Скрыть
1:11
Церковнославянский (рус)
[Зач. 75.] Ста́рецъ избра́н­нѣй госпожѣ́ и ча́домъ ея́, и́хже а́зъ люблю́ во­и́стин­ну, и не а́зъ то́чiю, но и вси́ разумѣ́в­шiи и́стину,
за и́стину пребыва́ющую въ на́съ, и съ на́ми бу́детъ во вѣ́ки:
да бу́детъ съ ва́ми благода́ть, ми́лость, ми́ръ от­ Бо́га Отца́, и от­ Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на о́тча, во и́стинѣ и любви́.
Возра́довахся зѣло́, я́ко обрѣто́хъ от­ ча́дъ тво­и́хъ ходя́щихъ во и́стинѣ, я́коже за́повѣдь прiя́хомъ от­ Отца́.
И ны́нѣ молю́ тя, госпоже́, не я́ко за́повѣдь пишу́ тебѣ́ но́ву, но ю́же и́мамы испе́рва, да лю́бимъ дру́гъ дру́га.
И сiя́ е́сть любы́, да хо́димъ по за́повѣдемъ его́. Сiя́ е́сть за́повѣдь, я́коже слы́шасте испе́рва, да въ не́й хо́дите:
зане́ мно́зи лестцы́ внидо́ша въ мíръ, не исповѣ́да­ю­ще Иису́са Христа́ при­­ше́дша во пло́ти, се́й е́сть льсте́цъ и анти́христъ.
Блюди́те себе́, да не погубите́ я́же дѣ́ласте до́брая, но да мзду́ соверше́н­ну воспрiи́мете.
Вся́къ преступа́яй и не пребыва́яй во уче́нiи Христо́вѣ Бо́га не и́мать: пребыва́яй же во уче́нiи Христо́вѣ, се́й и Отца́ и Сы́на и́мать.
А́ще кто́ при­­хо́дитъ къ ва́мъ, и сего́ уче́нiя не при­­но́ситъ, не прiе́млите его́ въ до́мъ, и ра́доватися ему́ не глаго́лите:
глаго́ляй бо ему́ ра́доватися, сообща́ет­ся дѣло́мъ его́ злы́мъ.
Мно́га имѣ́хъ писа́ти ва́мъ, и не восхотѣ́хъ Хартiе́ю и черни́ломъ, но надѣ́юся прiити́ къ ва́мъ и усты́ ко усто́мъ глаго́лати, да ра́дость ва́ша бу́детъ испо́лнена.
Цѣлу́ютъ тя́ ча́да сестры́ тво­ея́ избра́н­ныя. Ами́нь.

Коне́цъ собо́рному посла́нiю Иоа́н­нову второ́му: и́мать въ себѣ́ главу́ 1 и зача́ло церко́вное 1.
Синодальный
[Зач. 75.] Старец – избранной госпоже и детям ее, которых я люблю по истине, и не только я, но и все, познавшие истину,
ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек.
Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви.
Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца.
И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга.
Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней.
Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой человек есть обольститель и антихрист.
Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду.
Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына.
Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его.
Ибо приветствующий его участвует в злых делах его.
Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна.
Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной. Аминь.
Старець вибраній пані та дітям її, яких я поправді люблю, і не тільки я, але й усі, хто правду пізнав,
за правду, що в нас пробуває й повік буде з нами:
нехай буде з вами благодать, милість, мир від Бога Отця та Ісуса Христа, Сина Отцевого, у правді та в любові!
Я дуже зрадів, що між дітьми твоїми знайшов таких, що ходять у правді, як заповідь ми прийняли від Отця.
І тепер я благаю тебе, пані, не так, ніби пишу тобі нову заповідь, але ту, яку маємо від початку, щоб ми любили один одного!
А любов ця щоб ми жили згідно з Його заповідями.
Це та заповідь, яку ви чули від початку, щоб ви згідно з нею жили.
Бо в світ увійшло багато обманців, які не визнають Ісуса Христа, що прийшов був у тілі.
Такий то обманець та антихрист!
Пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду.
Кожен, хто робить переступ та не пробуває в науці Христовій, той Бога не має.
А хто пробуває в науці Його, той має і Отця, і Сина.
Коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї, не приймайте до дому його, і не вітайте його!
Хто бо вітає його, той участь бере в лихих учинках його.
Багато я мав написати до вас, але не схотів на папері й чорнилом.
Та маю надію прибути до вас, і говорити устами до уст, щоб повна була ваша радість!
Вітають тебе діти вибраної сестри твоєї.
Амінь.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки