Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла 2-е послание к коринфянам

 
 • [Зач. 185.] Сказу́емъ же ва́мъ, бра́тiе, благода́ть Бо́жiю, да́н­ную въ це́рквахъ македо́нскихъ:
 • я́ко во мно́зѣмъ искуше́нiи скорбе́й избы́токъ ра́дости и́хъ, и я́же во глубинѣ́ нищета́ и́хъ избы́точе­с­т­вова въ бога́т­ст­во простоты́ и́хъ:
 • я́ко по си́лѣ и́хъ, свидѣ́тел­ст­вую, и па́че си́лы доброхо́тни,
 • со мно́гимъ моле́нiемъ моля́ще на́съ, благода́ть и обще́нiе служе́нiя, е́же ко святы́мъ, прiя́ти на́мъ:
 • и не я́коже надѣ́яхомся, но себе́ вда́ша пе́рвѣе Го́сподеви, и на́мъ во́лею Бо́жiею:
 • во е́же умоли́ти на́мъ ти́та, да я́коже пре́жде нача́тъ, та́кожде и сконча́етъ въ ва́съ и благода́ть сiю́.
 • [Зач. 186.] Но я́коже во все́мъ избы́точе­ст­вуете, вѣ́рою и сло́вомъ, и ра́зумомъ, и вся́цѣмъ тща́нiемъ, и любо­́вiю, я́же от­ ва́съ къ на́мъ, да и въ се́й благода́ти избы́точе­ст­вуете.
 • Не по повелѣ́нiю глаго́лю, но за ины́хъ тща́нiе и ва́­шея любве́ и́стин­ное искуша́я.
 • Вѣ́сте бо благода́ть Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, я́ко ва́съ ра́ди обнища́ бога́тъ сы́й, да вы́ нището́ю его́ обогатите́ся.
 • И совѣ́тъ даю́ о се́мъ: се́ бо ва́мъ е́сть на по́льзу, и́же не то́чiю, е́же твори́ти, но и е́же хотѣ́ти, пре́жде нача́сте от­ преше́дшаго лѣ́та.
 • Ны́нѣ же и сiе́ твори́ти сконча́йте, да я́коже бы́сть усе́рдiе хотѣ́ти, та́ко бу́детъ и испо́лнити от­ [сего́,] е́же и́мате.
 • А́ще бо усе́рдiе предлежи́тъ, по ели́ку а́ще кто́ и́мать, благопрiя́тенъ е́сть, а не по ели́ку не и́мать.
 • Не бо́ да ины́мъ у́бо от­ра́да, ва́мъ же ско́рбь: но по изравне́нiю.
 • Въ ны́нѣшнее вре́мя ва́­ше избы́точе­ст­вiе во о́нѣхъ лише́нiе, да и о́нѣхъ избы́токъ бу́детъ въ ва́­ше лише́нiе, я́ко да бу́детъ ра́вен­ство,
 • я́коже е́сть пи́сано: и́же мно́гое, не пре­умно́жилъ е́сть: и и́же ма́лое, не ума́лилъ {не преизбы́точе­с­т­вова, и́же мно́го: и и́же ма́ло, не мнѣ́е прiя́тъ}.
 • [Зач. 187.] Благодаре́нiе же богови, да́в­шему то́жде тща́нiе о ва́съ въ се́рдце ти́тово:
 • я́ко моле́нiе у́бо прiя́тъ, тщали́вѣйшiй же сы́й, сво­е́ю во́лею изы́де къ ва́мъ.
 • Посла́хомъ же съ ни́мъ [и] бра́та, его́же похвала́ во ева́нгелiи по всѣ́мъ це́рквамъ:
 • не то́чiю же, но и освяще́нъ от­ церкве́й съ на́ми ходи́ти, со благода́тiю се́ю, служи́мою на́ми къ самого́ Го́спода сла́вѣ и усе́рдiю ва́­шему:
 • блюду́щеся того́, да не кто́ на́съ порече́тъ во оби́лiи се́мъ служи́мѣмъ на́ми:
 • промышля́юще до́брая не то́кмо предъ Бо́гомъ, но и предъ человѣ́ки.
 • Посла́хомъ же съ ни́ми [и] бра́та на́­шего, его́же искуси́хомъ во мно́гихъ мно́гащи вста́нлива {мно́гажды тща́телна} су́ща, ны́нѣ же зѣло́ встанли́вѣйша {мно́жае тща́телнѣйша}, надѣ́янiемъ мно́гимъ на ва́съ.
 • А́ще ли же о ти́тѣ, о́бщникъ мнѣ́ и къ ва́мъ споспѣ́шникъ: а́ще ли бра́тiя на́ша, посла́н­ницы церкве́й, сла́ва Христо́ва.
 • Показа́нiе у́бо любве́ ва́­шея и на́­шего хвале́нiя о ва́съ, къ ни́мъ покажи́те, и въ лице́ церкве́й.
 • Энди биродарлар, Македония ўлкасидаги Масиҳ жамоатларига Худо кўрсатган иноят ҳақида сизларга билдириб қўймоқчимиз.
 • Улар оғир кулфатларга йўлиқиб, синовдан ўтган бўлсалар-да, жўшқин бир севинч намоён қилдилар, ўта камбағаллигига қарамай, самимий бир сахийлик кўрсатдилар.
 • Улар қўлларидан келганча, ҳатто имконларидан ҳам ортиқ хайр-эҳсон берганларига мен шоҳидман.
 • Улар Худо азизлари учун қилинадиган ёрдамда иштирок этишни биздан кўп ўтиниб сўрадилар.
 • Улар ҳатто умид қилганимиздан ҳам зиёдроқ қилдилар: ўзларини олдин Раббимизга, кейин, Худонинг иродаси билан, бизга бағишладилар.
 • Титус бу хайрли ишни олдинроқ бошлагани учун, буни сизнинг орангизда битириши учун уни рағбатлантирдик.
 • Сизлар ҳамма нарсада мўлсиз – имонда, каломда, билимда, ғайрату тиришқоқликда, бизга қўйган меҳрингизда... Шундай экан, бу хайрли ишда ҳам мўл бўлинглар.
 • Буни буйруқ тариқасида эмас, балки бошқаларнинг ғайрати билан муқояса қилиб, севгингизнинг ҳақиқийлигини синаб кўриб гапиряпман.
 • Чунки сизлар Раббимиз Исо Масиҳнинг иноятини биласизлар: У бой бўла туриб, камбағаллигим туфайли бой бўлинглар, деб сизлар учун камбағаллашди.
 • Бу ҳақда мен сизларга фойдали бўладиган шундай маслаҳат бераман: сизлар ўтган йили бу ишни бошлабгина қолмай, роса кўнгил қўйган эдингизлар.
 • Энди бу ишни охирига етказинглар, чин кўнгилдан, қўлингиздан келганича битиришга ҳаракат қилинглар.
 • Агар ғайрат бўлса, кимда нима йўқлигига қараб эмас, балки нима борлигига қараб қабул қилинади.
 • Бошқаларга енгиллик бўлиб, сизларга эса оғирлик тушмаслиги керак, аммо барибир тенглик бўлсин.
 • Ҳозирда сизлардаги барака улардаги етишмовчиликларни тўлдирсин, бошқа вақтда улардаги барака сизлардаги камчиликларни тўлдирсин, шу йўсин тенглик бўлсин.
 • Тавротда* ёзилганидек:“Кўп тўплаганда ортиғи бўлмади,Оз тўплаганда ками бўлмади”.
 • Сизлар учун Титуснинг дилига бундай ғайратни жо қилган Худога шукр!
 • Мен унга илтимос қилган бўлсам-да, у ўз хоҳиши ва зўр ғайрат билан сизнинг олдингизга бормоқчи бўлди.
 • У билан бирга бутун Масиҳ жамоатларида Инжил воизи деб мақталган бир биродарни ҳам юборяпмиз.
 • Жамоатлар айниқса бу хайрли ишда ёрдам қилсин, деб уни йўлдошимиз қилиб сайладилар. Биз бу ишни Раббимизни улуғлаш учун олиб боряпмиз, шу билан ўз иштиёқмандлигимизни кўрсатишга ҳам фурсат топяпмиз.
 • Бизга ишониб топширилган бу мўл эҳсонни йиғишда биров бизга таъна қилмасин деб эҳтиёт бўлмоқдамиз.
 • Биз Раббимиз олдидагина эмас, балки инсонлар олдида ҳам ҳалол бўлишга ҳаракат қиламиз.
 • Демак, бир неча марта турли шароитда синалган ва ғайрати борлигини кўрсатган, энди эса сизларга ишончи комил бўлиб янада ғайратли бўлган бу биродаримизни бояги икки киши билан бирга юборяпмиз.
 • Титусга келганда, у менинг ўртоғим ва орангизда юмуш бажарадиган ҳамкоримдир. Бошқа биродарларимиз бўлса, Масиҳ жамоатларининг элчилари ва Масиҳнинг шон-шуҳратидирлар.
 • Шундай қилиб, жамоатлар олдида буларга муҳаббатингизни намоён қилиб, сизлар туфайли топган ифтихоримизнинг тўғрилигини исбот этинглар.
 • [Зач. 185.] Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским,
 • ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия.
 • Ибо они доброхотны по силам и сверх сил – я свидетель:
 • они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым;
 • и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией;
 • поэтому мы просили Тита, чтобы он, как начал, так и окончил у вас и это доброе дело.
 • [Зач. 186.] А ка́к вы изобилуете всем: верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашею к нам, – та́к изобилуйте и сею добродетелью.
 • Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви.
 • Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою.
 • Я даю на это совет: ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года.
 • Совершите же теперь самое дело, дабы, чего усердно желали, то и исполнено было по достатку.
 • Ибо если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет.
 • Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность.
 • Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка; а после их избыток в восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность,
 • как написано: кто собрал много, не имел лишнего; и кто мало, не имел недостатка.
 • [Зач. 187.] Благодарение Богу, вложившему в сердце Титово такое усердие к вам.
 • Ибо, хотя и я просил его, впрочем он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно.
 • С ним послали мы также брата, во всех церквах похваляемого за благовествование,
 • и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу Самого Господа и в соответствие вашему усердию,
 • остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению;
 • ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми.
 • Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас.
 • Что касается до Тита, это – мой товарищ и сотрудник у вас; а что до братьев наших, это – посланники церквей, слава Христова.
 • Итак перед лицем церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами.