Скрыть
35:2
35:4
35:5
35:9
35:10
35:11
35:12
35:14
35:16
35:21
35:27
Цр҃ко́внослав
И҆ сотворѝ і҆ѡсі́а во і҆ерⷭ҇ли́мѣ па́схꙋ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ своемꙋ̀, и҆ пожрѐ па́схꙋ въ четвертыйна́десѧть де́нь мцⷭ҇а пе́рвагѡ:
и҆ поста́ви свѧще́нники на стра́жахъ и҆́хъ, и҆ ᲂу҆крѣпѝ и҆̀хъ на дѣла̀ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ,
и҆ речѐ леѵі́тѡмъ си̑льнымъ во все́мъ і҆и҃ли, да ѡ҆свѧтѧ́тсѧ гдⷭ҇ꙋ и҆ поста́вѧтъ кївѡ́тъ ст҃ы́й въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни. И҆ поста́виши кївѡ́тъ ст҃ы́й во хра́мѣ, є҆го́же созда̀ соломѡ́нъ сы́нъ даві́да царѧ̀ і҆и҃лева. И҆ речѐ ца́рь: нѣ́сть ва́мъ на ра́менахъ носи́ти ничто́же: нн҃ѣ ᲂу҆̀бо слꙋжи́те гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ ва́шемꙋ и҆ лю́демъ є҆гѡ̀ і҆и҃лю,
и҆ ᲂу҆гото́вайтесѧ по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ ва́шихъ и҆ по чреда́мъ ва́шымъ, по писа́нїю даві́да царѧ̀ і҆и҃лева и҆ рꙋко́ю соломѡ́на сы́на є҆гѡ̀,
и҆ сто́йте во хра́мѣ по раздѣле́нїємъ домѡ́въ ѻ҆те́чествъ ва́шихъ во бра́тїи ва́шей сынѣ́хъ людски́хъ, и҆ по ча́сти до́мꙋ ѻ҆те́чества въ леѵі́тѣхъ:
и҆ пожри́те па́схꙋ и҆ ст҃а̑ѧ ᲂу҆гото́вайте бра́тїи ва́шей, є҆́же сотвори́ти по словесѝ гдⷭ҇ню, (є҆́же гл҃а) рꙋко́ю мѡѷсе́овою.
И҆ дадѐ нача́тки і҆ѡсі́а сынѡ́мъ людски̑мъ ѻ҆́вцы и҆ а҆́гнцы и҆ козлы̀ ѿ ко́зъ, всѧ̑ на па́схꙋ, и҆ всѣ́хъ ѡ҆брѣ́теныхъ въ число̀ три́десѧть ты́сѧщъ, и҆ волѡ́въ трѝ ты́сѧщы, сїѧ̑ ѿ царе́ва и҆мѣ́нїѧ.
И҆ нача̑льницы є҆гѡ̀ да́ша нача́тки лю́демъ и҆ свѧще́нникѡмъ и҆ леѵі́тѡмъ: даде́ же и҆ хелкі́а и҆ заха́рїа и҆ і҆еїи́лъ нача̑льницы свѧще́нникѡмъ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ, и҆ да́ша на па́схꙋ ѻ҆ве́цъ и҆ а҆́гнцєвъ и҆ ко́злищъ двѣ̀ ты́сѧщы ше́сть сѡ́тъ и҆ волѡ́въ три́ста.
Хѡнені́а же и҆ ване́а, и҆ саме́а и҆ наѳанаи́лъ бра́тъ є҆гѡ̀, и҆ а҆саві́а и҆ і҆еїи́лъ и҆ і҆ѡзава́дъ, нача̑льницы леѵі́тѡвъ, да́ша леѵі́тѡмъ на па́схꙋ пѧ́ть ты́сѧщъ ѻ҆ве́цъ и҆ волѡ́въ пѧ́ть сѡ́тъ.
