Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

4-я книга Царств

 
 • Въ лѣ́то второ́е Иоа́са сы́на Иоаха́за царя́ Изра́илева, и воцари́ся Амессі́а сы́нъ Иоа́совъ, ца́рь Иу́динъ:
 • сы́нъ два́десяти пяти́ лѣ́тъ бѣ́, внегда́ ца́р­ст­вовати ему́ и два́десять пя́ть лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тере его́ Иоади́на от­ Иерусали́ма.
 • И сотвори́ пра́вое предъ очи́ма Госпо́днима, оба́че не я́коже дави́дъ оте́цъ его́: по всѣ́мъ, ели́ка сотвори́ оте́цъ его́ Иоа́съ, сотвори́,
 • то́кмо высо́кихъ не разруши́: еще́ лю́дiе жря́ху и кадя́ху на высо́кихъ.
 • И бы́сть егда́ утверди́ся ца́р­ст­во въ руку его́, и изби́ рабы́ своя́ уби́в­шыя отца́ его́:
 • сыно́въ же убі́йцъ тѣ́хъ не изби́, я́коже пи́сано въ кни́зѣ зако́на Моисе́ова, я́коже заповѣ́да Госпо́дь, глаго́ля: да не умира́ютъ отцы́ за сы́ны, и сы́нове да не умира́ютъ за отцы́, но то́кмо кі́йждо за своя́ грѣхи́ да у́мретъ.
 • Се́й порази́ Едо́ма въ геме́лѣ де́сять ты́сящъ и взя́ ка́мень и на бра́ни, и нарече́ и́мя ему́ Иеѳо­и́лъ до дне́шняго дне́.
 • Тогда́ посла́ Амессі́а послы́ ко Иоа́су сы́ну Иоаха́за сы́на ииу́а царя́ Изра́илева, глаго́ля: прiиди́, да ви́димся въ лице́.
 • И посла́ Иоа́съ ца́рь Изра́илевъ ко Амессі́и царю Иу́дину, глаго́ля: те́рнъ, и́же въ Лива́нѣ, посла́ къ ке́дрови су́щему въ Лива́нѣ, глаго́ля: да́ждь дще́рь твою́ сы́ну мо­ему́ въ жену́: и прiидо́ша звѣ́рiе лу́жнiи, и́же въ Лива́нѣ, и попра́ша те́рнiе::
 • побива́я порази́лъ еси́ Идуме́ю, и воз­несе́ тя́ се́рдце твое́, просла́вися сѣдя́ въ дому́ тво­е́мъ, и почто́ любо­при́шися въ зло́бѣ тво­е́й? и паде́ши ты́, и Иу́да съ тобо́ю.
 • И не послу́ша Амессі́а. И взы́де Иоа́съ ца́рь Изра́илевъ, и ви́дѣстася лице́мъ то́й и Амессі́а ца́рь Иу́динъ въ веѳсами́сѣ Иу́динѣ.
 • И паде́ Иу́да предъ лице́мъ Изра́илевымъ, и побѣже́ кі́йждо въ до́мы своя́.
 • И Амессі́ю сы́на Иоа́сова, сы́на Охозі́и, царя́ Иу́дина, я́тъ Иоа́съ сы́нъ Иоаха́зовъ ца́рь Изра́илевъ въ веѳсами́сѣ: и прiи́де во Иерусали́мъ, и разби́ стѣ́ну Иерусали́му от­ вра́тъ Ефре́млихъ до вра́тъ уго́лныхъ, на четы́реста лако́тъ:
 • и взя́ сребро́ и зла́то, и вся́ сосу́ды обрѣ́теныя въ дому́ Госпо́дни и въ сокро́вищахъ до́му царе́ва, и сы́ны смѣси́в­шихся, и воз­врати́ся въ самарі́ю.
 • И про́чая слове́съ Иоа́совыхъ, ели́ка сотвори́ въ си́лѣ сво­е́й, я́коже бра́ся со Амессі́ею царе́мъ Иу́диныхъ, не сiя́ ли пи́сана въ кни́зѣ слове́съ дні́й царе́й Изра́илевыхъ?
 • И у́спе Иоа́съ со отцы́ сво­и́ми и погребе́нъ бы́сть въ самарі́и съ цари́ и Изра́илевыми. И воцари́ся иеровоа́мъ сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
 • И поживе́ Амессі́а сы́нъ Иоа́совъ, ца́рь Иу́динъ, по уме́ртвiи Иоа́са сы́на Иоаха́за царя́ Изра́илева пять­на́­де­сять лѣ́тъ.
 • И про́чая слове́съ Амессі́евыхъ, и вся́ ели́ка сотвори́, не сiя́ ли пи́сана въ кни́зѣ слове́съ дні́й царе́й Иу́диныхъ?
 • И воста́ша на него́ полки́ во Иерусали́мѣ: и убѣже́ въ лахи́сы, и посла́ша вслѣ́дъ его́ въ лахи́сы, и уби́ша его́ ту́:
 • и взя́ша его́ на ко́ни, и погребе́нъ бы́сть со отцы́ сво­и́ми во Иерусали́мѣ во гра́дѣ дави́довѣ.
 • И поя́ша вси́ лю́дiе Иу́дины азарі́ю, и то́й сы́нъ шести́надесяти лѣ́тъ, и поста́виша его́ царе́мъ вмѣ́сто отца́ его́ Амессі́и:
 • то́й созда́ Ело́ѳъ, и воз­врати́ его́ Иу́дѣ по уме́ртвiи царя́ со отцы́ его́.
 • Въ лѣ́то пято­е­на́­де­сять Амессі́и сы́на Иоа́са царя́ Иу́дина, ца́р­ст­вова иеровоа́мъ сы́нъ Иоа́совъ надъ Изра́илемъ въ самарі́и четы́редесять и еди́но лѣ́то,
 • и сотвори́ лука́вое предъ Го́сподемъ: не от­ступи́ от­ всѣ́хъ грѣхо́въ иеровоа́ма сы́на нава́това, и́же въ грѣ́хъ введе́ Изра́иля:
 • то́й при­­врати́ предѣ́лъ Изра́илевъ от­ вхо́да Ема́ѳова да́же и до мо́ря Арави́тскаго, по глаго́лу Го́спода Бо́га Изра́илева, его́же глаго́ла и руко́ю раба́ сво­его́ Ио́ны, сы́на Амаѳі́ина, проро́ка, и́же от­ геѳахове́ра,
 • я́ко ви́дѣ Госпо́дь смире́нiе Изра́илево го́рько зѣло́, и ма́ло содержи́мыхъ, и ума́лен­ныхъ, и оста́вленыхъ, и не бѣ́ помога́ющаго и́мъ.
 • И не глаго́ла Госпо́дь искорени́ти сѣ́мене Изра́илева подъ небесе́мъ: и спасе́ я́ руко́ю иеровоа́ма сы́на Иоа́сова.
 • И про́чая слове́съ иеровоа́мовыхъ, и вся́ ели́ка сотвори́, и си́лы его́, ели́ка пово­ева́, и ка́ко воз­врати́ Дама́скъ и Ема́ѳъ Иу́дѣ во Изра́или, не сiя́ ли пи́сана въ кни́зѣ слове́съ дні́й царе́й Изра́илевыхъ?
 • И у́спе иеровоа́мъ со отцы́ сво­и́ми, со цари́ Изра́илевыми: и воцари́ся заха́рiа сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
 • Во второй год Иоаса, сына Иоахазова, царя Израильского, воцарился Амасия, сын Иоаса, царь Иудейский:
 • двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иегоаддань, из Иерусалима.
 • И делал он угодное в очах Господних, впрочем не так, как отец его Давид: он во всем поступал так, как отец его Иоас.
 • Только высоты не были отменены: народ совершал еще жертвы и курения на высотах.
 • Когда утвердилось царство в руках его, тогда он умертвил слуг своих, убивших царя, отца его.
 • Но детей убийц не умертвил, так как написано в книге закона Моисеева, в которой заповедал Господь, говоря: «не должны быть наказываемы смертью отцы за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов, но каждый за свое преступление должен быть наказываем смертью».
 • Он поразил десять тысяч Идумеян на долине Соляной, и взял Селу войною, и дал ей имя Иокфеил, которое остается и до сего дня.
 • Тогда послал Амасия послов к Иоасу, царю Израильскому, сыну Иоахаза, сына Ииуева, сказать: выйди, повидаемся лично.
 • И послал Иоас, царь Израильский, к Амасии, царю Иудейскому, сказать: терн, который на Ливане, послал к кедру, который на Ливане же, сказать: «отдай дочь свою в жену сыну моему». Но прошли дикие звери, что на Ливане, и истоптали этот терн.
 • Ты поразил Идумеян, и возгордилось сердце твое. Величайся и сиди у себя дома. К чему тебе затевать ссору на свою беду? Падешь ты и Иуда с тобою.
 • Но не послушался Амасия. И выступил Иоас, царь Израильский, и увиделись лично он и Амасия, царь Иудейский, в Вефсамисе, что в Иудее.
 • И разбиты были Иудеи Израильтянами, и разбежались по шатрам своим.
 • И Амасию, царя Иудейского, сына Иоаса, сына Охозиина, захватил Иоас, царь Израильский, в Вефсамисе, и пошел в Иерусалим и разрушил стену Иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот угольных на четыреста локтей.
 • И взял все золото и серебро, и все сосуды, какие нашлись в доме Господнем и в сокровищницах царского дома, и заложников, и возвратился в Самарию.
 • Прочее об Иоасе, что он сделал, и о мужественных подвигах его, и как он воевал с Амасиею, царем Иудейским, написано в летописи царей Израильских.
 • И почил Иоас с отцами своими, и погребен в Самарии с царями Израильскими. И воцарился Иеровоам, сын его, вместо него.
 • И жил Амасия, сын Иоасов, царь Иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахазова, царя Израильского, пятнадцать лет.
 • Прочие дела Амасии записаны в летописи царей Иудейских.
 • И составили против него заговор в Иерусалиме, и убежал он в Лахис. И послали за ним в Лахис, и умертвили его там.
 • И привезли его на конях, и погребен он был в Иерусалиме с отцами своими в городе Давидовом.
 • И взял весь народ Иудейский Азарию, которому было шестнадцать лет, и воцарили его вместо отца его Амасии.
 • Он обстроил Елаф, и возвратил его Иуде, после того как царь почил с отцами своими.
 • В пятнадцатый год Амасии, сына Иоасова, царя Иудейского, воцарился Иеровоам, сын Иоасов, царь Израильский, в Самарии, и царствовал сорок один год,
 • и делал он неугодное в очах Господних: не отступал от всех грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех.
 • Он восстановил пределы Израиля, от входа в Емаф до моря пустыни, по слову Господа Бога Израилева, которое Он изрек чрез раба Своего Иону, сына Амафиина, пророка из Гафхефера,
 • ибо Господь видел бедствие Израиля, весьма горькое, так что не оставалось ни заключенного, ни оставшегося, и не было помощника у Израиля.
 • И не восхотел Господь искоренить имя Израильтян из поднебесной, и спас их рукою Иеровоама, сына Иоасова.
 • Прочее об Иеровоаме и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал и как возвратил Израилю Дамаск и Емаф, принадлежавший Иуде, написано в летописи царей Израильских.
 • И почил Иеровоам с отцами своими, с царями Израильскими. И воцарился Захария, сын его, вместо него.
 • 以 色 列 王 约 哈 斯 的 儿 子 约 阿 施 第 二 年 , 犹 大 王 约 阿 施 的 儿 子 亚 玛 谢 登 基 。
 • 他 登 基 的 时 候 年 二 十 五 岁 , 在 耶 路 撒 冷 作 王 二 十 九 年 。 他 母 亲 名 叫 约 耶 但 , 是 耶 路 撒 冷 人 。
 • 亚 玛 谢 行 耶 和 华 眼 中 看 为 正 的 事 , 但 不 如 他 祖 大 卫 , 乃 效 法 他 父 约 阿 施 一 切 所 行 的 。
 • 只 是 邱 坛 还 没 有 废 去 , 百 姓 仍 在 那 里 献 祭 烧 香 。
 • 国 一 坚 定 , 就 把 杀 他 父 王 的 臣 仆 杀 了 ,
 • 却 没 有 治 死 杀 王 之 人 的 儿 子 , 是 照 摩 西 律 法 书 上 耶 和 华 所 吩 咐 的 说 , 不 可 因 子 杀 父 , 也 不 可 因 父 杀 子 , 各 人 要 为 本 身 的 罪 而 死 。
 • 亚 玛 谢 在 盐 谷 杀 了 以 东 人 一 万 , 又 攻 取 了 西 拉 , 改 名 叫 约 帖 , 直 到 今 日 。
 • 那 时 , 亚 玛 谢 差 遣 使 者 去 见 耶 户 的 孙 子 约 哈 斯 的 儿 子 以 色 列 王 约 阿 施 , 说 , 你 来 , 我 们 二 人 相 见 于 战 场 。
 • 以 色 列 王 约 阿 施 差 遣 使 者 去 见 犹 大 王 亚 玛 谢 , 说 , 利 巴 嫩 的 蒺 藜 差 遣 使 者 去 见 利 巴 嫩 的 香 柏 树 , 说 , 将 你 的 女 儿 给 我 儿 子 为 妻 。 后 来 利 巴 嫩 有 一 个 野 兽 经 过 , 把 蒺 藜 践 踏 了 。
 • 你 打 败 了 以 东 人 就 心 高 气 傲 , 你 以 此 为 荣 耀 , 在 家 里 安 居 就 吧 了 , 为 何 要 惹 祸 , 使 自 己 和 犹 大 国 一 同 败 亡 呢 。
 • 亚 玛 谢 却 不 肯 听 这 话 。 于 是 以 色 列 王 约 阿 施 上 来 , 在 犹 大 的 伯 示 麦 与 犹 大 王 亚 玛 谢 相 见 于 战 场 。
 • 犹 大 人 败 在 以 色 列 人 面 前 , 各 自 逃 回 家 里 去 了 。
 • 以 色 列 王 约 阿 施 在 伯 示 麦 擒 住 亚 哈 谢 的 孙 子 , 约 阿 施 的 儿 子 犹 大 王 亚 玛 谢 , 就 来 到 耶 路 撒 冷 , 拆 毁 耶 路 撒 冷 的 城 墙 , 从 以 法 莲 门 直 到 角 门 共 四 百 肘 ,
 • 又 将 耶 和 华 殿 里 与 王 宫 府 库 里 所 有 的 金 银 和 器 皿 都 拿 了 去 , 并 带 人 去 为 质 , 就 回 撒 马 利 亚 去 了 。
 • 约 阿 施 其 馀 所 行 的 事 和 他 的 勇 力 , 并 与 犹 大 王 亚 玛 谢 争 战 的 事 , 都 写 在 以 色 列 诸 王 记 上 。
 • 约 阿 施 与 他 列 祖 同 睡 , 葬 在 撒 马 利 亚 , 以 色 列 诸 王 的 坟 地 里 。 他 儿 子 耶 罗 波 安 接 续 他 作 王 。
 • 以 色 列 王 约 哈 斯 的 儿 子 约 阿 施 死 后 , 犹 大 王 约 阿 施 的 儿 子 亚 玛 谢 又 活 了 十 五 年 。
 • 亚 玛 谢 其 馀 的 事 都 写 在 犹 大 列 王 记 上 。
 • 耶 路 撒 冷 有 人 背 叛 亚 玛 谢 , 他 就 逃 到 拉 吉 。 叛 党 却 打 发 人 到 拉 吉 将 他 杀 了 。
 • 人 就 用 马 将 他 的 尸 首 驮 到 耶 路 撒 冷 , 葬 在 大 卫 城 他 列 祖 的 坟 地 里 。
 • 犹 大 众 民 立 亚 玛 谢 的 儿 子 亚 撒 利 雅 ( 又 名 乌 西 雅 ) 接 续 他 父 作 王 , 那 时 他 年 十 六 岁 。
 • 亚 玛 谢 与 他 列 祖 同 睡 之 后 , 亚 撒 利 雅 收 回 以 拉 他 仍 归 犹 大 , 又 重 新 修 理 。
 • 犹 大 王 约 阿 施 的 儿 子 亚 玛 谢 十 五 年 , 以 色 列 王 约 阿 施 的 儿 子 耶 罗 波 安 在 撒 马 利 亚 登 基 , 作 王 四 十 一 年 。
 • 他 行 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 的 事 , 不 离 开 尼 八 的 儿 子 耶 罗 波 安 使 以 色 列 人 陷 在 罪 里 的 一 切 罪 。
 • 他 收 回 以 色 列 边 界 之 地 , 从 哈 马 口 直 到 亚 拉 巴 海 , 正 如 耶 和 华 以 色 列 的 神 , 藉 他 仆 人 迦 特 希 弗 人 亚 米 太 的 儿 子 先 知 约 拿 所 说 的 。
 • 因 为 耶 和 华 看 见 以 色 列 人 甚 是 艰 苦 , 无 论 困 住 的 , 自 由 的 都 没 有 了 , 也 无 人 帮 助 以 色 列 人 。
 • 耶 和 华 并 没 有 说 要 将 以 色 列 的 名 从 天 下 涂 抹 , 乃 藉 约 阿 施 的 儿 子 耶 罗 波 安 拯 救 他 们 。
 • 耶 罗 波 安 其 馀 的 事 , 凡 他 所 行 的 和 他 的 勇 力 , 他 怎 样 争 战 , 怎 样 收 回 大 马 色 和 先 前 属 犹 大 的 哈 马 归 以 色 列 , 都 写 在 以 色 列 诸 王 记 上 。
 • 耶 罗 波 安 与 他 列 祖 以 色 列 诸 王 同 睡 。 他 儿 子 撒 迦 利 雅 接 续 他 作 王 。
 • На второй год царствования Иоаса, сына Иоахáза, царя израильского, царем Иудеи стал Амáсия, сын Иоаса.
 • Когда Амасия стал царем, ему было двадцать пять лет. Он царствовал в Иерусалиме двадцать девять лет. Его мать — Иоаддáн, родом из Иерусалима.
 • Деяния Амасии были угодны Господу, но все же не настолько, насколько деяния Давида, его прародителя. Он во всем поступал так же, как его отец Иоас.
 • Капища так и не были упразднены, и в этих капищах народ по–прежнему закалывал и сжигал жертвы.
 • Когда Амасия крепко взял власть в свои руки, он казнил тех вельмож, что убили его отца, царя.
 • Но сыновей убийц он не казнил, ведь в Законе Моисея написано , что Господь заповедал: «Отцов нельзя предавать смерти за вину сыновей, а сыновей — за вину отцов. Человек может быть предан смерти лишь за то преступление, которое совершил он сам».
 • Амасия разгромил десять тысяч эдомитян в Солянóй долине. Он отвоевал у них Се́лу и переименовал ее в Иоктеэ́л (так называется этот город и по сей день).
 • После этого Амасия отправил посланцев к Иоасу, сыну Иоахаза, сына Иегу, царю Израиля, и велел передать ему: «Приходи. Сойдемся лицом к лицу!»
 • Иоас, царь Израиля, велел ответить Амасии, царю Иудеи: «Как–то раз ливанский чертополох отправил посланцев к ливанскому кедру: „Выдавай, — говорит, — свою дочь замуж за моего сына”. Шел мимо зверь ливанский — и растоптал этот чертополох.
 • Победа над Эдомом вскружила тебе голову. Гордиться гордись — да только сидя дома. Зачем накликáешь на себя беду? И сам падешь, и вместе с тобой — Иудея».
 • Но не послушал его Амасия. Пришел Иоас, царь Израиля, — и сошлись они с Амасией лицом к лицу в Бет–Ше́меше, что в Иудее.
 • Иудеи были разбиты израильтянами и разбежались по домам.
 • А сам Амасия, царь Иудеи, сын Иоаса, сына Ахазии, попал при Бет–Шемеше в плен к Иоасу, царю Израиля. Иоас подступил к Иерусалиму, сделал в стене пролом длиною в четыреста локтей, от Ефре́мовых ворот до Угловых, и вошел в город.
 • Он забрал все золото и серебро, всю утварь, какая нашлась в Храме Господа и в дворцовой сокровищнице, взял заложников и вернулся в Самарию.
 • Прочее о деяниях Иоаса и его доблести, и о том, как он воевал с Амасией, царем Иудеи, написано в «Летописях царей Израиля».
 • И упокоился Иоас рядом со своими предками — был похоронен в Самарии, с царями Израиля. Царем после него стал его сын Иеровоам.
 • Амасия, сын Иоаса, царь Иудеи, пережил Иоаса, сына Иоахаза, царя израильского, на пятнадцать лет.
 • Прочее об Амасии написано в «Летописях царей Иудеи».
 • Против него в Иерусалиме составили заговор. Амасия бежал в Лахи́ш, но заговорщики послали за ним в Лахиш своих людей и убили его.
 • Тело увезли из Лахиша на лошадях, и Амасия был похоронен вместе с предками в Городе Давидовом.
 • А царем, вместо Амасии, весь народ Иудеи сделал его сына, шестнадцатилетнего Азáрию.
 • (Того самого, который вновь отстроил Элáт и вернул его под власть Иудеи.) Произошло это после того, как прежний царь упокоился рядом со своими предками.
 • На пятнадцатый год царствования Амасии, сына Иоаса, царя Иудеи, царем Израиля стал Иеровоам, сын Иоаса. Он царствовал в Самарии сорок один год.
 • Он творил дела, ненавистные Господу, — не отвратился он от тех грехов, в которые вверг израильтян Иеровоам, сын Невата.
 • Он вернул под власть Израиля все земли от Левó Хамáтского до Мертвого моря. Так исполнилось слово Господа, Бога Израиля, которое возвестил Его раб, пророк Иóна, сын Амиттáя, из Гат–Хе́фера.
 • Увидел Господь, что Израиль бедствует, что гибнут все, от мала до велика, что нет для Израиля избавителя, —
 • и не захотел Господь, чтобы имя Израиля было стерто под небесами. Руками Иеровоама, сына Иоаса, Господь спас израильтян.
 • Прочее о деяниях Иеровоама и его доблести, и о войнах, которые он вел, и о том, как он вернул Дамаск и Хамáт под власть Иудеи с Израилем, написано в «Летописях царей Израиля».
 • И упокоился Иеровоам рядом со своими предками, царями Израиля. Царем после него стал его сын Захáрия.