Скрыть
9:19
Церковнославянский (рус)
Цари́ца же са́вска услы́ша и́мя соломо́ново и прiи́де искуси́ти его́ гада́ньми во Иерусали́мѣ съ си́лою тя́жкою зѣло́: и велблю́ды нося́щiи арома́ты и зла́та мно́же­с­т­во и ка́менiя драга́го: и прiи́де къ соломо́ну и глаго́ла ему́ вся́, ели́ка бѣ́ша въ се́рдцы ея́.
И воз­вѣсти́ е́й соломо́нъ вся́ словеса́ ея́, и не пре́йде сло́во, его́же бы не воз­вѣсти́лъ е́й.
И ви́дѣ цари́ца са́вска прему́дрость соломо́ню, и до́мъ его́же созда́,
И я́ди столо́въ его́, и сѣда́лища рабо́въ его́, и состоя́нiе служе́бниковъ его́ и ри́зы и́хъ, и виноче́рпчiя его́ и украше́нiе и́хъ, и всесожже́нiя, я́же жря́ше въ дому́ Госпо́дни, и внѣ́ себе́ бы́сть.
Рече́ же ко царю́: и́стин­но е́сть сло́во, е́же слы́шахъ въ земли́ мо­е́й о словесѣ́хъ тво­и́хъ и о прему́дрости тво­е́й:
и не вѣ́ровахъ словесе́мъ и́хъ, до́ндеже прiидо́хъ, и ви́дѣста о́чи мо­и́, и се́, не воз­вѣсти́ша мнѣ́ полови́ны мно́же­ст­ва прему́дрости тво­ея́: при­­ложи́лъ еси́ ко слы́шанiю я́же слы́шахъ:
блаже́ни му́жiе тво­и́ и блаже́ни раби́ тво­и́ сі́и, и́же предстоя́тъ предъ тобо́ю на вся́ко вре́мя и слы́шатъ прему́дрость твою́:
да бу́детъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й благослове́нъ, и́же благоволи́ въ тебѣ́, е́же да́ти тя́ на престо́лъ сво́й царя́ Го́споду Бо́гу тво­ему́: зане́ воз­люби́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й Изра́иля, е́же утверди́ти его́ во вѣ́къ, и поста́ви тя́ надъ ни́ми царя́, да сотвори́ши су́дъ и пра́вду.
Даде́ же царю́ сто́ два́десять тала́нтъ зла́та и арома́ты мно́ги зѣло́ и ка́менiе драго́е, и не бы́ша арома́ты таковы́ я́ко сiя́, я́же даде́ цари́ца са́вска царю́ соломо́ну.
Но и раби́ хира́мовы съ рабы́ соломо́ними при­­ноша́ху зла́то соломо́ну драго́е.
И сотвори́ соломо́нъ ца́рь от­ дре́въ пе́вговыхъ степе́ни въ до́мъ Госпо́день и въ до́мъ царе́въ, и гу́сли и псалти́ри пѣ́сней, и никогда́же ви́дѣна бы́ша въ земли́ Иу́динѣ пре́жде такоа́я.
Ца́рь же соломо́нъ даде́ ца́рицѣ са́встѣй вся́ по жела́нiю ея́, и́хже проси́ла, кромѣ́ всѣ́хъ я́же при­­несе́ царю́ соломо́ну, и воз­врати́ся въ зе́млю свою́.
Бѣ́ же вѣ́съ зла́та при­­носи́маго къ соломо́ну на вся́ко лѣ́то ше́сть со́тъ шестьдеся́тъ ше́сть тала́нтъ зла́та,
кромѣ́ муже́й по́ддан­ныхъ и купцо́въ, и́же при­­ноша́ху, и всѣ́хъ царе́й Ара́вскихъ и вла́стелей земли́, и́же вси́ при­­ноша́ху зла́то и сребро́ царю́ соломо́ну.
Сотвори́ у́бо ца́рь соломо́нъ двѣ́сти щито́въ златы́хъ тя́гненыхъ, ше́сть со́тъ златни́къ чи́стыхъ бя́ху во еди́нѣмъ щитѣ́:
и три́ста щито́въ златы́хъ тя́гненыхъ, по три́ста златни́къ бя́ше во еди́нѣмъ ко́­емждо щитѣ́, и положи́ я́ ца́рь въ дому́ дре́ва Лива́нова.
Сотвори́ же ца́рь престо́лъ от­ слоно́выхъ зубо́въ вели́къ, и позлати́ его́ зла́томъ чи́стымъ,
и ше́сть степе́нiй у престо́ла позлаще́ни зла́томъ, и мы́шчицы двѣ́ ту́ду и сю́ду надъ престо́ломъ сѣда́лища, и два́ льва́ стоя́ща бли́зъ мы́шчцей,
и два­на́­де­сять льво́въ стоя́щихъ та́мо на шести́ степе́нехъ от­ обо­и́хъ стра́нъ: и не бы́сть тако́въ престо́лъ во вся́цѣмъ ца́р­ст­вѣ.
Вси́ же сосу́ди царя́ соломо́на бя́ху зла́ты, и вси́ сосу́ди до́му дубра́вы Лива́нскiя зла́томъ окруже́ны, сребро́ бо во дне́хъ соломо́нихъ ни во что́ вмѣня́шеся:
зане́ кора́бль царе́въ хожда́­ше въ Ѳарси́съ съ рабы́ хира́мовыми, еди́ницею въ лѣ́та три́ при­­хожда́­ше кора́бль от­ Ѳарси́са ко царю́, по́лнъ зла́та и сребра́ и зубо́въ слоно́выхъ и обезъянъ.
И воз­вели́чися соломо́нъ па́че всѣ́хъ царе́й земны́хъ бога́т­ст­вомъ и му́дростiю.
Вси́ же ца́рiе зе́мстiи жела́ху ви́дѣти лице́ соломо́не и слы́шати прему́дрость его́, ю́же даде́ Бо́гъ въ се́рдце его́:
и при­­ноша́ху ему́ кі́йждо да́ры своя́, сосу́ды сре́бряны и зла́ты, и одѣя́нiя и ста́кту, и сла́дости, ко́ни и мски́, на вся́кое лѣ́то.
И бя́ху царю́ соломо́ну четы́редесять ты́сящъ кобыли́цъ къ колесни́цы и два­на́­де­сять ты́сящъ ко́н­никъ, и поста́ви и́хъ во градѣ́хъ колесни́чныхъ и со царе́мъ во Иерусали́мѣ.
И бы́ть во́ждь всѣ́хъ царе́й от­ рѣки́ [Евфра́та] да́же до земли́ иноплеме́н­никъ и да́же до предѣ́лъ Еги́петскихъ.
И даде́ ца́рь зла́то и сребро́ во Иерусали́мѣ я́ко ка́менiе, и ке́дры я́ко черни́чiе, е́же [ражда́ет­ся] въ поля́хъ мно́же­с­т­во.
И при­­водя́ху ко́ни соломо́ну от­ Еги́пта и от­ всея́ земли́.
И про́чая словеса́ соломо́ня пе́рвая и послѣ́дняя, се́, сiя́ пи́сана су́ть въ словесѣ́хъ наѳа́на проро́ка и въ словесѣ́хъ Ахі́и Силони́ты и въ видѣ́нiихъ Иои́ля ви́дящаго, проти́ву иеровоа́ма сы́на нава́това.
И ца́р­ст­вова соломо́нъ во Иерусали́мѣ надъ всѣ́мъ Изра́илемъ четы́редесять лѣ́тъ.
И у́спе соломо́нъ со отцы́ сво­и́ми, и погребо́ша его́ во гра́дѣ дави́да отца́ его́. И воцари́ся ровоа́мъ сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
Синодальный
Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим, с весьма большим богатством, и с верблюдами, навьюченными благовониями и множеством золота и драгоценных камней. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у нее.
И объяснил ей Соломон все слова ее, и не нашлось ничего незнакомого Соломону, чего он не объяснил бы ей.
И увидела царица Савская мудрость Соломона и дом, который он построил,
и пищу за столом его, и жилище рабов его, и чинность служащих ему и одежду их, и виночерпиев его и одежду их, и ход, которым он ходил в дом Господень, – и была она вне себя.
И сказала царю: верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей,
но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот, мне и вполовину не сказано о множестве мудрости твоей: ты превосходишь молву, какую я слышала.
Блаженны люди твои, и блаженны сии слуги твои, всегда предстоящие пред тобою и слышащие мудрость твою!
Да будет благословен Господь Бог твой, Который благоволил посадить тебя на престол Свой в царя у Господа Бога твоего. По любви Бога твоего к Израилю, чтоб утвердить его на веки, Он поставил тебя царем над ним – творить суд и правду.
И подарила она царю сто двадцать талантов золота и великое множество благовоний и драгоценных камней; и не бывало таких благовоний, какие подарила царица Савская царю Соломону.
И слуги Хирамовы и слуги Соломоновы, которые привезли золото из Офира, привезли и красного дерева и драгоценных камней.
И сделал царь из этого красного дерева лестницы к дому Господню и к дому царскому, и цитры и псалтири для певцов. И не видано было подобного сему прежде в земле Иудейской.
Царь же Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего она просила, кроме таких вещей, какие она привезла царю. И она отправилась обратно в землю свою, она и слуги ее.
Весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год, было шестьсот шестьдесят шесть талантов золота.
Сверх того, послы и купцы приносили, и все цари Аравийские и начальники областные приносили золото и серебро Соломону.
И сделал царь Соломон двести больших щитов из кованого золота, – по шестисот сиклей кованого золота пошло на каждый щит, –
и триста щитов меньших из кованого золота, – по триста сиклей золота пошло на каждый щит; и поставил их царь в доме из Ливанского дерева.
И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом,
и шесть ступеней к престолу и золотое подножие, к престолу приделанное, и локотники по обе стороны у места сидения, и двух львов, стоящих возле локотников,
и еще двенадцать львов, стоящих там на шести ступенях, по обе стороны. Не бывало такого [престола] ни в одном царстве.
И все сосуды для питья у царя Соломона были из золота, и все сосуды в доме из Ливанского дерева были из золота отборного; серебро во дни Соломона вменялось ни во что,
ибо корабли царя ходили в Фарсис с слугами Хирама, и в три года раз возвращались корабли из Фарсиса и привозили золото и серебро, слоновую кость и обезьян и павлинов.
И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью.
И все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его.
И каждый из них подносил от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые и одежды, оружие и благовония, коней и лошаков, из года в год.
И было у Соломона четыре тысячи стойл для коней и колесниц и двенадцать тысяч всадников; и он разместил их в городах колесничных и при царе – в Иерусалиме;
и господствовал он над всеми царями, от реки Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта.
И сделал царь [золото и] серебро в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры, по их множеству, сделал равноценными сикоморам, которые на низких местах.
Коней приводили Соломону из Египта и из всех земель.
Прочие деяния Соломоновы, первые и последние, описаны в записях Нафана пророка и в пророчестве Ахии Силомлянина и в видениях прозорливца Иоиля о Иеровоаме, сыне Наватовом.
Царствовал же Соломон в Иерусалиме над всем Израилем сорок лет.
И почил Соломон с отцами своими, и похоронили его в городе Давида, отца его. И воцарился Ровоам, сын его, вместо него.
Киргизский
Шебалык падыша аял Сулаймандын атак-дањкын угуп, аны табышмак менен сынаш єчєн, кљп байлыктары менен жыпар жыттуу заттар, кљптљгљн алтын, асыл таштар жєктљлгљн тљљлљрє менен Иерусалимге келди. Сулайманга келип, жєрљгєндљ болгон бардык нерсе жљнєндљ ањгемелешти.
Сулайман анын болгон суроолоруна жооп берди. Ал жооп бере албай калган эч нерсе болгон жок.
Шебалык падыша аял Сулаймандын акылмандыгын жана ал курган єйдє кљрдє.
Анын єстљл єстєндљгє тамактарын, кулдарынын турган єйлљрєн, кызматчыларынын адептєєлєгєн, алардын кийимдерин, шарап сунуучуларын, алардын кийимдерин, Тењир єйєндљ бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктарды чалганын кљрєп, падыша аял айран-тањ калды.
Ал падышага мындай деди: «Сенин кылган иштерињ менен акылмандыгыњ жљнєндљ љз жеримде уккандарым чын экен.
Бирок келип љз кљзєм менен кљргљнгљ чейин, алардын сљзєнљ ишенген жок элем. Мага сенин улуу акылмандыгыњдын тењи да айтылбаптыр, сен мен уккан сљздљрдљн артык экенсињ.
Ар дайым алдыњда туруп, акылман сљздљрєњдє уккан адамдарыњ бактылуу, кызматчыларыњ да бактылуу.
Сенин Кудай-Тењириње алкыш! Ал сага ырайым кљрсљтєп, Љз Кудай-Тењирињдин падышасы кылып, Љз тагына отургузду. Сенин Кудайыњ Ысрайылды сєйгљндєктљн, аны тєбљлєккљ бекемдљљ єчєн, ага чындык менен бийлик кылсын деп, сени Љзє падыша койду».
Падыша аял падышага жєз жыйырма талант алтын, абдан кљп жыпар жыттуу заттар менен асыл таштарды тартуу кылды. Шебалык падыша аял Сулайман падышага тартуу кылган жыпар жытуу заттардай жыпар жыттуу зат болгон эмес.
Опирден алтын жєктљп келген Хирамдын кулдары менен Сулаймандын кулдары кызыл жыгачтарды да, кымбат баалуу асыл таштарды да алып келишти.
Падыша бул кызыл жыгачтардан Тењирдин єйє менен падышанын єйєнєн тепкичтерин, ырчылар єчєн лираларды, арфаларды жасады. Мурун мындай нерселер Жєйєт жеринде болгон эмес.
Сулайман падыша болсо шебалык падыша аялга ал љзє алып келген тартууларга окшобогон, ал каалаган, ал жактырган буюмдарды белек кылды. Падыша аял љз кулдары менен љз жерине жљнљп кетти.
Сулайманга бир жылда келген алтындын салмагы алты жєз алтымыш алты талантка барабар болчу.
Андан тышкары, Сулайманга алтын менен кємєштє элчилер менен кљпљстљр жана Аравиянын бардык падышалары, дубан башчылары да алып келип турушту.
Сулайман алтындан балка менен согуп, эки жєз чоњ калкан жасады, ар бир калканга алты жєз шекел алтын кетти.
Алтындан балка менен согуп, дагы єч жєз чакан калкан жасады, ар бир калканга єч жєз шекел алтын кетти. Аларды падыша Лебанон жыгачынан жасалган єйгљ койду.
Падыша пил сљљгєнљн чоњ такты жасап, аны таза алтын менен каптады.
Тактыга чыга турган алты алтын баскычты жана алтын бут койгучту тактыга бириктирип жасады, тактынын отургучунун эки тарабына чыканак койгучтарды жана алардын жанына эки арстанды жасады.
Алты баскычтын эки тарабына он эки арстан жасады. Бир да падышачылыкта мындай такты болгон эмес.
Сулайман падышанын суусундук иче турган идиштеринин бардыгы алтындан эле. Лебанон жыгачынан курулган єйдљгє идиштер да таза алтындан болчу. Сулаймандын тушунда кємєш эч бааланчу эмес.
Анткени Хирамдын кулдары падышанын кемелери менен Таршышка барып келишчє. Кемелер Таршыштан єч жылда бир жолу келчє, ал жактан алтын, кємєш, пилдин сљљктљрє, маймылдар менен тоос куштары алып келинчє.
Ошентип, Сулайман падыша байлыгы, акылмандыгы жагынан жер жєзєндљгє бардык падышалардан ашып тєштє.
Кудай тарабынан берилген Сулаймандын акылмандуулугун угуш єчєн, жер жєзєндљгє падышалар аны издеп келишчє.
Алардын ар бири жыл сайын љз атынан алтын-кємєш идиштерди, кийим-кечелерди, курал-жарактарды, жыпар жыттуу заттарды, аттар менен качырларды тартуулап келишчє.
Сулаймандын аттары менен майдан арабалары єчєн тљрт мињ мамысы, он эки мињ атчан аскери болгон. Аларды ал арабалар тура турган шаарларга жана Иерусалимге, љзє жашаган шаарга, жайгаштырган.
Ал Эфрат дарыясынан Пелишти жерине чейинки, андан ары Мисир чегине чейинки бардык падышаларга єстљмдєк кылды.
Падыша Иерусалимде кємєштљрдє ташка тењеди. Кедр жыгачынын кљптєгєнљн аны ойдуњда љскљн тытка тењеди.
Аттарды Сулайманга Мисирден жана бєт жерлерден алып келишчє.
Сулаймандын калган башка иштери, алгачкы да, акыркы да иштери Натан пайгамбардын жазууларында, шилолук Акиянын пайгамбарчылыгында жана кљрљгљч Жоелдин Небаттын уулу Жаробам жљнєндљ кљргљн кљрєнєштљрєндљ жазылган.
Сулайман Иерусалимде бєткєл Ысрайылга кырк жыл бийлик кылды.
Сулайман кљз жумуп, ата-бабаларына кошулду, атасы Дљљттєн шаарына коюлду. Анын ордуна уулу Рехабам падыша болду.
καὶ βασίλισ­σα Σαβα ἤκουσεν τὸ ὄνομα Σαλωμων καὶ ἦλθεν τοῦ πειράσαι Σαλωμων ἐν αἰνίγμασιν εἰς Ιερουσαλημ ἐν δυνάμει βαρείᾳ σφόδρα καὶ κάμηλοι αἴρουσαι ἀρώματα καὶ χρυσίον εἰς πλῆ­θος καὶ λίθον τίμιον καὶ ἦλθεν προ­̀ς Σαλωμων καὶ ἐλάλησεν προ­̀ς αὐτὸν πάν­τα ὅσα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῆς
καὶ ἀνήγγειλεν αὐτῇ Σαλωμων πάν­τας τοὺς λόγους αὐτῆς καὶ οὐ παρῆλθεν λόγος ἀπο­̀ Σαλωμων ὃν οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτῇ
καὶ εἶδεν βασίλισ­σα Σαβα τὴν σοφίαν Σαλωμων καὶ τὸν οἶκον ὃν ᾠκοδόμησεν
καὶ τὰ βρώματα τῶν τραπεζῶν καὶ καθέδραν παίδων αὐτοῦ καὶ στάσιν λειτουργῶν αὐτοῦ καὶ ἱματισμὸν αὐτῶν καὶ οἰνοχόους αὐτοῦ καὶ στολισμὸν αὐτῶν καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα ἃ ἀνέφερεν ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ ἐξ ἑαυτῆς ἐγένετο
καὶ εἶπεν προ­̀ς τὸν βασιλέα ἀληθινὸς ὁ λόγος ὃν ἤκουσα ἐν τῇ γῇ μου περὶ τῶν λόγων σου καὶ περὶ τῆς σοφίας σου
καὶ οὐκ ἐπι­́στευσα τοῖς λόγοις ἕως οὗ ἦλθον καὶ εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου καὶ ἰδοὺ οὐκ ἀπηγγέλη μοι ἥμισυ τοῦ πλή­θους τῆς σοφίας σου προ­σέθηκας ἐπι­̀ τὴν ἀκοήν ἣν ἤκουσα
μακάριοι οἱ ἄνδρες μακάριοι οἱ παῖδές σου οὗτοι οἱ παρεστηκότες σοι δια­̀ παν­τὸς καὶ ἀκούουσιν σοφίαν σου
ἔστω κύριος ὁ θεός σου ηὐλογημένος ὃς ἠθέλησέν σοι τοῦ δοῦναί σε ἐπι­̀ θρόνον αὐτοῦ εἰς βασιλέα τῷ κυρίῳ θεῷ σου ἐν τῷ ἀγαπῆσαι κύριον τὸν θεόν σου τὸν Ισραηλ τοῦ στῆσαι αὐτὸν εἰς αἰῶνα καὶ ἔδωκέν σε ἐπ᾿ αὐτοὺς εἰς βασιλέα τοῦ ποιῆσαι κρίμα καὶ δικαιοσύνην
καὶ ἔδωκεν τῷ βασιλεῖ ἑκατὸν εἴκοσι τάλαν­τα χρυσίου καὶ ἀρώματα εἰς πλῆ­θος πολὺ καὶ λίθον τίμιον καὶ οὐκ ἦν κατα­̀ τὰ ἀρώματα ἐκεῖνα ἃ ἔδωκεν βασίλισ­σα Σαβα τῷ βασιλεῖ Σαλωμων
καὶ οἱ παῖδες Σαλωμων καὶ οἱ παῖδες Χιραμ ἔφερον χρυσίον τῷ Σαλωμων ἐκ Σουφιρ καὶ ξύλα πεύ­κινα καὶ λίθον τίμιον
καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς τὰ ξύλα τὰ πεύ­κινα ἀναβάσεις τῷ οἴκῳ κυρίου καὶ τῷ οἴκῳ τοῦ βασιλέως καὶ κιθάρας καὶ νάβλας τοῖς ᾠδοῖς καὶ οὐκ ὤφθησαν τοιαῦτα ἔμπρο­σθεν ἐν γῇ Ιουδα
καὶ ὁ βασιλεὺς Σαλωμων ἔδωκεν τῇ βασιλίσ­σῃ Σαβα πάν­τα τὰ θελήματα αὐτῆς ἃ ᾔτησεν ἐκτὸς πάν­των ὧν ἤνεγκεν τῷ βασιλεῖ Σαλωμων καὶ ἀπέστρεψεν εἰς τὴν γῆν αὐτῆς
καὶ ἦν ὁ σταθμὸς τοῦ χρυσίου τοῦ ἐνεχθέν­τος τῷ Σαλωμων ἐν ἐνιαυτῷ ἑνὶ ἑξακόσια ἑξήκον­τα ἓξ τάλαν­τα χρυσίου
πλη­̀ν τῶν ἀνδρῶν τῶν ὑποτεταγμένων καὶ τῶν ἐμπορευομένων ὧν ἔφερον καὶ πάν­των τῶν βασιλέων τῆς ᾿Αραβίας καὶ σατραπῶν τῆς γῆς ἔφερον χρυσίον καὶ ἀργύριον τῷ βασιλεῖ Σαλωμων
καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων δια­κοσίους θυρεοὺς χρυσοῦς ἐλατούς ἑξακόσιοι χρυσοῖ καθαροὶ τῷ ἑνὶ θυρεῷ ἑξακόσιοι χρυσοῖ ἐπῆσαν ἐπι­̀ τὸν ἕνα θυρεόν
καὶ τριακοσίας ἀσπίδας ἐλατὰς χρυσᾶς τριακοσίων χρυσῶν ἀνεφέρετο ἐπι­̀ τὴν ἀσπίδα ἑκάστην καὶ ἔδωκεν αὐτὰς ὁ βασιλεὺς ἐν οἴκῳ δρυμοῦ τοῦ Λιβάνου
καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς θρόνον ἐλεφάν­τινον ὀδόν­των μέγαν καὶ κατεχρύσωσεν αὐτὸν χρυσίῳ δοκίμῳ
καὶ ἓξ ἀναβαθμοὶ τῷ θρόνῳ ἐνδεδε­μέ­νοι χρυσίῳ καὶ ἀγκῶνες ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐπι­̀ τοῦ θρόνου τῆς καθέδρας καὶ δύο λέον­τες ἑστηκότες παρα­̀ τοὺς ἀγκῶνας
καὶ δώδεκα λέον­τες ἑστηκότες ἐκεῖ ἐπι­̀ τῶν ἓξ ἀναβαθμῶν ἔνθεν καὶ ἔνθεν οὐκ ἐγενήθη οὕτως ἐν πάσῃ βασιλείᾳ
καὶ πάν­τα τὰ σκεύ­η τοῦ βασιλέως Σαλωμων χρυσίου καὶ πάν­τα τὰ σκεύ­η οἴκου δρυμοῦ τοῦ Λιβάνου χρυσίῳ κατειλημμένα οὐκ ἦν ἀργύριον λογιζόμενον ἐν ἡμέραις Σαλωμων εἰς οὐθέν
ὅτι ναῦς τῷ βασιλεῖ ἐπορεύ­ετο εἰς Θαρσις μετὰ τῶν παίδων Χιραμ ἅπαξ δια­̀ τριῶν ἐτῶν ἤρχετο πλοῖα ἐκ Θαρσις τῷ βασιλεῖ γέμον­τα χρυσίου καὶ ἀργυρίου καὶ ὀδόν­των ἐλεφαν­τίνων καὶ πιθήκων
καὶ ἐμεγαλύνθη Σαλωμων ὑπὲρ πάν­τας τοὺς βασιλεῖς καὶ πλούτῳ καὶ σοφίᾳ
καὶ πάν­τες οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἐζήτουν τὸ προ­́σωπον Σαλωμων ἀκοῦσαι τῆς σοφίας αὐτοῦ ἧς ἔδωκεν ὁ θεὸς ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ
καὶ αὐτοὶ ἔφερον ἕκασ­τος τὰ δῶρα αὐτοῦ σκεύ­η ἀργυρᾶ καὶ σκεύ­η χρυσᾶ καὶ ἱματισμόν στακτὴν καὶ ἡδύσματα ἵππους καὶ ἡμιόνους τὸ κατ᾿ ἐνιαυτὸν ἐνιαυτόν
καὶ ἦσαν τῷ Σαλωμων τέσ­σαρες χιλιάδες θήλειαι ἵπποι εἰς ἅρματα καὶ δώδεκα χιλιάδες ἱππέων καὶ ἔθετο αὐτοὺς ἐν πόλεσιν τῶν ἁρμάτων καὶ μετὰ τοῦ βασιλέως ἐν Ιερουσαλημ
καὶ ἦν ἡγού­με­νος πάν­των τῶν βασιλέων ἀπο­̀ τοῦ ποταμοῦ καὶ ἕως γῆς ἀλλοφύλων καὶ ἕως ὁρίου Αἰγύπτου
καὶ ἔδωκεν ὁ βασιλεὺς τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον ἐν Ιερουσαλημ ὡς λίθους καὶ τὰς κέδρους ὡς συκαμίνους τὰς ἐν τῇ πεδινῇ εἰς πλῆ­θος
καὶ ἡ ἔξοδος τῶν ἵππων ἐξ Αἰγύπτου τῷ Σαλωμων καὶ ἐκ πάσης τῆς γῆς
καὶ οἱ κατα­́λοιποι λόγοι Σαλωμων οἱ πρῶτοι καὶ οἱ ἔσχατοι ἰδοὺ γεγραμ­μέ­νοι ἐπι­̀ τῶν λόγων Ναθαν τοῦ προ­φήτου καὶ ἐπι­̀ τῶν λόγων Αχια τοῦ Σηλωνίτου καὶ ἐν ταῖς ὁράσεσιν Ιωηλ τοῦ ὁρῶν­τος περὶ Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ
καὶ ἐβασίλευσεν Σαλωμων ὁ βασιλεὺς ἐπι­̀ πάν­τα Ισραηλ τεσ­σαράκον­τα ἔτη
καὶ ἐκοιμήθη Σαλωμων καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν πόλει Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἐβασίλευσεν Рοβοαμ υἱὸς αὐτοῦ ἀν­τ᾿ αὐτοῦ
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки