Скрыть
1:11
Церковнославянский (рус)
[Зач. 75.] Ста́рецъ избра́н­нѣй госпожѣ́ и ча́домъ ея́, и́хже а́зъ люблю́ во­и́стин­ну, и не а́зъ то́чiю, но и вси́ разумѣ́в­шiи и́стину,
за и́стину пребыва́ющую въ на́съ, и съ на́ми бу́детъ во вѣ́ки:
да бу́детъ съ ва́ми благода́ть, ми́лость, ми́ръ от­ Бо́га Отца́, и от­ Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на о́тча, во и́стинѣ и любви́.
Возра́довахся зѣло́, я́ко обрѣто́хъ от­ ча́дъ тво­и́хъ ходя́щихъ во и́стинѣ, я́коже за́повѣдь прiя́хомъ от­ Отца́.
И ны́нѣ молю́ тя, госпоже́, не я́ко за́повѣдь пишу́ тебѣ́ но́ву, но ю́же и́мамы испе́рва, да лю́бимъ дру́гъ дру́га.
И сiя́ е́сть любы́, да хо́димъ по за́повѣдемъ его́. Сiя́ е́сть за́повѣдь, я́коже слы́шасте испе́рва, да въ не́й хо́дите:
зане́ мно́зи лестцы́ внидо́ша въ мíръ, не исповѣ́да­ю­ще Иису́са Христа́ при­­ше́дша во пло́ти, се́й е́сть льсте́цъ и анти́христъ.
Блюди́те себе́, да не погубите́ я́же дѣ́ласте до́брая, но да мзду́ соверше́н­ну воспрiи́мете.
Вся́къ преступа́яй и не пребыва́яй во уче́нiи Христо́вѣ Бо́га не и́мать: пребыва́яй же во уче́нiи Христо́вѣ, се́й и Отца́ и Сы́на и́мать.
А́ще кто́ при­­хо́дитъ къ ва́мъ, и сего́ уче́нiя не при­­но́ситъ, не прiе́млите его́ въ до́мъ, и ра́доватися ему́ не глаго́лите:
глаго́ляй бо ему́ ра́доватися, сообща́ет­ся дѣло́мъ его́ злы́мъ.
Мно́га имѣ́хъ писа́ти ва́мъ, и не восхотѣ́хъ Хартiе́ю и черни́ломъ, но надѣ́юся прiити́ къ ва́мъ и усты́ ко усто́мъ глаго́лати, да ра́дость ва́ша бу́детъ испо́лнена.
Цѣлу́ютъ тя́ ча́да сестры́ тво­ея́ избра́н­ныя. Ами́нь.

Коне́цъ собо́рному посла́нiю Иоа́н­нову второ́му: и́мать въ себѣ́ главу́ 1 и зача́ло церко́вное 1.
Синодальный
[Зач. 75.] Старец – избранной госпоже и детям ее, которых я люблю по истине, и не только я, но и все, познавшие истину,
ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек.
Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви.
Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца.
И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга.
Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней.
Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой человек есть обольститель и антихрист.
Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду.
Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына.
Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его.
Ибо приветствующий его участвует в злых делах его.
Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна.
Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной. Аминь.
Арабский
الشيخ الى كيرية المختارة والى اولادها الذين انا احبهم بالحق ولست انا فقط بل ايضا جميع الذين قد عرفوا الحق

من اجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا الى الابد.

تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة

فرحت جدا لاني وجدت من اولادك بعضا سالكين في الحق كما اخذنا وصية من الآب.

والآن اطلب منك يا كيرية لا كاني اكتب اليك وصية جديدة بل التي كانت عندنا من البدء ان يحب بعضنا بعضا.

وهذه هي المحبة ان نسلك بحسب وصاياه.هذه هي الوصية كما سمعتم من البدء ان تسلكوا فيها.

لانه قد دخل الى العالم مضلّون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد.هذا هو المضلّ والضد للمسيح.

انظروا الى انفسكم لئلا نضيّع ما عملناه بل ننال اجرا تاما.

كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله.ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن جميعا.

ان كان احد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام.

لان من يسلم عليه يشترك في اعماله الشريرة

اذ كان لي كثير لاكتب اليكم لم ارد ان يكون بورق وحبر لاني

يسلم عليك اولاد اختك المختارة آمين

ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος ἀλλὰ καὶ πάν­τες οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν
δια­̀ τὴν ἀλήθειαν τὴν ­μέ­νουσαν ἐν ἡμῖν καὶ μεθ᾿ ἡμῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα
ἔσται μεθ᾿ ἡμῶν χάρις ἔλεος εἰρήνη παρα­̀ θεοῦ πατρός καὶ παρα­̀ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ
ἐχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου περιπατοῦν­τας ἐν ἀληθείᾳ καθὼς ἐν­τολὴν ἐλάβομεν παρα­̀ τοῦ πατρός
καὶ νῦν ἐρωτῶ σε κυρία οὐχ ὡς ἐν­τολὴν καινὴν γράφων σοι ἀλλὰ ἣν εἴχομεν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους
καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἵνα περιπατῶμεν κατα­̀ τὰς ἐν­τολὰς αὐτοῦ αὕτη ἡ ἐν­τολή ἐστιν καθὼς ἠκούσατε ἀπ᾿ ἀρχῆς ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε
ὅτι πολλοὶ πλάνοι ἐξῆλθον εἰς τὸν κόσμον οἱ μὴ ὁμολογοῦν­τες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀν­τίχριστος
βλέπετε ἑαυτούς ἵνα μὴ ἀπο­λέσητε ἃ εἰργασάμεθα ἀλλὰ μισθὸν πλή­ρη ἀπο­λάβητε
πᾶς ὁ προ­άγων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ θεὸν οὐκ ἔχει ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει
εἴ τις ἔρχεται προ­̀ς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε
ὁ λέγων γὰρ αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς
πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν οὐκ ἐβουλήθην δια­̀ χάρτου καὶ μέλανος ἀλλὰ ἐλπίζω γενέσθαι προ­̀ς ὑμᾶς καὶ στόμα προ­̀ς στόμα λαλῆσαι ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν πεπλη­ρωμένη ᾖ
ἀσπάζεταί σε τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆς ἐκλεκτῆς
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки