Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла 2-е послание к коринфянам

 
 • О слу́жбѣ бо, я́же ко святы́мъ, ли́шше ми́ е́сть писа́ти ва́мъ,
 • вѣ́мъ бо усе́рдiе ва́­ше, и́мже о ва́съ хвалю́ся македо́няномъ, я́ко Аха́iа при­­гото́вися от­ мимоше́дшаго лѣ́та: и я́же от­ ва́съ ре́вность раздражи́ мно́жайшихъ.
 • Посла́хъ же бра́тiю, да не похвале́нiе на́­ше, е́же о ва́съ, испраздни́т­ся въ ча́сти се́й, но да, я́коже глаго́лахъ, при­­гото́вани бу́дете:
 • да не ка́ко, а́ще прiи́дутъ со мно́ю македо́няне и обря́щутъ ва́съ непригото́ван­ныхъ, постыди́мся мы́, да не глаго́лемъ вы́, въ ча́сти се́й похвале́нiя.
 • Потре́бно у́бо умы́слихъ умоли́ти бра́тiю, да пре́жде прiи́дутъ къ ва́мъ и предугото́вятъ пре́жде воз­вѣще́н­ное благослове́нiе ва́­ше, сiе́ гото́во бы́ти та́ко, я́коже благослове́нiе, а не я́ко лихо­и́м­ст­во.
 • [Зач. 188.] Се́ же глаго́лю: сѣ́яй ску́достiю, ску́достiю и по́жнетъ: а сѣ́яй о благослове́нiи, о благослове́нiи и по́жнетъ.
 • Кі́йждо я́коже изволе́нiе и́мать се́рдцемъ, не от­ ско́рби, ни от­ ну́жды: доброхо́тна бо да́теля лю́битъ Бо́гъ.
 • Си́ленъ же Бо́гъ вся́ку благода́ть изоби́ловати въ ва́съ, да о все́мъ всегда́ вся́ко дово́л­ст­во иму́ще, избы́точе­ст­вуете во вся́ко дѣ́ло благо,
 • я́коже е́сть пи́сано: расточи́, даде́ убо́гимъ: пра́вда его́ пребыва́етъ во вѣ́къ вѣ́ка.
 • Дая́й же сѣ́мя сѣ́ющему и хлѣ́бъ въ снѣ́дь, да пода́стъ и умно́житъ сѣ́мя ва́­ше, и да воз­расти́тъ жи́та пра́вды ва́­шея,
 • да о все́мъ богатя́щеся во вся́ку простоту́, я́же содѣва́етъ на́ми благодаре́нiе Бо́гу.
 • [Зач. 189.] Я́ко рабо́та сего́ служе́нiя не то́кмо е́сть исполня́ющая лише́нiя святы́хъ, но и избы́точе­ст­ву­ю­щая мно́гими благодаре́ньми богови:
 • искуше́нiемъ служе́нiя сего́ сла́вяще Бо́га о покоре́нiи исповѣ́данiя ва́­шего въ благовѣ­ст­вова́нiи Христо́вѣ, и о простотѣ́ сообще́нiя къ ни́мъ и ко всѣ́мъ,
 • и о тѣ́хъ моли́твѣ о ва́съ, воз­желѣ́ющихъ ва́съ за премно́гую благода́ть Бо́жiю на ва́съ.
 • Благодаре́нiе же богови о неисповѣди́мѣмъ его́ да́рѣ.
 • [Зач. 191.] О, да бы́сте ма́ло потерпѣ́ли безу́мiю мо­ему́! Но и потерпи́те мя́.
 • Ревну́ю бо по ва́съ Бо́жiею ре́вностiю: обручи́хъ бо ва́съ еди́ному му́жу дѣ́ву чи́сту предста́вити Христо́ви.
 • Бою́ся же, да не ка́ко, я́коже змі́й Е́ву прельсти́ лука́в­ст­вомъ сво­и́мъ, та́ко истлѣ́ютъ [и] ра́зумы ва́ши от­ простоты́, я́же о Христѣ́.
 • А́ще бо гряды́й ина́го Иису́са проповѣ́даетъ, его́же не проповѣ́дахомъ, или́ ду́ха ина́го прiе́млете, его́же не прiя́сте, или́ благовѣ­ст­вова́нiе и́но, е́же не прiя́сте, до́брѣ бы́сте потерпѣ́ли.
 • [Зач. 192.] Непщу́ю бо ничи́мже лиши́тися пре́днихъ апо́столъ:
 • а́ще бо и невѣ́жда сло́вомъ, но не ра́зумомъ: но вездѣ́ я́вльшеся о все́мъ въ ва́съ {но́ во все́мъ явле́н­ни есмы́ во всѣ́хъ къ ва́мъ}.
 • Или́ грѣ́хъ сотвори́хъ себе́ смиря́я, да вы́ воз­несе́теся, я́ко ту́не Бо́жiе благовѣ­ст­вова́нiе благовѣсти́хъ ва́мъ?
 • От ины́хъ церкве́й уя́хъ, прiи́мъ обро́къ къ ва́­шему служе́нiю: и при­­ше́дъ къ ва́мъ, и въ ску́дости бы́въ, не стужи́хъ ни еди́ному:
 • ску́дость бо мою́ испо́лниша бра́тiя, при­­ше́дше от­ македо́нiи: и во все́мъ безъ стуже́нiя ва́мъ себе́ соблюдо́хъ и соблюду́.
 • Е́сть и́стина Христо́ва во́ мнѣ́, я́ко похвале́нiе сiе́ не загради́т­ся о мнѣ́ въ страна́хъ Аха́йскихъ.
 • Почто́? зане́ не люблю́ ли ва́съ? Бо́гъ вѣ́сть. А е́же творю́, и сотворю́,
 • да от­сѣку́ вину́ хотя́щымъ вины́, да, о не́мже хва́лят­ся, обря́щут­ся я́коже и мы́.
 • Такові́и бо лжи́ви апо́столи, дѣ́лателе льсти́вiи, преобразу́ющеся во апо́столы Христо́вы.
 • И не ди́вно: са́мъ бо сатана́ преобразу́ет­ся во а́нгела свѣ́тла:
 • не ве́лiе у́бо, а́ще и служи́телiе его́ преобразу́ют­ся я́ко служи́тели пра́вды: и́мже кончи́на бу́детъ по дѣло́мъ и́хъ.
 • Па́ки глаго́лю: да никто́же мни́тъ мя́ безу́мна бы́ти: а́ще ли ни́, поне́ я́ко безу́мна прiими́те мя́, да и а́зъ ма́ло что́ похвалю́ся.
 • А е́же глаго́лю, не глаго́лю по Го́сподѣ, но я́ко въ безу́мiи въ се́й ча́сти похвалы́:
 • поне́же мно́зи хва́лят­ся по пло́ти, и а́зъ похвалю́ся.
 • Любе́зно бо прiе́млете безу́мныя, му́дри су́ще:
 • прiе́млете бо, а́ще кто́ ва́съ порабоща́етъ, а́ще кто́ пояда́етъ, а́ще кто́ [не влѣ́поту] прото́ритъ {от­е́млетъ}, а́ще кто́ по лицу́ бiе́тъ вы́, а́ще кто́ велича́ет­ся.
 • По досажде́нiю глаго́лю, зане́ а́ки мы́ изнемого́хомъ. [Зач. 193.] О не́мже а́ще дерза́етъ кто́, несмы́слен­но глаго́лю, дерза́ю и а́зъ.
 • Евре́е ли́ су́ть? и а́зъ. Изра́или́те ли су́ть? и а́зъ. Сѣ́мя Авраа́мле ли су́ть? и а́зъ.
 • Служи́телiе ли Христо́вы су́ть? не въ му́дрости глаго́лю, па́че а́зъ. Въ трудѣ́хъ мно́жае, въ ра́нахъ пребо́лѣ, въ темни́цахъ и́злиха, въ сме́ртехъ мно́гащи.
 • От иуде́й пя́ть кра́ты четы́редесять ра́звѣ еди́ныя прiя́хъ:
 • три́щи па́лицами бiе́нъ бы́хъ, еди́ною ка́меньми наме́танъ бы́хъ, трикра́ты кора́бль опрове́ржеся со мно́ю: но́щь и де́нь во́ глубинѣ́ сотвори́хъ:
 • въ пу́тныхъ ше́­ст­вiихъ мно́жицею: бѣды́ въ рѣка́хъ, бѣды́ от­ разбо́йникъ, бѣды́ от­ сро́дникъ, бѣды́ от­ язы́къ, бѣды́ во градѣ́хъ, бѣды́ въ пусты́ни, бѣды́ въ мо́ри, бѣды́ во лжебра́тiи:
 • въ трудѣ́ и по́двизѣ, во бдѣ́нiихъ мно́жицею, во а́лчбѣ и жа́жди, въ поще́нiихъ мно́гащи, въ зимѣ́ и наготѣ́.
 • Кромѣ́ внѣ́шнихъ, нападе́нiе е́же по вся́ дни́, [и] попече́нiе всѣ́хъ церкве́й.
 • Кто́ изнемога́етъ, и не изнемога́ю? Кто́ соблазня́ет­ся, и а́зъ не разжиза́юся?
 • А́ще хвали́тися [ми́] подоба́етъ, о не́мощи мо­е́й похвалю́ся.
 • [Зач. 194.] Бо́гъ и Оте́цъ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ вѣ́сть, сы́й благослове́нъ во вѣ́ки, я́ко не лгу́.
 • Въ дама́сцѣ язы́ческiй кня́зь Аре́ѳы царя́ стрежа́­ше Дама́скъ гра́дъ, я́ти мя́ хотя́:
  *и око́нцемъ въ кошни́цѣ свѣ́шенъ бы́хъ по стѣнѣ́, и избѣго́хъ изъ руку́ его́.
 • Для меня впрочем излишне писать вам о вспоможении святым,
 • ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед Македонянами, что Ахаия приготовлена еще с прошедшего года; и ревность ваша поощрила многих.
 • Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетною в сем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены,
 • и чтобы, когда придут со мною Македоняне и найдут вас неготовыми, не остались в стыде мы, – не говорю «вы», – похвалившись с такою уверенностью.
 • Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, а не как побор.
 • [Зач. 188.] При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет.
 • Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог.
 • Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело,
 • как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век.
 • Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей,
 • так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу.
 • [Зач. 189.] Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу;
 • ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми,
 • молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас благодать Божию.
 • Благодарение Богу за неизреченный дар Его!
 • [Зач. 191.] О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию! Но вы и снисходите ко мне.
 • Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою.
 • Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе.
 • Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного Духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, – то вы были бы очень снисходительны к тому.
 • [Зач. 192.] Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших Апостолов:
 • хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем мы во всем совершенно известны вам.
 • Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божие?
 • Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам; и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал,
 • ибо недостаток мой восполнили братия, пришедшие из Македонии; да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость.
 • По истине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахаии.
 • Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно! Но как поступаю, так и буду поступать,
 • чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы.
 • Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых.
 • И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света,
 • а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их.
 • Еще скажу: не почти кто-нибудь меня неразумным; а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться.
 • Что́ скажу, то́ скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу.
 • Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться.
 • Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных:
 • вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо.
 • К стыду говорю, что на это у нас недоставало сил. || [Зач. 193.] А если кто смеет хвалиться чем-либо, то (скажу по неразумию) смею и я.
 • Они Евреи? и я. Израильтяне? и я. Семя Авраамово? и я.
 • Христовы служители? (в безумии говорю:) я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти.
 • От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного;
 • три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской;
 • много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями,
 • в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе.
 • Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах.
 • Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?
 • Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею.
 • [Зач. 194.] Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, что я не лгу.
 • В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня;
  *и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук.