Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

4-я книга Царств

 
 • Въ лѣ́то второ­е­на́­де­сять Аха́за царя́ Иу́дина, ца́р­ст­вова осі́а сы́нъ илы́ въ самарі́и надъ Изра́илемъ де́вять лѣ́тъ,
 • и сотвори́ лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима, оба́че не я́коже ца́рiе Изра́илевы, и́же бѣ́ша пре́жде его́.
 • И взы́де на́нь Саламанасса́ръ ца́рь Ассирі́йскъ . И бы́сть ему́ осі́а ра́бъ и дава́­ше ему́ да́нь.
 • И обрѣ́те ца́рь Ассирі́йскъ во осі́и непра́вду, зане́же посла́ послы́ къ Сиго́ру царю́ Еги́петску и не при­­несе́ да́ни царю́ Ассирі́йску лѣ́та того́. И осади́ его́ ца́рь Ассирі́йскiй и связа́ его́ въ хра́минѣ темни́чнѣй.
 • И прiи́де ца́рь Ассирі́йскъ во всю́ зе́млю [его́], и взы́де въ самарі́ю, и во­ева́ ю́ три́ лѣ́та.
 • Въ лѣ́то девя́тое осі́и взя́ ца́рь Ассирі́йскiй самарі́ю, и заведе́ Изра́илтянъ во Ассирі́ю, и посели́ и́хъ на ала́и и на Аво́рѣ, рѣка́хъ гоза́нскихъ, и въ предѣ́лѣхъ ми́дскихъ.
 • И [сiе́] бы́сть, я́ко согрѣши́ша сы́нове Изра́илевы Го́споду Бо́гу сво­ему́ изве́дшему и́хъ изъ земли́ Еги́петскiя, изъ подъ руки́ фарао́на царя́ Еги́петска, и убоя́шася бого́въ инѣ́хъ,
 • и ходи́ша по преда́ниемъ язы́ковъ, и́хже истреби́ Госпо́дь от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ, и ца́рiе Изра́илевы ели́цы сотвори́ша,
 • и ели́цы сокры́ша сы́нове Изра́илевы словеса́, не та́ко на Го́спода Бо́га сво­его́: и созда́ша себѣ́ высо́кая во всѣ́хъ градѣ́хъ сво­и́хъ, от­ столпа́ стрегу́щихъ да́же до гра́да тве́рда,
 • и поста́виша себѣ́ кумíры и дубра́вы на вся́цѣмъ холмѣ́ высо́цѣ и подъ вся́кимъ дре́вомъ ча́щнымъ,
 • и кадя́ху та́мо на всѣ́хъ высо́кихъ, я́коже язы́цы, я́же удали́ Госпо́дь от­ лица́ и́хъ, и сотвори́ша о́бщники, и нача́ша я́вѣ прогнѣвля́ти Го́спода,
 • и послужи́ша и́доломъ, о ни́хже рече́ и́мъ Госпо́дь: не сотвори́те глаго́ла сего́ Го́сподеви.
 • И засвидѣ́тел­ст­вова Госпо́дь во Изра́или и во Иу́дѣ, и рука́ми всѣ́хъ проро́къ сво­и́хъ вся́каго прозорли́ваго, глаго́ля: обрати́теся от­ путі́й ва́шихъ лука́выхъ, и сохрани́те за́повѣди моя́ и оправда́нiя моя́, и ве́сь зако́нъ, его́же заповѣ́дахъ отце́мъ ва́шымъ, ели́ка посла́хъ и́мъ рука́ми ра́бъ мо­и́хъ проро́ковъ.
 • И не послу́шаша, и ожесточи́ша вы́ю свою́ па́че вы́и оте́цъ сво­и́хъ, и́же не вѣ́роваша Го́споду Бо́гу сво­ему́:
 • и от­верго́ша завѣ́тъ его́ и оправда́нiя, я́же завѣща́ отце́мъ и́хъ и свидѣ́нiй его́, ели́ка засвидѣ́тел­ст­вова и́мъ, не сохрани́ша, и идо́ша вслѣ́дъ су́етныхъ и осуети́шася, и вслѣ́дъ язы́ковъ су́щихъ о́крестъ и́хъ, о ни́хже заповѣ́да Госпо́дь и́хъ, е́же не сотвори́ти по сему́:
 • и оста́виша за́повѣди Го́спода Бо́га сво­его́ и сотвори́ша себѣ́ двѣ́ ю́ницы сли́ты, и сотвори́ша дубра́вы, и поклони́шася все́й си́лѣ небе́снѣй и послужи́ша Ваа́лу:
 • и превожда́ху сы́ны своя́ и дще́ри своя́ чрезъ о́гнь, и волхвова́ху волхвова́нiемъ и вража́ху: и прода́шася, е́же твори́ти лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима, е́же прогнѣ́вати его́.
 • И разгнѣ́вася Госпо́дь на Изра́иля зѣло́ и от­ри́ну и́хъ от­ лица́ сво­его́, и не оста́ся, то́кмо еди́но колѣ́но Иу́дино.
 • И Иу́да та́кожде не сохрани́ за́повѣдiй Го́спода Бо́га сво­его́: и хожда́ху по оправда́ниемъ Изра́илевымъ, я́же сотвори́ша, и от­верго́шася Го́спода.
 • И разгнѣ́вася Госпо́дь на все́ сѣ́мя Изра́илево и поколеба́ я́, и даде́ я́ въ ру́ки расхища́ющымъ я́ до́ндеже от­ве́рже я́ от­ лица́ сво­его́.
 • Я́ко от­то́ржеся Изра́иль от­ до́му дави́дова, и поста́виша себѣ́ царя́ иеровоа́ма сы́на нава́това: и от­ри́ну иеровоа́мъ Изра́иля от­ Го́спода и введе́ и́хъ во грѣ́хъ вели́кiй.
 • И хожда́ху сы́нове Изра́илевы по всему́ грѣху́ иеровоа́млю, его́же сотвори́: не от­ступи́ша от­ него́,
 • до́ндеже от­ве́рже Госпо́дь Изра́иля от­ лица́ сво­его́, я́коже глаго́ла Госпо́дь руко́ю всѣ́хъ ра́бъ сво­и́хъ проро́ковъ. И преселе́нъ бы́сть Изра́иль от­ земли́ сво­ея́ во Ассирі́аны, да́же до дне́ сего́.
 • И при­­веде́ ца́рь Ассирі́йскiй изъ Вавило́на и́же от­ ху́ѳы и от­ Аі́а, и от­ Ема́ѳа и Сепфаруи́ма, и вселе́ни бы́ша во градѣ́хъ самарі́йскихъ вмѣ́сто сыно́въ Изра́илевыхъ, и наслѣ́диша самарі́ю и всели́шася во градѣ́хъ ея́.
 • И бы́сть въ нача́лѣ сѣдѣ́нiя и́хъ, не убоя́шася Го́спода, и пусти́ на ня́ Госпо́дь львы́, и бя́ху убива́юще я́.
 • И рѣ́ша царю́ Ассирі́йску, глаго́люще: язы́ки, и́хже преве́лъ и пресади́лъ еси́ во градѣ́хъ самарі́йскихъ, не разумѣ́ша суда́ Бо́га земли́, и посла́ Госпо́дь на ни́хъ львы́, и се́, су́ть убива́юще и́хъ, я́ко не разумѣ́ша суда́ Бо́га земли́.
 • И заповѣ́да ца́рь Ассирі́йскiй глаго́ля: от­веди́те та́мо еди́наго жерца́ от­ плѣне́ныхъ, да и́дутъ и да вселя́т­ся та́мо, и да просвѣти́тъ и́хъ судо́мъ Бо́га земли́.
 • И от­ведо́ша еди́наго от­ жерце́въ и́хже взя́ша от­ самарі́и, и сѣ́де въ Веѳи́ли, и бѣ́ просвѣща́я жре́цъ и́хъ, я́ко да убоя́т­ся Го́спода.
 • И бѣ́ша творя́ще кі́йждо язы́къ бо́ги своя́: и поста́виша я́ во хра́мѣхъ на высо́кихъ, и́хже сотвори́ша самаря́не, кі́йждо язы́къ во градѣ́хъ сво­и́хъ, въ ни́хже живя́ху.
 • И му́жiе Вавило́нстiи сотвори́ша сокхо́ѳъ Вени́ѳъ, и му́жiе ху́ѳовы сотвори́ша гиге́ль, и му́жiе Ема́ѳовы сотвори́ша Асима́ѳъ,
 • и Еве́е сотвори́ша Авлазе́ръ и Ѳарѳа́къ и Сепфаруи́мъ, егда́ сожига́ху сы́ны своя́ огне́мъ Андрамеле́ху и Анемеле́ху, бого́мъ Сепфаруи́мскимъ.
 • И бя́ху боя́щеся Го́спода: и всели́ша ме́рзости своя́ во хра́мѣхъ на высо́кихъ, и́хже сотвори́ша въ самарі́и, кі́йждо язы́къ во гра́дѣ, въ не́мже живя́ху.
 • И бѣ́ша боя́щеся Го́спода и сотвори́ша себѣ́ жерцы́ въ высо́кихъ, и сотвори́ша себѣ́ въ хра́минѣ высо́кихъ и Го́спода боя́хуся, и и́доломъ сво­и́мъ служа́ху по обы́чаю язы́ковъ от­ону́дуже пресели́ша и́хъ.
 • Да́же до дне́ сего́ ті́и творя́ху по обы́чаю и́хъ: не боя́хуся Го́спода, и не творя́ху по оправда́ниемъ и́хъ, и по суду́ и́хъ, и по зако́ну, и по за́повѣди, ю́же заповѣ́да Госпо́дь сыно́мъ Иа́ковлимъ, идѣ́же и нарече́ и́мя ему́ Изра́иль.
 • И положи́ Госпо́дь съ ни́ми завѣ́тъ и заповѣ́да и́мъ, глаго́ля: не убо́йтеся бого́въ ины́хъ и не поклони́теся и́мъ, и не послужи́те и́мъ и не пожри́те и́мъ:
 • но то́кмо Го́сподеви, и́же изведе́ вы́ изъ земли́ Еги́пта крѣ́постiю вели́кою и мы́шцею высо́кою: того́ убо́йтеся, и тому́ покло́нитеся, и тому́ пожри́те:
 • И оправда́нiя его́, и суды́ его́, и зако́нъ его́, и за́повѣди, я́же написа́ ва́мъ твори́ти, храни́те во вся́ дни́, и не убо́йтеся бого́въ ины́хъ:
 • и завѣ́та, его́же завѣща́ съ ва́ми, не забыва́йте: и не убо́йтеся бого́въ ины́хъ,
 • но то́кмо Го́спода и ва́­шего убо́йтеся, и то́й и́зметъ вы́ от­ всѣ́хъ вра́гъ ва́шихъ.
 • И не послу́шаша сего́, но по обы́чаемъ сво­и́мъ пре́жднимъ твори́ша.
 • И бя́ху язы́цы сі́и боя́щеся Го́спода, и изва́ян­нымъ сво­и́мъ служа́ще: та́кожде и сы́нове и́хъ и сы́нове сыно́въ и́хъ, я́коже сотвори́ша отцы́ и́хъ, та́ко творя́тъ и до сего́ дне́.
 • В двенадцатый год Ахаза, царя Иудейского, воцарился Осия, сын Илы, в Самарии над Израилем и царствовал девять лет.
 • И делал он неугодное в очах Господних, но не так, как цари Израильские, которые были прежде него.
 • Против него выступил Салманассар, царь Ассирийский, и сделался Осия подвластным ему и давал ему дань.
 • И заметил царь Ассирийский в Осии измену, так как он посылал послов к Сигору, царю Египетскому, и не доставлял дани царю Ассирийскому каждый год; и взял его царь Ассирийский под стражу, и заключил его в дом темничный.
 • И пошел царь Ассирийский на всю землю, и приступил к Самарии, и держал ее в осаде три года.
 • В девятый год Осии взял царь Ассирийский Самарию, и переселил Израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе, при реке Гозан, и в городах Мидийских.
 • Когда стали грешить сыны Израилевы пред Господом Богом своим, Который вывел их из земли Египетской, из-под руки фараона, царя Египетского, и стали чтить богов иных,
 • и стали поступать по обычаям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и по обычаям царей Израильских, как поступали они;
 • и стали делать сыны Израилевы дела неугодные Господу Богу своему, и построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевой башни до укрепленного города,
 • и поставили у себя статуи и изображения Астарт на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом,
 • и стали там совершать курения на всех высотах, подобно народам, которых изгнал от них Господь, и делали худые дела, прогневляющие Господа,
 • и служили идолам, о которых говорил им Господь: «не делайте сего»;
 • тогда Господь чрез всех пророков Своих, чрез всякого прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, говоря: возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди Мои, уставы Мои, по всему учению, которое Я заповедал отцам вашим и которое Я преподал вам чрез рабов Моих, пророков.
 • Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа, Бога своего;
 • и презирали уставы Его, и завет Его, который Он заключил с отцами их, и откровения Его, какими Он предостерегал их, и пошли вслед суеты и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они,
 • и оставили все заповеди Господа Бога своего, и сделали себе литые изображения двух тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу,
 • и проводили сыновей своих и дочерей своих чрез огонь, и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять Его.
 • И прогневался Господь сильно на Израильтян, и отверг их от лица Своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина.
 • И Иуда также не соблюдал заповедей Господа Бога своего, и поступал по обычаям Израильтян, как поступали они.
 • И отвратился Господь от всех потомков Израиля, и смирил их, и отдавал их в руки грабителям, и наконец отверг их от лица Своего.
 • Израильтяне отторглись от дома Давидова и воцарили Иеровоама, сына Наватова; и отклонил Иеровоам Израильтян от Господа, и вовлек их в великий грех.
 • И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иеровоама, какие он делал, не отставали от них,
 • доколе Господь не отверг Израиля от лица Своего, как говорил чрез всех рабов Своих, пророков. И переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня.
 • И перевел царь Ассирийский людей из Вавилона, и из Куты, и из Аввы, и из Емафа, и из Сепарваима, и поселил их в городах Самарийских вместо сынов Израилевых. И они овладели Самариею, и стали жить в городах ее.
 • И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их.
 • И донесли царю Ассирийскому, и сказали: народы, которых ты переселил и поселил в городах Самарийских, не знают закона Бога той земли, и за то Он посылает на них львов, и вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли.
 • И повелел царь Ассирийский, и сказал: отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда; пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли.
 • И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Вефиле, и учил их, как чтить Господа.
 • Притом сделал каждый народ и своих богов и поставил в капищах высот, какие устроили Самаряне, – каждый народ в своих городах, где живут они.
 • Вавилоняне сделали Суккот-Беноф, Кутийцы сделали Нергала, Емафяне сделали Ашиму,
 • Аввийцы сделали Нивхаза и Тартака, а Сепарваимцы сожигали сыновей своих в огне Адрамелеху и Анамелеху, богам Сепарваимским.
 • Между тем чтили и Господа, и сделали у себя священников высот из среды своей, и они служили у них в капищах высот.
 • Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их.
 • До сего дня поступают они по прежним своим обычаям: не боятся Господа и не поступают по уставам и по обрядам, и по закону и по заповедям, которые заповедал Господь сынам Иакова, которому дал Он имя Израиля.
 • Заключил Господь с ними завет и заповедал им, говоря: не чтите богов иных, и не поклоняйтесь им, и не служите им, и не приносите жертв им,
 • но Господа, Который вывел вас из земли Египетской силою великою и мышцею простертою, – Его чтите и Ему поклоняйтесь, и Ему приносите жертвы,
 • и уставы, и учреждения, и закон, и заповеди, которые Он написал вам, старайтесь исполнять во все дни, и не чтите богов иных;
 • и завета, который Я заключил с вами, не забывайте, и не чтите богов иных,
 • только Господа Бога вашего чтите, и Он избавит вас от руки всех врагов ваших.
 • Но они не послушали, а поступали по прежним своим обычаям.
 • Народы сии чтили Господа, но и истуканам своим служили. Да и дети их и дети детей их до сего дня поступают так же, как поступали отцы их.
 • Жєйєт падышасы Ахаздын падышачылыгынын он экинчи жылында Эйла уулу Ошуя Ысрайылга падыша болуп, Самарияда тогуз жыл падышачылык кылды.
 • Ал Тењирге жакпаган иштерди кылды, бирок љзєнљн мурдагы Ысрайыл падышалары кылганчалык кылган жок.
 • Ага Ашур падышасы Шалманесер кол салды, Ошуя ага кул болуп, салык тљлљп турду.
 • Ашур падышасы Ошуянын чыккынчылык уюштурганын билди, себеби Ошуя Мисир падышасы Собуга элчилерди жљнљтєп, Ашур падышасына жыл сайын берип туруучу салыкты бербей калган эле. Ошондуктан Ашур падышасы аны зынданга камап салды.
 • Ашур падышасы бєт Ысрайылга согуш ачып, Самарияга келип, аны єч жыл бою курчоого алды.
 • Ошуянын падышачылыгынын тогузунчу жылында Ашур падышасы Самарияны басып алып, ысрайылдыктарды Ашурга кљчєрєп кетти. Аларды Халахка, Хаборго, Гозан дарыясынын боюна жана Мадайдын шаарларына отурукташтырды.
 • Ысрайыл уулдары Мисир жеринен алып чыккан, Мисир падышасы фараондун колунан куткарган љзєнєн Кудай-Тењиринин алдында кєнљљ кылып, башка кудайларга табына башташты.
 • Алар Тењир кууп чыккан элдердин мыйзамдары боюнча, Ысрайыл падышаларынын мыйзамдары боюнча жашай башташты.
 • Ысрайыл уулдары љздљрєнєн Кудай-Тењирине жакпаган иштерди кылып, кєзљт мунарасынан баштап чептєє шаарга чейин, љздљрєнљ караштуу бардык шаарларга бутканаларды кура башташты.
 • Алар бардык бийик дљбљлљргљ жана кљлљкљлєє дарактардын тєбєнљ Ашейра мамысын жана буркандарын коюшту.
 • Тењир кууп чыккан элдерге окшоп, бардык бийик дљбљлљрдљ жыпар жыттуу заттарды тєтљтєп, Тењирди каарданткан жийиркеничтєє иштерди кылышты.
 • Алар жасалма кудайларга кызмат кылышты, бирок Тењир аларга: «Мындай кылбагыла», – деп айткан.
 • Ошондо Тењир Љзєнєн бардык пайгамбарлары жана кљрљгљчтљрє аркылуу Ысрайыл менен Жєйєткљ: «Жаман жолуњардан кайткыла, силердин ата-бабаларыњарга осуят кылган, Љзємдєн кулдарым – пайгамбарларым аркылуу берген Менин осуяттарым менен мыйзамдарымды аткаргыла», – деп эскерткен.
 • Бирок алар кулак салбай коюшту, љздљрєнєн Кудай-Тењирине ишенбеген тоњ моюн ата-бабаларына окшоп, тоњ моюндук кылышты.
 • Алар Тењирдин мыйзамдарын, алардын ата-бабалары менен тєзгљн келишимин, эскертєєлљрєн жек кљрєп, Тењирдин «Алар кылгандай кылбагыла» деген буйругунан четтеп, тегерегинде жашаган элдерге окшоп, эч нерсеге арзыбаган кудайларды ээрчишип, љздљрє да эч нерсеге арзыбай калышты.
 • Алар љздљрєнєн Кудай-Тењиринин бардык мыйзамдарын таштап, эки музоо куюп, Ашейра мамысын тургузуп, бєткєл асман кошуундарына табынып, Баалга кызмат кылышты.
 • Уулдары менен кыздарын отко љрттљп, тљлгљ тартып, сыйкырчылык кылып, Тењирге жакпаган, Аны каарданткан иштерди кылууга дитин беришти.
 • Ошондо Тењир ысрайылдыктарга абдан каарданып, аларды четке какты. Жєйєт уруусунан башка эч бир уруу калган жок.
 • Жєйєт да љз Кудай-Тењиринин осуяттарын аткарбай, ысрайылдыктардын кылганын кылды.
 • Тењир Ысрайылдын бардык тукумунан жєзєн буруп, аларды моюн сундурду, аларды талап-тоноочулардын колуна салып берип турду, акыры аларды четке какты.
 • Ысрайылдыктар Дљљттєн тукумунан бљлєнєп чыгып, Небат уулу Жаробамды такка отургузушту. Жаробам ысрайылдыктарды Тењирден четтетип, аларды чоњ кєнљљгљ батырды.
 • Ысрайыл уулдары Жаробам кылган кєнљљлљрдєн бардыгын кылышты, ошол кєнљљлљрдє кылганын токтотушкан жок.
 • Тењир Љзєнєн бардык кулдары – пайгамбарлары аркылуу эскерткендей, Ысрайылды таштап салганга чейин, алар ушундай кылышты. Ошентип, Ысрайыл љз жеринен Ашурга кљчєрєлєп, ушул кєнгљ чейин ошол жерде жашайт.
 • Ашур падышасы Бабылдан, Кутадан, Абахтан, Хаматтан, Сепарбайымдан элдерди кљчєрєп келип, аларды Самария шаарларына, Ысрайыл уулдарынын ордуна отурукташтырды. Алар Самарияны ээлеп, анын шаарларында жашап калышты.
 • Алар ал жерде жашай башташканда, Тењирден коркушкан жок, ошондуктан Тењир аларга арстандарды жиберип турду. Алар арстандарга жем болуп жатышты.
 • Анан Ашур падышасына мындай деп билдиришти: «Сен кљчєрєп келип, Самария шаарларына отурукташтырган элдер ошол жердин Кудайынын мыйзамын билишпегендиктен, Кудай аларга арстандарды жиберип жатат. Алар арстандарга жем болуп жатышат, анткени ошол жердин Кудайынын мыйзамын билишпейт».
 • Ошондо Ашур падышасы мындай буйрук берди: «Силер ошол жактан кљчєрєп келген ыйык кызмат кылуучулардан бирљљнє ал жакка жљнљткєлљ. Ал барып, ошол жерде жашап, аларга ошол жердин Кудайынын мыйзамын єйрљтсєн».
 • Самариядан кљчєрєлєп кеткен ыйык кызмат кылуучулардын бири келип, Бейтелде жашап, аларга Кудайдан коркууну єйрљттє.
 • Ар бир эл љзєнєн кудайларын жасап, самариялыктар курган бийик жерлердеги бутканаларга койду. Ар бир эл љзє жашаган шаарга койду.
 • Бабылдыктар Сукот-Бенотту, куталыктар Нейиргалды, хаматтыктар Ашиманы,
 • абахтыктар Нибхаз менен Тартакты жасашты, сепарбайымдыктар болсо љздљрєнєн кудайлары Анамелек менен Адрамелекке арнап уулдарын отко љрттљштє.
 • Ошол эле учурда алар Тењирден да коркуп, љздљрєнєн арасынан буткана кызматчыларын шайлашты. Алар бутканаларда кызмат кылышты.
 • Алар Тењирден да коркушту, ошондой эле љздљрє кљчєп келген љлкљнєн салттары боюнча љздљрєнєн кудайларына да кызмат кылышты.
 • Алар ушул кєнгљ чейин љздљрєнєн мурунку салттары боюнча жашашат. Тењирден коркушпайт, Тењирдин Ысрайыл деген ысым берген Жакып уулдарына берген мыйзамдарын, осуяттарын, буйруктарын, кљрсљтмљлљрєн аткарышпайт.
 • Тењир алар менен келишим тєзєп, мындай деп осуят кылган: «Башка кудайларга табынбагыла, таазим этпегиле, кызмат кылбагыла, курмандык чалбагыла.
 • Силерди сунулган колу, кєчтєє билеги менен Мисир жеринен алып чыккан Тењирге табынгыла, таазим кылгыла, курмандык чалгыла.
 • Анын силерге жазып берген мыйзамдарын, осуяттарын, буйруктарын, кљрсљтмљлљрєн љмєрєњљр љткљнчљ аткарууга аракет кылгыла, башка кудайларга табынбагыла.
 • Менин силер менен тєзгљн келишимимди унутпагыла, башка кудайлардан коркпогула.
 • Љзєњљрдєн Кудай-Тењирињерден гана корккула, ошондо Ал силерди бардык душмандарыњардан куткарат».
 • Бирок алар тил алышкан жок, тескерисинче, мурунку каада-салттары боюнча жашашты.
 • Бул элдер Тењирден коркушту, бирок буркандарына да кызмат кылышты. Алардын балдары, балдарынын балдары да ата-бабаларына окшоп, ушул кєнгљ чейин ушундай кылып келе жатышат.
 • 犹 大 王 亚 哈 斯 十 二 年 , 以 拉 的 儿 子 何 细 亚 在 撒 马 利 亚 登 基 作 以 色 列 王 九 年 。
 • 他 行 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 的 事 , 只 是 不 像 在 他 以 前 的 以 色 列 诸 王 。
 • 亚 述 王 撒 缦 以 色 上 来 攻 击 何 细 亚 , 何 细 亚 就 服 事 他 , 给 他 进 贡 。
 • 何 细 亚 背 叛 , 差 人 去 见 埃 及 王 梭 , 不 照 往 年 所 行 的 与 亚 述 王 进 贡 。 亚 述 王 知 道 了 , 就 把 他 锁 禁 , 囚 在 监 里 。
 • 亚 述 王 上 来 攻 击 以 色 列 遍 地 , 上 到 撒 马 利 亚 , 围 困 三 年 。
 • 何 细 亚 第 九 年 亚 述 王 攻 取 了 撒 马 利 亚 , 将 以 色 列 人 掳 到 亚 述 , 把 他 们 安 置 在 哈 腊 与 歌 散 的 哈 博 河 边 , 并 玛 代 人 的 城 邑 。
 • 这 是 因 以 色 列 人 得 罪 那 领 他 们 出 埃 及 地 , 脱 离 埃 及 王 法 老 手 的 耶 和 华 他 们 的 神 , 去 敬 畏 别 神 ,
 • 随 从 耶 和 华 在 他 们 面 前 所 赶 出 外 邦 人 的 风 俗 和 以 色 列 诸 王 所 立 的 条 规 。
 • 以 色 列 人 暗 中 行 不 正 的 事 , 违 背 耶 和 华 他 们 的 神 , 在 他 们 所 有 的 城 邑 , 从 了 望 楼 直 到 坚 固 城 , 建 筑 邱 坛 。
 • 在 各 高 冈 上 , 各 青 翠 树 下 立 柱 像 和 木 偶 。
 • 在 邱 坛 上 烧 香 , 效 法 耶 和 华 在 他 们 面 前 赶 出 的 外 邦 人 所 行 的 , 又 行 恶 事 惹 动 耶 和 华 的 怒 气 。
 • 且 事 奉 偶 像 , 就 是 耶 和 华 警 戒 他 们 不 可 行 的 。
 • 但 耶 和 华 藉 众 先 知 , 先 见 劝 戒 以 色 列 人 和 犹 大 人 说 , 当 离 开 你 们 的 恶 行 , 谨 守 我 的 诫 命 律 例 , 遵 行 我 吩 咐 你 们 列 祖 , 并 藉 我 仆 人 众 先 知 所 传 给 你 们 的 律 法 。
 • 他 们 却 不 听 从 , 竟 硬 着 颈 项 , 效 法 他 们 列 祖 , 不 信 服 耶 和 华 他 们 的 神 ,
 • 厌 弃 他 的 律 例 和 他 与 他 们 列 祖 所 立 的 约 , 并 劝 戒 他 们 的 话 , 随 从 虚 无 的 神 , 自 己 成 为 虚 妄 , 效 法 周 围 的 外 邦 人 , 就 是 耶 和 华 嘱 咐 他 们 不 可 效 法 的 。
 • 离 弃 耶 和 华 他 们 神 的 一 切 诫 命 , 为 自 己 铸 了 两 个 牛 犊 的 像 , 立 了 亚 舍 拉 , 敬 拜 天 上 的 万 象 , 事 奉 巴 力 ,
 • 又 使 他 们 的 儿 女 经 火 , 用 占 卜 , 行 法 术 卖 了 自 己 , 行 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 的 事 , 惹 动 他 的 怒 气 。
 • 所 以 耶 和 华 向 以 色 列 人 大 大 发 怒 , 从 自 己 面 前 赶 出 他 们 , 只 剩 下 犹 大 一 个 支 派 。
 • 犹 大 人 也 不 遵 守 耶 和 华 他 们 神 的 诫 命 , 随 从 以 色 列 人 所 立 的 条 规 。
 • 耶 和 华 就 厌 弃 以 色 列 全 族 , 使 他 们 受 苦 , 把 他 们 交 在 抢 夺 他 们 的 人 手 中 , 以 致 赶 出 他 们 离 开 自 己 面 前 ,
 • 将 以 色 列 国 从 大 卫 家 夺 回 。 他 们 就 立 尼 八 的 儿 子 耶 罗 波 安 作 王 。 耶 罗 波 安 引 诱 以 色 列 人 不 随 从 耶 和 华 , 陷 在 大 罪 里 。
 • 以 色 列 人 犯 耶 罗 波 安 所 犯 的 一 切 罪 , 总 不 离 开 ,
 • 以 致 耶 和 华 从 自 己 面 前 赶 出 他 们 , 正 如 藉 他 仆 人 众 先 知 所 说 的 。 这 样 , 以 色 列 人 从 本 地 被 掳 到 亚 述 , 直 到 今 日 。
 • 亚 述 王 从 巴 比 伦 , 古 他 , 亚 瓦 , 哈 马 , 和 西 法 瓦 音 迁 移 人 来 , 安 置 在 撒 马 利 亚 的 城 邑 , 代 替 以 色 列 人 。 他 们 就 得 了 撒 马 利 亚 , 住 在 其 中 。
 • 他 们 才 住 那 里 的 时 候 , 不 敬 畏 耶 和 华 , 所 以 耶 和 华 叫 狮 子 进 入 他 们 中 间 , 咬 死 了 些 人 。
 • 有 人 告 诉 亚 述 王 说 , 你 所 迁 移 安 置 在 撒 马 利 亚 各 城 的 那 些 民 , 不 知 道 那 地 之 神 的 规 矩 , 所 以 那 神 叫 狮 子 进 入 他 们 中 间 , 咬 死 他 们 。
 • 亚 述 王 就 吩 咐 说 , 叫 所 掳 来 的 祭 司 回 去 一 个 , 使 他 住 在 那 里 , 将 那 地 之 神 的 规 矩 指 教 那 些 民 。
 • 于 是 有 一 个 从 撒 马 利 亚 掳 去 的 祭 司 回 来 , 住 在 伯 特 利 , 指 教 他 们 怎 样 敬 畏 耶 和 华 。
 • 然 而 , 各 族 之 人 在 所 住 的 城 里 各 为 自 己 制 造 神 像 , 安 置 在 撒 马 利 亚 人 所 造 有 邱 坛 的 殿 中 。
 • 巴 比 伦 人 造 疏 割 比 讷 像 。 古 他 人 造 匿 甲 像 。 哈 马 人 造 亚 示 玛 像 。
 • 亚 瓦 人 造 匿 哈 和 他 珥 他 像 。 西 法 瓦 音 人 用 火 焚 烧 儿 女 , 献 给 西 法 瓦 音 的 神 亚 得 米 勒 和 亚 拿 米 勒 。
 • 他 们 惧 怕 耶 和 华 , 也 从 他 们 中 间 立 邱 坛 的 祭 司 , 为 他 们 在 有 邱 坛 的 殿 中 献 祭 。
 • 他 们 又 惧 怕 耶 和 华 , 又 事 奉 自 己 的 神 , 从 何 邦 迁 移 , 就 随 何 邦 的 风 俗 。
 • 他 们 直 到 如 今 仍 照 先 前 的 风 俗 去 行 , 不 专 心 敬 畏 耶 和 华 , 不 全 守 自 己 的 规 矩 , 典 章 , 也 不 遵 守 耶 和 华 吩 咐 雅 各 后 裔 的 律 法 , 诫 命 。 雅 各 , 就 是 从 前 耶 和 华 起 名 叫 以 色 列 的 。
 • 耶 和 华 曾 与 他 们 立 约 , 嘱 咐 他 们 说 , 不 可 敬 畏 别 神 , 不 可 跪 拜 事 奉 他 , 也 不 可 向 他 献 祭 。
 • 但 那 用 大 能 和 伸 出 来 的 膀 臂 领 你 们 出 埃 及 地 的 耶 和 华 , 你 们 当 敬 畏 , 跪 拜 , 向 他 献 祭 。
 • 他 给 你 们 写 的 律 例 , 典 章 , 律 法 , 诫 命 , 你 们 应 当 永 远 谨 守 遵 行 , 不 可 敬 畏 别 神 。
 • 我 耶 和 华 与 你 们 所 立 的 约 你 们 不 可 忘 记 , 也 不 可 敬 畏 别 神 。
 • 但 要 敬 畏 耶 和 华 你 们 的 神 , 他 必 救 你 们 脱 离 一 切 仇 敌 的 手 。
 • 他 们 却 不 听 从 , 仍 照 先 前 的 风 俗 去 行 。
 • 如 此 这 些 民 又 惧 怕 耶 和 华 , 又 事 奉 他 们 的 偶 像 。 他 们 子 子 孙 孙 也 都 照 样 行 , 效 法 他 们 的 祖 宗 , 直 到 今 日 。
 • На двенадцатый год царствования Ахаза, царя Иудеи, царем Израиля стал Осия, сын Элы. Он царствовал в Самарии девять лет.
 • Его дела были ненавистны Господу, хотя и не настолько, как дела других царей Израиля, его предшественников.
 • Салманасáр, царь Ассирии, пошел на Осию войной. Осия стал подвластен ему и начал платить ему дань.
 • Но потом царь Ассирии обвинил Осию в измене, за то что тот отправил посольство к Со, царю Египта, и не выплатил дань, которую должен был ежегодно платить царю Ассирии. Царь Ассирии схватил Осию и заключил в тюрьму.
 • Царь Ассирии занял всю страну, подступил к Самарии и три года держал ее в осаде.
 • На девятый год царствования Осии царь Ассирии взял Самарию, угнал израильтян в Ассирию и поселил их в Халáхе и на реке Хабýр, что течет через Гозáн, а также в городах Ми́дии.
 • Виновны были израильтяне перед Господом, своим Богом, который вывел их из Египта, из–под власти фараона, царя египетского. Они чтили других богов,
 • они следовали обычаям народов, землю которых Господь им отдал, а также обычаям, которые установили цари Израильские.
 • Они грешили бесчестными поступками против Господа, своего Бога. Они строили капища во всех своих селениях, от сторожевой крепости до большого укрепленного города,
 • ставили священные камни и Ашеры на каждом высоком холме и под каждым деревом ветвистым
 • и там, в капищах, сжигали жертвы — подобно народам, которых Господь угнал из этой земли, чтобы отдать ее израильтянам. Они оскорбляли Господа своими злыми делами.
 • Они поклонялись идолам, хотя Господь велел им этого не делать.
 • Господь предупреждал израильтян и иудеев устами всех своих пророков и провидцев: «Вернитесь, сойдите с дурного пути! Соблюдайте Мои заповеди и установления — они изложены в Законе, который Я дал вашим отцам и который Я послал вам через пророков, рабов Моих!»
 • Но они не слушали. Они были так же упрямы, как и отцы их, которые не верили Господу, своему Богу.
 • И законы Его, и договор о верности, который Он заключил с их отцами, и повеления, которые Он им заповедал, они не ставили ни во что. Они стали поклоняться пустому — вот и осталось от них пустое место. Они подражали окрестным народам, несмотря на то, что Господь велел им не брать с них примера.
 • Они пренебрегали всеми повелениями Господа, своего Бога. Они сделали себе двух литых тельцов; поставили древо Ашеры, поклонялись всему воинству небесному , служили Ваалу.
 • Сыновей и дочерей приносили в огненные жертвы; занимались колдовством и гадали. Они погрязли в грехе, в делах, ненавистных Господу.
 • За все это разгневался Господь на племя Израиля, отверг его и отвернулся от него — одно только племя Иýды осталось.
 • Но и племя Иуды тоже не исполняло повелений Господа, своего Бога; оно переняло обычаи, которым следовало племя Израиля…
 • Опротивел Господу весь род Израиля, и Господь унизил его и предал его на разграбление, отверг его и отвернулся от него!
 • (Когда Он отторг Израиль от царства Давидова, и израильтяне сделали своим царем Иеровоама, сына Невата, то Иеровоам заставил израильтян забыть Господа — вверг их в страшный грех.
 • И шли израильтяне путем грехов Иеровоамовых, так и не отвратились от этих грехов.
 • Шли, пока Господь не отверг израильтян и не отвернулся от них, как Он и предупреждал устами всех пророков, рабов Своих. Израильтяне были переселены из своей страны в Ассирию, где живут и поныне.)
 • В города и селения Самарии вместо израильтян, царь Ассирии привел людей из Вавилона, из Кýты, из Аввы́, из Хамата, из Сефарвáима. Они сделались хозяевами самарийской страны, стали жить в ее городах и селениях.
 • Первое время после того, как их там поселили, они не чтили Господа, и Господь наслал на них львов, которые нападали на них и убивали.
 • Царю Ассирии донесли: «Народы, которые ты переселил в города и селения Самарии, не умеют, как положено, чтить Бога той страны, и этот Бог наслал на них львов. Львы истребляют их, потому что эти люди не умеют, как положено, чтить Бога той страны».
 • Царь Ассирии повелел: «Верните кого–нибудь из священников, которых вы оттуда угнали, — пусть придет, поселится там и учит эти народы, как положено чтить Бога той страны».
 • И вернулся туда один из священников, угнанных из Самарии. Он поселился в Бет–Эле и стал учить эти народы, как чтить Господа.
 • Меж тем каждый народ делал статуи своих богов и ставил в своих селениях, — в храмах–капищах, построенных самаритя́нами.
 • Так, вавилоняне воздвигли статую Суккóт–Бенóт, люди из Куты — Нергáла, люди из Хамата — статую Ашимы,
 • авве́и — Нивхáза и Тартáка, а переселенцы из Сефарваима сжигали своих детей в жертву Адрамме́леху и Анамме́леху, богам Сефарваима.
 • Одновременно они поклонялись и Господу. Они делали своих соплеменников жрецами капищ, и те служили в этих храмах–капищах.
 • И Господу они поклонялись, и богам своим служили — служили так, как было принято у них на родине, там, откуда их переселили.
 • И доныне поступают они по своим старым обычаям. Не поклоняются они Господу! Не соблюдают ни правил, ни предписаний, ни Закона — ничего, что Господь повелел соблюдать потомкам Иакова, имя которого Он поменял на «Израиль».
 • А ведь Господь, заключая с ними договор о верности, велел им: «Не чтите иных богов и не поклоняйтесь им, не служите им и не приносите им жертв.
 • Чтите одного только Господа, который вывел вас из Египта великой Своей силой, рукой Своей простертой. Одному Ему поклоняйтесь, одному Ему приносите жертвы.
 • Строго соблюдайте и исполняйте установления и предписания, Закон и правила, которые Он написал для вас.
 • Не забывайте договор, который Я заключил с вами, и не чтите никаких других богов.
 • Чтите одного только Господа, вашего Бога, — и Он защитит вас от всех врагов».
 • Не вняли они! Поступают по своим старым обычаям.
 • И Господу поклоняются, и идолам своим продолжают служить. И доныне их дети и внуки поступают так же, как поступали отцы их.