Скрыть

Е́здры 2-я, Глава 1

Толкования
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
1:11
1:12
1:13
1:14
1:15
1:16
1:17
1:18
1:19
1:20
1:21
1:22
1:23
1:24
1:26
1:27
1:28
1:29
1:30
1:31
1:32
1:33
1:35
1:36
1:37
1:38
1:39
1:40
1:41
1:42
1:43
1:44
1:45
1:47
1:48
1:49
1:50
1:51
1:52
1:53
1:54
1:55
1:56
1:57
1:58
Церковнославянский (рус)
И сотвори́ Иосі́а па́сху во Иерусали́мѣ Го́споду сво­ему́, и пожре́ па́сху четвертаго­на́­де­сять дне́ пе́рваго ме́сяца,
поставля́я свяще́н­ники по чреда́мъ въ ри́зы одѣ́ян­ны въ це́ркви Госпо́дни:
и рече́ леви́томъ священно­служи́телемъ Изра́илевымъ, да освятя́тъ себе́ Го́сподеви на поставле́нiе свята́го киво́та Госпо́дня въ дому́, его́же созда́ Соломо́нъ сы́нъ дави́довъ ца́рь:
не бу́детъ ва́мъ взя́ти его́ на ра́менахъ и ны́нѣ служи́те Го́споду Бо́гу ва́­шему и пецы́теся о язы́цѣхъ его́ Изра́или, и угото́вайтеся по оте́че­ст­вомъ и племено́мъ ва́шымъ по писа́нiю дави́да царя́ Изра́илева и по вели́че­ст­ву Соломо́на сы́на его́:
и ста́ните въ це́ркви по уча́стiю нача́л­ст­ва оте́ческаго ва́­шего леви́тскаго, и́же предъ бра́тiею ва́­шею сынми́ Изра́илевыми,
по чи́ну пожри́те па́сху, и же́ртвы угото́вайте бра́тiямъ ва́шымъ, и сотвори́те па́сху по за́повѣди Госпо́дни да́н­нѣй Моисе́ю.
И даде́ Иосі́а лю́демъ обрѣ́тшымся [та́мо] а́гнцевъ и овно́въ три́десять ты́сящъ, телце́въ три́ ты́сящы: сiя́ от­ ца́рскихъ дана́ су́ть по обѣща́нiю лю́демъ и свяще́н­никомъ и леви́томъ.
И даде́ хелкі́а и Заха́рiа и сии́лъ при­­ста́вницы святи́лища жерце́мъ на па́сху ове́цъ двѣ́ ты́сящы ше́сть со́тъ, телце́въ три́ста.
И Иехо́нiа, и саме́а, и наѳана́илъ бра́тъ, и Асаві́а, и Охiи́лъ, и Иора́мъ тысященача́лницы да́ша леви́томъ на па́сху ове́цъ пя́ть ты́сящъ, телце́въ се́дмь со́тъ.
И си́мъ бы́в­шымъ, благолѣ́пно ста́ша свяще́н­ницы и леви́ти, имѣ́юще опрѣсно́ки, по племено́мъ
и по частенача́л­ст­вомъ отце́въ, предъ людьми́ при­­носи́ти Го́споду по пи́сан­нымъ въ кни́зѣ Моисе́овѣ, и та́ко во у́трiе.
И испеко́ша па́сху огне́мъ, я́коже подоба́­ше, и же́ртвы свари́ша въ сосу́дѣхъ мѣ́дяныхъ и въ коно́бѣхъ со благово́нiемъ, и при­­несо́ша всѣ́мъ, и́же от­ наро́да.
И по си́хъ угото́ваша себѣ́ и свяще́н­никомъ бра́тiямъ сво­и́мъ сыново́мъ Ааро́нимъ.
Иере́е бо воз­ноша́ху ту́чная до конца́ часа́, а леви́ти угото́ваша себѣ́ и жерце́мъ бра́тiи сво­е́й, сыно́мъ Ааро́нимъ.
Священ­нопѣвцы́ же сы́нове Аса́фовы бя́ху въ чину́ сво­е́мъ по за́повѣди дави́довѣ: и Аса́фъ, и Заха́рiа, и еддину́съ и́же бя́ше от­ царя́.
И вра́тари при­­ кі́ихждо две́рехъ: да не преступа́етъ кі́йждо сво­ея́ чреды́, бра́тiя бо и́хъ леви́ти угото́ваша и́мъ.
И соверши́шася же́ртвы Госпо́дни въ то́й де́нь сотвори́ти па́сху
и при­­нести́ же́ртвы на же́ртвен­никъ Бо́жiй по повелѣ́нiю царя́ Иосі́и.
И обрѣ́тшiися во вре́мя то́ па́сху и пра́здникъ опрѣсно́чный дні́й се́дмь.
И не при­­несе́ся па́сха такова́ во Изра́или от­ вре́мене самуи́ла проро́ка,
и вси́ ца́рiе Изра́илевы не пра́здноваша таковы́я па́схи, какову́ сотвори́ Иосі́а, и свяще́н­ницы и леви́ти, и Иуде́е и ве́сь Изра́иль обрѣ́тшiйся во обита́нiи сво­е́мъ во Иерусали́мѣ.
Во осмо­е­на́­де­сять лѣ́то ца́р­ст­ву­ю­щу Иосі́и пра́зднована бы́сть па́сха сiя́.
И упра́влена бы́ша дѣла́ Иоси́ева предъ Го́сподемъ его́ се́рдцемъ по́лнымъ благо­че́стiя:
и я́же о не́мъ, пи́сана су́ть въ пре́жнихъ временѣ́хъ, о согрѣши́в­шихъ и нече́­ст­вовав­шихъ проти́ву Го́спода па́че вся́каго язы́ка и ца́р­ст­ва и и́миже оскорби́ша его́ въ ра́зумѣ: и словеса́ Госпо́дня воста́ша на Изра́иля.
И по всему́ дѣя́нiю сему́ Иосі́ину, случи́ся фарао́ну царю́ Еги́петскому иду́щу бра́нь воз­дви́гнути въ Харками́сѣ при­­ Евфра́тѣ: и изы́де сопроти́ву ему́ Иосі́а.
И посла́ ца́рь Еги́петскiй къ нему́, глаго́ля: что́ мнѣ́ и тебѣ́ е́сть, царю́ Иу́динъ?
нѣ́смь на тя́ по́сланъ от­ Го́спода Бо́га, на Евфра́тъ бо бра́нь моя́ е́сть: и ны́нѣ Госпо́дь со мно́ю е́сть, и Госпо́дь поспѣша́яй ми́ е́сть, от­ступи́ от­ мене́ и не сопротивля́йся Го́сподеви.
И не воз­врати́ся Иосі́а на колесни́цу свою́, но ра́товати его́ уси́ловашеся, не вне́мля словесе́мъ иеремі́и проро́ка от­ у́стъ Госпо́днихъ:
но поста́ви проти́ву его́ бра́нь на по́ли Магеддо́нстѣмъ. И снидо́ша нача́лницы ко царю́ Иосі́и.
И рече́ ца́рь отроко́мъ сво­и́мъ: изведи́те мя́ от­ бра́ни, изнемого́хъ бо зѣло́. И а́бiе изведо́ша его́ о́троцы его́ изъ ополче́нiя.
И взы́де на колесни́цу втору́ю свою́, и при­­ше́дъ во Иерусали́мъ жи́знь свою́ премѣни́, и погребе́нъ во о́тчемъ гро́бѣ.
И во все́й Иуде́и пла́каша о Иосі́и: и рыда́­ше Иеремі́а проро́къ о Иосі́и, и предсѣдя́щiи со жена́ми пла́каху его́ да́же до сего́ дне́. И издаде́ся сiе́ бы́ти всегда́ на ве́сь ро́дъ Изра́илевъ.
Сiя́ же впи́сана су́ть въ кни́зѣ по́вѣстей о царе́хъ Иу́диныхъ, и ко́­еждо сотворе́ное дѣя́нiя Иосі́ина, и сла́вы его́, и ра́зума его́ въ зако́нѣ Госпо́дни: я́же пре́жде сотворе́ная от­ него́, и я́же ны́нѣ, пи́сана су́ть въ кни́зѣ царе́й Изра́илевыхъ и Иу́диныхъ.
И взе́мше су́щiи от­ язы́ка Иоаха́за сы́на Иосі́ина, поста́виша царе́мъ вмѣ́сто Иосі́и отца́ его́, су́ща два́десяти трiе́хъ лѣ́тъ.
И ца́р­ст­вова надъ Иу́дою и надъ Иерусали́момъ ме́сяцы три́: и от­ста́ви его́ ца́рь Еги́петскiй, да не ца́р­ст­вуетъ во Иерусали́мѣ.
И наложи́ на наро́дъ [Иу́динъ] сребра́ тала́нтъ сто́ и зла́та еди́нъ тала́нтъ.
И поста́ви ца́рь Еги́петскiй Иоаки́ма бра́та его́ царе́мъ Иуде́и и Иерусали́му.
И связа́ Иоаки́мъ вельмо́жы, зараки́на же бра́та сво­его́ е́мь изведе́ изъ Еги́пта.
Лѣ́тъ же бя́ше два́десяти пяти́ Иоаки́мъ, егда́ ца́р­ст­вовати нача́ въ земли́ Иу́динѣ и Иерусали́мѣ: и сотвори́ лука́вое предъ Го́сподемъ.
На него́же изы́де Навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй, и связа́ его́ мѣ́дяными у́зами, и при­­веде́ въ Вавило́нъ:
и свяще́н­ныя сосу́ды Госпо́дни взе́мъ Навуходоно́соръ и при­­не́съ положи́ въ Вавило́нѣ во хра́мѣ сво­е́мъ.
А я́же о не́мъ глаго́лан­ная, и о нечистотѣ́ его́ и о злоче́стiи, пи́сана су́ть въ кни́зѣ време́нъ ца́рскихъ.
И воцари́ся Иоаки́мъ сы́нъ его́ вмѣ́сто его́: егда́ же поста́вленъ бы́сть, бя́ше лѣ́тъ осми­на́­де­ся­ти:
ца́р­ст­вова же ме́сяцы три́ и дні́й де́сять во Иерусали́мѣ, и сотвори́ лука́вое предъ Го́сподемъ.
И по лѣ́тѣ посла́въ Навуходоно́соръ, пресели́ его́ въ Вавило́нъ вку́пѣ со свяще́н­ными сосу́ды Госпо́дними,
и поста́ви седекі́ю царя́ Иуде́и и Иерусали́му, су́ща лѣ́тъ два́десяти еди́наго: ца́р­ст­вова же лѣ́тъ едино­на́­де­сять,
и сотвори́ лука́вое предъ Го́сподемъ и не устыдѣ́ся от­ слове́съ рече́н­ныхъ иеремі́ею проро́комъ от­ у́стъ Госпо́днихъ.
И закля́тъ бы́сть от­ царя́ Навуходоно́сора и́менемъ Госпо́днимъ, и кля́вся от­ступи́, и ожесточи́въ свою́ вы́ю и се́рдце свое́, преступи́ зако́н­ная Го́спода Бо́га Изра́илева.
И кня́зiе люді́й и свяще́н­никовъ мно́гая беззако́нiя сотвори́ша, и преступи́ша па́че всѣ́хъ нечисто́тъ всѣ́хъ язы́ковъ, и оскверни́ша до́мъ Госпо́день освяще́н­ный во Иерусали́мѣ.
И посла́ Бо́гъ оте́цъ и́хъ чрезъ а́нгела сво­его́ при­­зва́ти и́хъ, я́ко щадя́ше ихъи жили́ще свое́:
ті́и же поруга́шася по́слан­нымъ его́: и въ о́ньже де́нь глаго́ла Госпо́дь, бя́ху руга́ющеся проро́комъ его́,
до́ндеже прогнѣ́ванъ то́й на язы́къ сво́й за злоче́стiя, повелѣ́ изы́ти на ни́хъ царе́мъ халде́йскимъ:
ті́и уби́ша ю́ношъ и́хъ мече́мъ о́крестъ свята́го до́му и́хъ: и не пощадѣ́ша ю́ноши и дѣ́вы, и ста́рца и младе́нца,
но всѣ́хъ предаде́ въ ру́ки и́хъ: и вся́ свяще́н­ныя сосу́ды Госпо́дни ма́лыя и вели́кiя, и сосу́ды киво́та Госпо́дня, и ца́рскiя ковче́ги взе́мше при­­несо́ша въ Вавило́нъ:
и сожго́ша до́мъ Госпо́день, и разори́ша стѣ́ны Иерусали́ма, и столпы́ его́ сожго́ша огне́мъ,
и сконча́ша вся́ честнѣ́йшая его́ въ ничто́же, и оста́в­шихся от­ меча́ от­ведо́ша в Вавило́нъ:
и бѣ́ша раби́ ему́ и сыно́мъ его́ да́же до ца́р­ст­ва пе́рсскаго, во исполне́нiе слове́съ Госпо́днихъ от­ у́стъ иеремі́иныхъ:
до́ндеже благо­изво́литъ земля́ суббо́ты своя́, во все́ вре́мя опустѣ́нiя сво­его́ суббо́т­ст­вовати бу́детъ во исполне́нiе лѣ́тъ седми́десяти.
В этом переводе выбранная книга отсутствует
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible