Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

4-я книга Царств

 
 • Въ лѣ́то второ­е­на́­де­сять Аха́за царя́ Иу́дина, ца́р­ст­вова осі́а сы́нъ илы́ въ самарі́и надъ Изра́илемъ де́вять лѣ́тъ,
 • и сотвори́ лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима, оба́че не я́коже ца́рiе Изра́илевы, и́же бѣ́ша пре́жде его́.
 • И взы́де на́нь Саламанасса́ръ ца́рь Ассирі́йскъ . И бы́сть ему́ осі́а ра́бъ и дава́­ше ему́ да́нь.
 • И обрѣ́те ца́рь Ассирі́йскъ во осі́и непра́вду, зане́же посла́ послы́ къ Сиго́ру царю́ Еги́петску и не при­­несе́ да́ни царю́ Ассирі́йску лѣ́та того́. И осади́ его́ ца́рь Ассирі́йскiй и связа́ его́ въ хра́минѣ темни́чнѣй.
 • И прiи́де ца́рь Ассирі́йскъ во всю́ зе́млю [его́], и взы́де въ самарі́ю, и во­ева́ ю́ три́ лѣ́та.
 • Въ лѣ́то девя́тое осі́и взя́ ца́рь Ассирі́йскiй самарі́ю, и заведе́ Изра́илтянъ во Ассирі́ю, и посели́ и́хъ на ала́и и на Аво́рѣ, рѣка́хъ гоза́нскихъ, и въ предѣ́лѣхъ ми́дскихъ.
 • И [сiе́] бы́сть, я́ко согрѣши́ша сы́нове Изра́илевы Го́споду Бо́гу сво­ему́ изве́дшему и́хъ изъ земли́ Еги́петскiя, изъ подъ руки́ фарао́на царя́ Еги́петска, и убоя́шася бого́въ инѣ́хъ,
 • и ходи́ша по преда́ниемъ язы́ковъ, и́хже истреби́ Госпо́дь от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ, и ца́рiе Изра́илевы ели́цы сотвори́ша,
 • и ели́цы сокры́ша сы́нове Изра́илевы словеса́, не та́ко на Го́спода Бо́га сво­его́: и созда́ша себѣ́ высо́кая во всѣ́хъ градѣ́хъ сво­и́хъ, от­ столпа́ стрегу́щихъ да́же до гра́да тве́рда,
 • и поста́виша себѣ́ кумíры и дубра́вы на вся́цѣмъ холмѣ́ высо́цѣ и подъ вся́кимъ дре́вомъ ча́щнымъ,
 • и кадя́ху та́мо на всѣ́хъ высо́кихъ, я́коже язы́цы, я́же удали́ Госпо́дь от­ лица́ и́хъ, и сотвори́ша о́бщники, и нача́ша я́вѣ прогнѣвля́ти Го́спода,
 • и послужи́ша и́доломъ, о ни́хже рече́ и́мъ Госпо́дь: не сотвори́те глаго́ла сего́ Го́сподеви.
 • И засвидѣ́тел­ст­вова Госпо́дь во Изра́или и во Иу́дѣ, и рука́ми всѣ́хъ проро́къ сво­и́хъ вся́каго прозорли́ваго, глаго́ля: обрати́теся от­ путі́й ва́шихъ лука́выхъ, и сохрани́те за́повѣди моя́ и оправда́нiя моя́, и ве́сь зако́нъ, его́же заповѣ́дахъ отце́мъ ва́шымъ, ели́ка посла́хъ и́мъ рука́ми ра́бъ мо­и́хъ проро́ковъ.
 • И не послу́шаша, и ожесточи́ша вы́ю свою́ па́че вы́и оте́цъ сво­и́хъ, и́же не вѣ́роваша Го́споду Бо́гу сво­ему́:
 • и от­верго́ша завѣ́тъ его́ и оправда́нiя, я́же завѣща́ отце́мъ и́хъ и свидѣ́нiй его́, ели́ка засвидѣ́тел­ст­вова и́мъ, не сохрани́ша, и идо́ша вслѣ́дъ су́етныхъ и осуети́шася, и вслѣ́дъ язы́ковъ су́щихъ о́крестъ и́хъ, о ни́хже заповѣ́да Госпо́дь и́хъ, е́же не сотвори́ти по сему́:
 • и оста́виша за́повѣди Го́спода Бо́га сво­его́ и сотвори́ша себѣ́ двѣ́ ю́ницы сли́ты, и сотвори́ша дубра́вы, и поклони́шася все́й си́лѣ небе́снѣй и послужи́ша Ваа́лу:
 • и превожда́ху сы́ны своя́ и дще́ри своя́ чрезъ о́гнь, и волхвова́ху волхвова́нiемъ и вража́ху: и прода́шася, е́же твори́ти лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима, е́же прогнѣ́вати его́.
 • И разгнѣ́вася Госпо́дь на Изра́иля зѣло́ и от­ри́ну и́хъ от­ лица́ сво­его́, и не оста́ся, то́кмо еди́но колѣ́но Иу́дино.
 • И Иу́да та́кожде не сохрани́ за́повѣдiй Го́спода Бо́га сво­его́: и хожда́ху по оправда́ниемъ Изра́илевымъ, я́же сотвори́ша, и от­верго́шася Го́спода.
 • И разгнѣ́вася Госпо́дь на все́ сѣ́мя Изра́илево и поколеба́ я́, и даде́ я́ въ ру́ки расхища́ющымъ я́ до́ндеже от­ве́рже я́ от­ лица́ сво­его́.
 • Я́ко от­то́ржеся Изра́иль от­ до́му дави́дова, и поста́виша себѣ́ царя́ иеровоа́ма сы́на нава́това: и от­ри́ну иеровоа́мъ Изра́иля от­ Го́спода и введе́ и́хъ во грѣ́хъ вели́кiй.
 • И хожда́ху сы́нове Изра́илевы по всему́ грѣху́ иеровоа́млю, его́же сотвори́: не от­ступи́ша от­ него́,
 • до́ндеже от­ве́рже Госпо́дь Изра́иля от­ лица́ сво­его́, я́коже глаго́ла Госпо́дь руко́ю всѣ́хъ ра́бъ сво­и́хъ проро́ковъ. И преселе́нъ бы́сть Изра́иль от­ земли́ сво­ея́ во Ассирі́аны, да́же до дне́ сего́.
 • И при­­веде́ ца́рь Ассирі́йскiй изъ Вавило́на и́же от­ ху́ѳы и от­ Аі́а, и от­ Ема́ѳа и Сепфаруи́ма, и вселе́ни бы́ша во градѣ́хъ самарі́йскихъ вмѣ́сто сыно́въ Изра́илевыхъ, и наслѣ́диша самарі́ю и всели́шася во градѣ́хъ ея́.
 • И бы́сть въ нача́лѣ сѣдѣ́нiя и́хъ, не убоя́шася Го́спода, и пусти́ на ня́ Госпо́дь львы́, и бя́ху убива́юще я́.
 • И рѣ́ша царю́ Ассирі́йску, глаго́люще: язы́ки, и́хже преве́лъ и пресади́лъ еси́ во градѣ́хъ самарі́йскихъ, не разумѣ́ша суда́ Бо́га земли́, и посла́ Госпо́дь на ни́хъ львы́, и се́, су́ть убива́юще и́хъ, я́ко не разумѣ́ша суда́ Бо́га земли́.
 • И заповѣ́да ца́рь Ассирі́йскiй глаго́ля: от­веди́те та́мо еди́наго жерца́ от­ плѣне́ныхъ, да и́дутъ и да вселя́т­ся та́мо, и да просвѣти́тъ и́хъ судо́мъ Бо́га земли́.
 • И от­ведо́ша еди́наго от­ жерце́въ и́хже взя́ша от­ самарі́и, и сѣ́де въ Веѳи́ли, и бѣ́ просвѣща́я жре́цъ и́хъ, я́ко да убоя́т­ся Го́спода.
 • И бѣ́ша творя́ще кі́йждо язы́къ бо́ги своя́: и поста́виша я́ во хра́мѣхъ на высо́кихъ, и́хже сотвори́ша самаря́не, кі́йждо язы́къ во градѣ́хъ сво­и́хъ, въ ни́хже живя́ху.
 • И му́жiе Вавило́нстiи сотвори́ша сокхо́ѳъ Вени́ѳъ, и му́жiе ху́ѳовы сотвори́ша гиге́ль, и му́жiе Ема́ѳовы сотвори́ша Асима́ѳъ,
 • и Еве́е сотвори́ша Авлазе́ръ и Ѳарѳа́къ и Сепфаруи́мъ, егда́ сожига́ху сы́ны своя́ огне́мъ Андрамеле́ху и Анемеле́ху, бого́мъ Сепфаруи́мскимъ.
 • И бя́ху боя́щеся Го́спода: и всели́ша ме́рзости своя́ во хра́мѣхъ на высо́кихъ, и́хже сотвори́ша въ самарі́и, кі́йждо язы́къ во гра́дѣ, въ не́мже живя́ху.
 • И бѣ́ша боя́щеся Го́спода и сотвори́ша себѣ́ жерцы́ въ высо́кихъ, и сотвори́ша себѣ́ въ хра́минѣ высо́кихъ и Го́спода боя́хуся, и и́доломъ сво­и́мъ служа́ху по обы́чаю язы́ковъ от­ону́дуже пресели́ша и́хъ.
 • Да́же до дне́ сего́ ті́и творя́ху по обы́чаю и́хъ: не боя́хуся Го́спода, и не творя́ху по оправда́ниемъ и́хъ, и по суду́ и́хъ, и по зако́ну, и по за́повѣди, ю́же заповѣ́да Госпо́дь сыно́мъ Иа́ковлимъ, идѣ́же и нарече́ и́мя ему́ Изра́иль.
 • И положи́ Госпо́дь съ ни́ми завѣ́тъ и заповѣ́да и́мъ, глаго́ля: не убо́йтеся бого́въ ины́хъ и не поклони́теся и́мъ, и не послужи́те и́мъ и не пожри́те и́мъ:
 • но то́кмо Го́сподеви, и́же изведе́ вы́ изъ земли́ Еги́пта крѣ́постiю вели́кою и мы́шцею высо́кою: того́ убо́йтеся, и тому́ покло́нитеся, и тому́ пожри́те:
 • И оправда́нiя его́, и суды́ его́, и зако́нъ его́, и за́повѣди, я́же написа́ ва́мъ твори́ти, храни́те во вся́ дни́, и не убо́йтеся бого́въ ины́хъ:
 • и завѣ́та, его́же завѣща́ съ ва́ми, не забыва́йте: и не убо́йтеся бого́въ ины́хъ,
 • но то́кмо Го́спода и ва́­шего убо́йтеся, и то́й и́зметъ вы́ от­ всѣ́хъ вра́гъ ва́шихъ.
 • И не послу́шаша сего́, но по обы́чаемъ сво­и́мъ пре́жднимъ твори́ша.
 • И бя́ху язы́цы сі́и боя́щеся Го́спода, и изва́ян­нымъ сво­и́мъ служа́ще: та́кожде и сы́нове и́хъ и сы́нове сыно́въ и́хъ, я́коже сотвори́ша отцы́ и́хъ, та́ко творя́тъ и до сего́ дне́.
 • ἐν ἔτει δωδεκάτῳ τῷ Αχαζ βασιλεῖ Ιουδα ἐβασίλευσεν Ωσηε υἱὸς Ηλα ἐν Σαμαρείᾳ ἐπι­̀ Ισραηλ ἐννέα ἔτη
 • καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου πλη­̀ν οὐχ ὡς οἱ βασιλεῖς Ισραηλ οἳ ἦσαν ἔμπρο­σθεν αὐτοῦ
 • ἐπ᾿ αὐτὸν ἀνέβη Σαλαμανασαρ βασιλεὺς ᾿Ασ­συρίων καὶ ἐγενήθη αὐτῷ Ωσηε δοῦλος καὶ ἐπέστρεψεν αὐτῷ μαναα
 • καὶ εὗρεν βασιλεὺς ᾿Ασ­συρίων ἐν τῷ Ωσηε ἀδικίαν ὅτι ἀπέστειλεν ἀγγέλους προ­̀ς Σηγωρ βασιλέα Αἰγύπτου καὶ οὐκ ἤνεγκεν μαναα τῷ βασιλεῖ ᾿Ασ­συρίων ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ καὶ ἐπολιόρκησεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς ᾿Ασ­συρίων καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν οἴκῳ φυλακῆς
 • καὶ ἀνέβη ὁ βασιλεὺς ᾿Ασ­συρίων ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ ἀνέβη εἰς Σαμάρειαν καὶ ἐπολιόρκησεν ἐπ᾿ αὐτὴν τρία ἔτη
 • ἐν ἔτει ἐνάτῳ Ωσηε συν­έλαβεν βασιλεὺς ᾿Ασ­συρίων τὴν Σαμάρειαν καὶ ἀπῴκισεν τὸν Ισραηλ εἰς ᾿Ασ­συρίους καὶ κατῴκισεν αὐτοὺς ἐν Αλαε καὶ ἐν Αβωρ ποταμοῖς Γωζαν καὶ Ορη Μήδων
 • καὶ ἐγένετο ὅτι ἥμαρτον οἱ υἱοὶ Ισραηλ τῷ κυρίῳ θεῷ αὐτῶν τῷ ἀναγαγόν­τι αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου ὑποκάτωθεν χειρὸς Φαραω βασιλέως Αἰγύπτου καὶ ἐφοβήθησαν θεοὺς ἑτέρους
 • καὶ ἐπορεύ­θησαν τοῖς δικαιώμασιν τῶν ἐθνῶν ὧν ἐξῆρεν κύριος ἀπο­̀ προ­σώπου υἱῶν Ισραηλ καὶ οἱ βασιλεῖς Ισραηλ ὅσοι ἐποίησαν
 • καὶ ὅσοι ἠμφιέσαν­το οἱ υἱοὶ Ισραηλ λόγους οὐχ οὕτως κατα­̀ κυρίου θεοῦ αὐτῶν καὶ ᾠκοδόμησαν ἑαυτοῖς ὑψηλὰ ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν αὐτῶν ἀπο­̀ πύργου φυλασ­σόν­των ἕως πόλεως ὀχυρᾶς
 • καὶ ἐστήλωσαν ἑαυτοῖς στήλας καὶ ἄλση ἐπι­̀ παν­τὶ βουνῷ ὑψηλῷ καὶ ὑποκάτω παν­τὸς ξύλου ἀλσώδους
 • καὶ ἐθυμίασαν ἐκεῖ ἐν πᾶσιν ὑψηλοῖς καθὼς τὰ ἔθνη ἃ ἀπῴκισεν κύριος ἐκ προ­σώπου αὐτῶν καὶ ἐποίησαν κοινωνοὺς καὶ ἐχάραξαν τοῦ παροργίσαι τὸν κύριον
 • καὶ ἐλάτρευσαν τοῖς εἰδώλοις οἷς εἶπεν κύριος αὐτοῖς οὐ ποιήσετε τὸ ῥῆμα τοῦτο κυρίῳ
 • καὶ διεμαρτύρατο κύριος ἐν τῷ Ισραηλ καὶ ἐν τῷ Ιουδα ἐν χειρὶ πάν­των τῶν προ­φητῶν αὐτοῦ παν­τὸς ὁρῶν­τος λέγων ἀπο­στράφητε ἀπο­̀ τῶν ὁδῶν ὑμῶν τῶν πονηρῶν καὶ φυλάξατε τὰς ἐν­τολάς μου καὶ τὰ δικαιώματά μου καὶ πάν­τα τὸν νόμον ὃν ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν ὑμῶν ὅσα ἀπέστειλα αὐτοῖς ἐν χειρὶ τῶν δούλων μου τῶν προ­φητῶν
 • καὶ οὐκ ἤκουσαν καὶ ἐσκλήρυναν τὸν νῶτον αὐτῶν ὑπὲρ τὸν νῶτον τῶν πατέρων αὐτῶν
 • καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ ὅσα διεμαρτύρατο αὐτοῖς οὐκ ἐφύλαξαν καὶ ἐπορεύ­θησαν ὀπίσω τῶν ματαίων καὶ ἐματαιώθησαν καὶ ὀπίσω τῶν ἐθνῶν τῶν περικύκλῳ αὐτῶν ὧν ἐνετείλατο αὐτοῖς τοῦ μὴ ποιῆσαι κατα­̀ ταῦτα
 • ἐγκατέλιπον τὰς ἐν­τολὰς κυρίου θεοῦ αὐτῶν καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς χώνευμα δύο δαμάλεις καὶ ἐποίησαν ἄλση καὶ προ­σεκύνησαν πάσῃ τῇ δυνάμει τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐλάτρευσαν τῷ Βααλ
 • καὶ διῆγον τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν ἐν πυρὶ καὶ ἐμαν­τεύ­ον­το μαν­τείας καὶ οἰωνίζον­το καὶ ἐπράθησαν τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου παροργίσαι αὐτόν
 • καὶ ἐθυμώθη κύριος σφόδρα ἐν τῷ Ισραηλ καὶ ἀπέστησεν αὐτοὺς ἀπο­̀ τοῦ προ­σώπου αὐτοῦ καὶ οὐχ ὑπελείφθη πλη­̀ν φυλὴ Ιουδα μονωτάτη
 • καί γε Ιουδας οὐκ ἐφύλαξεν τὰς ἐν­τολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτῶν καὶ ἐπορεύ­θησαν ἐν τοῖς δικαιώμασιν Ισραηλ οἷς ἐποίησαν
 • καὶ ἀπεώσαν­το τὸν κύριον ἐν παν­τὶ σπέρματι Ισραηλ καὶ ἐσάλευσεν αὐτοὺς καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς ἐν χειρὶ δια­ρπαζόν­των αὐτούς ἕως οὗ ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπο­̀ προ­σώπου αὐτοῦ
 • ὅτι πλη­̀ν Ισραηλ ἐπάνωθεν οἴκου Δαυιδ καὶ ἐβασίλευσαν τὸν Ιεροβοαμ υἱὸν Ναβατ καὶ ἐξέωσεν Ιεροβοαμ τὸν Ισραηλ ἐξόπισθεν κυρίου καὶ ἐξήμαρτεν αὐτοὺς ἁμαρτίαν μεγά­λην
 • καὶ ἐπορεύ­θησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν πάσῃ ἁμαρτίᾳ Ιεροβοαμ ᾗ ἐποίησεν οὐκ ἀπέστησαν ἀπ᾿ αὐτῆς
 • ἕως οὗ μετέστησεν κύριος τὸν Ισραηλ ἀπο­̀ προ­σώπου αὐτοῦ καθὼς ἐλάλησεν κύριος ἐν χειρὶ πάν­των τῶν δούλων αὐτοῦ τῶν προ­φητῶν καὶ ἀπῳκίσθη Ισραηλ ἐπάνωθεν τῆς γῆς αὐτοῦ εἰς ᾿Ασ­συρίους ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης
 • καὶ ἤγαγεν βασιλεὺς ᾿Ασ­συρίων ἐκ Βαβυλῶνος τὸν ἐκ Χουνθα καὶ ἀπο­̀ Αια καὶ ἀπο­̀ Αιμαθ καὶ Σεπφαρουαιν καὶ κατῳκίσθησαν ἐν πόλεσιν Σαμαρείας ἀν­τὶ τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ ἐκληρονόμησαν τὴν Σαμάρειαν καὶ κατῴκησαν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῆς
 • καὶ ἐγένετο ἐν ἀρχῇ τῆς καθέδρας αὐτῶν οὐκ ἐφοβήθησαν τὸν κύριον καὶ ἀπέστειλεν κύριος ἐν αὐτοῖς τοὺς λέον­τας καὶ ἦσαν ἀπο­κτέννον­τες ἐν αὐτοῖς
 • καὶ εἶπον τῷ βασιλεῖ ᾿Ασ­συρίων λέγον­τες τὰ ἔθνη ἃ ἀπῴκισας καὶ ἀν­τεκάθισας ἐν πόλεσιν Σαμαρείας οὐκ ἔγνωσαν τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ τῆς γῆς καὶ ἀπέστειλεν εἰς αὐτοὺς τοὺς λέον­τας καὶ ἰδού εἰσιν θανατοῦν­τες αὐτούς καθότι οὐκ οἴδασιν τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ τῆς γῆς
 • καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς ᾿Ασ­συρίων λέγων ἀπάγετε ἐκεῖθεν καὶ πορευέσθωσαν καὶ κατοικείτωσαν ἐκεῖ καὶ φωτιοῦσιν αὐτοὺς τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ τῆς γῆς
 • καὶ ἤγαγον ἕνα τῶν ἱερέων ὧν ἀπῴκισαν ἀπο­̀ Σαμαρείας καὶ ἐκάθισεν ἐν Βαιθηλ καὶ ἦν φωτίζων αὐτοὺς πῶς φοβηθῶσιν τὸν κύριον
 • καὶ ἦσαν ποι­οῦν­τες ἔθνη ἔθνη θεοὺς αὐτῶν καὶ ἔθηκαν ἐν οἴκῳ τῶν ὑψηλῶν ὧν ἐποίησαν οἱ Σαμαρῖται ἔθνη ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν ἐν αἷς κατῴκουν ἐν αὐταῖς
 • καὶ οἱ ἄνδρες Βαβυλῶνος ἐποίησαν τὴν Σοκχωθβαινιθ καὶ οἱ ἄνδρες Χουθ ἐποίησαν τὴν Νηριγελ καὶ οἱ ἄνδρες Αιμαθ ἐποίησαν τὴν Ασιμαθ
 • καὶ οἱ Ευαῖοι ἐποίησαν τὴν Εβλαζερ καὶ τὴν Θαρθακ καὶ οἱ Σεπφαρουαιν κατέκαιον τοὺς υἱοὺς αὐτῶν ἐν πυρὶ τῷ Αδραμελεχ καὶ Ανημελεχ θεοῖς Σεπφαρουαιν
 • καὶ ἦσαν φοβούμενοι τὸν κύριον καὶ κατῴκισαν τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἐν τοῖς οἴκοις τῶν ὑψηλῶν ἃ ἐποίησαν ἐν Σαμαρείᾳ ἔθνος ἔθνος ἐν πόλει ἐν ᾗ κατῴκουν ἐν αὐτῇ καὶ ἦσαν φοβούμενοι τὸν κύριον καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς ἐν οἴκῳ τῶν ὑψηλῶν
 • τὸν κύριον ἐφοβοῦν­το καὶ τοῖς θεοῖς αὐτῶν ἐλάτρευον κατα­̀ τὸ κρίμα τῶν ἐθνῶν ὅθεν ἀπῴκισεν αὐτοὺς ἐκεῖθεν
 • ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης αὐτοὶ ἐποίουν κατα­̀ τὸ κρίμα αὐτῶν αὐτοὶ φοβοῦν­ται καὶ αὐτοὶ ποι­οῦσιν κατα­̀ τὰ δικαιώματα αὐτῶν καὶ κατα­̀ τὴν κρίσιν αὐτῶν καὶ κατα­̀ τὸν νόμον καὶ κατα­̀ τὴν ἐν­τολήν ἣν ἐνετείλατο κύριος τοῖς υἱοῖς Ιακωβ οὗ ἔθηκεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ισραηλ
 • καὶ διέθετο κύριος μετ᾿ αὐτῶν δια­θήκην καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς λέγων οὐ φοβηθήσεσθε θεοὺς ἑτέρους καὶ οὐ προ­σκυνήσετε αὐτοῖς καὶ οὐ λατρεύ­σετε αὐτοῖς καὶ οὐ θυσιάσετε αὐτοῖς
 • ὅτι ἀλλ᾿ ἢ τῷ κυρίῳ ὃς ἀνήγαγεν ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐν ἰσχύι μεγά­λῃ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ αὐτὸν φοβηθήσεσθε καὶ αὐτῷ προ­σκυνήσετε καὶ αὐτῷ θύσετε
 • καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα καὶ τὸν νόμον καὶ τὰς ἐν­τολάς ἃς ἔγραψεν ὑμῖν φυλάσ­σεσθε ποιεῖν πάσας τὰς ἡμέρας καὶ οὐ φοβηθήσεσθε θεοὺς ἑτέρους
 • καὶ τὴν δια­θήκην ἣν διέθετο μεθ᾿ ὑμῶν οὐκ ἐπι­λήσεσθε καὶ οὐ φοβηθήσεσθε θεοὺς ἑτέρους
 • ὅτι ἀλλ᾿ ἢ τὸν κύριον θεὸν ὑμῶν φοβηθήσεσθε καὶ αὐτὸς ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐκ πάν­των τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν
 • καὶ οὐκ ἀκούσεσθε ἐπι­̀ τῷ κρίματι αὐτῶν ὃ αὐτοὶ ποι­οῦσιν
 • καὶ ἦσαν τὰ ἔθνη ταῦτα φοβούμενοι τὸν κύριον καὶ τοῖς γλυπτοῖς αὐτῶν ἦσαν δουλεύ­ον­τες καί γε οἱ υἱοὶ καὶ οἱ υἱοὶ τῶν υἱῶν αὐτῶν καθὰ ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτῶν ποι­οῦσιν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης
 • В двенадцатый год Ахаза, царя Иудейского, воцарился Осия, сын Илы, в Самарии над Израилем и царствовал девять лет.
 • И делал он неугодное в очах Господних, но не так, как цари Израильские, которые были прежде него.
 • Против него выступил Салманассар, царь Ассирийский, и сделался Осия подвластным ему и давал ему дань.
 • И заметил царь Ассирийский в Осии измену, так как он посылал послов к Сигору, царю Египетскому, и не доставлял дани царю Ассирийскому каждый год; и взял его царь Ассирийский под стражу, и заключил его в дом темничный.
 • И пошел царь Ассирийский на всю землю, и приступил к Самарии, и держал ее в осаде три года.
 • В девятый год Осии взял царь Ассирийский Самарию, и переселил Израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе, при реке Гозан, и в городах Мидийских.
 • Когда стали грешить сыны Израилевы пред Господом Богом своим, Который вывел их из земли Египетской, из-под руки фараона, царя Египетского, и стали чтить богов иных,
 • и стали поступать по обычаям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и по обычаям царей Израильских, как поступали они;
 • и стали делать сыны Израилевы дела неугодные Господу Богу своему, и построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевой башни до укрепленного города,
 • и поставили у себя статуи и изображения Астарт на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом,
 • и стали там совершать курения на всех высотах, подобно народам, которых изгнал от них Господь, и делали худые дела, прогневляющие Господа,
 • и служили идолам, о которых говорил им Господь: «не делайте сего»;
 • тогда Господь чрез всех пророков Своих, чрез всякого прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, говоря: возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди Мои, уставы Мои, по всему учению, которое Я заповедал отцам вашим и которое Я преподал вам чрез рабов Моих, пророков.
 • Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа, Бога своего;
 • и презирали уставы Его, и завет Его, который Он заключил с отцами их, и откровения Его, какими Он предостерегал их, и пошли вслед суеты и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они,
 • и оставили все заповеди Господа Бога своего, и сделали себе литые изображения двух тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу,
 • и проводили сыновей своих и дочерей своих чрез огонь, и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять Его.
 • И прогневался Господь сильно на Израильтян, и отверг их от лица Своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина.
 • И Иуда также не соблюдал заповедей Господа Бога своего, и поступал по обычаям Израильтян, как поступали они.
 • И отвратился Господь от всех потомков Израиля, и смирил их, и отдавал их в руки грабителям, и наконец отверг их от лица Своего.
 • Израильтяне отторглись от дома Давидова и воцарили Иеровоама, сына Наватова; и отклонил Иеровоам Израильтян от Господа, и вовлек их в великий грех.
 • И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иеровоама, какие он делал, не отставали от них,
 • доколе Господь не отверг Израиля от лица Своего, как говорил чрез всех рабов Своих, пророков. И переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня.
 • И перевел царь Ассирийский людей из Вавилона, и из Куты, и из Аввы, и из Емафа, и из Сепарваима, и поселил их в городах Самарийских вместо сынов Израилевых. И они овладели Самариею, и стали жить в городах ее.
 • И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их.
 • И донесли царю Ассирийскому, и сказали: народы, которых ты переселил и поселил в городах Самарийских, не знают закона Бога той земли, и за то Он посылает на них львов, и вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли.
 • И повелел царь Ассирийский, и сказал: отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда; пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли.
 • И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Вефиле, и учил их, как чтить Господа.
 • Притом сделал каждый народ и своих богов и поставил в капищах высот, какие устроили Самаряне, – каждый народ в своих городах, где живут они.
 • Вавилоняне сделали Суккот-Беноф, Кутийцы сделали Нергала, Емафяне сделали Ашиму,
 • Аввийцы сделали Нивхаза и Тартака, а Сепарваимцы сожигали сыновей своих в огне Адрамелеху и Анамелеху, богам Сепарваимским.
 • Между тем чтили и Господа, и сделали у себя священников высот из среды своей, и они служили у них в капищах высот.
 • Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их.
 • До сего дня поступают они по прежним своим обычаям: не боятся Господа и не поступают по уставам и по обрядам, и по закону и по заповедям, которые заповедал Господь сынам Иакова, которому дал Он имя Израиля.
 • Заключил Господь с ними завет и заповедал им, говоря: не чтите богов иных, и не поклоняйтесь им, и не служите им, и не приносите жертв им,
 • но Господа, Который вывел вас из земли Египетской силою великою и мышцею простертою, – Его чтите и Ему поклоняйтесь, и Ему приносите жертвы,
 • и уставы, и учреждения, и закон, и заповеди, которые Он написал вам, старайтесь исполнять во все дни, и не чтите богов иных;
 • и завета, который Я заключил с вами, не забывайте, и не чтите богов иных,
 • только Господа Бога вашего чтите, и Он избавит вас от руки всех врагов ваших.
 • Но они не послушали, а поступали по прежним своим обычаям.
 • Народы сии чтили Господа, но и истуканам своим служили. Да и дети их и дети детей их до сего дня поступают так же, как поступали отцы их.