Скрыть
35:16
35:20a
35:20b
35:20c
35:20d
Церковнославянский (рус)
И сотвори́ Иосі́а во Иерусали́мѣ па́сху Го́споду Бо́гу сво­ему́, и пожре́ па́сху въ четвертый­на́­де­сять де́нь ме́сяца пе́рваго:
и поста́ви свяще́н­ники на стра́жахъ и́хъ, и укрѣпи́ и́хъ на дѣла́ до́му Госпо́дня,
и рече́ леви́томъ си́льнымъ во все́мъ Изра́или, да освятя́т­ся Го́споду и поста́вятъ киво́тъ святы́й въ дому́ Госпо́дни. И поста́виши киво́тъ святы́й во хра́мѣ, его́же созда́ соломо́нъ сы́нъ дави́да царя́ Изра́илева. И рече́ ца́рь: нѣ́сть ва́мъ на ра́менахъ носи́ти ничто́же: ны́нѣ у́бо служи́те Го́споду Бо́гу ва́­шему и лю́демъ его́ Изра́илю,
и угото́вайтеся по домо́мъ оте́че­ст­въ ва́шихъ и по чреда́мъ ва́шымъ, по писа́нiю дави́да царя́ Изра́илева и руко́ю соломо́на сы́на его́,
и сто́йте во хра́мѣ по раздѣле́ниемъ домо́въ оте́че­ст­въ ва́шихъ во бра́тiи ва́­шей сынѣ́хъ людски́хъ, и по ча́сти до́му оте́че­ст­ва въ леви́тѣхъ:
и пожри́те па́сху и свята́я угото́вайте бра́тiи ва́­шей, е́же сотвори́ти по словеси́ Госпо́дню, [е́же глаго́ла] руко́ю Моисе́овою.
И даде́ нача́тки Иосі́а сыно́мъ людски́мъ о́вцы и а́гнцы и козлы́ от­ ко́зъ, вся́ на па́сху, и всѣ́хъ обрѣ́теныхъ въ число́ три́десять ты́сящъ, и воло́въ три́ ты́сящы, сiя́ от­ царе́ва имѣ́нiя.
И нача́лницы его́ да́ша нача́тки лю́демъ и свяще́н­никомъ и леви́томъ: даде́ же и хелкі́а и заха́рiа и Иеiи́лъ нача́лницы свяще́н­никомъ до́му Госпо́дня, и да́ша на па́сху ове́цъ и а́гнцевъ и ко́злищъ двѣ́ ты́сящы ше́сть со́тъ и воло́въ три́ста.
Хонені́а же и ване́а, и саме́а и наѳанаи́лъ бра́тъ его́, и Асаві́а и Иеiи́лъ и Иозава́дъ, нача́лницы леви́товъ, да́ша леви́томъ на па́сху пя́ть ты́сящъ ове́цъ и воло́въ пя́ть со́тъ.
И угото́вано бы́сть служе́нiе, и ста́ша свяще́н­ницы въ чи́нѣ сво­е́мъ и леви́ти по раздѣле́ниемъ сво­и́мъ по повелѣ́нiю царе́ву,
и пожро́ша па́сху, и пролiя́ша свяще́н­ницы рука́ма сво­и́ма кро́вь, и леви́ти одира́ху ко́жы:
и угото́ваша всесожже́нiя преда́ти и́мъ по раздѣле́нiю, по домо́мъ оте́че­ст­въ сыно́мъ людски́мъ, при­­нести́ Го́сподеви всесожже́нiя, я́коже пи́сано е́сть въ кни́зѣ зако́на Моисе́ова: та́ко и зау́тра:
и испеко́ша па́сху на огни́ по чи́ну, и свята́я свари́ша въ мѣ́дницахъ и въ котлѣ́хъ, и предуспѣ́ и́мъ, и раздѣли́ша всѣ́мъ сыно́мъ людски́мъ:
себѣ́ же и свяще́н­никомъ пото́мъ угото́ваша, я́ко въ воз­ноше́нiи всесожега́емыхъ и ту́ковъ да́же до но́щи свяще́н­ницы [бы́ша не пра́здни], и леви́ти угото́ваша и́мъ и бра́тiи и́хъ сыно́мъ Ааро́нимъ.
И пѣвцы́ сы́нове Аса́фовы [стоя́ху] въ чи́нѣ сво­е́мъ по повелѣ́нiю дави́да, и Аса́фа и Ема́на и Идиѳу́ма проро́ковъ царе́выхъ: и нача́лницы и две́рницы всѣ́хъ вра́тъ, и́мже не бѣ́ воз­мо́жно от­лучи́тися от­ слу́жбы святы́хъ, поне́же бра́тiя и́хъ леви́ти угото́ваша и́мъ [бра́шна].
И упра́вися и угото́вася вся́ слу́жба Госпо́дня въ де́нь то́й, да сотворя́тъ па́сху и при­­несу́тъ всесожже́нiя на олта́рь Госпо́день по повелѣ́нiю царя́ Иосі́и.
И сотвори́ша сы́нове Изра́илевы, и́же обрѣ́тени бя́ху, па́сху во вре́мя то́ и пра́здникъ опрѣсно́ковъ се́дмь дні́й.
И не бы́сть па́схи подо́бныя то́й во Изра́или от­ дні́й самуи́ла проро́ка, и вси́ ца́рiе Изра́илева не сотвори́ша па́схи, ю́же сотвори́ Иосі́а и свяще́н­ницы и леви́ти, и ве́сь Иу́да и Изра́иль, и́же обрѣ́тенъ бы́сть, и обита́ющiи во Иерусали́мѣ, Го́споду.
Во осмо­е­на́­де­сять лѣ́то ца́р­ст­ва Иосі́ина* сiя́ па́сха пра́зднована бы́сть.
По си́хъ всѣ́хъ, и́хже сотвори́ Иосі́а въ дому́,
и басночре́вныхъ и волхву́ющихъ, и куми́рницы и и́долы и дубра́вы, я́же бя́ху во Иерусали́мѣ и во Иуде́и, пожже́ огне́мъ ца́рь Иосі́а, да утверди́тъ глаго́лы зако́на пи́сан­ныя въ кни́зѣ, ю́же обрѣ́те хелкі́а жре́цъ въ дому́ Госпо́дни:
подо́бенъ ему́ не бы́сть предъ ни́мъ, и́же бы обрати́л­ся ко Го́споду всѣ́мъ се́рдцемъ сво­и́мъ и все́ю душе́ю сво­е́ю и все́ю крѣ́постiю сво­е́ю по всему́ зако́ну Моисе́ову, и по не́мъ не воста́ подо́бенъ ему́.
Оба́че не от­врати́ся Госпо́дь от­ гнѣ́ва я́рости сво­ея́ вели́кiя, е́юже разгнѣ́вася я́ростiю Госпо́дь на Иуде́ю, всѣ́хъ ра́ди разгнѣ́ванiй ея́, и́миже прогнѣ́ва Манассі́а.
И рече́ Госпо́дь: и Иу́ду у́бо от­ри́ну от­ лица́ мо­его́, я́коже от­ри́нухъ до́мъ Изра́илевъ, и от­верго́хъ гра́дъ, его́же избра́хъ, Иерусали́мъ, и хра́мъ, о не́мже рѣ́хъ: бу́детъ и́мя мое́ та́мо.
И изы́де фарао́нъ нехао́ ца́рь Еги́петскiй на царя́ Ассирі́йскаго на рѣку́ Евфра́тъ, е́же ра́товати его́ въ Хархами́сѣ. И изы́де во срѣ́тенiе ему́ Иосі́а ца́рь.
И посла́ къ нему́ послы́, глаго́ля: что́ мнѣ́ и тебѣ́, царю́ Иу́динъ? не проти́ву тебе́ дне́сь иду́ во­ева́ти, но на мѣ́сто бра́ни мо­ея́: и Бо́гъ рече́ потща́тися мнѣ́: внемли́ ты́ о Бо́зѣ и́же со мно́ю, да не убiе́тъ тя́.
И не воз­врати́ Иосі́а лица́ сво­его́ от­ него́, но ра́товати его́ укрѣпи́ся, ниже́ послу́ша слове́съ нехао́выхъ, я́же от­ у́стъ Бо́жiихъ, но и́де, да вою́етъ на по́ли Магеддо́.
И устрѣли́ша стрѣлцы́ въ царя́ Иосі́ю. И рече́ ца́рь отроко́мъ сво­и́мъ: изведи́те мене́ [от­ бра́ни], я́ко изнемого́хъ зѣло́.
И сведо́ша его́ о́троцы его́ съ колесни́цы, и въ другу́ю колесни́цу посади́ша его́, я́же бя́ше ему́, и при­­везо́ша его́ во Иерусали́мъ, и у́мре и погребе́нъ бы́сть со отцы́ сво­и́ми: и ве́сь Иу́да и Иерусали́мъ пла́каша о Иосі́и.
И иеремі́а воз­рыда́ по Иосі́и, и глаго́лаша вси́ кня́зи и княги́ни пла́чь по Иосі́и да́же до дне́сь: и да́ша его́ въ повелѣ́нiе Изра́илю, и се́, пи́сано е́сть въ рыда́нiихъ.
Про́чая же словеса́ Иосі́ина и упова́нiе его́ бя́ху пи́сана въ зако́нѣ Госпо́дни:
дѣла́ же его́, пе́рвая и послѣ́дняя, се́, пи́сана су́ть въ кни́зѣ царе́й Изра́илевыхъ и Иу́диныхъ.
Синодальный
И совершил Иосия в Иерусалиме пасху Господу, и закололи пасхального агнца в четырнадцатый день первого месяца.
И поставил он священников на местах их, и ободрял их на служение в доме Господнем,
и сказал левитам, наставникам всех Израильтян, посвященным Господу: поставьте ковчег святый в храме, который построил Соломон, сын Давидов, царь Израилев; нет вам нужды носить его на раменах; служите теперь Господу Богу нашему и народу Его Израилю;
станьте по поколениям вашим, по чередам вашим, как предписано Давидом, царем Израилевым, и как предписано Соломоном, сыном его,
и стойте во святилище, по распределениям поколений у братьев ваших, сынов народа, и по разделению поколений у левитов,
и заколите пасхального агнца, и освятитесь, и приготовьте его для братьев ваших, поступая согласно со словом Господним чрез Моисея.
И дал Иосия в дар сынам народа, всем, находившимся там, из мелкого скота агнцев и козлов молодых, все для жертвы пасхальной, числом тридцать тысяч и три тысячи волов. Это из имущества царя.
И князья его по усердию давали в дар народу, священникам и левитам: Хелкия и Захария и Иехиил, начальствующие в доме Божием, дали священникам для жертвы пасхальной две тысячи шестьсот [овец, агнцев и козлов] и триста волов;
и Хонания, и Шемаия, и Нафанаил, братья его, и Хашавия, и Иеиел, и Иозавад, начальники левитов, подарили левитам для жертвы пасхальной [овец] пять тысяч и пятьсот волов.
Так устроено было служение. И стали священники на место свое и левиты по чередам своим, по повелению царскому;
и закололи пасхального агнца. И кропили священники кровью, принимая ее из рук левитов, а левиты снимали кожу;
и распределили назначенное для всесожжения, чтобы раздать то по отделениям поколений у сынов народа, для принесения Господу, как написано в книге Моисеевой. То же сделали и с волами.
И испекли пасхального агнца на огне, по уставу; и священные жертвы сварили в котлах, горшках и кастрюлях, и поспешно роздали всему народу,
а после приготовили для себя и для священников, ибо священники, сыны Аароновы, заняты были приношением всесожжения и туков до ночи; потому-то и готовили левиты для себя и для священников, сынов Аароновых.
И певцы, сыновья Асафовы, оставались на местах своих, по установлению Давида и Асафа, и Емана и Идифуна, прозорливца царского, и привратники у каждых ворот: не для чего было им отходить от служения своего, так как братья их левиты готовили для них.
Так устроено было все служение Господу в тот день, чтобы совершить пасху и принести всесожжения на жертвеннике Господнем, по повелению царя Иосии.
И совершали сыны Израилевы, находившиеся там, пасху в то время и праздник опресноков в течение семи дней.
И не была совершаема такая пасха у Израиля от дней Самуила пророка; и из всех царей Израилевых ни один не совершал такой пасхи, какую совершил Иосия, и священники, и левиты, и все Иудеи, и Израильтяне, там находившиеся, и жители Иерусалима.
В восемнадцатый год царствования Иосии* совершена сия пасха.
После всего того, что сделал Иосия в доме Божием
[и как сжег огнем царь Иосия и чревовещателей, и волхвов, и капища, и идолов, и дубравы, бывшие в Иерусалиме и Иудее, чтобы утвердить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хелкия священник в доме Господнем,
не было подобного ему прежде него, кто обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всею душею своею, и всею крепостию своею, по всему закону Моисееву; не восстал и после него подобный ему.
Однако же не отвратился Господь от великой ярости гнева Своего, – ярости, которою разгневался Господь на Иудею за все оскорбления, которыми прогневал Манассия.
И сказал Господь: и Иуду отвергну от лица Моего, как отверг дом Израилев, и отвергну город Иерусалим, который избрал, и храм, о котором сказал: будет там имя Мое,]
пошел Нехао, царь Египетский, на войну к Кархемису на Евфрате; и Иосия вышел навстречу ему.
И послал к нему Нехао послов сказать: что мне и тебе, царь Иудейский? Не против тебя теперь иду я, но туда, где у меня война. И Бог повелел мне поспешать; не противься Богу, Который со мною, чтоб Он не погубил тебя.
Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нехао от лица Божия и выступил на сражение на равнину Мегиддо.
И выстрелили стрельцы в царя Иосию, и сказал царь слугам своим: уведите меня, потому что я тяжело ранен.
И свели его слуги его с колесницы, и посадили его в другую повозку, которая была у него, и отвезли его в Иерусалим. И умер он, и похоронен в гробницах отцов своих. И вся Иудея и Иерусалим оплакали Иосию.
Оплакал Иосию и Иеремия в песне плачевной; и говорили все певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих, известных до сего дня, и передали их в употребление у Израиля; и вот они вписаны в книгу плачевных песней.
Прочие деяния Иосии и добродетели его, согласные с предписанным в законе Господнем,
и деяния его, первые и последние, описаны в книге царей Израильских и Иудейских.
Киргизский
Жошия Иерусалимде Тењирдин Пасах майрамын љткљрдє. Пасах козусун биринчи айдын он тљртєнчє кєнє союшту.
Ал ыйык кызмат кылуучуларды љздљрєнєн кызмат орундарына коюп, Тењир єйєндљ кызмат кылууга шыктандырды.
Анан лебилерге, љздљрєн Тењирге арнаган Ысрайылдын бардык насаатчыларына мындай деди: «Ысрайыл падышасы Дљљттєн уулу Сулайман курган ийбадатканага келишим сандыгын койгула. Аны эми ийинињерге кљтљрєп жєрєєнєн зарылдыгы жок. Мындан ары Кудай-Тењирге жана Анын Ысрайыл элине ушул жерде кызмат кылгыла.
Ысрайыл падышасы Дљљт жана анын уулу Сулайман падыша кљрсљтєп кеткендей, уруу-урууњар боюнча, кезек-кезегињер боюнча тургула.
Ысрайыл уулдары болгон бир туугандарыњардын уруулары боюнча, лебилердин уруулары боюнча бљлєнєп, ыйык жайда тургула.
Пасахка арналган козуну сойгула да, ыйыкталгыла, аны бир туугандарыњарга Тењирдин Муса аркылуу айткан сљзє боюнча даярдагыла».
Анан Жошия ал жерде турган элдин уулдарынын бардыгына Пасах курмандыгы єчєн майда малдан, козу менен жаш текеден отуз мињ жана єч мињ букачар берди. Падыша буларды љз малынан берди.
Анын тљрљлљрє да элге, ыйык кызмат кылуучуларга, лебилерге љз каалоосу менен тартууларды алып келишти: Кудайдын єйєндљ башчылык кылган Хилкия, Захария, Жехиел Пасах курмандыгы єчєн ыйык кызмат кылуучуларга эки мињ алты жєз майда мал жана єч жєз љгєз беришти.
Канания, анын бир туугандары Шемая, Натанаел жана лебилердин башчылары: Хашабия, Жейел, Жозабат Пасах курмандыгы єчєн лебилерге беш мињ кой, беш жєз љгєз беришти.
Пасахты љткљрєє кызматы мына ушундай болду. Падышанын буйругу боюнча ыйык кызмат кылуучулар љз-љз орундарында, лебилер љз кезеги менен турушту.
Анан Пасах козусун союшту. Ыйык кызмат кылуучулар лебилердин колдорунан канды алып чачышты, лебилер болсо терисин сыйрышты.
Мусанын китебинде жазылгандай, Тењирге арналып чалынуучу бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктарды Ысрайыл уулдарынын урууларына бљлєштєрєштє. Љгєздљрдє да ошондой кылышты.
Мыйзам боюнча Пасах козусун отко кактап бышырышты. Ыйык курмандыктарды казандарга, карапаларга, мискейлерге бышырышып, дароо бардык элге таратышты.
Андан соњ љздљрє єчєн жана ыйык кызмат кылуучулар єчєн даярдашты, анткени Арундун уулдары, ыйык кызмат кылуучулар бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктарды жана майларды љрттљп, тєн киргенге чейин колдору бошогон жок. Ошондуктан лебилер љздљрєнљ жана Арундун уулдарына, ыйык кызмат кылуучуларга, даярдашты.
Асаптын уулдары, ырчылар Дљљт менен Асаптын, Эйман менен падышанын кљрљгљчє Жедутундун буйругу боюнча љз орундарында калышты, дарбазачылар да ар бир дарбазанын алдында турушту. Аларга љз кызматын таштап кетєєнєн кажети жок эле, анткени алар єчєн бир туугандары болгон лебилер даярдашчу.
Жошия падышанын буйругу боюнча Тењирдин курмандык чалынуучу жайында курмандык љрттљп Пасахты љткљрєш єчєн, ошол кєнє Тењирге кылган кызмат ушундай болду.
Ал жерде болгон Ысрайыл уулдары Ачыткысыз нан майрамы менен Пасах майрамын жети кєн бою љткљрєштє.
Шемуел пайгамбардын кєндљрєнљн бери Ысрайылда мындай Пасах майрамы љткљрєлгљн эмес эле. Жошия, ыйык кызмат кылуучулар, лебилер, Иерусалимде жашаган жєйєттљр менен ысрайылдыктар љткљргљн Пасах майрамын Ысрайыл падышаларынын бири да љткљргљн эмес.
Бул Пасах майрамы Жошиянын падышачылыгынын он сегизинчи жылында љткљрєлдє.
Жошия Кудайдын єйє єчєн бардык иштерди кылып бєткљндљн кийин, Мисир падышасы Нехо Эфрат боюндагы Каркемиш менен согушууга бет алды. Жошия анын алдынан чыкты.
Нехо љз љкєлдљрєн жљнљтєп, ага мындай деп айттырды: «Жєйєт падышасы, менден сага эмне керек? Мен сага каршы бара жаткан жокмун, мен согуш болуп жаткан жерге бара жатам. Мени Кудай шаштырып жатат. Кудайга каршы чыкпа, Ал мени менен, Ал сени љлтєрєп салбасын, байка».
Бирок Жошия кайтып кетпей, аны менен согушууга даярданды, Кудайдын атынан сєйлљгљн Нехонун сљзєн укпай койду, аны менен Мегидо тєздєгєндљ беттешти.
Ошондо анын жаа тарткычтары Жошияны атышты. Жошия љз кызматчыларына мындай деди: «Мени алып кеткиле, мен оор жарадар болдум».
Кызматчылары аны майдан арабадан тєшєрєп, коштоп жєргљн башка арабага салып, Иерусалимге алып кетишти. Ал оор жараттан љлдє, аны ата-бабаларынын мєрзљсєнљ коюшту. Бєткєл Жєйєт аймагы менен Иерусалим Жошияны жоктоп аза кєтєштє.
Жошияны катуу жоктоп, Жеремия да кошок кошту. Ырчылар менен кошокчу аялдар Жошияны армандуу ырларында айтып, бєткєл Ысрайылга таратышты, ал армандуу ырлар азыркыга чейин Ысрайыл элинде колдонулуп келе жатат. Жошияны жоктогон кошоктор армандуу ырлар китебинде жазылган.
Тењирдин мыйзамы боюнча аткарган Жошиянын башка жакшы иштери,
анын дагы башка иштери, алгачкы жана акыркы иштери Ысрайыл менен Жєйєт падышаларынын китебинде жазылган.
καὶ ἐποίησεν Ιωσιας τὸ φασεχ τῷ κυρίῳ θεῷ αὐτοῦ καὶ ἔθυσαν τὸ φασεχ τῇ τεσ­σαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου
καὶ ἔστησεν τοὺς ἱερεῖς ἐπι­̀ τὰς φυλακὰς αὐτῶν καὶ κατίσχυσεν αὐτοὺς εἰς τὰ ἔργα οἴκου κυρίου
καὶ εἶπεν τοῖς Λευίταις τοῖς δυνατοῖς ἐν παν­τὶ Ισραηλ τοῦ ἁγιασθῆναι αὐτοὺς τῷ κυρίῳ καὶ ἔθηκαν τὴν κιβωτὸν τὴν ἁγίαν εἰς τὸν οἶκον ὃν ᾠκοδόμησεν Σαλωμων υἱὸς Δαυιδ τοῦ βασιλέως Ισραηλ καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς οὐκ ἔστιν ὑμῖν ἆραι ἐπ᾿ ὤμων οὐθέν νῦν οὖν λειτουργήσατε τῷ κυρίῳ θεῷ ὑμῶν καὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ Ισραηλ
καὶ ἑτοιμάσθητε κατ᾿ οἴκους πατριῶν ὑμῶν καὶ κατα­̀ τὰς ἐφημερίας ὑμῶν κατα­̀ τὴν γραφὴν Δαυιδ βασιλέως Ισραηλ καὶ δια­̀ χειρὸς Σαλωμων υἱοῦ αὐτοῦ
καὶ στῆτε ἐν τῷ οἴκῳ κατα­̀ τὰς δια­ιρέσεις οἴκων πατριῶν ὑμῶν τοῖς ἀδελφοῖς ὑμῶν υἱοῖς τοῦ λαοῦ καὶ μερὶς οἴκου πατριᾶς τοῖς Λευίταις
καὶ θύσατε τὸ φασεχ καὶ τὰ ἅγια ἑτοιμάσατε τοῖς ἀδελφοῖς ὑμῶν τοῦ ποιῆσαι κατα­̀ τὸν λόγον κυρίου δια­̀ χειρὸς Μωυσῆ
καὶ ἀπήρξατο Ιωσιας τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ προ­́βατα καὶ ἀμνοὺς καὶ ἐρίφους ἀπο­̀ τῶν τέκνων τῶν αἰγῶν πάν­τα εἰς τὸ φασεχ εἰς πάν­τας τοὺς εὑρεθέν­τας εἰς ἀριθμὸν τριάκον­τα χιλιάδας καὶ μόσχων τρεῖς χιλιάδας ταῦτα ἀπο­̀ τῆς ὑπάρξεως τοῦ βασιλέως
καὶ οἱ ἄρχον­τες αὐτοῦ ἀπήρξαν­το τῷ λαῷ καὶ τοῖς ἱερεῦσιν καὶ Λευίταις ἔδωκεν Χελκιας καὶ Ζαχαριας καὶ Ιιηλ οἱ ἄρχον­τες οἴκου τοῦ θεοῦ τοῖς ἱερεῦσιν καὶ ἔδωκαν εἰς τὸ φασεχ προ­́βατα καὶ ἀμνοὺς καὶ ἐρίφους δισχίλια ἑξακόσια καὶ μόσχους τριακοσίους
καὶ Χωνενιας καὶ Βαναιας καὶ Σαμαιας καὶ Ναθαναηλ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ Ασαβια καὶ Ιιηλ καὶ Ιωζαβαδ ἄρχον­τες τῶν Λευιτῶν ἀπήρξαν­το τοῖς Λευίταις εἰς τὸ φασεχ προ­́βατα πεν­τακισχίλια καὶ μόσχους πεν­τακοσίους
καὶ κατωρθώθη ἡ λειτουργία καὶ ἔστησαν οἱ ἱερεῖς ἐπι­̀ τὴν στάσιν αὐτῶν καὶ οἱ Λευῖται ἐπι­̀ τὰς δια­ιρέσεις αὐτῶν κατα­̀ τὴν ἐν­τολὴν τοῦ βασιλέως
καὶ ἔθυσαν τὸ φασεχ καὶ προ­σέχεαν οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα ἐκ χειρὸς αὐτῶν καὶ οἱ Λευῖται ἐξέδειραν
καὶ ἡτοίμασαν τὴν ὁλοκαύτωσιν παρα­δοῦναι αὐτοῖς κατα­̀ τὴν δια­ίρεσιν κατ᾿ οἴκους πατριῶν τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ τοῦ προ­σάγειν τῷ κυρίῳ ὡς γέγραπται ἐν βιβλίῳ Μωυσῆ καὶ οὕτως εἰς τὸ πρωί
καὶ ὤπτησαν τὸ φασεχ ἐν πυρὶ κατα­̀ τὴν κρίσιν καὶ τὰ ἅγια ἥψησαν ἐν τοῖς χαλκείοις καὶ ἐν τοῖς λέβησιν καὶ εὐοδώθη καὶ ἔδραμον προ­̀ς πάν­τας τοὺς υἱοὺς τοῦ λαοῦ
καὶ μετὰ τὸ ἑτοιμάσαι αὐτοῖς καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ὅτι οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἀναφέρειν τὰ στέατα καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα ἕως νυκτός καὶ οἱ Λευῖται ἡτοίμασαν αὑτοῖς καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν υἱοῖς Ααρων
καὶ οἱ ψαλτῳδοὶ υἱοὶ Ασαφ ἐπι­̀ τῆς στάσεως αὐτῶν κατα­̀ τὰς ἐν­τολὰς Δαυιδ καὶ Ασαφ καὶ Αιμαν καὶ Ιδιθων οἱ προ­φῆται τοῦ βασιλέως καὶ οἱ ἄρχον­τες καὶ οἱ πυλωροὶ πύλης καὶ πύλης οὐκ ἦν αὐτοῖς κινεῖσθαι ἀπο­̀ τῆς λειτουργίας ἁγίων ὅτι οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ Λευῖται ἡτοίμασαν αὐτοῖς
καὶ κατωρθώθη καὶ ἡτοιμάσθη πᾶσα ἡ λειτουργία κυρίου ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τοῦ ποιῆσαι τὸ φασεχ καὶ ἐνεγκεῖν τὰ ὁλοκαυτώματα ἐπι­̀ τὸ θυσιαστήριον κυρίου κατα­̀ τὴν ἐν­τολὴν τοῦ βασιλέως Ιωσια
καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ οἱ εὑρεθέν­τες τὸ φασεχ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἑπτὰ ἡμέρας
καὶ οὐκ ἐγένετο φασεχ ὅμοι­ον αὐτῷ ἐν Ισραηλ ἀπο­̀ ἡμερῶν Σαμουηλ τοῦ προ­φήτου καὶ πάν­τες βασιλεῖς Ισραηλ οὐκ ἐποίησαν ὡς τὸ φασεχ ὃ ἐποίησεν Ιωσιας καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ πᾶς Ιουδα καὶ Ισραηλ ὁ εὑρεθεὶς καὶ οἱ κατοικοῦν­τες ἐν Ιερουσαλημ τῷ κυρίῳ
τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει τῆς βασιλείας Ιωσια*
19aκαὶ τοὺς ἐγγαστριμύθους καὶ τοὺς γνώστας καὶ τὰ θαραφιν καὶ τὰ εἴδωλα καὶ τὰ καρασιμ ἃ ἦν ἐν γῇ Ιουδα καὶ ἐν Ιερουσαλημ ἐνεπύρισεν ὁ βασιλεὺς Ιωσιας ἵνα στήσῃ τοὺς λόγους τοῦ νόμου τοὺς γεγραμ­μέ­νους ἐπι­̀ τοῦ βιβλίου οὗ εὗρεν Χελκιας ὁ ἱερεὺς ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου
19bὅμοι­ος αὐτῷ οὐκ ἐγενήθη ἔμπρο­σθεν αὐτοῦ ὃς ἐπέστρεψεν προ­̀ς κύριον ἐν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτοῦ καὶ ἐν ὅλῃ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ ἐν ὅλῃ ἰσχύι αὐτοῦ κατα­̀ πάν­τα τὸν νόμον Μωυσῆ καὶ μετ᾿ αὐτὸν οὐκ ἀνέστη ὅμοι­ος αὐτῷ
19cπλη­̀ν οὐκ ἀπεστράφη κύριος ἀπο­̀ ὀργῆς θυμοῦ αὐτοῦ τοῦ μεγά­λου οὗ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐν τῷ Ιουδα ἐπι­̀ πάν­τα τὰ παροργίσματα ἃ παρώργισεν Μανασ­σης
19dκαὶ εἶπεν κύριος καί γε τὸν Ιουδαν ἀπο­στήσω ἀπο­̀ προ­σώπου μου καθὼς ἀπέστησα τὸν Ισραηλ καὶ ἀπωσάμην τὴν πόλιν ἣν ἐξελεξάμην τὴν Ιερουσαλημ καὶ τὸν οἶκον ὃν εἶπα ἔσται τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ
20καὶ ἀνέβη Φαραω Νεχαω βασιλεὺς Αἰγύπτου ἐπι­̀ τὸν βασιλέα ᾿Ασ­συρίων ἐπι­̀ τὸν ποταμὸν Εὐφράτην καὶ ἐπορεύ­θη ὁ βασιλεὺς Ιωσιας εἰς συν­άν­τησιν αὐτῷ
καὶ ἀπέστειλεν προ­̀ς αὐτὸν ἀγγέλους λέγων τί ἐμοὶ καὶ σοί βασιλεῦ Ιουδα οὐκ ἐπι­̀ σὲ ἥκω σήμερον πόλεμον ποιῆσαι καὶ ὁ θεὸς εἶπεν κατα­σπεῦσαί με προ­́σεχε ἀπο­̀ τοῦ θεοῦ τοῦ μετ᾿ ἐμοῦ μὴ κατα­φθείρῃ σε
καὶ οὐκ ἀπέστρεψεν Ιωσιας τὸ προ­́σωπον αὐτοῦ ἀπ᾿ αὐτοῦ ἀλλ᾿ ἢ πολεμεῖν αὐτὸν ἐκραταιώθη καὶ οὐκ ἤκουσεν τῶν λόγων Νεχαω δια­̀ στόμα­τος θεοῦ καὶ ἦλθεν τοῦ πολεμῆσαι ἐν τῷ πεδίῳ Μαγεδων
καὶ ἐτόξευσαν οἱ τοξόται ἐπι­̀ βασιλέα Ιωσιαν καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοῖς παισὶν αὐτοῦ ἐξαγάγετέ με ὅτι ἐπόνεσα σφόδρα
καὶ ἐξήγαγον αὐτὸν οἱ παῖδες αὐτοῦ ἀπο­̀ τοῦ ἅρμα­τος καὶ ἀνεβίβασαν αὐτὸν ἐπι­̀ τὸ ἅρμα τὸ δευτερεῦον ὃ ἦν αὐτῷ καὶ ἤγαγον αὐτὸν εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἀπέθανεν καὶ ἐτάφη μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ πᾶς Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ ἐπένθησαν ἐπι­̀ Ιωσιαν
καὶ ἐθρήνησεν Ιερεμιας ἐπι­̀ Ιωσιαν καὶ εἶπαν πάν­τες οἱ ἄρχον­τες καὶ αἱ ἄρχουσαι θρῆνον ἐπι­̀ Ιωσιαν ἕως τῆς σήμερον καὶ ἔδωκαν αὐτὸν εἰς προ­́σταγμα ἐπι­̀ Ισραηλ καὶ ἰδοὺ γέγραπται ἐπι­̀ τῶν θρήνων
καὶ ἦσαν οἱ λόγοι Ιωσια καὶ ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ γεγραμμένα ἐν νόμῳ κυρίου
καὶ οἱ λόγοι αὐτοῦ οἱ πρῶτοι καὶ οἱ ἔσχατοι ἰδοὺ γεγραμ­μέ­νοι ἐπι­̀ βιβλίῳ βασιλέων Ισραηλ καὶ Ιουδα
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки