Скрыть
4:3
4:9
4:10
4:13
4:15
4:16
4:21
Сотвори́ же и олта́рь мѣ́дянъ, два́десять лако́тъ въ долготу́ и два́десять лако́тъ въ широту́ и де́сять лако́тъ въ высоту́.
И сотвори́ мо́ре [мѣ́дяно] слiя́но, де́сять лако́тъ от­ у́стiя до у́стiя его́, кру́гло о́крестъ, и пяти́ лако́тъ въ высоту́, и окру́глость его́ три́десяти ла́ктей:
и подо́бiе телце́въ подъ ни́мъ о́крестъ окружа́ющихъ е́: де́сять лако́тъ обдержа́ху умыва́лницу о́крестъ: два́ ро́да слiя́ша телце́въ въ слiя́нiи и́хъ,
и́мже сотвори́ша и́хъ два­на́­де­сять телце́въ, и́же трiе́ сматря́ху къ сѣ́веру и трiе́ къ за́паду, и трiе́ къ полу́дню и трiе́ къ восто́ку, и мо́ре на ни́хъ [наста́влено], за́дняя же и́хъ бя́ху вну́трь [подъ мо́ремъ]:
и толстота́ его́ дла́н­ная, и у́стiе его́ я́ко у́стiе поти́ра, изва́ян­на я́ко от­ра́сли кри́на, вмѣща́ющее три́ ты́сящы мѣ́ръ: и соверши́.
Сотвори́ же омыва́лницъ де́сять и поста́ви пя́ть одесну́ю и пя́ть ошу́юю, да омыва́ютъ въ ни́хъ вся́ при­­носи́мая на всесожже́нiя и очища́ютъ въ ни́хъ, мо́ре же, да омыва́ют­ся свяще́н­ницы въ не́мъ.
Сотвори́ же и подсвѣ́щникъ златы́хъ де́сять по мѣ́рѣ и́хъ и поста́ви я́ въ хра́мъ пя́ть одесну́ю и пя́ть ошу́юю.
И сотвори́ столо́въ де́сять и поста́ви въ хра́мъ пя́ть одесну́ю и пя́ть ошу́юю, и фiа́лъ златы́хъ сотвори́ сто́.
И сотвори́ дво́ръ свяще́н­никомъ и дво́ръ вели́кiй, и две́ри двора́ и вереи́ и́хъ помѣ́дяны мѣ́дiю.
И мо́ре поста́ви от­ у́гла до́му одесну́ю а́ки къ восто́ку пря́мо.
Сотвори́ же хира́мъ у́дицы мясны́я, и кади́лницы, и сковраду́ же́ртвен­ную, и вся́ сосу́ды его́: и соверши́ хира́мъ твори́ти вся́кое дѣ́ло, е́же сотвори́ Соломо́ну царю́ въ дому́ Бо́жiи:
столпа́ два́, и на ни́хъ окружи́лiя, и вѣнцы́ на глава́хъ дву́ столпу́, и мре́жицѣ двѣ́, е́же покрыва́ти главы́ вѣнце́въ и́же су́ть надъ глава́ми столпо́въ:
и звонце́въ златы́хъ четы́реста въ двѣ́ мре́жи, и два́ ряда́ ши́пковъ во мре́жи еди́нѣй, е́же покрыва́ти два́ окружи́лiя вѣнце́въ, и́же су́ть верху́ столпо́въ:
и подста́вовъ сотвори́ де́сять, и умыва́лницы сотвори́ на подста́вахъ,
и мо́ре еди́но и воло́въ два­на́­де­сять подъ ни́мъ,
и котлы́, и у́дицы мясны́я и вся́ сосу́ды и́хъ, я́же сотвори́ хира́мъ и при­­несе́ царю́ Соломо́ну въ до́мъ Госпо́день от­ мѣ́ди чи́стыя.
Во странѣ́ Иорда́на слiя́ и́хъ ца́рь, въ то́лщи земнѣ́й, между́ Сокхо́ѳомъ и между́ Сарида́ѳомъ.
И сотвори́ Соломо́нъ вся́ сосу́ды сiя́ многочи́слен­ны зѣло́, поне́же не оскудѣ́ тя́гость мѣ́ди.
Сотвори́ же Соломо́нъ вся́ сосу́ды до́му Бо́жiя, и олта́рь зла́тъ, и трапе́зы, и на ни́хъ хлѣ́бы предложе́нiя,
и подсвѣ́щники, и свѣти́лники свѣ́та, да свѣтя́тъ предъ свята́я святы́хъ по чи́ну, от­ зла́та чи́ста,
и щипцы́ и́хъ, и свѣти́лники и́хъ, и фiа́лы, и ча́шицы, и кади́лницы от­ зла́та чи́ста,
и две́ри хра́ма вну́трен­нiя я́же во свята́я святы́хъ и две́ри до́му хра́ма златы́я. И соверши́ся все́ дѣ́ло е́же сотвори́ Соломо́нъ въ дому́ Госпо́дни.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible