Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И бы́сть по два́десяти лѣ́тѣхъ, въ ни́хже созда́ соломо́нъ до́мъ Госпо́день и до́мъ сво́й,
 • и гра́ды я́же даде́ хира́мъ соломо́ну, созда́ о́ны соломо́нъ и всели́ ту́ сы́ны Изра́илевы.
 • И прiи́де соломо́нъ во Ема́ѳъ-су́ва и одержа́ его́.
 • И созда́ Ѳедмо́ръ въ пусты́ни и вся́ гра́ды крѣ́пкiя, я́же созда́ во Ема́ѳѣ.
 • Состро́и же веѳоро́нъ вы́шнiй и веѳоро́нъ ни́жнiй, гра́ды укрѣпле́ны стѣна́ми, врата́ми и верея́ми:
 • и Валаа́ѳъ, и вся́ гра́ды крѣ́пкiя, и́же бы́ша соломо́ну, и вся́ гра́ды колесни́цъ и гра́ды ко́н­никъ, и ели́ка восхотѣ́ соломо́нъ по жела́нiю созда́ти бо Иерусали́мѣ и въ Лива́нѣ и во все́мъ ца́р­ст­вѣ сво­е́мъ.
 • Ве́сь наро́дъ оста́в­шiйся от­ Хетте́а и Аморре́а, и Ферезе́а и Еве́а и Иевусе́а, и́же не бя́ху от­ пле́мене Изра́илева,
 • но бѣ́ша от­ сыно́въ и́хъ оста́в­шихся по ни́хъ на земли́, и́хже не изби́ша сы́нове Изра́илевы, подведе́ и́хъ соломо́нъ въ да́нь да́же до дне́ сего́.
 • От сыно́въ же Изра́илевыхъ не даде́ соломо́нъ въ рабы́ ца́р­ст­ву сво­ему́: ті́и бо бя́ху му́жiе ра́тницы и кня́зи, и си́льнiи и нача́лницы колесни́цъ и ко́н­никъ его́.
 • И сі́и нача́лницы предстоя́щихъ царю́ соломо́ну, двѣ́сти пятьдеся́тъ при­­ста́вницы надъ дѣ́лы людски́ми.
 • Дще́рь же фарао́ню преведе́ соломо́нъ от­ гра́да дави́дова въ до́мъ, его́же созда́ е́й, рече́ бо: да не обита́етъ жена́ моя́ въ дому́ дави́да царя́ Изра́илева, поне́же освяще́нъ е́сть, а́може вни́де киво́тъ Госпо́день.
 • Тогда́ воз­несе́ соломо́нъ всесожже́нiя Го́сподеви на олта́рь, его́же созда́ Го́сподеви предъ хра́момъ,
 • по словеси́ от­ дне́ до дне́ воз­носи́ти, по повелѣ́нiю Моисе́еву, въ суббо́ты и въ новоме́сячiя и въ пра́здники, три́жды въ го́дъ, въ пра́здникъ опрѣсно́ковъ и въ пра́здникъ седми́цъ и въ пра́здникъ ку́щей.
 • И поста́ви по разсужде́нiю дави́да отца́ сво­его́ раздѣле́нiя свяще́н­никомъ и по служе́ниемъ и́хъ: и леви́ты надъ стра́жами и́хъ, да хва́лятъ и слу́жатъ предъ свяще́н­ники по чи́ну еди́наго ко­его́ждо дні́й: и две́рницы по раздѣле́ниемъ и́хъ, по врато́мъ и врато́мъ: та́ко бо повелѣ́ дави́дъ человѣ́къ Бо́жiй.
 • Не преступи́ша за́повѣдiй царе́выхъ о свяще́н­ницѣхъ и леви́тѣхъ по вся́кому словеси́, и въ сокро́вищихъ.
 • И угото́вася вся́ко дѣ́ланiе от­ дне́, въ о́ньже основа́, до дне́, въ о́ньже соверши́ соломо́нъ до́мъ Госпо́день.
 • Тогда́ и́де соломо́нъ въ гасiо́нъгаве́ръ и во Ела́ѳъ, и́же при­­ мо́ри въ земли́ Идуме́йстѣй.
 • И посла́ хира́мъ руко́ю слу́гъ сво­и́хъ корабли́ и рабы́ зна́ющыя морскі́я прохо́ды, и хожда́ху съ рабы́ соломо́ними въ Софи́ръ, и взя́ша от­ту́ду четы́реста и пятьдеся́тъ тала́нтъ зла́та и при­­несо́ша ко царю́ соломо́ну.
 • Два́десяти пяти́ лѣ́тъ бы́сть Амасі́а, егда́ ца́р­ст­вовати нача́, и два́десять де́вять лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тери его́ Иоада́ень от­ Иерусали́ма.
 • И сотвори́ пра́вое предъ Го́сподемъ, оба́че не се́рдцемъ соверше́н­нымъ.
 • И бы́сть егда́ утверди́ся ца́р­ст­во въ руцѣ́ его́, и умертви́ рабы́ своя́ и́же уби́ша царя́ отца́ его́.
 • Сыно́въ же и́хъ не изби́ по за́повѣдемъ зако́на Госпо́дня, я́коже пи́сано е́сть въ кни́зѣ зако́на Моисе́ова, я́коже повелѣ́ Госпо́дь, глаго́ля: не у́мрутъ отцы́ за сы́ны, и сы́нове не у́мрутъ за отцы́, но кі́йждо во грѣсѣ́ сво­е́мъ у́мретъ.
 • И собра́ Амасі́а до́мъ Иу́динъ, и поста́ви и́хъ по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ въ ты́сящники и со́тники, во все́й Иуде́и и Венiами́нѣ: и сочте́ и́хъ от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, и обрѣ́те и́хъ три́ста ты́сящъ си́льныхъ исходи́ти на бра́нь, держа́щихъ ко́пiя и щиты́.
 • Еще́ же ная́ от­ Изра́иля сто́ ты́сящъ хра́брыхъ въ си́лѣ, за сто́ тала́нтъ сребра́.
 • И прiи́де человѣ́къ Бо́жiй къ нему́, глаго́ля: О, царю́ да не изы́детъ съ тобо́ю си́ла Изра́илева, нѣ́сть бо Госпо́дь со Изра́илемъ, со всѣ́ми сыны́ Ефре́мли:
 • я́ко а́ще мни́ши укрѣпи́тися съ ни́ми, въ бѣ́г­ст­во обрати́тъ тя́ Госпо́дь предъ враги́, зане́ от­ Го́спода е́сть укрѣпи́тися и въ бѣ́г­ст­во обрати́тися.
 • Рече́ же Амасі́а къ человѣ́ку Бо́жiю: и что́ сотворю́ о стѣ́ тала́нтахъ, я́же да́хъ си́лѣ Изра́илевѣ? И рече́ человѣ́къ Бо́жiй: и́мать Госпо́дь да́ти тебѣ́ мно́жае си́хъ.
 • И от­лучи́ Амасі́а си́лу при­­ше́дшую къ нему́ от­ Ефре́ма, от­ити́ на мѣ́сто свое́. И разгнѣ́вашася зѣло́ на Иу́ду, и воз­врати́шася во страну́ свою́ во гнѣ́вѣ я́рости.
 • И Амасі́а укрѣпи́ся, и взя́ лю́ди своя́ и и́де во удо́ль сла́ную, и порази́ та́мо сыно́въ Сии́ръ де́сять ты́сящъ.
 • И де́сять ты́сящъ живы́хъ я́ша сы́нове Иу́дины, и при­­ведо́ша и́хъ на ве́рхъ нѣ́которыя стремни́ны, и сверго́ша и́хъ стремгла́въ съ высоты́ стремни́ны, и вси́ разсѣдо́шася.
 • Сы́нове же си́лы, и́хже от­сла́ Амасі́а, да не и́дутъ съ ни́мъ на бра́нь, нападо́ша на гра́ды Иу́дины от­ самарі́и да́же до веѳоро́на: и уби́ша от­ ни́хъ три́ ты́сящы, и плѣни́ша плѣ́нъ мно́гъ.
 • И бы́сть егда́ воз­врати́ся Амасі́а порази́въ Идуме́ю, и при­­несе́ себѣ́ бого́въ сыно́въ Сии́ръ, и поста́ви въ бо́ги себѣ́, и покланя́шеся и́мъ и са́мъ кадя́ше и́мъ.
 • И бы́сть гнѣ́въ Госпо́день на Амасі́ю, и посла́ къ нему́ проро́ка, и рече́ ему́: почто́ взыска́лъ еси́ бого́въ людски́хъ, и́же не изба́виша люді́й сво­и́хъ от­ руку́ твое́ю?
 • И бы́сть егда́ то́й глаго́лаше къ нему́, и от­вѣща́ ему́: еда́ совѣ́тника царе́ва поста́вихъ тя́? внемли́, да не бiе́нъ бу́деши. И умолча́ проро́къ и рече́: вѣ́мъ, я́ко восхотѣ́ Госпо́дь потреби́ти тя́, зане́же сотвори́лъ еси́ сiе́ зло́] и не послу́шалъ еси́ совѣ́та мо­его́.
 • И совѣща́ Амасі́а ца́рь Иу́динъ, и посла́ ко Иоа́су сы́ну Иоаха́за сы́на ииу́ева, ко царю́ Изра́илеву, глаго́ля: прiиди́, да уви́димся между́ собо́ю въ лице́.
 • И посла́ Иоа́съ ца́рь Изра́илевъ ко Амасі́и царю́ Иу́дину, глаго́ля: те́рнъ, и́же въ Лива́нѣ, посла́ ко ке́дру Лива́нску, глаго́ля: да́ждь дще́рь твою́ сы́ну мо­ему́ въ жену́, и се́, прiи́дутъ звѣ́рiе, и́же въ дубра́вѣ Лива́нстѣй: и прiидо́ша звѣ́рiе и потопта́ша те́рнъ:
 • ре́клъ еси́: се́, порази́хъ Идуме́ю, и воз­двиза́ет­ся се́рдце твое́ въ горды́ню: ны́нѣ сѣди́ въ дому́ тво­е́мъ, и почто́ совѣщава́еши себѣ́ лука́во­е? паде́ши ты́ и Иу́да съ тобо́ю.
 • И не послу́ша Амасі́а, зане́ от­ Го́спода бы́сть, да преда́ст­ся въ ру́ки Иоа́су, я́ко взыска́ бого́въ Идуме́йскихъ.
 • И взы́де Иоа́съ ца́рь Изра́илевъ, и яви́стася дру́гъ дру́гу, то́й и Амасі́а ца́рь Иу́динъ, въ веѳсами́сѣ, и́же е́сть Иу́динъ.
 • И паде́ Иу́да предъ лице́мъ Изра́илевымъ, и бѣжа́ кі́йждо въ жили́ще свое́.
 • И Амасі́ю царя́ Иу́дина сы́на Иоа́сова, сы́на Охозі́ина, я́тъ Иоа́съ ца́рь Изра́илевъ въ веѳсами́сѣ, и введе́ его́ во Иерусали́мъ, и разори́ стѣ́ны Иерусали́мли от­ вра́тъ Ефре́млихъ да́же до вра́тъ у́гла на четы́реста лако́тъ:
 • и все́ зла́то и сребро́, и вся́ сосу́ды обрѣ́тшыяся въ дому́ Госпо́дни и у Авдедо́ма, и сокро́вища до́му царе́ва, и сыно́въ зало́га, и воз­врати́ въ самарі́ю.
 • И поживе́ Амасі́а сы́нъ Иоа́совъ, ца́рь Иу́динъ, по уме́ртвiи Иоа́са сы́на Иоаха́зова царя́ Изра́илева пять­на́­де­сять лѣ́тъ.
 • Про́чая же словеса́ Амасі́ина пе́рвая и послѣ́дняя, не се́ ли, пи́сана су́ть въ кни́зѣ царе́й Иу́диныхъ и Изра́илевыхъ?
 • И во вре́мя егда́ Амасі́а от­ступи́ от­ Го́спода, и нападо́ша на него́ нападе́нiемъ, и побѣже́ изъ Иерусали́ма въ лахи́съ. И посла́ша вслѣ́дъ его́ въ лахи́съ, и уби́ша его́ ту́.
 • И взя́ша его́ на ко́нехъ и погребо́ша его́ со отцы́ его́ во гра́дѣ дави́довѣ.
 • По окончании двадцати лет, в которые Соломон строил дом Господень и свой дом,
 • Соломон обстроил и города, которые дал Соломону Хирам, и поселил в них сынов Израилевых.
 • И пошел Соломон на Емаф-Сува и взял его.
 • И построил он Фадмор в пустыне, и все города для запасов, какие основал в Емафе.
 • Он обстроил Вефорон верхний и Вефорон нижний, города укрепленные, со стенами, воротами и запорами,
 • и Ваалаф и все города для запасов, которые были у Соломона, и все города для колесниц, и города для конных, и все, что хотел Соломон построить в Иерусалиме и на Ливане и во всей земле владения своего.
 • Весь народ, оставшийся от Хеттеев, и Аморреев, и Ферезеев, и Евеев и Иевусеев, которые были не из сынов Израилевых, –
 • детей их, оставшихся после них на земле, которых не истребили сыны Израилевы, – сделал Соломон оброчными до сего дня.
 • Сынов же Израилевых не делал Соломон работниками по делам своим, но они были воинами, и начальниками телохранителей его, и вождями колесниц его и всадников его.
 • И было главных приставников у царя Соломона, управлявших народом, двести пятьдесят.
 • А дочь Фараонову перевел Соломон из города Давидова в дом, который построил для нее, потому что, говорил он, не должна жить женщина у меня в доме Давида, царя Израилева, ибо свят он, так как вошел в него ковчег Господень.
 • Тогда стал возносить Соломон всесожжения Господу на жертвеннике Господнем, который он устроил пред притвором,
 • чтобы по уставу каждого дня приносить всесожжения, по заповеди Моисеевой, в субботы, и в новомесячия, и в праздники три раза в год: в праздник опресноков, и в праздник седмиц, и в праздник кущей.
 • И установил он, по распоряжению Давида, отца своего, череды священников по службе их и левитов по стражам их, чтобы они славословили и служили при священниках по уставу каждого дня, и привратников по чередам их, к каждым воротам, потому что таково было завещание Давида, человека Божия.
 • И не отступали от повелений царя о священниках и левитах ни в чем, ни в отношении сокровищ.
 • Так устроено было все дело Соломоново от дня основания дома Господня до совершенного окончания его – дома Господня.
 • Тогда пошел Соломон в Ецион-Гавер и в Елаф, который на берегу моря, в земле Идумейской.
 • И прислал ему Хирам чрез слуг своих корабли и рабов, знающих море, и отправились они с слугами Соломоновыми в Офир, и добыли оттуда четыреста пятьдесят талантов золота, и привезли царю Соломону.
 • Двадцати пяти лет воцарился Амасия и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Иегоаддань из Иерусалима.
 • И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца.
 • Когда утвердилось за ним царство, тогда он умертвил рабов своих, убивших царя, отца его.
 • Но детей их не умертвил, так как написано в законе, в книге Моисеевой, где заповедал Господь, говоря: не должны быть умерщвляемы отцы за детей, и дети не должны быть умерщвляемы за отцов, но каждый за свое преступление должен умереть.
