соломон, сын Давидов, царь Израилев; нет вам нужды носить его на раменах; служите теперь Господу Богу нашему и народу Его Израилю;
 • станьте по поколениям вашим, по чередам вашим, как предписано Давидом, царем Израилевым, и как предписано Соломоном, сыном его,
 • и стойте во святилище, по распределениям поколений у братьев ваших, сынов народа, и по разделению поколений у левитов,
 • и заколите пасхального агнца, и освятитесь, и приготовьте его для братьев ваших, поступая согласно со словом Господним чрез Моисея.
 • И дал Иосия в дар сынам народа, всем, находившимся там, из мелкого скота агнцев и козлов молодых, все для жертвы пасхальной, числом тридцать тысяч и три тысячи волов. Это из имущества царя.
 • И князья его по усердию давали в дар народу, священникам и левитам: Хелкия и Захария и Иехиил, начальствующие в доме Божием, дали священникам для жертвы пасхальной две тысячи шестьсот [овец, агнцев и козлов] и триста волов;
 • и Хонания, и Шемаия, и Нафанаил, братья его, и Хашавия, и Иеиел, и Иозавад, начальники левитов, подарили левитам для жертвы пасхальной [овец] пять тысяч и пятьсот волов.
 • Так устроено было служение. И стали священники на место свое и левиты по чередам своим, по повелению царскому;
 • и закололи пасхального агнца. И кропили священники кровью, принимая ее из рук левитов, а левиты снимали кожу;
 • и распределили назначенное для всесожжения, чтобы раздать то по отделениям поколений у сынов народа, для принесения Господу, как написано в книге Моисеевой. То же сделали и с волами.
 • И испекли пасхального агнца на огне, по уставу; и священные жертвы сварили в котлах, горшках и кастрюлях, и поспешно роздали всему народу,
 • а после приготовили для себя и для священников, ибо священники, сыны Аароновы, заняты были приношением всесожжения и туков до ночи; потому-то и готовили левиты для себя и для священников, сынов Аароновых.
 • И певцы, сыновья Асафовы, оставались на местах своих, по установлению Давида и Асафа, и Емана и Идифуна, прозорливца царского, и привратники у каждых ворот: не для чего было им отходить от служения своего, так как братья их левиты готовили для них.
 • Так устроено было все служение Господу в тот день, чтобы совершить пасху и принести всесожжения на жертвеннике Господнем, по повелению царя Иосии.
 • И совершали сыны Израилевы, находившиеся там, пасху в то время и праздник опресноков в течение семи дней.
 • И не была совершаема такая пасха у Израиля от дней Самуила пророка; и из всех царей Израилевых ни один не совершал такой пасхи, какую совершил Иосия, и священники, и левиты, и все Иудеи, и Израильтяне, там находившиеся, и жители Иерусалима.
 • В восемнадцатый год царствования Иосии* совершена сия пасха.
 • После всего того, что сделал Иосия в доме Божием
 • [и как сжег огнем царь Иосия и чревовещателей, и волхвов, и капища, и идолов, и дубравы, бывшие в Иерусалиме и Иудее, чтобы утвердить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хелкия священник в доме Господнем,
 • не было подобного ему прежде него, кто обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всею душею своею, и всею крепостию своею, по всему закону Моисееву; не восстал и после него подобный ему.
 • Однако же не отвратился Господь от великой ярости гнева Своего, – ярости, которою разгневался Господь на Иудею за все оскорбления, которыми прогневал Манассия.
 • И сказал Господь: и Иуду отвергну от лица Моего, как отверг дом Израилев, и отвергну город Иерусалим, который избрал, и храм, о котором сказал: будет там имя Мое,]
 • пошел Нехао, царь Египетский, на войну к Кархемису на Евфрате; и Иосия вышел навстречу ему.
 • И послал к нему Нехао послов сказать: что мне и тебе, царь Иудейский? Не против тебя теперь иду я, но туда, где у меня война. И Бог повелел мне поспешать; не противься Богу, Который со мною, чтоб Он не погубил тебя.
 • Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нехао от лица Божия и выступил на сражение на равнину Мегиддо.
 • И выстрелили стрельцы в царя Иосию, и сказал царь слугам своим: уведите меня, потому что я тяжело ранен.
 • И свели его слуги его с колесницы, и посадили его в другую повозку, которая была у него, и отвезли его в Иерусалим. И умер он, и похоронен в гробницах отцов своих. И вся Иудея и Иерусалим оплакали Иосию.
 • Оплакал Иосию и Иеремия в песне плачевной; и говорили все певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих, известных до сего дня, и передали их в употребление у Израиля; и вот они вписаны в книгу плачевных песней.
 • Прочие деяния Иосии и добродетели его, согласные с предписанным в законе Господнем,
 • и деяния его, первые и последние, описаны в книге царей Израильских и Иудейских.
 • Ва Йушиёҳу иди фисҳро дар Уршалим барои Парвардигор ба ҷо овард; ва барраи фисҳро дар рӯзи чордаҳуми моҳи якум забҳ карданд.
 • Ва ӯ коҳинонро бар навбатдориҳошон гузошта, барои хизмати хонаи Парвардигор онҳоро ҳавасманд шавқманд мекард таҳрик дод.
 • Ва ба левизодагоне ки тамоми Исроилро таълим медоданд ва барои Парвардигор пок шуда буданд, гуфт: «Сандуқи покро дар хонае ки Сулаймон писари Довуд, подшоҳи Исроил, бино кардааст, бимонед; ҳоҷат надорад, ки минбаъд онро бар китфи худ бардоред; алҳол хизмати Парвардигор Худои худ ва қавми Ӯ Исроилро ба ҷо оваред;
 • Ва аз рӯи хонаводаҳои худ ва гурӯҳҳои худ, чунон ки дар навиштаи Довуд, подшоҳи Исроил, ва дар навиштаи писараш Сулаймон муқаррар карда шудааст, омода шавед;
 • Ва мувофиқи тақсимоти хонаводаҳои бародаронатон, фарзандони қавм, ва мувофиқи тақсимоти хонаводаҳои левизодагон дар покгоҳ биистед.
 • Ва барраи фисҳро забҳ кунед, ва худро пок намуда, онро барои бародаронатон тайёр кунед, то мувофиқи сухани Парвардигор, ки ба воситаи Мусо гуфтааст, амал намоянд».
 • Ва Йӯшиёҳу барои фарзандони қавм, яъне барои ҳамаи онҳое ки дар он ҷо буданд, аз рамаи баррагон ва бузғолагон ба миқдори сӣ ҳазор сар, ки ҳамааш барои қурбониҳои фисҳ буд, ва аз говон се ҳазор сар бахшиш кард; инҳо аз молу мулки подшоҳ буданд.
 • Ва сарварони ӯ саховат намуда, барои қавм, барои коҳинон ва левизодагон бахшиш карданд: Ҳилқиё ва Закарёҳу ва Яҳиил, ки раисони хонаи Худо буданд, ба коҳинон барои қурбониҳои фисҳ ду ҳазору шашсад сар барраю бузғола ва сесад сар гов доданд.
 • Ва Конанёҳу ва Шамаъёҳу ва Натанъил, бародарони ӯ, ва Ҳашабёҳу ва Яиил ва Юзобод, сарварони левизодагон, ба левизодагон барои қурбониҳои фисҳ панҷ ҳазор сар барраю бузғола ва панҷсад сар гов доданд.
 • Ва хизмат дуруст ба ҷо оварда шуд, ва коҳинон дар ҷойҳои худ, ва левизодагон дар гурӯҳҳои худ, мувофиқи фармони подшоҳ истоданд.
 • Ва барраҳои фисҳро забҳ карданд, ва коҳинон хунро аз дасти левизодагон гирифта, мепошиданд, ва левизодагон пӯсти барраҳоро меканданд.
 • Ва он чиро, ки барои қурбонии сӯхтанӣ буд, ҷудо карданд, то онро мувофиқи тақсимоти хонаводаҳо ба фарзандони қавм бидиҳанд, то ки онҳо, мувофиқи он чи дар китоби Мусо навишта шудааст, барои Парвардигор қурбонӣ кунанд; бо говон низ чунин амал карданд.
 • Ва барраи фисҳро, мувофиқи дастуруламал, ба оташ пухтанд; ва қурбониҳои покро дар дегҳо ва тосҳо ва лаганҳо пухтанд, ва зуд шитобкорона ба ҳамаи фарзандони қавм тақсим карда доданд.
 • Ва баъд аз он барои худашон ва барои коҳинон тайёр карданд, зеро ки коҳинон, банӣ Ҳорун, то шомгоҳ бо тақдим кардани қурбониҳои сӯхтанӣ ва чарбуҳо банд буданд; ва левизодагон барои худашон ва барои коҳинон, банӣ Ҳорун, тайёр карданд.
 • Ва сарояндагон, банӣ Ософ, мувофиқи фармони Довуд ва Ософ ва Ҳеймон ва Едутун, ки ғайбдони подшоҳ буд, дар ҷойҳои худ истоданд, ва дарбонон – назди ҳар дарвоза: барои онҳо лозим набуд, ки аз сари кори худ дур шаванд, зеро ки бародаронашон левизодагон барои онҳо тайёр мекарданд.
 • Ва тамоми хизмати Парвардигор дар ҳамон рӯз омода шуд, то ки иди фисҳро ба ҷо оваранд ва бар қурбонгоҳи Парвардигор, мувофиқи фармони подшоҳ Йӯшиёҳу, қурбониҳои сӯхтанӣ тақдим пешкаш намоянд.
 • Ва банӣ Исроил, ки ҳозир буданд, фисҳро дар он вақт, ва иди фатирро ҳафт рӯз ба ҷо оварданд.
 • Ва ҳеҷ иди фисҳ мисли ин дар Исроил аз айёми Самуили пайғамбар ба ҷо оварда нашудааст; ва ҳеҷ яке аз подшоҳони Исроил мисли ин фисҳе ки Йӯшиёҳу, ва коҳинон ва левизодагон ва ҳамаи ҳозирони Яҳудо ва Исроил, ва сокинони Уршалим ба ҷо оварданд, ба ҷо наоварда буд.
 • Ин фисҳ дар соли ҳаждаҳуми подшоҳии Йӯшиёҳу ба ҷо оварда шуд.
 • Баъд аз ҳамаи ин чораҳое тадбирҳое ки Йӯшиёҳу дар парастишгоҳ андешид, Накӯҳ, подшоҳи Миср, сӯи Каркамиш, ки бар назди Фурот воқеъ аст, барои ҷанг кардан баромад; ва Йӯшиёҳу ба пешвози вай берун омад.
 • Ва вай қосидонро назди ӯ фиристода, гуфт: «Маро бо ту, эй подшоҳи Яҳудо, чӣ кор аст? Ман имрӯз ба муқобили ту набаромадаам, балки ба муқобили маконе ки бо он бояд ҷанг кунам, ва Худо ба ман фармудааст, ки шитоб намоям; аз Худое ки бо ман аст, даст бикаш, мабодо Ӯ туро нобуд кунад».
 • Вале Йӯшиёҳу рӯи худро аз вай нагардонид, балки либоси худро иваз намуд, то ки бо вай ҷанг кунад; ва ба суханони Накӯҳ, ки аз ҷониби Худо буд, гӯш надод, ва ба водии Маҷиддӯ омад, то ки ҷанг кунад.
 • Ва тирандозон ба подшоҳ Йӯшиёҳу тир андохтанд, ва подшоҳ ба навкаронаш гуфт: «Маро берун баред, зеро ки бағоят бемор сахт захмдор шудаам».
 • Ва навкаронаш ӯро аз ароба фуроварда, ба аробаи дуюме ки дошт, савор карданд, ва ӯро ба Уршалим оварданд, ва ӯ мурд, ва дар мақбараи падаронаш дафн карда шуд; ва тамоми Яҳудо ва Уршалим барои Йӯшиёҳу мотам гирифтанд.
 • Ва Ирмиёҳу дар ҳаққи Йӯшиёҳу марсия хонд, ва ҳамаи сарояндагон ва мутрибагон сарояндазанон дар марсияҳои худ то имрӯз дар ҳаққи Йӯшиёҳу суҳан меронанд, ва он марсияҳо дар Исроил ба ҳукми қонун даромадаанд; ва инак, онҳо дар китоби марсияҳо навишта шудаанд.
 • Ва бақияи корҳои Йӯшиёҳу ва некиҳои ӯ, ки ба навиштаҳои Тавроти Парвардигор мувофиқ буд,
 • Ва корҳои ӯ, аз аввал то охир, дар китоби подшоҳони Исроил ва Яҳудо навишта шудааст.