Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

4-я книга Царств

 
 • Въ лѣ́то седмо­е­на́­де­сять факе́а сы́на ромелі́ина, воцари́ся Аха́зъ сы́нъ Иоаѳа́ма царя́ Иу́дина:
 • сы́нъ два́десяти лѣ́тъ бѣ́ Аха́зъ, егда́ нача́ ца́р­ст­вовати, и шесть­на́­де­сять лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ, и не сотвори́ пра́вое предъ очи́ма Го́спода Бо́га сво­его́ вѣ́рно, я́коже дави́дъ оте́цъ его́,
 • и ходи́ въ пути́ иеровоа́ма сы́на нава́това царя́ Изра́илева, ксему́ и сы́на сво­его́ преведе́ сквоз­ѣ́ о́гнь по ме́рзостемъ язы́ковъ, и́хже отъ­я́тъ Госпо́дь от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • и жря́ше и кадя́ше на высо́кихъ и на холмѣ́хъ и подъ вся́кимъ дре́вомъ ча́стымъ.
 • Тогда́ взы́де раассо́нъ ца́рь Си́рскъ и факе́й сы́нъ ромелі́инъ ца́рь Изра́илевъ во Иерусали́мъ на бра́нь, и во­ева́ста на Аха́за, и не можа́ста [ему́] одолѣ́ти.
 • Во вре́мя о́но воз­врати́ раассо́нъ ца́рь Си́рскiй Ела́ѳъ сирі́и и изгна́ Иуде́евъ изъ Ела́ѳа, и Идуме́е прiидо́ша во Ела́ѳъ и всели́шася та́мо да́же до дне́ сего́.
 • И посла́ Аха́зъ послы́ къ Ѳелгаѳфелласа́ру царю́ Ассирі́йску, глаго́ля: ра́бъ тво́й и сы́нъ тво́й а́зъ е́смь, взы́ди и от­ими́ мя́ от­ руки́ царя́ Си́рска и от­ руки́ царя́ Изра́илева, воста́в­шихъ на мя́.
 • И взя́ Аха́зъ зла́то и сребро́ обрѣ́тшееся въ сокро́вищихъ до́му Госпо́дня и въ сокро́вищихъ до́му царе́ва, и посла́ царю́ Ассирі́йску да́ры.
 • И послу́ша его́ ца́рь Ассирі́йскiй: и взы́де ца́рь Ассирі́йскiй въ Дама́скъ, и взя́ его́, и пресели́ его́, и раассо́на царя́ уби́.
 • И и́де ца́рь Аха́зъ на срѣ́тенiе Ѳелгаѳфелласа́ру царю́ Ассирі́йску въ Дама́скъ, и ви́дѣ же́ртвен­никъ въ дама́сцѣ: и посла́ ца́рь Аха́зъ ко урі́и иере́ю подо́бiе же́ртвен­ника, и начерта́нiе, и все́ творе́нiе его́.
 • И созда́ урі́а иере́й же́ртвен­никъ по всѣ́мъ, ели́ка посла́ ца́рь Аха́зъ от­ Дама́ска.
 • И прiи́де ца́рь Аха́зъ изъ Дама́ска и ви́дѣ же́ртвен­никъ, и взы́де на него́,
 • и покади́ всесожже́нiе свое́ и же́ртву свою́ и воз­лiя́нiе свое́, и пролiя́ кро́вь ми́рныхъ на же́ртвен­никъ,
 • олта́рь же мѣ́дяный, и́же предъ Го́сподемъ, при­­несе́ от­ лица́ до́му Госпо́дня, и от­ среды́ же́ртвен­ника и от­ среды́ до́му Госпо́дня: и поста́ви его́ о еди́ну страну́ же́ртвен­ника къ сѣ́веру.
 • И заповѣ́да ца́рь Аха́зъ урі́и иере́ю, глаго́ля: на же́ртвен­ницѣ вели́цѣмъ при­­ноша́яй всесожже́нiя у́трен­няя, и же́ртву вече́рнюю, и всесожже́нiя царе́ва, и же́ртву его́, и всесожже́нiя всѣ́хъ люді́й, и же́ртву и́хъ, и воз­лiя́нiя и́хъ, и вся́ку кро́вь всесожже́нiя, и вся́ку кро́вь же́ртвен­ную излiе́ши на не́мъ: олта́рь не мѣ́дянъ да бу́детъ мнѣ́ на у́тро.
 • И сотвори́ урі́а иере́й по всѣ́мъ, ели́ка заповѣ́да ему́ ца́рь Аха́зъ.
 • И изсѣче́ Аха́зъ ца́рь спое́нiя подста́вовъ, и пренесе́ от­ ни́хъ умыва́лницу, и мо́ре низложи́ от­ воло́въ мѣ́дяныхъ, и́же бѣ́ша подъ ни́мъ, и положи́ е́ на подста́вѣ ка́мен­нѣмъ:
 • и основа́нiе сѣда́лища созда́но въ дому́ Госпо́дни, и вхо́дъ царе́въ внѣ́шнiй обрати́ въ до́мъ Госпо́день, от­ лица́ царя́ Ассирі́йска.
 • И про́чая слове́съ Аха́зовыхъ, ели́ка сотвори́, не сiя́ ли напи́сана въ кни́зѣ слове́съ дні́й царе́й Иу́диныхъ:
 • И у́спе Аха́зъ со отцы́ сво­и́ми, и погребе́нъ бы́сть со отцы́ сво­и́ми во гра́дѣ дави́довѣ. И воцари́ся езекі́а сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
 • В семнадцатый год Факея, сына Ремалиина, воцарился Ахаз, сын Иоафама, царя Иудейского.
 • Двадцати лет был Ахаз, когда воцарился, и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме, и не делал угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его,
 • но ходил путем царей Израильских, и даже сына своего провел чрез огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых,
 • и совершал жертвы и курения на высотах и на холмах и под всяким тенистым деревом.
 • Тогда пошел Рецин, царь Сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь Израильский, против Иерусалима, чтобы завоевать его, и держали Ахаза в осаде, но одолеть не могли.
 • В то время Рецин, царь Сирийский, возвратил Сирии Елаф и изгнал Иудеев из Елафа; и Идумеяне вступили в Елаф, и живут там до сего дня.
 • И послал Ахаз послов к Феглаффелласару, царю Ассирийскому, сказать: раб твой и сын твой я; приди и защити меня от руки царя Сирийского и от руки царя Израильского, восставших на меня.
 • И взял Ахаз серебро и золото, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского, и послал царю Ассирийскому в дар.
 • И послушал его царь Ассирийский; и пошел царь Ассирийский в Дамаск, и взял его, и переселил жителей его в Кир, а Рецина умертвил.
 • И пошел царь Ахаз навстречу Феглаффелласару, царю Ассирийскому, в Дамаск, и увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал царь Ахаз к Урии священнику изображение жертвенника и чертеж всего устройства его.
 • И построил священник Урия жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска; и сделал так священник Урия до прибытия царя Ахаза из Дамаска.
 • И пришел царь из Дамаска, и увидел царь жертвенник, и подошел царь к жертвеннику, и принес на нем жертву;
 • и сожег всесожжение свое и хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и окропил кровью мирной жертвы свой жертвенник.
 • А медный жертвенник, который пред лицем Господним, он передвинул от лицевой стороны храма, с места между жертвенником новым и домом Господним, и поставил его сбоку сего жертвенника на север.
 • И дал приказание царь Ахаз священнику Урии, сказав: на большом жертвеннике сожигай утреннее всесожжение и вечернее хлебное приношение, и всесожжение от царя и хлебное приношение от него, и всесожжение от всех людей земли и хлебное приношение от них, и возлияние от них, и всякою кровью всесожжений и всякою кровью жертв окропляй его, а жертвенник медный останется до моего усмотрения.
 • И сделал священник Урия все так, как приказал царь Ахаз.
 • И обломал царь Ахаз ободки у подстав, и снял с них умывальницы, и море снял с медных волов, которые были под ним, и поставил его на каменный пол.
 • И отменил крытый субботний ход, который построили при храме, и внешний царский вход к дому Господню, ради царя Ассирийского.
 • Прочее об Ахазе, что он сделал, написано в летописи царей Иудейских.
 • И почил Ахаз с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Езекия, сын его, вместо него.
 • ფეკახ რემალიაჰუს ძის მეჩვიდმეტე წელს გამეფდა ახაზ იოთამის ძე, იუდას მეფე.
 • ოცი წლისა იყო ახაზი, როცა გამეფდა და თექვსმეტი წელი იმეფა იერუსალიმში. არ იქცეოდა სწორად უფლის, თავისი ღვთის თვალში, როგორც იქცეოდა მამამისი დავითი.
 • დადიოდა ისრაელის მეფეთა გზით; თავისი შვილიც კი ცეცხლში გაატარა, იმ წარმართთა ბილწი ჩვეულებისამებრ, რომელნიც აჰყარა უფალმა ისრაელიანთაგან.
 • მსხვერპლს სწირავდა და საკმეველს აკმევდა გორაკებზე, ბორცვებზე და ყოველი ხემხვივანის ქვეშ.
 • მაშინ აღდგნენ რეცინი, არამის მეფე, და ფეკახ რემალიაჰუს ძე, ისრაელის მეფე, იერუსალიმის წინააღმდეგ საომრად, მოიმწყვდიეს ახაზი, მაგრამ ვერ სძლიეს მას.
 • იმხანად დაუბრუნა რეცინმა, არამის მეფემ, ელათი არამს და აჰყარა იუდაელები ელათიდან. ედომელები შევიდნენ ელათში და დღემდე იქ ცხოვრობენ.
 • გაუგზავნა ახაზმა თიგლათფალასარს, აშურის მეფეს, მოციქულები და შეუთვალა: შენი მორჩილი და შენი შვილი ვარ მე. მოდი და მიხსენი არამის მეფისა და ისრაელის მეფისგან, რომელნიც აღდგნენ ჩემს წინააღმდეგ.
 • აიღო ახაზმა ოქრო-ვერცხლი, რაც კი უფლის სახლში და მეფის სახლის საგანძურებში იპოებოდა და ძღვნად გაუგზავნა აშურის მეფეს.
 • ისმინა მისი აშურის მეფემ და მოადგა აშურის მეფე დამასკოს, აიღო იგი, ხალხი კირში გადაასახლა, ხოლო რეცინი მოკლა.
 • წავიდა მეფე ახაზი აშურის მეფის, თიგლათფალასარის მისაგებებლად დამასკოში; ნახა სამსხვერპლო, დამასკოში რომ იყო, და გაუგზავნა მეფე ახაზმა ურია მღვდელს სამსხვერპლოს ნახატი და მთელი ნაგებობის გეგმა.
 • ააშენა ურია მღვდელმა სამსხვერპლო; როგორც შეუთვალა მეფე ახაზმა დამასკოდან, ისე გააკეთა ყველაფერი ურია მღვდელმა მეფე ახაზის დაბრუნებამდე დამასკოდან.
 • დაბრუნდა მეფე დამასკოდან და იხილა მეფემ სამსხვერპლო, მიეახლა მეფე სამსხვერპლოს და მიიტანა მსხვერპლი.
 • და დაწვა აღსავლენი მსხვერპლი და შესაწირავი, დაღვარა საღვრელი, და თავისი სამადლობელი მსხვერპლის სისხლი ასხურა სამსხვერპლოს.
 • სპილენძის სამსხვერპლო კი, უფლის წინაშე რომ იდგა, გადაანაცვლა ტაძრის წინა მხრიდან, სამსხვერპლოსა და უფლის სახლის შუა ადგილიდან და მოათავსა სამსხვერპლოს გვერდით ჩრდილოეთის მხარეს.
 • ასე უბრძანა მეფე ახაზმა ურია მღვდელს: დიდ სამსხვერპლოზე დაწვი დილის აღსავლენი მსხვერპლი და საღამოს ძღვენი, მეფის აღსავლენი მსხვერპლი და მისი ძღვენი, ქვეყნის მთელი ხალხის აღსავლენი მსხვერპლი, მათი ძღვენი და მათი საღვრელი; ყოველი აღსავლენის სისხლი და ყოველი საკლავის სისხლი ასხურე მას; სპილენძის სამსხვერპლო კი სამკითხაოდ მექნება.
 • ყველაფერი ისე გააკეთა ურია მღვდელმა, როგორც უბრძანა მას მეფე ახაზმა.
 • მოახლიჩა მეფე ახაზმა კედლები კვარცხლბეკებს, მოხსნა მათი საბანელი, ჩამოიღო ზღვა სპილენძის ხარებიდან, რომლებზედაც იდგა ის, და ქვის იატაკზე დადგა.
 • საშაბათო ტალანი, სახლში რომ იყო გაყვანილი, და გარეთა სამეფო შესასვლელი უფლის სახლისკენ მოაქცია აშურის მეფის გულისთვის.
 • ახაზის დანარჩენი საქმენი, რაც გაუკეთებია, იუდას მეფეთა მატიანეშია ჩაწერილი.
 • განისვენა ახაზმა თავის მამა-პაპასთან და დაიმარხა თავისი მამა-პაპის გვერდით დავითის ქალაქში. მის ნაცვლად მისი ძე, ხიზკიაჰუ გამეფდა.
 • Ремалия уулу Пекахтын падышачылыгынын он жетинчи жылында Жєйєт падышасы Жотамдын уулу Ахаз такка отурду.
 • Ахаз такка отурганда, жыйырма жашта эле. Ал Иерусалимде он алты жыл падышачылык кылды. Атасы Дљљт Тењирге жаккан иштерди жасаган, Ахаз болсо анткен жок.
 • Тескерисинче, ал Ысрайыл падышаларынын жолу менен жєрєп, Ысрайыл уулдарынын алдынан Тењир кууп чыккан, жийиркеничтєє иштерди кылган элдерди туурап, атєгєл, љз уулун отко љрттљдє.
 • Ал бутканаларда, дљбљлљрдљ, кљлљкљлєє дарактардын тєбєндљ курмандык чалып, жыпар жыттуу зат тєтљтєп жатты.
 • Ошол учурда Сирия падышасы Ретсин жана Ысрайыл падышасы Ремалия уулу Пеках Иерусалимди басып алыш єчєн согуш ачышты. Ахазды курчоодо кармап турушту, бирок жење алышкан жок.
 • Ошол убакта Сирия падышасы Ретсин Сирияга Эйлатты кайрып берип, жєйєттљрдє Эйлаттан кууп чыгарды. Эдомдуктар Эйлатка келишти. Алар ушул кєнгљ чейин ошол жерде жашашат.
 • Ахаз Ашур падышасы Тиглат-Пилесерге элчилерин жљнљтєп, мындай деп айттырды: «Мен сенин кулуњмун жана уулуњмун. Келип, мага каршы кљтљрєлгљн Сирия падышасы менен Ысрайыл падышасынан мени куткар».
 • Ахаз Тењир єйєндљгє жана падыша сарайынын казыналарындагы алтын-кємєштљрдє алып, Ашур падышасына тартуу катарында жљнљттє.
 • Ашур падышасы анын тилин алып, Дамаскка барып, аны басып алып, анын тургундарын Кирге кљчєрєп жиберди, Ретсинди болсо љлтєрєп салды.
 • Ахаз падыша Ашур падышасы Тиглат-Пилесерге жолугуш єчєн Дамаскка барып, ал жерден курмандык чалынуучу жайды кљрдє. Анан Ахаз падыша курмандык чалынуучу жайдын тєзєлєшєнєн толук чиймесин ыйык кызмат кылуучу Урийге жљнљттє.
 • Ыйык кызмат кылуучу Урий Дамасктан Ахаз падыша жиберген єлгє боюнча курмандык чалынуучу жай курду. Ахаз падыша Дамасктан келгенче, ыйык кызмат кылуучу Урий ушундай кылды.
 • Падыша Дамасктан келип, курмандык чалынуучу жайды кљрєп, анын єстєнљ курмандык чалды.
 • Ал љзєнєн бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыгын жана нан курмандыгын љрттљп, єстєнљ куюлуучу курмандыкты куюп, љзєнєн тынчтык курмандыгынын канын курмандык чалынуучу жайга чачты.
 • Ал эми Тењирдин алдында турган жезден жасалган курмандык чалынуучу жайды ийбадаткананын алдынан, жањы курмандык чалынуучу жай менен Тењир єйєнєн ортосундагы ордунан жылдырып, жањы курмандык чалынуучу жайдын тєндєк жагына койду.
 • Ахаз падыша ыйык кызмат кылуучу Урийге мындай буйрук берди: «Чоњ курмандык чалынуучу жайдын єстєнљ эртењ мененки бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкты жана кечки нан курмандыгын, падышанын бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыгы менен нан курмандыгын, љлкљдљгє бардык адамдардын бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктары менен нан курмандыктарын љрттљ, алардын єстєнљ куюлуучу курмандыктарды куй, анын єстєнљ бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктар менен башка курмандыктардын канын чач. Эмне кылуу керек экенин чечкенге чейин, жез курмандык чалынуучу жайды мага калтыр».
 • Ыйык кызмат кылуучу Урий Ахаз падыша буйругандай кылды.
 • Ахаз падыша дљњгљлљктєє койгучтардын алкактарын сындырып, алардын єстєндљгє чараларды алып салды. Анан жез љгєздљрдєн єстєндљ турган чараны да алып, аны тљшљлгљн таштын єстєнљ койду.
 • Анан ал Ашур падышасы єчєн ийбадатканага ишемби кєнє кире турган эшикти жана падышанын Тењир єйєнљ кире турган сырткы эшигин жаап салды.
 • Ахаз жљнєндљ жана анын кылган иштери жљнєндљ Жєйєт падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган.
 • Ахаз ата-бабаларына кошулду, анын сљљгє ата-бабаларынын жанына, Дљљттєн шаарына коюлду. Анын ордуна уулу Хиския такка отурду.
 • На семнадцатый год царствования Пекаха, сына Ремалии, царем Иудеи стал Ахаз, сын Иофама.
 • Когда Ахаз стал царем, ему было двадцать лет. Он царствовал в Иерусалиме шестнадцать лет. Не творил он дел, угодных Господу, его Богу, не брал пример со своего предка Давида,
 • а шел путем царей Израиля. Он даже сына своего принес в огненную жертву — подобные мерзости делали народы, которые Господь истребил, чтобы отдать их землю Израилю.
 • И в капищах, и на холмах, и под каждым деревом ветвистым он закалывал и сжигал жертвы.
 • В то время на Иудею пошли войной Рецин, царь Арама, и Пеках, сын Ремалии, царь Израиля. Они осадили Ахаза в Иерусалиме, но не смогли одолеть его.
 • (Тогда же Рецин, царь Арама, вернул Элат под власть Арама и изгнал оттуда иудеев. Араме́и пришли в Элат и поселились там; они и до сих пор там живут).
 • Ахаз отправил послов к Тиглатпаласару, царю Ассирии, и велел передать ему: «Я твой раб и твой сын! Приди, спаси меня от врагов моих: царя арамейского и царя израильского».
 • Ахаз взял серебро и золото, какое было в Храме Господа и в дворцовой сокровищнице, и послал подношение царю Ассирии.
 • Царь Ассирии внял его просьбе. Он подступил к Дамаску, взял его, жителей угнал в Кир, а Рецина казнил.
 • Царь Ахаз отправился в Дамаск, чтобы предстать там пред Тиглатпаласаром, царем Ассирии. Увидев дамасский жертвенник, он послал священнику У́рии изображение этого жертвенника — подробный чертеж.
 • К возвращению царя священник Урия уже соорудил новый жертвенник, в точности такой, как изображение, присланное царем Ахазом из Дамаска.
 • Когда царь вернулся из Дамаска, он осмотрел жертвенник, подошел к нему, поднялся,
 • сжег на нем жертву всесожжения, сжег приношение, совершил на нем возлияние и окропил его кровью пиршественной жертвы.
 • А медный жертвенник, что был пред лицом Господа, царь велел передвинуть от входа в Храм, чтобы не стоял он между новым жертвенником и Храмом, и поставить по северную сторону от нового жертвенника.
 • Царь Ахаз велел священнику Урии: «На большом жертвеннике сжигай утренние всесожжения и вечерние приношения — жертвы, приносимые царем, и жертвы, приносимые всем народом. Возливай на него возлияния, кропи кровью всех всесожжении и жертв. А медный жертвенник будет у меня для гадания по внутренностям».
 • Священник Урия сделал все, как повелел ему царь Ахаз.
 • Царь Ахаз велел снять с подставок облицовку панелей, снять чаны с подставок , спустить Медное Море с медных быков, которые его подпирали, прямо на каменный пол,
 • а также снять облицовку с балдахина над троном, стоявшим в Храме, и с внешней царской галереи, что шла вокруг Храма Господнего. (Все это было сделано из–за царя ассирийского.)
 • Прочее о деяниях Ахаза написано в «Летописях царей Иудеи».
 • И упокоился Ахаз рядом со своими предками — был похоронен рядом с предками в Городе Давидовом. Царем после него стал его сын Езеки́я.