 • И собрал Амасия Иудеев и поставил их по поколениям под власть тысяченачальников и стоначальников, всех Иудеев и Вениаминян, и пересчитал их от двадцати лет и выше, и нашел их триста тысяч человек отборных, ходящих на войну, держащих копье и щит.
 • И еще нанял из Израильтян сто тысяч храбрых воинов за сто талантов серебра.
 • Но человек Божий пришел к нему и сказал: царь! пусть не идет с тобою войско Израильское, потому что нет Господа с Израильтянами, со всеми сынами Ефрема.
 • Но иди ты один, делай дело, мужественно подвизайся на войне. Иначе повергнет тебя Бог пред лицем врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть.
 • И сказал Амасия человеку Божию: что же делать со ста талантами, которые я отдал войску Израильскому? И сказал человек Божий: может Господь дать тебе более сего.
 • И отделил их Амасия, – войско, пришедшее к нему из земли Ефремовой, – чтоб они шли в свое место. И возгорелся сильно гнев их на Иудею, и они пошли назад в свое место, в пылу гнева.
 • А Амасия отважился и повел народ свой, и пошел на долину Соляную и побил сынов Сеира десять тысяч;
 • и десять тысяч живых взяли сыны Иудины в плен, и привели их на вершину скалы, и низринули их с вершины скалы, и все они разбились совершенно.
 • Войско же, которое Амасия отослал обратно, чтоб оно не ходило с ним на войну, рассыпалось по городам Иудеи от Самарии до Вефорона и перебило в них три тысячи, и награбило множество добычи.
 • Амасия, придя после поражения Идумеян, принес богов сынов Сеира и поставил их у себя богами, и пред ними кланялся и им кадил.
 • И воспылал гнев Господа на Амасию, и послал Он к нему пророка, и тот сказал ему: зачем ты прибегаешь к богам народа сего, которые не избавили народа своего от руки твоей?
 • Когда он говорил ему, царь отвечал: разве советником царским поставили тебя? перестань, чтоб не убили тебя. И перестал пророк, сказав: знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего.
 • И посоветовался Амасия, царь Иудейский, и послал к Иоасу, сыну Иоахаза, сына Ииуева, царю Израильскому, сказать: выходи, повидаемся лично.
 • И послал Иоас, царь Израильский, к Амасии, царю Иудейскому, сказать: терн, который на Ливане, послал к кедру, который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою в жену сыну моему. Но прошли звери дикие, которые на Ливане, и истоптали этот терн.
 • Ты говоришь: вот я побил Идумеян, – и вознеслось сердце твое до тщеславия. Сиди лучше у себя дома. К чему тебе затевать опасное дело? Падешь ты и Иудея с тобою.
 • Но не послушался Амасия, так как от Бога было это, дабы предать их в руку Иоаса за то, что стали прибегать к богам Идумейским.
 • И выступил Иоас, царь Израильский, и увиделись лично, он и Амасия, царь Иудейский, в Вефсамисе Иудейском.
 • И были разбиты Иудеи Израильтянами, и разбежались каждый в шатер свой.
 • И Амасию, царя Иудейского, сына Иоаса, сына Иоахазова, захватил Иоас, царь Израильский, в Вефсамисе и привел его в Иерусалим, и разрушил стену Иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот уго́льных, на четыреста локтей;
 • и взял все золото и серебро, и все сосуды, находившиеся в доме Божием у Овед-Едома, и сокровища дома царского, и заложников, и возвратился в Самарию.
 • И жил Амасия, сын Иоасов, царь Иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахазова, царя Израильского, пятнадцать лет.
 • Прочие дела Амасии, первые и последние, описаны в книге царей Иудейских и Израильских.
 • И после того времени, как Амасия отступил от Господа, составили против него заговор в Иерусалиме, и он убежал в Лахис. И послали за ним в Лахис, и умертвили его там.
 • И привезли его на конях, и похоронили его с отцами его в городе Иудином.