Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга  Ездры

 
 • Ца́р­ст­ву­ю­щу ки́ру пе́рсскому пе́рваго лѣ́та, во исполне́нiе сло́ва Госпо́дня усты́ иеремі́иными,
 • воз­дви́же Госпо́дь ду́хъ ки́ра царя́ пе́рсскаго, и проповѣ́да во все́мъ ца́р­ст­вѣ сво­е́мъ, и ку́пно писа́ньми, глаго́ля:
 • сiя́ глаго́летъ ки́ръ ца́рь пе́рсскiй: [Госпо́дь] мене́ поста́ви царя́ вселе́н­нѣй, Госпо́дь Изра́илевъ, Госпо́дь вы́шнiй,
 • и назна́мена мнѣ́ созда́ти ему́ до́мъ во Иерусали́мѣ, и́же во Иуде́и:
 • а́ще у́бо кто́ е́сть въ ва́съ от­ язы́ка его́, да бу́детъ Госпо́дь его́ съ ни́мъ: и воз­ше́дъ во Иерусали́мъ, и́же во Иуде́и, да сози́ждетъ до́мъ Го́спода Изра́илева: се́й Госпо́дь, и́же всели́ся во Иерусали́мѣ:
 • ели́цы у́бо о́крестъ мѣ́стъ обита́ютъ, да помо́гутъ ему́, и́же су́ть на мѣ́стѣ то́мъ, и зла́томъ и сребро́мъ,
 • дая́нiемъ съ конми́ и скоты́ и ины́ми по обѣща́нiю предлага́емыми во святи́лище Госпо́дне, е́же во Иерусали́мѣ.
 • И стоя́щiи нача́лницы колѣ́номъ оте́че­ст­въ Иу́диныхъ и колѣ́на Венiами́нова, и свяще́н­ницы и леви́ти, и вси́, и́хже ду́хъ воз­дви́же Госпо́дь взы́ти, созда́ти до́мъ Госпо́день, и́же во Иерусали́мѣ,
 • и и́же о́крестъ и́хъ, помого́ша во все́мъ зла́томъ и сребро́мъ, конми́ и скоты́ и обѣ́тами мно́гими зѣло́, и́хже чу́в­ст­во воз­дви́жено бы́сть.
 • И ки́ръ ца́рь изнесе́ свяще́н­ныя сосу́ды Госпо́дни, и́хже пренесе́ навуходоно́соръ [ца́рь Вавило́нскiй] изъ Иерусали́ма и поста́ви и́хъ во и́долницѣ сво­е́й:
 • и изнесе́ ты́я ки́ръ ца́рь пе́рсскiй и предаде́ я́ Миѳрида́ту сокровищехрани́телю сво­ему́,
 • то́й же предаде́ сасавасса́ру власти́телю Иуде́йскому.
 • И́хже сiе́ число́ бѣ́: воз­лива́лницъ златы́хъ ты́сяща, и воз­лива́лницъ сре́бряныхъ ты́сяща, кади́лницъ сре́бряныхъ два́десять де́вять, фiа́лъ златы́хъ три́десять, сре́бряныхъ двѣ́ ты́сящы четы́ре ста́ и де́сять, и ины́хъ сосу́довъ ты́сяща:
 • всѣ́хъ же сосу́довъ пренесе́ныхъ златы́хъ и сре́бряныхъ пя́ть ты́сящъ четы́ре ста́ шестьдеся́тъ де́вять.
 • Принесе́ни же сасавасса́ромъ вку́пѣ съ тѣ́ми, и́же от­ плѣне́нiя изъ Вавило́на во Иерусали́мъ.
 • Во временѣ́хъ же Артаксе́ркса царя́ пе́рсскаго, восписа́ша ему́ на обита́ющихъ во Иуде́и и Иерусали́мѣ ви́лемосъ и Миѳрида́тъ, и таве́ллiй и раѳи́мъ, и веелте́ѳмъ и саме́ллiй писе́цъ, и про́чiи со­учине́н­нiи, обита́ющiи въ самарі́и и во ины́хъ мѣ́стѣхъ, нижепи́сан­ное посла́нiе:
 • царю́ Артаксе́рксу господи́ну о́троцы тво­и́, раѳи́мъ писе́цъ слу́чаевъ и саме́ллiй писе́цъ, и про́чiи от­ совѣ́та и́хъ и судiи́, и́же въ килисирі́и и Финикі́и:
 • и ны́нѣ зна́емо да бу́детъ господи́ну царю́, я́ко Иуде́е, и́же взыдо́ша от­ ва́съ, къ на́мъ при­­ше́дшiи во Иерусали́мъ гра́дъ от­ме́тный и стропти́вый, созида́ютъ то́ржища его́, и составля́ютъ стѣ́ны его́, и хра́мъ воз­двиза́ютъ:
 • а́ще у́бо гра́дъ то́й сози́ждет­ся и стѣ́ны соверше́ны бу́дутъ, не то́кмо да́ни не потерпя́тъ дая́ти, но и царе́мъ воспроти́вят­ся:
 • а поне́же дѣ́й­ст­вуют­ся я́же о хра́мѣ, пра́во бы́ти разсужда́емъ не презрѣ́ти сего́,
 • но зна́емо сотвори́ти господи́ну на́­шему царю́, да а́ще воз­мни́т­ся тебѣ́, да взы́щет­ся въ кни́гахъ оте́цъ тво­и́хъ,
 • и обря́щеши въ лѣтопи́сцѣхъ пи́сано о тѣ́хъ, и позна́еши, я́ко гра́дъ то́й бя́ше от­ме́тникъ и царе́й и гра́ды смуща́ющь,
 • и Иуде́е от­сту́пницы, и ополче́нiе сотворя́юще въ не́мъ от­ вѣ́ка, ея́же ра́ди вины́ и гра́дъ то́й опустоше́нъ бы́сть:
 • ны́нѣ у́бо зна́емо ти́ твори́мъ, господи́не царю́ я́ко а́ще гра́дъ се́й созда́нъ бу́детъ и стѣ́ны его́ воз­ста́влены бу́дутъ, исхо́ду тебѣ́ ктому́ не бу́детъ въ килисирі́ю и Финикі́ю.
 • Тогда́ восписа́ ца́рь раѳи́му пи́шущему случа́емая и веелте́ѳму и саме́ллiю писцу́ и про́чымъ, со­учине́нымъ и обита́ющымъ въ самарі́и и сирі́и и Финикі́и, сiя́ пи́саная:
 • что́хъ посла́нiе, е́же посла́сте ко мнѣ́: повелѣ́хъ у́бо взыска́ти, и обрѣ́тено е́сть, я́ко гра́дъ то́й е́сть от­ нача́ла царе́мъ противля́ющься,
 • и человѣ́цы от­ступле́нiя и ополче́нiе въ не́мъ сотворя́юще, и ца́рiе крѣ́пцы и же́стоцы бы́ша во Иерусали́мѣ, облада́юще и да́ни налага́юще на килисирі́ю и Финикі́ю:
 • ны́нѣ у́бо повелѣ́хъ воз­брани́ти человѣ́комъ о́нымъ созида́ти гра́дъ и предусмотря́ти, да ничто́же бо́лѣ си́хъ сотворя́тъ,
 • ни да про­исхо́дятъ бо мно́жайшая лука́в­ст­ва, во е́же царе́мъ тру́дъ твори́ти.
 • Тогда́ проче́тше от­ царя́ Артаксе́ркса напи́сан­ная раѳи́мъ и саме́ллiй писе́цъ и съ ни́ми со­учине́н­нiи, впря́гше потща́н­но прiидо́ша во Иерусали́мъ съ ко́н­ники и наро́днымъ ополче́нiемъ,
 • и нача́ша созида́ющихъ удержава́ти: и упраздни́ся созида́нiе хра́ма, и́же во Иерусали́мѣ, да́же до втора́го лѣ́та ца́р­ст­ва да́рiа царя́ пе́рсскаго.
 • βασιλεύ­ον­τος Κύρου Пερσῶν ἔτους πρώτου εἰς συν­τέλειαν ῥήμα­τος κυρίου ἐν στόματι Ιερεμιου
 • ἤγειρεν κύριος τὸ πνεῦμα Κύρου βασιλέως Пερσῶν καὶ ἐκήρυξεν ἐν ὅλῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ καὶ ἅμα δια­̀ γραπτῶν λέγων
 • 2τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς Пερσῶν Κῦρος ἐμὲ ἀνέδειξεν βασιλέα τῆς οἰκουμένης ὁ κύριος τοῦ Ισραηλ κύριος ὁ ὕψιστος
 • καὶ ἐσήμηνέν μοι οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἶκον ἐν Ιερουσαλημ τῇ ἐν τῇ Ιουδαίᾳ
 • 3εἴ τίς ἐστιν οὖν ὑμῶν ἐκ τοῦ ἔθνους αὐτοῦ ἔστω ὁ κύριος αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἀναβὰς εἰς τὴν Ιερουσαλημ τὴν ἐν τῇ Ιουδαίᾳ οἰκοδομείτω τὸν οἶκον τοῦ κυρίου τοῦ Ισραηλ οὗτος ὁ κύριος ὁ κατα­σκηνώσας ἐν Ιερουσαλημ
 • 4ὅσοι οὖν κατα­̀ τόπους οἰκοῦσιν βοηθείτωσαν αὐτῷ οἱ ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ ἐν χρυσίῳ καὶ ἐν ἀργυρίῳ
 • ἐν δόσεσιν μεθ᾿ ἵππων καὶ κτηνῶν σὺν τοῖς ἄλλοις τοῖς κατ᾿ εὐχὰς προ­στεθει­μέ­νοις εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ κυρίου τὸ ἐν Ιερουσαλημ
 • 5καὶ κατα­στάν­τες οἱ ἀρχίφυλοι τῶν πατριῶν τῆς Ιουδα καὶ Βενιαμιν φυλῆς καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ πάν­των ὧν ἤγειρεν κύριος τὸ πνεῦμα ἀναβῆναι οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ κυρίῳ τὸν ἐν Ιερουσαλημ
 • 6καὶ οἱ περικύκλῳ αὐτῶν ἐβοήθησαν ἐν πᾶσιν ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ ἵπποις καὶ κτήνεσιν καὶ εὐχαῖς ὡς πλείσταις πολλῶν ὧν ὁ νοῦς ἠγέρθη
 • 7καὶ ὁ βασιλεὺς Κῦρος ἐξήνεγκεν τὰ ἱερὰ σκεύ­η τοῦ κυρίου ἃ μετήγαγεν Ναβουχοδονοσορ ἐξ Ιερουσαλημ καὶ ἀπηρείσατο αὐτὰ ἐν τῷ ἑαυτοῦ εἰδωλίῳ
 • 8ἐξενέγκας δὲ αὐτὰ Κῦρος ὁ βασιλεὺς Пερσῶν παρέδωκεν αὐτὰ Μιθριδάτῃ τῷ ἑαυτοῦ γαζοφύλακι
 • δια­̀ δὲ τούτου παρεδόθησαν Σαναβασ­σάρῳ προ­στάτῃ τῆς Ιουδαίας
 • 9ὁ δὲ τούτων ἀριθμὸς ἦν σπονδεῖα χρυσᾶ χίλια σπονδεῖα ἀργυρᾶ χίλια θυίσκαι ἀργυραῖ εἴκοσι ἐννέα
  10φιάλαι χρυσαῖ τριάκον­τα ἀργυραῖ δισχίλιαι τετρακόσιαι δέκα καὶ ἄλλα σκεύ­η χίλια
 • 11τὰ δὲ πάν­τα σκεύ­η διεκομίσθη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ πεν­τακισχίλια τετρακόσια ἑξήκον­τα ἐννέα
 • ἀνηνέχθη δὲ ὑπὸ Σαναβασ­σάρου ἅμα τοῖς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας ἐκ Βαβυλῶνος εἰς Ιεροσόλυμα
 • 12ἐν δὲ τοῖς ἐπι­̀ ᾿Αρταξέρξου τοῦ Пερσῶν βασιλέως χρόνοις κατέγραψεν αὐτῷ κατα­̀ τῶν κατοικούν­των ἐν τῇ Ιουδαίᾳ καὶ Ιερουσαλημ Βεσλεμος καὶ Μιθραδάτης καὶ Ταβελλιος καὶ Рαουμος καὶ Βεελτέεμος καὶ Σαμσαῖος ὁ γραμματεὺς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ τούτοις συν­τασ­σόμενοι οἰκοῦν­τες δὲ ἐν Σαμαρείᾳ καὶ τοῖς ἄλλοις τόποις τὴν ὑπογεγραμμένην ἐπι­στολήν
 • 13βασιλεῖ ᾿Αρταξέρξῃ κυρίῳ οἱ παῖδές σου Рαουμος ὁ τὰ προ­σπίπτον­τα καὶ Σαμσαῖος ὁ γραμματεὺς καὶ οἱ ἐπι­́λοιποι τῆς βουλῆς αὐτῶν κριταὶ οἱ ἐν Κοίλῃ Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ
 • 14καὶ νῦν γνωστὸν ἔστω τῷ κυρίῳ βασιλεῖ διότι οἱ Ιουδαῖοι ἀναβάν­τες παρ᾿ ὑμῶν προ­̀ς ἡμᾶς ἐλθόν­τες εἰς Ιερουσαλημ τὴν πόλιν τὴν ἀπο­στάτιν καὶ πονηρὰν οἰκοδομοῦσιν τάς τε ἀγορὰς αὐτῆς καὶ τὰ τείχη θεραπεύ­ουσιν καὶ ναὸν ὑποβάλλον­ται
 • 15ἐὰν οὖν ἡ πόλις αὕτη οἰκοδομηθῇ καὶ τὰ τείχη συν­τελεσθῇ φορολογίαν οὐ μὴ ὑπομείνωσιν δοῦναι ἀλλὰ καὶ βασιλεῦσιν ἀν­τιστήσον­ται
 • 16καὶ ἐπεὶ ἐνεργεῖται τὰ κατα­̀ τὸν ναόν καλῶς ἔχειν ὑπολαμβάνομεν μὴ ὑπεριδεῖν τὸ τοι­οῦτο
 • ἀλλὰ προ­σφωνῆσαι τῷ κυρίῳ βασιλεῖ ὅπως ἂν φαίνηταί σοι ἐπι­σκεφθῇ ἐν τοῖς ἀπο­̀ τῶν πατέρων σου βιβλίοις
 • 17καὶ εὑρήσεις ἐν τοῖς ὑπομνηματισμοῖς τὰ γεγραμμένα περὶ τούτων καὶ γνώσῃ ὅτι ἡ πόλις ἦν ἐκείνη ἀπο­στάτις καὶ βασιλεῖς καὶ πόλεις ἐνοχλοῦσα
 • καὶ οἱ Ιουδαῖοι ἀπο­στάται καὶ πολιορκίας συνιστάμενοι ἐν αὐτῇ ἔτι ἐξ αἰῶνος δι᾿ ἣν αἰτίαν καὶ ἡ πόλις αὕτη ἠρημώθη
 • 18νῦν οὖν ὑποδείκνυμέν σοι κύριε βασιλεῦ διότι ἐὰν ἡ πόλις αὕτη οἰκοδομηθῇ καὶ τὰ ταύτης τείχη ἀνασταθῇ κάθοδός σοι οὐκέτι ἔσται εἰς Κοίλην Συρίαν καὶ Φοινίκην
 • 19τότε ἀν­τέγραψεν ὁ βασιλεὺς Рαούμῳ τῷ γράφον­τι τὰ προ­σπίπτον­τα καὶ Βεελτεέμῳ καὶ Σαμσαίῳ γραμματεῖ καὶ τοῖς λοιποῖς τοῖς συν­τασ­σο­μέ­νοις καὶ οἰκοῦσιν ἐν τῇ Σαμαρείᾳ καὶ Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ τὰ ὑπογεγραμμένα
 • 20ἀνέγνων τὴν ἐπι­στολήν ἣν πεπόμφατε προ­́ς με
  21ἐπέταξα οὖν ἐπι­σκέψασθαι καὶ εὑρέθη ὅτι ἐστὶν ἡ πόλις ἐκείνη ἐξ αἰῶνος βασιλεῦσιν ἀν­τιπαρα­τάσ­σουσα
 • καὶ οἱ ἄνθρωποι ἀπο­στάσεις καὶ πολέμους ἐν αὐτῇ συν­τελοῦν­τες 22καὶ βασιλεῖς ἰσχυροὶ καὶ σκληροὶ ἦσαν ἐν Ιερουσαλημ κυριεύ­ον­τες καὶ φορολογοῦν­τες Κοίλην Συρίαν καὶ Φοινίκην
 • 23νῦν οὖν ἐπέταξα ἀπο­κωλῦσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους τοῦ οἰκοδομῆσαι τὴν πόλιν
  24καὶ προ­νοηθῆναι ὅπως μηθὲν παρα­̀ ταῦτα γένηται
 • καὶ μὴ προ­βῇ ἐπι­̀ πλεῖον τὰ τῆς κακίας εἰς τὸ βασιλεῖς ἐνοχλῆσαι
 • 25τότε ἀναγνωσθέν­των τῶν παρα­̀ τοῦ βασιλέως ᾿Αρταξέρξου γραφέν­των ὁ Рαουμος καὶ Σαμσαῖος ὁ γραμματεὺς καὶ οἱ τούτοις συν­τασ­σόμενοι ἀναζεύξαν­τες κατα­̀ σπουδὴν εἰς Ιερουσαλημ μεθ᾿ ἵππου καὶ ὄχλου παρα­τάξεως ἤρξαν­το κωλύειν τοὺς οἰκοδομοῦν­τας
 • 26καὶ ἤργει ἡ οἰκοδομὴ τοῦ ἱεροῦ τοῦ ἐν Ιερουσαλημ μέχρι τοῦ δευτέρου ἔτους τῆς βασιλείας Δαρείου τοῦ Пερσῶν βασιλέως
 • В первый год царствования Кира Персидского, в исполнение слова Господа из уст Иеремии,
 • Господь подвиг дух Кира, царя Персидского, и он объявил по всему царству своему словесно и письменно:
 • так говорит Кир, царь Персидский: Господь Израиля, Господь Всевышний поставил меня царем вселенной
 • и повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, который в Иудее.
 • Итак, кто есть из вас, из народа Его, да будет Господь его с ним, и пусть он, отправившись в Иерусалим, что в Иудее, строит дом Господа Израилева: Он есть Господь, живущий в Иерусалиме.
 • Посему, сколько их живет по местам, жители места того пусть помогут им золотом и серебром,
 • дарами коней и скота и другими обетными приношениями на храм Господа в Иерусалиме.
 • И поднялись старейшины племен колена Иудина и Вениаминова и священники и левиты и все, которых дух подвиг Господь идти и строить дом Господу в Иерусалиме;
 • а жившие в соседстве с ними всем помогали им: серебром и золотом, и конями и скотом и весьма многими обетными приношениями многих, которых дух подвигнут был.
 • И царь Кир вынес священные сосуды Господа, которые Навуходоносор перенес из Иерусалима и поставил в своем капище.
 • Вынеся же их, Кир, царь Персидский, передал их Мифридату, своему сокровищехранителю,
 • а через него они переданы были Саманассару, князю Иудеи.
 • Число же их было: возливальниц золотых тысяча, возливальниц серебряных тысяча, серебряных курильниц двадцать девять, чаш золотых тридцать, серебряных две тысячи четыреста десять, и других сосудов тысяча.
 • Всех сосудов золотых и серебряных принесено пять тысяч четыреста шестьдесят девять.
 • И принесены они Саманассаром и возвратившимися с ним из плена Вавилонского в Иерусалим.
 • Во время же царствования Артаксеркса, царя Персидского, Вилем и Мифридат, и Тавеллий и Рафим, и Веелтефм и Самеллий писец и другие, согласившиеся с ними, обитавшие в Самарии и других местах, писали ему следующее письмо:
 • Царю Артаксерксу, господину, рабы твои Рафим, описатель происшествий, и Самеллий писец, и прочие из совета их, и судьи, находящиеся в Келе-Сирии и Финикии.
 • Да будет ныне известно господину царю, что вышедшие от вас к нам Иудеи, придя в Иерусалим, в этот отступнический и коварный город, устрояют площади его, возобновляют стены и полагают основание храма.
 • Итак, если этот город будет отстроен и стены его окончены, то они не только не согласятся платить подати, но и восстанут против царей.
 • И как уже начато построение храма, то мы за благо признали не пренебрегать этим,
 • но известить господина царя, не благоугодно ли тебе посмотреть в книгах отцов твоих.
 • Ты найдешь запись о том в памятных книгах, и узнаешь, что этот город был изменник и смущал царей и города,
 • а Иудеи – отступники, вечно производившие в нем заговоры, по какой причине и был опустошен этот город.
 • Итак, теперь извещаем тебя, господин царь, что если построится этот город и восстановятся стены его, то не будет для тебя прохода в Келе-Сирию и Финикию.
 • Тогда царь написал в ответ Рафиму, описателю происшествий, и Веелтефму и Самеллию писцу и прочим, согласившимся с ними, и обитающим в Самарии и Сирии и Финикии, следующее:
 • прочитал я письмо, которое вы прислали ко мне, и приказал рассмотреть; и найдено, что этот город издавна восстает против царей,
 • и люди сии поднимают в нем мятежи и войны, и были цари в Иерусалиме сильные и могущественные, владевшие и собиравшие дань с Келе-Сирии и Финикии.
 • Итак, теперь я приказал воспретить этим людям строить сей город, и наблюдать, чтобы ничего более не делалось
 • и чтобы не имели дальнейшего успеха злонамеренные предприятия к беспокойству царей.
 • По прочтении написанного от царя Артаксеркса, Рафим и Самеллий писец и согласившиеся с ними поспешно отправились в Иерусалим с конницею и ополчением народа
 • и начали удерживать строящих. И остановилось строение Иерусалимского храма до второго года царствования Дария, царя Персидского.