Скрыть
36:2
36:23'
36:23м
36:2a
36:2b
36:2c
36:5a
36:5b
36:5c
Церковнославянский (рус)
И взя́ша лю́дiе земли́ Иоаха́за сы́на Иосі́ина, и пома́заша его́, и поста́виша его́ царе́мъ вмѣ́сто отца́ его́ во Иерусали́мѣ.
Два́десяти трiе́хъ лѣ́тъ бы́сть Иоаха́зъ, егда́ ца́р­ст­вовати нача́, и три́ ме́сяцы ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ.
и преведе́ его́ ца́рь во Еги́петъ, и воз­ложи́ да́нь на зе́млю [Изра́илеву] сто́ тала́нтъ сребра́ и тала́нтъ зла́та.
И поста́ви фарао́нъ нехао́ Елiаки́ма сы́на Иосі́ина царе́мъ надъ Иу́дою и Иерусали́момъ вмѣ́сто Иосі́и отца́ его́, и премѣни́ и́мя его́ Иоаки́мъ. Иоаха́за же бра́та его́ взя́ фарао́нъ нехао́ и введе́ его́ во Еги́петъ, и у́мре та́мо:
Два́десяти пяти́ лѣ́тъ бѣ́ Иоаки́мъ, егда́ ца́р­ст­вовати нача́, и едино­на́­де­сять лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тере его́ зехо́ра, дще́рь нирі́ева от­ ра́мы. Сотвори́ же лука́вое предъ Го́сподемъ по всѣ́мъ, ели́ка сотвори́ша отцы́ его́.
И взы́де на него́ навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй, и окова́ его́ око́вами мѣ́дяными, и при­­веде́ его́ въ Вавило́нъ:
и ча́сть сосу́довъ до́му Госпо́дня пренесе́ въ Вавило́нъ и поста́ви я́ во хра́мѣ сво­е́мъ въ Вавило́нѣ.
Про́чая же слове́съ Иоаки́мовыхъ, и вся́, я́же содѣ́ла, не се́ ли, сiя́ пи́сана въ кни́зѣ слове́съ дні́й царе́й Иу́диныхъ? И у́спе Иоаки́мъ со отцы́ сво­и́ми и погребе́нъ бы́сть въ ганоза́нѣ со отцы́ сво­и́ми. И воцари́ся Иехоні́а сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
Осми­на́­де­ся­ти лѣ́тъ бѣ́ Иехоні́а, егда́ ца́р­ст­вовати нача́, и три́ ме́сяцы и де́сять дні́й ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ, и сотвори́ лука́вое предъ Го́сподемъ.
Егда́ же лѣ́ту кру́гъ враща́­шеся, посла́ навуходоно́соръ ца́рь, и́же и введе́ его́ въ Вавило́нъ съ предраги́ми сосу́ды до́му Госпо́дня, а царе́мъ поста́ви седекі́ю бра́та отцу́ его́ надъ Иу́дою и Иерусали́момъ.
Два́десять еди́но лѣ́то бы́сть седекі́и, егда́ ца́р­ст­вовати нача́, един­на́десять лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ:
и сотвори́ лука́вое предъ Го́сподемъ Бо́гомъ сво­и́мъ, и не усрами́ся лица́ иеремі́и проро́ка от­ у́стъ Госпо́днихъ,
егда́ от­ царя́ навуходоно́сора от­ве́ржеся, и́же закля́ его́ предъ Бо́гомъ: и ожесточи́ вы́ю свою́ и се́рдце свое́ укрѣпи́, да не обрати́т­ся ко Го́споду Бо́гу Изра́илеву.
И вси́ сла́внiи Иу́дины и свяще́н­ницы и лю́дiе земли́ умно́жиша е́же преступи́ти преступле́нiя ме́рзостей язы́ческихъ, и оскверни́ша до́мъ Госпо́день, и́же во Иерусали́мѣ.
И посыла́­ше Госпо́дь Бо́гъ оте́цъ и́хъ къ ни́мъ руко́ю проро́ковъ сво­и́хъ у́тренюя и посыла́я вѣ́ст­ники своя́, поне́же щадя́ше люді́й сво­и́хъ и святи́лища сво­его́: и ті́и поноша́ху посло́мъ Бо́жiимъ,
и уничижа́ху словеса́ его́, и руга́хуся проро́комъ его́, до́ндеже сни́де гнѣ́въ Госпо́день на лю́ди его́, до́ндеже не бы́сть изцѣле́нiя.
И наведе́ на ни́хъ царя́ Халде́йска, и поби́ младе́нцы и́хъ мече́мъ въ дому́ святы́ни его́: и не пощадѣ́ седекі́и и дѣ́въ и́хъ не поми́лова, и ста́рцы и́хъ изведе́, и всѣ́хъ предаде́ въ ру́ки и́хъ,
и вся́ сосу́ды до́му Бо́жiя вели́кiя и ма́лыя, и сокро́вища це́ркве Госпо́дни, и вся́ сокро́вища царе́ва и вельмо́жъ, вся́ внесе́ въ Вавило́нъ:
и зажже́ до́мъ Госпо́день и разори́ стѣ́ну Иерусали́млю, и столпы́ его́ сожже́ огне́мъ и вся́къ сосу́дъ драгі́й истни́:
и пресели́ оста́в­шихся въ Вавило́нъ, и бы́ша ему́ и сыно́мъ его́ въ рабы́ да́же до ца́р­ст­ва ми́дскаго,
да испо́лнит­ся сло́во Госпо́дне уста́ми иеремі́и, доне́лѣже прiя́ земля́ суббо́ты своя́ суббо́т­ст­вовати во вся́ дни́ запустѣ́нiя сво­его́: суббо́т­ст­вова до соверше́нiя седми́десяти лѣ́тъ.
Въ лѣ́то пе́рвое ки́ра царя́ пе́рсскаго, повнегда́ испо́лнитися словесе́мъ Госпо́днимъ усты́ иеремі́и, воз­дви́же Госпо́дь ду́хъ ки́ра царя́ пе́рсскаго, и повелѣ́ проповѣ́дати во все́мъ ца́р­ст­вiи сво­е́мъ писа́нiемъ, глаго́ля:
сiя́ глаго́летъ ки́ръ ца́рь пе́рсскiй: вся́ ца́р­ст­ва земли́ даде́ ми Госпо́дь Бо́гъ небе́сный, и то́й заповѣ́да мнѣ́ созда́ти себѣ́ до́мъ во Иерусали́мѣ, и́же е́сть во Иуде́и: кто́ въ ва́съ от­ всѣ́хъ люді́й его́? да бу́детъ Бо́гъ его́ съ ни́мъ, и да взы́детъ.
Моли́тва Манассі́и царя́ Иуде́йска, егда́ плѣне́нъ держа́­шеся во Вавило́нѣ.
Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́цъ на́шихъ, Авраа́мовъ и Исаа́ковъ и Иа́ковль и сѣ́мене и́хъ пра́веднаго,
сотвори́вый не́бо и зе́млю со все́ю лѣ́потою и́хъ и связа́вый мо́ре сло́вомъ повелѣ́нiя тво­его́, заключи́вый бе́здну и запеча́т­ст­вовавый ю́ стра́шнымъ и сла́внымъ и́менемъ тво­и́мъ, его́же вся́ боя́т­ся, и трепе́щутъ от­ лица́ си́лы тво­ея́, я́ко никто́же посто­и́тъ предъ великолѣ́пiемъ сла́вы тво­ея́, и нестерпи́мь гнѣ́въ,
е́же на грѣ́шники, преще́нiя тво­его́.
Безмѣ́рна же и неизслѣ́дован­на ми́лость обѣща́нiя тво­его́:
ты́ бо еси́ Госпо́дь, вы́шнiй, благо­утро́бенъ, долготерпѣли́въ и многоми́лостивъ и ка́яйся о зло́бахъ человѣ́ческихъ. Ты́, Го́споди, по мно́же­ст­ву бла́гости тво­ея́ обѣща́лъ еси́ покая́нiе
и оставле́нiе согрѣши́в­шымъ тебѣ́, и мно́же­с­т­вомъ щедро́тъ тво­и́хъ опредѣли́лъ еси́ покая́нiе грѣ́шникомъ во спасе́нiе. Ты́ у́бо, Го́споди Бо́же си́лъ, не положи́лъ еси́ покая́нiе пра́веднымъ
Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову, не согрѣши́в­шымъ тебѣ́, но положи́лъ еси́ покая́нiе мнѣ́ грѣ́шному, зане́ согрѣши́хъ па́че числа́ песка́ морска́го:
умно́жишася беззако́нiя моя́, Го́споди, умно́жишася беззако́нiя моя́, и нѣ́смь досто́инъ воз­зрѣ́ти и ви́дѣти высоту́ небе́сную от­ мно́же­ст­ва непра́вдъ мо­и́хъ. Сля́ченъ е́смь мно́гими у́зами желѣ́зными,
во е́же не воз­вести́ главы́ мо­ея́, и нѣ́сть ми ослабле́нiя: зане́ прогнѣ́вахъ я́рость твою́ и лука́вое предъ тобо́ю сотвори́хъ:
не сотвори́вый во́ли тво­ея́ и не сохрани́вый повелѣ́нiй тво­и́хъ, поста́вихъ ме́рзости и умно́жихъ претыка́нiя. И ны́нѣ при­­клоня́ю колѣ́на се́рдца, тре́буя от­ тебе́ бла́гости.
Согрѣши́хъ, Го́споди, согрѣши́хъ, и беззако́нiя моя́ а́зъ вѣ́мъ, но прошу́ моля́ся: осла́би ми́, Го́споди, осла́би ми́, и не погуби́ мене́ со беззако́нiи мо­и́ми, ниже́ въ вѣ́къ враждова́въ соблюде́ши зо́лъ мо­и́хъ, ниже́ осу́диши мя́ въ преиспо́днихъ земли́: зане́ ты́ еси́, Бо́же, Бо́гъ ка́ющихся, и на мнѣ́ яви́ши всю́ бла́гость твою́: я́ко недосто́йна су́ща спасе́ши мя́ по мно́зѣй ми́лости тво­е́й, и восхвалю́ тя́ вы́ну во дне́хъ живота́ мо­его́:
я́ко тя́ по­е́тъ вся́ си́ла небе́сная, и твоя́ е́сть сла́ва во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.
И́мя же ма́тере его́ Амита́лъ, дще́рь иеремі́ина от­ ловны́.
И сотвори́ лука́вое предъ Го́сподемъ по всѣ́мъ, я́же сотвори́ша отцы́ его́.
[И плѣни́ Иоаха́за,] и окова́ его́ фарао́нъ нехао́ въ Девла́ѳѣ въ земли́ еѳа́мли, е́же не ца́р­ст­вовати ему́ во Иерусали́мѣ,
сребро́ же и зла́то даде́ фарао́ну. Тогда́ нача́ земля́ подда́на бы́ти, е́же дая́ти сребро́ по словеси́ фарао́нову: и кі́йждо по си́лѣ истяза́­ше сребро́ и зла́то от­ люді́й земли́, е́же дая́ти фарао́ну нехао́.
Во дни́ его́ прiи́де навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй на зе́млю, и бѣ́ ему́ служа́ три́ лѣ́та и от­ступи́ от­ него́.
И посла́ Госпо́дь на ни́хъ халде́и и разбо́йники си́рскiя и разбо́йники Моави́тскiя, и сыно́въ Аммо́новыхъ и самарі́йскихъ, и по словеси́ се́мъ от­ступи́ша по словеси́ Госпо́дню, [е́же глаго́ла] у́сты́ рабо́въ сво­и́хъ проро́ковъ.
Оба́че я́рость Госпо́дня бѣ́ на Иу́дѣ, е́же от­ри́нути его́ от­ лица́ сво­его́, грѣ́хъ ра́ди Манассі́иныхъ во всѣ́хъ, я́же сотвори́,
и въ кро́ви непови́н­нѣй, ю́же излiя́ Иоаки́мъ, и напо́лни Иерусали́мъ кро́ве непови́н­ныя. Но не восхотѣ́ Госпо́дь искорени́ти и́хъ.
Синодальный
И взял народ земли Иоахаза, сына Иосиина, [и помазали его] и воцарили его, вместо отца его, в Иерусалиме.
Двадцати трех лет был Иоахаз, когда воцарился, и три месяца царствовал в Иерусалиме.
И низложил его царь Египетский в Иерусалиме [и привел его царь в Египет], и наложил на землю пени сто талантов серебра и талант золота.
И воцарил царь Египетский над Иудеею и Иерусалимом Елиакима, брата его, и переменил имя его на Иоакима, а Иоахаза, брата его, взял Нехао и отвел его в Египет [и он умер там.
Двадцати пяти лет был Иоаким, когда воцарился, и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме [имя матери его Зехора, дочь Нириева из Рамы]. И делал он неугодное в очах Господа Бога своего [по всему, что делали отцы его.
Против него вышел Навуходоносор, царь Вавилонский, и оковал его оковами, чтоб отвести его в Вавилон.
И часть сосудов дома Господня перенес Навуходоносор в Вавилон и положил их в капище своем в Вавилоне.
Прочие дела Иоакима и мерзости его, какие он делал и какие найдены в нем, описаны в книге царей Израильских и Иудейских. [И почил Иоаким с отцами своими, и погребен был в Ганозане с отцами своими.] И воцарился Иехония, сын его, вместо него.
Восемнадцати лет был Иехония, когда воцарился, и три месяца и десять дней царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодное в очах Господних.
По прошествии года послал царь Навуходоносор и велел взять его в Вавилон вместе с драгоценными сосудами дома Господня, и воцарил над Иудеею и Иерусалимом Седекию, брата его.
Двадцати одного года был Седекия, когда воцарился, и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме,
и делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Он не смирился пред Иеремиею пророком, пророчествовавшим от уст Господних,
и отложился от царя Навуходоносора, взявшего клятву с него именем Бога, – и сделал упругою шею свою и ожесточил сердце свое до того, что не обратился к Господу Богу Израилеву.
Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который Он освятил в Иерусалиме.
И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников Своих от раннего утра, потому что Он жалел Свой народ и Свое жилище.
Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было ему спасения.
И Он навел на них царя Халдейского, – и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их и не пощадил [ни Седекии,] ни юноши, ни девицы, ни старца, ни седовласого: все предал Бог в руку его.
И все сосуды дома Божия, большие и малые, и сокровища дома Господня, и сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон.
И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили.
И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его, до воцарения царя Персидского,
доколе, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения семидесяти лет.
А в первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он велел объявить по всему царству своему, словесно и письменно, и сказать:
так говорит Кир, царь Персидский: все царства земли дал мне Господь Бог небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас – из всего народа Его, [да будет] Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет.
Молитва Манассии, царя иудейского, когда он содержался в плену в Вавилоне //Переведена с греческого; в еврейском тексте ее нет.
Господи Вседержителю, Боже отцев наших, Авраама и Исаака и Иакова, и семени их праведного,
сотворивший небо и землю со всем благолепием их, связавший море словом повеления Твоего, заключивший бездну и запечатавший ее страшным и славным именем Твоим, которого все боятся, и трепещут от лица силы Твоея, потому что никто не может устоять пред великолепием славы Твоея, и нестерпим гнев
прещения Твоего на грешников!
Но безмерна и неисследима милость обетования Твоего,
ибо Ты Господь вышний, благий, долготерпеливый и многомилостивый и кающийся о злобах человеческих. Ты, Господи, по множеству Твоей благости, обещал покаяние
и отпущение согрешившим Тебе, и множеством щедрот Твоих определил покаяние грешникам во спасение. Итак Ты, Господи, Боже праведных, не положил покаяния праведным
Аврааму и Исааку и Иакову, не согрешившим Тебе, но положил покаяние мне грешнику, потому что я согрешил паче числа песка морского.
Многочисленны беззакония мои, Господи, многочисленны беззакония мои, и я недостоин взирать и смотреть на высоту небесную от множества неправд моих. Я согбен многими железными узами,
так что не могу поднять головы моей, и нет мне отдохновения, потому что прогневал Тебя и сделал пред Тобою злое:
не исполнил воли Твоей, не сохранил повелений Твоих, поставил мерзости и умножил соблазны. И ныне преклоняю колени сердца моего, умоляя Тебя о благости.
Согрешил я, Господи, согрешил, и беззакония мои я знаю, но прошу, молясь Тебе: отпусти мне, Господи, отпусти мне, и не погуби меня с беззакониями моими и не осуди меня в преисподнюю. Ибо Ты Бог, Бог кающихся, и на мне яви всю благость Твою, спасши меня недостойного по великой милости Твоей, и буду прославлять Тебя во все дни жизни моей,
потому что Тебя славят все силы небесные, и Твоя слава во веки веков. Аминь
[Имя матери его – Амитал, дочь Иеремии из Ловны.
И сделал он лукавое пред Господом по всему, что сделали отцы его.
И оковал его фараон Нехао в Девлафе, в земле Емафской, чтобы не царствовать ему в Иерусалиме.]
И серебро и золото давал фараону: тогда земля начала давать серебро по слову фараона, и каждый, по власти, требовал серебра и золота от народа земли для дани фараону Нехао].
Во дни его пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, на землю, и он служил ему три года и отступил от него.
И послал Господь на них Халдеев и разбойников Сирских, и разбойников Моавитских, и сынов Аммоновых и Самарийских, и отступили по слову сему, – по слову Господа устами рабов Его, пророков.
Впрочем гнев Господа был на Иуде, чтоб отвергнуть его от лица Его, за все грехи Манассии, которые он сделал,
и за кровь неповинную, которую пролил Иоаким и наполнил Иерусалим неповинною кровью. Но не восхотел Господь искоренить их].
Киргизский
Жєйєт эли Жошиянын уулу Жаахазды атасынын ордуна падыша кылып койду.
Жаахаз такка отурганда, жыйырма єч жашта эле, ал Иерусалимге єч ай гана падышачылык кылды.
Аны Иерусалимдеги тагынан Мисир падышасы кулатты да, алардын жерине жєз таланттан кємєш жана бир таланттан алтын салык салды.
Мисир падышасы Жєйєт аймагы менен Иерусалимге анын бир тууганы Элийакимди падыша кылып, анын атын Жайаким кылып љзгљрттє. Ал эми анын бир тууганы Жаахазды Нехо Мисирге туткундап кетти.
Жайаким такка отурганда, жыйырма беш жашта эле, ал Иерусалимде он бир жыл падышачылык кылды. Ал љз Кудай-Тењирине жакпаган иштерди кылды.
Ага Бабыл падышасы Небухаданасар кол салып, аны Бабылга алып кетиш єчєн, кишендеп салды.
Небухаданасар Тењирдин єйєндљгє алтын идиштердин бир бљлєгєн алып, Бабылга алып кетип, Бабылдагы бутканасына коюп койду.
Жайакимдин башка иштери, анын жийиркеничтєє иштери Жєйєт менен Ысрайыл падышаларынын китебинде жазылган. Анын ордуна уулу Жайахин падыша болду.
Жайахин такка отурганда, он сегиз жашта эле, ал Иерусалимде єч ай, он кєн падышачылык кылды. Ал Тењирге жакпаган иштерди кылды.
Бир жыл љткљндљн кийин, Небухаданасар падыша Тењирдин єйєндљгє кымбат баалуу идиштер менен кошо аны Бабылга алып келєєгљ буйрук кылды. Ал Жєйєт аймагы менен Иерусалимге Жайахиндин жакын тууганы Ситкияны падыша кылып койду.
Ситкия такка отурганда, жыйырма бир жашта эле, ал Иерусалимде он бир жыл падышачылык кылды.
Ал љз Кудай-Тењирине жакпаган иштерди кылды. Тењирдин атынан пайгамбарчылык сљздљрдє айткан Жеремия пайгамбардын алдында ал моюн сунган жок.
Ал Кудайдын атынан ант алган Небухаданасар падышадан бљлєнєп кетти. Ал катуу љжљрлљнєп, жєрљгєн таш кылып, ысрайылдыктардын Кудай-Тењирине кайрылган жок.
Ыйык кызмат кылуучуларга жана элге башчылык кылган бардык башкаруучулар да бутпарастарды туурап, кљп кєнљљгљ батып, Иерусалимде Тењир Љзє ыйыктаган Тењирдин єйєн булгашты.
Ошондо алардын ата-бабаларынын Кудай-Тењири аларга тањ азандан элчилерин жљнљтєп турду, анткени ал Љз элин, Љз турак жайын аяды.
Бирок алар Кудай жиберген элчилерди шылдыњ кылышып, алардын сљздљрєн барк албай, Анын пайгамбарларын маскаралашты, ошондо Тењир Љз элине абдан каарданды. Аларды Тењирдин каарынан эч нерсе куткарып кала алган жок.
Тењир аларга Каздим падышасын жиберди, алардын ыйык жайында улан-кыздарды кылычтап љлтєрєштє, алар жаш баланы да, жаш кызды да, чал-кемпирди да, эч кимди аяшкан жок, анткени Тењир бардыгын алардын колуна салып берди.
Кудайдын єйєндљгє кичине дебей, чоњ дебей, бардык идиштерди, Тењирдин єйєндљгє, падышанын єйєндљгє, тљрљлљрдєн єйєндљгє бардык казына-байлыктарды Бабылга алып кетишти.
Кудайдын єйєн љрттљп, Иерусалимдин дубалдарын кыйратып салышты. Анын бардык єйлљрєн љрттљп, асыл буюмдарын талкалап кетишти.
Кылыч мизинен аман калгандарды ал Бабылга кљчєрдє. Персия падышасы такка келгенге чейин, алар ага жана анын уулдарына кул болуп калышты.
Тењирдин Жеремия пайгамбар аркылуу айткан сљздљрє аткарылганга чейин, жер љзєнєн ишемби жылдарында эс алган эмес, ээн калган учурда жетимиш жыл бою эс алды.
Ал эми Персия падышасы Корештин падышачылыгынын биринчи жылында Тењирдин Жеремия аркылуу айткан сљздљрє ордунан чыгыш єчєн, Тењир Персия падышасы Корештин рухун козгоду. Ошондо ал љзє бийлеп турган бардык падышачылыкка оозеки да, кат жєзєндљ да мындай деп жарыялоону буйрук кылды:
«Персия падышасы Кореш мындай дейт: “Асмандагы Кудай, Тењир мага жер жєзєнєн бардык падышачылыктарын берди. Ал Жєйєт аймагындагы Иерусалимге Тењирдин єйєн курууну мага буйрук кылды. Арањарда Анын элинен ким калса, ал ошол жакка бет алсын, Кудай аны менен болот”».
Il popolo della terra prese Ioacàz, figlio di Giosia, e lo proclamò re, al posto del padre, a Gerusalemme.
Quando divenne re, Ioacàz aveva ventitré anni; regnò tre mesi a Gerusalemme.
Il re d'Egitto lo destituì a Gerusalemme e impose alla terra un tributo di cento talenti d'argento e di un talento d'oro.
Il re d'Egitto nominò re su Giuda e Gerusalemme il fratello Eliakìm, cambiandogli il nome in Ioiakìm. Quanto al fratello di lui, Ioacàz, Necao lo prese e lo deportò in Egitto.
Quando divenne re, Ioiakìm aveva venticinque anni; regnò undici anni a Gerusalemme. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, suo Dio.
Contro di lui salì Nabucodònosor, re di Babilonia, che lo legò con catene di bronzo per deportarlo a Babilonia.
Nabucodònosor portò a Babilonia parte degli oggetti del tempio del Signore, che depose a Babilonia nella sua reggia.
Le altre gesta di Ioiakìm, gli abomini da lui commessi e ciò che risulta a suo carico, sono descritti nel libro dei re d'Israele e di Giuda. Al suo posto divenne re suo figlio Ioiachìn.
Quando divenne re, Ioiachìn aveva diciotto anni; regnò tre mesi e dieci giorni a Gerusalemme. Fece ciò che è male agli occhi del Signore.
All'inizio del nuovo anno il re Nabucodònosor mandò a prenderlo per deportarlo a Babilonia con gli oggetti più preziosi del tempio del Signore. Egli nominò re su Giuda e Gerusalemme suo fratello Sedecìa.
Quando divenne re, Sedecìa aveva ventun anni; regnò undici anni a Gerusalemme.
Fece ciò che è male agli occhi del Signore, suo Dio. Non si umiliò davanti al profeta Geremia, che gli parlava in nome del Signore.
Si ribellò anche al re Nabucodònosor, che gli aveva fatto giurare fedeltà in nome di Dio. Egli indurì la sua cervice e si ostinò in cuor suo a non far ritorno al Signore, Dio d'Israele.
Anche tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono il tempio, che il Signore si era consacrato a Gerusalemme.
Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora.
Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine, senza più rimedio.
Allora il Signore fece salire contro di loro il re dei Caldei, che uccise di spada i loro uomini migliori nel santuario, senza pietà per i giovani, per le fanciulle, per i vecchi e i decrepiti. Il Signore consegnò ogni cosa nelle sue mani.
Portò a Babilonia tutti gli oggetti del tempio di Dio, grandi e piccoli, i tesori del tempio del Signore e i tesori del re e dei suoi ufficiali.
Quindi incendiarono il tempio del Signore, demolirono le mura di Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti preziosi.
Il re deportò a Babilonia gli scampati alla spada, che divennero schiavi suoi e dei suoi figli fino all'avvento del regno persiano,
attuandosi così la parola del Signore per bocca di Geremia: "Finché la terra non abbia scontato i suoi sabati, essa riposerà per tutto il tempo della desolazione fino al compiersi di settanta anni".
Nell'anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il suo regno, anche per iscritto:
"Così dice Ciro, re di Persia: "Il Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il Signore, suo Dio, sia con lui e salga!"".
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки