Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла 2-е послание к коринфянам

 
 • [Зач. 175.] Сего́ ра́ди иму́ще служе́нiе сiе́, я́коже поми́ловани бы́хомъ, не стужа́емъ си́:
 • но от­реко́хомся та́йныхъ сра́ма, не въ лука́в­ст­вiи ходя́ще, ни льстя́ще словесе́ Бо́жiя, но явле́нiемъ и́стины представля́юще себе́ ко вся́цѣй со́вѣсти человѣ́честѣй, предъ Бо́гомъ.
 • А́ще ли же е́сть покрове́но благовѣ­ст­вова́нiе на́­ше, въ ги́бнущихъ е́сть покрове́но,
 • въ ни́хже бо́гъ вѣ́ка сего́ ослѣпи́ ра́зумы невѣ́рныхъ, во е́же не воз­сiя́ти и́мъ свѣ́ту благовѣ­ст­вова́нiя сла́вы Христо́вы, и́же е́сть о́бразъ Бо́га неви́димаго.
 • Не себе́ бо проповѣ́даемъ, но Христа́ Иису́са Го́спода: себе́ же самѣ́хъ рабо́въ ва́мъ Иису́са [Го́спода] ра́ди:
 • [Зач. 176.] я́ко Бо́гъ рекі́й изъ тмы́ свѣ́ту воз­сiя́ти, и́же воз­сiя́ въ сердца́хъ на́шихъ, къ просвѣще́нiю ра́зума сла́вы Бо́жiя о лицы́ Иису́съ Христо́вѣ.
 • И́мамы же сокро́вище сiе́ въ скуде́льныхъ сосу́дѣхъ, да премно́же­с­т­во си́лы бу́детъ Бо́жiя, а не от­ на́съ:
 • во все́мъ скорбя́ще, но не стужа́юще си́: неча́еми, но не от­чаява́еми:
 • гони́ми, но не оставля́еми: низлага́еми, но не погиба́юще:
 • всегда́ ме́ртвость Го́спода Иису́са въ тѣ́лѣ нося́ще, да и живо́тъ Иису́совъ въ тѣ́лѣ на́­шемъ яви́т­ся.
 • Присно бо мы́ живі́и въ сме́рть предае́мся Иису́са ра́ди, да и живо́тъ Иису́совъ яви́т­ся въ ме́ртвен­нѣй пло́ти на́­шей:
 • тѣ́мже сме́рть у́бо въ на́съ дѣ́й­ст­вуетъ, а живо́тъ въ ва́съ.
 • [Зач. 177.] Иму́ще же то́йже Ду́хъ вѣ́ры, по пи́сан­ному: вѣ́ровахъ, тѣ́мже воз­глаго́лахъ: и мы́ вѣ́руемъ, тѣ́мже и глаго́лемъ,
 • вѣ́дяще, я́ко воз­дви́гiй Го́спода Иису́са, и на́съ со Иису́сомъ воз­дви́гнетъ, и предпоста́витъ съ ва́ми.
 • Вся́ бо ва́съ ра́ди, да благода́ть умно́жив­шаяся, мно́жайшими благодаре́нiи избы́точе­с­т­витъ въ сла́ву Бо́жiю.
 • Тѣ́мже не стужа́емъ си́: но а́ще и внѣ́шнiй на́шъ человѣ́къ тлѣ́етъ, оба́че вну́трен­нiй обновля́ет­ся по вся́ дни́.
 • Е́же бо ны́нѣ ле́гкое печа́ли на́­шея, по пре­умноже́нiю въ преспѣ́янiе тяготу́ вѣ́чныя сла́вы содѣ́ловаетъ на́мъ,
 • не смотря́ющымъ на́мъ ви́димыхъ, но неви́димыхъ: ви́димая бо вре́мен­на, неви́димая же вѣ́чна.
 • Похвали́тися же не по́льзуетъ ми́: прiиду́ бо въ видѣ́нiя и от­крове́нiя Госпо́дня.
 • Вѣ́мъ человѣ́ка о Христѣ́, пре́жде лѣ́тъ четыре­на́­де­ся­ти: а́ще въ тѣ́лѣ, не вѣ́мъ, а́ще ли кромѣ́ тѣ́ла, не вѣ́мъ, Бо́гъ вѣ́сть: восхище́на бы́в­ша такова́го до тре́тiяго небесе́.
 • И вѣ́мъ такова́ человѣ́ка: а́ще въ тѣ́лѣ, или́ кромѣ́ тѣ́ла, не вѣ́мъ: Бо́гъ вѣ́сть:
 • я́ко восхище́нъ бы́сть въ ра́й, и слы́ша неизрѣче́н­ны глаго́лы, и́хже не лѣ́ть е́сть человѣ́ку глаго́лати.
 • О таковѣ́мъ похвалю́ся: о себѣ́ же не похвалю́ся, то́кмо о не́мощехъ мо­и́хъ.
 • А́ще бо восхощу́ похвали́тися, не бу́ду безу́менъ, и́стину бо реку́: щажду́ же, да не [ка́ко] кто́ воз­непщу́етъ о мнѣ́ па́че, е́же ви́дитъ мя́, или́ слы́шитъ что́ от­ мене́.
 • И за премно́гая от­крове́нiя да не превоз­ношу́ся, даде́ся ми́ па́кост­никъ пло́ти, а́ггелъ сатани́нъ, да ми́ па́кости дѣ́етъ, да не превоз­ношу́ся.
 • О се́мъ трикра́ты Го́спода моли́хъ, да от­сту́питъ от­ мене́,
 • и рече́ ми: довлѣ́етъ ти́ благода́ть моя́: си́ла бо моя́ въ не́мощи соверша́ет­ся. Сла́дцѣ у́бо похвалю́ся па́че въ не́мощехъ мо­и́хъ, да всели́т­ся въ мя́ си́ла Христо́ва.
 • [Зач. 195.] Тѣ́мже благоволю́ въ не́мощехъ, въ досажде́нiихъ, въ бѣда́хъ, во изгна́нiихъ, въ тѣснота́хъ по Христѣ́: егда́ бо немощ­ст­ву́ю, тогда́ си́ленъ е́смь.
 • Бы́хъ несмы́сленъ хваля́ся: вы́ мя́ пону́дисте. А́зъ бо до́лженъ бѣ́хъ от­ ва́съ хвали́мь быва́ти: ничи́мже бо лиши́хся пе́рвѣйшихъ апо́столъ, а́ще и ничто́же е́смь:
 • зна́менiя бо апо́столова содѣ́яшася въ ва́съ во вся́цѣмъ терпѣ́нiи, въ зна́менiихъ и чудесѣ́хъ и си́лахъ.
 • Что́ бо е́сть, его́же лиши́стеся па́че про́чихъ церкве́й, ра́звѣ то́чiю я́ко а́зъ са́мъ не стужи́хъ ва́мъ? Дади́те ми́ непра́вду сiю́.
 • Се́ тре́тiе гото́въ е́смь прiити́ къ ва́мъ, и не стужу́ ва́мъ: не ищу́ бо ва́шихъ, но ва́съ. Не до́лжна бо су́ть ча́да роди́телемъ сниска́ти имѣ́нiя, но роди́теле ча́домъ.
 • А́зъ же въ сла́дость иждиву́ и иждиве́нъ бу́ду по душа́хъ ва́шихъ, а́ще и изли́шше ва́съ любя́, ме́нше люби́мь е́смь.
 • Бу́ди же, а́зъ не отягчи́хъ ва́съ, но кова́ренъ сы́й, ле́стiю ва́съ прiя́хъ.
 • Еда́ ко́имъ от­ по́слан­ныхъ къ ва́мъ лихо­и́м­ст­вовахъ ва́съ?
 • Умоли́хъ ти́та, и съ ни́мъ посла́хъ бра́та: еда́ лихо­и́м­ст­вова чи́мъ ва́съ ти́тъ? не тѣ́мже ли ду́хомъ ходи́хома? не тѣ́миже ли стопа́ми?
 • Па́ки ли мните́, я́ко от­вѣ́тъ ва́мъ твори́мъ? Предъ Бо́гомъ, о Христѣ́ глаго́лемъ: вся́ же, воз­лю́блен­нiи, о ва́­шемъ созида́нiи и утвержде́нiи.
 • [Зач. 196.] Бою́ся же, еда́ ка́ко при­­ше́дъ, не я́цѣхъ же хощу́, обря́щу ва́съ, и а́зъ обря́щуся ва́мъ, якова́ же не хо́щете: да не ка́ко [бу́дутъ] рве́нiя, за́висти, я́рости, ре́ти, клеветы́, шепта́нiя, киче́нiя, нестрое́нiя:
 • да не па́ки при­­ше́дша мя́ смири́тъ Бо́гъ мо́й у ва́съ, и воспла́чуся мно́гихъ пре́жде согрѣ́шшихъ и не пока́яв­шихся о нечистотѣ́ и блуже́нiи и студоло́ж­ст­вiи, я́же содѣ́яша.
 • [Зач. 175.] Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем;
 • но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом.
 • Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих,
 • для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого.
 • Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы – рабы ваши для Иисуса,
 • [Зач. 176.] потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
 • Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам.
 • Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся;
 • мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем.
 • Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем.
 • Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей,
 • так что смерть действует в нас, а жизнь в вас.
 • [Зач. 177.] Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим,
 • зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами.
 • Ибо всё для вас, дабы обилие благодати тем бо́льшую во многих произвело благодарность во славу Божию.
 • Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется.
 • Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу,
 • когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно.
 • Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним.
 • Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба.
 • И знаю о таком человеке (только не знаю – в теле, или вне тела: Бог знает),
 • что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать.
 • Таким человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только немощами моими.
 • Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину; но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня.
 • И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился.
 • Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня.
 • Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.
 • [Зач. 195.] Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен.
 • Я дошел до неразумия, хвалясь; вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших Апостолов, хотя я и ничто.
 • Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами.
 • Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость? Простите мне такую вину.
 • Вот, в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей.
 • Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами.
 • Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас.
 • Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам?
 • Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев: Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили?
 • Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом, во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию.
 • [Зач. 196.] Ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моем, не найти вас такими, какими не желаю, также чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете: чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков,
 • чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали.