Скрыть

Е́здры 2-я, Глава 8

Толкования
8:2
8:3
8:4
8:6
8:7
8:8
8:9
8:10
8:11
8:12
8:13
8:14
8:15
8:16
8:17
8:18
8:19
8:20
8:21
8:22
8:23
8:24
8:25
8:26
8:27
8:29
8:30
8:31
8:32
8:33
8:34
8:35
8:36
8:37
8:38
8:39
8:40
8:41
8:42
8:43
8:44
8:45
8:46
8:47
8:48
8:50
8:51
8:52
8:53
8:54
8:55
8:56
8:57
8:58
8:59
8:60
8:61
8:62
8:63
8:64
8:65
8:67
8:68
8:69
8:70
8:71
8:72
8:73
8:74
8:75
8:76
8:77
8:78
8:79
8:80
8:81
8:82
8:83
8:84
8:85
8:86
8:87
8:88
8:89
8:90
8:91
8:92
Церковнославянский (рус)
И по си́хъ, ца́р­ст­ву­ю­щу Артаксе́рксу царю́ пе́рсскому, при­­ступи́ Е́здра сы́нъ сарі́инъ, езері́евъ, хелкі́евъ, Салу́мовъ,
саду́ковъ, Ахито́въ, Амарі́евъ, Езі́евъ, мемеро́ѳовъ, Заре́евъ, Сауі́евъ, Вокка́евъ, Авису́мовъ, Финее́совъ, Елеаза́ровъ, Ааро́на пе́рваго свяще́н­ника:
то́й Е́здра взы́де от­ Вавило́на, я́ко книго́чiй благоразу́менъ сы́й въ зако́нѣ Моисе́овѣ, да́н­нѣмъ от­ Го́спода Бо́га Изра́илева,
и даде́ ему́ ца́рь сла́ву, обрѣ́тшему благода́ть предъ ни́мъ, надъ всѣ́ми досто́ин­ствы его́.
И взыдо́ша вку́пѣ съ ни́мъ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ, и свяще́н­никовъ и леви́товъ, и священ­нопѣвце́въ и вра́тарей и рабо́въ церко́вныхъ во Иерусали́мъ,
лѣ́та седма́го ца́р­ст­ву­ю­щу Артаксе́рксу въ пя́тый ме́сяцъ: то́ лѣ́то седмо́е царю́: изше́дше бо изъ Вавило́на въ новоме́сячiи пе́рваго ме́сяца, прiидо́ша во Иерусали́мъ по да́н­ному и́мъ поспѣ́ху въ пу́ть от­ Го́спода:
и́бо Е́здра мно́гое свѣ́дѣнiе обдержа́­ше, дабы́ ничто́ оста́вити су́щихъ от­ зако́на Госпо́дня и от­ за́повѣди, е́же научи́ти всего́ Изра́иля всѣ́мъ оправда́ниемъ и судьба́мъ.
Прiи́де же напи́сан­ное повелѣ́нiе от­ Артаксе́ркса царя́ ко е́здрѣ свяще́н­нику и чтецу́ зако́на Госпо́дня, его́же е́сть списа́нiе подлежа́щее:
ца́рь Артаксе́рксъ е́здрѣ свяще́н­нику и чтецу́ зако́на Госпо́дня ра́доватися:
человѣколю́бно а́зъ суди́въ, повелѣ́хъ хотя́щымъ от­ язы́ка Иуде́йскаго съ во́лею благо́ю, и от­ свяще́н­никъ и Леви́тъ, и и́же су́ть въ ца́р­ст­вiи на́­шемъ, ити́ съ тобо́ю во Иерусали́мъ:
ели́цы у́бо вожделѣ́ютъ, да соберу́т­ся и по́йдутъ съ тобо́ю, я́коже уго́дно мнѣ́ и седми́ друго́мъ мо­и́мъ совѣ́тникомъ:
да уви́дятъ дѣ́емая во Иуде́и и Иерусали́мѣ, я́коже е́сть въ зако́нѣ Госпо́дни,
и да вно́сятъ да́ры Го́споду Изра́илеву, и́хже обѣща́хъ а́зъ и дру́зи во Иерусали́мъ, и все́ зла́то и сребро́, е́же обрѣ́тено бу́детъ во странѣ́ Вавило́нстѣй, Го́споду во Иерусали́мъ, съ дарова́н­нымъ от­ язы́ка во святи́лище Го́спода Бо́га и́хъ, е́же во Иерусали́мъ:
да собере́т­ся зла́то и сребро́ на юнцы́ и овны́ и а́гнцы, и я́же тѣ́мъ послѣ́дуютъ,
да при­­но́сятъ же́ртвы Го́споду на олта́рь Го́спода Бо́га и́хъ, и́же во Иерусали́мѣ:
и вся́ ели́ка хо́щеши съ бра́тiею тво­е́ю сотвори́ти зла́томъ и сребро́мъ, соверши́ по во́ли Бо́га тво­его́,
и свяще́н­ныя сосу́ды Госпо́дни, и́же даны́ су́ть тебѣ́, къ дѣ́лу до́му Го́спода Бо́га тво­его́, и́же во Иерусали́мѣ, да положи́ши предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ, и́же во Иерусали́мѣ:
и про́чая, ели́ка а́ще тебѣ́ потре́бна бу́дутъ къ дѣло́мъ хра́му Бо́га тво­его́, да да́си от­ ца́рскаго сокро́вища:
и а́зъ ца́рь Артаксе́рксъ повелѣ́хъ страже́мъ сокро́вища сирі́йскаго и Финикі́йскаго, да, ели́ко напи́шетъ Е́здра свяще́н­никъ и чте́цъ зако́на Го́спода Бо́га вы́шняго, при­­лѣ́жно даю́тъ ему́, да́же до сребра́ тала́нтъ ста́,
та́кожде и до пшени́цы спу́довъ ста́ и вина́ до мѣ́ръ ста́:
и и́на премно́га вся́ по зако́ну Бо́жiю да соверша́т­ся съ поспѣше́нiемъ Бо́гу вы́шнему, да не воста́нетъ гнѣ́въ на ца́р­ст­во царе́во и сыно́въ его́:
ва́мъ же глаго́лю, да всѣ́мъ свяще́н­никомъ и леви́томъ, и священ­нопѣвце́мъ и вра́тникомъ, и рабо́мъ церко́внымъ и писце́мъ це́ркве тоя́, ни еди́на да́нь, ниже́ и́на тягота́ бу́детъ, и ни еди́ну вла́сть имѣ́ти налага́ти что́ на ни́хъ:
ты́ же, е́здро, по прему́дрости Бо́жiей, поста́ви судiи́ и нача́лники, да су́дятъ во все́й сирі́и и Финикі́и всѣ́хъ вѣ́дущихъ зако́нъ Бо́га тво­его́, а невѣ́дущихъ учи́:
и вси́ ели́цы престу́пятъ зако́нъ Бо́га тво­его́ и ца́рскiй тща́телно да нака́жут­ся, или́ сме́ртiю, или́ ка́знiю, или́ сребра́ лише́нiемъ, или́ изгна́нiемъ.
И рече́ Е́здра книго́чiй: благослове́нъ еди́нъ Госпо́дь Бо́гъ оте́цъ мо­и́хъ, и́же даде́ сiя́ въ се́рдце царе́во просла́вити до́мъ его́, и́же во Иерусали́мѣ,
и мене́ почте́ предъ царе́мъ и совѣ́тниками и всѣ́ми дру́ги и вельмо́жи его́:
и а́зъ благоде́рзостенъ бы́хъ по по́мощи Го́спода Бо́га мо­его́, и собра́хъ от­ Изра́иля му́жы, да вку́пѣ взы́дутъ со мно́ю.
И сі́и предводи́телiе по сво­и́мъ оте́че­ст­вомъ и нача́л­ст­вомъ, и́же изыдо́ша со мно́ю изъ Вавило́на въ ца́р­ст­во Артаксе́ркса царя́:
От сыно́въ Финее́совыхъ Гирсо́нъ, от­ сыно́въ Иѳама́ровыхъ гамалiи́лъ, от­ сыно́въ дави́довыхъ латту́съ, сы́нъ сехені́евъ,
от­ сыно́въ форо́совыхъ Заха́рiа и съ ни́мъ опи́сан­ныхъ муже́й сто́ пятьдеся́тъ,
от­ сыно́въ фаа́ѳъ-моа́влихъ Елiаоні́а Заре́овъ и съ ни́мъ муже́й двѣ́сти,
от­ сыно́въ заѳо́­евыхъ сехені́а езеи́левъ и съ ни́мъ муже́й три́ста, от­ сыно́въ Ади́нихъ ови́ѳъ Ионаѳу́евъ и съ ни́мъ муже́й двѣ́сти пятьдеся́тъ,
от­ сыно́въ Ила́мовыхъ Иесі́а Гоѳолі́евъ и съ ни́мъ муже́й се́дмьдесятъ,
от­ сыно́въ Сафаті́евыхъ зараі́а михаи́ловъ и съ ни́мъ муже́й се́дмьдесятъ,
от­ сыно́въ Иоа́влихъ Аваді́а Иези́ловъ и съ ни́мъ муже́й двѣ́сти два­на́­де­сять,
от­ сыно́въ вані́евыхъ Ассалимо́ѳъ сы́нъ Иосафі́евъ и съ ни́мъ муже́й сто́ шестьдеся́тъ,
от­ сыно́въ ваві́евыхъ Заха́рiа виваі́евъ и съ ни́мъ муже́й два́десять о́смь,
от­ сыно́въ Аста́ѳовыхъ Иоа́н­нъ аката́нь и съ ни́мъ муже́й сто́ де́сять,
от­ сыно́въ Адоника́мовыхъ послѣ́днiи, и сiя́ су́ть имена́ и́хъ: Елифала́ сы́нъ Ие­уи́левъ и саме́а и съ ни́ма муже́й се́дмьдесятъ,
от­ сыно́въ ваго́евыхъ уѳі́й истаку́ровъ и съ ни́мъ муже́й се́дмьдесятъ.
И собра́хъ и́хъ къ рѣцѣ́ я́же нарица́ет­ся Ѳера́нъ, и ополчи́хомся три́ дни́ здѣ́, и пресмотри́хъ и́хъ.
И от­ сыно́въ свяще́н­ничихъ и от­ леви́тскихъ не обрѣ́тъ та́мо,
посла́хъ ко Елеаза́ру и Идуи́лу, и маазма́ну и алнаѳа́ну, и маме́ю и саме́ю и Иори́ву, наѳа́ну, ен­ната́ну, Заха́рiи и месулла́му, предводи́телемъ и уче́нымъ,
и реко́хъ и́мъ, да прiи́дутъ къ додде́ю вожду́, и́же на мѣ́стѣ сокровищехрани́лницы,
заповѣ́давъ и́мъ рещи́ додде́ю и бра́тiи его́ и су́щымъ на мѣ́стѣ сокровищехрани́телемъ, да по́слютъ къ на́мъ свяще́н­ствовати иму́щихъ въ дому́ [Го́спода] Бо́га на́­шего.
И при­­ведо́ша къ на́мъ держа́вною руко́ю Го́спода Бо́га на́­шего му́жы уче́ны от­ сыно́въ Моолі́а сы́на Леві́ина, сы́на Изра́илева, Асевеві́ю и сыно́въ его́ и бра́тiю осмь­на́­де­сять,
и Асеві́ю и Ан­ну́а и осе́а бра́та от­ сыно́въ хануне́евыхъ, и сыно́въ и́хъ муже́й два́десять:
и от­ церко́вныхъ служи́телей, и́хже даде́ дави́дъ и нача́лницы къ дѣ́ланiю леви́томъ, церко́вныхъ служи́телей двѣ́сти два́десять: всѣ́хъ же имена́ знаменова́н­на су́ть въ писа́нiи.
И обѣща́хъ ту́ по́стъ ю́ношамъ предъ Го́сподемъ Бо́гомъ на́шимъ,
да взы́щемъ от­ него́ благі́й пу́ть на́мъ и су́щымъ съ на́ми ча́домъ на́шымъ и ското́мъ.
Усрами́хбося проси́ти от­ царя́ пѣ́шихъ и ко́н­никовъ и проводнико́въ ра́ди охране́нiя на́мъ от­ супоста́тъ,
реко́хомъ бо царю́, я́ко си́ла Го́спода на́­шего бу́детъ со и́щущими его́ на вся́кое управле́нiе.
И па́ки помоли́хомся Го́споду Бо́гу на́­шему о си́хъ и ми́лостива получи́хомъ.
И от­лучи́хъ от­ племенонача́лниковъ и свяще́н­никовъ муже́й два­на́­де­сять есеврі́ю и Ассамі́ю и съ ни́ми от­ бра́тiи и́хъ муже́й де́сять,
и извѣ́сихъ и́мъ сребро́, зла́то и сосу́ды свяще́н­ныя до́му Бо́га на́­шего, я́же дарова́ ца́рь и совѣ́тницы его́ и вельмо́жи и ве́сь Изра́иль:
и извѣ́сивъ преда́хъ и́мъ сребра́ тала́нтъ ше́сть со́тъ пятьдеся́тъ, и сосу́дъ сре́бряныхъ тала́нтъ сто́, и зла́та тала́нтъ сто́, и сосу́довъ позлаще́н­ныхъ два́десять, и сосу́довъ мѣ́дяныхъ от­ избра́н­ныя мѣ́ди блеща́щихся златови́дныхъ, сосу́довъ два­на́­де­сять,
и реко́хъ и́мъ: и вы́ свя́ти есте́ Го́споду, и сосу́ди свя́ти, и зла́то и сребро́ обѣща́н­ное Го́споду Бо́гу оте́цъ на́шихъ:
бди́те и храни́те, до́ндеже воз­дади́те вы́ вся́ племенонача́лникомъ свяще́н­никовъ и леви́товъ и нача́лникомъ оте́че­ст­въ Изра́илевыхъ во Иерусали́мѣ въ сосудохрани́телницѣ до́му Бо́га на́­шего.
И прiе́мше свяще́н­ницы и леви́ти сребро́ и зла́то и сосу́ды во Иерусали́мъ, внесо́ша во хра́мъ Госпо́день.
И воз­дви́гшеся от­ рѣки́ Ѳеры́ въ дванадеся́тый де́нь пе́рваго ме́сяца, внидо́хомъ во Иерусали́мъ съ крѣ́пкою руко́ю Го́спода на́­шего, я́же съ на́ми: и изба́ви на́съ Госпо́дь от­ исхо́да пути́ от­ всѣ́хъ вра́гъ, и прiидо́хомъ во Иерусали́мъ.
И егда́ бы́сть та́мо тре́тiй де́нь, въ четве́ртый де́нь измѣ́реное зла́то и сребро́ пре́дано въ до́мъ Го́спода Бо́га на́­шего мармо́ѳѣ сы́ну урі́ину свяще́н­нику,
и съ ни́мъ [бѣ́] Елеаза́ръ сы́нъ Финее́совъ, и бы́ста съ ни́ма Иосава́дъ сы́нъ Иису́совъ и мои́ѳъ Саван­ні́евъ сы́нъ, леви́тяне: вся́ по числу́ и вѣ́су, и напи́санъ бы́сть ве́сь вѣ́съ и́хъ въ то́й ча́съ.
Прише́дшiи же от­ плѣне́нiя при­­несо́ша же́ртвы Бо́гу Изра́илеву юне́цъ два­на́­де­сять за ве́сь Изра́иль, ове́нъ де́вятьдесятъ ше́сть, а́гнецъ се́дмьдесятъ два́, козло́въ за спасе́нiе два­на́­де­сять вся́ въ же́ртву Госпо́дню.
И от­да́ша повелѣ́нiя царе́ва царе́вымъ стро­и́телемъ и епа́рхомъ килисирі́и и Финикі́и, и почто́ша язы́къ и хра́мъ Госпо́день.
И соверши́в­шымся си́мъ, при­­ступи́ша ко мнѣ́ предводи́телiе, глаго́люще:
не от­лучи́ся ро́дъ Изра́илевъ и нача́лницы, и свяще́н­ницы и леви́ти от­ иноплеме́н­ныхъ язы́ковъ земли́ и от­ нечисто́тъ и́хъ, от­ язы́къ Ханане́овъ и Хетте́овъ, и Ферезе́овъ и Иевусе́овъ, и Моави́товъ и Еги́птянъ и Идуме́овъ:
сопряго́шася бо со дще́рьми и́хъ, и ті́и и сы́нове и́хъ, и смѣси́ся сѣ́мя свято́е со иноплеме́н­ными язы́ки зе́мскими, и при­­ча́стницы бы́ша предводи́телiе и вельмо́жи беззако́нiя сего́ от­ нача́ла ве́щи.
И а́бiе, егда́ услы́шахъ сiя́, раздра́хъ одѣя́нiя и свяще́н­ную ри́зу, и терза́хъ власы́ главы́ и брады́, и сѣдѣ́хъ ско́рбенъ и печа́ленъ,
И собра́шася ко мнѣ́, ели́цы тогда́ подвиза́хуся во сло́вѣ Го́спода Бо́га Изра́илева, мнѣ́ пла́чущу о беззако́нiи, и сѣдѣ́хъ ско́рбенъ да́же до вече́рнiя же́ртвы:
и воста́хъ от­ поста́, раздра́на имѣ́ющь одѣя́нiя и свяще́н­ную ри́зу, преклони́въ колѣ́на и просте́ръ ру́цѣ ко Го́споду, реко́хъ:
Го́споди, постыдѣ́хся и усрами́хся предъ лице́мъ тво­и́мъ,
грѣси́ бо на́ши умно́жишася вы́ше гла́въ на́шихъ, и безу́мiя на́ша воз­двиго́шася да́же до небесе́,
еще́ от­ време́нъ оте́цъ на́шихъ, и есмы́ въ вели́цѣ грѣсѣ́ да́же до дне́ сего́:
и ра́ди грѣ́хъ на́шихъ и оте́цъ на́шихъ пре́дани есмы́ со бра́тiями на́шими и съ царьми́ на́шими и со свяще́н­ники на́шими царе́мъ земны́мъ въ ме́чь и плѣне́нiе и въ грабле́нiе со стыдѣ́нiемъ да́же до дне́шняго дне́:
и ны́нѣ коли́ко бы́сть на́мъ милосе́рдiе от­ тебе́, Го́споди Бо́же, е́же оста́вити на́мъ ко́рень и и́мя на мѣ́стѣ святы́ни тво­ея́
и е́же от­кры́ти свѣти́лникъ на́мъ въ дому́ Го́спода Бо́га на́­шего, да́ти на́мъ пи́щу во вре́мя рабо́ты на́­шея: и егда́ служи́хомъ, не бы́хомъ оста́влени от­ Го́спода Бо́га на́­шего,
но поста́ви на́съ во благода́ти предъ цари́ пе́рсскими да́ти на́мъ пи́щу,
и просла́вити хра́мъ Го́спода на́­шего, и воз­дви́гнути опустоше́н­ный Сiо́нъ, да́ти на́мъ тверды́ню во Иуде́и и Иерусали́мѣ:
и ны́нѣ что́ рече́мъ, Го́споди, имѣ́юще сiя́? преступи́хомъ бо повелѣ́нiя твоя́, я́же да́лъ еси́ руко́ю отроко́въ тво­и́хъ проро́ковъ, глаго́ля:
я́ко земля́, въ ню́же хо́дите наслѣ́дити, земля́ оскверне́на е́сть скве́рною иноплеме́н­ныхъ земли́, и нечистото́ю сво­е́ю напо́лниша ю́,
и ны́нѣ дще́рей ва́шихъ не сопрязи́те сыно́мъ и́хъ, и дще́рей и́хъ не прiе́млите сыново́мъ ва́шымъ,
и не взыщи́те ми́ра имѣ́ти съ ни́ми во все́ вре́мя, да укрѣпи́в­шеся яди́те блага́я земли́ и достоя́нiе раздѣля́ете сыново́мъ ва́шымъ да́же до вѣ́ка:
и я́же случа́ют­ся на́мъ, вся́ быва́ютъ ра́ди дѣ́лъ на́шихъ лука́выхъ и вели́кихъ грѣ́хъ на́шихъ: ты́ бо, Го́споди, облегчи́лъ еси́ грѣхи́ на́шя
и да́лъ еси́ на́мъ сицевы́й ко́рень, и па́ки обрати́хомся преступи́ти зако́нъ тво́й, е́же смѣси́тися съ нечистото́ю язы́къ зе́мскихъ:
не прогнѣ́вал­ся ли еси́ на ны́ погуби́ти на́съ, до́ндеже не оста́нет­ся ко́рень и сѣ́мя и и́мя на́­ше?
Го́споди Бо́же Изра́илевъ, и́стиненъ еси́, оста́хомся бо ко́рень до дне́шняго дне́:
се́, ны́нѣ есмы́ предъ тобо́ю во беззако́нiихъ на́шихъ, нѣ́сть бо ста́ти еще́ предъ тобо́ю въ си́хъ.
И егда́ моля́ся Е́здра исповѣ́дашеся, пла́чущь на земли́ ни́цъ просте́ртъ предъ хра́момъ, собра́шася къ нему́ от­ Иерусали́ма наро́дъ мно́гъ зѣло́, му́жiе и жены́, и ю́ноши и ю́ноты: пла́чь бо бы́сть вели́къ въ то́мъ мно́же­ст­вѣ.
И возопи́въ Иехоні́а Иеи́левъ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ, рече́: е́здро, мы́ согрѣши́хомъ ко Го́споду Бо́гу, поя́хомъ жены́ иноплеме́н­ничи от­ язы́къ земли́: и ны́нѣ е́сть предъ тобо́ю ве́сь Изра́иль:
въ то́мъ да бу́детъ на́мъ кля́тва предъ Го́сподемъ, е́же изгна́ти всѣ́хъ же́нъ на́шихъ, я́же от­ иноплеме́н­ныхъ, со ча́ды и́хъ, я́коже суди́ся тебѣ́, и ели́цы повину́ют­ся зако́ну Госпо́дню:
воста́въ соверша́й, къ тебѣ́ при­­сто­и́тъ дѣ́ло, и мы́ съ тобо́ю му́же­с­т­вен­но сотвори́мъ.
И воста́въ Е́здра, закля́ племенонача́лниковъ свяще́н­ническихъ и леви́тскихъ всего́ Изра́иля сотвори́ти по си́мъ. И кля́шася.
Французский (LSG)
В этом переводе выбранная книга отсутствует
καὶ μεταγενέστερος τούτων βασιλεύ­ον­τος ᾿Αρταξέρξου τοῦ Пερσῶν βασιλέως προ­σέβη Εσδρας Σαραιου τοῦ Εζεριου τοῦ Χελκιου τοῦ Σαλημου
τοῦ Σαδδουκου τοῦ Αχιτωβ τοῦ Αμαριου τοῦ Οζιου τοῦ Βοκκα τοῦ Αβισουε τοῦ Φινεες τοῦ Ελεαζαρ τοῦ Ααρων τοῦ πρώτου ἱερέως
οὗτος Εσδρας ἀνέβη ἐκ Βαβυλῶνος ὡς γραμματεὺς εὐφυὴς ὢν ἐν τῷ Μωυσέως νόμῳ τῷ ἐκδεδομένῳ ὑπὸ τοῦ θεοῦ τοῦ Ισραηλ
καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς δόξαν εὑρόν­τος χάριν ἐναν­τίον αὐτοῦ ἐπι­̀ πάν­τα τὰ ἀξιώματα αὐτοῦ
καὶ συν­ανέβησαν ἐκ τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ τῶν ἱερέων καὶ Λευιτῶν καὶ ἱεροψαλτῶν καὶ θυρωρῶν καὶ ἱεροδούλων εἰς Ιεροσόλυμα ἔτους ἑβδόμου βασιλεύ­ον­τος ᾿Αρταξέρξου ἐν τῷ πέμπτῳ μηνί οὗτος ἐνιαυτὸς ἕβδομος τῷ βασιλεῖ
ἐξελθόν­τες γὰρ ἐκ Βαβυλῶνος τῇ νουμηνίᾳ τοῦ πρώτου μηνὸς ἐν τῇ νουμηνίᾳ τοῦ πέμπτου μηνὸς παρεγένον­το εἰς Ιεροσόλυμα κατα­̀ τὴν δοθεῖσαν αὐτοῖς εὐοδίαν παρα­̀ τοῦ κυρίου ἐπ᾿ αὐτῷ
ὁ γὰρ Εσδρας πολλὴν ἐπι­στήμην περιεῖχεν εἰς τὸ μηδὲν παρα­λιπεῖν τῶν ἐκ τοῦ νόμου κυρίου καὶ ἐκ τῶν ἐν­τολῶν διδάξαι τὸν πάν­τα Ισραηλ πάν­τα τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα
προ­σπεσόν­τος δὲ τοῦ γραφέν­τος προ­στάγμα­τος παρα­̀ ᾿Αρταξέρξου τοῦ βασιλέως προ­̀ς Εσδραν τὸν ἱερέα καὶ ἀναγνώστην τοῦ νόμου κυρίου οὗ ἐστιν ἀν­τίγραφον τὸ ὑποκείμενον
βασιλεὺς ᾿Αρταξέρξης Εσδρα τῷ ἱερεῖ καὶ ἀναγνώστῃ τοῦ νόμου κυρίου χαίρειν
καὶ τὰ φιλάνθρωπα ἐγὼ κρίνας προ­σέταξα τοὺς βουλο­μέ­νους ἐκ τοῦ ἔθνους τῶν Ιουδαίων αἱρετίζον­τας καὶ τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν καὶ τῶν δὲ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ βασιλείᾳ συμπορεύ­εσθαί σοι εἰς Ιερουσαλημ
ὅσοι οὖν ἐνθυμοῦν­ται συν­εξορμάτωσαν καθάπερ δέδοκται ἐμοί τε καὶ τοῖς ἑπτὰ φίλοις συμβουλευταῖς
ὅπως ἐπι­σκέψων­ται τὰ κατα­̀ τὴν Ιουδαίαν καὶ Ιερουσαλημ ἀκολούθως ᾧ ἔχει ἐν τῷ νόμῳ τοῦ κυρίου
καὶ ἀπενεγκεῖν δῶρα τῷ κυρίῳ τοῦ Ισραηλ ἃ ηὐξάμην ἐγώ τε καὶ οἱ φίλοι εἰς Ιερουσαλημ καὶ πᾶν χρυσίον καὶ ἀργύριον ὃ ἐὰν εὑρεθῇ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς Βαβυλωνίας τῷ κυρίῳ εἰς Ιερουσαλημ σὺν τῷ δεδωρημένῳ ὑπὸ τοῦ ἔθνους εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ κυρίου αὐτῶν τὸ ἐν Ιερουσαλημ
συν­αχθῆναι τό τε χρυσίον καὶ ἀργύριον εἰς ταύρους καὶ κριοὺς καὶ ἄρνας καὶ τὰ τούτοις ἀκόλουθα
ὥστε προ­σενεγκεῖν θυσίας ἐπι­̀ τὸ θυσιαστήριον τοῦ κυρίου αὐτῶν τὸ ἐν Ιερουσαλημ
καὶ πάν­τα ὅσα ἂν βούλῃ μετὰ τῶν ἀδελφῶν σου ποιῆσαι χρυσίῳ καὶ ἀργυρίῳ ἐπι­τέλει κατα­̀ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ σου
καὶ τὰ ἱερὰ σκεύ­η τοῦ κυρίου τὰ διδόμενά σοι εἰς τὴν χρείαν τοῦ ἱεροῦ τοῦ θεοῦ σου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ
καὶ τὰ λοιπά ὅσα ἂν ὑποπίπτῃ σοι εἰς τὴν χρείαν τοῦ ἱεροῦ τοῦ θεοῦ σου δώσεις ἐκ τοῦ βασιλικοῦ γαζοφυλακίου
κἀγὼ δὲ ᾿Αρταξέρξης ὁ βασιλεὺς προ­σέταξα τοῖς γαζοφύλαξι Συρίας καὶ Φοινίκης ἵνα ὅσα ἂν ἀπο­στείλῃ Εσδρας ὁ ἱερεὺς καὶ ἀναγνώστης τοῦ νόμου τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου ἐπι­μελῶς διδῶσιν αὐτῷ ἕως ἀργυρίου ταλάν­των ἑκατόν
ὁμοίως δὲ καὶ ἕως πυροῦ κόρων ἑκατὸν καὶ οἴνου μετρητῶν ἑκατὸν καὶ ἅλα ἐκ πλή­θους
πάν­τα τὰ κατα­̀ τὸν τοῦ θεοῦ νόμον ἐπι­τελεσθήτω ἐπι­μελῶς τῷ θεῷ τῷ ὑψίστῳ ἕνεκα τοῦ μὴ γενέσθαι ὀργὴν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ βασιλέως καὶ τῶν υἱῶν
καὶ ὑμῖν δὲ λέγεται ὅπως πᾶσι τοῖς ἱερεῦσιν καὶ τοῖς Λευίταις καὶ ἱεροψάλταις καὶ θυρωροῖς καὶ ἱεροδούλοις καὶ πραγματικοῖς τοῦ ἱεροῦ τούτου μηδεμία φορολογία μηδὲ ἄλλη ἐπι­βολὴ γίγνηται καὶ ἐξουσίαν μηδένα ἔχειν ἐπι­βαλεῖν τι τούτοις
καὶ σύ Εσδρα κατα­̀ τὴν σοφίαν τοῦ θεοῦ ἀνάδειξον κριτὰς καὶ δικαστάς ὅπως δικάζωσιν ἐν ὅλῃ Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ πάν­τας τοὺς ἐπι­στα­μέ­νους τὸν νόμον τοῦ θεοῦ σου καὶ τοὺς μὴ ἐπι­στα­μέ­νους δὲ διδάξεις
καὶ πάν­τες ὅσοι ἐὰν παρα­βαίνωσι τὸν νόμον τοῦ θεοῦ σου καὶ τὸν βασιλικόν ἐπι­μελῶς κολασθήσον­ται ἐάν τε καὶ θανάτῳ ἐάν τε καὶ τιμωρίᾳ ἢ ἀργυρικῇ ζημίᾳ ἢ ἀπαγωγῇ
εὐλογητὸς μόνος ὁ κύριος ὁ δοὺς ταῦτα εἰς τὴν καρδίαν τοῦ βασιλέως δοξάσαι τὸν οἶκον αὐτοῦ τὸν ἐν Ιερουσαλημ
καὶ ἐμὲ ἐτίμησεν ἔναν­τι τοῦ βασιλέως καὶ τῶν συμβουλευόν­των καὶ πάν­των τῶν φίλων καὶ μεγιστάνων αὐτοῦ
καὶ ἐγὼ εὐθαρσὴς ἐγενόμην κατα­̀ τὴν ἀν­τίλημψιν κυρίου τοῦ θεοῦ μου καὶ συν­ήγαγον ἐκ τοῦ Ισραηλ ἄνδρας ὥστε συν­αναβῆναί μοι
καὶ οὗτοι οἱ προ­ηγούμενοι κατα­̀ τὰς πατριὰς αὐτῶν καὶ τὰς μεριδαρχίας οἱ ἀναβάν­τες μετ᾿ ἐμοῦ ἐκ Βαβυλῶνος ἐν τῇ βασιλείᾳ Ἀρταξέρξου τοῦ βασιλέως
ἐκ τῶν υἱῶν Φινεες Γαρσομος ἐκ τῶν υἱῶν Ιεταμαρου Γαμηλος ἐκ τῶν υἱῶν Δαυιδ Αττους ὁ Σεχενιου
ἐκ τῶν υἱῶν Φορος Ζαχαριας καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἀπο­̀ γραφῆς ἄνδρες ἑκατὸν πεν­τήκον­τα
ἐκ τῶν υἱῶν Φααθμωαβ Ελιαωνιας Ζαραιου καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἄνδρες δια­κόσιοι
ἐκ τῶν υἱῶν Ζαθοης Σεχενιας Ιεζηλου καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἄνδρες τριακόσιοι ἐκ τῶν υἱῶν Αδινου Βην-Ιωναθου καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἄνδρες δια­κόσιοι πεν­τήκον­τα
ἐκ τῶν υἱῶν Ηλαμ Ιεσιας Γοθολιου καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἄνδρες ἑβδομήκον­τα
ἐκ τῶν υἱῶν Σαφατιου Ζαραιας Μιχαηλου καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἄνδρες ἑβδομήκον­τα
ἐκ τῶν υἱῶν Ιωαβ Αβαδια­ς Ιεζηλου καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἄνδρες δια­κόσιοι δέκα δύο
ἐκ τῶν υἱῶν Βανι Ασ­σαλιμωθ Ιωσαφιου καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἄνδρες ἑκατὸν ἑξήκον­τα
ἐκ τῶν υἱῶν Βαβι Ζαχαριας Βηβαι καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἄνδρες εἴκοσι ὀκτώ
ἐκ τῶν υἱῶν Ασγαθ Ιωανης Ακατα­ν καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἄνδρες ἑκατὸν δέκα
ἐκ τῶν υἱῶν Αδωνικαμ οἱ ἔσχατοι καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν Ελιφαλα­τος Ιεουηλ καὶ Σαμαιας καὶ μετ᾿ αὐτῶν ἄνδρες ἑβδομήκον­τα
ἐκ τῶν υἱῶν Βαγο Ουθι ὁ τοῦ Ισταλκουρου καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἄνδρες ἑβδομήκον­τα
καὶ συν­ήγαγον αὐτοὺς ἐπι­̀ τὸν λεγόμενον Θεραν ποταμόν καὶ παρενεβάλομεν αὐτόθι ἡμέρας τρεῖς καὶ κατέμαθον αὐτούς
καὶ ἐκ τῶν υἱῶν τῶν ἱερέων καὶ ἐκ τῶν Λευιτῶν οὐχ εὑρὼν ἐκεῖ
ἀπέστειλα προ­̀ς Ελεαζαρον καὶ Ιδουηλον καὶ Μαασμαν καὶ Ελναταν καὶ Σαμαιαν καὶ Ιωριβον Ναθαν Ενναταν Ζαχαριαν καὶ Μεσολαμον τοὺς ἡγου­μέ­νους καὶ ἐπι­στήμονας
καὶ εἶπα αὐτοῖς ἐλθεῖν προ­̀ς Αδδαιον τὸν ἡγούμενον τὸν ἐν τῷ τόπῳ τοῦ γαζοφυλακίου
ἐν­τειλά­με­νος αὐτοῖς δια­λεγῆναι Αδδαιω καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ καὶ τοῖς ἐν τῷ τόπῳ γαζοφύλαξιν ἀπο­στεῖλαι ἡμῖν τοὺς ἱερατεύ­σον­τας ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ κυρίου ἡμῶν
καὶ ἤγαγον ἡμῖν κατα­̀ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ κυρίου ἡμῶν ἄνδρας ἐπι­στήμονας τῶν υἱῶν Μοολι τοῦ Λευι τοῦ Ισραηλ Ασεβηβιαν καὶ τοὺς υἱοὺς καὶ τοὺς ἀδελφούς δέκα ὀκτώ
καὶ Ασεβιαν καὶ Αννουνον καὶ Ωσαιαν ἀδελφὸν ἐκ τῶν υἱῶν Χανουναιου καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἄνδρες εἴκοσι
καὶ ἐκ τῶν ἱεροδούλων ὧν ἔδωκεν Δαυιδ καὶ οἱ ἡγούμενοι εἰς τὴν ἐργασίαν τῶν Λευιτῶν ἱερόδουλοι δια­κόσιοι εἴκοσι πάν­των ἐσημάνθη ἡ ὀνοματογραφία
καὶ εὐξάμην ἐκεῖ νηστείαν τοῖς νεανίσκοις ἔναν­τι τοῦ κυρίου ἡμῶν
ζητῆσαι παρ᾿ αὐτοῦ εὐοδίαν ἡμῖν τε καὶ τοῖς συν­οῦσιν ἡμῖν τέκνοις ἡμῶν καὶ κτήνεσιν
ἐνετράπην γὰρ αἰτῆσαι τὸν βασιλέα πεζούς τε καὶ ἱππεῖς καὶ προ­πομπὴν ἕνεκεν ἀσφαλείας τῆς προ­̀ς τοὺς ἐναν­τιου­μέ­νους ἡμῖν
εἴπαμεν γὰρ τῷ βασιλεῖ ὅτι ἰσχὺς τοῦ κυρίου ἡμῶν ἔσται μετὰ τῶν ἐπι­ζητούν­των αὐτὸν εἰς πᾶσαν ἐπανόρθωσιν
καὶ πάλιν ἐδεήθημεν τοῦ κυρίου ἡμῶν κατα­̀ ταῦτα καὶ εὐιλάτου ἐτύχομεν
καὶ ἐχώρισα τῶν φυλάρχων τῶν ἱερέων ἄνδρας δέκα δύο καὶ Σερεβιαν καὶ Ασαβιαν καὶ μετ᾿ αὐτῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἄνδρας δέκα
καὶ ἔστησα αὐτοῖς τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ ἱερὰ σκεύ­η τοῦ οἴκου τοῦ κυρίου ἡμῶν ἃ αὐτὸς ἐδωρήσατο ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ σύμβουλοι αὐτοῦ καὶ οἱ μεγιστᾶνες καὶ πᾶς Ισραηλ
καὶ στήσας παρέδωκα αὐτοῖς ἀργυρίου τάλαν­τα ἑξακόσια πεν­τήκον­τα καὶ σκεύ­η ἀργυρᾶ ταλάν­των ἑκατὸν καὶ χρυσίου τάλαν­τα ἑκατὸν καὶ χρυσώματα εἴκοσι καὶ σκεύ­η χαλκᾶ ἀπο­̀ χρηστοῦ χαλκοῦ στίλβον­τα χρυσοειδῆ σκεύ­η δώδεκα
καὶ εἶπα αὐτοῖς καὶ ὑμεῖς ἅγιοί ἐστε τῷ κυρίῳ καὶ τὰ σκεύ­η ἅγια καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον εὐχὴ τῷ κυρίῳ κυρίῳ τῶν πατέρων ἡμῶν
ἀγρυπνεῖτε καὶ φυλάσ­σετε ἕως τοῦ παρα­δοῦναι αὐτὰ ὑμᾶς τοῖς φυλάρχοις τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν καὶ τοῖς ἡγου­μέ­νοις τῶν πατριῶν τοῦ Ισραηλ ἐν Ιερουσαλημ ἐν τοῖς παστοφορίοις τοῦ οἴκου τοῦ κυρίου ἡμῶν
καὶ οἱ παρα­λαβόν­τες οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύ­η τὰ ἐν Ιερουσαλημ εἰσήνεγκαν εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ κυρίου
καὶ ἀναζεύξαν­τες ἀπο­̀ τοῦ ποταμοῦ Θερα τῇ δωδεκάτῃ τοῦ πρώτου μηνὸς εἰσήλθομεν εἰς Ιερουσαλημ κατα­̀ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ κυρίου ἡμῶν τὴν ἐφ᾿ ἡμῖν καὶ ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐπι­̀ τῆς εἰσόδου ἀπο­̀ παν­τὸς ἐχθροῦ καὶ ἤλθομεν εἰς Ιερουσαλημ
καὶ γενομένης αὐτόθι ἡμέρας τρίτης σταθὲν τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον παρεδόθη ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Μαρμωθι Ουρια ἱερεῖ
καὶ μετ᾿ αὐτοῦ Ελεαζαρ ὁ τοῦ Φινεες καὶ ἦσαν μετ᾿ αὐτῶν Ιωσαβδος ᾿Ιησοῦ καὶ Μωεθ Σαβαννου οἱ Λευῖται προ­̀ς ἀριθμὸν καὶ ὁλκὴν ἅπαν­τα καὶ ἐγράφη πᾶσα ἡ ὁλκὴ αὐτῶν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ
οἱ δὲ παρα­γενόμενοι ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας προ­σήνεγκαν θυσίας τῷ θεῷ τοῦ Ισραηλ κυρίῳ ταύρους δώδεκα ὑπὲρ παν­τὸς Ισραηλ κριοὺς ἐνενήκον­τα ἕξ ἄρνας ἑβδομήκον­τα δύο τράγους ὑπὲρ σωτηρίου δέκα δύο ἅπαν­τα θυσίαν τῷ κυρίῳ
καὶ ἀπέδωκαν τὰ προ­στάγματα τοῦ βασιλέως τοῖς βασιλικοῖς οἰκονόμοις καὶ τοῖς ἐπάρχοις Κοίλης Συρίας καὶ Φοινίκης καὶ ἐδόξασαν τὸ ἔθνος καὶ τὸ ἱερὸν τοῦ κυρίου
καὶ τούτων τελεσθέν­των προ­σήλθοσάν μοι οἱ ἡγούμενοι λέγον­τες
οὐκ ἐχώρισαν τὸ ἔθνος τοῦ Ισραηλ καὶ οἱ ἄρχον­τες καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται τὰ ἀλλογενῆ ἔθνη τῆς γῆς καὶ τὰς ἀκαθαρσίας αὐτῶν Χαναναίων καὶ Χετταίων καὶ Φερεζαίων καὶ Ιεβουσαίων καὶ Μωαβιτῶν καὶ Αἰγυπτίων καὶ Ιδουμαίων
συν­ῴκησαν γὰρ μετὰ τῶν θυγατέρων αὐτῶν καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ ἐπεμίγη τὸ σπέρμα τὸ ἅγιον εἰς τὰ ἀλλογενῆ ἔθνη τῆς γῆς καὶ μετεῖχον οἱ προ­ηγούμενοι καὶ οἱ μεγιστᾶνες τῆς ἀνομίας ταύτης ἀπο­̀ τῆς ἀρχῆς τοῦ πράγμα­τος
καὶ ἅμα τῷ ἀκοῦσαί με ταῦτα διέρρηξα τὰ ἱμάτια καὶ τὴν ἱερὰν ἐσθῆτα καὶ κατέτιλα τοῦ τριχώμα­τος τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ πώγωνος καὶ ἐκάθισα σύννους καὶ περίλυπος
καὶ ἐπι­συν­ήχθησαν προ­́ς με ὅσοι ποτὲ ἐπεκινοῦν­το τῷ ῥήματι κυρίου τοῦ Ισραηλ ἐμοῦ πενθοῦν­τος ἐπι­̀ τῇ ἀνομίᾳ καὶ ἐκαθήμην περίλυπος ἕως τῆς δειλινῆς θυσίας
καὶ ἐξεγερθεὶς ἐκ τῆς νηστείας διερρηγμένα ἔχων τὰ ἱμάτια καὶ τὴν ἱερὰν ἐσθῆτα κάμψας τὰ γόνατα καὶ ἐκτείνας τὰς χεῖρας προ­̀ς τὸν κύριον ἔλεγον
κύριε ᾔσχυμμαι ἐν­τέτραμμαι κατα­̀ προ­́σωπόν σου
αἱ γὰρ ἁμαρτίαι ἡμῶν ἐπλεόνασαν ὑπὲρ τὰς κεφαλὰς ἡμῶν αἱ δὲ ἄγνοιαι ἡμῶν ὑπερήνεγκαν ἕως τοῦ οὐρανοῦ
ἀπο­̀ τῶν χρόνων τῶν πατέρων ἡμῶν καί ἐσμεν ἐν μεγά­λῃ ἁμαρτίᾳ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης
καὶ δια­̀ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν παρεδόθημεν σὺν τοῖς ἀδελφοῖς ἡμῶν καὶ σὺν τοῖς βασιλεῦσιν ἡμῶν καὶ σὺν τοῖς ἱερεῦσιν ἡμῶν τοῖς βασιλεῦσιν τῆς γῆς εἰς ῥομφαίαν καὶ αἰχμαλωσίαν καὶ προ­νομὴν μετὰ αἰσχύνης μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας
καὶ νῦν κατα­̀ πόσον τι ἐγενήθη ἡμῖν ἔλεος παρα­̀ σοῦ κύριε κατα­λειφθῆναι ἡμῖν ῥίζαν καὶ ὄνομα ἐν τῷ τόπῳ τοῦ ἁγιάσματός σου
καὶ τοῦ ἀνακαλύψαι φωστῆρα ἡμῶν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ κυρίου ἡμῶν δοῦναι ἡμῖν τροφὴν ἐν τῷ καιρῷ τῆς δουλείας ἡμῶν
καὶ ἐν τῷ δουλεύ­ειν ἡμᾶς οὐκ ἐγκατελείφθημεν ὑπὸ τοῦ κυρίου ἡμῶν ἀλλὰ ἐποίησεν ἡμᾶς ἐν χάριτι ἐνώπιον τῶν βασιλέων Пερσῶν
δοῦναι ἡμῖν τροφὴν καὶ δοξάσαι τὸ ἱερὸν τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ ἐγεῖραι τὴν ἔρημον Σιων δοῦναι ἡμῖν στε­ρέ­ωμα ἐν τῇ Ιουδαίᾳ καὶ Ιερουσαλημ
καὶ νῦν τί ἐροῦμεν κύριε ἔχον­τες ταῦτα παρέβημεν γὰρ τὰ προ­στάγματά σου ἃ ἔδωκας ἐν χειρὶ τῶν παίδων σου τῶν προ­φητῶν λέγων ὅτι
ἡ γῆ εἰς ἣν εἰσέρχεσθε κληρο­νο­μῆσαι ἔστιν γῆ μεμολυσμένη μολυσμῷ τῶν ἀλλογενῶν τῆς γῆς καὶ τῆς ἀκαθαρσίας αὐτῶν ἐνέπλη­σαν αὐτήν
καὶ νῦν τὰς θυγατέρας ὑμῶν μὴ συν­οικίσητε τοῖς υἱοῖς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν μὴ λάβητε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν
καὶ οὐ ζητήσετε εἰρηνεῦσαι τὰ προ­̀ς αὐτοὺς τὸν ἅπαν­τα χρόνον ἵνα ἰσχύσαν­τες φάγητε τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς καὶ κατα­κληρο­νο­μήσητε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν ἕως αἰῶνος
καὶ τὰ συμβαίνον­τα πάν­τα ἡμῖν γίγνεται δια­̀ τὰ ἔργα ἡμῶν τὰ πονηρὰ καὶ τὰς μεγά­λας ἁμαρτίας ἡμῶν
σὺ γάρ κύριε ἐκούφισας τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ ἔδωκας ἡμῖν τοιαύτην ῥίζαν πάλιν ἀνεκάμψαμεν παρα­βῆναι τὸν νόμον σου εἰς τὸ ἐπι­μιγῆναι τῇ ἀκαθαρσίᾳ τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς
οὐχὶ ὠργίσθης ἡμῖν ἀπο­λέσαι ἡμᾶς ἕως τοῦ μὴ κατα­λιπεῖν ῥίζαν καὶ σπέρμα καὶ ὄνομα ἡμῶν
κύριε τοῦ Ισραηλ ἀληθινὸς εἶ κατελείφθημεν γὰρ ῥίζα ἐν τῇ σήμερον
ἰδοὺ νῦν ἐσμεν ἐνώπιόν σου ἐν ταῖς ἀνομίαις ἡμῶν οὐ γὰρ ἔστιν στῆναι ἔτι ἔμπρο­σθέν σου ἐπι­̀ τούτοις
καὶ ὅτε προ­σευχό­με­νος Εσδρας ἀνθωμολογεῖτο κλαίων χαμαιπετὴς ἔμπρο­σθεν τοῦ ἱεροῦ ἐπι­συν­ήχθησαν προ­̀ς αὐτὸν ἀπο­̀ Ιερουσαλημ ὄχλος πολὺς σφόδρα ἄνδρες καὶ γυναῖκες καὶ νεανίαι κλαυθμὸς γὰρ ἦν μέγας ἐν τῷ πλή­θει
καὶ φωνήσας Ιεχονιας Ιεηλου τῶν υἱῶν Ισραηλ εἶπεν Εσδρα ἡμεῖς ἡμάρτομεν εἰς τὸν κύριον καὶ συν­ῳκίσαμεν γυναῖκας ἀλλογενεῖς ἐκ τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς καὶ νῦν ἐστιν ἐλπὶς τῷ Ισραηλ
ἐν τούτῳ γενέσθω ἡμῖν ὁρκωμοσία προ­̀ς τὸν κύριον ἐκβαλεῖν πάσας τὰς γυναῖκας ἡμῶν τὰς ἐκ τῶν ἀλλογενῶν σὺν τοῖς τέκνοις αὐτῶν ὡς ἐκρίθη σοι καὶ ὅσοι πειθαρχοῦσιν τῷ νόμῳ τοῦ κυρίου
ἀναστὰς ἐπι­τέλει προ­̀ς σὲ γὰρ τὸ πρᾶγμα καὶ ἡμεῖς μετὰ σοῦ ἰσχὺν ποιεῖν
καὶ ἀναστὰς Εσδρας ὥρκισεν τοὺς φυλάρχους τῶν ἱερέων καὶ Λευιτῶν παν­τὸς τοῦ Ισραηλ ποιῆσαι κατα­̀ ταῦτα καὶ ὤμοσαν
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible