Скрыть
7:2
7:3
7:5
7:6
7:7
7:8
7:9
7:10
7:11
7:12
7:13
7:14
7:15
Церковнославянский (рус)
Тогда́ Сиси́н­нiй епа́рхъ килисирі́йскiй и Финикі́йскiй, и саѳравуза́нъ, и дру́зiе, послѣ́ду­ю­ще от­ да́рiа царя́ повелѣ́нiемъ,
настоя́ху свяще́н­нымъ дѣло́мъ, при­­лѣ́жнѣе содѣ́й­ст­ву­ю­ще старѣ́йшинамъ Иуде́евъ и священ­нонача́лникомъ:
и благопоспѣ́шна бя́ху свяще́н­ная дѣла́, прорица́ющымъ Агге́ю и заха́рiи проро́комъ.
И соверши́ша сiя́ по за́повѣди Го́спода Бо́га Изра́илева и съ повелѣ́нiемъ ки́ра и да́рiа и Артаксе́ркса царе́й пе́рсскихъ:
и соверше́нъ бы́сть до́мъ святы́й да́же до тре́тiяго и двадеся́таго дне́ ме́сяца Ада́ра, шеста́го лѣ́та да́рiа царя́.
И сотвори́ша сы́нове Изра́илевы и свяще́н­ницы и леви́ти и про́чiи, и́же бя́ху от­ плѣне́нiя, при­­ста́влен­нiи, по напи́сан­нымъ въ кни́зѣ Моисе́овѣ,
и при­­несо́ша во обновле́нiе святи́лища Госпо́дня юнце́въ сто́, овно́въ двѣ́сти, а́гнцевъ четы́ре ста́,
козло́въ за грѣхи́ всего́ Изра́иля два­на́­де­сять по числу́, от­ племенонача́лниковъ Изра́илевыхъ два­на́­де­ся­ти.
И ста́ша свяще́н­ницы и леви́ти по племено́мъ одѣ́яни въ ри́зы, надъ дѣ́лы Го́спода Бо́га Изра́илева, по кни́зѣ Моисе́овѣ, и вра́тари надъ кі́имиждо две́рми,
И содѣ́яша сы́нове Изра́илевы съ су́щими от­ плѣне́нiя па́сху въ четвертый­на́­де­сять де́нь пе́рваго ме́сяца, егда́ освяти́шася свяще́н­ницы и леви́ти.
Вси́ же сы́нове плѣне́нiя не вку́пѣ очи́стишася, поне́же леви́ти вси́ вку́пѣ очи́стишася
и пожро́ша па́сху всѣ́мъ сыново́мъ плѣне́нiя и бра́тiямъ и́хъ свяще́н­никомъ и себѣ́ са́ми.
И ядо́ша сы́нове Изра́иле́вы, и́же от­ плѣне́нiя, вси́ от­лучи́в­шiися от­ ме́рзостей язы́ковъ земли́, и́щуще Го́спода,
и пра́здноваша пра́здникъ опрѣсно́ковъ се́дмь дні́й, веселя́щеся предъ Го́сподемъ,
поне́же обрати́ совѣ́тъ царя́ Ассирі́йскаго къ ни́мъ, е́же укрѣпи́ти ру́ки и́хъ на дѣла́ Го́спода Бо́га Изра́илева.
Тогда Сисинни, правитель Келе-Сирии и Финикии, и Сафравузан и товарищи их, следуя повеленному от царя Дария,
усердно принялись за святое дело, помогая старейшинам и священноначальникам Иудейским.
И успешно шло святое дело, при пророчествах пророков Аггея и Захарии.
И совершили всё по повелению Господа, Бога Израилева, и по воле Кира, Дария и Артаксеркса, царей Персидских.
Окончен святый дом к двадцать третьему дню месяца Адара, на шестом году царя Дария.
И сделали сыны Израиля, священники и левиты и прочие, возвратившиеся из плена, которые были приставлены, всё по написанному в книге Моисея.
И принесли в жертву на обновление храма Господня сто волов, двести овнов, четыреста агнцев,
двенадцать козлов за грехи всего Израиля, по числу двенадцати колен Израильских.
И стояли священники и левиты по племенам, в облачении, при делах Господа Бога Израилева, согласно с книгою Моисеевою, и привратники при каждых воротах.
И устроили возвратившиеся из плена сыны Израилевы пасху в четырнадцатый день первого месяца, когда очистились священники и левиты вместе,
и все сыны пленения, потому что очистились, ибо левиты все вместе очистились.
И закололи пасхальных агнцев для всех сынов плена, для братьев своих, священников, и для себя самих.
И ели сыны Израилевы, возвратившиеся из плена, все, которые, удалившись от мерзостей народов земли, взыскали Господа.
И праздновали праздник опресноков семь дней, радуясь пред Господом,
что Он обратил к ним сердце царя Ассирийского, чтоб укрепить руки их на дела Господа Бога Израилева.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible