Скрыть
4:1
4:2
4:3
4:4
4:5
4:6
4:7
4:8
4:9
4:10
4:11
4:12
4:13
4:14
4:15
4:16
4:17
4:18
4:19
4:21
4:22
4:23
4:24
4:25
4:26
4:27
4:28
4:29
4:30
4:31
4:32
4:33
4:34
4:35
4:36
4:37
4:38
4:39
4:40
4:41
4:42
4:43
4:44
4:45
4:46
4:47
4:48
4:49
4:50
4:51
4:52
4:53
4:54
4:55
4:56
4:57
4:58
4:59
4:60
4:61
4:62
4:63
Церковнославянский (рус)
И нача́ вторы́й глаго́лати, рекі́й о крѣ́пости ца́рстѣй:
О, му́жiе! не премога́ютъ ли человѣ́цы, зе́млю и мо́ре обдержа́ще, и вся́, я́же въ ни́хъ?
ца́рь же премога́етъ и госпо́д­ст­вуетъ всѣ́ми и влады́че­ст­вуетъ и́ми, и все́, е́же рече́тъ и́мъ, творя́тъ:
а́ще рече́тъ и́мъ твори́ти бра́нь ко дру́гъ дру́гу, творя́тъ: и а́ще по́слетъ и́хъ на супоста́ты, и́дутъ и истрыва́ютъ го́ры и стѣ́ны и столпы́,
убива́ютъ и убива́еми быва́ютъ, и царе́ва словесе́ не преступа́ютъ: а́ще же побѣдя́тъ, царю́ при­­но́сятъ вся́, и ели́ка а́ще плѣня́тъ, и и́на вся́:
и ели́цы не вою́ютъ, ниже́ ополча́ют­ся, но дѣ́лаютъ зе́млю, па́ки, егда́ сѣ́ютъ, зажина́юще при­­но́сятъ царе́ви,
и еди́нъ друга́го понужда́юще, при­­но́сятъ да́нь царю́:
и то́й са́мъ еди́нъ е́сть: а́ще рече́тъ уби́ти, убива́ютъ: а́ще рече́тъ от­пусти́ти, от­пуска́ютъ: рече́тъ порази́ти, поразя́тъ:
рече́тъ разори́ти разоря́тъ: рече́тъ созида́ти, созида́ютъ: рече́тъ, посѣцы́те, посѣца́ютъ: рече́тъ насади́ти, насажда́ютъ:
и вси́ лю́дiе его́ и си́лы его́ слу́шаютъ еди́наго: и къ си́мъ то́й воз­лежи́тъ, я́стъ и пiе́тъ и спи́тъ:
ті́и же стрегу́тъ о́крестъ его́ и не мо́гутъ от­ити́, кі́йждо твори́ти дѣ́лъ сво­и́хъ, ниже́ преслу́шаютъ его́:
О, му́жiе! ка́ко не превоз­мога́етъ ца́рь, его́же та́ко слу́шаютъ? И умолча́.
Тре́тiй же, и́же рече́ о жена́хъ и о и́стинѣ, то́й е́сть зорова́вель, нача́ глаго́лати:
О, му́жiе! не вели́къ ли е́сть ца́рь и мно́зи человѣ́цы, и вино́ не премога́етъ ли? кто́ же е́сть вла́­ст­вуяй и́ми или́ кто́ госпо́д­ст­вуяй и́ми? не жены́ ли?
жены́ роди́ша царе́й и всѣ́хъ люді́й, и́же госпо́д­ст­вуютъ надъ мо́ремъ и земле́ю:
и от­ тѣ́хъ рожде́ни су́ть, и ты́я воз­до­и́ша тѣ́хъ, и́же насади́ша виногра́ды, от­ кото́рыхъ вино́ твори́т­ся:
и ты́я творя́тъ ри́зы [кра́сны] человѣ́комъ, и ты́я творя́тъ сла́ву человѣ́комъ, и не мо́гутъ человѣ́цы бы́ти безъ же́нъ:
и а́ще соберу́тъ зла́то и сребро́ и вся́ку ве́щь кра́сну, и уви́дятъ жену́ еди́ну добру́ зра́комъ и красото́ю,
и вся́ сiя́ оста́вльше, на ню́ вне́млютъ, и от­ве́рстыми усты́ зря́тъ ю́, и вси́ о́ныя жела́ютъ па́че зла́та и сребра́ и вся́кiя ве́щи предрагі́я:
человѣ́къ отца́ сво­его́ оставля́етъ, и́же воспита́ его́ и свою́ страну́, и ко сво­е́й женѣ́ при­­лѣпля́ет­ся,
и съ жено́ю оставля́етъ ду́шу, и ниже́ отца́ па́мятуетъ, ни ма́тере, ниже́ страны́:
и от­сю́ду подоба́етъ ва́мъ разумѣ́ти я́ко жены́ вла́­ст­вуютъ ва́ми: не болѣ́знуете ли, и тружда́етеся, и вся́ жена́мъ даете́ и при­­но́сите?
и взе́млетъ человѣ́къ ору́жiе свое́, и исхо́дитъ на пу́ть твори́ти разбо́й, [уби́й­ст­ва,] и татьбу́ и на мо́ре пла́вати и на рѣ́ки,
и льва́ ви́дитъ, и во мра́къ вхо́дитъ: и егда́ укра́детъ и похи́титъ и коры́сть обря́щетъ, ко воз­лю́блен­нѣй сво­е́й при­­но́ситъ:
и па́че лю́битъ человѣ́къ жену́ свою́, не́жели отца́ и ма́терь:
и мно́зи обезу́мишася от­ ли́цъ же́нскихъ и раби́ бы́ша ра́ди тѣ́хъ,
и мно́зи погибо́ша и прельсти́шася и согрѣши́ша ра́ди же́нъ:
и ны́нѣ не вѣ́руете ли мнѣ́? не вели́къ ли е́сть ца́рь во вла́сти сво­е́й? не вся́ ли страны́ не смѣ́ютъ при­­косну́тися ему́?
ви́дѣхъ его́ и апами́ню, дще́рь Варта́ка ди́внаго, нало́жницу царе́ву, сѣдя́щую одесну́ю царя́
и отъ­е́млющую дiади́му со главы́ царе́вы и воз­лага́ющу на себе́, и по лани́тѣ бiя́ше царя́ лѣ́вою руко́ю:
и кромѣ́ си́хъ ца́рь от­ве́рстыми усты́ зря́ше на ню́: и а́ще посмѣе́т­ся предъ ни́мъ, смѣе́т­ся и о́нъ: а́ще же разгнѣ́вана бу́детъ на́нь, ласка́етъ ю́, до́ндеже при­­мири́т­ся ему́:
О, му́жiе, не си́льны ли жены́, я́ко си́це творя́тъ?
И тогда́ ца́рь и вельмо́жи смотря́ху дру́гъ на дру́га. И нача́ глаго́лати о и́стинѣ:
О, му́жiе, не си́льны ли жены́? вели́ка земля́, и высо́ко не́бо, и бы́стро тече́нiемъ со́лнце, я́ко обраща́ет­ся на кру́зѣ небе́снѣмъ и па́ки при­­тека́етъ на мѣ́сто свое́ во еди́нъ де́нь:
не вели́къ ли, и́же сiя́ твори́тъ? и и́стина вели́ка и крѣпча́е па́че всѣ́хъ:
вся́ земля́ и́стину при­­зыва́етъ, и не́бо о́ную благословля́етъ, и вся́ дѣла́ трясу́т­ся и трепе́щутъ [ея́], и нѣ́сть съ не́ю оби́ды ни еди́ныя:
оби́дитъ вино́, оби́дитъ ца́рь, оби́дятъ жены́, непра́ведни вси́ сы́нове человѣ́честiи, и непра́ведна вся́ дѣла́ и́хъ сицева́я, и нѣ́сть въ ни́хъ и́стины, и во сво­е́й непра́вости погиба́ютъ:
и́стина же пребыва́етъ и воз­мога́етъ во вѣ́къ, и живе́тъ и облада́етъ во вѣ́къ вѣ́ка,
и нѣ́сть у нея́ прiя́тiя лица́, ниже́ разли́чiя, но пра́вая твори́тъ и от­ всѣ́хъ непра́ведныхъ и лука́выхъ огреба́ет­ся, и вси́ благоволя́тъ въ дѣ́лѣхъ ея́,
и нѣ́сть въ судѣ́ ея́ ничто́же непра́ведно: и сiя́ крѣ́пость и ца́р­ст­во, и вла́сть и вели́че­с­т­во всѣ́хъ вѣко́въ: благослове́нъ Бо́гъ и́стины.
И преста́ глаго́лати. И вси́ лю́дiе тогда́ возопи́ша и реко́ша: вели́ка е́сть и́стина и премога́етъ.
Тогда́ ца́рь рече́ ему́: проси́ е́же хо́щеши, мно́жае пи́саныхъ, и да́мъ тебѣ́, поне́же обрѣ́тенъ еси́ мудрѣ́йшiй, и бли́зъ мене́ да ся́деши, и сро́дникъ мо́й нарече́шися.
Тогда́ рече́ царю́: помяни́ обѣща́нiе твое́, и́мже обѣща́лъ еси́ созда́ти Иерусали́мъ въ де́нь, въ о́ньже ца́р­ст­во твое́ прiя́лъ еси́,
и вся́ сосу́ды взя́тыя изъ Иерусали́ма от­пусти́ти, и́хже от­лучи́ ки́ръ, егда́ закля́т­ся изсѣщи́ Вавило́нъ, и обѣща́ посла́ти та́мо:
ты́ же обѣща́лъ еси́ созда́ти хра́мъ, его́же сожго́ша Идуме́е, егда́ опустоше́на бы́сть Иуде́а от­ халде́и:
и ны́нѣ сiе́ е́сть, е́же прошу́ от­ тебе́, го́споди царю́ и о то́мъ молю́ тя, и сiе́ е́сть вели́че­с­т­во, е́же от­ тебе́: молю́ у́бо, да сотвори́ши обѣща́нiе, е́же обѣща́лъ еси́ царю́ небе́сному сотвори́ти изъ у́стъ тво­и́хъ.
Тогда́ воста́въ ца́рь да́рiй, облобыза́ его́ и написа́ о не́мъ посла́нiе ко всѣ́мъ прави́телемъ и во­ево́дамъ, и намѣ́ст­никомъ и вельмо́жамъ, да прово́дятъ его́ и всѣ́хъ су́щихъ съ ни́мъ восходя́щихъ созида́ти Иерусали́мъ:
и всѣ́мъ намѣ́ст­никомъ, и́же бя́ху въ килисирі́и и Финикі́и и и́же въ Лива́нѣ, написа́ посла́нiе, да при­­во́зятъ древа́ ке́дрова от­ Лива́на во Иерусали́мъ и да созида́ютъ съ ни́мъ гра́дъ:
писа́ же и всѣ́мъ Иуде́омъ восходя́щымъ от­ ца́р­ст­ва во Иуде́ю о свобо́дѣ, да вся́къ си́льный и вельмо́жа, и намѣ́ст­никъ и прави́тель не при­­хо́дитъ ко врато́мъ и́хъ,
и всю́ страну́, ю́же обдержа́тъ, безда́н­ну бы́ти и́мъ: и Идуме́е да оста́вятъ се́ла иуде́йская, и́миже облада́ютъ:
и на созида́нiе хра́ма дая́ти по вся́кое лѣ́то тала́нтъ два́десять, до́ндеже сози́ждет­ся:
и на же́ртвен­никъ всесожже́нiя при­­носи́ти на вся́къ де́нь, я́коже имѣ́ютъ за́повѣдь, ины́хъ тала́нтъ седмь­на́­де­сять, да при­­но́сятъ де́сять на ко́­еждо лѣ́то:
и всѣ́мъ при­­ходя́щымъ от­ Вавило́на созида́ти гра́дъ, да бу́детъ свобо́да и́мъ и сыно́мъ и́хъ, и всѣ́мъ свяще́н­никомъ при­­ходя́щымъ.
Написа́ же и подая́нiе, и свяще́н­ническую ри́зу [повелѣ́ да́ти], въ не́йже слу́жатъ.
И леви́томъ писа́ дая́ти обро́къ да́же до дне́, въ о́ньже соверши́т­ся до́мъ и Иерусали́мъ сози́ждет­ся.
И всѣ́мъ стрегу́щымъ гра́да писа́, дая́ти и́мъ жре́бiи и обро́ки.
И от­пусти́ вся́ сосу́ды, я́же от­лучи́ ки́ръ от­ Вавило́на, и вся́ ели́ка рече́ ки́ръ сотвори́ти, и о́нъ повелѣ́ твори́ти и посла́ти во Иерусали́мъ.
И егда́ изы́де ю́ноша [се́й], воз­дви́гъ лице́ на не́бо пря́мо Иерусали́му, благослови́ Царя́ небе́снаго, глаго́ля:
от­ тебе́ побѣ́да и от­ тебе́ прему́дрость, и твоя́ сла́ва, и а́зъ ра́бъ тво́й:
благослове́нъ еси́, и́же да́лъ еси́ мнѣ́ прему́дрость, и тебѣ́ исповѣ́мся, Го́споди Бо́же оте́цъ на́шихъ.
И прiя́ посла́нiя, и изы́де, и прiи́де въ Вавило́нъ, и воз­вѣсти́ бра́тiи сво­е́й всѣ́мъ.
И благослови́ша Бо́га оте́цъ сво­и́хъ, я́ко даде́ и́мъ осла́бу и от­пуще́нiе,
да взы́дутъ и сози́ждутъ Иерусали́мъ и хра́мъ, идѣ́же именова́но е́сть и́мя его́ въ не́мъ. И ра́довахуся съ мусикі́ею и весе́лiемъ дні́й се́дмь.
И начал говорить второй, сказавший о силе царя.
О, мужи! Не сильны ли люди, владеющие землею и морем и всем содержащимся в них?
Но царь превозмогает и господствует над ними и повелевает ими, и во всем, что бы ни сказал им, они повинуются.
Если скажет, чтоб они ополчались друг против друга, они исполняют; если пошлет их против неприятелей, они идут и разрушают горы и стены и башни,
и убивают и бывают убиваемы, но не преступают слова царского; если же победят, всё приносят царю, что получат в добычу, и все прочее.
И те, которые не ходят на войну и не сражаются, но возделывают землю, после посева, собрав жатву, также приносят царю
и, понуждая один другого, приносят царю дани.
И он один, если скажет убить – убивают; если скажет отпустить – отпускают; сказал бить – бьют;
сказал опустошить – опустошают; сказал строить – строят; сказал срубить – срубают; сказал насадить – насаждают;
и весь народ его и войско его повинуются ему. Кроме того, он возлежит, ест и пьет и спит,
а они стерегут вокруг него и не могут никто отойти и делать дела свои, и не могут ослушаться его.
О, мужи! Не сильнее ли всех царь, когда так повинуются ему? – И замолчал.
Третий же, сказавший о женщинах и об истине, – это был Зоровавель, – начал говорить:
О, мужи! Не велик ли царь, и многие из людей, и не сильно ли вино? Но кто господствует над ними и владеет ими? не женщины ли?
Жены родили царя и весь народ, который владеет морем и землею;
и от них родились и ими вскормлены насаждающие виноград, из которого делается вино;
они делают одежды для людей и доставляют украшение людям, и люди не могут быть без жен.
Если соберут золото и серебро и всякие драгоценности, а потом увидят одну женщину, хорошую лицом и красивую,
оставив все, устремляются к ней и, раскрыв рот, смотрят на нее, и все прилепляются к ней более, чем к золоту и серебру и ко всякой дорогой вещи.
Человек оставляет воспитавшего его отца и страну свою и прилепляется к жене своей,
и с женою оставляет душу, и не помнит ни отца, ни матери, ни страны своей.
И из этого должно вам познать, что женщины господствуют над вами. Не подъемлете ли вы трудов и не напрягаете ли усилий, и не отдаете ли и не приносите ли всего женам?
Берет человек меч свой и отправляется, чтобы выходить на дороги и грабить и красть, и готов плавать по морю и рекам,
льва встречает, и во тьме скитается; но лишь только украдет, похитит и ограбит, относит то к возлюбленной.
И более любит человек жену свою, нежели отца и мать.
Многие сошли с ума из-за женщин и сделались рабами через них.
Многие погибли и сбились с пути и согрешили через женщин.
Неужели теперь не поверите мне? Не велик ли царь властью своею? Не боятся ли все страны прикоснуться к нему?
Я видел его и Апамину, дочь славного Вартака, царскую наложницу, сидящую по правую сторону царя;
она снимала венец с головы царя и возлагала на себя, а левою рукою ударяла царя по щеке.
И при всем том царь смотрел на нее, раскрыв рот: если она улыбнется ему, улыбается и он; если же она рассердится на него, он ласкает ее, чтобы помирилась с ним.
О, мужи! Как же не сильны женщины, когда так поступают они?
Тогда царь и вельможи взглянули друг на друга, а он начал говорить об истине.
О, мужи! Не сильны ли женщины? Велика земля, и высоко небо, и быстро в своем течении солнце, ибо оно в один день обходит круг неба и опять возвращается на свое место.
Не велик ли Тот, Кто совершает это? И истина велика и сильнее всего.
Вся земля взывает к истине, и небо благословляет ее, и все дела трясутся и трепещут пред нею. И нет в ней неправды.
Неправедно вино, неправеден царь, неправедны женщины, несправедливы все сыны человеческие и все дела их таковы, и нет в них истины, и они погибнут в неправде своей;
а истина пребывает и остается сильною в век, и живет и владычествует в век века.
И нет у ней лицеприятия и различения, но делает она справедливое, удаляясь от всего несправедливого и злого, и все одобряют дела ее.
И нет в суде ее ничего неправого; она есть сила и царство и власть и величие всех веков: благословен Бог истины!
И перестал он говорить. И все возгласили тогда и сказали: велика истина и сильнее всего.
Тогда царь сказал ему: проси, чего хочешь, более написанного, и дадим тебе, так как ты оказался мудрейшим, и будешь сидеть подле меня и будешь называться родственником моим.
Тогда сказал он царю: вспомни обещание, данное тобою в тот день, в который ты принял царство твое, что ты построишь Иерусалим
и отошлешь все сосуды, взятые из Иерусалима, которые отобрал Кир, когда дал обеты разорить Вавилон, и обещался выслать их туда.
А ты обещался построить храм, который сожгли Идумеи, когда Иудея опустошена была Халдеями.
И об этом самом теперь я прошу тебя, господин царь, и умоляю тебя, и в этом величие твое: прошу тебя исполнить обещание, которое ты устами твоими обещал Царю Небесному исполнить.
Тогда царь Дарий, встав, поцеловал его, и написал ему письма ко всем правителям и начальникам областей и военачальникам и сатрапам, чтобы они пропустили его и с ним всех, идущих строить Иерусалим.
Также писал письма ко всем местным начальникам в Келе-Сирии и Финикии и находящимся на Ливане, чтобы привозили с Ливана в Иерусалим кедровые дерева и помогали ему строить город.
Писал о свободе и для всех Иудеев, отправляющихся из царства в Иудею, чтобы никто из имеющих власть, областной начальник и сатрап и правитель, не приходил к дверям их,
но чтобы вся страна, которою они владеют, изъята была от даней, и чтоб Идумеи оставили селения Иудеев, которыми они владеют;
также, чтобы даваемо было на построение храма каждогодно по двадцати талантов, доколе не будет построен;
и для приношения на жертвенник каждодневных всесожжений, сверх семнадцати предписанных, даваемо было еще по десяти талантов в год;
и чтобы всем отправляющимся из Вавилона была свобода строить город, как самим, так и потомкам их и всем священникам, которые пойдут.
Писал также и о содержании и о священническом облачении, в котором служат.
Написал давать содержание и левитам до того дня, когда совершится храм и построен будет Иерусалим;
и всем, стерегущим город, предписал давать жалованье и продовольствие.
Отпустил и все сосуды, которые отделил Кир из Вавилона; и всё, что велел сделать Кир, и он повелел исполнить и послать в Иерусалим.
И когда вышел юноша, то устремил лице свое на небо против Иерусалима, возблагодарил Царя Небесного и сказал:
от Тебя победа и от Тебя мудрость, и Твоя слава, а я Твой раб.
Благословен Ты, даровавший мне мудрость, и благодарю Тебя, Господи, Боже отцов наших.
И, взяв письма, отправился и пришел в Вавилон и объявил всем братьям своим.
И они возблагодарили Бога отцов своих за то, что даровал им свободу и разрешение
идти и строить Иерусалим и храм, на котором наречено имя Его. И ликовали с музыкою и веселием семь дней.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible