Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

4-я книга Царств

 
 • Въ лѣ́то два́десять тре́тiе Иоа́са сы́на Охозі́ина царя́ Иу́дина ца́р­ст­вова Иоаха́зъ сы́нъ ииу́евъ надъ Изра́илемъ въ самарі́и седмь­на́­де­сять лѣ́тъ,
 • и сотвори́ лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима, и и́де вслѣ́дъ грѣхо́въ иеровоа́ма сы́на нава́това, и́же въ грѣ́хъ введе́ Изра́иля и не оста́ся зло́бы тоя́.
 • И разгнѣ́вася Госпо́дь гнѣ́вомъ на Изра́иля, и вдаде́ и́хъ въ ру́цѣ азаи́лу царю́ Си́рску и въ ру́цѣ сы́на Аде́ра, сы́на азаи́лева, во вся́ дни́.
 • И помоли́ся Иоаха́зъ лицу́ Госпо́дню, и услы́ша его́ Госпо́дь, я́ко ви́дѣ ско́рбь Изра́илеву, поне́же оскорби́ и́хъ ца́рь Си́рскiй.
 • И даде́ Госпо́дь спасе́нiе Изра́илю, и избы́ша от­ руку́ Си́рску: и всели́шася и сы́нове Изра́илевы въ селе́нiя своя́ я́коже и вчера́ и тре́тiяго дне́:
 • оба́че не от­ступи́ша от­ грѣхо́въ до́му иеровоа́ма сы́на нава́това, и́же и въ грѣ́хъ введе́ Изра́иля, въ не́мъ ходя́ху: и дубра́ва стоя́ше въ самарі́и.
 • я́ко не оста́шася Иоаха́зу лю́дiе, но то́кмо пятьдеся́тъ ко́н­никъ, и де́сять колесни́цъ, и де́сять ты́сящъ пѣшце́въ, я́ко изгуби́лъ и́хъ ца́рь Си́рскiй, и положи́ я́ я́ко пра́хъ на попра́нiе.
 • И про́чая слове́съ Иоаха́зовыхъ, и вся́ ели́ка сотвори́, и си́лы его́, не сiя́ ли пи́сана въ кни́зѣ слове́съ дні́й царе́й Изра́илевыхъ?
 • И у́спе Иоаха́зъ со отцы́ сво­и́ми, и погребо́ша его́ въ самарі́и: и воцари́ся Иоа́съ сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
 • Въ лѣ́то три́десять седмо́е Иоа́са царя́ Иу́дина ца́р­ст­вова Иоа́съ сы́нъ Иоаха́зовъ надъ Изра́илемъ въ самарі́и шесть­на́­де­сять лѣ́тъ,
 • и сотвори́ лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима: и от­ступи́ от­ всѣ́хъ грѣхо́въ иеровоа́ма сы́на нава́това, и́же въ грѣ́хъ введе́ Изра́иля, въ то́мъ хожда́­ше.
 • И про́чая слове́съ Иоа́совыхъ и вся́ ели́ка сотвори́, и си́лы его́, я́же сотвори́ со Амессі́емъ царе́мъ Иу́динымъ, не сiя́ ли пи́сана въ кни́зѣ слове́съ дні́й царе́й Изра́илевыхъ?
 • И у́спе Иоа́съ со отцы́ сво­и́ми, иеровоа́мъ же сѣ́де на престо́лѣ его́: и погребе́нъ бы́сть Иоа́съ въ самарі́и съ царми́ Изра́илевыми.
 • И Елиссе́й разболѣ́ся болѣ́знiю сво­е́ю, от­ нея́же у́мре. И прiи́де къ нему́ Иоа́съ ца́рь Изра́илевъ, и пла́кася надъ лице́мъ его́, и рече́: о́тче, о́тче, колесни́ца Изра́илева и ко́ни его́.
 • И рече́ ему́ Елиссе́й воз­ми́ лу́къ и стрѣ́лы. И взя́ къ себѣ́ лу́къ и стрѣ́лы.
 • И рече́ царю́: воз­ложи́ ру́ку свою́ на лу́къ. И воз­ложи́ Иоа́съ ру́ку свою́ на лу́къ, и Елиссе́й воз­ложи́ ру́ки своя́ на ру́ки царе́вы,
 • и рече́: от­ве́рзи окно́ е́же на восто́къ. И от­ве́рзе. И рече́ Елиссе́й: стрѣли́. И стрѣли́ [ца́рь]. И рече́ Елиссе́й: стрѣла́ спасе́нiя Госпо́дня и стрѣла́ спасе́нiя на сирі́ю, и побѣди́ши сирі́ю во Афе́кѣ да́же до сконча́нiя.
 • И рече́ ему́ Елиссе́й: воз­ми́ лу́къ. И взя́. И рече́ царю́ Изра́илеву: уда́ри на зе́млю. И уда́ри ца́рь три́жды, и ста́.
 • И оскорбѣ́ человѣ́къ Бо́жiй о не́мъ и рече́: а́ще бы уда́рилъ еси́ пяти́щи или́ шести́щи, тогда́ бы еси́ порази́лъ сирі́ю до сконча́нiя, ны́нѣ же побѣди́ши сирі́ю три́жды.
 • И у́мре Елиссе́й, и погребо́ша его́. Во́ини же Моа́вли прiидо́ша въ зе́млю настава́ющу лѣ́ту тому́.
 • И бы́сть и́мъ погреба́ющимъ му́жа, и се́, ви́дѣша во́иновъ, и поверго́ша му́жа во гро́бѣ Елиссе́овѣ: [и впаде́ тѣ́ло человѣ́ка ме́ртва,] и при­­косну́ся косте́мъ Елиссе́овымъ, и оживе́ и воста́ на но́ги своя́.
 • Азаи́лъ же оскорбля́ше Изра́иля во вся́ дни́ Иоаха́зовы.
 • И поми́лова и Госпо́дь, и уще́дри я́, и при­­зрѣ́ на ня́ завѣ́та ра́ди сво­его́, и́же со Авраа́момъ и Исаа́комъ и Иа́ковомъ, и не восхотѣ́ Госпо́дь потреби́ти и́хъ, ниже́ от­ве́рже и́хъ от­ лица́ сво­его́.
 • И у́мре азаи́лъ ца́рь Си́рскiй, и воцари́ся Аде́ръ сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
 • И воз­врати́ся Иоа́съ сы́нъ Иоаха́зовъ, и взя́ гра́ды от­ руки́ Аде́ра сы́на азаи́лева, и́хже взя́ от­ руку́ Иоаха́за отца́ его́ въ бра́ни: три́жды побѣди́ его́ Иоа́съ, и воз­врати́ гра́ды Изра́илевы.
 • В двадцать третий год Иоаса, сына Охозиина, царя Иудейского, воцарился Иоахаз, сын Ииуя, над Израилем в Самарии, и царствовал семнадцать лет,
 • и делал неугодное в очах Господних, и ходил в грехах Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех, и не отставал от них.
 • И возгорелся гнев Господа на Израиля, и Он предавал их в руку Азаила, царя Сирийского, и в руку Венадада, сына Азаилова, во все дни.
 • И помолился Иоахаз лицу Господню, и услышал его Господь, потому что видел стеснение Израильтян, как теснил их царь Сирийский.
 • И дал Господь Израильтянам избавителя, и вышли они из-под руки Сириян, и жили сыны Израилевы в шатрах своих, как вчера и третьего дня.
 • Однако ж не отступали от грехов дома Иеровоама, который ввел Израиля в грех; ходили в них, и дубрава стояла в Самарии.
 • У Иоахаза оставалось войска только пятьдесят всадников, десять колесниц и десять тысяч пеших, оттого, что истребил их царь Сирийский и обратил их в прах на попрание.
 • Прочее об Иоахазе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, написано в летописи царей Израильских.
 • И почил Иоахаз с отцами своими, и похоронили его в Самарии. И воцарился Иоас, сын его, вместо него.
 • В тридцать седьмой год Иоаса, царя Иудейского, воцарился Иоас, сын Иоахазов, над Израилем в Самарии, и царствовал шестнадцать лет,
 • и делал неугодное в очах Господних; не отставал от всех грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех, но ходил в них.
 • Прочее об Иоасе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал с Амасиею, царем Иудейским, написано в летописи царей Израильских.
 • И почил Иоас с отцами своими, а Иеровоам сел на престоле его. И погребен Иоас в Самарии с царями Израильскими.
 • Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь Израильский, и плакал над ним, и говорил: отец мой! отец мой! колесница Израиля и конница его!
 • И сказал ему Елисей: возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы.
 • И сказал царю Израильскому: положи руку твою на лук. И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя,
 • и сказал: отвори окно на восток. И он отворил. И сказал Елисей: выстрели. И он выстрелил. И сказал: эта стрела избавления от Господа и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь Сириян в Афеке вконец.
 • И сказал [Елисей]: возьми стрелы. И он взял. И сказал царю Израильскому: бей по земле. И ударил он три раза, и остановился.
 • И разгневался на него человек Божий, и сказал: надобно было бы бить пять или шесть раз, тогда ты побил бы Сириян совершенно, а теперь только три раза поразишь Сириян.
 • И умер Елисей, и похоронили его. И полчища Моавитян пришли в землю в следующем году.
 • И было, что, когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев; и он при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои.
 • Азаил, царь Сирийский, теснил Израильтян во все дни Иоахаза.
 • Но Господь умилосердился над ними, и помиловал их, и обратился к ним ради завета Своего с Авраамом, Исааком и Иаковом, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица Своего доныне.
 • И умер Азаил, царь Сирийский, и воцарился Венадад, сын его, вместо него.
 • И взял назад Иоас, сын Иоахаза, из руки Венадада, сына Азаила, города, которые он взял войною из руки отца его Иоахаза. Три раза разбил его Иоас и возвратил города Израилевы.
 • 犹 大 王 亚 哈 谢 的 儿 子 约 阿 施 二 十 三 年 , 耶 户 的 儿 子 约 哈 斯 在 撒 马 利 亚 登 基 作 以 色 列 王 十 七 年 。
 • 约 哈 斯 行 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 的 事 , 效 法 尼 八 的 儿 子 耶 罗 波 安 使 以 色 列 人 陷 在 罪 里 的 那 罪 , 总 不 离 开 。
 • 于 是 , 耶 和 华 的 怒 气 向 以 色 列 人 发 作 , 将 他 们 屡 次 交 在 亚 兰 王 哈 薛 和 他 儿 子 便 哈 达 的 手 里 。
 • 约 哈 斯 恳 求 耶 和 华 , 耶 和 华 就 应 允 他 , 因 为 见 以 色 列 人 所 受 亚 兰 王 的 欺 压 。
 • 耶 和 华 赐 给 以 色 列 人 一 位 拯 救 者 , 使 他 们 脱 离 亚 兰 人 的 手 。 于 是 以 色 列 人 仍 旧 安 居 在 家 里 。
 • 然 而 他 们 不 离 开 耶 罗 波 安 家 使 以 色 列 人 陷 在 罪 里 的 那 罪 , 仍 然 去 行 , 并 且 在 撒 马 利 亚 留 下 亚 舍 拉 。
 • 亚 兰 王 灭 绝 约 哈 斯 的 民 , 践 踏 他 们 如 禾 场 上 的 尘 沙 , 只 给 约 哈 斯 留 下 五 十 马 兵 , 十 辆 战 车 , 一 万 步 兵 。
 • 约 哈 斯 其 馀 的 事 , 凡 他 所 行 的 和 他 的 勇 力 都 写 在 以 色 列 诸 王 记 上 。
 • 约 哈 斯 与 他 列 祖 同 睡 , 葬 在 撒 马 利 亚 。 他 儿 子 约 阿 施 接 续 他 作 王 。
 • 犹 大 王 约 阿 施 三 十 七 年 , 约 哈 斯 的 儿 子 约 阿 施 在 撒 马 利 亚 登 基 作 以 色 列 王 十 六 年 。
 • 他 行 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 的 事 , 不 离 开 尼 八 的 儿 子 耶 罗 波 安 使 以 色 列 人 陷 在 罪 里 的 一 切 罪 , 仍 然 去 行 。
 • 约 阿 施 其 馀 的 事 , 凡 他 所 行 的 和 他 与 犹 大 王 亚 玛 谢 争 战 的 勇 力 , 都 写 在 以 色 列 诸 王 记 上 。
 • 约 阿 施 与 他 列 祖 同 睡 , 耶 罗 波 安 坐 了 他 的 位 。 约 阿 施 与 以 色 列 诸 王 一 同 葬 在 撒 马 利 亚 。
 • 以 利 沙 得 了 必 死 的 病 , 以 色 列 王 约 阿 施 下 来 看 他 , 伏 在 他 脸 上 哭 泣 , 说 , 我 父 阿 。 我 父 阿 。 以 色 列 的 战 车 马 兵 阿 。
 • 以 利 沙 对 他 说 , 你 取 弓 箭 来 。 王 就 取 了 弓 箭 来 。
 • 又 对 以 色 列 王 说 , 你 用 手 拿 弓 。 王 就 用 手 拿 弓 。 以 利 沙 按 手 在 王 的 手 上 ,
 • 说 , 你 开 朝 东 的 窗 户 。 他 就 开 了 。 以 利 沙 说 , 射 箭 吧 。 他 就 射 箭 。 以 利 沙 说 , 这 是 耶 和 华 的 得 胜 箭 , 就 是 战 胜 亚 兰 人 的 箭 。 因 为 你 必 在 亚 弗 攻 打 亚 兰 人 , 直 到 灭 尽 他 们 。
 • 以 利 沙 又 说 , 取 几 枝 箭 来 。 他 就 取 了 来 。 以 利 沙 说 , 打 地 吧 。 他 打 了 三 次 , 便 止 住 了 。
 • 神 人 向 他 发 怒 , 说 , 应 当 击 打 五 六 次 , 就 能 攻 打 亚 兰 人 直 到 灭 尽 。 现 在 只 能 打 败 亚 兰 人 三 次 。
 • 以 利 沙 死 了 , 人 将 他 葬 埋 。 到 了 新 年 , 有 一 群 摩 押 人 犯 境 ,
 • 有 人 正 葬 死 人 , 忽 然 看 见 一 群 人 , 就 把 死 人 抛 在 以 利 沙 的 坟 墓 里 , 一 碰 着 以 利 沙 的 骸 骨 , 死 人 就 复 活 , 站 起 来 了 。
 • 约 哈 斯 年 间 , 亚 兰 王 哈 薛 屡 次 欺 压 以 色 列 人 。
 • 耶 和 华 却 因 与 亚 伯 拉 罕 , 以 撒 , 雅 各 所 立 的 约 , 仍 施 恩 给 以 色 列 人 , 怜 恤 他 们 , 眷 顾 他 们 , 不 肯 灭 尽 他 们 , 尚 未 赶 逐 他 们 离 开 自 己 面 前 。
 • 亚 兰 王 哈 薛 死 了 , 他 儿 子 便 哈 达 接 续 他 作 王 。
 • 从 前 哈 薛 和 约 阿 施 的 父 亲 约 哈 斯 争 战 , 攻 取 了 些 城 邑 , 现 在 约 哈 斯 的 儿 子 约 阿 施 三 次 打 败 哈 薛 的 儿 子 便 哈 达 , 就 收 回 了 以 色 列 的 城 邑 。
 • На двадцать третий год царствования Иоаса, сына Ахазии, царя Иудеи, царем Израиля стал Иоахаз, сын Иегу. Он царствовал в Самарии семнадцать лет.
 • Он творил дела, ненавистные Господу, — он продолжал творить грехи, в которые вверг израильтян Иеровоам, сын Невата; не отвратился Иоахаз от этих грехов.
 • Господь прогневался на Израиль — и надолго отдал израильтян в руки Хазаэла, царя арамейского, а также Бен–Хадада, сына Хазаэла.
 • (Когда Иоахаз взмолился к Господу, Господь внял его молитве. Увидел Господь, какая беда постигла Израиль — как притесняет его царь Арама —
 • и послал Израилю избавителя. Израильтяне освободились от гнета арамеев и стали жить в своей стране спокойно, как прежде.
 • Однако и тогда они не отвратились от тех грехов, в которые род Иеровоама вверг Израиль, продолжали поступать, как прежде поступали. Стояло и древо Ашеры в Самарии.)
 • Войска у Иоахаза почти что не осталось: только пятьдесят всадников, десять колесниц и десять тысяч пеших. Царь Арама громил израильтян, топтал их как дорожную пыль.
 • Прочее о деяниях Иоахаза и его доблести написано в «Летописях царей Израиля».
 • И упокоился Иоахаз рядом со своими предками — был похоронен в Самарии. Царем после него стал его сын Иоас.
 • На тридцать седьмой год царствования Иоаса, царя Иудеи, царем Израиля стал Иоас, сын Иоахаза. Он царствовал в Самарии шестнадцать лет.
 • Он творил дела, ненавистные Господу. Он не отвратился от тех грехов, в которые вверг израильтян Иеровоам, сын Невата; продолжал Иоас творить эти грехи.
 • Прочее о деяниях Иоаса и его доблести (и о том, как воевал он с Амасией, царем Иудеи) написано в «Летописях царей Израиля».
 • И упокоился Иоас рядом со своими предками, а на престол взошел Иеровоам. Иоас был похоронен в Самарии, рядом с другими царями Израиля.
 • Когда Елисей занемог и был при смерти, к нему пришел Иоас, царь Израиля, и стал плакать над ним: «Отец мой, отец мой! Колесницы и кони Израилевы!»
 • Тогда Елисей сказал ему: «Возьми лук и стрелы». Тот взял лук и стрелы.
 • «Положи руку на тетиву», — сказал Елисей. Тот положил. Елисей возложил свои руки на руки царя
 • и сказал: «Открой окно на восточную сторону». Тот открыл. «Стреляй!» — сказал Елисей. Тот выстрелил. И сказал Елисей: «Стрела Господней победы! Стрела побед над Арамом! В Афе́ке ты разгромишь арамеев — всех до единого!»
 • Потом сказал царю Израиля: «Бери стрелы». Тот взял. «Бей оземь!» — сказал Елисей. Тот ударил ими оземь три раза и остановился.
 • Рассердился человек Божий и сказал ему: «Если бы ты ударил пять–шесть раз, то уничтожил бы всех арамеев, до единого. А так — только три раза побьешь арамеев».
 • Елисей умер, и его похоронили. В тот год моавитяне устроили набег на Израиль.
 • Когда хоронили одного человека, вдруг показался отряд моавитян. Люди бросили тело в гробницу Елисея и убежали. А покойник, соприкоснувшись с костями Елисея, ожил и встал.
 • Хазаэл, царь Арама, притеснял Израиль все время правления Иоахаза.
 • Но Господь пожалел израильтян, помиловал и простил их, ради того договора о верности, который Он заключил с Авраáмом, Исаáком и Иаковом. Он решил не губить их — в ту пору Он еще не отверг их и не отвернулся от них!
 • Умер Хазаэл, царь Арама, и царем после него стал его сын Бен–Хадад.
 • Тогда Иоас, сын Иоахаза, отвоевал у Бен–Хадада, сына Хазаэла, те города, что некогда Хазаэл захватил у Иоахаза. Иоас трижды разбил арамеев и вернул израильские города.