Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

4-я книга Царств

 
 • Въ лѣ́то седмо­е­на́­де­сять факе́а сы́на ромелі́ина, воцари́ся Аха́зъ сы́нъ Иоаѳа́ма царя́ Иу́дина:
 • сы́нъ два́десяти лѣ́тъ бѣ́ Аха́зъ, егда́ нача́ ца́р­ст­вовати, и шесть­на́­де­сять лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ, и не сотвори́ пра́вое предъ очи́ма Го́спода Бо́га сво­его́ вѣ́рно, я́коже дави́дъ оте́цъ его́,
 • и ходи́ въ пути́ иеровоа́ма сы́на нава́това царя́ Изра́илева, ксему́ и сы́на сво­его́ преведе́ сквоз­ѣ́ о́гнь по ме́рзостемъ язы́ковъ, и́хже отъ­я́тъ Госпо́дь от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • и жря́ше и кадя́ше на высо́кихъ и на холмѣ́хъ и подъ вся́кимъ дре́вомъ ча́стымъ.
 • Тогда́ взы́де раассо́нъ ца́рь Си́рскъ и факе́й сы́нъ ромелі́инъ ца́рь Изра́илевъ во Иерусали́мъ на бра́нь, и во­ева́ста на Аха́за, и не можа́ста [ему́] одолѣ́ти.
 • Во вре́мя о́но воз­врати́ раассо́нъ ца́рь Си́рскiй Ела́ѳъ сирі́и и изгна́ Иуде́евъ изъ Ела́ѳа, и Идуме́е прiидо́ша во Ела́ѳъ и всели́шася та́мо да́же до дне́ сего́.
 • И посла́ Аха́зъ послы́ къ Ѳелгаѳфелласа́ру царю́ Ассирі́йску, глаго́ля: ра́бъ тво́й и сы́нъ тво́й а́зъ е́смь, взы́ди и от­ими́ мя́ от­ руки́ царя́ Си́рска и от­ руки́ царя́ Изра́илева, воста́в­шихъ на мя́.
 • И взя́ Аха́зъ зла́то и сребро́ обрѣ́тшееся въ сокро́вищихъ до́му Госпо́дня и въ сокро́вищихъ до́му царе́ва, и посла́ царю́ Ассирі́йску да́ры.
 • И послу́ша его́ ца́рь Ассирі́йскiй: и взы́де ца́рь Ассирі́йскiй въ Дама́скъ, и взя́ его́, и пресели́ его́, и раассо́на царя́ уби́.
 • И и́де ца́рь Аха́зъ на срѣ́тенiе Ѳелгаѳфелласа́ру царю́ Ассирі́йску въ Дама́скъ, и ви́дѣ же́ртвен­никъ въ дама́сцѣ: и посла́ ца́рь Аха́зъ ко урі́и иере́ю подо́бiе же́ртвен­ника, и начерта́нiе, и все́ творе́нiе его́.
 • И созда́ урі́а иере́й же́ртвен­никъ по всѣ́мъ, ели́ка посла́ ца́рь Аха́зъ от­ Дама́ска.
 • И прiи́де ца́рь Аха́зъ изъ Дама́ска и ви́дѣ же́ртвен­никъ, и взы́де на него́,
 • и покади́ всесожже́нiе свое́ и же́ртву свою́ и воз­лiя́нiе свое́, и пролiя́ кро́вь ми́рныхъ на же́ртвен­никъ,
 • олта́рь же мѣ́дяный, и́же предъ Го́сподемъ, при­­несе́ от­ лица́ до́му Госпо́дня, и от­ среды́ же́ртвен­ника и от­ среды́ до́му Госпо́дня: и поста́ви его́ о еди́ну страну́ же́ртвен­ника къ сѣ́веру.
 • И заповѣ́да ца́рь Аха́зъ урі́и иере́ю, глаго́ля: на же́ртвен­ницѣ вели́цѣмъ при­­ноша́яй всесожже́нiя у́трен­няя, и же́ртву вече́рнюю, и всесожже́нiя царе́ва, и же́ртву его́, и всесожже́нiя всѣ́хъ люді́й, и же́ртву и́хъ, и воз­лiя́нiя и́хъ, и вся́ку кро́вь всесожже́нiя, и вся́ку кро́вь же́ртвен­ную излiе́ши на не́мъ: олта́рь не мѣ́дянъ да бу́детъ мнѣ́ на у́тро.
 • И сотвори́ урі́а иере́й по всѣ́мъ, ели́ка заповѣ́да ему́ ца́рь Аха́зъ.
 • И изсѣче́ Аха́зъ ца́рь спое́нiя подста́вовъ, и пренесе́ от­ ни́хъ умыва́лницу, и мо́ре низложи́ от­ воло́въ мѣ́дяныхъ, и́же бѣ́ша подъ ни́мъ, и положи́ е́ на подста́вѣ ка́мен­нѣмъ:
 • и основа́нiе сѣда́лища созда́но въ дому́ Госпо́дни, и вхо́дъ царе́въ внѣ́шнiй обрати́ въ до́мъ Госпо́день, от­ лица́ царя́ Ассирі́йска.
 • И про́чая слове́съ Аха́зовыхъ, ели́ка сотвори́, не сiя́ ли напи́сана въ кни́зѣ слове́съ дні́й царе́й Иу́диныхъ:
 • И у́спе Аха́зъ со отцы́ сво­и́ми, и погребе́нъ бы́сть со отцы́ сво­и́ми во гра́дѣ дави́довѣ. И воцари́ся езекі́а сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
 • 利 玛 利 的 儿 子 比 加 十 七 年 , 犹 大 王 约 坦 的 儿 子 亚 哈 斯 登 基 。
 • 他 登 基 的 时 候 年 二 十 岁 , 在 耶 路 撒 冷 作 王 十 六 年 。 不 像 他 祖 大 卫 行 耶 和 华 他 神 眼 中 看 为 正 的 事 ,
 • 却 效 法 以 色 列 诸 王 所 行 的 , 又 照 着 耶 和 华 从 以 色 列 人 面 前 赶 出 的 外 邦 人 所 行 可 憎 的 事 , 使 他 的 儿 子 经 火 ,
 • 并 在 邱 坛 上 , 山 冈 上 , 各 青 翠 树 下 献 祭 烧 香 。
 • 亚 兰 王 利 汛 和 以 色 列 王 利 玛 利 的 儿 子 比 加 上 来 攻 打 耶 路 撒 冷 , 围 困 亚 哈 斯 , 却 不 能 胜 他 。
 • 当 时 亚 兰 王 利 汛 收 回 以 拉 他 归 与 亚 兰 , 将 犹 大 人 从 以 拉 他 赶 出 去 。 亚 兰 人 ( 有 作 以 东 人 的 ) 就 来 到 以 拉 他 , 住 在 那 里 , 直 到 今 日 。
 • 亚 哈 斯 差 遣 使 者 去 见 亚 述 王 提 革 拉 毗 列 色 , 说 , 我 是 你 的 仆 人 , 你 的 儿 子 。 现 在 亚 兰 王 和 以 色 列 王 攻 击 我 , 求 你 来 救 我 脱 离 他 们 的 手 。
 • 亚 哈 斯 将 耶 和 华 殿 里 和 王 宫 府 库 里 所 有 的 金 银 都 送 给 亚 述 王 为 礼 物 。
 • 亚 述 王 应 允 了 他 , 就 上 去 攻 打 大 马 色 , 将 城 攻 取 , 杀 了 利 汛 , 把 居 民 掳 到 吉 珥 。
 • 亚 哈 斯 王 上 大 马 色 去 迎 接 亚 述 王 提 革 拉 毗 列 色 , 在 大 马 色 看 见 一 座 坛 , 就 照 坛 的 规 模 样 式 作 法 画 了 图 样 , 送 到 祭 司 乌 利 亚 那 里 。
 • 祭 司 乌 利 亚 照 着 亚 哈 斯 王 从 大 马 色 送 来 的 图 样 , 在 亚 哈 斯 王 没 有 从 大 马 色 回 来 之 先 , 建 筑 一 座 坛 。
 • 王 从 大 马 色 回 来 看 见 坛 , 就 近 前 来 , 在 坛 上 献 祭 。
 • 烧 燔 祭 , 素 祭 , 浇 奠 祭 , 将 平 安 祭 牲 的 血 洒 在 坛 上 ,
 • 又 将 耶 和 华 面 前 的 铜 坛 从 耶 和 华 殿 和 新 坛 的 中 间 搬 到 新 坛 的 北 边 。
 • 亚 哈 斯 王 吩 咐 祭 司 乌 利 亚 说 , 早 晨 的 燔 祭 , 晚 上 的 素 祭 , 王 的 燔 祭 , 素 祭 , 国 内 众 民 的 燔 祭 , 素 祭 , 奠 祭 都 要 烧 在 大 坛 上 。 燔 祭 牲 和 平 安 祭 牲 的 血 也 要 洒 在 这 坛 上 , 只 是 铜 坛 我 要 用 以 求 问 耶 和 华 。
 • 祭 司 乌 利 亚 就 照 着 亚 哈 斯 王 所 吩 咐 的 行 了 。
 • 亚 哈 斯 王 打 掉 盆 座 四 面 镶 着 的 心 子 , 把 盆 从 座 上 挪 下 来 , 又 将 铜 海 从 驮 海 的 铜 牛 上 搬 下 来 , 放 在 铺 石 地 。
 • 又 因 亚 述 王 的 缘 故 , 将 耶 和 华 殿 为 安 息 日 所 盖 的 廊 子 和 王 从 外 入 殿 的 廊 子 挪 移 , 围 绕 耶 和 华 的 殿 。
 • 亚 哈 斯 其 馀 所 行 的 事 都 写 在 犹 大 列 王 记 上 。
 • 亚 哈 斯 与 他 列 祖 同 睡 , 葬 在 大 卫 城 他 列 祖 的 坟 地 里 。 他 儿 子 希 西 家 接 续 他 作 王 。
 • В семнадцатый год Факея, сына Ремалиина, воцарился Ахаз, сын Иоафама, царя Иудейского.
 • Двадцати лет был Ахаз, когда воцарился, и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме, и не делал угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его,
 • но ходил путем царей Израильских, и даже сына своего провел чрез огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых,
 • и совершал жертвы и курения на высотах и на холмах и под всяким тенистым деревом.
 • Тогда пошел Рецин, царь Сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь Израильский, против Иерусалима, чтобы завоевать его, и держали Ахаза в осаде, но одолеть не могли.
 • В то время Рецин, царь Сирийский, возвратил Сирии Елаф и изгнал Иудеев из Елафа; и Идумеяне вступили в Елаф, и живут там до сего дня.
 • И послал Ахаз послов к Феглаффелласару, царю Ассирийскому, сказать: раб твой и сын твой я; приди и защити меня от руки царя Сирийского и от руки царя Израильского, восставших на меня.
 • И взял Ахаз серебро и золото, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского, и послал царю Ассирийскому в дар.
 • И послушал его царь Ассирийский; и пошел царь Ассирийский в Дамаск, и взял его, и переселил жителей его в Кир, а Рецина умертвил.
 • И пошел царь Ахаз навстречу Феглаффелласару, царю Ассирийскому, в Дамаск, и увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал царь Ахаз к Урии священнику изображение жертвенника и чертеж всего устройства его.
 • И построил священник Урия жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска; и сделал так священник Урия до прибытия царя Ахаза из Дамаска.
 • И пришел царь из Дамаска, и увидел царь жертвенник, и подошел царь к жертвеннику, и принес на нем жертву;
 • и сожег всесожжение свое и хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и окропил кровью мирной жертвы свой жертвенник.
 • А медный жертвенник, который пред лицем Господним, он передвинул от лицевой стороны храма, с места между жертвенником новым и домом Господним, и поставил его сбоку сего жертвенника на север.
 • И дал приказание царь Ахаз священнику Урии, сказав: на большом жертвеннике сожигай утреннее всесожжение и вечернее хлебное приношение, и всесожжение от царя и хлебное приношение от него, и всесожжение от всех людей земли и хлебное приношение от них, и возлияние от них, и всякою кровью всесожжений и всякою кровью жертв окропляй его, а жертвенник медный останется до моего усмотрения.
 • И сделал священник Урия все так, как приказал царь Ахаз.
 • И обломал царь Ахаз ободки у подстав, и снял с них умывальницы, и море снял с медных волов, которые были под ним, и поставил его на каменный пол.
 • И отменил крытый субботний ход, который построили при храме, и внешний царский вход к дому Господню, ради царя Ассирийского.
 • Прочее об Ахазе, что он сделал, написано в летописи царей Иудейских.
 • И почил Ахаз с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Езекия, сын его, вместо него.