Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла 2-е послание к коринфянам

 
 • Похвали́тися же не пóльзуетъ ми́: прiидý бо въ видѣ́нiя и от­кровéнiя Госпóдня.
 • Вѣ́мъ человѣ́ка о Христѣ́, прéжде лѣ́тъ четыре­нá­де­ся­ти: áще въ тѣ́лѣ, не вѣ́мъ, áще ли кромѣ́ тѣ́ла, не вѣ́мъ, Бóгъ вѣ́сть: восхищéна бы́в­ша таковáго до трéтiяго небесé.
 • И вѣ́мъ таковá человѣ́ка: áще въ тѣ́лѣ, или́ кромѣ́ тѣ́ла, не вѣ́мъ: Бóгъ вѣ́сть:
 • я́ко восхищéнъ бы́сть въ рáй, и слы́ша неизрѣчéн­ны глагóлы, и́хже не лѣ́ть éсть человѣ́ку глагóлати.
 • О таковѣ́мъ похвалю́ся: о себѣ́ же не похвалю́ся, тóкмо о нéмощехъ мо­и́хъ.
 • А́ще бо восхощý похвали́тися, не бýду безýменъ, и́стину бо рекý: щаждý же, да не [кáко] ктó воз­непщýетъ о мнѣ́ пáче, éже ви́дитъ мя́, или́ слы́шитъ чтó от­ менé.
 • И за премнóгая от­кровéнiя да не превоз­ношýся, дадéся ми́ пáкост­никъ плóти, áггелъ сатани́нъ, да ми́ пáкости дѣ́етъ, да не превоз­ношýся.
 • О сéмъ трикрáты Гóспода моли́хъ, да от­стýпитъ от­ менé,
 • и речé ми: довлѣ́етъ ти́ благодáть моя́: си́ла бо моя́ въ нéмощи совершáет­ся. Слáдцѣ ýбо похвалю́ся пáче въ нéмощехъ мо­и́хъ, да всели́т­ся въ мя́ си́ла Христóва.
 • [Зач. 195.] Тѣ́мже благоволю́ въ нéмощехъ, въ досаждéнiихъ, въ бѣдáхъ, во изгнáнiихъ, въ тѣснотáхъ по Христѣ́: егдá бо немощ­ст­вýю, тогдá си́ленъ éсмь.
 • Бы́хъ несмы́сленъ хваля́ся: вы́ мя́ понýдисте. А́зъ бо дóлженъ бѣ́хъ от­ вáсъ хвали́мь бывáти: ничи́мже бо лиши́хся пéрвѣйшихъ апóстолъ, áще и ничтóже éсмь:
 • знáменiя бо апóстолова содѣ́яшася въ вáсъ во вся́цѣмъ терпѣ́нiи, въ знáменiихъ и чудесѣ́хъ и си́лахъ.
 • Чтó бо éсть, егóже лиши́стеся пáче прóчихъ церквéй, рáзвѣ тóчiю я́ко áзъ сáмъ не стужи́хъ вáмъ? Дади́те ми́ непрáвду сiю́.
 • Сé трéтiе готóвъ éсмь прiити́ къ вáмъ, и не стужý вáмъ: не ищý бо вáшихъ, но вáсъ. Не дóлжна бо сýть чáда роди́телемъ снискáти имѣ́нiя, но роди́теле чáдомъ.
 • А́зъ же въ слáдость иждивý и иждивéнъ бýду по душáхъ вáшихъ, áще и изли́шше вáсъ любя́, мéнше люби́мь éсмь.
 • Бýди же, áзъ не отягчи́хъ вáсъ, но ковáренъ сы́й, лéстiю вáсъ прiя́хъ.
 • Едá кóимъ от­ пóслан­ныхъ къ вáмъ лихо­и́м­ст­вовахъ вáсъ?
 • Умоли́хъ ти́та, и съ ни́мъ послáхъ брáта: едá лихо­и́м­ст­вова чи́мъ вáсъ ти́тъ? не тѣ́мже ли дýхомъ ходи́хома? не тѣ́миже ли стопáми?
 • Пáки ли мнитé, я́ко от­вѣ́тъ вáмъ твори́мъ? Предъ Бóгомъ, о Христѣ́ глагóлемъ: вся́ же, воз­лю́блен­нiи, о вá­шемъ созидáнiи и утверждéнiи.
 • [Зач. 196.] Бою́ся же, едá кáко при­­шéдъ, не я́цѣхъ же хощý, обря́щу вáсъ, и áзъ обря́щуся вáмъ, яковá же не хóщете: да не кáко [бýдутъ] рвéнiя, зáвисти, я́рости, рéти, клеветы́, шептáнiя, кичéнiя, нестроéнiя:
 • да не пáки при­­шéдша мя́ смири́тъ Бóгъ мóй у вáсъ, и восплáчуся мнóгихъ прéжде согрѣ́шшихъ и не покáяв­шихся о нечистотѣ́ и блужéнiи и студолóж­ст­вiи, я́же содѣ́яша.
 • Трети́цею сé грядý къ вáмъ: при­­ устѣ́хъ двою́ или́ трiéхъ свидѣ́телей стáнетъ вся́къ глагóлъ.
 • Прéжде рѣ́хъ и предглагóлю, я́ко у вáсъ бы́въ вторóе, и от­сýт­ст­вуя ны́нѣ пишý прéжде согрѣши́в­шымъ и прóчымъ всѣ́мъ, я́ко áще прiидý пáки, не пощаждý:
 • [Зач. 197.] понéже искушéнiя и́щете глагóлющаго во мнѣ́ Христá, и́же въ вáсъ не изнемогáетъ, но мóжетъ въ вáсъ:
 • и́бо áще и рáспятъ бы́сть от­ нéмощи, но жи́въ éсть от­ си́лы Бóжiя: и́бо и мы́ немощ­ст­вýемъ въ нéмъ, но жи́ви бýдемъ съ ни́мъ от­ си́лы Бóжiя въ вáсъ:
 • себé искушáйте, áще естé въ вѣ́рѣ: себé искушáйте. Или́ не знáете себé, я́ко Иисýсъ Христóсъ въ вáсъ éсть? Рáзвѣ тóчiю чи́мъ неискýсни естé.
 • Уповáю же, я́ко разумѣ́ти и́мате, я́ко мы́ нѣсмы́ неискýсни.
 • Мóлимся же къ Бóгу, не сотвори́ти вáмъ ни еди́наго злá, не я́ко да мы́ искýсни яви́мся, но да вы́ дóброе сотворитé, мы́ же я́ко неискýсни бýдемъ.
 • Ничтóже бо мóжемъ на и́стину, но по и́стинѣ.
 • Рáдуемся бо, егдá мы́ немощ­ст­вýемъ, вы́ же си́льни бывáете: о сéмъ же и мóлимся, о вá­шемъ совершéнiи.
 • Сегó рáди не сы́й у вáсъ сiя́ пишý, да не при­­шéдъ безщáдно сотворю́ по влáсти, ю́же Госпóдь дáлъ ми́ éсть въ создáнiе, а не на разорéнiе.
 • Прóчее же, брáтiе, рáдуйтеся, совершáйтеся, утѣшáйтеся, тóжде мýдр­ст­вуйте, ми́ръ имѣ́йте. И Бóгъ любвé и ми́ра бýдетъ съ вáми.
 • Цѣлýйте дрýгъ дрýга лобзáнiемъ святы́мъ. Цѣлýютъ вы́ святíи вси́.
 • Благодáть Гóспода нá­шего Иисýса Христá, и любы́ Бóга и Отцá, и общéнiе святáго Дýха со всѣ́ми вáми. Ами́нь.
  > Конéцъ вторóму послáнiю къ кори́нѳяномъ: и́мать въ себѣ́ глáвъ 13, зачáлъ же церкóвныхъ 31.
 • Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним.
 • Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба.
 • И знаю о таком человеке (только не знаю – в теле, или вне тела: Бог знает),
 • что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать.
 • Таким человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только немощами моими.
 • Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину; но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня.
 • И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился.
 • Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня.
 • Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.
 • [Зач. 195.] Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен.
 • Я дошел до неразумия, хвалясь; вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших Апостолов, хотя я и ничто.
 • Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами.
 • Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость? Простите мне такую вину.
 • Вот, в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей.
 • Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами.
 • Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас.
 • Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам?
 • Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев: Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили?
 • Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом, во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию.
 • [Зач. 196.] Ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моем, не найти вас такими, какими не желаю, также чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете: чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков,
 • чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали.
 • В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово.
 • Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что, когда опять приду, не пощажу.
 • [Зач. 197.] Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне: Он не бессилен для вас, но силен в вас.
 • Ибо, хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божиею; и мы также, хотя немощны в Нем, но будем живы с Ним силою Божиею в вас.
 • Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не тó, чем должны быть.
 • О нас же, надеюсь, узнáете, что мы тó, чем быть должны.
 • Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть; но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть.
 • Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину.
 • Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны; о сем-то и молимся, о вашем совершенстве.
 • Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к разорению.
 • Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, – и Бог любви и мира будет с вами.
 • Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые.
 • Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь.
Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта
Обратная связь