Скрыть
9:1
9:2
9:3
9:4
9:5
9:11
9:12
9:13
9:14
9:15
10:1
10:6
10:9
10:11
10:12
10:14
10:16
Церковнославянский (рус)
О слу́жбѣ бо, я́же ко святы́мъ, ли́шше ми́ е́сть писа́ти ва́мъ,
вѣ́мъ бо усе́рдiе ва́­ше, и́мже о ва́съ хвалю́ся македо́няномъ, я́ко Аха́iа при­­гото́вися от­ мимоше́дшаго лѣ́та: и я́же от­ ва́съ ре́вность раздражи́ мно́жайшихъ.
Посла́хъ же бра́тiю, да не похвале́нiе на́­ше, е́же о ва́съ, испраздни́т­ся въ ча́сти се́й, но да, я́коже глаго́лахъ, при­­гото́вани бу́дете:
да не ка́ко, а́ще прiи́дутъ со мно́ю македо́няне и обря́щутъ ва́съ непригото́ван­ныхъ, постыди́мся мы́, да не глаго́лемъ вы́, въ ча́сти се́й похвале́нiя.
Потре́бно у́бо умы́слихъ умоли́ти бра́тiю, да пре́жде прiи́дутъ къ ва́мъ и предугото́вятъ пре́жде воз­вѣще́н­ное благослове́нiе ва́­ше, сiе́ гото́во бы́ти та́ко, я́коже благослове́нiе, а не я́ко лихо­и́м­ст­во.
[Зач. 188.] Се́ же глаго́лю: сѣ́яй ску́достiю, ску́достiю и по́жнетъ: а сѣ́яй о благослове́нiи, о благослове́нiи и по́жнетъ.
Кі́йждо я́коже изволе́нiе и́мать се́рдцемъ, не от­ ско́рби, ни от­ ну́жды: доброхо́тна бо да́теля лю́битъ Бо́гъ.
Си́ленъ же Бо́гъ вся́ку благода́ть изоби́ловати въ ва́съ, да о все́мъ всегда́ вся́ко дово́л­ст­во иму́ще, избы́точе­ст­вуете во вся́ко дѣ́ло благо,
я́коже е́сть пи́сано: расточи́, даде́ убо́гимъ: пра́вда его́ пребыва́етъ во вѣ́къ вѣ́ка.
Дая́й же сѣ́мя сѣ́ющему и хлѣ́бъ въ снѣ́дь, да пода́стъ и умно́житъ сѣ́мя ва́­ше, и да воз­расти́тъ жи́та пра́вды ва́­шея,
да о все́мъ богатя́щеся во вся́ку простоту́, я́же содѣва́етъ на́ми благодаре́нiе Бо́гу.
[Зач. 189.] Я́ко рабо́та сего́ служе́нiя не то́кмо е́сть исполня́ющая лише́нiя святы́хъ, но и избы́точе­ст­ву­ю­щая мно́гими благодаре́ньми богови:
искуше́нiемъ служе́нiя сего́ сла́вяще Бо́га о покоре́нiи исповѣ́данiя ва́­шего въ благовѣ­ст­вова́нiи Христо́вѣ, и о простотѣ́ сообще́нiя къ ни́мъ и ко всѣ́мъ,
и о тѣ́хъ моли́твѣ о ва́съ, воз­желѣ́ющихъ ва́съ за премно́гую благода́ть Бо́жiю на ва́съ.
Благодаре́нiе же богови о неисповѣди́мѣмъ его́ да́рѣ.
Са́мъ же а́зъ па́велъ молю́ вы кро́тостiю и ти́хостiю Христо́вою, и́же въ лице́ у́бо смире́нъ въ ва́съ, не сы́й же у ва́съ дерза́ю въ ва́съ.
Молю́ же, да не при­­су́щъ дерза́ю надѣ́янiемъ, и́мже помышля́ю смѣ́ти на нѣ́кiя непщу́ющыя на́съ я́ко по пло́ти ходя́щихъ.
Во пло́ти бо ходя́ще, не по пло́ти во­и́н­ствуемъ:
ору́жiя бо во́ин­ства на́­шего не плотска́я, но си́льна Бо́гомъ на разоре́нiе тве́рдемъ: помышле́нiя низлага́юще,
и вся́ко воз­ноше́нiе взима́ющееся на ра́зумъ Бо́жiй, и плѣня́юще вся́къ ра́зумъ въ послуша́нiе Христо́во,
и въ гото́вости иму́ще от­мсти́ти вся́ко преслуша́нiе, егда́ испо́лнит­ся ва́­ше послуша́нiе.
Я́же ли предъ лице́мъ, зрите́? [Зач. 190.] А́ще кто́ надѣ́ет­ся себе́ Христо́ва бы́ти, да помышля́етъ па́ки от­ себе́, зане́, я́коже о́нъ Христо́въ, та́кожде и мы́ Христо́вы.
А́ще бо и ли́шше что́ похвалю́ся о вла́сти на́­шей, ю́же даде́ на́мъ Госпо́дь въ созда́нiе, а не на разоре́нiе ва́­ше, не постыжу́ся.
[Но] да не явлю́ся, я́ко страшя́ ва́съ посла́ньми.
Я́ко посла́нiя у́бо, рече́, тя́жка и крѣ́пка, а при­­ше́­ст­вiе тѣ́ла не́мощно, и сло́во уничиже́н­но:
сiе́ да помышля́етъ таковы́й, я́ко я́цы же есмы́ сло́вомъ посла́нiй, от­стоя́ще, такові́и и ту́ су́ще есмы́ дѣ́ломъ.
Не смѣ́емъ бо суди́ти {присовокупля́ти}, или́ при­­кла́довати себе́ ины́мъ хва́лящымъ себе́ самѣ́хъ: но са́ми въ себѣ́ себе́ измѣря́юще, и при­­лага́юще себе́ сами́мъ себѣ́, не разумѣва́ютъ.
Мы́ же не въ безмѣ́рная похва́лимся, но по мѣ́рѣ пра́вила, его́же раздѣли́ на́мъ Бо́гъ мѣ́ру, достиза́ти да́же и до ва́съ.
Не я́ко бо не дося́жуще до ва́съ, па́че простира́емъ себе́, да́же бо и до ва́съ достиго́хомъ благовѣ́стiемъ Христо́вымъ:
не въ безмѣ́рная хва́лящеся въ чужди́хъ трудѣ́хъ, упова́нiе же иму́ще, расту́щей вѣ́рѣ ва́­шей, въ ва́съ велича́тися по пра́вилу на́­шему изоби́лно,
во е́же и въ да́льшихъ ва́съ [страна́хъ] благовѣсти́ти, не чужи́мъ пра́виломъ въ гото́выхъ похвали́тися.
Хваля́йся же, о Го́сподѣ да хва́лит­ся:
не хваля́й бо себе́ се́й иску́сенъ, но его́же Бо́гъ восхваля́етъ.
Для меня впрочем излишне писать вам о вспоможении святым,
ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед Македонянами, что Ахаия приготовлена еще с прошедшего года; и ревность ваша поощрила многих.
Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетною в сем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены,
и чтобы, когда придут со мною Македоняне и найдут вас неготовыми, не остались в стыде мы, – не говорю «вы», – похвалившись с такою уверенностью.
Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, а не как побор.
[Зач. 188.] При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет.
Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог.
Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело,
как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век.
Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей,
так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу.
[Зач. 189.] Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу;
ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми,
молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас благодать Божию.
Благодарение Богу за неизреченный дар Его!
Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым.
Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти.
Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем.
Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы
и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу,
и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится.
На личность ли смо́трите? [Зач. 190.] Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что, как он Христов, так и мы Христовы.
Ибо если бы я и более стал хвалиться нашею властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде.
Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями.
Так как некто говорит: в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна, –
такой пусть знает, что, каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично.
Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют: они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно.
А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас.
Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым.
Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся, с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш,
так чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе.
Хвалящийся хвались о Господе.
Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible