Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

4-я книга Царств

 
 • Въ лѣ́то два́десять тре́тiе Иоа́са сы́на Охозі́ина царя́ Иу́дина ца́р­ст­вова Иоаха́зъ сы́нъ ииу́евъ надъ Изра́илемъ въ самарі́и седмь­на́­де­сять лѣ́тъ,
 • и сотвори́ лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима, и и́де вслѣ́дъ грѣхо́въ иеровоа́ма сы́на нава́това, и́же въ грѣ́хъ введе́ Изра́иля и не оста́ся зло́бы тоя́.
 • И разгнѣ́вася Госпо́дь гнѣ́вомъ на Изра́иля, и вдаде́ и́хъ въ ру́цѣ азаи́лу царю́ Си́рску и въ ру́цѣ сы́на Аде́ра, сы́на азаи́лева, во вся́ дни́.
 • И помоли́ся Иоаха́зъ лицу́ Госпо́дню, и услы́ша его́ Госпо́дь, я́ко ви́дѣ ско́рбь Изра́илеву, поне́же оскорби́ и́хъ ца́рь Си́рскiй.
 • И даде́ Госпо́дь спасе́нiе Изра́илю, и избы́ша от­ руку́ Си́рску: и всели́шася и сы́нове Изра́илевы въ селе́нiя своя́ я́коже и вчера́ и тре́тiяго дне́:
 • оба́че не от­ступи́ша от­ грѣхо́въ до́му иеровоа́ма сы́на нава́това, и́же и въ грѣ́хъ введе́ Изра́иля, въ не́мъ ходя́ху: и дубра́ва стоя́ше въ самарі́и.
 • я́ко не оста́шася Иоаха́зу лю́дiе, но то́кмо пятьдеся́тъ ко́н­никъ, и де́сять колесни́цъ, и де́сять ты́сящъ пѣшце́въ, я́ко изгуби́лъ и́хъ ца́рь Си́рскiй, и положи́ я́ я́ко пра́хъ на попра́нiе.
 • И про́чая слове́съ Иоаха́зовыхъ, и вся́ ели́ка сотвори́, и си́лы его́, не сiя́ ли пи́сана въ кни́зѣ слове́съ дні́й царе́й Изра́илевыхъ?
 • И у́спе Иоаха́зъ со отцы́ сво­и́ми, и погребо́ша его́ въ самарі́и: и воцари́ся Иоа́съ сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
 • Въ лѣ́то три́десять седмо́е Иоа́са царя́ Иу́дина ца́р­ст­вова Иоа́съ сы́нъ Иоаха́зовъ надъ Изра́илемъ въ самарі́и шесть­на́­де­сять лѣ́тъ,
 • и сотвори́ лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима: и от­ступи́ от­ всѣ́хъ грѣхо́въ иеровоа́ма сы́на нава́това, и́же въ грѣ́хъ введе́ Изра́иля, въ то́мъ хожда́­ше.
 • И про́чая слове́съ Иоа́совыхъ и вся́ ели́ка сотвори́, и си́лы его́, я́же сотвори́ со Амессі́емъ царе́мъ Иу́динымъ, не сiя́ ли пи́сана въ кни́зѣ слове́съ дні́й царе́й Изра́илевыхъ?
 • И у́спе Иоа́съ со отцы́ сво­и́ми, иеровоа́мъ же сѣ́де на престо́лѣ его́: и погребе́нъ бы́сть Иоа́съ въ самарі́и съ царми́ Изра́илевыми.
 • И Елиссе́й разболѣ́ся болѣ́знiю сво­е́ю, от­ нея́же у́мре. И прiи́де къ нему́ Иоа́съ ца́рь Изра́илевъ, и пла́кася надъ лице́мъ его́, и рече́: о́тче, о́тче, колесни́ца Изра́илева и ко́ни его́.
 • И рече́ ему́ Елиссе́й воз­ми́ лу́къ и стрѣ́лы. И взя́ къ себѣ́ лу́къ и стрѣ́лы.
 • И рече́ царю́: воз­ложи́ ру́ку свою́ на лу́къ. И воз­ложи́ Иоа́съ ру́ку свою́ на лу́къ, и Елиссе́й воз­ложи́ ру́ки своя́ на ру́ки царе́вы,
 • и рече́: от­ве́рзи окно́ е́же на восто́къ. И от­ве́рзе. И рече́ Елиссе́й: стрѣли́. И стрѣли́ [ца́рь]. И рече́ Елиссе́й: стрѣла́ спасе́нiя Госпо́дня и стрѣла́ спасе́нiя на сирі́ю, и побѣди́ши сирі́ю во Афе́кѣ да́же до сконча́нiя.
 • И рече́ ему́ Елиссе́й: воз­ми́ лу́къ. И взя́. И рече́ царю́ Изра́илеву: уда́ри на зе́млю. И уда́ри ца́рь три́жды, и ста́.
 • И оскорбѣ́ человѣ́къ Бо́жiй о не́мъ и рече́: а́ще бы уда́рилъ еси́ пяти́щи или́ шести́щи, тогда́ бы еси́ порази́лъ сирі́ю до сконча́нiя, ны́нѣ же побѣди́ши сирі́ю три́жды.
 • И у́мре Елиссе́й, и погребо́ша его́. Во́ини же Моа́вли прiидо́ша въ зе́млю настава́ющу лѣ́ту тому́.
 • И бы́сть и́мъ погреба́ющимъ му́жа, и се́, ви́дѣша во́иновъ, и поверго́ша му́жа во гро́бѣ Елиссе́овѣ: [и впаде́ тѣ́ло человѣ́ка ме́ртва,] и при­­косну́ся косте́мъ Елиссе́овымъ, и оживе́ и воста́ на но́ги своя́.
 • Азаи́лъ же оскорбля́ше Изра́иля во вся́ дни́ Иоаха́зовы.
 • И поми́лова и Госпо́дь, и уще́дри я́, и при­­зрѣ́ на ня́ завѣ́та ра́ди сво­его́, и́же со Авраа́момъ и Исаа́комъ и Иа́ковомъ, и не восхотѣ́ Госпо́дь потреби́ти и́хъ, ниже́ от­ве́рже и́хъ от­ лица́ сво­его́.
 • И у́мре азаи́лъ ца́рь Си́рскiй, и воцари́ся Аде́ръ сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
 • И воз­врати́ся Иоа́съ сы́нъ Иоаха́зовъ, и взя́ гра́ды от­ руки́ Аде́ра сы́на азаи́лева, и́хже взя́ от­ руку́ Иоаха́за отца́ его́ въ бра́ни: три́жды побѣди́ его́ Иоа́съ, и воз­врати́ гра́ды Изра́илевы.
 • В двадцать третий год Иоаса, сына Охозиина, царя Иудейского, воцарился Иоахаз, сын Ииуя, над Израилем в Самарии, и царствовал семнадцать лет,
 • и делал неугодное в очах Господних, и ходил в грехах Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех, и не отставал от них.
 • И возгорелся гнев Господа на Израиля, и Он предавал их в руку Азаила, царя Сирийского, и в руку Венадада, сына Азаилова, во все дни.
 • И помолился Иоахаз лицу Господню, и услышал его Господь, потому что видел стеснение Израильтян, как теснил их царь Сирийский.
 • И дал Господь Израильтянам избавителя, и вышли они из-под руки Сириян, и жили сыны Израилевы в шатрах своих, как вчера и третьего дня.
 • Однако ж не отступали от грехов дома Иеровоама, который ввел Израиля в грех; ходили в них, и дубрава стояла в Самарии.
 • У Иоахаза оставалось войска только пятьдесят всадников, десять колесниц и десять тысяч пеших, оттого, что истребил их царь Сирийский и обратил их в прах на попрание.
 • Прочее об Иоахазе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, написано в летописи царей Израильских.
 • И почил Иоахаз с отцами своими, и похоронили его в Самарии. И воцарился Иоас, сын его, вместо него.
 • В тридцать седьмой год Иоаса, царя Иудейского, воцарился Иоас, сын Иоахазов, над Израилем в Самарии, и царствовал шестнадцать лет,
 • и делал неугодное в очах Господних; не отставал от всех грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех, но ходил в них.
 • Прочее об Иоасе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал с Амасиею, царем Иудейским, написано в летописи царей Израильских.
 • И почил Иоас с отцами своими, а Иеровоам сел на престоле его. И погребен Иоас в Самарии с царями Израильскими.
 • Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь Израильский, и плакал над ним, и говорил: отец мой! отец мой! колесница Израиля и конница его!
 • И сказал ему Елисей: возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы.
 • И сказал царю Израильскому: положи руку твою на лук. И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя,
 • и сказал: отвори окно на восток. И он отворил. И сказал Елисей: выстрели. И он выстрелил. И сказал: эта стрела избавления от Господа и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь Сириян в Афеке вконец.
 • И сказал [Елисей]: возьми стрелы. И он взял. И сказал царю Израильскому: бей по земле. И ударил он три раза, и остановился.
 • И разгневался на него человек Божий, и сказал: надобно было бы бить пять или шесть раз, тогда ты побил бы Сириян совершенно, а теперь только три раза поразишь Сириян.
 • И умер Елисей, и похоронили его. И полчища Моавитян пришли в землю в следующем году.
 • И было, что, когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев; и он при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои.
 • Азаил, царь Сирийский, теснил Израильтян во все дни Иоахаза.
 • Но Господь умилосердился над ними, и помиловал их, и обратился к ним ради завета Своего с Авраамом, Исааком и Иаковом, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица Своего доныне.
 • И умер Азаил, царь Сирийский, и воцарился Венадад, сын его, вместо него.
 • И взял назад Иоас, сын Иоахаза, из руки Венадада, сына Азаила, города, которые он взял войною из руки отца его Иоахаза. Три раза разбил его Иоас и возвратил города Израилевы.
 • Жєйєт падышасы Ахазай уулу Жааштын падышачылыгынын жыйырма єчєнчє жылында Ысрайылга Жейу уулу Жаахаз падыша болду. Ал Самарияда он жети жыл падышачылык кылды.
 • Ал Тењирге жакпаган иштерди кылды, Ысрайылды кєнљљгљ батырган Небат уулу Жаробам кылган кєнљљлљрдє кылды, ошол кєнљљлљрдє кылганын токтоткон жок.
 • Тењир Ысрайылга каарданып, аны узак убакытка Сирия падышасы Хазаелдин жана Хазаел уулу Бенадаттын колуна салып берди.
 • Ошондо Жаахаз Тењирге сыйынды, Тењир аны укту, себеби ысрайылдыктардын эзилгенин, Сирия падышасынын аларды кандай эзгенин кљрдє.
 • Тењир ысрайылдыктарга куткаруучуну берди. Ошондо алар сириялыктардын бийлиги астынан чыгышты. Ысрайыл уулдары љз чатырларында мурункудай жашап калышты.
 • Бирок алар Ысрайылды кєнљљгљ батырган Жаробамдын тукумунун кєнљљлљрєн кылганды токтотушкан жок, ошол кєнљљлљрдє кылышты, Самарияда Ашейра мамысы тура берди.
 • Жаахаздын аскеринен элєє атчан жоокер, он майдан араба жана он мињ жљљ аскери гана калды. Анткени Сирия падышасы аларды кырып, таш-талканын чыгарды.
 • Жаахаз жљнєндљ, анын кылган бардык иштери, кљрсљткљн эрдиктери жљнєндљ Ысрайыл падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган.
 • Жаахаз ата-бабаларына кошулду, анын сљљгє Самарияга коюлду. Анын ордуна уулу Жааш такка отурду.
 • Жєйєт падышасы Жааштын падышачылыгынын отуз жетинчи жылында Ысрайылга Жаахаздын уулу Жааш падыша болду. Ал Самарияда он алты жыл падышачылык кылды.
 • Ал Тењирге жакпаган иштерди кылды. Ысрайылды кєнљљгљ батырган Небат уулу Жаробамдын кєнљљлљрєн кылганын токтоткон жок, ошол кєнљљлљрдє кылды.
 • Жааш жљнєндљ, анын кылган бардык иштери, кљрсљткљн эрдиктери, Жєйєт падышасы Аматсия менен кантип согушканы жљнєндљ Ысрайыл падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган.
 • Жааш ата-бабаларына кошулду, Жаробам анын тагына отурду. Жааш Самарияга, падышалардын жанына коюлду.
 • Элиша катуу ооруп, кийинчерээк ошол оорудан каза болду. Ысрайыл падышасы Жааш анын алдына келип: «Ата! Ата! Ысрайылдын майдан арабасы жана атчан жоокери!» – деп ыйлады.
 • Элиша ага: «Жаа менен жебелерди ал», – деди. Ал жаа менен жебелерди алды.
 • Анан ал Ысрайыл падышасына: «Колуњду жаанын єстєнљ кой», – деди. Ал колун койду. Элиша колун падышанын колуна коюп:
 • «Чыгыш жакты караган терезени ач», – деди. Ал терезени ачты. Элиша ага: «Ат!» – деди. Ал атты. Анан Элиша мындай деди: «Бул жебе – Тењирдин куткаруучу жебеси, сириялыктардан куткаруучу жебе, сен Апейикте сириялыктарды толугу менен талкалайсыњ».
 • Анан Элиша: «Жебелерди ал», – деди. Ал алды. Анан ал Ысрайыл падышасына: «Аны жерге ур», – деди. Ал жерге єч жолу урду, анан токтоп калды.
 • Ошондо Кудайдын кишиси ага ачууланып: «Беш же алты жолу уруш керек эле. Ошондо сен сириялыктарды таптакыр талкалайт элењ, эми сириялыктарды єч гана жолу талкалайсыњ», – деди.
 • Элиша кљз жумуп, аны кљргљ коюшту. Кийинки жылы мааптыктардын сансыз аскери алардын жерине келди.
 • Бир жолу бир кишини коюп жаткан учурда, бул сансыз аскерди кљрєп, анын сљљгєн Элишанын мєрзљсєнљ таштап жиберишкен. Ал кулап бара жатканда, Элишанын сљљгєнљ тийип кетип, тирилип, туруп кеткен.
 • Сирия падышасы Хазаел Жаахаздын кљзє љткљнчљ, ысрайылдыктарды кысымга алып турду.
 • Бирок Тењир аларга боор ооруп, ырайым кылып, Ыбрайым, Ыскак жана Жакып менен тєзгљн келишими єчєн аларга жєзєн бурду, аларды кыргысы келген жок, аларды ушул кєнгљ чейин четке каккан жок.
 • Сирия падышасы Хазаел кљз жумуп, анын ордуна уулу Бенадат такка отурду.
 • Согуш убагында Хазаел Жааштын атасы Жаахаздан шаарларды тартып алган. Бирок Жааш Хазаелдин уулу Бенадаттан ал шаарларды кайра тартып алды. Жааш аны єч ирет талкалап, Ысрайылдын шаарларын кайра тартып алды.
 • На двадцать третий год царствования Иоаса, сына Ахазии, царя Иудеи, царем Израиля стал Иоахаз, сын Иегу. Он царствовал в Самарии семнадцать лет.
 • Он творил дела, ненавистные Господу, — он продолжал творить грехи, в которые вверг израильтян Иеровоам, сын Невата; не отвратился Иоахаз от этих грехов.
 • Господь прогневался на Израиль — и надолго отдал израильтян в руки Хазаэла, царя арамейского, а также Бен–Хадада, сына Хазаэла.
 • (Когда Иоахаз взмолился к Господу, Господь внял его молитве. Увидел Господь, какая беда постигла Израиль — как притесняет его царь Арама —
 • и послал Израилю избавителя. Израильтяне освободились от гнета арамеев и стали жить в своей стране спокойно, как прежде.
 • Однако и тогда они не отвратились от тех грехов, в которые род Иеровоама вверг Израиль, продолжали поступать, как прежде поступали. Стояло и древо Ашеры в Самарии.)
 • Войска у Иоахаза почти что не осталось: только пятьдесят всадников, десять колесниц и десять тысяч пеших. Царь Арама громил израильтян, топтал их как дорожную пыль.
 • Прочее о деяниях Иоахаза и его доблести написано в «Летописях царей Израиля».
 • И упокоился Иоахаз рядом со своими предками — был похоронен в Самарии. Царем после него стал его сын Иоас.
 • На тридцать седьмой год царствования Иоаса, царя Иудеи, царем Израиля стал Иоас, сын Иоахаза. Он царствовал в Самарии шестнадцать лет.
 • Он творил дела, ненавистные Господу. Он не отвратился от тех грехов, в которые вверг израильтян Иеровоам, сын Невата; продолжал Иоас творить эти грехи.
 • Прочее о деяниях Иоаса и его доблести (и о том, как воевал он с Амасией, царем Иудеи) написано в «Летописях царей Израиля».
 • И упокоился Иоас рядом со своими предками, а на престол взошел Иеровоам. Иоас был похоронен в Самарии, рядом с другими царями Израиля.
 • Когда Елисей занемог и был при смерти, к нему пришел Иоас, царь Израиля, и стал плакать над ним: «Отец мой, отец мой! Колесницы и кони Израилевы!»
 • Тогда Елисей сказал ему: «Возьми лук и стрелы». Тот взял лук и стрелы.
 • «Положи руку на тетиву», — сказал Елисей. Тот положил. Елисей возложил свои руки на руки царя
 • и сказал: «Открой окно на восточную сторону». Тот открыл. «Стреляй!» — сказал Елисей. Тот выстрелил. И сказал Елисей: «Стрела Господней победы! Стрела побед над Арамом! В Афе́ке ты разгромишь арамеев — всех до единого!»
 • Потом сказал царю Израиля: «Бери стрелы». Тот взял. «Бей оземь!» — сказал Елисей. Тот ударил ими оземь три раза и остановился.
 • Рассердился человек Божий и сказал ему: «Если бы ты ударил пять–шесть раз, то уничтожил бы всех арамеев, до единого. А так — только три раза побьешь арамеев».
 • Елисей умер, и его похоронили. В тот год моавитяне устроили набег на Израиль.
 • Когда хоронили одного человека, вдруг показался отряд моавитян. Люди бросили тело в гробницу Елисея и убежали. А покойник, соприкоснувшись с костями Елисея, ожил и встал.
 • Хазаэл, царь Арама, притеснял Израиль все время правления Иоахаза.
 • Но Господь пожалел израильтян, помиловал и простил их, ради того договора о верности, который Он заключил с Авраáмом, Исаáком и Иаковом. Он решил не губить их — в ту пору Он еще не отверг их и не отвернулся от них!
 • Умер Хазаэл, царь Арама, и царем после него стал его сын Бен–Хадад.
 • Тогда Иоас, сын Иоахаза, отвоевал у Бен–Хадада, сына Хазаэла, те города, что некогда Хазаэл захватил у Иоахаза. Иоас трижды разбил арамеев и вернул израильские города.