Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга  Ездры
 

 
 •  
 • 9:2
 • 9:3
 • 9:4
 • 9:5
 • 9:6
 • 9:7
 • 9:8
 • 9:9
 • 9:10
 • 9:11
 • 9:12
 • 9:13
 • 9:14
 • 9:15
 • 9:16
 • 9:17
 • 9:18
 • 9:19
 • 9:20
 • 9:21
 • 9:22
 • 9:23
 • 9:24
 • 9:25
 • 9:26
 • 9:27
 • 9:28
 • 9:29
 • 9:30
 • 9:31
 • 9:32
 • 9:33
 • 9:34
 • 9:35
 • 9:36
 • 9:37
 • 9:39
 • 9:40
 • 9:41
 • 9:42
 • 9:43
 • 9:44
 • 9:45
 • 9:46
 • 9:47
 • 9:48
 • 9:49
 • 9:50
 • 9:51
 • 9:52
 • 9:53
 • 9:54
 • 9:55
 •  
 • И воста́въ е́здра от­ при­­тво́ра хра́ма, и́де въ сосудохрани́лницу Иоана́на сы́на Елiаси́вова,
 • и водвори́вся та́мо не вкуша́­ше хлѣ́ба, ниже́ воды́ пiя́ше, рыда́я о беззако́нiихъ вели́кихъ наро́да.
 • И бы́сть проповѣ́данiе во все́й Иуде́и и Иерусали́мѣ всѣ́мъ, и́же бя́ху от­ плѣне́нiя, е́же собра́тися во Иерусали́мъ:
 • и ели́цы не прiи́дутъ въ два́ или́ три́ дни́, по суду́ предсѣдя́щихъ старѣ́йшинъ во́змет­ся имѣ́нiе и́хъ, и то́й чу́ждь бу́детъ от­ мно́же­ст­ва бы́в­шаго въ плѣне́нiи.
 • И собра́шася вси́, и́же бя́ху от­ колѣ́на Иу́дина и Венiами́нова, въ три́ дни́ во Иерусали́мъ, се́й ме́сяцъ девя́тый, въ двадеся́тый де́нь ме́сяца,
 • и сѣдо́ша все́ мно́же­с­т­во на простра́н­ствiи церко́внѣмъ, дрожа́ще ра́ди зимы́ настоя́щiя.
 • И воста́въ е́здра рече́ и́мъ: вы́ беззако́н­но сотвори́ли есте́, и поя́сте себѣ́ жены́ иноплеме́н­ничи, да при­­ложите́ грѣхи́ ко Изра́илю:
 • и ны́нѣ дади́те исповѣ́данiе и сла́ву Го́споду Бо́гу оте́цъ на́шихъ
 • и сотвори́те во́лю его́, и от­лучи́теся от­ язы́къ земны́хъ и от­ же́нъ иноплеме́н­ныхъ.
 • И возопи́ все́ мно́же­с­т­во и реко́ша гла́сомъ вели́кимъ: та́ко, я́коже ре́клъ еси́, сотвори́мъ:
 • но мно́же­с­т­во вели́ко е́сть, и вре́мя зи́мно, и не мо́жемъ стоя́ти безъ покро́ва, а дѣ́ло нѣ́сть на́мъ еди́наго дне́, ни дву́, мно́го бо въ си́хъ согрѣши́хомъ:
 • да предста́нутъ же и предводи́телiе наро́да, и вси́, и́же съ на́ми обита́ютъ, ели́цы имѣ́ютъ же́нъ иноплеме́н­ныхъ, да прiи́дутъ обрѣ́тше вре́мя,
 • и от­ вся́каго мѣ́ста старѣ́йшины и судiи́, до́ндеже разрѣши́т­ся гнѣ́въ Госпо́день от­ на́съ, дѣ́ла сего́.
 • Ионаѳа́съ сы́нъ азаи́левъ и езекі́а Ѳокану́евъ сы́нъ прiя́ста по сему́, и месулла́мъ и Леви́съ и Савваті́й вку́пѣ содѣ́й­ст­воваша и́ма:
 • и сотвори́ша по всему́ сему́ бы́в­шiи от­ плѣне́нiя.
 • И избра́ себѣ́ е́здра свяще́н­никъ му́жы нача́лники оте́че­ст­въ и́хъ всѣ́хъ по и́мени, и сѣдо́ша вку́пѣ въ новоме́сячiи деся́таго ме́сяца испыта́ти дѣ́ло то́.
 • И при­­веде́но бы́сть ко оконча́нiю о муже́хъ, и́же имя́ху жены́ иноплеме́н­ничи, да́же до новоме́сячiя пе́рваго ме́сяца.
 • И обрѣто́шася от­ иере́евъ собра́в­шiися иму́ще же́нъ иноплеме́н­ничихъ:
 • от­ сыно́въ иису́са сы́на Иоседе́кова и бра́тiи его́ маѳи́ла и Елеаза́ръ, и Иори́въ и Иоада́нъ,
 • и воз­ложи́ша ру́ки, да изго́нятъ жены́ своя́, и во умилостивле́нiе овны́ за невѣ́дѣнiе свое́:
 • и от­ сыно́въ Емми́ровыхъ Анані́а и завде́й, и Иани́нъ и самі́а, и иереи́лъ и азарі́а,
 • и от­ сыно́въ фесу́ровыхъ Елiона́съ, Масі́а, Исма́илъ и наѳанаи́лъ, и окиди́лъ и Сало́а:
 • и от­ Леви́тъ Иозава́дъ и семе́й, и ко́лiй [се́й е́сть калита́] и фаѳе́й, и Иу́да и Ио́на:
 • от­ священ­нопѣвце́въ Елiаксу́ръ, вакху́ръ:
 • от­ две́рникъ Саллу́мъ и толва́нъ:
 • от­ Изра́иля, от­ сыно́въ форо́совыхъ иерма́, Иедді́а и Мелхі́а, и маи́лъ и Елеаза́ръ, и Асиві́а и Ваане́а,
 • от­ сыно́въ Ила́евыхъ Матѳані́а, заха́рiа и иереи́лъ, и иеримо́ѳъ и Аиді́а,
 • и от­ сыно́въ замо́ѳовыхъ Елiада́, Елиси́мъ, оѳоні́а, Иаримо́ѳъ, Сава́тъ и сарде́й,
 • и от­ сыно́въ вива́евыхъ Иоа́н­нъ и Анані́а, и Иозава́дъ и Емаѳі́й,
 • от­ сыно́въ мані́евыхъ Ола́мъ, маму́хъ, Иедде́й, Иасу́въ и Иасаи́лъ и иеримо́ѳъ,
 • и от­ сыно́въ Адді́евыхъ Нааѳі́й и Моосі́а, лаку́нъ и Наи́дъ, и Матѳані́а и сесѳи́лъ, и Валну́й и Манассі́а,
 • и от­ сыно́въ Ана́нихъ Елiона́ и Иасе́й, и Мелхі́а и Савве́й и Си́монъ хосаме́й,
 • и от­ сыно́въ Асо́мовыхъ алтане́й и Матѳі́й, и ване́а и Елифала́тъ, и Манассі́а и семе́й,
 • и от­ сыно́въ Ваані́иныхъ иеремі́а, момді́й, Исмаи́ръ, иуи́лъ, мавда́й и педiа́ и Ано́съ, равасiо́нъ и Иенаси́въ и мамнитанаи́мъ, Елiасі́й, вану́й, Елiалі́й, самі́й, селемі́а, наѳані́а, и от­ сыно́въ озора́евыхъ сесі́й, езри́лъ, азаи́лъ, сама́тъ, замврі́й, Ио́сифъ,
 • и от­ сыно́въ е́ѳмы Мазиті́а, завадаі́а, идаі́й, иуи́лъ, ване́а:
 • вси́ сі́и поя́ша себѣ́ жены́ иноплеме́н­ничи и от­пусти́ша и́хъ со ча́ды.
 • И всели́шася свяще́н­ницы и леви́ти, и и́же [бя́ху] от­ Изра́иля во Иерусали́мѣ и во странѣ́, въ новоме́сячiи седма́го ме́сяца, и сы́нове Изра́илевы во оби́телехъ сво­и́хъ.
 • И собра́ся все́ мно́же­с­т­во единоду́шно на простра́н­ство, е́же ко восто́ку вра́тъ свяще́н­ныхъ,
 • и реко́ша е́здрѣ архiере́ю и чтецу́, да при­­несе́тъ зако́нъ Моисе́овъ, пре́дан­ный от­ Го́спода Бо́га Изра́илева.
 • И при­­несе́ е́здра архiере́й зако́нъ всему́ мно́же­ст­ву, от­ му́жа да́же до жены́, и всѣ́мъ свяще́н­никомъ слы́шати зако́нъ въ новоме́сячiи седма́го ме́сяца,
 • и чтя́ше на простра́н­ствѣ, е́же предъ свяще́н­ными враты́ церко́вными, от­ у́тра да́же до полу́дне предъ мужми́ же и жена́ми: и да́ша все́ мно́же­с­т­во чу́в­ст­ва въ зако́нъ.
 • И ста́ е́здра свяще́н­никъ и чте́цъ зако́на на древя́нѣмъ Амво́нѣ, и́же содѣ́ланъ бы́сть:
 • и ста́ша при­­ не́мъ маттаѳі́а, саму́й, Анані́а, азарі́а, урі́а, езекі́а, Валаса́мъ одесну́ю,
 • ошу́юю же Фалде́й и Мисаи́лъ, Мелхі́а, Аоѳасу́въ, наварі́а, заха́рiа.
 • И взе́мъ е́здра кни́гу зако́на предъ всѣ́мъ мно́же­с­т­вомъ, предсѣдя́ше бо во сла́вѣ предъ всѣ́ми,
 • и егда́ толкова́­ше зако́нъ, вси́ пря́мо стоя́ху. И благослови́ е́здра Го́спода Бо́га вы́шняго, Бо́га Савао́ѳа Вседержи́теля.
 • И воз­гласи́ ве́сь наро́дъ: ами́нь. И воз­дви́гше горѣ́ ру́ки и при­­па́дше на зе́млю, поклони́шася Го́споду.
 • Иису́съ и Ану́й, и сараві́а и Иади́нъ и Иаку́въ, Саваті́а, авте́й, меане́й и калита́, азарі́а и Иоза́вдъ, и Анані́а и вiата́, леви́ти, уча́ху зако́ну Госпо́дню и ко мно́же­ст­ву чтя́ху зако́нъ Госпо́день, внуша́юще ку́пно чте́нiе.
 • И рече́ атѳара́тъ е́здрѣ архiере́ю и чтецу́, и леви́томъ, и́же уча́ху мно́же­с­т­во, глаго́ля:
 • де́нь се́й свя́тъ е́сть Го́споду, и вси́ пла́каху, егда́ слы́шаху зако́нъ. [И рече́ е́здра:]
 • ше́дше у́бо яди́те ту́чная и пі́йте сла́дкая и посли́те неиму́щымъ:
 • свя́тъ бо де́нь Госпо́день, и не скорби́те, Госпо́дь бо просла́витъ ва́съ.
 • И леви́ти повелѣ́ша всему́ со́нму, глаго́люще: де́нь се́й свя́тъ Го́сподеви, не скорби́те.
 • И идо́ша вси́ я́сти и пи́ти и весели́тися и да́ти неиму́щымъ, да ра́дуют­ся [зѣло́] мно́го:
 • еще́ бо содержа́ша словеса́, и́мже научи́шася, и собра́шася.
 • καὶ ἀναστὰς Εσδρας ἀπο­̀ τῆς αὐλῆς τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύ­θη εἰς τὸ παστοφόριον Ιωαναν τοῦ Ελιασιβου
 • καὶ αὐλισθεὶς ἐκεῖ ἄρτου οὐκ ἐγεύ­σατο οὐδὲ ὕδωρ ἔπιεν πενθῶν ὑπὲρ τῶν ἀνομιῶν τῶν μεγά­λων τοῦ πλή­θους
 • καὶ ἐγένετο κήρυγμα ἐν ὅλῃ τῇ Ιουδαίᾳ καὶ Ιερουσαλημ πᾶσι τοῖς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας συν­αχθῆναι εἰς Ιερουσαλημ
 • καὶ ὅσοι ἂν μὴ ἀπαν­τήσωσιν ἐν δυσὶν ἢ τρισὶν ἡμέραις κατα­̀ τὸ κρίμα τῶν προ­καθημένων πρεσβυτέρων ἀνιερωθήσον­ται τὰ κτήνη αὐτῶν καὶ αὐτὸς ἀλλοτριωθή­σε­ται ἀπο­̀ τοῦ πλή­θους τῆς αἰχμαλωσίας
 • καὶ ἐπι­συν­ήχθησαν οἱ ἐκ τῆς φυλῆς Ιουδα καὶ Βενιαμιν ἐν τρισὶν ἡμέραις εἰς Ιερουσαλημ οὗτος ὁ μὴν ἔνα­τος τῇ εἰκάδι τοῦ μηνός
 • καὶ συν­εκάθισαν πᾶν τὸ πλῆ­θος ἐν τῇ εὐρυχώρῳ τοῦ ἱεροῦ τρέμον­τες δια­̀ τὸν ἐνεστῶτα χειμῶνα
 • καὶ ἀναστὰς Εσδρας εἶπεν αὐτοῖς ὑμεῖς ἠνομήσατε καὶ συν­ῳκίσατε γυναῖκας ἀλλογενεῖς τοῦ προ­σθεῖναι ἁμαρτίαν τῷ Ισραηλ
 • καὶ νῦν δότε ὁμολογίαν δόξαν τῷ κυρίῳ θεῷ τῶν πατέρων ἡμῶν
 • καὶ ποιήσατε τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ χωρίσθητε ἀπο­̀ τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς καὶ ἀπο­̀ τῶν γυναικῶν τῶν ἀλλογενῶν
 • καὶ ἐφώνησαν ἅπαν τὸ πλῆ­θος καὶ εἶπον μεγά­λῃ τῇ φωνῇ οὕτως ὡς εἴρηκας ποιήσομεν
 • ἀλλὰ τὸ πλῆ­θος πολὺ καὶ ἡ ὥρα χειμερινή καὶ οὐκ ἰσχύομεν στῆναι αἴθριοι καὶ οὐχ εὕρομεν καὶ τὸ ἔργον ἡμῖν οὐκ ἔστιν ἡμέρας μιᾶς οὐδὲ δύο ἐπι­̀ πλεῖον γὰρ ἡμάρτομεν ἐν τούτοις
 • στήτωσαν δὲ οἱ προ­ηγούμενοι τοῦ πλή­θους καὶ πάν­τες οἱ ἐκ τῶν κατοικιῶν ἡμῶν ὅσοι ἔχουσιν γυναῖκας ἀλλογενεῖς παρα­γενηθήτωσαν λαβόν­τες χρόνον
 • καὶ ἑκάστου δὲ τόπου τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς κριτὰς ἕως τοῦ λῦσαι τὴν ὀργὴν τοῦ κυρίου ἀφ᾿ ἡμῶν τοῦ πράγμα­τος τούτου
 • Ιωναθας Αζαηλου καὶ Ιεζιας Θοκανου ἐπεδέξαν­το κατα­̀ ταῦτα καὶ Μοσολλαμος καὶ Λευις καὶ Σαββαταιος συν­εβράβευσαν αὐτοῖς
 • καὶ ἐποίησαν κατα­̀ πάν­τα ταῦτα οἱ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας
 • καὶ ἐπελέξατο ἑαυτῷ Εσδρας ὁ ἱερεὺς ἄνδρας ἡγου­μέ­νους τῶν πατριῶν αὐτῶν κατ᾿ ὄνομα πάν­τας καὶ συν­εκάθισαν τῇ νουμηνίᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ δεκάτου ἐτάσαι τὸ πρᾶγμα
 • καὶ ἤχθη ἐπι­̀ πέρας τὰ κατα­̀ τοὺς ἄνδρας τοὺς ἐπι­συν­έχον­τας γυναῖκας ἀλλογενεῖς ἕως τῆς νουμηνίας τοῦ πρώτου μηνός
 • καὶ εὑρέθησαν τῶν ἱερέων οἱ ἐπι­συν­αχθέν­τες ἀλλογενεῖς γυναῖκας ἔχον­τες
 • ἐκ τῶν υἱῶν ᾿Ιησοῦ τοῦ Ιωσεδεκ καὶ τῶν ἀδελφῶν Μασηας καὶ Ελεαζαρος καὶ Ιωριβος καὶ Ιωδανος
 • καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐκβαλεῖν τὰς γυναῖκας αὐτῶν καὶ εἰς ἐξιλασμὸν κριοὺς ὑπὲρ τῆς ἀγνοίας αὐτῶν
 • καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Εμμηρ Ανανιας καὶ Ζαβδαιος καὶ Μανης καὶ Σαμαιος καὶ Ιιηλ καὶ Αζαριας
 • καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Φαισουρ Ελιωναις Μασ­σιας Ισμαηλος καὶ Ναθαναηλος καὶ Ωκιδηλος καὶ Σαλθας
 • καὶ ἐκ τῶν Λευιτῶν Ιωζαβδος καὶ Σεμεϊς καὶ Κωλιος οὗτος Καλιτας καὶ Пαθαιος καὶ Ωουδας καὶ Ιωανας
 • ἐκ τῶν ἱεροψαλτῶν Ελιασιβος Βακχουρος
 • ἐκ τῶν θυρωρῶν Σαλλουμος καὶ Τολβανης
 • ἐκ τοῦ Ισραηλ ἐκ τῶν υἱῶν Φορος Ιερμας καὶ Ιεζιας καὶ Μελχιας καὶ Μιαμινος καὶ Ελεαζαρος καὶ Ασιβιας καὶ Βανναιας
 • ἐκ τῶν υἱῶν Ηλαμ Ματανιας καὶ Ζαχαριας Ιεζριηλος καὶ Ωβαδιος καὶ Ιερεμωθ καὶ Ηλιας
 • καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ζαμοθ Ελιαδας Ελιασιμος Οθονιας Ιαριμωθ καὶ Σαβαθος καὶ Ζερδαιας
 • καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βηβαι Ιωαννης καὶ Ανανιας καὶ Ζαβδος καὶ Εμαθις
 • καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Μανι Ωλαμος Μαμουχος Ιεδαιος Ιασουβος καὶ Ασαηλος καὶ Ιερεμωθ
 • καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Αδδι Νααθος καὶ Μοοσ­σιας Λακκουνος καὶ Ναϊδος καὶ Βεσκασπασμυς καὶ Σεσθηλ καὶ Βαλνουος καὶ Μανασ­σηας
 • καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ανναν Ελιωνας καὶ Ασαιας καὶ Μελχιας καὶ Σαββαιας καὶ Σιμων Χοσαμαιος
 • καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ασομ Μαλτανναιος καὶ Ματταθιας καὶ Σαβανναιους καὶ Ελιφαλατ καὶ Μανασ­σης καὶ Σεμεϊ
 • καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βαανι Ιερεμιας Μομδιος Μαηρος Ιουηλ Μαμδαι καὶ Пεδια­ς καὶ Ανως Καραβασιων καὶ Ελιασιβος καὶ Μαμνιταναιμος Ελιασις Βαννους Ελιαλις Σομεϊς Σελεμιας Ναθανιας καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Εζωρα Σεσ­σις Εζριλ Αζαηλος Σαμα­τος Ζαμβρις Ιωσηπος
 • καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Νοομα Μαζιτιας Ζαβαδαιας Ηδαις Ιουηλ Βαναιας
 • πάν­τες οὗτοι συν­ῴκισαν γυναῖκας ἀλλογενεῖς καὶ ἀπέλυσαν αὐτὰς σὺν τέκνοις
 • καὶ κατῴκησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ ἐκ τοῦ Ισραηλ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῇ νουμηνίᾳ τοῦ ἑβδόμου μηνός καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν ταῖς κατοικίαις αὐτῶν
 • καὶ συν­ήχθη πᾶν τὸ πλῆ­θος ὁμοθυμαδὸν ἐπι­̀ τὸ εὐρύχωρον τοῦ προ­̀ς ἀνατολὰς τοῦ ἱεροῦ πυλῶνος
 • καὶ εἶπον Εσδρα τῷ ἀρχιερεῖ καὶ ἀναγνώστῃ κομίσαι τὸν νόμον Μωυσέως τὸν παρα­δοθέν­τα ὑπὸ τοῦ κυρίου θεοῦ Ισραηλ
 • καὶ ἐκόμισεν Εσδρας ὁ ἀρχιερεὺς τὸν νόμον παν­τὶ τῷ πλή­θει ἀπο­̀ ἀνθρώπου ἕως γυναικὸς καὶ πᾶσιν τοῖς ἱερεῦσιν ἀκοῦσαι τοῦ νόμου νουμηνίᾳ τοῦ ἑβδόμου μηνός
 • καὶ ἀνεγίγνωσκεν ἐν τῷ προ­̀ τοῦ ἱεροῦ πυλῶνος εὐρυχώρῳ ἀπο­̀ ὄρθρου ἕως μεσημβρινοῦ ἐνώπιον ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν καὶ ἐπέδωκαν πᾶν τὸ πλῆ­θος τὸν νοῦν εἰς τὸν νόμον
 • καὶ ἔστη Εσδρας ὁ ἱερεὺς καὶ ἀναγνώστης τοῦ νόμου ἐπι­̀ τοῦ ξυλίνου βήμα­τος τοῦ κατα­σκευασθέν­τος
 • καὶ ἔστησαν παρ᾿ αὐτῷ Ματταθιας Σαμμους Ανανιας Αζαριας Ουριας Εζεκιας Βααλσαμος ἐκ δεξιῶν
 • καὶ ἐξ εὐωνύμων Φαδαιος Μισαηλ Μελχιας Λωθασουβος Ναβαριας Ζαχαριας
 • καὶ ἀναλαβὼν Εσδρας τὸ βιβλίον τοῦ νόμου ἐνώπιον τοῦ πλή­θους προ­εκάθητο γὰρ ἐπι­δόξως ἐνώπιον πάν­των
 • καὶ ἐν τῷ λῦσαι τὸν νόμον πάν­τες ὀρθοὶ ἔστησαν καὶ εὐλόγησεν Εσδρας τῷ κυρίῳ θεῷ ὑψίστῳ θεῷ σαβαωθ παν­τοκράτορι
 • καὶ ἐπεφώνησεν πᾶν τὸ πλῆ­θος αμην καὶ ἄραν­τες ἄνω τὰς χεῖρας προ­σπεσόν­τες ἐπι­̀ τὴν γῆν προ­σεκύνησαν τῷ κυρίῳ
 • ́Ιησοῦς καὶ Αννιουθ καὶ Σαραβιας Ιαδινος Ιακουβος Σαββαταιος Αυταιας Μαιαννας καὶ Καλιτας Αζαριας καὶ Ιωζαβδος Ανανιας Φαλιας οἱ Λευῖται ἐδίδασκον τὸν νόμον κυρίου καὶ προ­̀ς τὸ πλῆ­θος ἀνεγίνωσκον τὸν νόμον τοῦ κυρίου ἐμφυσιοῦν­τες ἅμα τὴν ἀνάγνωσιν
 • καὶ εἶπεν Ατταρατης Εσδρα τῷ ἀρχιερεῖ καὶ ἀναγνώστῃ καὶ τοῖς Λευίταις τοῖς διδάσκουσι τὸ πλῆ­θος ἐπι­̀ πάν­τας
 • ἡ ἡμέρα αὕτη ἐστὶν ἁγία τῷ κυρίῳ καὶ πάν­τες ἔκλαιον ἐν τῷ ἀκοῦσαι τοῦ νόμου
 • βαδίσαν­τες οὖν φάγετε λιπάσματα καὶ πίετε γλυκάσματα καὶ ἀπο­στείλατε ἀπο­στολὰς τοῖς μὴ ἔχουσιν
 • ἁγία γὰρ ἡ ἡμέρα τῷ κυρίῳ καὶ μὴ λυπεῖσθε ὁ γὰρ κύριος δοξάσει ὑμᾶς
 • καὶ οἱ Λευῖται ἐκέλευον τῷ δήμῳ παν­τὶ λέγον­τες ἡ ἡμέρα αὕτη ἁγία μὴ λυπεῖσθε
 • καὶ ᾤχον­το πάν­τες φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ εὐφραίνεσθαι καὶ δοῦναι ἀπο­στολὰς τοῖς μὴ ἔχουσιν καὶ εὐφρανθῆναι μεγά­λως
 • ὅτι καὶ ἐνεφυσιώθησαν ἐν τοῖς ῥήμασιν οἷς ἐδιδάχθησαν καὶ ἐπι­συν­ήχθησαν
 • И, встав, Ездра от притвора храма пошел в жилище Ионана, сына Елиасивова,
 • и, пребывая там, не ел хлеба и не пил воды, скорбя о великих беззакониях народа.
 • И было воззвание по всей Иудее и Иерусалиму ко всем, возвратившимся из плена, чтобы собрались в Иерусалим;
 • а которые не явятся в течение двух или трех дней, у тех по суду председательствующих старейшин отнято будет имение, и сами они отчуждены будут от сонма бывших в плену.
 • И в три дня собрались в Иерусалим все бывшие от колена Иудина и Вениаминова, – это было в девятый месяц, в двадцатый день сего месяца.
 • И сидел весь народ во дворе храма, дрожа от наставшей зимы.
 • Ездра, встав, сказал им: вы сделали беззаконие и живете с иноплеменными женами, прилагая грехи Израилю.
 • Итак, воздайте теперь исповедание и славу Господу, Богу отцов наших,
 • и сотворите волю Его, и отделитесь от народов земли и от жен иноплеменных!
 • И возгласил весь сонм, и сказали громким голосом: как ты сказал, так мы и сделаем.
 • Но сонм многочислен, и время зимнее, и мы не в силах стоять под открытым небом, а дело это для нас не одного дня и не двух дней, ибо весьма много мы согрешили в этом:
 • посему пусть поставлены будут начальники над сонмом, и все те, которые из селений наших имеют иноплеменных жен, пусть в свое время приходят к ним
 • со старейшинами и судьями каждого места, доколе не отвратится от нас гнев Божий за это дело.
 • И приняли на себя это Ионафан, сын Асаила, и Езекия, сын Феоканы, а Месуллам и Левис и Савватей содействовали им.
 • И исполнили по всему этому возвратившиеся из плена.
 • И выбрал себе Ездра священник главных родоначальников всех поименно, и сошлись они в новолуние десятого месяца для исследования дела.
 • И приведено к концу исследование о мужьях, державших при себе иноплеменных жен, к новолунию первого месяца.
 • И нашлись из собравшихся священников, которые имели иноплеменных жен:
 • из сынов Иисуса, сына Иоседекова, и из братьев его – Мафилас и Елеазар и Иорив и Иоадан,
 • которые дали руки отвергнуть жен своих и принесли овнов в умилостивление за грех свой;
 • и из сынов Еммира – Анания и Завдей, и Манис и Самей, и Иереил и Азария;
 • и из сынов Фесура – Елионаис, Массия, Исмаил и Нафанаил и Окодил и Салоя;
 • и из левитов – Иозавад и Семеис и Колий, он же Калита, и Пафей и Иуда и Иона;
 • из священнопевцов – Елиасав, Вакхур;
 • из привратников – Салум и Толван;
 • из народа Израильского, из сынов Фороса – Иерма и Иезия, и Мелхия и Маил, и Елеазар и Асевия и Ванея;
 • из сынов Ила – Матфания, Захария и Иезриил, и Иоавдий и Иеремоф и Аидия;
 • из сынов Замофа – Елиада, Елеасим, Офония, Иаримоф и Сават и Зералия;
 • и из сынов Виваия – Иоанн и Анания и Иозавад и Амафия;
 • из сынов Мани – Олам, Мамух, Иедей, Иасув и Иасаил и Иеремоф;
 • и из сынов Адди – Нааф и Моосия, Лаккун и Наид, Матфания и Сесфил и Валнуй и Манассия;
 • и из сынов Анана – Елиона и Асаия, и Мелхия и Саввей, и Симон Хосамей;
 • и из сынов Асома – Алтаней и Маттафия, и Саванней и Елифалат, и Манассия и Семей;
 • и из сынов Ваания – Иеремия, Момдий, Исмаир, Иуил, Мафдай и Педия и Анос, Равасион и Енасив и Мамнитанем, Елиасис, Ваннус, Елиали, Сомей, Селемия, Нафания; и из сынов Езора – Сесис, Езрил, Азаил, Самат, Замри, Иосиф;
 • и из сынов Ефма – Мазития, Завадей, Идей, Иуил, Ванея.
 • Все сии жили с женами иноплеменными и отпустили их с детьми.
 • И поселились в новолуние седьмого месяца священники и левиты и Израильтяне, бывшие в Иерусалиме и в области его, и сыны Израиля в местах своих.
 • И собрался единодушно весь народ на пространстве пред восточными воротами храма,
 • и сказали Ездре, священнику и чтецу, чтобы он принес закон Моисея, данный от Господа, Бога Израилева.
 • И вынес первосвященник Ездра закон ко всему народу – от мужчины до женщины, и ко всем священникам, чтобы слушали закон, в новолуние седьмого месяца,
 • и читал им его на пространстве пред воротами храма с утра до полудня пред мужчинами и женщинами, и весь народ внимал закону.
 • И стал Ездра, священник и чтец, на приготовленном деревянном возвышении;
 • и пред ним стояли с правой стороны Маттафия, Саммус, Анания, Азария, Урия, Езекия и Ваалсам,
 • а с левой – Фалдей и Мисаил, Мелхия, Аофасув, Навария, Захария.
 • И, взяв Ездра книгу закона пред народом, со славою сел пред всеми;
 • и когда он объяснял закон, все стояли прямо; и благословил Ездра Господа Бога Всевышнего, Бога Саваофа, Вседержителя.
 • И весь народ возгласил: аминь! и, подняв кверху руки и припав на землю, поклонились Господу.
 • Также Иисус и Анниуф, и Саравия и Иадин и Иакув, Саватия, Автея, Меанна и Калита, Азария и Иозавд, и Анания и Фалия, левиты, поучали закону Господа и читали пред народом закон Господа, объясняя притом чтение.
 • И сказал Атфарат Ездре, первосвященнику и чтецу, и левитам, которые поучали народ, ко всем:
 • день сей свят Господу, и все плакали во время слушания закона;
 • идите и ешьте тучное, и пейте сладкое, и пошлите подаяния неимущим,
 • ибо день сей свят Господу, и потому не скорбите, ибо Господь прославит вас.
 • Также и левиты внушали всему народу и говорили: день сей свят, не скорбите.
 • И пошли все есть и пить и веселиться, и подавать подаяния неимущим, и веселились много,
 • ибо они проникнуты были словами, которым поучаемы были в собрании.