Скрыть
Церковнославянский (рус)
Тогда́ рече́ соломо́нъ: Госпо́дь рече́ обита́ти во мглѣ́,
а́зъ же созда́хъ до́мъ и́мени тво­ему́ святы́й тебѣ́, и угото́ванъ е́же обита́ти тебѣ́ во вѣ́ки.
И обрати́ ца́рь лице́ свое́ и благослови́ все́ собра́нiе Изра́илево, и все́ собра́нiе Изра́илево предстоя́ше, и рече́:
благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ, я́коже глаго́ла у́сты́ сво­и́ми ко дави́ду отцу́ мо­ему́, и рука́ми сво­и́ми соверши́, глаго́ля:
от­ дне́, въ о́ньже изведо́хъ лю́ди моя́ от­ земли́ Еги́петскiя, не избра́хъ гра́да от­ всѣ́хъ колѣ́нъ Изра́илевыхъ, да сози́ждет­ся въ не́мъ до́мъ и́мени мо­ему́ ту́, ниже́ избра́хъ му́жа бы́ти вожде́мъ надъ людьми́ мо­и́ми во Изра́или:
но избра́хъ Иерусали́ма, да бу́детъ и́мя мое́ въ не́мъ, и избра́хъ дави́да бы́ти надъ людьми́ мо­и́ми Изра́илемъ:
и бы́сть на се́рдцы дави́да отца́ мо­его́ созда́ти до́мъ и́мени Го́спода Бо́га Изра́илева:
и рече́ Госпо́дь ко дави́ду отцу́ мо­ему́: поне́же бы́сть на се́рдцы тво­е́мъ созда́ти до́мъ и́мени мо­ему́, до́брѣ сотвори́лъ еси́, я́ко бы́сть на се́рдцы тво­е́мъ,
оба́че ты́ не сози́ждеши мнѣ́ до́му, но сы́нъ тво́й, и́же изы́детъ изъ чре́слъ тво­и́хъ, то́й сози́ждетъ до́мъ и́мени мо­ему́:
и соверши́ Госпо́дь сло́во сiе́, е́же глаго́ла, и бы́хъ вмѣ́сто дави́да отца́ мо­его́, и сѣдо́хъ на престо́лѣ Изра́илевѣ, я́коже глаго́ла Госпо́дь, и созда́хъ до́мъ и́мени Го́спода Бо́га Изра́илева,
и поста́вихъ въ не́мъ киво́тъ, въ не́мже е́сть завѣ́тъ Госпо́день, его́же завѣща́ Изра́илю.
И ста́ предъ олтаре́мъ Госпо́днимъ, предъ всѣ́мъ мно́же­с­т­вомъ Изра́илевымъ, и простре́ руцѣ́ сво­и́:
сотвори́ бо соломо́нъ стоя́ло мѣ́дяно и поста́ви его́ посредѣ́ двора́ святи́лища, пя́ть лако́тъ долгота́ его́ и пя́ть лако́тъ широта́ его́ и три́ ла́кти высота́ его́: и ста́ на не́мъ, и паде́ на колѣ́на своя́ предъ всѣ́мъ мно́же­с­т­вомъ Изра́илевымъ, и простре́ ру́ки своя́ на не́бо и рече́:
Го́споди Бо́же Изра́илевъ, нѣ́сть подо́бенъ тебѣ́ Бо́гъ на небеси́ и на земли́, сохраня́яй завѣ́тъ и ми́лость съ рабы́ тво­и́ми, и́же хо́дятъ предъ тобо́ю всѣ́мъ се́рдцемъ сво­и́мъ,
я́же сохрани́лъ еси́ рабу́ тво­ему́ дави́ду отцу́ мо­ему́, ели́ка ре́клъ еси́ ему́ глаго́ля, и глаго́лалъ еси́ у́сты́ тво­и́ми и рука́ми тво­и́ми соверши́лъ еси́, я́коже де́нь се́й:
и ны́нѣ, Го́споди Бо́же Изра́илевъ, сохрани́ рабу́ тво­ему́ дави́ду отцу́ мо­ему́, я́же ре́клъ еси́ ему́ глаго́ля, и глаго́лалъ еси́ у́сты́ тво­и́ми и испо́лнилъ еси́ я́коже въ де́нь се́й, глаго́ля: не оскудѣ́етъ тебѣ́ му́жъ от­ лица́ мо­его́ сѣдя́й на престо́лѣ Изра́илевѣ, то́кмо а́ще сохраня́тъ сы́нове тво­и́ пути́ моя́ ходи́ти въ зако́нѣ мо­е́мъ, я́коже ходи́лъ еси́ предо мно́ю:
и ны́нѣ, Го́споди Бо́же Изра́илевъ, да укрѣпи́т­ся сло́во твое́, е́же глаго́лалъ еси́ рабу́ тво­ему́ дави́ду:
у́бо и́стин­но ли Бо́гъ обита́ти бу́детъ съ человѣ́ки на земли́? а́ще небо и небо небесе́ не довлѣ́ютъ ти́, и кольми́ па́че до́мъ се́й, его́же созда́хъ?
и при́зри на моле́нiе раба́ тво­его́ и на моли́тву мою́, Го́споди Бо́же мо́й, е́же услы́шати моли́твы моя́ и моле́нiе, и́мже ра́бъ тво́й мо́лит­ся предъ тобо́ю дне́сь,
е́же бы́ти очесе́мъ тво­и́мъ от­ве́рстымъ на до́мъ се́й де́нь и но́щь, на мѣ́сто сiе́, о не́мже глаго́лалъ еси́, да при­­зове́т­ся и́мя твое́ та́мо, е́же услы́шати моли́тву, е́юже ра́бъ тво́й мо́лит­ся на мѣ́стѣ се́мъ:
и послу́шати мольбу́ раба́ тво­его́ и люді́й тво­и́хъ Изра́иля, ели́ка а́ще помо́лят­ся на мѣ́стѣ се́мъ и ты́ услы́шиши на мѣ́стѣ жили́ща тво­его́ съ небесе́, и услы́шиши, и ми́лостивъ бу́деши:
а́ще согрѣши́тъ му́жъ ко и́скрен­нему сво­ему́ и прiи́метъ на него́ кля́тву е́же кля́сти его́, и прiи́детъ и проклене́тъ предъ олтаре́мъ въ дому́ се́мъ,
и ты́ услы́ши от­ небесе́ и суди́ рабо́мъ тво­и́мъ, е́же воз­да́ти беззако́н­ному, и воз­да́ти пути́ его́ на главу́ его́, и оправди́ти пра́веднаго, воз­дая́ ему́ по пра́вдѣ его́:
и а́ще одолѣ́ни бу́дутъ лю́дiе тво­и́ Изра́иль от­ вра́гъ, а́ще согрѣша́тъ тебѣ́ и обратя́т­ся, и исповѣ́дят­ся и́мени тво­ему́, и помо́лят­ся предъ тобо́ю въ хра́мѣ се́мъ,
и ты́ услы́ши съ небесе́ и ми́лостивъ бу́ди грѣхо́мъ люді́й тво­и́хъ Изра́иля и воз­врати́ и́хъ въ зе́млю, ю́же да́лъ еси́ и́мъ и отце́мъ и́хъ:
егда́ заключи́ши не́бо, и не бу́детъ дождя́, я́ко согрѣша́тъ тебѣ́, и помо́лят­ся на мѣ́стѣ се́мъ, и восхва́лятъ и́мя твое́, и обратя́т­ся от­ грѣ́хъ сво­и́хъ, егда́ смири́ши и́хъ,
и ты́ услы́ши съ небесе́ и ми́лостивъ бу́ди грѣхо́мъ рабо́въ и люді́й тво­и́хъ Изра́иля, я́ко яви́ши и́мъ пу́ть бла́гъ, по нему́же по́йдутъ, и да́ждь до́ждь на зе́млю твою́, ю́же да́лъ еси́ лю́демъ тво­и́мъ въ наслѣ́дiе:
гла́дъ а́ще бу́детъ на земли́, губи́тел­ст­во а́ще бу́детъ, воз­ду́ха растлѣ́нiе и и́ктеръ, пру́зи и гу́сеницы а́ще бу́дутъ, и а́ще оскорби́тъ и́хъ вра́гъ предъ гра́дами и́хъ, вся́кою я́звою и вся́кою болѣ́знiю,
и вся́ка моли́тва, и вся́ко моле́нiе, е́же а́ще бу́детъ вся́кому человѣ́ку и всѣ́мъ лю́демъ тво­и́мъ Изра́илю, а́ще позна́етъ человѣ́къ я́зву свою́ и грѣ́хъ сво́й и простре́тъ ру́цѣ сво­и́ въ дому́ се́мъ,
и ты́ услы́ши съ небесе́ от­ гото́ваго жили́ща тво­его́, и очести, и да́ждь ко­ему́ждо по путе́мъ его́, я́коже вѣ́си по се́рдцу его́, ты́ бо еди́нъ вѣ́си сердца́ сыно́въ человѣ́ческихъ,
я́ко да боя́т­ся тебе́, е́же ходи́ти бо всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ вся́ дни́, въ ня́же живу́тъ на лицы́ земли́ ю́же да́лъ еси́ отце́мъ на́шымъ:
и вся́къ чужді́и, и́же нѣ́сть от­ люді́й тво­и́хъ Изра́иля, и прiи́детъ от­ земли́ да́льнiя ра́ди и́мене тво­его́ вели́каго и ра́ди руки́ тво­ея́ си́льныя и мы́шцы тво­ея́ высо́кiя, и прiи́детъ и помо́лит­ся на мѣ́стѣ се́мъ,
и ты́ услы́ши съ небесе́ от­ гото́ваго жили́ща тво­его́, и сотвори́ши по всему́, ели́ко при­­зове́тъ тя́ чужді́й, да увѣ́дятъ вси́ лю́дiе земли́ и́мя твое́ и убоя́т­ся тебе́, я́коже лю́дiе тво­и́ Изра́иль, и позна́ютъ, я́ко и́мя твое́ при́звано е́сть на до́мъ се́й, его́же созда́хъ:
а́ще же изы́дутъ лю́дiе тво­и́ на бра́нь проти́ву супоста́тъ сво­и́хъ по пути́, и́мже по́слеши и́хъ, и помо́лят­ся тебѣ́ по пути́ гра́да сего́, его́же избра́лъ еси́ себѣ́, и до́му, его́же созда́хъ и́мени тво­ему́,
да услы́шиши съ небесе́ моли́тву и́хъ и моле́нiе и́хъ, и сотвори́ши оправда́нiе и́хъ:
зане́ согрѣша́тъ тебѣ́, я́ко нѣ́сть человѣ́къ, и́же не согрѣши́тъ, и порази́ши и́хъ, и преда́си и́хъ въ ру́ки враго́въ и́хъ, и плѣня́тъ и́хъ плѣня́ющiи въ зе́млю враго́въ, въ зе́млю да́льнюю или́ бли́жнюю,
и обратя́тъ се́рдце свое́ въ земли́ и́хъ, въ ню́же плѣне́ни бу́дутъ, и та́мо обратя́т­ся, и помо́лят­ся тебѣ́ въ плѣне́нiи сво­е́мъ, глаго́люще: согрѣши́хомъ, беззако́н­новахомъ, непра́вдовахомъ,
и обратя́т­ся къ тебѣ́ всѣ́мъ се́рдцемъ сво­и́мъ и все́ю душе́ю сво­е́ю въ земли́ плѣни́в­шихъ я́, идѣ́же плѣни́ша и́хъ, и помо́лят­ся путе́мъ земли́ сво­ея́, ю́же да́лъ еси́ отце́мъ и́хъ, и гра́да, его́же избра́лъ еси́, и до́му, его́же созда́хъ и́мени тво­ему́:
да услы́шиши съ небесе́ от­ гото́ваго жили́ща тво­его́ моли́тву и́хъ и моле́нiе и́хъ, и сотвори́ши су́дъ, и ми́лостивъ бу́ди лю́демъ тво­и́мъ согрѣши́в­шымъ ти́:
и ны́нѣ, Го́споди, да бу́дутъ от­ве́рстѣ о́чи тво­и́, и у́ши тво­и́ вня́тнѣ къ моле́нiю мѣ́ста сего́:
и ны́нѣ воста́ни, Го́споди Бо́же, въ поко́й тво́й, ты́ и киво́тъ крѣ́пости тво­ея́: свяще́н­ницы тво­и́, Го́споди Бо́же, да облеку́т­ся во спасе́нiе, и преподо́бнiи тво­и́ воз­веселя́т­ся во благи́хъ:
Го́споди Бо́же, да не от­врати́ши лица́ христа́ тво­его́, помяни́ щедро́ты дави́да раба́ тво­его́.
Синодальный
Тогда сказал Соломон: Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле,
а я построил дом в жилище Тебе, [Святый,] место для вечного Твоего пребывания.
И обратился царь лицем своим и благословил все собрание Израильтян, – все собрание Израильтян стояло, –
и сказал: благословен Господь Бог Израилев, Который, что́ сказал устами Своими Давиду, отцу моему, исполнил ныне рукою Своею! Он говорил:
«с того дня, как Я вывел народ Мой из земли Египетской, Я не избрал города ни в одном из колен Израилевых для построения дома, в котором пребывало бы имя Мое, и не избрал человека, который был бы правителем народа Моего Израиля,
но избрал Иерусалим, чтобы там пребывало имя Мое, и избрал Давида, чтоб он был над народом Моим Израилем».
И было на сердце у Давида, отца моего, построить дом имени Господа, Бога Израилева.
Но Господь сказал Давиду, отцу моему: «у тебя есть на сердце построить храм имени Моему; хорошо, что это на сердце у тебя.
Однако не ты построишь храм, а сын твой, который произойдет из чресл твоих, – он построит храм имени Моему».
И исполнил Господь слово Свое, которое изрек: я вступил на место Давида, отца моего, и воссел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил дом имени Господа Бога Израилева.
И я поставил там ковчег, в котором завет Господа, заключенный Им с сынами Израилевыми.
И стал Соломон у жертвенника Господня впереди всего собрания Израильтян, и воздвиг руки свои, –
ибо Соломон сделал медный амвон длиною в пять локтей и шириною в пять локтей, а вышиною в три локтя, и поставил его среди двора; и стал на нем, и преклонил колени впереди всего собрания Израильтян, и воздвиг руки свои к небу, –
и сказал: Господи Боже Израилев! Нет Бога, подобного Тебе, ни на небе, ни на земле. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим:
Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что Ты говорил ему; что изрек Ты устами Твоими, то в день сей исполнил рукою Твоею.
И ныне, Господи Боже Израилев! исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что Ты сказал ему, говоря: не прекратится у тебя [муж,] сидящий пред лицем Моим на престоле Израилевом, если только сыновья твои будут наблюдать за путями своими, ходя по закону Моему так, как ты ходил предо Мною.
И ныне, Господи Боже Израилев! да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду.
Поистине, Богу ли жить с человеками на земле? Если небо и небеса небес не вмещают Тебя, тем менее храм сей, который построил я.
Но призри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Боже мой! услышь воззвание и молитву, которою раб Твой молится пред Тобою.
Да будут очи Твои отверсты на храм сей днем и ночью, на место, где Ты обещал положить имя Твое, чтобы слышать молитву, которою раб Твой будет молиться на месте сем.
Услышь моления раба Твоего и народа Твоего Израиля, какими они будут молиться на месте сем; услышь с места обитания Твоего, с небес, услышь и помилуй!
Когда кто согрешит против ближнего своего, и потребуют от него клятвы, чтоб он поклялся, и будет совершаться клятва пред жертвенником Твоим в храме сем,
тогда Ты услышь с неба и соверши суд над рабами Твоими, воздай виновному, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его.
Когда поражен будет народ Твой Израиль неприятелем за то, что согрешил пред Тобою, и они обратятся к Тебе, и исповедают имя Твое, и будут просить и молиться пред Тобою в храме сем,
тогда Ты услышь с неба, и прости грех народа Твоего Израиля, и возврати их в землю, которую Ты дал им и отцам их.
Когда заключится небо и не будет дождя за то, что они согрешили пред Тобою, и будут молиться на месте сем, и исповедают имя Твое, и обратятся от греха своего, потому что Ты смирил их,
тогда Ты услышь с неба и прости грех рабов Твоих и народа Твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти им, и пошли дождь на землю Твою, которую Ты дал народу Твоему в наследие.
Голод ли будет на земле, будет ли язва моровая, будет ли ветер палящий или ржа, саранча или червь, будут ли теснить его неприятели его на земле владений его, будет ли какое бедствие, какая болезнь,
всякую молитву, всякое прошение, какое будет от какого-либо человека или от всего народа Твоего Израиля, когда они почувствуют каждый бедствие свое и горе свое и прострут руки свои к храму сему,
Ты услышь с неба – места обитания Твоего, и прости, и воздай каждому по всем путям его, как Ты знаешь сердце его, – ибо Ты один знаешь сердце сынов человеческих, –
чтобы они боялись Тебя и ходили путями Твоими во все дни, доколе живут на земле, которую Ты дал отцам нашим.
Даже и иноплеменник, который не от народа Твоего Израиля, когда он придет из земли далекой ради имени Твоего великого и руки Твоей могущественной и мышцы Твоей простертой, и придет и будет молиться у храма сего,
Ты услышь с неба, с места обитания Твоего, и сделай все, о чем будет взывать к Тебе иноплеменник, чтобы все народы земли узнали имя Твое, и чтобы боялись Тебя, как народ Твой Израиль, и знали, что Твоим именем называется дом сей, который построил я.
Когда выйдет народ Твой на войну против неприятелей своих путем, которым Ты пошлешь его, и будет молиться Тебе, обратившись к городу сему, который избрал Ты, и к храму, который я построил имени Твоему,
тогда услышь с неба молитву их и прошение их и сделай, что потребно для них.
Когда они согрешат пред Тобою, – ибо нет человека, который не согрешил бы, – и Ты прогневаешься на них, и предашь их врагу, и отведут их пленившие их в землю далекую или близкую,
и когда они в земле, в которую будут пленены, войдут в себя и обратятся и будут молиться Тебе в земле пленения своего, говоря: мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны,
и обратятся к Тебе всем сердцем своим и всею душею своею в земле пленения своего, куда отведут их в плен, и будут молиться, обратившись к земле своей, которую Ты дал отцам их, и к городу, который избрал Ты, и к храму, который я построил имени Твоему, –
тогда услышь с неба, с места обитания Твоего, молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них, и прости народу Твоему, в чем он согрешил пред Тобою.
Боже мой! да будут очи Твои отверсты и уши Твои внимательны к молитве на месте сем.
И ныне, Господи Боже, стань на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. Священники Твои, Господи Боже, да облекутся во спасение, и преподобные Твои да насладятся благами.
Господи Боже! не отврати лица помазанника Твоего, помяни милости к Давиду, рабу Твоему.
Киргизский
Ошондо Сулайман: «Тењир карањгылыкта жашоону кааларын айткан.
Мен болсо Сен жашай турган єй курдум, Сен тєбљлєк болуп турушуњ єчєн жай даярдадым», – деди.
Анан падыша љзєнєн алдында турган бардык ысрайылдыктарга бурулуп, мындай деп батасын берди:
«Менин атам Дљљткљ айткан сљзєн азыр Љз колу менен орундаткан ысрайылдыктардын Кудай-Тењирине дањк! Ал мындай деп айткан эле:
“Мен Љз элимди Мисир жеринен алып чыккан кєндљн тартып, Љзємдєн ысымым тура турган єйдє куруш єчєн, Ысрайыл тукумунан бир да шаарды тандап алган эмесмин жана Љзємдєн Ысрайыл элимди башкара турган адамды да тандап алган эмесмин.
Бирок Љзємдєн ысымым болуп туруш єчєн, Иерусалимди тандап алдым жана Љз элим Ысрайылды башкарыш єчєн, Дљљттє тандап алдым”.
Менин атам Дљљттєн Ысрайылдын Кудай-Тењиринин ысымына арнап єй курам деген ою бар эле.
Бирок Тењир менин атам Дљљткљ мындай деген: “Сенин Менин ысымыма арнап ийбадаткана курайын деген оюњ бар, жєрљгєњдљ мындай ойдун болгону жакшы.
Бирок ийбадаткананы сен курбайсыњ, Менин ысымыма арнап ийбадаткананы сенин тукумуњан чыккан уулуњ курат”.
Тењир Љз оозунан чыккан сљздє аткарды: Тењир айткандай, Дљљт атамдын ордуна мен келдим, Ысрайылдын тагына отурдум жана ысрайылдыктардын Кудай-Тењиринин ысымына арнап єй курдум.
Ал єйгљ Тењирдин Ысрайыл уулдары менен тєзгљн келишими салынган Тењирдин келишим сандыгын койдум».
Сулайман Тењирдин курмандык чалынуучу жайынын жанында, бєткєл Ысрайыл жыйынынын алдында туруп, колдорун асманга кљтљрдє.
Ал жезден узундугу беш чыканак, туурасы беш чыканак, бийиктиги єч чыканак болгон секиче жасап, короонун дал ортосуна орноткон. Ошонун єстєндљ туруп, бєткєл Ысрайыл жамаатынын алдында тизе бєгєп, колдорун асманга кљтљрдє.
Анан мындай деди: «Тењир, ысрайылдыктардын Кудайы! Асманда да, жерде да Сендей Кудай жок. Сенин алдыњда чын жєрљктљн жєргљн кулдарыња ырайым кыласыњ, келишимињди сактайсыњ.
Сен Љз кулуња, менин атам Дљљткљ, айткан убадањды орундаттыњ. Љз оозуњан чыккан убаданы бєгєн Љз колуњ менен аткардыњ.
Тењир, Ысрайылдын Кудайы! Љз кулуњ, менин атам Дљљткљ: “Сен Менин алдымда Менин мыйзамдарым боюнча кандай жєрсљњ, сенин уулдарыњ да ошондой жєрсљ, сенин тукумуњдан Менин кљз алдымда Ысрайылдын тагында отурган адам єзєлбљйт”, – деп айткан убадањды эми аткара кљр.
Эми Тењирим, Ысрайылдын Кудайы, Љз кулуњ Дљљткљ айткан сљзєњ ордунан чыксын!
Чындыгында, Кудай адамдар менен жерде жашамак беле? Сени асман, асмандардын асманы батыра албайт! Анан мен курган ийбадаткана батыра алмак беле!
Бирок Тењирим, Кудайым, Љз кулуњдун сыйынуусуна, суранычына назар сал. Сенин алдыњда сыйынып жаткан кулуњдун сыйынуусуна жана љтєнєчєнљ кулак сал.
Љз ысымыњды орнотом деп убада берген ушул ийбадатканадан кєн-тєн дебей кљзєњдє алба. Ушул жерден сыйынган кулуњдун сыйынуусун ук.
Љз кулуњдун, Љз элињ Ысрайылдын ушул жерде сыйынган сыйынуусуна кулак сал. Љзєњ турган жерден, асмандан кулак сал, кулак сала кљр, ырайым кыла кљр!
Ким љз жакынына каршы кєнљљ кылса, аны ант бер деп талап кылышса, ал Сенин ушул ийбадатканањда, курмандык чалынуучу жайдын алдында ант берсе,
Сен асмандан угуп, Љз кулдарыња љкєм чыгар, айыптууну кылган кєнљљсєнљ жараша жазала, айыпсызды актыгына жараша акта.
Сенин элињ Ысрайыл Сенин алдыњда кылган кєнљљсє єчєн душман тарабынан талкаланганда, Сага кайрылып, Сенин алдыњда кєнљљлљрєн мойнуна алып, ушул ийбадатканада Сага жалынып сыйынганда,
асмандан алардын єнєн угуп, Љз элињ Ысрайылдын кєнљљсєн кечир, аларды љздљрєнљ, ата-бабаларына Љзєњ берген жерге кайра алып кел.
Сенин алдыњда кылган кєнљљсє єчєн асман жабылып, жамгыр жаабай калганда, Сен аларды моюн сундургандыктан, алар ушул жерде Сенин алдыњда кєнљљлљрєн мойнуна алышканда, кєнљљлљрєнљн баш тартышканда,
Сен асмандан уга кљр, Љз кулдарыњ менен Љз элињ Ысрайылдын кєнљљсєн кечир, алар баса турган жакшы жолду кљрсљтєп бер, элиње Љзєњ мурас кылып берген жерге жамгыр жаадыр.
Жер єстєн ачарчылык, же жугуштуу оору, же ысык шамал, же коњур дат оорусу, же чегиртке, же курт-кумурска каптаганда, же душман аларды љз жеринде кысымга алганда, же кырсык, же кандайдыр бир дарт каптаганда,
бир киши же бєткєл Ысрайыл эли башына тєшкљн кырсык менен кайгысын сезип, бул ийбадаткана жакка колдорун сунуп сыйынган ар бир сыйынуусун, ар бир љтєнєчєн
асмандан – Љзєњ турган жерден ук, кєнљљсєн кечир, ар кимге жєргљн жолуна жараша тиешесин бер, анткени Сен алардын жєрљгєн жакшы билесињ, адам баласынын жєрљгєн билесињ.
Ата-бабаларыбызга Сен берген жерде жашап турганда, љмєрє љткљнчљ Сенден коркушсун, Сенин жолуњ менен жєрєшсєн.
Атєгєл, Љз элињ Ысрайылдан болбогон бљтљн жерлик адам да Сенин улуу ысымыњ єчєн, Сенин сунулган колуњ єчєн, Сенин кєчтєє билегињ єчєн алыскы жерден келип, ушул ийбадатканада сыйынганда,
Љзєњ турган асмандан ук, бљтљн жерлик адамдын Сенден сураганынын баарын аткар, Сенин ысымыњды жер жєзєндљгє бєт эл билсин, Љз элињ Ысрайыл Сенден корккондой, Сенден бардыгы корксун, мен курган єй Сенин ысымыњ менен аталганын бардыгы билсин.
Сенин элињ Љзєњ кљрсљткљн жол менен душманга каршы чыкканда, Сен тандаган ушул шаарды жана Сенин ысымыња арнап мен тургузган ийбадаткана жакты карап сыйынганда,
Сен асмандан алардын сыйынуусун, љтєнєчєн ук, аларга керектєєсєн бер.
Алар Сенин алдыњда кєнљљ кылганда (анткени кєнљљ кылбаган адам болбойт), Сен аларга каарданып, душмандарынын колуна салып бергенде, аларды алыс же жакын жерлерге туткундап кетишкенде,
алар туткунда жєргљн жеринде кєнљљсєн тєшєнєп, Љзєњљ кайрылып: “Биз мыйзамсыздык кылып кєнљљ кетирдик, биз айыптуубуз”, – деп сыйынганда,
алар туткунда жєргљн жеринде чын жєрљгєнљн, жан-дилинен Сага кайрылып жалынганда, Сен алардын ата-бабаларына берген жерге, Сен тандап алган шаарга, Сенин ысымыња арнап мен курган бул ийбадаткана жакка кайрылып сыйынышканда,
ошондо Сен асмандан, Љзєњ турган жайдан алардын сыйынуусун, сураган љтєнєчєн ук, аларга керектєєсєн бер, Љз элињдин Сенин алдыњда кылган кєнљљсєн кечир.
Оо Кудайым! Ушул жерден кљзєњдє алба, ушул жерде сыйынган сыйынууларга кулак сал.
Эми, Кудай-Тењир, Љзєњдєн єйєњљ, Сенин кудуреттєєлєгєњдє кљрсљткљн келишим сандыгыњ турган жерге кел. Кудай-Тењир, Сенин ыйык кызмат кылуучуларыњ куткарылууну кийишсин, Сенин ыйыктарыњ Сенин ырайымыња кубанышсын.
Кудай-Тењир! Љзєњ майлаган адамдан жєзєњдє бурба, Љз кулуњ Дљљткљ ырайым кыл».
τότε εἶπεν Σαλωμων κύριος εἶπεν τοῦ κατα­σκηνῶσαι ἐν γνόφῳ
καὶ ἐγὼ ᾠκοδόμηκα οἶκον τῷ ὀνόματί σου ἅγιόν σοι καὶ ἕτοιμον τοῦ κατα­σκηνῶσαι εἰς τοὺς αἰῶνας
καὶ ἐπέστρεψεν ὁ βασιλεὺς τὸ προ­́σωπον αὐτοῦ καὶ εὐλόγησεν τὴν πᾶσαν ἐκκλησίαν Ισραηλ καὶ πᾶσα ἐκκλησία Ισραηλ παρειστήκει
καὶ εἶπεν εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ὃς ἐλάλησεν ἐν στόματι αὐτοῦ προ­̀ς Δαυιδ τὸν πατέρα μου καὶ ἐν χερσὶν αὐτοῦ ἐπλή­ρωσεν λέγων
ἀπο­̀ τῆς ἡμέρας ἧς ἀνήγαγον τὸν λαόν μου ἐκ γῆς Αἰγύπτου οὐκ ἐξελεξάμην ἐν πόλει ἀπο­̀ πασῶν φυλῶν Ισραηλ τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τοῦ εἶναι ὄνομά μου ἐκεῖ καὶ οὐκ ἐξελεξάμην ἐν ἀνδρὶ τοῦ εἶναι εἰς ἡγούμενον ἐπι­̀ τὸν λαόν μου Ισραηλ
καὶ ἐξελεξάμην ἐν Ιερουσαλημ γενέσθαι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ καὶ ἐξελεξάμην ἐν Δαυιδ ὥστε εἶναι ἐπάνω τοῦ λαοῦ μου Ισραηλ
καὶ ἐγένετο ἐπι­̀ καρδίαν Δαυιδ τοῦ πατρός μου τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ Ισραηλ
καὶ εἶπεν κύριος προ­̀ς Δαυιδ πατέρα μου διότι ἐγένετο ἐπι­̀ καρδίαν σου τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματί μου καλῶς ἐποίησας ὅτι ἐγένετο ἐπι­̀ καρδίαν σου
πλη­̀ν σὺ οὐκ οἰκοδομήσεις τὸν οἶκον ὅτι ὁ υἱός σου ὃς ἐξελεύ­­σε­ται ἐκ τῆς ὀσφύος σου οὗτος οἰκοδομήσει τὸν οἶκον τῷ ὀνόματί μου
καὶ ἀνέστησεν κύριος τὸν λόγον αὐτοῦ ὃν ἐλάλησεν καὶ ἐγενήθην ἀν­τὶ Δαυιδ πατρός μου καὶ ἐκάθισα ἐπι­̀ τὸν θρόνον Ισραηλ καθὼς ἐλάλησεν κύριος καὶ ᾠκοδόμησα τὸν οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ Ισραηλ
καὶ ἔθηκα ἐκεῖ τὴν κιβωτόν ἐν ᾗ ἐκεῖ δια­θήκη κυρίου ἣν διέθετο τῷ Ισραηλ
καὶ ἔστη κατέναν­τι τοῦ θυσιαστηρίου κυρίου ἔναν­τι πάσης ἐκκλησίας Ισραηλ καὶ διεπέτασεν τὰς χεῖρας αὐτοῦ
ὅτι ἐποίησεν Σαλωμων βάσιν χαλκῆν καὶ ἔθηκεν αὐτὴν ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς τοῦ ἱεροῦ πέν­τε πηχῶν τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ πέν­τε πήχεων τὸ εὖρος αὐτῆς καὶ τριῶν πήχεων τὸ ὕψος αὐτῆς καὶ ἔστη ἐπ᾿ αὐτῆς καὶ ἔπεσεν ἐπι­̀ τὰ γόνατα ἔναν­τι πάσης ἐκκλησίας Ισραηλ καὶ διεπέτασεν τὰς χεῖρας αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν
καὶ εἶπεν κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ οὐκ ἔστιν ὅμοι­ός σοι θεὸς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπι­̀ τῆς γῆς φυλάσ­σων τὴν δια­θήκην καὶ τὸ ἔλεος τοῖς παισίν σου τοῖς πορευο­μέ­νοις ἐναν­τίον σου ἐν ὅλῃ καρδίᾳ
ἃ ἐφύλαξας τῷ παιδί σου Δαυιδ τῷ πατρί μου ἃ ἐλάλησας αὐτῷ λέγων καὶ ἐλάλησας ἐν στόματί σου καὶ ἐν χερσίν σου ἐπλή­ρωσας ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη
καὶ νῦν κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ φύλαξον τῷ παιδί σου τῷ Δαυιδ τῷ πατρί μου ἃ ἐλάλησας αὐτῷ λέγων οὐκ ἐκλείψει σοι ἀνὴρ ἀπο­̀ προ­σώπου μου καθή­με­νος ἐπι­̀ θρόνου Ισραηλ πλη­̀ν ἐὰν φυλάξωσιν οἱ υἱοί σου τὴν ὁδὸν αὐτῶν τοῦ πορεύ­εσθαι ἐν τῷ νόμῳ μου ὡς ἐπορεύ­θης ἐναν­τίον μου
καὶ νῦν κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ πιστωθήτω δὴ τὸ ῥῆμά σου ὃ ἐλάλησας τῷ παιδί σου τῷ Δαυιδ
ὅτι εἰ ἀληθῶς κατοικήσει θεὸς μετὰ ἀνθρώπων ἐπι­̀ τῆς γῆς εἰ ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ οὐκ ἀρκέσουσίν σοι καὶ τίς ὁ οἶκος οὗτος ὃν ᾠκοδόμησα
καὶ ἐπι­βλέψῃ ἐπι­̀ τὴν προ­σευχὴν παιδός σου καὶ ἐπι­̀ τὴν δέησίν μου κύριε ὁ θεός τοῦ ἐπακοῦσαι τῆς δεήσεως καὶ τῆς προ­σευχῆς ἧς ὁ παῖς σου προ­σεύ­χεται ἐναν­τίον σου σήμερον
τοῦ εἶναι ὀφθαλμούς σου ἀνεῳγ­μέ­νους ἐπι­̀ τὸν οἶκον τοῦτον ἡμέρας καὶ νυκτός εἰς τὸν τόπον τοῦτον ὃν εἶπας ἐπι­κληθῆναι τὸ ὄνομά σου ἐκεῖ τοῦ ἀκοῦσαι τῆς προ­σευχῆς ἧς ὁ παῖς σου προ­σεύ­χεται εἰς τὸν τόπον τοῦτον
καὶ ἀκούσῃ τῆς δεήσεως τοῦ παιδός σου καὶ λαοῦ σου Ισραηλ ἃ ἂν προ­σεύξων­ται εἰς τὸν τόπον τοῦτον καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐν τῷ τόπῳ τῆς κατοικήσεώς σου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀκούσῃ καὶ ἵλεως ἔσῃ
ἐὰν ἁμάρτῃ ἀνὴρ τῷ πλη­σίον αὐτοῦ καὶ λάβῃ ἐπ᾿ αὐτὸν ἀρὰν τοῦ ἀρᾶσθαι αὐτόν καὶ ἔλθῃ καὶ ἀράσηται κατέναν­τι τοῦ θυσιαστηρίου ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ
καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ποιήσεις καὶ κρινεῖς τοὺς δούλους σου τοῦ ἀπο­δοῦναι τῷ ἀνόμῳ καὶ ἀπο­δοῦναι ὁδοὺς αὐτοῦ εἰς κεφαλὴν αὐτοῦ τοῦ δικαιῶσαι δίκαιον τοῦ ἀπο­δοῦναι αὐτῷ κατα­̀ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ
καὶ ἐὰν θραυσθῇ ὁ λαός σου Ισραηλ κατέναν­τι τοῦ ἐχθροῦ ἐὰν ἁμάρτωσίν σοι καὶ ἐπι­στρέψωσιν καὶ ἐξομολογήσων­ται τῷ ὀνόματί σου καὶ προ­σεύξων­ται καὶ δεηθῶσιν ἐναν­τίον σου ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ
καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἵλεως ἔσῃ ταῖς ἁμαρτίαις λαοῦ σου Ισραηλ καὶ ἀπο­στρέψεις αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν ἣν ἔδωκας αὐτοῖς καὶ τοῖς πατράσιν αὐτῶν
ἐν τῷ συσχεθῆναι τὸν οὐρανὸν καὶ μὴ γενέσθαι ὑετόν ὅτι ἁμαρτήσον­ταί σοι καὶ προ­σεύξον­ται εἰς τὸν τόπον τοῦτον καὶ αἰνέσουσιν τὸ ὄνομά σου καὶ ἀπο­̀ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν ἐπι­στρέψουσιν ὅτι ταπεινώσεις αὐτούς
καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἵλεως ἔσῃ ταῖς ἁμαρτίαις τῶν παίδων σου καὶ τοῦ λαοῦ σου Ισραηλ ὅτι δηλώσεις αὐτοῖς τὴν ὁδὸν τὴν ἀγαθήν ἐν ᾗ πορεύ­σον­ται ἐν αὐτῇ καὶ δώσεις ὑετὸν ἐπι­̀ τὴν γῆν σου ἣν ἔδωκας τῷ λαῷ σου εἰς κληρο­νο­μίαν
λιμὸς ἐὰν γένηται ἐπι­̀ τῆς γῆς θάνα­τος ἐὰν γένηται ἀνεμοφθορία καὶ ἴκτερος ἀκρὶς καὶ βροῦχος ἐὰν γένηται ἐὰν θλίψῃ αὐτὸν ὁ ἐχθρὸς κατέναν­τι τῶν πόλεων αὐτῶν κατα­̀ πᾶσαν πλη­γὴν καὶ πᾶν πόνον
καὶ πᾶσα προ­σευχὴ καὶ πᾶσα δέησις ἣ ἐὰν γένηται παν­τὶ ἀνθρώπῳ καὶ παν­τὶ λαῷ σου Ισραηλ ἐὰν γνῷ ἄνθρωπος τὴν ἁφὴν αὐτοῦ καὶ τὴν μαλακίαν αὐτοῦ καὶ δια­πετάσῃ τὰς χεῖρας αὐτοῦ εἰς τὸν οἶκον τοῦτον
καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου σου καὶ ἱλάσῃ καὶ δώσεις ἀνδρὶ κατα­̀ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ ὡς ἂν γνῷς τὴν καρδίαν αὐτοῦ ὅτι μόνος γινώσκεις τὴν καρδίαν υἱῶν ἀνθρώπων
ὅπως φοβῶν­ται τὰς ὁδούς σου πάσας τὰς ἡμέρας ἃς αὐτοὶ ζῶσιν ἐπι­̀ προ­σώπου τῆς γῆς ἧς ἔδωκας τοῖς πατράσιν ἡμῶν
καὶ πᾶς ἀλλότριος ὃς οὐκ ἐκ τοῦ λαοῦ σου Ισραηλ ἐστὶν αὐτὸς καὶ ἔλθῃ ἐκ γῆς μακρόθεν δια­̀ τὸ ὄνομά σου τὸ μέγα καὶ τὴν χεῖρά σου τὴν κραταιὰν καὶ τὸν βραχίονά σου τὸν ὑψηλὸν καὶ ἔλθωσιν καὶ προ­σεύξων­ται εἰς τὸν τόπον τοῦτον
καὶ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου σου καὶ ποιήσεις κατα­̀ πάν­τα ὅσα ἐὰν ἐπι­καλέσηταί σε ὁ ἀλλότριος ὅπως γνῶσιν πάν­τες οἱ λαοὶ τῆς γῆς τὸ ὄνομά σου καὶ τοῦ φοβεῖσθαί σε ὡς ὁ λαός σου Ισραηλ καὶ τοῦ γνῶναι ὅτι ἐπι­κέκληται τὸ ὄνομά σου ἐπι­̀ τὸν οἶκον τοῦτον ὃν ᾠκοδόμησα
ἐὰν δὲ ἐξέλθῃ ὁ λαός σου εἰς πόλεμον ἐπι­̀ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐν ὁδῷ ᾗ ἀπο­στελεῖς αὐτούς καὶ προ­σεύξων­ται προ­̀ς σὲ κατα­̀ τὴν ὁδὸν τῆς πόλεως ταύτης ἣν ἐξελέξω ἐν αὐτῇ καὶ οἴκου οὗ ᾠκοδόμησα τῷ ὀνόματί σου
καὶ ἀκούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τῆς δεήσεως αὐτῶν καὶ τῆς προ­σευχῆς αὐτῶν καὶ ποιήσεις τὸ δικαίωμα αὐτῶν
ὅτι ἁμαρτήσον­ταί σοι ὅτι οὐκ ἔσται ἄνθρωπος ὃς οὐχ ἁμαρτή­σε­ται καὶ πατάξεις αὐτοὺς καὶ παρα­δώσεις αὐτοὺς κατα­̀ προ­́σωπον ἐχθρῶν καὶ αἰχμαλωτεύ­σουσιν οἱ αἰχμαλωτεύ­ον­τες αὐτοὺς εἰς γῆν ἐχθρῶν εἰς γῆν μακρὰν ἢ ἐγγὺς
καὶ ἐπι­στρέψωσιν καρδίαν αὐτῶν ἐν τῇ γῇ αὐτῶν οὗ μετήχθησαν ἐκεῖ καί γε ἐπι­στρέψωσιν καὶ δεηθῶσίν σου ἐν τῇ αἰχμαλωσίᾳ αὐτῶν λέγον­τες ἡμάρτομεν ἠδικήσαμεν ἠνομήσαμεν
καὶ ἐπι­στρέψωσιν προ­̀ς σὲ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ καὶ ἐν ὅλῃ ψυχῇ αὐτῶν ἐν γῇ αἰχμαλωτευσάν­των αὐτοὺς καὶ προ­σεύξων­ται ὁδὸν γῆς αὐτῶν ἧς ἔδωκας τοῖς πατράσιν αὐτῶν καὶ τῆς πόλεως ἧς ἐξελέξω καὶ τοῦ οἴκου οὗ ᾠκοδόμησα τῷ ὀνόματί σου
καὶ ἀκούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου σου τῆς προ­σευχῆς αὐτῶν καὶ τῆς δεήσεως αὐτῶν καὶ ποιήσεις κρίματα καὶ ἵλεως ἔσῃ τῷ λαῷ τῷ ἁμαρτόν­τι σοι
νῦν κύριε ἔστωσαν δὴ οἱ ὀφθαλμοί σου ἀνεῳγ­μέ­νοι καὶ τὰ ὦτά σου ἐπήκοα εἰς τὴν δέησιν τοῦ τόπου τούτου
καὶ νῦν ἀνάστηθι κύριε ὁ θεός εἰς τὴν κατα­́παυσίν σου σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τῆς ἰσχύος σου οἱ ἱερεῖς σου κύριε ὁ θεός ἐνδύσαιν­το σωτηρίαν καὶ οἱ υἱοί σου εὐφρανθήτωσαν ἐν ἀγαθοῖς
κύριε ὁ θεός μὴ ἀπο­στρέψῃς τὸ προ­́σωπον τοῦ χριστοῦ σου μνήσθητι τὰ ἐλέη Δαυιδ τοῦ δούλου σου
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки