Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

4-я книга Царств

 
 • И Гоѳолі́а ма́ти Охозі́ина ви́дѣ, я́ко у́мре сы́нъ ея́, и воста́ и погуби́ все́ сѣ́мя царе́во.
 • Иосавее́ѳъ же дщи́ царя́ Иора́ма, сестра́ Охозі́ина, поя́ Иоа́са сы́на бра́та сво­его́, и укра́де его́ от­ среды́ сыно́въ царе́выхъ избiе́ныхъ, того́ и до­и́лицу его́ въ клѣ́ти посте́льнѣй, и утаи́ его́ от­ лица́ Гоѳолі́ина, и не умертви́ша его́:
 • и бѣ́ съ не́ю кры́емь въ дому́ Госпо́дни ше́сть лѣ́тъ: и Гоѳолі́а бѣ́ ца́р­ст­ву­ю­щи въ земли́ то́й.
 • И въ седмо́е лѣ́то посла́ Иода́й жре́цъ, и поя́тъ стонача́лники Хорри́мски и раси́мски, и воз­веде́ я́ къ себѣ́ въ до́мъ Госпо́день, и завѣща́ и́мъ завѣ́тъ Госпо́день, и закля́ и́хъ предъ Го́сподемъ: и показа́ и́мъ Иода́й сы́на ца́рска,
 • и заповѣ́да и́мъ, глаго́ля: сiе́ сло́во, е́же сотвори́те: тре́тiя ча́сть от­ ва́съ да сни́детъ въ суббо́ту, и да стреже́те стражбу́ до́му царе́ва во вратѣ́хъ,
 • и тре́тiя ча́сть у две́рiй пути́, и тре́тiя ча́сть у вра́тъ созади́ протека́юшнхъ, и да устреже́те стражбу́ до́му:
 • и двѣ́ ча́сти въ ва́съ, вся́къ исходя́й въ суббо́ту, и да храня́тъ стражбу́ до́му Госпо́дня при­­ цари́:
 • и обступи́те царя́ о́коло, кі́йждо ору́жiе свое́ имы́й въ руцѣ́ сво­е́й, и входя́й въ садиро́ѳъ и да у́мретъ: и бу́дите съ царе́мъ, егда́ входи́ти ему́ и исходи́ти.
 • И сотвори́ша стонача́лницы вся́, ели́ка заповѣ́да Иода́й смы́сленый: и поя́ кі́йждо му́жы своя́, и входя́щыя въ суббо́ту со исходя́шими въ суббо́ту, и внидо́ша ко Иода́ю жерцу́.
 • И даде́ жре́цъ со́тникомъ ко́пiя и щиты́ царя́ дави́да, я́же бы́ша въ дому́ Госпо́дни:
 • и бы́ша въ рука́хъ во­ево́дъ и предтеку́щихъ, и сотвори́ша со́тницы и предходя́щiи по всему́, ели́ко заповѣ́да и́мъ жре́цъ. И собра́ жре́цъ Госпо́день вся́ лю́ди земли́ въ до́мъ Госпо́день: и ста́ша предтеку́щiи, кі́йждо и́хъ ору́жiе имы́й въ руцѣ́ сво­е́й, от­ страны́ до́му десны́я, да́же да страны́ до́му шу́iя же́ртвен­ныя, и до́му царе́ва о́коло:
 • и изведе́ сы́на царе́ва, и воз­ложи́ на него́ вѣне́цъ [ца́рскiй] и свидѣ́нiе, и воцари́ его́, и пома́за его́. И восплеска́ша рука́ми и рѣ́ша: да живе́тъ ца́рь.
 • И услы́ша Гоѳолі́а гла́съ предтеку́щихъ люді́й, и вни́де къ наро́ду въ до́мъ Госпо́день,
 • и ви́дѣ, и се́, ца́рь стоя́ше на столпѣ́ по обы́чаю: и бя́ху предъ царе́мъ пѣвцы́ и трубы́, и вси́ лю́дiе земли́ ра́ду­ю­щеся и трубя́ще въ трубы́. И раздра́ Гоѳолі́а ри́зы своя́ и возопи́: измѣ́на, измѣ́на.
 • И заповѣ́да Иода́й жре́цъ стонача́лникомъ и вла́стелемъ си́лы, и рече́ къ ни́мъ: изведи́те ю́ во́нъ изъ полко́въ, и входя́й вслѣ́дъ ея́ сме́ртiю да у́мретъ от­ ору́жiя: поне́же рече́ жре́цъ, да не у́мретъ въ дому́ Госпо́дни.
 • И воз­ложи́ша на ню́ ру́цѣ, и изведо́ша ю́ скопцы́ путе́мъ исхо́да ко́ней до́му царе́ва, и у́мре ту́.
 • И завѣща́ Иода́й завѣ́тъ между́ Го́сподемъ и между́ царе́мъ и между́ людьми́, я́ко бы́ти и́мъ въ лю́ди Госпо́дни: и между́ царе́мъ и между́ людьми́.
 • И вн­ндо́ша вси́ лю́дiе земли́ въ до́мъ Ваа́ловъ и разби́ша его́, и же́ртвен­ники его́ и о́бразы его́ сокруши́ша до́брѣ, и маѳа́на жерца́ Ваа́лова уби́ша предъ лице́мъ же́ртвен­никовъ. И поста́ви жре́цъ вла́стели въ дому́ Госпо́дни,
 • и взя́ стонача́лники, и Хорри́ма и раси́ма, и вся́ лю́ди земли́, и изведе́ царя́ от­ до́му Госпо́дня: и внидо́ша путе́мъ вра́тъ предтеку́щихъ до́му царе́ва, и посади́ша его́ на престо́лѣ царе́вѣ.
 • И воз­ра́довашася вси́ лю́дiе земли́, и гра́дъ умолче́: и Гоѳолі́ю умертви́ша мече́мъ въ дому́ царе́вѣ.
 • Сы́нъ седми́ лѣ́тъ Иоа́съ егда́ нача́ ца́р­ст­вовати.
 • Гофолия, мать Охозии, видя, что сын ее умер, встала и истребила все царское племя.
 • Но Иосавеф, дочь царя Иорама, сестра Охозии, взяла Иоаса, сына Охозии, и тайно увела его из среды умерщвляемых сыновей царских, его и кормилицу его, в постельную комнату; и скрыли его от Гофолии, и он не умерщвлен.
 • И был он с нею скрываем в доме Господнем шесть лет, между тем как Гофолия царствовала над землею.
 • В седьмой год послал Иодай, и взял сотников из телохранителей и скороходов, и привел их к себе в дом Господень, и сделал с ними договор, и взял с них клятву в доме Господнем, и показал им царского сына.
 • И дал им приказание, сказав: вот что вы сделайте: третья часть из вас, из приходящих в субботу, будет содержать стражу при царском доме;
 • третья часть у ворот Сур, и третья часть у ворот сзади телохранителей, и содержите стражу дома, чтобы не было повреждения;
 • и две части из вас, из всех отходящих в субботу, будут содержать стражу при доме Господнем для царя;
 • и окружите царя со всех сторон, каждый с оружием своим в руке своей; и кто вошел бы в ряды, тот да будет умерщвлен. И будьте при царе, когда он выходит и когда входит.
 • И сделали сотники всё, что приказал Иодай священник, и взяли каждый людей своих, приходящих в субботу и отходящих в субботу, и пришли к Иодаю священнику.
 • И раздал священник сотникам копья и щиты царя Давида, которые были в доме Господнем.
 • И стали скороходы, каждый с оружием в руке своей, от правой стороны дома до левой стороны дома, у жертвенника и у дома, вокруг царя.
 • И вывел он царского сына, и возложил на него царский венец и украшения, и воцарили его, и помазали его, и рукоплескали и восклицали: да живет царь!
 • И услышала Гофолия голос бегущего народа, и пошла к народу в дом Господень.
 • И видит, и вот царь стоит на возвышении, по обычаю, и князья и трубы подле царя; и весь народ земли веселится, и трубят трубами. И разодрала Гофолия одежды свои, и закричала: заговор! заговор!
 • И дал приказание Иодай священник сотникам, начальствующим над войском, и сказал им: «выведите ее за ряды, а кто пойдет за нею, умерщвляйте мечом», так как думал священник, чтобы не умертвили ее в доме Господнем.
 • И дали ей место, и она прошла чрез вход конский к дому царскому, и умерщвлена там.
 • И заключил Иодай завет между Господом и между царем и народом, чтоб он был народом Господним, и между царем и народом.
 • И пошел весь народ земли в дом Ваала, и разрушили жертвенники его, и изображения его совершенно разбили, и Матфана, жреца Ваалова, убили пред жертвенниками. И учредил священник наблюдение над домом Господним.
 • И взял сотников и телохранителей и скороходов и весь народ земли, и проводили царя из дома Господня, и пришли по дороге чрез ворота телохранителей в дом царский; и он воссел на престоле царей.
 • И веселился весь народ земли, и город успокоился. А Гофолию умертвили мечом в царском доме.
 • Семи лет был Иоас, когда воцарился.
 • 亚 哈 谢 的 母 亲 亚 他 利 雅 见 她 儿 子 死 了 , 就 起 来 剿 灭 王 室 。
 • 但 约 兰 王 的 女 儿 , 亚 哈 谢 的 妹 子 约 示 巴 , 将 亚 哈 谢 的 儿 子 约 阿 施 从 那 被 杀 的 王 子 中 偷 出 来 , 把 他 和 他 的 乳 母 都 藏 在 卧 房 里 , 躲 避 亚 他 利 雅 , 免 得 被 杀 。
 • 约 阿 施 和 他 的 乳 母 藏 在 耶 和 华 的 殿 里 六 年 。 亚 他 利 雅 篡 了 国 位 。
 • 第 七 年 , 耶 何 耶 大 打 发 人 叫 迦 利 人 ( 或 作 亲 兵 ) 和 护 卫 兵 的 众 百 夫 长 来 , 领 他 们 进 了 耶 和 华 的 殿 , 与 他 们 立 约 , 使 他 们 在 耶 和 华 殿 里 起 誓 , 又 将 王 的 儿 子 指 给 他 们 看 ,
 • 吩 咐 他 们 说 , 你 们 当 这 样 行 , 凡 安 息 日 进 班 的 三 分 之 一 要 看 守 王 宫 ,
 • 三 分 之 一 要 在 苏 珥 门 , 三 分 之 一 要 在 护 卫 兵 院 的 后 门 。 这 样 把 守 王 宫 , 拦 阻 闲 人 。
 • 你 们 安 息 日 所 有 出 班 的 三 分 之 二 要 在 耶 和 华 的 殿 里 护 卫 王 。
 • 各 人 手 拿 兵 器 , 四 围 护 卫 王 。 凡 擅 入 你 们 班 次 的 必 当 治 死 , 王 出 入 的 时 候 , 你 们 当 跟 随 他 。
 • 众 百 夫 长 就 照 着 祭 司 耶 何 耶 大 一 切 所 吩 咐 的 去 行 , 各 带 所 管 安 息 日 进 班 出 班 的 人 来 见 祭 司 耶 何 耶 大 。
 • 祭 司 便 将 耶 和 华 殿 里 所 藏 大 卫 王 的 枪 和 盾 牌 交 给 百 夫 长 。
 • 护 卫 兵 手 中 各 拿 兵 器 , 在 坛 和 殿 那 里 , 从 殿 右 直 到 殿 左 , 站 在 王 子 的 四 围 。
 • 祭 司 领 王 子 出 来 , 给 他 戴 上 冠 冕 , 将 律 法 书 交 给 他 , 膏 他 作 王 。 众 人 就 拍 掌 说 , 愿 王 万 岁 。
 • 亚 他 利 雅 听 见 护 卫 兵 和 民 的 声 音 , 就 到 民 那 里 , 进 耶 和 华 的 殿 ,
 • 看 见 王 照 例 站 在 柱 旁 , 百 夫 长 和 吹 号 的 人 侍 立 在 王 左 右 , 国 中 的 众 民 欢 乐 吹 号 。 亚 他 利 雅 就 撕 裂 衣 服 , 喊 叫 说 , 反 了 。 反 了 。
 • 祭 司 耶 何 耶 大 吩 咐 管 辖 军 兵 的 百 夫 长 说 , 将 她 赶 出 班 外 , 凡 跟 随 她 的 必 用 刀 杀 死 。 因 为 祭 司 说 不 可 在 耶 和 华 殿 里 杀 她 ,
 • 众 兵 就 闪 开 让 她 去 。 她 从 马 路 上 王 宫 去 , 便 在 那 里 被 杀 。
 • 耶 何 耶 大 使 王 和 民 与 耶 和 华 立 约 , 作 耶 和 华 的 民 。 又 使 王 与 民 立 约 。
 • 于 是 国 民 都 到 巴 力 庙 , 拆 毁 了 庙 , 打 碎 坛 和 像 , 又 在 坛 前 将 巴 力 的 祭 司 玛 坦 杀 了 。 祭 司 耶 何 耶 大 派 官 看 守 耶 和 华 的 殿 ,
 • 又 率 领 百 夫 长 和 迦 利 人 ( 或 作 亲 兵 ) 与 护 卫 兵 , 以 及 国 中 的 众 民 , 请 王 从 耶 和 华 殿 下 来 , 由 护 卫 兵 的 门 进 入 王 宫 , 他 就 坐 了 王 位 。
 • 国 民 都 欢 乐 , 合 城 都 安 静 。 众 人 已 将 亚 他 利 雅 在 王 宫 那 里 用 刀 杀 了 。
 • 约 阿 施 登 基 的 时 候 年 方 七 岁 。