Скрыть
4:3
4:9
4:10
4:13
4:15
4:16
4:21
Сотвори́ же и҆ ѻ҆лта́рь мѣ́дѧнъ, два́десѧть лакѡ́тъ въ долготꙋ̀ и҆ два́десѧть лакѡ́тъ въ широтꙋ̀ и҆ де́сѧть лакѡ́тъ въ высотꙋ̀.
И҆ сотворѝ мо́ре (мѣ́дѧно) слїѧ́но, де́сѧть лакѡ́тъ ѿ ᲂу҆́стїѧ до ᲂу҆́стїѧ є҆гѡ̀, крꙋ́гло ѡ҆́крестъ, и҆ пѧтѝ лакѡ́тъ въ высотꙋ̀, и҆ ѡ҆крꙋ́глость є҆гѡ̀ три́десѧти ла́ктей:
и҆ подо́бїе тельцє́въ под̾ ни́мъ ѡ҆́крестъ ѡ҆крꙋжа́ющихъ є҆̀: де́сѧть лакѡ́тъ ѡ҆бдержа́хꙋ ᲂу҆мыва́льницꙋ ѡ҆́крестъ: два̀ рѡ́да слїѧ́ша тельцє́въ въ слїѧ́нїи и҆́хъ,
и҆́мже сотвори́ша и҆̀хъ двана́десѧть тельцє́въ, и҆́же трїѐ сматрѧ́хꙋ къ сѣ́верꙋ и҆ трїѐ къ за́падꙋ, и҆ трїѐ къ полꙋ́дню и҆ трїѐ къ восто́кꙋ, и҆ мо́ре на ни́хъ (наста́влено), за̑днѧѧ же и҆́хъ бѧ́хꙋ внꙋ́трь (под̾ мо́ремъ):
и҆ толстота̀ є҆гѡ̀ дла́ннаѧ, и҆ ᲂу҆́стїе є҆гѡ̀ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́стїе поти́ра, и҆зва̑ѧнна ꙗ҆́кѡ ѿра́сли крі́на, вмѣща́ющее трѝ ты́сѧщы мѣ́ръ: и҆ совершѝ.
Сотвори́ же ѡ҆мыва́льницъ де́сѧть и҆ поста́ви пѧ́ть ѡ҆деснꙋ́ю и҆ пѧ́ть ѡ҆шꙋ́юю, да ѡ҆мыва́ютъ въ ни́хъ всѧ̑ принѡси́маѧ на всесожжє́нїѧ и҆ ѡ҆чища́ютъ въ ни́хъ, мо́ре же, да ѡ҆мыва́ютсѧ свѧще́нницы въ не́мъ.
Сотвори́ же и҆ подсвѣ̑щникъ златы́хъ де́сѧть по мѣ́рѣ и҆́хъ и҆ поста́ви ѧ҆̀ въ хра́мъ пѧ́ть ѡ҆деснꙋ́ю и҆ пѧ́ть ѡ҆шꙋ́юю.
И҆ сотворѝ столѡ́въ де́сѧть и҆ поста́ви въ хра́мъ пѧ́ть ѡ҆деснꙋ́ю и҆ пѧ́ть ѡ҆шꙋ́юю, и҆ фїа̑лъ златы́хъ сотворѝ сто̀.
И҆ сотворѝ дво́ръ свѧще́нникѡмъ и҆ дво́ръ вели́кїй, и҆ двє́ри двора̀ и҆ верєѝ и҆́хъ помѣ̑дѧны мѣ́дїю.
И҆ мо́ре поста́ви ѿ ᲂу҆́гла до́мꙋ ѡ҆деснꙋ́ю а҆́ки къ восто́кꙋ прѧ́мѡ.
Сотвори́ же хїра́мъ ᲂу҆́дицы мѧсны̑ѧ, и҆ кади̑льницы, и҆ сковрадꙋ̀ же́ртвеннꙋю, и҆ всѧ̑ сосꙋ́ды є҆гѡ̀: и҆ совершѝ хїра́мъ твори́ти всѧ́кое дѣ́ло, є҆́же сотворѝ соломѡ́нꙋ царю̀ въ домꙋ̀ бж҃їи:
стѡлпа̀ два̀, и҆ на ни́хъ ѡ҆крꙋжи̑лїѧ, и҆ вѣнцы̀ на глава́хъ двꙋ̀ столпꙋ̀, и҆ мрє́жицѣ двѣ̀, є҆́же покрыва́ти главы̑ вѣнцє́въ и҆̀же сꙋ́ть над̾ глава́ми столпѡ́въ:
и҆ звонцє́въ златы́хъ четы́реста въ двѣ̀ мрє́жи, и҆ два̀ рѧда̑ ши́пкѡвъ во мре́жи є҆ди́нѣй, є҆́же покрыва́ти два̀ ѡ҆крꙋжи̑лїѧ вѣнцє́въ, и҆̀же сꙋ́ть верхꙋ̀ столпѡ́въ:
и҆ подста́вѡвъ сотворѝ де́сѧть, и҆ ᲂу҆мыва̑льницы сотворѝ на подста́вахъ,
и҆ мо́ре є҆ди́но и҆ волѡ́въ двана́десѧть под̾ ни́мъ,
и҆ котлы̀, и҆ ᲂу҆́дицы мѧсны̑ѧ и҆ всѧ̑ сосꙋ́ды и҆́хъ, ꙗ҆̀же сотворѝ хїра́мъ и҆ принесѐ царю̀ соломѡ́нꙋ въ до́мъ гдⷭ҇ень ѿ мѣ́ди чи́стыѧ.
Во странѣ̀ і҆ѻрда́на слїѧ̀ и҆̀хъ ца́рь, въ то́лщи земнѣ́й, междꙋ̀ сокхѡ́ѳомъ и҆ междꙋ̀ сарида́ѳомъ.
И҆ сотворѝ соломѡ́нъ всѧ̑ сосꙋ́ды сїѧ̑ многочи́слєнны ѕѣлѡ̀, поне́же не ѡ҆скꙋдѣ̀ тѧ́гость мѣ́ди.
Сотвори́ же соломѡ́нъ всѧ̑ сосꙋ́ды до́мꙋ бж҃їѧ, и҆ ѻ҆лта́рь зла́тъ, и҆ трапє́зы, и҆ на ни́хъ хлѣ́бы предложе́нїѧ,
и҆ подсвѣ́щники, и҆ свѣти́льники свѣ́та, да свѣтѧ́тъ пред̾ ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ по чи́нꙋ, ѿ зла́та чи́ста,
и҆ щипцы̀ и҆́хъ, и҆ свѣти́льники и҆́хъ, и҆ фїа́лы, и҆ ча̑шицы, и҆ кади̑льницы ѿ зла́та чи́ста,
и҆ двє́ри хра́ма внꙋ́трєннїѧ ꙗ҆̀же во ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ и҆ двє́ри до́мꙋ хра́ма златы̑ѧ. И҆ соверши́сѧ всѐ дѣ́ло є҆́же сотворѝ соломѡ́нъ въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible