Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
2-я книга  Ездры

 
 • И сотвори́ Иосі́а па́сху во Иерусали́мѣ Го́споду сво­ему́, и пожре́ па́сху четвертаго­на́­де­сять дне́ пе́рваго ме́сяца,
 • поставля́я свяще́н­ники по чреда́мъ въ ри́зы одѣ́ян­ны въ це́ркви Госпо́дни:
 • и рече́ леви́томъ священно­служи́телемъ Изра́илевымъ, да освятя́тъ себе́ Го́сподеви на поставле́нiе свята́го киво́та Госпо́дня въ дому́, его́же созда́ соломо́нъ сы́нъ дави́довъ ца́рь:
 • не бу́детъ ва́мъ взя́ти его́ на ра́менахъ и ны́нѣ служи́те Го́споду Бо́гу ва́­шему и пецы́теся о язы́цѣхъ его́ Изра́или, и угото́вайтеся по оте́че­ст­вомъ и племено́мъ ва́шымъ по писа́нiю дави́да царя́ Изра́илева и по вели́че­ст­ву соломо́на сы́на его́:
 • и ста́ните въ це́ркви по уча́стiю нача́л­ст­ва оте́ческаго ва́­шего леви́тскаго, и́же предъ бра́тiею ва́­шею сынми́ Изра́илевыми,
 • по чи́ну пожри́те па́сху, и же́ртвы угото́вайте бра́тiямъ ва́шымъ, и сотвори́те па́сху по за́повѣди Госпо́дни да́н­нѣй Моисе́ю.
 • И даде́ Иосі́а лю́демъ обрѣ́тшымся [та́мо] а́гнцевъ и овно́въ три́десять ты́сящъ, телце́въ три́ ты́сящы: сiя́ от­ ца́рскихъ дана́ су́ть по обѣща́нiю лю́демъ и свяще́н­никомъ и леви́томъ.
 • И даде́ хелкі́а и заха́рiа и сии́лъ при­­ста́вницы святи́лища жерце́мъ на па́сху ове́цъ двѣ́ ты́сящы ше́сть со́тъ, телце́въ три́ста.
 • И Иехо́нiа, и саме́а, и наѳана́илъ бра́тъ, и Асаві́а, и Охiи́лъ, и Иора́мъ тысященача́лницы да́ша леви́томъ на па́сху ове́цъ пя́ть ты́сящъ, телце́въ се́дмь со́тъ.
 • И си́мъ бы́в­шымъ, благолѣ́пно ста́ша свяще́н­ницы и леви́ти, имѣ́юще опрѣсно́ки, по племено́мъ
 • и по частенача́л­ст­вомъ отце́въ, предъ людьми́ при­­носи́ти Го́споду по пи́сан­нымъ въ кни́зѣ Моисе́овѣ, и та́ко во у́трiе.
 • И испеко́ша па́сху огне́мъ, я́коже подоба́­ше, и же́ртвы свари́ша въ сосу́дѣхъ мѣ́дяныхъ и въ коно́бѣхъ со благово́нiемъ, и при­­несо́ша всѣ́мъ, и́же от­ наро́да.
 • И по си́хъ угото́ваша себѣ́ и свяще́н­никомъ бра́тiямъ сво­и́мъ сыново́мъ Ааро́нимъ.
 • Иере́е бо воз­ноша́ху ту́чная до конца́ часа́, а леви́ти угото́ваша себѣ́ и жерце́мъ бра́тiи сво­е́й, сыно́мъ Ааро́нимъ.
 • Священ­нопѣвцы́ же сы́нове Аса́фовы бя́ху въ чину́ сво­е́мъ по за́повѣди дави́довѣ: и Аса́фъ, и заха́рiа, и еддину́съ и́же бя́ше от­ царя́.
 • И вра́тари при­­ кі́ихждо две́рехъ: да не преступа́етъ кі́йждо сво­ея́ чреды́, бра́тiя бо и́хъ леви́ти угото́ваша и́мъ.
 • И соверши́шася же́ртвы Госпо́дни въ то́й де́нь сотвори́ти па́сху
 • и при­­нести́ же́ртвы на же́ртвен­никъ Бо́жiй по повелѣ́нiю царя́ Иосі́и.
 • И обрѣ́тшiися во вре́мя то́ па́сху и пра́здникъ опрѣсно́чный дні́й се́дмь.
 • И не при­­несе́ся па́сха такова́ во Изра́или от­ вре́мене самуи́ла проро́ка,
 • и вси́ ца́рiе Изра́илевы не пра́здноваша таковы́я па́схи, какову́ сотвори́ Иосі́а, и свяще́н­ницы и леви́ти, и Иуде́е и ве́сь Изра́иль обрѣ́тшiйся во обита́нiи сво­е́мъ во Иерусали́мѣ.
 • Во осмо­е­на́­де­сять лѣ́то ца́р­ст­ву­ю­щу Иосі́и пра́зднована бы́сть па́сха сiя́.
 • И упра́влена бы́ша дѣла́ Иоси́ева предъ Го́сподемъ его́ се́рдцемъ по́лнымъ благо­че́стiя:
 • и я́же о не́мъ, пи́сана су́ть въ пре́жнихъ временѣ́хъ, о согрѣши́в­шихъ и нече́­ст­вовав­шихъ проти́ву Го́спода па́че вся́каго язы́ка и ца́р­ст­ва и и́миже оскорби́ша его́ въ ра́зумѣ: и словеса́ Госпо́дня воста́ша на Изра́иля.
 • И по всему́ дѣя́нiю сему́ Иосі́ину, случи́ся фарао́ну царю́ Еги́петскому иду́щу бра́нь воз­дви́гнути въ Харками́сѣ при­­ Евфра́тѣ: и изы́де сопроти́ву ему́ Иосі́а.
 • И посла́ ца́рь Еги́петскiй къ нему́, глаго́ля: что́ мнѣ́ и тебѣ́ е́сть, царю́ Иу́динъ?
 • нѣ́смь на тя́ по́сланъ от­ Го́спода Бо́га, на Евфра́тъ бо бра́нь моя́ е́сть: и ны́нѣ Госпо́дь со мно́ю е́сть, и Госпо́дь поспѣша́яй ми́ е́сть, от­ступи́ от­ мене́ и не сопротивля́йся Го́сподеви.
 • И не воз­врати́ся Иосі́а на колесни́цу свою́, но ра́товати его́ уси́ловашеся, не вне́мля словесе́мъ иеремі́и проро́ка от­ у́стъ Госпо́днихъ:
 • но поста́ви проти́ву его́ бра́нь на по́ли Магеддо́нстѣмъ. И снидо́ша нача́лницы ко царю́ Иосі́и.
 • И рече́ ца́рь отроко́мъ сво­и́мъ: изведи́те мя́ от­ бра́ни, изнемого́хъ бо зѣло́. И а́бiе изведо́ша его́ о́троцы его́ изъ ополче́нiя.
 • И взы́де на колесни́цу втору́ю свою́, и при­­ше́дъ во Иерусали́мъ жи́знь свою́ премѣни́, и погребе́нъ во о́тчемъ гро́бѣ.
 • И во все́й Иуде́и пла́каша о Иосі́и: и рыда́­ше иеремі́а проро́къ о Иосі́и, и предсѣдя́щiи со жена́ми пла́каху его́ да́же до сего́ дне́. И издаде́ся сiе́ бы́ти всегда́ на ве́сь ро́дъ Изра́илевъ.
 • Сiя́ же впи́сана су́ть въ кни́зѣ по́вѣстей о царе́хъ Иу́диныхъ, и ко́­еждо сотворе́ное дѣя́нiя Иосі́ина, и сла́вы его́, и ра́зума его́ въ зако́нѣ Госпо́дни: я́же пре́жде сотворе́ная от­ него́, и я́же ны́нѣ, пи́сана су́ть въ кни́зѣ царе́й Изра́илевыхъ и Иу́диныхъ.
 • И взе́мше су́щiи от­ язы́ка Иоаха́за сы́на Иосі́ина, поста́виша царе́мъ вмѣ́сто Иосі́и отца́ его́, су́ща два́десяти трiе́хъ лѣ́тъ.
 • И ца́р­ст­вова надъ Иу́дою и надъ Иерусали́момъ ме́сяцы три́: и от­ста́ви его́ ца́рь Еги́петскiй, да не ца́р­ст­вуетъ во Иерусали́мѣ.
 • И наложи́ на наро́дъ [Иу́динъ] сребра́ тала́нтъ сто́ и зла́та еди́нъ тала́нтъ.
 • И поста́ви ца́рь Еги́петскiй Иоаки́ма бра́та его́ царе́мъ Иуде́и и Иерусали́му.
 • И связа́ Иоаки́мъ вельмо́жы, зараки́на же бра́та сво­его́ е́мь изведе́ изъ Еги́пта.
 • Лѣ́тъ же бя́ше два́десяти пяти́ Иоаки́мъ, егда́ ца́р­ст­вовати нача́ въ земли́ Иу́динѣ и Иерусали́мѣ: и сотвори́ лука́вое предъ Го́сподемъ.
 • На него́же изы́де навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй, и связа́ его́ мѣ́дяными у́зами, и при­­веде́ въ Вавило́нъ:
 • и свяще́н­ныя сосу́ды Госпо́дни взе́мъ навуходоно́соръ и при­­не́съ положи́ въ Вавило́нѣ во хра́мѣ сво­е́мъ.
 • А я́же о не́мъ глаго́лан­ная, и о нечистотѣ́ его́ и о злоче́стiи, пи́сана су́ть въ кни́зѣ време́нъ ца́рскихъ.
 • И воцари́ся Иоаки́мъ сы́нъ его́ вмѣ́сто его́: егда́ же поста́вленъ бы́сть, бя́ше лѣ́тъ осми­на́­де­ся­ти:
 • ца́р­ст­вова же ме́сяцы три́ и дні́й де́сять во Иерусали́мѣ, и сотвори́ лука́вое предъ Го́сподемъ.
 • И по лѣ́тѣ посла́въ навуходоно́соръ, пресели́ его́ въ Вавило́нъ вку́пѣ со свяще́н­ными сосу́ды Госпо́дними,
 • и поста́ви седекі́ю царя́ Иуде́и и Иерусали́му, су́ща лѣ́тъ два́десяти еди́наго: ца́р­ст­вова же лѣ́тъ едино­на́­де­сять,
 • и сотвори́ лука́вое предъ Го́сподемъ и не устыдѣ́ся от­ слове́съ рече́н­ныхъ иеремі́ею проро́комъ от­ у́стъ Госпо́днихъ.
 • И закля́тъ бы́сть от­ царя́ навуходоно́сора и́менемъ Госпо́днимъ, и кля́вся от­ступи́, и ожесточи́въ свою́ вы́ю и се́рдце свое́, преступи́ зако́н­ная Го́спода Бо́га Изра́илева.
 • И кня́зiе люді́й и свяще́н­никовъ мно́гая беззако́нiя сотвори́ша, и преступи́ша па́че всѣ́хъ нечисто́тъ всѣ́хъ язы́ковъ, и оскверни́ша до́мъ Госпо́день освяще́н­ный во Иерусали́мѣ.
 • И посла́ Бо́гъ оте́цъ и́хъ чрезъ а́нгела сво­его́ при­­зва́ти и́хъ, я́ко щадя́ше ихъи жили́ще свое́:
 • ті́и же поруга́шася по́слан­нымъ его́: и въ о́ньже де́нь глаго́ла Госпо́дь, бя́ху руга́ющеся проро́комъ его́,
 • до́ндеже прогнѣ́ванъ то́й на язы́къ сво́й за злоче́стiя, повелѣ́ изы́ти на ни́хъ царе́мъ халде́йскимъ:
 • ті́и уби́ша ю́ношъ и́хъ мече́мъ о́крестъ свята́го до́му и́хъ: и не пощадѣ́ша ю́ноши и дѣ́вы, и ста́рца и младе́нца,
 • но всѣ́хъ предаде́ въ ру́ки и́хъ: и вся́ свяще́н­ныя сосу́ды Госпо́дни ма́лыя и вели́кiя, и сосу́ды киво́та Госпо́дня, и ца́рскiя ковче́ги взе́мше при­­несо́ша въ Вавило́нъ:
 • и сожго́ша до́мъ Госпо́день, и разори́ша стѣ́ны Иерусали́ма, и столпы́ его́ сожго́ша огне́мъ,
 • и сконча́ша вся́ честнѣ́йшая его́ въ ничто́же, и оста́в­шихся от­ меча́ от­ведо́ша и Вавило́нъ:
 • и бѣ́ша раби́ ему́ и сыно́мъ его́ да́же до ца́р­ст­ва пе́рсскаго, во исполне́нiе слове́съ Госпо́днихъ от­ у́стъ иеремі́иныхъ:
 • до́ндеже благо­изво́литъ земля́ суббо́ты своя́, во все́ вре́мя опустѣ́нiя сво­его́ суббо́т­ст­вовати бу́детъ во исполне́нiе лѣ́тъ седми́десяти.
 • И совершил Иосия в Иерусалиме пасху Господу своему, и закололи пасхального агнца в четырнадцатый день первого месяца,
 • поставив священников по чередам в облачении в храме Господнем.
 • И сказал левитам, священнослужителям Израилевым: освятите себя Господу, для поставления святого ковчега Господня в храме, который построил царь Соломон, сын Давидов.
 • Не нужно будет вам брать его на рамена; служите теперь Господу Богу вашему, и заботьтесь о народе Его Израиле, и устройтесь по родам и поколениям вашим, по расписанию Давида, царя Израилева, и по великолепию Соломона, сына его,
 • и став во святилище, по родовым левитским разрядам вашим пред братьями вашими, сынами Израиля,
 • заколите по уставу пасхального агнца и приготовьте жертвы для братьев ваших и совершите пасху по заповеди Господней, данной Моисею.
 • И дал Иосия в дар находившемуся там народу тридцать тысяч агнцев и козлов и три тысячи тельцов; это по обету дано от царских стад народу и священникам и левитам.
 • И дали Хелкия и Захария и Иеиил, начальствующие в храме, священникам на пасху две тысячи шестьсот овец и триста волов.
 • И Иехония и Самей и Нафаниил, брат его, и Асавия и Охиил, и Иорам, тысяченачальники, дали левитам на пасху пять тысяч овец и семьсот волов.
 • И когда это происходило, священники и левиты благолепно стояли по поколениям и родовым преимуществам, держа опресноки пред народом,
 • чтобы приносить жертвы Господу по предписанному в книге Моисеевой. И это было в раннее время.
 • И испекли пасхального агнца на огне, как надлежало, а жертвы сварили в медных сосудах и котлах с благовониями, и отнесли всему народу.
 • А после того приготовили для себя и для священников, братьев своих, сынов Аарона.
 • Ибо священники приносили тук до позднего времени, а потому левиты приготовляли для себя и для священников, братьев своих, сынов Аарона.
 • Священнопевцы же, сыны Асафовы, находились на местах своих, по установлению Давида, и Асаф и Захария и Еддинус, который был от царя.
 • И привратникам при каждых воротах не позволялось оставлять своей череды, потому что для них приготовляли братья их, левиты.
 • И совершилось в тот день все, что принадлежало к жертвоприношению Господу при совершении пасхи,
 • и к приношению всесожжений на жертвеннике Господнем, по повелению царя Иосии.
 • И совершали сыны Израилевы, в то время находившиеся там, пасху и праздник опресноков семь дней.
 • И не совершалось такой пасхи в Израиле от времен Самуила пророка.
 • И ни один из всех царей Израильских не совершал такой пасхи, какую совершил Иосия, и священники и левиты, и Иудеи и все Израильтяне, находившиеся в то время на жительстве в Иерусалиме.
 • В восемнадцатый год царствования Иосии совершена сия пасха.
 • И направлены были по прямому пути дела Иосии пред Господом от сердца, полного благочестия.
 • Бывшее же при нем описано в прежних летописях о согрешавших и нечествовавших против Господа больше всякого народа и царства, и чем они сознательно оскорбляли Его, и за что слова Господа восстали против Израиля.
 • И после всех сих деяний Иосии случилось, что фараон, царь Египетский, шел воевать в Каркамис при Евфрате, и Иосия вышел навстречу ему.
 • Царь Египетский послал к нему сказать: что мне и тебе, царь Иудейский?
 • Не против тебя послан я от Господа Бога; война моя на Евфрате, и ныне Господь со мною и Господь побуждает меня; отступи и не противься Господу.
 • Но не возвратился Иосия на свою колесницу, а решился воевать с ним, не вняв словам Иеремии пророка из уст Господа.
 • И вступил с ним в сражение на поле Мегиддо. И сошлись начальствующие к царю Иосии.
 • И сказал царь слугам своим: унесите меня с поля сражения, потому что я очень изнемог. И слуги его тотчас вынесли его из строя.
 • И взошел он на вторую колесницу свою и, возвратившись в Иерусалим, умер и погребен в гробнице отцов своих.
 • И плакали об Иосии во всей Иудее, плакал об Иосии и пророк Иеремия, и начальствующие с женами оплакивали его до сего дня. И это передано навсегда всему роду Израилеву.
 • Это написано в летописи царей Иудейских, и то, что сделано Иосиею, и слава его и его разумение закона Господня; прежние же дела его и ныне упоминаемые описаны в книге царей Израильских и Иудейских.
 • И взял народ Иехонию [Иоахаза], сына Иосии, и поставили его царем вместо Иосии, отца его, когда ему было двадцать три года.
 • И царствовал он в Иудее и Иерусалиме три месяца, и отставил его царь Египетский, чтобы не царствовать ему в Иерусалиме.
 • И наложил на народ сто талантов серебра и один талант золота.
 • И поставил царь Египетский Иоакима, брата его, царем Иудеи и Иерусалима.
 • И связал вельмож, а Заракина, брата его, отвел в Египет.
 • Был же Иоаким двадцати пяти лет, когда воцарился над Иудеею и Иерусалимом, и делал он зло пред Господом.
 • Против него вышел Навуходоносор, царь Вавилонский, и связал его медными узами и отвел в Вавилон.
 • И, взяв некоторые из священных сосудов Господа, Навуходоносор перенес их и поставил в своем капище в Вавилоне.
 • Сказания о нем, о его развращении и нечестии написаны в книге летописей царских.
 • И воцарился вместо него Иоаким, сын его; был он восемнадцати лет, когда назначен царем.
 • Царствовал же в Иерусалиме три месяца и десять дней, и сделал он зло пред Господом.
 • И через год Навуходоносор послал и отвел его в Вавилон вместе со священными сосудами Господа,
 • и назначил царем Иудеи и Иерусалима Седекию, который был двадцати одного года. Царствовал он одиннадцать лет.
 • И делал он зло пред Господом, не вняв словам, сказанным пророком Иеремиею от уст Господа.
 • И, быв связан от царя Навуходоносора клятвою во имя Господа, нарушил клятву, отложился и, ожесточив свою выю и сердце свое, преступил законы Господа Бога Израилева.
 • Также и начальники народа и священников поступали весьма нечестиво, превосходя во всех нечистотах всех язычников, и осквернили освященный в Иерусалиме храм Господень.
 • Бог отцов их посылал вестников Своих призывать их к обращению, так как щадил Он их и жилище Свое;
 • но они смеялись над вестниками Его: в тот самый день, в который Господь говорил, они насмехались над пророками Его,
 • доколе Он, прогневавшись на народ Свой за нечестия, повелел восстать на них царям Халдейским.
 • Они избили юношей их мечом вокруг святаго храма их и не пощадили ни юноши, ни девицы, ни старого, ни молодого, но все были преданы в руки их.
 • И все священные сосуды Господни, большие и малые, и сосуды ковчега Господня и царские сокровища взяли они и отнесли в Вавилон.
 • И сожгли дом Господень и разорили стены Иерусалима и башни его сожгли огнем,
 • и все великолепие его обратили в ничто; оставшихся же от меча отвели в Вавилон.
 • И они были рабами ему и сыновьям его до владычества Персов, в исполнение слова Господня из уст Иеремии:
 • доколе земля не отпразднует суббот своих, во все время запустения своего, в продолжение семидесяти лет, она будет субботствовать.