Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

4-я книга Царств

 
 • Въ лѣ́то седмо­е­на́­де­сять факе́а сы́на ромелі́ина, воцари́ся Аха́зъ сы́нъ Иоаѳа́ма царя́ Иу́дина:
 • сы́нъ два́десяти лѣ́тъ бѣ́ Аха́зъ, егда́ нача́ ца́р­ст­вовати, и шесть­на́­де­сять лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ, и не сотвори́ пра́вое предъ очи́ма Го́спода Бо́га сво­его́ вѣ́рно, я́коже дави́дъ оте́цъ его́,
 • и ходи́ въ пути́ иеровоа́ма сы́на нава́това царя́ Изра́илева, ксему́ и сы́на сво­его́ преведе́ сквоз­ѣ́ о́гнь по ме́рзостемъ язы́ковъ, и́хже отъ­я́тъ Госпо́дь от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • и жря́ше и кадя́ше на высо́кихъ и на холмѣ́хъ и подъ вся́кимъ дре́вомъ ча́стымъ.
 • Тогда́ взы́де раассо́нъ ца́рь Си́рскъ и факе́й сы́нъ ромелі́инъ ца́рь Изра́илевъ во Иерусали́мъ на бра́нь, и во­ева́ста на Аха́за, и не можа́ста [ему́] одолѣ́ти.
 • Во вре́мя о́но воз­врати́ раассо́нъ ца́рь Си́рскiй Ела́ѳъ сирі́и и изгна́ Иуде́евъ изъ Ела́ѳа, и Идуме́е прiидо́ша во Ела́ѳъ и всели́шася та́мо да́же до дне́ сего́.
 • И посла́ Аха́зъ послы́ къ Ѳелгаѳфелласа́ру царю́ Ассирі́йску, глаго́ля: ра́бъ тво́й и сы́нъ тво́й а́зъ е́смь, взы́ди и от­ими́ мя́ от­ руки́ царя́ Си́рска и от­ руки́ царя́ Изра́илева, воста́в­шихъ на мя́.
 • И взя́ Аха́зъ зла́то и сребро́ обрѣ́тшееся въ сокро́вищихъ до́му Госпо́дня и въ сокро́вищихъ до́му царе́ва, и посла́ царю́ Ассирі́йску да́ры.
 • И послу́ша его́ ца́рь Ассирі́йскiй: и взы́де ца́рь Ассирі́йскiй въ Дама́скъ, и взя́ его́, и пресели́ его́, и раассо́на царя́ уби́.
 • И и́де ца́рь Аха́зъ на срѣ́тенiе Ѳелгаѳфелласа́ру царю́ Ассирі́йску въ Дама́скъ, и ви́дѣ же́ртвен­никъ въ дама́сцѣ: и посла́ ца́рь Аха́зъ ко урі́и иере́ю подо́бiе же́ртвен­ника, и начерта́нiе, и все́ творе́нiе его́.
 • И созда́ урі́а иере́й же́ртвен­никъ по всѣ́мъ, ели́ка посла́ ца́рь Аха́зъ от­ Дама́ска.
 • И прiи́де ца́рь Аха́зъ изъ Дама́ска и ви́дѣ же́ртвен­никъ, и взы́де на него́,
 • и покади́ всесожже́нiе свое́ и же́ртву свою́ и воз­лiя́нiе свое́, и пролiя́ кро́вь ми́рныхъ на же́ртвен­никъ,
 • олта́рь же мѣ́дяный, и́же предъ Го́сподемъ, при­­несе́ от­ лица́ до́му Госпо́дня, и от­ среды́ же́ртвен­ника и от­ среды́ до́му Госпо́дня: и поста́ви его́ о еди́ну страну́ же́ртвен­ника къ сѣ́веру.
 • И заповѣ́да ца́рь Аха́зъ урі́и иере́ю, глаго́ля: на же́ртвен­ницѣ вели́цѣмъ при­­ноша́яй всесожже́нiя у́трен­няя, и же́ртву вече́рнюю, и всесожже́нiя царе́ва, и же́ртву его́, и всесожже́нiя всѣ́хъ люді́й, и же́ртву и́хъ, и воз­лiя́нiя и́хъ, и вся́ку кро́вь всесожже́нiя, и вся́ку кро́вь же́ртвен­ную излiе́ши на не́мъ: олта́рь не мѣ́дянъ да бу́детъ мнѣ́ на у́тро.
 • И сотвори́ урі́а иере́й по всѣ́мъ, ели́ка заповѣ́да ему́ ца́рь Аха́зъ.
 • И изсѣче́ Аха́зъ ца́рь спое́нiя подста́вовъ, и пренесе́ от­ ни́хъ умыва́лницу, и мо́ре низложи́ от­ воло́въ мѣ́дяныхъ, и́же бѣ́ша подъ ни́мъ, и положи́ е́ на подста́вѣ ка́мен­нѣмъ:
 • и основа́нiе сѣда́лища созда́но въ дому́ Госпо́дни, и вхо́дъ царе́въ внѣ́шнiй обрати́ въ до́мъ Госпо́день, от­ лица́ царя́ Ассирі́йска.
 • И про́чая слове́съ Аха́зовыхъ, ели́ка сотвори́, не сiя́ ли напи́сана въ кни́зѣ слове́съ дні́й царе́й Иу́диныхъ:
 • И у́спе Аха́зъ со отцы́ сво­и́ми, и погребе́нъ бы́сть со отцы́ сво­и́ми во гра́дѣ дави́довѣ. И воцари́ся езекі́а сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
 • В семнадцатый год Факея, сына Ремалиина, воцарился Ахаз, сын Иоафама, царя Иудейского.
 • Двадцати лет был Ахаз, когда воцарился, и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме, и не делал угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его,
 • но ходил путем царей Израильских, и даже сына своего провел чрез огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых,
 • и совершал жертвы и курения на высотах и на холмах и под всяким тенистым деревом.
 • Тогда пошел Рецин, царь Сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь Израильский, против Иерусалима, чтобы завоевать его, и держали Ахаза в осаде, но одолеть не могли.
 • В то время Рецин, царь Сирийский, возвратил Сирии Елаф и изгнал Иудеев из Елафа; и Идумеяне вступили в Елаф, и живут там до сего дня.
 • И послал Ахаз послов к Феглаффелласару, царю Ассирийскому, сказать: раб твой и сын твой я; приди и защити меня от руки царя Сирийского и от руки царя Израильского, восставших на меня.
 • И взял Ахаз серебро и золото, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского, и послал царю Ассирийскому в дар.
 • И послушал его царь Ассирийский; и пошел царь Ассирийский в Дамаск, и взял его, и переселил жителей его в Кир, а Рецина умертвил.
 • И пошел царь Ахаз навстречу Феглаффелласару, царю Ассирийскому, в Дамаск, и увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал царь Ахаз к Урии священнику изображение жертвенника и чертеж всего устройства его.
 • И построил священник Урия жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска; и сделал так священник Урия до прибытия царя Ахаза из Дамаска.
 • И пришел царь из Дамаска, и увидел царь жертвенник, и подошел царь к жертвеннику, и принес на нем жертву;
 • и сожег всесожжение свое и хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и окропил кровью мирной жертвы свой жертвенник.
 • А медный жертвенник, который пред лицем Господним, он передвинул от лицевой стороны храма, с места между жертвенником новым и домом Господним, и поставил его сбоку сего жертвенника на север.
 • И дал приказание царь Ахаз священнику Урии, сказав: на большом жертвеннике сожигай утреннее всесожжение и вечернее хлебное приношение, и всесожжение от царя и хлебное приношение от него, и всесожжение от всех людей земли и хлебное приношение от них, и возлияние от них, и всякою кровью всесожжений и всякою кровью жертв окропляй его, а жертвенник медный останется до моего усмотрения.
 • И сделал священник Урия все так, как приказал царь Ахаз.
 • И обломал царь Ахаз ободки у подстав, и снял с них умывальницы, и море снял с медных волов, которые были под ним, и поставил его на каменный пол.
 • И отменил крытый субботний ход, который построили при храме, и внешний царский вход к дому Господню, ради царя Ассирийского.
 • Прочее об Ахазе, что он сделал, написано в летописи царей Иудейских.
 • И почил Ахаз с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Езекия, сын его, вместо него.
 • في السنة السابعة عشرة لفقح بن رمليا ملك آحاز بن يوثام ملك يهوذا.

 • كان آحاز ابن عشرين سنة حين ملك. وملك ست عشرة سنة في اورشليم. ولم يعمل المستقيم في عيني الرب الهه كداود ابيه

 • بل سار في طريق ملوك اسرائيل حتى انه عبّر ابنه في النار حسب ارجاس الامم الذين طردهم الرب من امام بني اسرائيل.

 • وذبح واوقد على المرتفعات وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء.

 • حينئذ صعد رصين ملك ارام وفقح بن رمليا ملك اسرائيل الى اورشليم للمحاربة فحاصروا آحاز ولم يقدروا ان يغلبوه.

 • في ذلك الوقت ارجع رصين ملك ارام ايلة للاراميين وطرد اليهود من ايلة وجاء الاراميون الى ايلة واقاموا هناك الى هذا اليوم.

 • وارسل آحاز رسلا الى تغلث فلاسر ملك اشور قائلا. انا عبدك وابنك. اصعد وخلّصني من يد ملك ارام ومن يد ملك اسرائيل القائمين عليّ.

 • فاخذ آحاز الفضة والذهب الموجودة في بيت الرب وفي خزائن بيت الملك وارسلها الى ملك اشور هدية.

 • فسمع له ملك اشور وصعد ملك اشور الى دمشق واخذها وسباها الى قير وقتل رصين.

 • وسار الملك آحاز للقاء تغلث فلاسر ملك اشور الى دمشق. ورأى المذبح الذي في دمشق. وارسل الملك آحاز الى اوريا الكاهن شبه المذبح وشكله حسب كل صناعته.

 • فبنى اوريا الكاهن مذبحا حسب كل ما ارسل الملك آحاز من دمشق كذلك عمل اوريا الكاهن ريثما جاء الملك آحاز من دمشق.

 • فلما قدم الملك من دمشق رأى الملك المذبح فتقدم الملك الى المذبح واصعد عليه

 • واوقد محرقته وتقدمته وسكب سكيبه ورشّ دم ذبيحة السلامة التي له على المذبح.

 • ومذبح النحاس الذي امام الرب قدّمه من امام البيت من بين المذبح وبيت الرب وجعله على جانب المذبح الشمالي.

 • وأمر الملك آحاز اوريا الكاهن قائلا. على المذبح العظيم أوقد محرقة الصباح وتقدمة المساء ومحرقة الملك وتقدمته مع محرقة كل شعب الارض وتقدمتهم وسكائبهم ورشّ عليه كل دم محرقة وكل دم ذبيحة. ومذبح النحاس يكون لي للسؤال.

 • فعمل اوريا الكاهن حسب كل ما امر به الملك آحاز.

 • وقطع الملك آحاز اتراس القواعد ورفع عنها المرحضة وانزل البحر عن ثيران النحاس التي تحته وجعله على رصيف من حجارة.

 • ورواق السبت الذي بنوه في البيت ومدخل الملك من خارج غيّره في بيت الرب من اجل ملك اشور.

 • وبقية امور آحاز التي عمل أما هي مكتوبة في سفر اخبار الايام لملوك يهوذا.

 • ثم اضطجع آحاز مع آبائه ودفن مع آبائه في مدينة داود وملك حزقيا ابنه عوضا عنه