И҆ ᲂу҆гото́вано бы́сть слꙋже́нїе, и҆ ста́ша свѧще́нницы въ чи́нѣ свое́мъ и҆ леѵі́ти по раздѣле́нїємъ свои̑мъ по повелѣ́нїю царе́вꙋ,
и҆ пожро́ша па́схꙋ, и҆ пролїѧ́ша свѧще́нницы рꙋка́ма свои́ма кро́вь, и҆ леѵі́ти ѡ҆дира́хꙋ ко́жы:
и҆ ᲂу҆гото́ваша всесожжє́нїѧ преда́ти и҆̀мъ по раздѣле́нїю, по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ сынѡ́мъ людски̑мъ, принестѝ гдⷭ҇еви всесожжє́нїѧ, ꙗ҆́коже пи́сано є҆́сть въ кни́зѣ зако́на мѡѷсе́ова: та́кѡ и҆ заꙋ́тра:
и҆ и҆спеко́ша па́схꙋ на ѻ҆гнѝ по чи́нꙋ, и҆ ст҃а̑ѧ свари́ша въ мѣ́дницахъ и҆ въ котлѣ́хъ, и҆ пред̾ꙋспѣ̀ и҆̀мъ, и҆ раздѣли́ша всѣ̑мъ сынѡ́мъ людски̑мъ:
себѣ́ же и҆ свѧще́нникѡмъ пото́мъ ᲂу҆гото́ваша, ꙗ҆́кѡ въ возноше́нїи всесожега́емыхъ и҆ тꙋ́кѡвъ да́же до но́щи свѧще́нницы (бы́ша не пра́здни), и҆ леѵі́ти ᲂу҆гото́ваша и҆̀мъ и҆ бра́тїи и҆́хъ сынѡ́мъ а҆арѡ̑нимъ.
И҆ пѣвцы̀ сы́нове а҆са́фѡвы (стоѧ́хꙋ) въ чи́нѣ свое́мъ по повелѣ́нїю даві́да, и҆ а҆са́фа и҆ є҆ма́на и҆ і҆дїѳꙋ́ма проро́кѡвъ царе́выхъ: и҆ нача̑льницы и҆ двє́рницы всѣ́хъ вра́тъ, и҆̀мже не бѣ̀ возмо́жно ѿлꙋчи́тисѧ ѿ слꙋ́жбы ст҃ы́хъ, поне́же бра́тїѧ и҆́хъ леѵі́ти ᲂу҆гото́ваша и҆̀мъ (бра̑шна).
И҆ ᲂу҆пра́висѧ и҆ ᲂу҆гото́васѧ всѧ̀ слꙋ́жба гдⷭ҇нѧ въ де́нь то́й, да сотворѧ́тъ па́схꙋ и҆ принесꙋ́тъ всесожжє́нїѧ на ѻ҆лта́рь гдⷭ҇ень по повелѣ́нїю царѧ̀ і҆ѡсі́и.
И҆ сотвори́ша сы́нове і҆и҃лєвы, и҆̀же ѡ҆брѣ́тени бѧ́хꙋ, па́схꙋ во вре́мѧ то̀ и҆ пра́здникъ ѡ҆прѣсно́кѡвъ се́дмь дні́й.
И҆ не бы́сть па́схи подо́бныѧ то́й во і҆и҃ли ѿ дні́й самꙋи́ла прⷪ҇ро́ка, и҆ всѝ ца́рїе і҆и҃лєва не сотвори́ша па́схи, ю҆́же сотворѝ і҆ѡсі́а и҆ свѧще́нницы и҆ леѵі́ти, и҆ ве́сь і҆ꙋ́да и҆ і҆и҃ль, и҆́же ѡ҆брѣ́тенъ бы́сть, и҆ ѡ҆бита́ющїи во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, гдⷭ҇ꙋ.
Во ѻ҆смоена́десѧть лѣ́то ца́рства і҆ѡсі́ина сїѧ̀ па́сха пра́зднована бы́сть.
По си́хъ всѣ́хъ, и҆̀хже сотворѝ і҆ѡсі́а въ домꙋ̀, и҆ басночре́вныхъ и҆ волхвꙋ́ющихъ, и҆ кꙋмі̑рницы и҆ і҆́дѡлы и҆ дꙋбра̑вы, ꙗ҆̀же бѧ́хꙋ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ и҆ во і҆ꙋде́и, пожжѐ ѻ҆гне́мъ ца́рь і҆ѡсі́а, да ᲂу҆тверди́тъ глаго́лы зако́на пи̑санныѧ въ кни́зѣ, ю҆́же ѡ҆брѣ́те хелкі́а жре́цъ въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни: подо́бенъ є҆мꙋ̀ не бы́сть пред̾ ни́мъ, и҆́же бы ѡ҆брати́лсѧ ко гдⷭ҇ꙋ всѣ́мъ се́рдцемъ свои́мъ и҆ все́ю дꙋше́ю свое́ю и҆ все́ю крѣ́постїю свое́ю по всемꙋ̀ зако́нꙋ мѡѷсе́овꙋ, и҆ по не́мъ не воста̀ подо́бенъ є҆мꙋ̀. Ѻ҆ба́че не ѿврати́сѧ гдⷭ҇ь ѿ гнѣ́ва ꙗ҆́рости своеѧ̀ вели́кїѧ, є҆́юже разгнѣ́васѧ ꙗ҆́ростїю гдⷭ҇ь на і҆ꙋде́ю, всѣ́хъ ра́ди разгнѣ́ванїй є҆ѧ̀, и҆́миже прогнѣ́ва манассі́а. И҆ речѐ гдⷭ҇ь: и҆ і҆ꙋ́дꙋ ᲂу҆̀бо ѿри́нꙋ ѿ лица̀ моегѡ̀, ꙗ҆́коже ѿри́нꙋхъ до́мъ і҆и҃левъ, и҆ ѿверго́хъ гра́дъ, є҆го́же и҆збра́хъ, і҆ерⷭ҇ли́мъ, и҆ хра́мъ, ѡ҆ не́мже рѣ́хъ: бꙋ́детъ и҆́мѧ моѐ та́мѡ. И҆ и҆зы́де фараѡ́нъ нехаѡ̀ ца́рь є҆гѵ́петскїй на царѧ̀ а҆ссѷрі́йскаго на рѣкꙋ̀ є҆ѵфра́тъ, є҆́же ра́товати є҆го̀ въ хархами́сѣ. И҆ и҆зы́де во срѣ́тенїе є҆мꙋ̀ і҆ѡсі́а ца́рь.
