Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

4-я книга Царств

 
 • Въ лѣ́то второ­е­на́­де­сять Аха́за царя́ Иу́дина, ца́р­ст­вова осі́а сы́нъ илы́ въ самарі́и надъ Изра́илемъ де́вять лѣ́тъ,
 • и сотвори́ лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима, оба́че не я́коже ца́рiе Изра́илевы, и́же бѣ́ша пре́жде его́.
 • И взы́де на́нь Саламанасса́ръ ца́рь Ассирі́йскъ . И бы́сть ему́ осі́а ра́бъ и дава́­ше ему́ да́нь.
 • И обрѣ́те ца́рь Ассирі́йскъ во осі́и непра́вду, зане́же посла́ послы́ къ Сиго́ру царю́ Еги́петску и не при­­несе́ да́ни царю́ Ассирі́йску лѣ́та того́. И осади́ его́ ца́рь Ассирі́йскiй и связа́ его́ въ хра́минѣ темни́чнѣй.
 • И прiи́де ца́рь Ассирі́йскъ во всю́ зе́млю [его́], и взы́де въ самарі́ю, и во­ева́ ю́ три́ лѣ́та.
 • Въ лѣ́то девя́тое осі́и взя́ ца́рь Ассирі́йскiй самарі́ю, и заведе́ Изра́илтянъ во Ассирі́ю, и посели́ и́хъ на ала́и и на Аво́рѣ, рѣка́хъ гоза́нскихъ, и въ предѣ́лѣхъ ми́дскихъ.
 • И [сiе́] бы́сть, я́ко согрѣши́ша сы́нове Изра́илевы Го́споду Бо́гу сво­ему́ изве́дшему и́хъ изъ земли́ Еги́петскiя, изъ подъ руки́ фарао́на царя́ Еги́петска, и убоя́шася бого́въ инѣ́хъ,
 • и ходи́ша по преда́ниемъ язы́ковъ, и́хже истреби́ Госпо́дь от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ, и ца́рiе Изра́илевы ели́цы сотвори́ша,
 • и ели́цы сокры́ша сы́нове Изра́илевы словеса́, не та́ко на Го́спода Бо́га сво­его́: и созда́ша себѣ́ высо́кая во всѣ́хъ градѣ́хъ сво­и́хъ, от­ столпа́ стрегу́щихъ да́же до гра́да тве́рда,
 • и поста́виша себѣ́ кумíры и дубра́вы на вся́цѣмъ холмѣ́ высо́цѣ и подъ вся́кимъ дре́вомъ ча́щнымъ,
 • и кадя́ху та́мо на всѣ́хъ высо́кихъ, я́коже язы́цы, я́же удали́ Госпо́дь от­ лица́ и́хъ, и сотвори́ша о́бщники, и нача́ша я́вѣ прогнѣвля́ти Го́спода,
 • и послужи́ша и́доломъ, о ни́хже рече́ и́мъ Госпо́дь: не сотвори́те глаго́ла сего́ Го́сподеви.
 • И засвидѣ́тел­ст­вова Госпо́дь во Изра́или и во Иу́дѣ, и рука́ми всѣ́хъ проро́къ сво­и́хъ вся́каго прозорли́ваго, глаго́ля: обрати́теся от­ путі́й ва́шихъ лука́выхъ, и сохрани́те за́повѣди моя́ и оправда́нiя моя́, и ве́сь зако́нъ, его́же заповѣ́дахъ отце́мъ ва́шымъ, ели́ка посла́хъ и́мъ рука́ми ра́бъ мо­и́хъ проро́ковъ.
 • И не послу́шаша, и ожесточи́ша вы́ю свою́ па́че вы́и оте́цъ сво­и́хъ, и́же не вѣ́роваша Го́споду Бо́гу сво­ему́:
 • и от­верго́ша завѣ́тъ его́ и оправда́нiя, я́же завѣща́ отце́мъ и́хъ и свидѣ́нiй его́, ели́ка засвидѣ́тел­ст­вова и́мъ, не сохрани́ша, и идо́ша вслѣ́дъ су́етныхъ и осуети́шася, и вслѣ́дъ язы́ковъ су́щихъ о́крестъ и́хъ, о ни́хже заповѣ́да Госпо́дь и́хъ, е́же не сотвори́ти по сему́:
 • и оста́виша за́повѣди Го́спода Бо́га сво­его́ и сотвори́ша себѣ́ двѣ́ ю́ницы сли́ты, и сотвори́ша дубра́вы, и поклони́шася все́й си́лѣ небе́снѣй и послужи́ша Ваа́лу:
 • и превожда́ху сы́ны своя́ и дще́ри своя́ чрезъ о́гнь, и волхвова́ху волхвова́нiемъ и вража́ху: и прода́шася, е́же твори́ти лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима, е́же прогнѣ́вати его́.
 • И разгнѣ́вася Госпо́дь на Изра́иля зѣло́ и от­ри́ну и́хъ от­ лица́ сво­его́, и не оста́ся, то́кмо еди́но колѣ́но Иу́дино.
 • И Иу́да та́кожде не сохрани́ за́повѣдiй Го́спода Бо́га сво­его́: и хожда́ху по оправда́ниемъ Изра́илевымъ, я́же сотвори́ша, и от­верго́шася Го́спода.
 • И разгнѣ́вася Госпо́дь на все́ сѣ́мя Изра́илево и поколеба́ я́, и даде́ я́ въ ру́ки расхища́ющымъ я́ до́ндеже от­ве́рже я́ от­ лица́ сво­его́.
 • Я́ко от­то́ржеся Изра́иль от­ до́му дави́дова, и поста́виша себѣ́ царя́ иеровоа́ма сы́на нава́това: и от­ри́ну иеровоа́мъ Изра́иля от­ Го́спода и введе́ и́хъ во грѣ́хъ вели́кiй.
 • И хожда́ху сы́нове Изра́илевы по всему́ грѣху́ иеровоа́млю, его́же сотвори́: не от­ступи́ша от­ него́,
 • до́ндеже от­ве́рже Госпо́дь Изра́иля от­ лица́ сво­его́, я́коже глаго́ла Госпо́дь руко́ю всѣ́хъ ра́бъ сво­и́хъ проро́ковъ. И преселе́нъ бы́сть Изра́иль от­ земли́ сво­ея́ во Ассирі́аны, да́же до дне́ сего́.
 • И при­­веде́ ца́рь Ассирі́йскiй изъ Вавило́на и́же от­ ху́ѳы и от­ Аі́а, и от­ Ема́ѳа и Сепфаруи́ма, и вселе́ни бы́ша во градѣ́хъ самарі́йскихъ вмѣ́сто сыно́въ Изра́илевыхъ, и наслѣ́диша самарі́ю и всели́шася во градѣ́хъ ея́.
 • И бы́сть въ нача́лѣ сѣдѣ́нiя и́хъ, не убоя́шася Го́спода, и пусти́ на ня́ Госпо́дь львы́, и бя́ху убива́юще я́.
 • И рѣ́ша царю́ Ассирі́йску, глаго́люще: язы́ки, и́хже преве́лъ и пресади́лъ еси́ во градѣ́хъ самарі́йскихъ, не разумѣ́ша суда́ Бо́га земли́, и посла́ Госпо́дь на ни́хъ львы́, и се́, су́ть убива́юще и́хъ, я́ко не разумѣ́ша суда́ Бо́га земли́.
 • И заповѣ́да ца́рь Ассирі́йскiй глаго́ля: от­веди́те та́мо еди́наго жерца́ от­ плѣне́ныхъ, да и́дутъ и да вселя́т­ся та́мо, и да просвѣти́тъ и́хъ судо́мъ Бо́га земли́.
 • И от­ведо́ша еди́наго от­ жерце́въ и́хже взя́ша от­ самарі́и, и сѣ́де въ Веѳи́ли, и бѣ́ просвѣща́я жре́цъ и́хъ, я́ко да убоя́т­ся Го́спода.
 • И бѣ́ша творя́ще кі́йждо язы́къ бо́ги своя́: и поста́виша я́ во хра́мѣхъ на высо́кихъ, и́хже сотвори́ша самаря́не, кі́йждо язы́къ во градѣ́хъ сво­и́хъ, въ ни́хже живя́ху.
 • И му́жiе Вавило́нстiи сотвори́ша сокхо́ѳъ Вени́ѳъ, и му́жiе ху́ѳовы сотвори́ша гиге́ль, и му́жiе Ема́ѳовы сотвори́ша Асима́ѳъ,
 • и Еве́е сотвори́ша Авлазе́ръ и Ѳарѳа́къ и Сепфаруи́мъ, егда́ сожига́ху сы́ны своя́ огне́мъ Андрамеле́ху и Анемеле́ху, бого́мъ Сепфаруи́мскимъ.
 • И бя́ху боя́щеся Го́спода: и всели́ша ме́рзости своя́ во хра́мѣхъ на высо́кихъ, и́хже сотвори́ша въ самарі́и, кі́йждо язы́къ во гра́дѣ, въ не́мже живя́ху.
 • И бѣ́ша боя́щеся Го́спода и сотвори́ша себѣ́ жерцы́ въ высо́кихъ, и сотвори́ша себѣ́ въ хра́минѣ высо́кихъ и Го́спода боя́хуся, и и́доломъ сво­и́мъ служа́ху по обы́чаю язы́ковъ от­ону́дуже пресели́ша и́хъ.
 • Да́же до дне́ сего́ ті́и творя́ху по обы́чаю и́хъ: не боя́хуся Го́спода, и не творя́ху по оправда́ниемъ и́хъ, и по суду́ и́хъ, и по зако́ну, и по за́повѣди, ю́же заповѣ́да Госпо́дь сыно́мъ Иа́ковлимъ, идѣ́же и нарече́ и́мя ему́ Изра́иль.
 • И положи́ Госпо́дь съ ни́ми завѣ́тъ и заповѣ́да и́мъ, глаго́ля: не убо́йтеся бого́въ ины́хъ и не поклони́теся и́мъ, и не послужи́те и́мъ и не пожри́те и́мъ:
 • но то́кмо Го́сподеви, и́же изведе́ вы́ изъ земли́ Еги́пта крѣ́постiю вели́кою и мы́шцею высо́кою: того́ убо́йтеся, и тому́ покло́нитеся, и тому́ пожри́те:
 • И оправда́нiя его́, и суды́ его́, и зако́нъ его́, и за́повѣди, я́же написа́ ва́мъ твори́ти, храни́те во вся́ дни́, и не убо́йтеся бого́въ ины́хъ:
 • и завѣ́та, его́же завѣща́ съ ва́ми, не забыва́йте: и не убо́йтеся бого́въ ины́хъ,
 • но то́кмо Го́спода и ва́­шего убо́йтеся, и то́й и́зметъ вы́ от­ всѣ́хъ вра́гъ ва́шихъ.
 • И не послу́шаша сего́, но по обы́чаемъ сво­и́мъ пре́жднимъ твори́ша.
 • И бя́ху язы́цы сі́и боя́щеся Го́спода, и изва́ян­нымъ сво­и́мъ служа́ще: та́кожде и сы́нове и́хъ и сы́нове сыно́въ и́хъ, я́коже сотвори́ша отцы́ и́хъ, та́ко творя́тъ и до сего́ дне́.
 • В двенадцатый год Ахаза, царя Иудейского, воцарился Осия, сын Илы, в Самарии над Израилем и царствовал девять лет.
 • И делал он неугодное в очах Господних, но не так, как цари Израильские, которые были прежде него.
 • Против него выступил Салманассар, царь Ассирийский, и сделался Осия подвластным ему и давал ему дань.
 • И заметил царь Ассирийский в Осии измену, так как он посылал послов к Сигору, царю Египетскому, и не доставлял дани царю Ассирийскому каждый год; и взял его царь Ассирийский под стражу, и заключил его в дом темничный.
 • И пошел царь Ассирийский на всю землю, и приступил к Самарии, и держал ее в осаде три года.
 • В девятый год Осии взял царь Ассирийский Самарию, и переселил Израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе, при реке Гозан, и в городах Мидийских.
 • Когда стали грешить сыны Израилевы пред Господом Богом своим, Который вывел их из земли Египетской, из-под руки фараона, царя Египетского, и стали чтить богов иных,
 • и стали поступать по обычаям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и по обычаям царей Израильских, как поступали они;
 • и стали делать сыны Израилевы дела неугодные Господу Богу своему, и построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевой башни до укрепленного города,
 • и поставили у себя статуи и изображения Астарт на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом,
 • и стали там совершать курения на всех высотах, подобно народам, которых изгнал от них Господь, и делали худые дела, прогневляющие Господа,
 • и служили идолам, о которых говорил им Господь: «не делайте сего»;
 • тогда Господь чрез всех пророков Своих, чрез всякого прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, говоря: возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди Мои, уставы Мои, по всему учению, которое Я заповедал отцам вашим и которое Я преподал вам чрез рабов Моих, пророков.
 • Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа, Бога своего;
 • и презирали уставы Его, и завет Его, который Он заключил с отцами их, и откровения Его, какими Он предостерегал их, и пошли вслед суеты и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они,
 • и оставили все заповеди Господа Бога своего, и сделали себе литые изображения двух тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу,
 • и проводили сыновей своих и дочерей своих чрез огонь, и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять Его.
 • И прогневался Господь сильно на Израильтян, и отверг их от лица Своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина.
 • И Иуда также не соблюдал заповедей Господа Бога своего, и поступал по обычаям Израильтян, как поступали они.
 • И отвратился Господь от всех потомков Израиля, и смирил их, и отдавал их в руки грабителям, и наконец отверг их от лица Своего.
 • Израильтяне отторглись от дома Давидова и воцарили Иеровоама, сына Наватова; и отклонил Иеровоам Израильтян от Господа, и вовлек их в великий грех.
 • И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иеровоама, какие он делал, не отставали от них,
 • доколе Господь не отверг Израиля от лица Своего, как говорил чрез всех рабов Своих, пророков. И переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня.
 • И перевел царь Ассирийский людей из Вавилона, и из Куты, и из Аввы, и из Емафа, и из Сепарваима, и поселил их в городах Самарийских вместо сынов Израилевых. И они овладели Самариею, и стали жить в городах ее.
 • И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их.
 • И донесли царю Ассирийскому, и сказали: народы, которых ты переселил и поселил в городах Самарийских, не знают закона Бога той земли, и за то Он посылает на них львов, и вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли.
 • И повелел царь Ассирийский, и сказал: отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда; пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли.
 • И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Вефиле, и учил их, как чтить Господа.
 • Притом сделал каждый народ и своих богов и поставил в капищах высот, какие устроили Самаряне, – каждый народ в своих городах, где живут они.
 • Вавилоняне сделали Суккот-Беноф, Кутийцы сделали Нергала, Емафяне сделали Ашиму,
 • Аввийцы сделали Нивхаза и Тартака, а Сепарваимцы сожигали сыновей своих в огне Адрамелеху и Анамелеху, богам Сепарваимским.
 • Между тем чтили и Господа, и сделали у себя священников высот из среды своей, и они служили у них в капищах высот.
 • Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их.
 • До сего дня поступают они по прежним своим обычаям: не боятся Господа и не поступают по уставам и по обрядам, и по закону и по заповедям, которые заповедал Господь сынам Иакова, которому дал Он имя Израиля.
 • Заключил Господь с ними завет и заповедал им, говоря: не чтите богов иных, и не поклоняйтесь им, и не служите им, и не приносите жертв им,
 • но Господа, Который вывел вас из земли Египетской силою великою и мышцею простертою, – Его чтите и Ему поклоняйтесь, и Ему приносите жертвы,
 • и уставы, и учреждения, и закон, и заповеди, которые Он написал вам, старайтесь исполнять во все дни, и не чтите богов иных;
 • и завета, который Я заключил с вами, не забывайте, и не чтите богов иных,
 • только Господа Бога вашего чтите, и Он избавит вас от руки всех врагов ваших.
 • Но они не послушали, а поступали по прежним своим обычаям.
 • Народы сии чтили Господа, но и истуканам своим служили. Да и дети их и дети детей их до сего дня поступают так же, как поступали отцы их.
 • ἐν ἔτει δωδεκάτῳ τῷ Αχαζ βασιλεῖ Ιουδα ἐβασίλευσεν Ωσηε υἱὸς Ηλα ἐν Σαμαρείᾳ ἐπι­̀ Ισραηλ ἐννέα ἔτη
 • καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου πλη­̀ν οὐχ ὡς οἱ βασιλεῖς Ισραηλ οἳ ἦσαν ἔμπρο­σθεν αὐτοῦ
 • ἐπ᾿ αὐτὸν ἀνέβη Σαλαμανασαρ βασιλεὺς ᾿Ασ­συρίων καὶ ἐγενήθη αὐτῷ Ωσηε δοῦλος καὶ ἐπέστρεψεν αὐτῷ μαναα
 • καὶ εὗρεν βασιλεὺς ᾿Ασ­συρίων ἐν τῷ Ωσηε ἀδικίαν ὅτι ἀπέστειλεν ἀγγέλους προ­̀ς Σηγωρ βασιλέα Αἰγύπτου καὶ οὐκ ἤνεγκεν μαναα τῷ βασιλεῖ ᾿Ασ­συρίων ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ καὶ ἐπολιόρκησεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς ᾿Ασ­συρίων καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν οἴκῳ φυλακῆς
 • καὶ ἀνέβη ὁ βασιλεὺς ᾿Ασ­συρίων ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ ἀνέβη εἰς Σαμάρειαν καὶ ἐπολιόρκησεν ἐπ᾿ αὐτὴν τρία ἔτη
 • ἐν ἔτει ἐνάτῳ Ωσηε συν­έλαβεν βασιλεὺς ᾿Ασ­συρίων τὴν Σαμάρειαν καὶ ἀπῴκισεν τὸν Ισραηλ εἰς ᾿Ασ­συρίους καὶ κατῴκισεν αὐτοὺς ἐν Αλαε καὶ ἐν Αβωρ ποταμοῖς Γωζαν καὶ Ορη Μήδων
 • καὶ ἐγένετο ὅτι ἥμαρτον οἱ υἱοὶ Ισραηλ τῷ κυρίῳ θεῷ αὐτῶν τῷ ἀναγαγόν­τι αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου ὑποκάτωθεν χειρὸς Φαραω βασιλέως Αἰγύπτου καὶ ἐφοβήθησαν θεοὺς ἑτέρους
 • καὶ ἐπορεύ­θησαν τοῖς δικαιώμασιν τῶν ἐθνῶν ὧν ἐξῆρεν κύριος ἀπο­̀ προ­σώπου υἱῶν Ισραηλ καὶ οἱ βασιλεῖς Ισραηλ ὅσοι ἐποίησαν
 • καὶ ὅσοι ἠμφιέσαν­το οἱ υἱοὶ Ισραηλ λόγους οὐχ οὕτως κατα­̀ κυρίου θεοῦ αὐτῶν καὶ ᾠκοδόμησαν ἑαυτοῖς ὑψηλὰ ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν αὐτῶν ἀπο­̀ πύργου φυλασ­σόν­των ἕως πόλεως ὀχυρᾶς
 • καὶ ἐστήλωσαν ἑαυτοῖς στήλας καὶ ἄλση ἐπι­̀ παν­τὶ βουνῷ ὑψηλῷ καὶ ὑποκάτω παν­τὸς ξύλου ἀλσώδους
 • καὶ ἐθυμίασαν ἐκεῖ ἐν πᾶσιν ὑψηλοῖς καθὼς τὰ ἔθνη ἃ ἀπῴκισεν κύριος ἐκ προ­σώπου αὐτῶν καὶ ἐποίησαν κοινωνοὺς καὶ ἐχάραξαν τοῦ παροργίσαι τὸν κύριον
 • καὶ ἐλάτρευσαν τοῖς εἰδώλοις οἷς εἶπεν κύριος αὐτοῖς οὐ ποιήσετε τὸ ῥῆμα τοῦτο κυρίῳ
 • καὶ διεμαρτύρατο κύριος ἐν τῷ Ισραηλ καὶ ἐν τῷ Ιουδα ἐν χειρὶ πάν­των τῶν προ­φητῶν αὐτοῦ παν­τὸς ὁρῶν­τος λέγων ἀπο­στράφητε ἀπο­̀ τῶν ὁδῶν ὑμῶν τῶν πονηρῶν καὶ φυλάξατε τὰς ἐν­τολάς μου καὶ τὰ δικαιώματά μου καὶ πάν­τα τὸν νόμον ὃν ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν ὑμῶν ὅσα ἀπέστειλα αὐτοῖς ἐν χειρὶ τῶν δούλων μου τῶν προ­φητῶν
 • καὶ οὐκ ἤκουσαν καὶ ἐσκλήρυναν τὸν νῶτον αὐτῶν ὑπὲρ τὸν νῶτον τῶν πατέρων αὐτῶν
 • καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ ὅσα διεμαρτύρατο αὐτοῖς οὐκ ἐφύλαξαν καὶ ἐπορεύ­θησαν ὀπίσω τῶν ματαίων καὶ ἐματαιώθησαν καὶ ὀπίσω τῶν ἐθνῶν τῶν περικύκλῳ αὐτῶν ὧν ἐνετείλατο αὐτοῖς τοῦ μὴ ποιῆσαι κατα­̀ ταῦτα
 • ἐγκατέλιπον τὰς ἐν­τολὰς κυρίου θεοῦ αὐτῶν καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς χώνευμα δύο δαμάλεις καὶ ἐποίησαν ἄλση καὶ προ­σεκύνησαν πάσῃ τῇ δυνάμει τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐλάτρευσαν τῷ Βααλ
 • καὶ διῆγον τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν ἐν πυρὶ καὶ ἐμαν­τεύ­ον­το μαν­τείας καὶ οἰωνίζον­το καὶ ἐπράθησαν τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου παροργίσαι αὐτόν
 • καὶ ἐθυμώθη κύριος σφόδρα ἐν τῷ Ισραηλ καὶ ἀπέστησεν αὐτοὺς ἀπο­̀ τοῦ προ­σώπου αὐτοῦ καὶ οὐχ ὑπελείφθη πλη­̀ν φυλὴ Ιουδα μονωτάτη
 • καί γε Ιουδας οὐκ ἐφύλαξεν τὰς ἐν­τολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτῶν καὶ ἐπορεύ­θησαν ἐν τοῖς δικαιώμασιν Ισραηλ οἷς ἐποίησαν
 • καὶ ἀπεώσαν­το τὸν κύριον ἐν παν­τὶ σπέρματι Ισραηλ καὶ ἐσάλευσεν αὐτοὺς καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς ἐν χειρὶ δια­ρπαζόν­των αὐτούς ἕως οὗ ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπο­̀ προ­σώπου αὐτοῦ
 • ὅτι πλη­̀ν Ισραηλ ἐπάνωθεν οἴκου Δαυιδ καὶ ἐβασίλευσαν τὸν Ιεροβοαμ υἱὸν Ναβατ καὶ ἐξέωσεν Ιεροβοαμ τὸν Ισραηλ ἐξόπισθεν κυρίου καὶ ἐξήμαρτεν αὐτοὺς ἁμαρτίαν μεγά­λην
 • καὶ ἐπορεύ­θησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν πάσῃ ἁμαρτίᾳ Ιεροβοαμ ᾗ ἐποίησεν οὐκ ἀπέστησαν ἀπ᾿ αὐτῆς
 • ἕως οὗ μετέστησεν κύριος τὸν Ισραηλ ἀπο­̀ προ­σώπου αὐτοῦ καθὼς ἐλάλησεν κύριος ἐν χειρὶ πάν­των τῶν δούλων αὐτοῦ τῶν προ­φητῶν καὶ ἀπῳκίσθη Ισραηλ ἐπάνωθεν τῆς γῆς αὐτοῦ εἰς ᾿Ασ­συρίους ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης
 • καὶ ἤγαγεν βασιλεὺς ᾿Ασ­συρίων ἐκ Βαβυλῶνος τὸν ἐκ Χουνθα καὶ ἀπο­̀ Αια καὶ ἀπο­̀ Αιμαθ καὶ Σεπφαρουαιν καὶ κατῳκίσθησαν ἐν πόλεσιν Σαμαρείας ἀν­τὶ τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ ἐκληρονόμησαν τὴν Σαμάρειαν καὶ κατῴκησαν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῆς
 • καὶ ἐγένετο ἐν ἀρχῇ τῆς καθέδρας αὐτῶν οὐκ ἐφοβήθησαν τὸν κύριον καὶ ἀπέστειλεν κύριος ἐν αὐτοῖς τοὺς λέον­τας καὶ ἦσαν ἀπο­κτέννον­τες ἐν αὐτοῖς
 • καὶ εἶπον τῷ βασιλεῖ ᾿Ασ­συρίων λέγον­τες τὰ ἔθνη ἃ ἀπῴκισας καὶ ἀν­τεκάθισας ἐν πόλεσιν Σαμαρείας οὐκ ἔγνωσαν τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ τῆς γῆς καὶ ἀπέστειλεν εἰς αὐτοὺς τοὺς λέον­τας καὶ ἰδού εἰσιν θανατοῦν­τες αὐτούς καθότι οὐκ οἴδασιν τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ τῆς γῆς
 • καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς ᾿Ασ­συρίων λέγων ἀπάγετε ἐκεῖθεν καὶ πορευέσθωσαν καὶ κατοικείτωσαν ἐκεῖ καὶ φωτιοῦσιν αὐτοὺς τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ τῆς γῆς
 • καὶ ἤγαγον ἕνα τῶν ἱερέων ὧν ἀπῴκισαν ἀπο­̀ Σαμαρείας καὶ ἐκάθισεν ἐν Βαιθηλ καὶ ἦν φωτίζων αὐτοὺς πῶς φοβηθῶσιν τὸν κύριον
 • καὶ ἦσαν ποι­οῦν­τες ἔθνη ἔθνη θεοὺς αὐτῶν καὶ ἔθηκαν ἐν οἴκῳ τῶν ὑψηλῶν ὧν ἐποίησαν οἱ Σαμαρῖται ἔθνη ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν ἐν αἷς κατῴκουν ἐν αὐταῖς
 • καὶ οἱ ἄνδρες Βαβυλῶνος ἐποίησαν τὴν Σοκχωθβαινιθ καὶ οἱ ἄνδρες Χουθ ἐποίησαν τὴν Νηριγελ καὶ οἱ ἄνδρες Αιμαθ ἐποίησαν τὴν Ασιμαθ
 • καὶ οἱ Ευαῖοι ἐποίησαν τὴν Εβλαζερ καὶ τὴν Θαρθακ καὶ οἱ Σεπφαρουαιν κατέκαιον τοὺς υἱοὺς αὐτῶν ἐν πυρὶ τῷ Αδραμελεχ καὶ Ανημελεχ θεοῖς Σεπφαρουαιν
 • καὶ ἦσαν φοβούμενοι τὸν κύριον καὶ κατῴκισαν τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἐν τοῖς οἴκοις τῶν ὑψηλῶν ἃ ἐποίησαν ἐν Σαμαρείᾳ ἔθνος ἔθνος ἐν πόλει ἐν ᾗ κατῴκουν ἐν αὐτῇ καὶ ἦσαν φοβούμενοι τὸν κύριον καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς ἐν οἴκῳ τῶν ὑψηλῶν
 • τὸν κύριον ἐφοβοῦν­το καὶ τοῖς θεοῖς αὐτῶν ἐλάτρευον κατα­̀ τὸ κρίμα τῶν ἐθνῶν ὅθεν ἀπῴκισεν αὐτοὺς ἐκεῖθεν
 • ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης αὐτοὶ ἐποίουν κατα­̀ τὸ κρίμα αὐτῶν αὐτοὶ φοβοῦν­ται καὶ αὐτοὶ ποι­οῦσιν κατα­̀ τὰ δικαιώματα αὐτῶν καὶ κατα­̀ τὴν κρίσιν αὐτῶν καὶ κατα­̀ τὸν νόμον καὶ κατα­̀ τὴν ἐν­τολήν ἣν ἐνετείλατο κύριος τοῖς υἱοῖς Ιακωβ οὗ ἔθηκεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ισραηλ
 • καὶ διέθετο κύριος μετ᾿ αὐτῶν δια­θήκην καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς λέγων οὐ φοβηθήσεσθε θεοὺς ἑτέρους καὶ οὐ προ­σκυνήσετε αὐτοῖς καὶ οὐ λατρεύ­σετε αὐτοῖς καὶ οὐ θυσιάσετε αὐτοῖς
 • ὅτι ἀλλ᾿ ἢ τῷ κυρίῳ ὃς ἀνήγαγεν ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐν ἰσχύι μεγά­λῃ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ αὐτὸν φοβηθήσεσθε καὶ αὐτῷ προ­σκυνήσετε καὶ αὐτῷ θύσετε
 • καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα καὶ τὸν νόμον καὶ τὰς ἐν­τολάς ἃς ἔγραψεν ὑμῖν φυλάσ­σεσθε ποιεῖν πάσας τὰς ἡμέρας καὶ οὐ φοβηθήσεσθε θεοὺς ἑτέρους
 • καὶ τὴν δια­θήκην ἣν διέθετο μεθ᾿ ὑμῶν οὐκ ἐπι­λήσεσθε καὶ οὐ φοβηθήσεσθε θεοὺς ἑτέρους
 • ὅτι ἀλλ᾿ ἢ τὸν κύριον θεὸν ὑμῶν φοβηθήσεσθε καὶ αὐτὸς ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐκ πάν­των τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν
 • καὶ οὐκ ἀκούσεσθε ἐπι­̀ τῷ κρίματι αὐτῶν ὃ αὐτοὶ ποι­οῦσιν
 • καὶ ἦσαν τὰ ἔθνη ταῦτα φοβούμενοι τὸν κύριον καὶ τοῖς γλυπτοῖς αὐτῶν ἦσαν δουλεύ­ον­τες καί γε οἱ υἱοὶ καὶ οἱ υἱοὶ τῶν υἱῶν αὐτῶν καθὰ ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτῶν ποι­οῦσιν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης
 • Дар соли дувоздаҳуми Оҳоз, подшоҳи Яҳудо, Ҳушаъ писари Эло дар Сомария бар Исроил подшоҳ шуд, ва нӯҳ сол подшоҳӣ кард.
 • Ва он чи дар назари Парвардигор бад буд, ба амал овард, аммо на ҳамчун подшоҳони Исроил, ки пеш аз ӯ буданд.
 • Шалманосар, подшоҳи Ашшур, бар ӯ лашкар кашид, ва Ҳушаъ бандаи вай гардида, ба вай хироҷ медод.
 • Ва подшоҳи Ашшур дар Ҳушаъ хиёнат ёфт, чунки ӯ қосидонро назди Сӯ, подшоҳи Миср, фиристода буд, ва хироҷи ҳарсоларо барои подшоҳи Ашшур адо накард; ва подшоҳи Ашшур ӯро дастгир карда, дар зиндон андохт.
 • Ва подшоҳи Ашшур тамоми кишварро ишғол намуда, ба Сомария наздик омад, ва онро се сол иҳота кард.
 • Подшоҳи Ашшур дар соли нӯҳуми Ҳушаъ Сомарияро забт намуд, ва исроилиёнро ба Ашшур ба асирӣ бурд, ва онҳоро дар Ҳалаҳ ва дар атрофи Ҳобӯр, ки дарёи Ҷӯзон аст, ва дар шаҳрҳои Мод ҷойгир кард.
 • Ва ин аз он сабаб рӯй дод, ки банӣ Исроил пеши Парвардигор Худои худ, ки онҳоро аз замини Миср, аз зери дасти фиръавн, подшоҳи Миср, берун оварда буд, гуноҳ карданд, ва аз худоёни дигар тарсиданд;
 • Ва мувофиқи фароизи халқҳое ки Парвардигор аз пеши банӣ Исроил бадар ронда буд, ва мувофиқи одате ки подшоҳони Исроил ҷорӣ намуда буданд, рафтор карданд;
 • Ва банӣ Исроил суханони нодурусте дар ҳаққи Парвардигор Худои худ бофта бароварданд, ва дар ҳамаи шаҳрҳои худ, аз бурҷи дидбонӣ то шаҳри ҳисордор, баландиҳо барои худ бино карданд;
 • Ва бар ҳар тали баланд ва зери ҳар дарахти сабз сутунҳо ва Ашераҳо барои худ гузоштанд;
 • Ва дар он ҷо, бар ҳамаи баландиҳо, мисли халқҳое ки Парвардигор аз пеши онҳо бадар ронда буд, бухур сӯзониданд, ва корҳои баде карда, Парвардигорро ба хашм оварданд;
 • Ва бутҳоро парастиш карданд, ки дар бораи онҳо Парвардигор гуфта буд: «Ин корро накунед»;
 • Ва Парвардигор ба воситаи ҳар пайғамбар ва ҳар пешбин Исроил ва Яҳудоро таъкид карда, гуфт: «Аз роҳҳои бади худ баргардед ва аҳкому фароизи Маро мувофиқи тамоми шариате ки ба падарони шумо фармудаам, ва ба воситаи бандагонам пайғамбарон ба шумо фиристодаам, риоя намоед».
 • Вале онҳо гӯш надоданд, ва гардани худро мисли гардани падаронашон, ки ба Парвардигор Худои худ бовар накарда буданд, сахт карданд;
 • Ва аз фароизи Ӯ, ва аз паймоне ки Ӯ бо падаронашон баста буд, ва аз шаҳодоте ки Ӯ ба онҳо дода буд, нафрат карданд, ва аз пайи чизҳои ҳеҷу пуч рафта, худашон ҳеҷу пуч шуданд, ва низ аз пайи халқҳое ки дар гирду пешашон буданд, ва Парвардигор ба онҳо фармуда буд, ки мисли онҳо амал накунанд;
 • Ва тамоми аҳкоми Парвардигор Худои худро онҳо тарк карда, ду гӯсолаи рехта барои худ сохтанд, ва Ашера сохтанд, ва ба тамоми лашкари осмон саҷда бурданд, ва Баалро парастиш карданд.
 • Ва писарону духтарони худро аз оташ гузарониданд, ва ҷоду карданд ва фол кушоданд, ва ба он дода шуданд, ки он чи дар назари Парвардигор бад аст, ба амал оварда, Ӯро хашмгин кунанд;
 • Ва Парвардигор бағоят бар Исроил ғазаб намуда, онҳоро аз ҳузури Худ дур кард; ҷуз ғайр аз як сибти Яҳудо касе боқӣ намонд.
 • Лекин аҳли Яҳудо низ аҳкоми Парвардигор Худои худро ба ҷо наоварданд, балки мувофиқи фароизе ки Исроилиён муқаррар намуда буданд, рафтор карданд.
 • Ва Парвардигор аз тамоми насли Исроил нафрат карда, онҳоро мазлум ситамкаш гардонид, ва онҳоро ба дасти тороҷгарон супурд, то ба дараҷае ки онҳоро аз ҳузури Худ дур андохт.
 • Зеро ки Исроилиён худро аз хонадони Довуд бурида ҷудо карданд, ва Ёробъом писари Наботро подшоҳ сохтанд; ва Ёробъом исроилиёнро аз пайравии Парвардигор дур кард, ва онҳоро гирифтори гуноҳи азим гардонид.
 • Ва банӣ Исроил дар ҳамаи гуноҳҳое ки Ёробъом ба амал оварда буд, рафтор карда, аз онҳо дур нашуданд,
 • То даме ки Парвардигор Исроилро аз ҳузури худ дур андохт, чунон ки ба воситаи ҳамаи бандагони Худ пайғамбарон гуфта буд; ва исроилиён аз замини худ ба Ашшур кӯчонда шуданд, ки то имрӯз чунин аст.
 • Ва подшоҳи Ашшур аз Бобил ва Куто ва Авво ва Ҳамот ва Сафарвоим одам оварда, онҳоро дар шаҳрҳои Сомария ба ҷои банӣ Исроил ҷойгир гардонид, ва онҳо Сомарияро соҳибӣ намуда, дар шаҳрҳояш сокин шуданд.
 • Ва чунин воқеъ шуд, ки онҳо дар аввали дар он ҷо сокин шуданашон аз Парвардигор натарсиданд, ва Парвардигор шеронро бар онҳо фиристод, ва баъзе аз онҳо кушта шуданд.
 • Ва ба подшоҳи Ашшур хабар расонида, гуфтанд: «Халқҳое ки ту кӯчонида, дар шаҳрҳои Сомария ҷойгир кардӣ, қонуни Худои он заминро намедонанд, ва Ӯ шеронро бар онҳо фиристодааст, ва инак, онҳоро мекушанд, чунки онҳо қонуни он заминро намедонанд».
 • Ва подшоҳи Ашшур фармуда, гуфт: «Яке аз коҳинонро, ки шумо аз он ҷо кӯчонидаед, ба он ҷо равона кунед, то ки рафта дар он ҷо сокин шавад, ва қонуни Худои он заминро ба онҳо таълим диҳад».
 • Ва яке аз коҳиноне ки вайро аз Сомария кӯчонида буданд, омада, дар Байт-Ил сокин шуд; ва ӯ онҳоро таълим медод, ки чӣ гуна аз Парвардигор тарсанд.
 • Ва ҳар халқ худоёни худро сохтанд, ва дар парастишхонаҳое ки сомариён бар баландиҳо барпо карда буданд, гузоштанд, – ҳар халқ дар шаҳрҳои худ, ки дар он ҷо сокин буданд,
 • Яъне мардуми Бобил Саккут-Банӯтро сохтанд, ва мардуми Кут Нирҷалро сохтанд, ва мардуми Ҳамот Ашиморо сохтанд,
 • Ва аввиён Нибҳоз ва Тартоқро сохтанд, ва сафарвиён писарони худро барои Адрамалик ва Анамалик, ки худоёни сафарвиён буданд, дар оташ месӯзониданд.
 • Ва аз Парвардигор низ метарсиданд, ва аз миёни худ коҳинони баландиҳоро таъин менамуданд, ки онҳо дар парастишхонаи баландиҳо қурбонӣ мекарданд.
 • Онҳо аз Парвардигор метарсиданд, ва дар айни ҳол худоёни худро, мувофиқи одати халқҳое ки аз миёнашон кӯчонида шуда буданд, парастиш мекарданд.
 • То имрӯз онҳо мувофиқи одатҳои пештараи худ рафтор мекунанд: аз Парвардигор наметарсанд, ва мувофиқи фароиз ва дастурҳои Ӯ рафтор намекунанд, яъне мувофиқи шариат ва аҳкоме ки Парвардигор ба банӣ Яъқуб, ки ӯро Исроил ном ниҳода буд, фармудааст,
 • Ва Парвардигор бо онҳо паймон бастааст, ва ба онҳо фармуда, гуфтааст: «Аз худоёни дигар натарсед, ва ба онҳо саҷда набаред, ва онҳоро парастиш нанамоед, ва барои онҳо қурбонӣ накунед,
 • Балки фақат аз Парвардигор, ки шуморо аз замини Миср бо қувваи бузург ва бозуи тӯлонӣ берун овард, битарсед, ва барои Ӯ қурбонӣ кунед,
 • Ва фароиз ва дастурҳо ва шариат ва аҳкомеро, ки Ӯ барои шумо навиштааст, риоя намуда, тамоми айём ба амал оваред, ва аз худоёни дигар натарсед,
 • Ва паймонеро, ки Ман бо шумо бастаам, фаромӯш накунед, ва аз худоёни дигар натарсед,
 • Балки фақат аз Парвардигор Худои худ битарсед, ва Ӯ шуморо аз дасти душманонатон раҳо хоҳад кард».
 • Валекин онҳо гӯш надоданд, балки мувофиқи одати пештараи худ рафтор карданд.
 • Ва ин халқҳо аз Парвардигор метарсиданд, вале бутҳои худро парастиш мекарданд, ва ҳамчунин писарони онҳо ва писарони писарони онҳо ҳамон тавр, ки падаронашон рафтор мекарданд, то имрӯз рафтор мекунанд.