И҆ посла̀ къ немꙋ̀ послы̀, глаго́лѧ: что̀ мнѣ̀ и҆ тебѣ̀, царю̀ і҆ꙋ́динъ; не проти́вꙋ тебє̀ дне́сь и҆дꙋ̀ воева́ти, но на мѣ́сто бра́ни моеѧ̀: и҆ бг҃ъ речѐ потща́тисѧ мнѣ̀: внемлѝ ты̀ ѡ҆ бз҃ѣ и҆́же со мно́ю, да не ᲂу҆бїе́тъ тѧ̀.
И҆ не возвратѝ і҆ѡсі́а лица̀ своегѡ̀ ѿ негѡ̀, но ра́товати є҆го̀ ᲂу҆крѣпи́сѧ, нижѐ послꙋ́ша слове́съ нехаѡ́выхъ, ꙗ҆̀же ѿ ᲂу҆́стъ бж҃їихъ, но и҆́де, да вою́етъ на по́ли магеддѡ̀.
И҆ ᲂу҆стрѣли́ша стрѣльцы̀ въ царѧ̀ і҆ѡсі́ю. И҆ речѐ ца́рь ѻ҆трокѡ́мъ свои̑мъ: и҆зведи́те менѐ (ѿ бра́ни), ꙗ҆́кѡ и҆знемого́хъ ѕѣлѡ̀.
И҆ сведо́ша є҆го̀ ѻ҆́троцы є҆гѡ̀ съ колесни́цы, и҆ въ дрꙋгꙋ́ю колесни́цꙋ посади́ша є҆го̀, ꙗ҆́же бѧ́ше є҆мꙋ̀, и҆ привезо́ша є҆го̀ во і҆ерⷭ҇ли́мъ, и҆ ᲂу҆́мре и҆ погребе́нъ бы́сть со ѻ҆тцы̑ свои́ми: и҆ ве́сь і҆ꙋ́да и҆ і҆ерⷭ҇ли́мъ пла́каша ѡ҆ і҆ѡсі́и.
И҆ і҆еремі́а возрыда̀ по і҆ѡсі́и, и҆ глаго́лаша всѝ кнѧ̑зи и҆ кнѧги̑ни пла́чь по і҆ѡсі́и да́же до дне́сь: и҆ да́ша є҆го̀ въ повелѣ́нїе і҆и҃лю, и҆ сѐ, пи́сано є҆́сть въ рыда́нїихъ.
Прѡ́чаѧ же словеса̀ і҆ѡсі̑ина и҆ ᲂу҆пова́нїе є҆гѡ̀ бѧ́хꙋ пи̑сана въ зако́нѣ гдⷭ҇ни:
дѣла́ же є҆гѡ̀, пє́рваѧ и҆ послѣ̑днѧѧ, сѐ, пи̑сана сꙋ́ть въ кни́зѣ царе́й і҆и҃левыхъ и҆ і҆ꙋ́диныхъ.
1 Великая пасха, которую Иосия совершил в обновленном доме Господнем в восемнадцатом году своего царствования; 20 он пошел против Нехао, царя Египетского, на равнине Мегиддо и поражен стрелою.
И совершил Иосия в Иерусалиме пасху Господу, и закололи пасхального агнца в четырнадцатый день первого месяца.
И поставил он священников на местах их, и ободрял их на служение в доме Господнем,
и сказал левитам, наставникам всех Израильтян, посвященным Господу: поставьте ковчег святый в храме, который построил Соломон, сын Давидов, царь Израилев; нет вам нужды носить его на раменах; служите теперь Господу Богу нашему и народу Его Израилю;
станьте по поколениям вашим, по чередам вашим, как предписано Давидом, царем Израилевым, и как предписано Соломоном, сыном его,
и стойте во святилище, по распределениям поколений у братьев ваших, сынов народа, и по разделению поколений у левитов,
и заколите пасхального агнца, и освятитесь, и приготовьте его для братьев ваших, поступая согласно со словом Господним чрез Моисея.
И дал Иосия в дар сынам народа, всем, находившимся там, из мелкого скота агнцев и козлов молодых, все для жертвы пасхальной, числом тридцать тысяч и три тысячи волов. Это из имущества царя.
И князья его по усердию давали в дар народу, священникам и левитам: Хелкия и Захария и Иехиил, начальствующие в доме Божием, дали священникам для жертвы пасхальной две тысячи шестьсот [овец, агнцев и козлов] и триста волов;
и Хонания, и Шемаия, и Нафанаил, братья его, и Хашавия, и Иеиел, и Иозавад, начальники левитов, подарили левитам для жертвы пасхальной [овец] пять тысяч и пятьсот волов.
Так устроено было служение. И стали священники на место свое и левиты по чередам своим, по повелению царскому;
и закололи пасхального агнца. И кропили священники кровью, принимая ее из рук левитов, а левиты снимали кожу;
и распределили назначенное для всесожжения, чтобы раздать то по отделениям поколений у сынов народа, для принесения Господу, как написано в книге Моисеевой. То же сделали и с волами.
И испекли пасхального агнца на огне, по уставу; и священные жертвы сварили в котлах, горшках и кастрюлях, и поспешно роздали всему народу,
а после приготовили для себя и для священников, ибо священники, сыны Аароновы, заняты были приношением всесожжения и туков до ночи; потому-то и готовили левиты для себя и для священников, сынов Аароновых.
И певцы, сыновья Асафовы, оставались на местах своих, по установлению Давида и Асафа, и Емана и Идифуна, прозорливца царского, и привратники у каждых ворот: не для чего было им отходить от служения своего, так как братья их левиты готовили для них.
Так устроено было все служение Господу в тот день, чтобы совершить пасху и принести всесожжения на жертвеннике Господнем, по повелению царя Иосии.
И совершали сыны Израилевы, находившиеся там, пасху в то время и праздник опресноков в течение семи дней.
И не была совершаема такая пасха у Израиля от дней Самуила пророка; и из всех царей Израилевых ни один не совершал такой пасхи, какую совершил Иосия, и священники, и левиты, и все Иудеи, и Израильтяне, там находившиеся, и жители Иерусалима.
В восемнадцатый год царствования Иосии* совершена сия пасха.
После всего того, что сделал Иосия в доме Божием
35:20a[и как сжег огнем царь Иосия и чревовещателей, и волхвов, и капища, и идолов, и дубравы, бывшие в Иерусалиме и Иудее, чтобы утвердить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хелкия священник в доме Господнем,
35:20bне было подобного ему прежде него, кто обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всею душею своею, и всею крепостию своею, по всему закону Моисееву; не восстал и после него подобный ему.

35:20cОднако же не отвратился Господь от великой ярости гнева Своего, – ярости, которою разгневался Господь на Иудею за все оскорбления, которыми прогневал Манассия.
35:20dИ сказал Господь: и Иуду отвергну от лица Моего, как отверг дом Израилев, и отвергну город Иерусалим, который избрал, и храм, о котором сказал: будет там имя Мое,]
35:20eпошел Нехао, царь Египетский, на войну к Кархемису на Евфрате; и Иосия вышел навстречу ему.
И послал к нему Нехао послов сказать: что мне и тебе, царь Иудейский? Не против тебя теперь иду я, но туда, где у меня война. И Бог повелел мне поспешать; не противься Богу, Который со мною, чтоб Он не погубил тебя.
Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нехао от лица Божия и выступил на сражение на равнину Мегиддо.
И выстрелили стрельцы в царя Иосию, и сказал царь слугам своим: уведите меня, потому что я тяжело ранен.
И свели его слуги его с колесницы, и посадили его в другую повозку, которая была у него, и отвезли его в Иерусалим. И умер он, и похоронен в гробницах отцов своих. И вся Иудея и Иерусалим оплакали Иосию.
Оплакал Иосию и Иеремия в песне плачевной; и говорили все певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих, известных до сего дня, и передали их в употребление у Израиля; и вот они вписаны в книгу плачевных песней.
Прочие деяния Иосии и добродетели его, согласные с предписанным в законе Господнем,
и деяния его, первые и последние, описаны в книге царей Израильских и Иудейских.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible